Dodatek k izjavi o zasebnosti za program Microsoft Skype za podjetja (Lync) iz Trgovine Windows

Nazadnje posodobljeno: decembra 2013

Vsebina

Dodatek k izjavi o zasebnosti za program Microsoft Skype za podjetja (Lync) iz Trgovine Windows

Arhiviranje

Posredovanje klicev

Dnevniki klicev

ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja

Kartica stika

Zgodovina pogovorov

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Skupna raba namizja in programov

Diagnostično pisanje dnevnika

Klici v sili (112)

Združevanje

Neposredno sporočanje (več osebam) na srečanju

Klicno srečanje

Osebna slika

Podatki o prisotnosti in stiku

Način zasebnosti

Povezljivost z javnim ponudnikom za NS

Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje

Snemanje

Shranjevanje dnevnikov

Poročanje o napakah pri vpisu

Iskanje po znanju

Pametno obrezovanje

Enotna shramba stikov

Izboljšanje kakovosti zvoka

Zaklenjeni zaslon sistema Windows 8

Začetni zaslon sistema Windows 8

Dodatek k izjavi o zasebnosti za program Microsoft Lync iz Trgovine Windows

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync 2013. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, priporočamo, da preberete izjavo o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o zasebnosti obravnava uvajanje in uporabo programske opreme za komuniciranje v programu Microsoft Lync iz Trgovine Windows, ki je uvedena v vašem podjetju. Če uporabljate Microsoft Lync kot del spletne rešitve ali storitve (tj. če tretja oseba [na primer Microsoft] gosti strežnike, v katerih se izvaja programska oprema), bodo podatki preneseni tej tretji osebi. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, ki jih prejme tretja oseba, se obrnite na skrbnika podjetja ali ponudnika storitev.

Arhiviranje

Kaj omogoča ta funkcija: Arhiviranje omogoča organizacijam, za katere veljajo določene zahteve hranjenja na osnovi skladnosti s predpisi in standardnimi zahtevami oz. za organizacije z lastnimi zahtevami po hranjenju, da arhivirajo komunikacijo v Skypu za podjetja in podatke o uporabi v skladu z zahtevami.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Arhiviranje hrani vsebino neposrednih sporočil v omrežju enakovrednih in sporočil več udeležencev, vsebino konferenc, vključno s preneseno vsebino (na primer izročki) in vsebino, povezano z dogodki (denimo pridruževanje, zapuščanje, prenašanje, skupna raba in spremembe vidljivosti) v strežniku, ki ga konfigurira skrbnik velikega poslovnega okolja. Prenosov datotek v omrežju enakovrednih, video- in zvočnih pogovorov v omrežju enakovrednih, skupne rabe programov med pogovorom v omrežju enakovrednih in konferenčnih opomb ter anket ni mogoče arhivirati. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Organizaciji omogoča, da arhivira vsebino ter tako zadosti skladnost s predpisi, standardnim zahtevam in zahtevam hranjenja v organizacijah.

Izbira/nadzor: Arhiviranje je privzeto onemogočeno. Za to funkcijo ni na voljo noben nadzor na ravni uporabnika; funkcijo upravlja skrbnik velikega poslovnega okolja.

Posredovanje klicev

Kaj omogoča ta funkcija: S tem pooblastilom lahko uporabniki dodelijo enega ali več delegatov, ki lahko v njihovem imenu opravljajo in sprejemajo klice ter nastavijo spletna srečanja in se jim pridružijo. Uporabniki lahko nastavijo tudi samodejno posredovanje klicev v telefonski predal, na drugo številko ali k drugemu delegatu, lahko pa pri klicu sočasno zazvoni primarna telefonska številka in druga številka, kot je na primer mobilna naprava, delegat ali skupina za skupinsko klicanje.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodeljujete pooblaščence, mora uporabnik med konfiguracijo navesti informacije o stiku pooblaščenca. Uporabniki v vlogi pooblaščencev prejmejo obvestilo, da jih je nekdo od zaposlenih dodelil kot pooblaščence. Ko pooblaščenec sprejme klic namesto osebe, ki jih je dodelila za pooblaščenca, bo ta oseba prejela e-poštno obvestilo o tem dogodku. Microsoft ne bo prejel nobenih informacij.

Uporaba informacij: Lync uporabi informacije o stiku pooblaščencev, da jim omogoči klicanje ali sprejemanje klicev in razporejanje sestankov ali pridruževanje sestankom namesto osebe, ki jo pooblaščajo.

Izbira/nadzor: Pooblastilo za klice je privzeto onemogočeno. Skrbnik poslovnega okolja lahko za svoje podjetje to funkcijo omogoči ali onemogoči. Če je funkcija pooblastila za klice omogočena, uporabniki lahko konfigurirajo delegate klicev tako, da sledijo tem korakom:

 1. Odprite čarobni gumb Nastavitve za program Microsoft Lync iz Trgovine Windows in izberite Možnosti.

 2. V razdelku Preusmeritev klicev izberite Dohodni klici.

 3. V meniju Dohodni klici izberite Preusmeri moje klice ali Hkrati pokliči.

 4. V meniju Preusmeri moje klice ali Hkrati pokliči izberite Moji delegati.

Opomba:  V prenosni napravi so na voljo le prej določeni pooblaščenci. Pooblaščence je treba konfigurirati v namiznem odjemalcu Lync.

Dnevniki klicev

Kaj omogoča ta funkcija: Dnevniki klicev omogočajo uporabniku, da shranjujejo posnetke svojih glasovnih klicev v Skypu za podjetja v Microsoft Outlookovo mapo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatki o glasovnih klicih, denimo začetni in končni čas, trajanje ter udeleženci klica, bodo shranjeni v mapi »Zgodovina pogovorov v Outlooku«. Zadevo in lokacijo srečanja lahko zabeležite v dnevnik tako, da na zavihku »Osebno« v pogovornem oknu »Možnosti« izberete Outlook za upravitelja osebnih podatkov. Dnevniki klicev ne shranjujejo vsebine glasovnih klicev. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S storitvijo dnevniki klicev lahko uporabniki sledijo in si ogledajo zgodovino klicev.

Izbira/nadzor: Dnevniki klicev so privzeto omogočeni. Skrbnik podjetja lahko omogoči in onemogoči funkcijo dnevnika klicev za vaše podjetje. Če je skrbnik omogočil funkcijo dnevnika klicev, lahko v namiznem odjemalcu Lync upravljate nastavitve dnevnika klicev za vse odjemalce Lync.

ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja prikaže ID klicatelja vseh udeležencev na seznamu srečanja.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Zbran je ID klicatelja udeležencev srečanja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: ID klicatelja lahko drugi uporabniki vidijo na seznamu udeležencev srečanja, ko se uporabnik pridruži srečanju.

Izbira/nadzor: Za to funkcijo kontrolniki končnega uporabnika niso na voljo; ID klicatelja pošlje ponudnik telefonskih storitev. Pri nekaterih ponudnikih lahko uporabniki izklopijo ID klicatelja. Če želite dodatne informacije, se obrnite na skrbnika poslovnega okolja ali pokličite ponudnika telefonskih storitev.

Kartica stika

Kaj omogoča ta funkcija: Na kartici stika so prikazani podatki o stiku, prisotnosti in lokaciji za vas in osebe v vaši organizaciji, in sicer tako v programu Lync kot tudi novejših različicah Outlooka. Kartica stika omogoča tudi dostop do komunikacije z določeno osebo z le enim klikom. Pošljete lahko na primer neposredno sporočilo, pokličete ali pošljete e-poštno sporočilo neposredno s kartice stika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Statične informacije na kartici stika se zbirajo iz poslovnega imenika podjetja (na primer iz imenika Active Directory). Dinamične informacije, denimo informacije o prostem ali zasedenem času v koledarju pa se pridobijo iz strežnika Microsoft Exchange Server; podatki o mestu so pridobljeni na različne načine (glejte razdelek »Mesto«); telefonske številke lahko pridobite iz poslovnega imenika ali jih vnesete ročno; informacije o prisotnosti pa Lync upravlja z Outlookovim koledarjem (če ga je uporabnik omogočil) oz. jih uporabnik ročno vnese. Strežnik Lync Server ima te informacije v skupni rabi z drugimi osebami znotraj organizacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Na kartici stika so prikazane informacije o stiku, mestu in prisotnosti ljudi v organizaciji uporabnika. Količino prikazanih podatkov za stike v programih uporabnika Lync in Outlook upravljate z nastavitvijo »zasebni odnosi« in omogočanjem oz. onemogočanjem možnosti »Zasebni način« (glejte razdelek »Zasebni način«).

Izbira/nadzor: Nastavitve kartice stika se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Zgodovina pogovorov

Kaj omogoča ta funkcija: Z zgodovino pogovorov lahko shranjujete prejšnje, nedavne pogovore neposrednega sporočanja ali pogovore neposrednega sporočanja, ki ste jih zamudili, in statistiko glasovnih pogovorov (npr. podatke o datumu, času, trajanju in klicatelju) v mapo zgodovine pogovorov v Microsoft Outlooku in jih pridobite na zavihku »Pogovori« v programu Lync.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Vsebina pogovorov neposrednega sporočanja in statistika o glasovnih pogovorih (na primer podatki datumu, času, trajanju in klicatelju). Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Zgodovino pogovorov si v programu Lync lahko ogledate v glavnem uporabniškem vmesniku na zavihku »Pogovori«, kjer uporabniku omogočite ogled in nadaljevanje njegovih preteklih pogovorov.

Izbira/nadzor: Zgodovina pogovorov je privzeto izklopljena. V namiznem odjemalcu Lync lahko upravljate nastavitve dnevnika klicev za vse odjemalce Lync.

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: Če želite sodelovati, program za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP) zbira osnovne informacije o uporabi programov, vašem računalniku ali napravi in o povezanih napravah. Prav tako zbiramo informacije o tem, kako je računalnik ali naprava nastavljen in kako deluje. Ta poročila pošljemo družbi Microsoft, da lahko izboljša funkcije, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo in da ponudi rešitve za najpogostejše težave. Program CEIP zbira tudi podatke o vrsti in številu napak, na katere naletite, učinkovitosti delovanja programske in strojne opreme in hitrosti storitev. Microsoft ne zbira podatkov, kot so vaše ime, naslov in druge informacije o stiku.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: : Če imate to funkcijo vklopljeno, Microsoft samodejno dobiva podatke programa CEIP. Če želite več informacij o zbranih, obdelanih ali prenesenih podatkih programa CEIP, glejte razdelek Izjava o zasebnosti za program za izboljšanje uporabniške izkušnje Microsoft.

Uporaba informacij: Microsoft uporabi te informacije, da lahko izboljša kakovost, zanesljivost in učinkovitost delovanja Microsoftovih storitev in programske opreme.

Izbira/nadzor: Program CEIP je privzeto onemogočen. Skrbnik podjetja ga za svojo organizacijo lahko omogoči ali onemogoči. Če skrbnik podjetja ni konfiguriral programa CEIP za organizacijo, bo uporabnik pri začetni namestitvi imel možnost vpisa. Če skrbnik podjetja ni onemogočil nadzora CEIP, lahko uporabniki kadar koli spremenijo svojo izbiro programa CEIP, in sicer tako:

 1. Odprite čarobni gumb Nastavitve za program Microsoft Lync iz Trgovine Windows in izberite Možnosti.

 2. Če želite sodelovati v programu za izboljšanje uporabniške izkušnje ali sodelovanje prekiniti, VKLOPITE oz. IZKLOPITE nastavitev Včlani me v program za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Opomba: Če skrbnik spremeni nastavitev in omogoči oz. onemogoči program CEIP, uporabnik pa že uporablja Lync, mora uporabnik zapreti Lync in se znova vpisati, da se uveljavi nova nastavitev.

Skupna raba namizja in programov

Kaj omogoča ta funkcija: Skupna raba namizja in programov uporabnikom omogoča sodelovanje prek videopogovora in skupno rabo svojega namizja ali izbranega programa z drugimi udeleženci srečanja; to jim omogoča skupno rabo in urejanje datotek, kot da bi bili v isti sobi s svojimi sodelavci. Uporabniki lahko tudi zaženejo predstavitve v Microsoft PowerPointu in sodelujejo z drugimi na navidezni tabli – sveža stran z opombami in risbami, ki jih lahko uporabljajo vsi udeleženci. Ko uporabnik da v skupno rabo svoje namizje ali določen program, ima le on nadzor nad dogajanjem. Lahko pa drugim uporabnikom omogoči, da prevzamejo nadzor nad namizjem ali programom v skupni rabi, tako da lahko krmarijo in opravljajo spremembe kar v svojem računalniku (glejte razdelek »Nadzor skupne rabe namizja in programov«).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je skupna raba omogočena, bodo udeleženci pogovora lahko videli elemente v skupni rabi (denimo monitorje, celotno namizje ali izbran program) na svojem zaslonu računalnika. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skupno rabo namizja in programov lahko uporabljate, če želite sodelovati v pogovoru in z udeleženci srečanja.

Izbira/nadzor: Uporabniki programa Lync iz Trgovine Windows ne morejo dati namizja ali programov v skupno rabo. Ogledajo si lahko le namizje ali programe v skupni rabi namiznih odjemalcev Lync ali uporabnikov spletnega programa Lync.

Diagnostično pisanje dnevnika

Kaj omogoča ta funkcija: Diagnostično pisanje dnevnika zbira informacije, ki jih ekipa podpore na drugi ravni lahko uporabi pri določanju vzroka težave. Diagnostično pisanje dnevnika se shranjuje lokalno v računalnik uporabnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je diagnostično pisanje dnevnika omogočeno, se določene informacije o uporabi zapišejo v dnevnik in shranijo v računalnik uporabnika. Na primer zadeve in lokacije srečanja; sporočila protokola SIP; odgovori na povabila programa Lync; informacije o pošiljatelju in prejemniku neposrednih sporočil ter poti sporočil; seznam stikov uporabnika in informacije o prisotnosti; imena morebitnih programov, prilog, Microsoft PowerPointovih datotek, table ali ankete z vprašanji v skupni rabi in nenazadnje kazalo rezultatov so zapisani v dnevnike odjemalcev. Vsebina pogovorov v programu Lync (neposredna sporočila, skupine diapozitivov v PowerPointu, vsebina tabel, opombe, podrobnosti anket itn.) ni shranjena v diagnostičnih dnevnikih. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, zapisane v diagnostične dnevnike, lahko uporabi podpora za uporabnike ali pa so poslane Microsoftu v pomoč pri odpravljanju težav v programu Lync.

Izbira/nadzor: Diagnostično pisanje dnevnika je privzeto izklopljeno. Skrbnik poslovnega okolja lahko za svoje podjetje to funkcijo omogoči ali onemogoči. Če jo je skrbnik omogočil, lahko uporabniki konfigurirajo diagnostično pisanje dnevnika tako, da sledijo tem korakom.

 1. Odprite čarobni gumb Nastavitve za program Microsoft Lync iz Trgovine Windows in izberite Možnosti.

 2. Pomaknite se do razdelka Pisanje dnevnika in VKLOPITE oz. IZKLOPITE nastavitev, če želite omogočiti diagnostično pisanje dnevnika.

Opomba: Nova nastavitev se bo uveljavila, ko uporabnik zapre program Lync. Če želite zapreti Lync, to naredite tako, da v upravitelju opravil sistema Windows končate opravilo programa Lync ali pa znova zaženete napravo.

Klici v sili (112)

Kaj omogoča ta funkcija: Ko to omogoči skrbnik v podjetju, lahko Lync s storitvijo za klice v sili pošlje lokacijo storitvi za usmerjanje tretje osebe, ki jo izbere stranka. Če vnesete številko za klice v sili (112), tretja oseba, ki je ponudnik storitve usmerjanja, lokacijo nato pošlje oddelku za ukrepanje ob primerih v sili. Ko je funkcija omogočena, so informacije o lokaciji, posredovane osebju za ukrepanje ob primerih v sili, lokacija, ki jo je skrbnik v podjetju dodelil posameznemu uporabniku (na primer stavba ali številka pisarne) in jo vnesel v zbirko podatkov lokacije. Če pa takšna lokacija ni na voljo, so jo uporabniki morda ročno vnesli v polje »Lokacija«. Če uporabnik pokliče službo za ukrepanje ob izrednih dogodkih, medtem ko uporablja Lync prek brezžične internetne povezave in je še vedno na delovnem mestu, so podatki o lokaciji, poslani službi za ukrepanje, zgolj približna lokacija, ki temelji na lokaciji brezžične končne točke, s katero komunicira računalnik. Podatke o lokaciji te brezžične točke ročno vnese skrbnik v podjetju, zato podatki o lokaciji, poslani osebju službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih, morda niso dejanska fizična lokacija uporabnika. Če želite, da funkcija deluje v celoti, mora podjetje dobiti storitev usmerjanja, ki jo nudijo pooblaščeni ponudniki rešitev, storitev pa je na voljo le v Združenih državah.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatke o lokaciji, ki jih pridobi Lync, določajo informacije o samodejni lokaciji, ki jih vnese strežnik za informacije o lokaciji ali ki jih uporabnik ročno vnese v polje »Lokacija«. Te informacije so shranjene v pomnilnik računalnika uporabnika, tako da se pri klicu na številko reševalne službe lokacija prenese za potrebe usmerjanja k ustreznemu ponudniku storitve klicev v sili in omogočanju približne lokacije. Podatki o lokaciji se lahko pošljejo tudi z neposrednim sporočilom lokalni varnostni službi. Za klice v sili zapis s podrobnostmi klica vsebuje informacije o lokaciji. Microsoft ne prejme nobenih podatkov.

Uporaba informacij: Lokacija se uporabi za usmerjanje klica ustreznemu ponudniku storitev klicev v sili in za telefoniste storitve klicev v sili. Te informacije se lahko pošlje tudi varnostni službi v organizaciji kot obvestilo o lokaciji klicatelja in s podatki povratnega klica.

Izbira/nadzor: Ta funkcija je privzeto izklopljena. Omogoči jo lahko skrbnik podjetja. Obrnite se na nanj in preverite, ali je ta funkcija na voljo. Pri opravljenem klicu v sili ni mogoče nadzirati, ali se lokacija samodejno pridobi ali prenese klicateljem službe za klice v sili.

Opomba: Skrbnik podjetja lahko omeji zmožnost klicev v sili na vaše delovno mesto. Obrnite se na skrbnika podjetja in se pozanimajte, v kolikšnem obsegu je na voljo funkcija klicev v sili.

Združevanje

Kaj omogoča ta funkcija: Združevanje omogoča uporabnikom programa Lync v organizaciji, da si ogledajo podatke o prisotnosti, pošiljajo neposredna sporočila in opravijo glasovne klice iz računalnika v drug računalnik (če imate v računalnik priključene zvočnike in mikrofon ali slušalke z mikrofonom) z uporabniki programa Lync v drugih organizacijah, s katerimi ste v združeni.

Zbrani, obdelani ali poslani podatki: Podatki kartice stika, kot so ime, e-poštni naslov in informacije o prisotnosti, so v skupni rabi z drugimi združenimi stiki. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Če je ta funkcija omogočena, lahko uporabniki ene dodajajo uporabnike druge organizacije na sezname stikov in jim pošiljajo neposredna sporočila ter si ogledajo informacije o njihovi prisotnosti. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi načini komuniciranja za določeno opravilo – glas, video in še več – in seje dveh oseb razširijo na konference z več osebami.

Izbira/nadzor: Uporabniki programa Lync iz Trgovine Windows vidijo združene stike in lahko z njimi komunicirajo, ne morejo pa jih dodati ali odstraniti s seznama stikov Lync v programu Lync iz Trgovine Windows. Združene stike lahko upravljate iz namiznega odjemalca Lync. Funkcija združevanja je privzeto izklopljena, nadzira in upravlja pa jo skrbnik podjetja.

Opomba: Vsem zunanjim stikom, tako osebnim kot poslovnim, je privzeto dodeljen zasebni odnos »Zunanji stiki«, pri katerem so v skupni rabi vaše ime, naziv, e-poštni naslov, podjetje in slika. Ti stiki ne vidijo vašega sporočila o prisotnosti. Če pa zunanjim stikom dodelite drugo vrsto zasebnega odnosa, na primer »Delovna skupina«, »Družina in prijatelji« in podobno, si bodo lahko ogledali vaše sporočilo o stanju in utegnejo nehote dostopati do podatkov, ki jih niste nameravali deliti z njimi.

Neposredno sporočanje (več osebam) na srečanju

Kaj omogoča ta funkcija: Funkcija neposrednega sporočanja v srečanju omogoča pošiljanje in prejemanje neposrednih sporočil udeležencem srečanja v spletnem programu Lync. Poslana sporočila so prikazana vsem udeležencem

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Neposredna sporočila, ki jih pošlje kateri koli udeleženec, so prikazana skupaj s pošiljateljevim imenom in časovnim žigom vsem udeležencem pogovora (razen tistim, ki so se udeležili preko telefona), ki so se udeležili pogovora. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Neposredno sporočanje lahko uporabite za sodelovanje z drugimi udeleženci srečanja, tako da, med drugim, daste v skupno rabo besedilo, kot je spletni naslov, osnutek dokumenta in tako dalje.

Izbira/nadzor: Če želite omogočiti funkcijo neposrednega sporočanja (več osebam) na srečanju, mora uporabnik v oknu za pogovor klikniti gumb neposrednega sporočanja.

Pomembno: Udeleženci, ki uporabljajo namizni program Lync imajo morda prepis pogovora neposrednega sporočanja samodejno shranjen v računalniku. Drugi uporabniki programa spletnega programa Lync bodo morda lahko izbirali in kopirali prepis pogovora neposrednega sporočanja iz svoje spletne strani programa Lync v drug program.

Klicno srečanje

Kaj omogoča ta funkcija: Klicno srečanje omogoča uporabnikom programa Lync, ki so se udeležili srečanja, da obstoječemu video- in zvočnemu pogovoru ali srečanju dodajo številko PSTN (javno komutirano telefonsko omrežje). Uporabnika PSTN je mogoče dodati tako, da s številčnico programa Lync pokličete številko PSTN. Uporabnik PSTN bo dodan, ko sprejme klic.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnik PSTN bo lahko videl ID klicatelja organizatorja ali udeleženca srečanja, ko prejme klic s povabilom na srečanje.

Uporaba informacij: ID klicatelja se uporablja za to, da oseba, ki prejme klic, prepozna ID klicatelja.

Izbira/nadzor: Za to funkcijo ni na voljo noben kontrolnik za skrbnika podjetja ali uporabnika.

Osebna slika

Kaj omogoča ta funkcija: Osebna slika omogoča uporabnikom, da drugim v organizaciji prikažejo osebne slike na kartici stika. Če se uporabnik odloči, da želi prikazati osebno sliko na kartici stika, jo drugi uporabniki programa Lync na svojem seznamu stikov Lync vidijo tako, da izberejo možnost »Pokaži fotografije stikov«. Če se uporabnik odloči, da želi prikazati osebno sliko drugim, lahko prikaže privzeto sliko, ki jo uporablja v organizaciji (če je ta možnost omogočena za podjetje), lahko pa prenese sliko iz svojega računalnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Nastavitve skupne rabe osebne slike in poljubne prenesene slike po meri. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije so shranjene v strežniku Lync Server in se uporabljajo za prilagajanje uporabniške izkušnje ter skupno rabo z drugimi.

Izbira/nadzor: Nastavitve osebne slike se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Podatki o prisotnosti in stiku

Kaj omogoča ta funkcija: Podatki o prisotnosti in stiku omogočajo uporabniku, da si ogleda podatke o prisotnosti in stiku za druge uporabnike (zunanji in notranji uporabniki) in da v skupno rabo svoje objavljene informacije, denimo podatke o prisotnosti, stanje, naziv, telefonsko številko, lokacijo in opombe. Skrbnik podjetja prav tako lahko konfigurira integracijo s programom Outlook in strežnikom Exchange Server, tako da bodo prikazana sporočila o odsotnosti uporabnika in druge informacije o stanju (če ima uporabnik v koledarju programa Outlook razporejeno srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnikov naslov za vpis in geslo za prijavo ter preverjanje pristnosti. Dodatne telefonske številke, za katere uporabnik želi, da so na voljo, sporočila o odsotnosti in druge informacije o stanju, če je skrbnik konfiguriral integracijo programa Outlook in strežnika Exchange Server in če je ta funkcija omogočena v programu Outlook; vključno z opombami o razpoložljivosti, ki jih je ročno nastavil uporabnik in so na voljo na kartici stika. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Naslov in geslo za vpis se uporabita za prijavo v Lync in za vzpostavitev povezave s strežnikom Lync Server. Odvisno od tega, kako je uporabnik konfiguriral nastavitve zasebnosti, bodo drugi uporabniki programa Lync in programi lahko dostopali do podatkov o prisotnosti, stiku in stanju (če so ti podatki objavljeni), tako da bodo uporabniki lahko med seboj bolje komunicirali.

Izbira/nadzor: Podatki o prisotnosti in podatki za stik se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Način zasebnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Zasebni način predstavlja nastavitev, s katero lahko uporabniki določijo, v kolikšni meri želijo objaviti svoje podatke o prisotnosti (denimo »Dosegljiv«, »Zaseden«, »Ne moti« itn.), tako da te informacije lahko vidijo drugi na seznamu stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če omogočite zasebni način, Lync preide v način, v katerem uporabnik lahko prilagaja nastavitve uporabnika, tako da so informacije o prisotnosti v skupni rabi le s stiki na seznamu stikov. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S to nastavitvijo uporabnik določi način skupne rabe podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor: Nastavitve zasebnega načina se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Povezljivost z javnim ponudnikom za NS

Kaj omogoča ta funkcija: Povezljivost z javnim ponudnikom za NS omogoča, da uporabniki Skypa za podjetja dodajo uporabnike storitev drugih javnih ponudnikov za NS, kot je na primer Microsoft Live Messenger, in tako hitro in učinkovito komunicirajo ter izmenjujejo podatke o prisotnosti in podatke za stik.

Zbrani, obdelani ali poslani podatki: Podatki kartice stika, kot so ime, e-poštni naslov in informacije o prisotnosti, so v skupni rabi z drugimi stiki PIC. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Ko je ta funkcija omogočena, lahko uporabniki dodajajo svoje stike iz drugih javnih ponudnikov storitev za neposredno sporočanje na sezname stikov v programu Lync in jim pošiljajo neposredna sporočila ter si ogledajo informacije o njihovi prisotnosti. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi načini komuniciranja za določeno opravilo (glas, video in še več) in seje dveh oseb preprosto razširijo na konference z več osebami.

Izbira/nadzor: Uporabniki programa Lync iz Trgovine Windows vidijo stike PIC in lahko z njimi komunicirajo, ne morejo pa jih dodati na seznam ali odstraniti s seznama stikov Lync v programu Lync iz Trgovine Windows. Stike PIC lahko upravljate iz namiznega odjemalca Lync. Funkcija PIC je privzeto izklopljena, nadzira in upravlja pa jo skrbnik podjetja.

Opomba: Vsem zunanjim stikom tako osebnim kot poslovnim je privzeto dodeljen zasebni odnos »Zunanji stiki«, pri katerem so v skupni rabi vaše ime, naziv, e-poštni naslov, podjetje in slika. Ti stiki ne vidijo vašega sporočila o prisotnosti. Če pa zunanjim stikom dodelite drugo vrsto zasebnega odnosa, na primer »Delovna skupina«, »Družina in prijatelji« in podobno, si bodo lahko ogledali vaše sporočilo o stanju in utegnejo nehote dostopati do podatkov, ki jih niste nameravali deliti z njimi.

Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje – zbira in posreduje kakovost predstavnosti za komunikacije v omrežju enakovrednih in srečanja v Skypu za podjetja. V statistiko so vključeni podatki o naslovih IP, številu izgub, uporabljenih napravah, dogodkih slabe kakovosti med klicem itd.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če skrbnik podjetja omogoči kakovost izkušnje, se podatki o kakovosti predstavnosti za komunikacije v omrežju enakovrednih in srečanja v Skypu za podjetja zapisujejo v zbirko podatkov kakovosti izkušnje. Ta zmožnost ne zapisuje vsebine Skypa za podjetja. Podatki kakovosti izkušnje so shranjeni v fizični zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje in uvedeni v podjetje ter zapisani v standardnih poročilih strežnika za nadzorovanje. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skrbnik podjetja ima dostop do teh informacij in jih lahko uporabi za zbiranje povratnih informacij o kakovosti predstavnosti v sistemu. V te podatke so vključeni naslovi IP.

Izbira/nadzor: Kakovost izkušnje je vklopljena privzeto, toda če želi skrbnik podjetja zbirati podatke o kakovosti izkušnje, mora namestiti strežnik za nadzorovanje in vzpostaviti povezavo s fizično zbirko podatkov strežnika za nadzorovanje. Skrbnik podjetja lahko uvede standardna poročila strežnika za nadzorovanje ali ustvari poročila po meri, ki izvajajo poizvedbe v zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje.

Snemanje

Kaj omogoča ta funkcija: Snemanje udeležencem srečanja omogoča, da med srečanjem zajamejo zvok, video, neposredno sporočanje, skupno rabo programa, predstavitve programa Microsoft PowerPoint, tablo in anketiranje ter vsebino arhivirajo ali predvajajo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če se udeleženci srečanja odločijo, da bodo posneli sejo, bodo posnetki shranjeni lokalno v njihovih računalnikih. Če udeleženci omogočajo skupno rabo vsebine srečanja med snemanjem, bo ta vsebina vključena v posnetek srečanja. Ko udeleženec začne snemati, bo vsem udeležencem z združljivimi odjemalci in napravami prikazano sporočilo o začetku snemanja. Udeleženci v posneti seji, ki uporabljajo nezdružljive odjemalce ali naprave, bodo posneti, vendar ne bodo prejeli obvestila o snemanju. Seznam nezdružljivih odjemalcev in naprav si lahko ogledate spodaj. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Nezdružljivi odjemalci so:

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server (izdaja 2007 R2 Attendant)

Nezdružljive naprave so:

 • Microsoft Lync 2010 (izdaja Phone Edition)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 R2 Phone Edition)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 Phone Edition)

Opomba: Udeleženec, ki med srečanjem ali pogovorom predvaja video v celozaslonskem načinu, ne bo prejel sporočila o začetku snemanja, dokler se ne vrne v okno za pogovor. Naprava, ki jo uporablja, na to nima vpliva.

Uporaba informacij: Posnetek je shranjen lokalno v računalnik uporabnika in ga lahko uporabi lastnik ali da v skupno rabo. Če je pri objavi snemanja prišlo do napak, je mogoče, da so v posnetek nenamerno vključeni podatki, zajeti medtem, ko je bilo snemanje prekinjeno. Če katera koli stopnja objave med snemanjem ne uspe (glejte razdelek »Upravitelj snemanja « in poiščite stanje »Opozorilo ...«), posnetkov ne pošljite drugim, tudi če jih je mogoče predvajati.

Izbira/nadzor: Uporabniki ne morejo snemati srečanj v programu Lync iz Trgovine Windows, lahko pa snemanje zaženejo udeleženci srečanja, ki uporabljajo Lync za namizne odjemalce. Ko se snemanje začne ali ustavi, program Lync iz Trgovine Windows pošlje uporabniku obvestilo.

Shranjevanje dnevnikov

Kaj omogoča ta funkcija: Uporabniki lahko s funkcijo za shranjevanje dnevnikov diagnostične dnevniške datoteke shranijo na lokalni trdi disk in jih nato dajo v skupno rabo s skupino za podporo ali z Microsoftom (glejte razdelek z diagnostičnim pisanjem dnevnikov).

Zbrane, obdelane ali posredovane informacije: Informacije, shranjene v diagnostičnih dnevnikih (glejte razdelek z diagnostičnim pisanjem dnevnikov), z zvočno datoteko z zadnjimi 30 sekundami trenutnega klica. Iz naprave uporabnika ni samodejno poslan niti diagnostični dnevnik niti zvočna datoteka. Uporabnik ju mora poslati ročno z želenim poštnim odjemalcem ali na nek drug način.

Uporaba informacij: Informacije, zbrane v diagnostičnem dnevniku, in zvočno datoteko lahko uporabite pri odpravljanju težav, do katerih pride v programu Lync iz Trgovine Windows.

Izbira/nadzor: Če želite uporabiti funkcijo za shranjevanje dnevnikov, mora biti možnost diagnostičnega pisanja dnevnikov omogočena.

Diagnostične dnevnike lahko shranite tako:

 1. Odprite čarobni gumb Nastavitve za program Microsoft Lync iz Trgovine Windows in izberite Vizitka.

 2. Izberite Shranjevanje dnevnikov.

Opomba:  Navodila za predogled poljubnega zvočnega zapisa, shranjenega s funkcijo shranjevanja dnevnikov, najdete v razdelku Shranjevanje dnevnikov v Lyncu iz Trgovine Windows.

Poročanje o napakah pri vpisu

Kaj omogoča ta funkcija: Ko pride do napake pri vpisu in se uporabnik ne more vpisati v Lync, funkcija poročanja o napakah pri vpisu samodejno ustvari poročilo o napaki.

Zbrane, obdelane in poslane informacije: informacije, zbrane v poročilu o napaki, vsebujejo podatke, kot so kakovost uporabnikove internetne povezave in morebitne kode napake ali podatke o izjemi, ustvarjene pri neuspešnih poskusih vpisa. V poročilu so lahko tudi informacije, na podlagi katerih je mogoče identificirati uporabnika, kot sta uporabnikov naslov IP in identifikator SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Te informacije so lahko poslane Microsoftu.

Uporaba informacij: Podatke, ki so v poročilu o napakah pri vpisu, Microsoft lahko uporabi za pomoč uporabniku pri odpravljanju težav s prijavo. Microsoft z njimi poleg tega določi pogoste težave pri prijavi in trende, s katerimi zagotovi boljšo izkušnjo s prijavo v Lync.

Izbira/nadzor: Ta funkcija je privzeto izklopljena. Ko uporabnik prvič naleti na napako pri vpisu, se na zaslonu prikaže pogovorno okno, da je prišlo do napake pri vpisu in ali želi uporabnik Microsoftu poslati poročilo o tej napaki. Če uporabnik izbere možnost, da Microsoftu pošlje poročilo o napaki pri vpisu, bodo Microsoftu samodejno poslana tudi vsa bodoča poročila z napakami pri vpisu brez dodatnih pozivov uporabnika. Če pa uporabnik zavrne to možnost, Microsoft ne bo prejel nobenih poročil o napakah pri vpisu.

Uporabnik lahko nastavitve spremeni tako:

 1. Odprite čarobni gumb Nastavitve za program Microsoft Lync iz Trgovine Windows in izberite Možnosti.

 2. Pomaknite se do razdelka Dnevniki vpisa in VKLOPITE oz. IZKLOPITE nastavitev, če želite omogočiti pisanje dnevnika z napakami pri vpisu.

Iskanje po znanju

Kaj omogoča ta funkcija: Iskanje po znanju omogoča uporabnikom, da poiščejo osebe v podjetju z lastnostjo, navedeno v storitvah programa Microsoft SharePoint (denimo ime, e-pošta, znanje, strokovno znanje itd.). Ta funkcija je na voljo le, če je skrbnik podjetja uvedel SharePoint in vklopil integracijo Skypa za podjetja in SharePointa.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Poizvedba za iskanje, vnesena v Lync, bo poslana v strežnik SharePoint v podjetju. Odziv strežnika SharePoint obdela Lync, prikazani pa so rezultati iskanja in povezane informacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki jih vnese uporabnik, so poslane v strežnik SharePoint, da dobite rezultate iskanja, ki bodo prikazani v Skypu za podjetja.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja lahko omogoči ali onemogoči iskanje po znanju za svojo organizacijo. Če je ta funkcija omogočena, lahko izvedete iskanje po znanju na ta način:

 1. V polje za iskanje vnesite znanje, ki ga želite poiskati.

 2. Kliknite gumb Znanje.

 3. Oglejte si rezultate.

Pametno obrezovanje

Kaj omogoča ta funkcija: Ko uporabnik med videokonferenco da video v skupno rabo, pametno obrezovanje v vidnem polju spletne kamere določi položaj glave uporabnika z zaznavanjem obraza. Ko je položaj glave uporabnika določen, program Lync iz Trgovine Windows položaj pretvori v koordinate in jih doda v bitni tok videa, ki se oddaja. Odjemalec za Lync, ki sprejema video, uporabi te informacije za obrezovanje dohodnega bitnega toka videa iz izvornega razmerja višina/širina (ležeče) glede na koordinate štirikotnika, tako da je glava uporabnika na sredini obrezanega videa. Pametno obrezovanje je sprotna funkcija, ki stalno nadzira gibanje uporabnika in prilagaja koordinate v bitnem toku videa, tako da odjemalec za Lync, ki sprejema video, lahko prilagodi obrezovanje videa; glava uporabnika je tako vedno na sredini vidnega polja videa.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Koordinate glave uporabnika v vidnem polju kamere se dodajo bitnemu toku videa. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Koordinate se uporabijo za obrezovanje pravilnega dela dohodnega videa.

Izbira/nadzor: Te funkcije ni mogoče onemogočiti.

Opomba: Uporabniki podedovanih odjemalcev za Lync in programa Lync za prenosne naprave bodo lahko videli celotno razmerje višina/širina poslanega videa.

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: Enotno shrambo stikov sestavljajo tri glavne funkcije, a le ena – spajanje iskanja – je na voljo v programu Lync iz Trgovine Windows. Spajanje iskanja spoji globalni seznam naslovov s stiki programa Lync in ko iščete določen stik, je v rezultatih iskanja zanj tako prikazan le en vnos.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Lync iz Trgovine Windows združi podatke o stikih iz Outlooka, imenika Active Directory in podatke o prisotnosti. Te podatke uporablja Lync za interne namene.

Uporaba podatkov: Podatki o stikih iz Outlooka, imenika Active Directory in podatki o prisotnosti so prikazani v uporabniškem vmesniku programa Lync iz Trgovine Windows.

Izbira/nadzor: Nastavitve enotne shrambe stikov je mogoče upravljati v namiznem odjemalcu za Lync.

Izboljšanje kakovosti zvoka

Kaj omogoči ta funkcija: Lync omogoča pošiljanje obvestil uporabnikom za izboljšanje kakovosti klicev, če funkcija med klicem zazna težave z napravo, omrežjem ali računalnikom.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Lync bo zbral informacije o nastavitvi zvočne naprave uporabnika, nastavitvi omrežja in druge povezave predstavnosti ter z njimi določil kakovost zvoka. Če Lync določi, da nekaj v veliki meri vpliva na kakovost zvoka med glasovno komunikacijo, bo končni uporabnik prejel obvestilo o težavi s kakovostjo zvoka. Drugim udeležencem klica bo prikazano le obvestilo, da končni uporabnik uporablja napravo, ki povzroča slabo kakovost zvoka. Ne vedo pa, katero napravo uporablja končni uporabnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki so poslane udeležencem, bodo v pomoč pri izboljšanju kakovosti klica.

Izbira/nadzor: Obvestila o kakovosti klicev lahko omogoči ali onemogoči skrbnik sistema.

Na vrh strani

Zaklenjeni zaslon sistema Windows 8

Kaj omogoča ta funkcija: Ko nekdo želi stopiti v stik z vami prek programa Lync, vaša naprava s sistemom Windows 8 pa je zaklenjena, program Lync iz Trgovine Windows prikaže na zaklenjenem zaslonu te informacije:

 • vrsta komunikacije (NS, video- ali telefonski klic);

 • ime ali telefonska številka osebe, ki vas želi kontaktirati;

 • fotografijo osebe, ki vas želi kontaktirati;

 • besedilo prvega sporočila (če gre za pogovor z neposrednimi sporočili).

Če ne odgovorite na obvestilo, Lync na zaslonu prikaže oznako, da ste zamudili pogovor, odkar ste nazadnje odprli Lync.

Opomba:  Če tapnete, da odgovorite na video- ali zvočni klic, vam za sprejem klica ni treba vnesti gesla za Windows. Če ste prejeli klic iz trenutnega srečanja, si lahko na zaslonu ogledate vsebino, ki je v skupni rabi.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Informacije o pogovoru prejmete iz strežnika Lync Server skupaj s povabilom na pogovor. Informacije o zamujenih pogovorih Lync pridobi iz strežnika Microsoft Exchange. Microsoftu niso poslane nobene informacije.

Uporaba informacij: Informacije se uporabijo le za prikaz obvestila in značke.

Izbira/nadzor: Prikaz obvestil vseh programov na zaklenjenem zaslonu onemogočite tako, da upoštevate te korake:

 1. Odprite čarobni gumb Nastavitve za Windows 8 in nato tapnite Spremeni nastavitve računalnika.

 2. Tapnite Iskanje in programi in nato Obvestila.

 3. Drsnik Pokaži obvestila programov na zaklenjenem zaslonu premaknite v položaj Izklopljeno.

Prikaz ikone zamujenih obvestil na zaklenjenem zaslonu onemogočite tako, da:

 1. Odprite čarobni gumb Nastavitve za Windows 8 in nato tapnite Spremeni nastavitve računalnika.

 2. Tapnite Računalnik in naprave in nato še Zaklenjeni zaslon.

 3. V razdelku Programi zaklenjenega zaslona na strani z nastavitvami, tapnite ikono Lync.

 4. Tapnite Tukaj ne pokaži hitrega stanja.

Začetni zaslon sistema Windows 8

Kaj omogoča ta funkcija: Ko ste vpisani v Lync iz Trgovine Windows, imate na ploščici programa Lync na začetnem zaslonu sistema Windows 8 lahko prikazane informacije o sebi in zamujenih komunikacijah (pogovorih prek neposrednih sporočil, telefonskih in videoklicih ali glasovni pošti). Prikazane informacije so odvisne od velikosti ploščice in od tega, ali je omogočena dinamična ploščica.

Dinamična ploščica programa Lync prikazuje stanje prisotnosti, ko ste vpisani v Lync in informacije o pogovorih, ki ste jih zamudili, odkar ste nazadnje odprli Lync. Če imate nove, zamujene pogovore, se na ploščici prikaže oznaka, ki vas obvesti o zamujenem dejanju, na večji dinamični ploščici pa so prikazane te informacije:

 • vrsta komunikacije;

 • ime ali telefonska številka osebe, ki vas je želela kontaktirati;

 • čas komunikacije.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Informacije o zamujenih pogovorih Lync pridobi iz strežnika Microsoft Exchange. Te informacije prejmete, ko programa Lync ne uporabljate aktivno in ste omogočili, da se Lync izvaja kot program v ozadju. Microsoftu niso poslane nobene informacije.

Uporaba informacij: Informacije se uporabljajo zgolj za prikaz na začetnem zaslonu.

Izbira/nadzor: Preberite spodnja navodila, s katerimi omogočite, da se Lync izvaja v ozadju:

 1. Odprite čarobni gumb Nastavitve za program Microsoft Lync iz Trgovine Windows in izberite Možnosti.

 2. Drsnik Samodejni vpis, ko se prijavim v Windows premaknite v položaj Izklopljeno.

Izberete lahko, ali želite ploščico programa Lync omogočiti kot dinamično ploščico, in sicer tako:

 1. Na začetnem zaslonu sistema Windows 8 izberite ploščico Lync.

 2. V vrstici s programi tapnite Izklopi dinamično ploščico.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×