Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync 2013 za Android

Nazadnje posodobljeno: decembra 2013

Vsebina

Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync 2013 za Android

Pooblastilo za klice (preusmeritev dohodnih klicev/hkratno zvonjenje)

Odjemalsko pisanje dnevnikov

Kartica stika

Zgodovina pogovorov

Storitve za klice v sili

Skupna raba lokacije

Osebna slika

Sodelovanje v PowerPointu

Informacije o prisotnosti in podatki za stik

Način zasebnosti

Pošlji kot e-pošto

Pošlji dnevnike

Poročanje o napakah pri vpisu

Enotna shramba stikov

Izboljšanje kakovosti zvoka

Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync 2013 za Android

To je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync 2013. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, preberite izjavo o zasebnosti za Microsoft Lyncove izdelke in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o zasebnosti obravnava uvedbo in uporabo programa Microsoft Lync 2013 for Android v mobilnih telefonih podjetja. Če uporabljate komunikacijsko programsko opremo Microsoft Lync Server kot storitev (ali povedano drugače: če tretja oseba [na primer Microsoft] gosti strežnike, v katerih je nameščena programska oprema), bodo podatki preneseni tej tretji stranki. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, ki so preneseni iz vašega podjetja tej tretji osebi, se obrnite na skrbnika za vaše podjetje ali ponudnika storitev.

Na vrh strani

Pooblastilo za klice (preusmeritev dohodnih klicev/hkratno zvonjenje)

Kaj omogoča ta funkcija: S tem pooblastilom lahko uporabniki dodelijo enega ali več delegatov, ki lahko v njihovem imenu opravljajo in sprejemajo klice ter nastavijo Srečanja Lync in se jim pridružijo. Uporabniki lahko nastavijo tudi samodejno posredovanje klicev v telefonski predal, na drugo številko ali k drugemu delegatu, lahko pa pri klicu sočasno zazvoni primarna telefonska številka in druga številka, kot je na primer mobilna naprava, delegat ali skupina za skupinsko klicanje.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodeljujete pooblaščence, mora uporabnik med konfiguracijo navesti informacije o stiku pooblaščenca. Uporabniki v vlogi pooblaščencev prejmejo obvestilo, da jih je nekdo od zaposlenih dodelil kot pooblaščence. Ko pooblaščenec sprejme klic namesto osebe, ki jih je dodelila za pooblaščenca, bo ta oseba prejela e-poštno obvestilo o tem dogodku. Microsoft ne bo prejel nobenih informacij.

Uporaba informacij: Lync uporabi informacije o stiku pooblaščencev, da jim omogoči klicanje in sprejemanje klicev ter razporejanje in pridruževanju sestankom namesto osebe, ki jo pooblaščajo.

Izbor/nadzor: pooblastilo za klice je privzeto izklopljeno. Omogočite ali onemogočite pa ga tako:

 1. V programu Lync for Android na zavihku Moje stanje tapnite Preusmeritev klicev.

 2. Na strani Preusmeritev klicev potisnite stikalo Preusmeritev klicev v položaj Vklopljeno.

 3. Tapnite Hkrati pokliči ali Preusmeri klice.

 4. Na seznamu možnosti izberite Moji pooblaščenci.

Opomba:  V prenosni napravi so na voljo le prej določeni pooblaščenci. Pooblaščence je treba konfigurirati v namiznem odjemalcu Lynca.

Na vrh strani

Odjemalsko pisanje dnevnikov

Kaj omogoča ta funkcija: z odjemalskim pisanjem dnevnikov lahko v dnevnik zapišete informacije o uporabi programa Lync for Android. S temi informacijami lahko odpravite težave in morebitne težave, do katerih lahko pride med uporabo programa Lync for Android.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: ko je omogočeno odjemalsko pisanje dnevnikov, so informacije, kot so ID naprave, vzdevek uporabnika, domena, podatki o prisotnosti, podrobnosti spočila, zgodovina prijav, seznam stikov in podatki o konfiguraciji odjemalca shranjeni lokalno v napravi. Vsebina pogovorov v Lyncu ni shranjena. Nobene informacije niso poslane Microsoftu, lahko pa jih ročno pošljete Microsoftu, ki jih bo uporabil za odpravljanje težav (glejte razdelek »Pošiljanje dnevnikov«).

Uporaba informacij: informacije, zbrane v dnevnikih odjemalcev, lahko uporabi podpora za stranke v vašem podjetju, lahko pa so poslane Microsoftu, ki jih uporabi pri odpravljanju težav.

Izbor/nadzor: odjemalsko pisanje dnevnikov je izklopljeno. Omogočite ali onemogočite pa ga tako:

 1. V programu Lync for Android na zavihku Moje informacije tapnite Možnosti.

 2. Na seznamu možnosti izberite Pisanje dnevnikov.

 3. Na strani z možnostmi Pisanje dnevnikov premaknite stikalo Pisanje dnevnikov v položaj Vklopljeno.

Na vrh strani

Kartica stika

Kaj omogoča ta funkcija: na kartici stika so prikazane informacije o stiku, prisotnosti in lokaciji za vas in osebe v vaši organizaciji. Na kartici stika lahko preprosto začnete pogovor prek neposrednega sporočanja, pošljete e-pošto ali pa opravite telefonski klic.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: informacije na kartici stika so zbrane na več mestih. Statične informacije, kot so na primer vaše ime, vaša zgradba in številka pisarne, so zbrane iz imenika podjetja (na primer iz domenskih storitev Active Directory). Dinamične informacije, kot so koledar in informacije o zasedenosti/razpoložljivosti, so dobljene iz strežnika Microsoft Exchange Server, informacije o lokaciji pa so pridobljene na več načinov (glejte razdelek »Lokacija«). Telefonske številke je mogoče dobiti iz imenika podjetja, lahko pa jih ročno vnese uporabnik. Lync upravlja informacije o prisotnosti z Outlookovim koledarjem (če ga omogoči uporabnik), lahko pa jih tudi ročno vnese uporabnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: strežnik Lync Server da v skupno rabo informacije na kartici stika z osebami v organizaciji.

Izbira/nadzor: stike je mogoče upravljati iz namiznega odjemalca Lynca.

Na vrh strani

Zgodovina pogovorov

Kaj omogoča ta funkcija: zgodovina pogovorov shrani pogovore z neposrednimi sporočili v varni shrambi v napravi.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: zgodovina pogovorov lokalno v napravo shrani vsebino pogovorov z neposrednimi sporočili in statistične podatke o glasovnih pogovorih, kot so datum, ura, trajanje in podrobnosti o klicatelju. Zgodovina pogovorov z neposrednimi sporočili, ki jo ustvari Lync for Android, ni shranjena v Outlookovi mapi »Zgodovina pogovorov«. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Lync prikaže te informacije na zavihku »Klepeti« v glavnem uporabniškem vmesniku, ki omogoča uporabnikom ogled in nadaljevanje starejših pogovorov.

Izbor/nadzor: zgodovino pogovorov v programu Lync for Android omogoči in onemogoči skrbnik v podjetju. Zgodovino pogovorov je mogoče izbrisati tako:

 1. V programu Lync for Android na zavihku Moje stanje tapnite Preusmeritev klicev.

 2. Na strani Preusmeritev klicev potisnite stikalo Preusmeritev klicev v položaj Vklopljeno.

 3. Tapnite Hkrati pokliči ali Preusmeri klice.

 4. Na seznamu možnosti izberite Moji pooblaščenci.

Storitve za klice v sili

Pomembno:  Priporočamo, da za klice v sili (na primer 112) NE uporabljate programa Lync for Android. Lync for Android NE MORE določiti vaše fizične lokacije. Če torej pokličete službo za klice v sili s programom Lync for Android, služba ne more določiti vaše lokacije. Če želite z napravo poklicati službo za klice v sili, zaprite Lync for Android in uporabite številčnico na napravi.

Skupna raba lokacije

Kaj omogoča ta funkcija: skupna raba lokacije daje v skupno rabo z drugimi osebami informacije o vašem časovnem pasu tako, da uporabi funkcijo o prisotnosti na kartici stika, ko je omogočen način zasebnosti (glejte razdelek »Način zasebnosti«).

Pomembno:  Lync for Android ne more določiti vaše fizične lokacije. NE kličite službe za klice v sili, kot je 112, s programom Lync for Android. Uporabite raje številčnico na svoji napravi.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: z operacijskim sistemom naprave so pridobljene informacije o časovnem pasu, dane pa so v skupno rabo s stiki v Lyncu. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: skupna raba informacij na kartici stika prikaže vašo lokacijo vašim stikom in osebam v organizaciji. Informacije o prisotnosti ne dajejo v skupno rabo nobenih drugih informacij, na primer vaše zemljepisne lokacije, oblikovanega naslova ali naslova bivanja.

Izbor/nadzor: skupno rabo lokacije omogoči in onemogoči skrbnik v podjetju, upravljati pa jo je mogoče z Lyncovega namiznega odjemalca.

Na vrh strani

Osebna slika

Kaj omogoča ta funkcija: osebna slika je slika vas in drugih oseb v podjetju.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: nastavitve skupne rabe osebne slike se zbirajo tako za prikaz slik kot tudi za skupno rabo vaše slike. Le slike, shranjene v domenskih storitvah Active Directory, je mogoče prikazati v programu Lync for Android. Nobeni podatki niso poslani Microsoftu.

Uporaba podatkov: podatki se uporabljajo za prilagajanje vaše izkušnje in za skupno rabo vaše slike z drugimi.

Izbira/nadzor: nastavitve osebne slike se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Sodelovanje v PowerPointu

Kaj omogoča ta funkcija: sodelovanje v PowerPointu omogoča uporabnikom, da med spletnim pogovorom ali srečanjem prikažejo in si ogledajo PowerPointove predstavitve ter dodajo opombe vanje.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: če je PowerPointovo predstavitev dal v skupno rabo drug udeleženec srečanja, si lahko uporabniki programa Lync za Android ogledajo predstavitev v svoji napravi. Ti uporabniki ne morejo nadzirati spremembe ali je uporabljati. Microsoftu niso poslane nobene informacije.

Uporaba informacij: udeleženci srečanja uporabljajo informacije v skupni rabi za sodelovanje prek videoklepeta.

Izbira/nadzor: uporabniki telefonov s sistemom Android si lahko le ogledajo PowerPointovo predstavitev, ki jo je dal v skupno rabo drug udeleženec srečanja. Ti uporabniki ne morejo s svojimi napravami prenesti PowerPointovih predstavitev, dati opomb vanje ali jih dati v skupno rabo.

Na vrh strani

Informacije o prisotnosti in podatki za stik

Kaj omogoča ta funkcija: informacije o prisotnosti in stiku drugim uporabnikom omogočajo ogled informacij o prisotnosti in stiku tako drugih članov organizacije kot tudi osebnih stikov (znotraj in zunaj organizacije). Vaš skrbnik lahko nastavi integracijo z Outlookom in s strežnikom Exchange Server, tako da lahko prikažete sporočila o odsotnosti iz pisarne in druge informacije o stanju (npr. ko je v koledarju programa Outlook načrtovano srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: z naslovom za prijavo in geslom vzpostavite povezavo s strežnikom Lync Server. Vi in vaš skrbnik lahko objavite podatke o stanju prisotnosti in podatke za stik, ki so povezani z naslovom za vpis. Microsoft ne prejme nobenih podatkov.

Uporaba podatkov: drugi uporabniki Lynca in programi lahko dostopajo do vaših podatkov o prisotnosti in podatkov za stik, ugotavljajo vaše objavljeno stanje in informacije, da lahko uspešneje komunicirajo z vami.

Izbira/nadzor: podatki o prisotnosti in podatki za stik se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Način zasebnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Zasebni način predstavlja nastavitev, s katero lahko uporabniki določijo, v kolikšni meri želijo objaviti svoje podatke o prisotnosti (denimo »Dosegljiv«, »Zaseden«, »Ne moti« itn.), tako da te informacije lahko vidijo drugi na seznamu stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: če omogočite zasebni način, Lync preide v način, v katerem uporabnik lahko prilagaja nastavitve uporabnika, tako da so informacije o prisotnosti v skupni rabi le s stiki na vašem seznamu stikov. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: s to nastavitvijo uporabnik določi način skupne rabe podatkov o prisotnosti.

Izbor/nadzor: način zasebnosti je privzeto izklopljen. Omogoči in onemogoči ga lahko skrbnik v podjetju, upravljati pa ga je mogoče v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Pošlji kot e-pošto

Kaj omogoča ta funkcija: uporabnik lahko s pošiljanjem v obliki e-pošte zgodovino pogovorov v programu Lync for Android kot prilogo pošlje na e-poštni naslov, ki ga določi uporabnik.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: 50 najbolj nedavnih dohodnih in odhodnih pogovorov je za nedoločen čas shranjenih v ločeni shrambi lokalno v napravi, razen če 1) uporabnik izbriše pogovor, 2) uporabnik odstrani program ali 3) se v napravo vpiše nov uporabnik. Zgodovina neposrednega sporočanja, poslana s funkcijo »Pošlji kot e-pošto«, je na e-poštni naslov, ki ga določi uporabnik, dostavljena v obliki e-poštnega sporočila. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba podatkov: uporabniki lahko zgodovino pogovorov kot e-poštno prilogo pošljejo na določen e-poštni naslov, s tem pa postanejo pogovori z neposrednim sporočanjem na voljo za uporabo zunaj naprave za arhiviranje ali skupno rabo.

Izbor/nadzor: če želite uporabljati funkcijo »Pošlji kot e-pošto«, morate imeti v napravi omogočeno e-pošto. Navodila o tem, kako omogočite e-pošto in jo konfigurirate, najdete v uporbniškem priročniku naprave.

 1. Na zavihku Klepeti tapnite in pridržite pogovor, ki ga želite izbrisati.

 2. V pojavnem meniju tapnite možnost Izbriši pogovor.

 3. V pogovornem oknu za potrditev brisanja tapnite V redu.

Zgodovino pogovora z neposrednimi sporočili pošljete tako:

 1. V oknu za pogovor pritisnite tipko menija.

 2. V meniju izberite možnost Pošlji kot e-pošto.

 3. Če želite zgodovino poslati drugi osebi, vnesite ciljni e-poštni naslov.

 4. Tapnite Pošlji.

Ali

 1. Na zavihku Klepeti tapnite in pridržite pogovor, ki ga želite poslati.

 2. V pojavnem meniju tapnite možnost Pošlji kot e-pošto.

 3. Če želite zgodovino poslati drugi osebi, vnesite ciljni e-poštni naslov.

 4. Tapnite Pošlji.

Na vrh strani

Pošlji dnevnike

Kaj omogoča ta funkcija: s funkcijo za pošiljanje dnevnikov lahko uporabnik pošlje odjemalske dnevnike Microsoftu, ta pa jih nato uporabi pri odpravljanju morebitnih težav z zvokom ali povezljivostjo (glejte razdelek »Odjemalsko pisanje dnevnikov«).

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: če je omogočeno odjemalsko pisanje dnevnikov, so poslane le informacije, ki so v dnevnik zapisane na strani odjemalca. Odjemalski dnevniki niso samodejno poslani iz naprave. Dnevniki so poslani le takrat, ko je v napravi omogočeno pisanje dnevnikov (glejte razdelek »Odjemalsko pisanje dnevnikov«).

Uporaba informacij: Z informacijami, zbranimi v vaši napravi, bodo odpravljene težave, s katerimi se boste soočili, in izboljšan program Lync.

Izbor/nadzor: če želite uporabljati funkcijo »Pošlji dnevnike«, morate imeti v napravi omogočeno e-pošto. Navodila o tem, kako omogočite e-pošto in jo konfigurirate, najdete v uporbniškem priročniku naprave.

Odjemalske dnevnike pošljete tako:

 1. V programu Lync for Android na zavihku Moje stanje tapnite Možnosti.

 2. Na seznamu možnosti tapnite Pisanje dnevnikov.

 3. Na strani z možnostmi Pisanje dnevnikov tapnite možnost Pošlji dnevniške datoteke.

 4. V obrazec e-pošte, ki se odpre s pripetimi dnevniki, vnesite ciljni e-poštni naslov in tapnite Pošlji.

Na vrh strani

Poročanje o napakah pri vpisu

Kaj omogoča ta funkcija: ko pride do napake pri vpisu in se uporabnik ne more vpisati v Lync, funkcija poročanja o napakah pri vpisu samodejno ustvari poročilo o napaki. Uporabnik ima takrat možnost, da poročilo o napaki pošlje Microsoftu.

Zbrane, obdelane in poslane informacije: informacije, zbrane v poročilu o napaki, vsebujejo podatke, kot so kakovost uporabnikove internetne povezave in morebitne kode napake ali podatke o izjemi, ustvarjene pri neuspešnih poskusih vpisa. V poročilu so lahko tudi informacije, na podlagi katerih je mogoče identificirati uporabnika, kot sta uporabnikov naslov IP in identifikator SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Te informacije so lahko poslane Microsoftu.

Uporaba informacij podatke, ki so v poročilu o napakah pri vpisu, Microsoft uporabi pri odpravljanju težav pri prijavi. Microsoft z njimi poleg tega določi pogoste težave pri prijavi in trende, s katerimi zagotovi boljšo izkušnjo prijavo v Lync.

Izbor/nadzor: ta funkcija je privzeto izklopljena, upravlja pa jo lahko skrbnik v podjetju. Skrbnik lahko nastavi funkcijo tako, da je poročilo o napakah pri vpisu vedno poslano Microsoftu, da nikoli ni poslano ali pa da o tem lahko odloči uporabnik.

Uporabnik lahko nastavitve spremeni tako:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega Lyncovega okna kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Lync – možnosti kliknite Splošno.

 3. Na zavihku Splošno potrdite polje »Samodejno pošlji Microsoftu informacije o napaki v Lyncu« ali pa odstranite potrditveno oznako iz polja.

 4. Kliknite V redu.

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: enotno shrambo stikov sestavljajo tri glavne funkcije, a le ena – spajanje iskanja – je na voljo v programu Lync for Android. Spajanje iskanja spoji seznam globalnih naslovov (GAL) s stiki v Lyncu tako, da je pri iskanju določenega stika v rezultatih iskanja prikazan le en vnos.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Lync for Android združi podatke o stikih iz Outlooka, domenskih storitev Active Directory in iz podatkov o prisotnosti. Te podatke uporablja Lync for Android za interne namene.

Uporaba informacij: podatki o stikih iz Outlooka, domenskih storitev Active Directory in podatkov o prisotnosti so prikazani v uporabniškem vmesniku programa Lync for Android.

Izbira/nadzor: nastavitve enotne shrambe stikov je mogoče upravljati v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Izboljšanje kakovosti zvoka

Kaj omogoča ta funkcija: Lync pošlje informacije oddaljenim uporabnikom, če med klicem zazna težavo z napravo ali omrežjem, s čimer sporoči, da je kakovost zvoka lahko slaba.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: če je vaša naprava nastavljena tako, da v klic posreduje slabo kakovost zvoka (npr. odmev ali šum), bo Lync obvestil druge udeležence, da kakovost klica slabša nastavitev vaše naprave. Drugim udeležencem klica bo prikazano le obvestilo, da uporabljate napravo, ki povzroča slabo kakovost zvoka. Ne bodo pa obveščeni o tem, katero napravo uporabljate. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: informacije, ki so poslane udeležencem, bodo v pomoč pri izboljšanju kakovosti klica. Na primer, če le poslušate klic, lahko predstavitelji izklopijo zvok za vašo zvezo.

Izbira/nadzor: Lync ne dovoli, da izklopite obvestila o kakovosti zvoka.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×