Dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje pogojnega oblikovanja

Opomba: Ta članek je služil svojemu namenu in ga bomo kmalu odstranili. Ker želimo odstraniti sporočila »Strani ni bilo mogoče najti«, odstranjujemo znane povezave. Če ste ustvarili povezave do te strani, jih odstranite. Skupaj bomo poskrbeli, da bo splet povezan.

Pogojno oblikovanje lahko uporabite za vizualno raziskovanje in analiziranje podatkov, odkrivanje kritičnih težav ter prepoznavanje vzorcev in smernic.

Pogojno oblikovanje olajša označevanje zanimivih celic ali obsegov celic, poudariti nenavadne vrednosti in vizualizirati podatke s podatkovnimi vrsticami in nabori ikon. Pogojna oblika spremeni podobo obsega celic na osnovi pogojev (ali kriterijev). Če pogoj velja, je obseg celic oblikovan na osnovi tega pogoja; če pogoj ne velja, je obseg celic oblikovan na osnovi tega pogoja.

Razvrščate in filtrirate lahko po obliki, vključno z barvo ozadja celice in pisave, ne glede na to, ali ste celice oblikovali ročno ali pogojno. Ta primer pokaže pogojno oblikovanje, ki uporabi barve ozadja celic, nabor ikon s tremi puščicami in podatkovne vrstice.

Ozadja celic, nabori ikon in podatkovne vrstice, ki so uporabljeni kot pogojno oblikovanje

Pogojno oblikovanje lahko uporabite za obseg celic, Excelovo tabelo ali poročilo vrtilne tabele. Pri uporabi pogojnega oblikovanja za poročilo vrtilne tabele morate razumeti pomembne razlike.

Opomba: Ko ustvarjate pogojno obliko, se lahko sklicujete le na druge celice na istem delovnem listu ali v nekaterih primerih na celice na delovnih listih v istem delovnem zvezku, ki je trenutno odprt. Pogojnega oblikovanja ni mogoče uporabiti za zunanje sklice na drug delovni zvezek.

Pogojno oblikovanje za poročilo vrtilne tabele

Pogojno oblikovanje v poročilu vrtilne tabele se na več načinov razlikuje ob pogojnega oblikovanja v obsegu celic ali Excelovi tabeli:

 • Če spremenite postavitev poročila vrtilne tabele s filtriranjem, skrivanjem ravni, krčenjem in širjenjem ravni ali s premikanjem polja, se pogojno oblikovanje ohrani, če polja v temeljnih podatkih niso odstranjena.

 • Obseg pogojnega oblikovanja za polja v območju Vrednosti lahko temelji na hierarhiji podatkov in je določen z vsemi vidnimi podrejenimi elementi (naslednja nižja raven v hierarhiji) nadrejenega (naslednja višja raven v hierarhiji) v vrsticah za enega ali več stolpcev ali stolpcev z eno ali več vrsticami.

  Opomba: V hierarhiji podatkov podrejeni ne podedujejo pogojnega oblikovanja od nadrejenega, nadrejeni pa ne podeduje pogojnega oblikovanja od podrejenih.

 • Obstajajo trije načini določanja obsega pogojnega oblikovanja polj v območju »Vrednosti«: po izboru, po ustreznem polju in po polju vrednosti.

Privzeti način določanja obsega pogojnega oblikovanja v območju »Vrednosti« je po izboru. Določanje obsega lahko spremenite v način po ustreznem polju ali polju vrednosti z gumbom Uporabi pravilo oblikovanja za v pogovornem oknu Novo pravilo oblikovanja ali Urejanje pravila oblikovanja.

Metoda

Uporabite ta način, če želite izbrati:

Določanje obsega po izboru

 • Zvezni niz polj v območju »Vrednosti«, na primer rezultati prodaje izdelka za določeno regijo.

 • Nezvezni niz polj v območju »Vrednosti«, na primer rezultati prodaje izdelka za različne regije po ravneh hierarhije podatkov.

Določanje obsega po polju vrednosti

 • Uporabiti manj nezveznih izborov.

 • Pogojno oblikovati niz polj v območju »Vrednosti« za vse ravni v hierarhiji podatkov.

 • Vključiti delne vsote in skupne vsote.

Določanje obsega po ustreznem polju

 • Uporabiti manj nezveznih izborov.

 • Pogojno oblikovati niz polj v območju »Vrednosti« za eno raven v hierarhiji podatkov.

 • Izključiti delne vsote.

Ko pogojno oblikujete polja v območju »Vrednosti« za zgornje, spodnje, podpovprečne ali nadpovprečne vrednosti, to pravilo privzeto temelji na vseh vidnih vrednostih. Ko pa določate obseg po ustreznem polju namesto z uporabo vseh vidnih vrednosti, lahko izbirno uporabite pogojno oblikovanje za vsako od spodnjih kombinacij:

 • Stolpec in njegovo nadrejeno polje vrstice.

 • Vrstica in njeno nadrejeno polje stolpca.

Opomba: Hitra analiza ni na voljo v programu Excel 2010 in starejših različicah.

Z gumbom za hitro analizo Gumb »Hitra analiza« uporabite izbrano pogojno oblikovanje za izbrane podatke. Gumb za hitro analizo se prikaže samodejno, ko izberete podatke v preglednici.

 1. Izberite podatke v preglednici. Gumb Hitra analiza je prikazan v spodnjem desnem kotu izbora.

  Izbrani podatki z gumbom »Hitra analiza«

 2. Kliknite gumb Hitra analiza Gumb »Hitra analiza« ali pritisnite Ctrl+Q.

 3. Nato na zavihku Oblikovanje premaknite kazalec miške na različne možnosti, če si želite ogledati podatke v predogledu v živo, nato pa kliknite želeno oblikovanje.

  Zavihek »Oblikovanje« v galeriji »Hitra analiza«

  Opombe: 

  • Možnosti oblikovanja, ki so prikazane na zavihku Oblikovanje, so odvisne od izbranih podatkov. Če vaš izbor vsebuje le besedilo, so na voljo te možnosti: Besedilo, Podvojeno, Enolično, Enako kot in Počisti. Če izbor vsebuje le števila ali besedilo in števila, so na voljo te možnosti: Podatkovne vrstice, Barve, Nabori ikon, Večje, Zgornjih 10 % in Počisti.

  • Predogled v živo je mogoče pridobiti le za tiste možnosti oblikovanja, ki jih je mogoče uporabiti za vaše podatke. Če na primer izbrane celice ne vsebujejo ujemajočih se podatkov, in izberete Podvojeno, predogled v živo ne deluje.

 4. Če je prikazano pogovorno okno Besedilo, ki vsebuje, vnesite možnost oblikovanja, ki ga želite uporabiti, in kliknite V redu.

Če želite izvesti zahtevnejše pogojno oblikovanje, lahko uporabite logično formulo za določitev pogojev oblikovanja. Morda boste na primer želeli primerjati vrednosti z rezultatom po funkciji ali ovrednotiti podatke v celicah zunaj izbranega obsega, ki je lahko drug delovni list v istem delovnem zvezku.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico poleg Pogojno oblikovanje in nato Upravljanje pravil.

  Pogojno oblikovanje

  Pojavi se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo. Pojavi se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

  • Če želite spremeniti pogojno obliko, naredite to:

   1. Poskrbite, da je v polju s seznamom Prikaži pravila oblikovanja za izbran ustrezni delovni list, tabela ali poročilo vrtilne tabele.

   2. Obseg celic lahko spremenite tako, da kliknete Skrči pogovorno oknov polju Velja za, če želite začasno skriti pogovorno okno, izberete novi obseg celic na delovnem listu ali drugih delovnih listih in nato kliknete Razširi pogovorno okno.

   3. Izberite pravilo in nato kliknite Urejanje pravila. Pojavi se pogovorno okno Urejanje pravila oblikovanja.

 3. Pod Uporabi pravilo na, če želite izbirno spremeniti obseg za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele:

  • Izbira:    Kliknite Izbrane celice.

  • Ustrezno polje:    Kliknite Vse celice z vrednostmi <Values field>.

  • Polje z vrednostjo:    Kliknite Vse celice z vrednostmi <Values field> za <Row>.

 4. Pod Izberi vrsto pravila kliknite Če želite določiti celice za oblikovanje, uporabite formulo.

  1. V razdelku Uredite opis pravila na seznam Oblikuj vrednosti, kjer velja ta formula vnesite formulo.

   Formulo začnite z enačajem (=), poleg tega mora formula vrniti logično vrednost TRUE (1) ali FALSE (0).

  2. Kliknite Oblika za prikaz pogovornega okna Oblikovanje celic.

  3. Izberite obliko številke, pisave, obrobe ali polnila, ki jo želite uporabiti, ko vrednost v celici ustreza pogoju, in kliknite V redu.

   Izberete lahko več oblik. Izbrane oblike so prikazane v polju Predogled.

   Primer 1: Uporaba dveh pogojnih oblik z merili, ki uporabljajo preskuse AND in OR    

   V tukajšnjem primeru prvo pravilo oblikuje dve celici zeleno, če imata oba pogoja vrednost »True«. Če rezultat preskusa ni »True«, drugo pravilo oblikuje dve celici rdeče, če je kateri koli od pogojev »False«.

   Celici B4 in B5 ustrezata pogojem, zato sta oblikovani z zeleno barvo

   Lastnik nepremičnine je predvidel polog v višini $ 75.000 in mesečne obroke v višini $ 1.500 za plačilo hipoteke. Če polog in mesečni obroki ustrezajo tem zahtevam, sta celici B4 in B5 obarvani zeleno.

   Če se polog ali mesečni obrok ujema s proračunom kupca, sta celici B4 in B5 obarvani rdeče. Če želite videti, kaj se zgodi s pogojno oblikovanimi celicami, spremenite nekatere vrednosti, na primer LOO, obdobje odplačevanja, polog in znesek nakupa.

   Formula za prvo pravilo (uporabljena je zelena barva)

   ==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

   Formula za drugo pravilo (uporabljena je rdeča barva)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   Primer 2: Senčenje vseh drugih vrstic s funkcijama MOD in ROW.    

   Pogojna oblika, uporabljena v vseh celicah na tem delovnem listu, osenči vsako drugo celico v obsegu celic z modro barvo celic. Vse celice na delovnem listu izberete tako, da kliknete kvadratek nad vrstico 1 in levo od stolpca A. Funkcija MOD vrne preostanek, ko je število (prvi argument) razdeljeno z deliteljem (drugi argument). Funkcija ROW vrne številko trenutne vrstice. Ko številko trenutne vrstice delite z 2, vedno dobite ostanek 0 za sodo številko ali ostanek 1 za liho številko. In ker je 0 FALSE, 1 pa je TRUE, so oblikovane vse lihe vrstice. Pravilo uporablja to formulo: =MOD(ROW();2)=1.

   Vsaka druga vrstica je osenčena z modro barvo

   Opomba: Sklice na celice lahko vnesete v formulo tako, da izberete celice neposredno na delovnem listu ali drugih delovnih listih. Če izberete celice na delovnem listu, se vstavijo absolutni sklici na celice. Če želite, da Excel prilagodi sklice za vsako celico v izbranem obsegu, uporabite relativne sklice na celice.

Če želite več informacij o uporabi formul v pogojnem oblikovanju, glejte Uporaba formule za uporabo pogojnega oblikovanja.

Barvna merila so vizualna vodila, ki pripomorejo k razumevanju porazdelitve in spremembe podatkov. Z dvobarvno lestvico in stopnjevanjem dveh barv lahko primerjate obseg celic. Odtenek barve predstavlja nižje ali višje vrednosti. Na primer pri zeleno-rumeni barvni lestvici, kot je prikazano spodaj, lahko določite, da so celice z višjo vrednostjo zelene in tiste z nižjo rumene.

Oblikovanje vseh celic z dvobarvno lestvico

Namig: Če katera od celic v obsegu vsebuje formulo, ki vrne napako, pogojno oblikovanje za to celico ni uporabljeno. Če želite zagotoviti, da bo pogojno oblikovanje uporabljeno tudi za to celico, uporabite funkcijo IS ali IFERROR, da vrnjena vrednost ne bo vrednost z napako.

Hitro oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico poleg možnosti Pogojno oblikovanje in nato Barvne lestvice.

  Pogojno oblikovanje

 3. Izberite dvobarvno lestvico.

  Preletite ikone barvnih lestvic, če si želite ogledati, katera ikona je dvobarvna lestvica. Zgornja barva predstavlja višje vrednosti in spodnja nižje.

Način določanja obsega za polja v območju »Vrednosti» poročila vrtilne tabele spremenite z gumbom Možnosti oblikovanja, ki se pojavi poleg polja vrtilne tabele, v katerem je uporabljeno pogojno oblikovanje.

Dodatno oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico ob možnosti Pogojno oblikovanje, nato pa kliknite Upravljanje pravil. Pojavi se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 3. Naredite eno od tega:

  • Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo. Pojavi se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

  • Če želite spremeniti pogojno obliko, naredite to:

   1. Poskrbite, da je v polju s seznamom Prikaži pravila oblikovanja za izbran ustrezni delovni list, tabela ali poročilo vrtilne tabele.

   2. Obseg celic lahko spremenite tako, da v polju Velja za kliknete Strni pogovorno okno, da začasno skrijete pogovorno okno, nato izberete nov obseg celic na delovnem listu in kliknete Razširi pogovorno okno.

   3. Izberite pravilo in nato kliknite Urejanje pravila. Pojavi se pogovorno okno Urejanje pravila oblikovanja.

 4. Pod Uporabi pravilo na, če želite izbirno spremeniti obseg za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele:

  • Za izbor kliknite Izbrane celice.

  • Za vse celice za oznako vrednosti kliknite Vse celice z vrednostmi <Oznaka vrednosti>.

  • Za vse celice za oznako vrednosti brez delnih vsot in skupne vsote kliknite Vse celice z vrednostmi <Oznaka vrednosti> za <Oznaka vrstice>.

 5. Pod Izberi vrsto pravila kliknite Oblikuj vse celice glede na njihove vrednosti (privzeto).

 6. Pod Uredi opis pravila v polju s seznamom Oblika sloga izberite 2-barvna lestvica.

 7. V polju Vrsta izberite vrsto za Minimum in Maksimum naredite nekaj od tega:

  • Oblikujte najnižje in najvišje vrednosti:    Izberite Najnižja vrednost in Najvišja vrednost.

   V tem primeru pustite polji Minimum in Maksimum za Vrednost prazni.

  • Oblikujte številsko, datumsko ali časovno vrednost:    Izberite Številka in vnesite Minimum in Maksimum za Vrednost.

  • Oblikujte odstotek:    Vnesite Minimum in Maksimum za Vrednost.

   Veljavne vrednosti so od 0 (nič) do 100. Ne vnašajte znaka za odstotek.

   Odstotek uporabite takrat, ko želite sorazmerno vizualizirati vse vrednosti, ker je njihova porazdelitev sorazmerna.

  • Oblikujte percentil    Izberite Percentil in nato vnesite Minimum in Maksimum za Vrednost. Veljavni percentili so od 0 (nič) do 100.

   Percentil uporabite takrat, ko želite sorazmerno vizualizirati skupino visokih vrednosti (na primer zgornji 20. percentil) v enem barvnem odtenku in skupino nizkih vrednosti (na primer spodnji 20. percentil) v drugem barvnem odtenku, ker predstavljajo skrajne vrednosti, ki bi lahko povzročile asimetrično porazdelitev podatkov.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Izberite Formula in nato vnesite vrednosti za Minimum in Maksimum.

   • Formula mora vrniti številsko, datumsko ali časovno vrednost

   • Formulo začnite z enačajem (=).

   • Z neveljavnim rezultatom formule ni mogoče izvesti oblikovanja.

   • Priporočljivo je, da preskusite formulo, če se želite prepričati, da ne poda neveljavne vrednosti.

    Opombe: 

    • Poskrbite, da je vrednost Minimum manjša od vrednosti Maksimum.

    • Izberete lahko različno vrsto za Minimum in Maksimum. Za Minimum lahko na primer izberete število, in za Maksimum odstotek.

 8. Če želite izbrati Minimum in Maksimum za barvno lestvico, vsakič kliknite Barva in nato izberite barvo.

  Če želite izbrati dodatne barve ali ustvariti barvo po meri, kliknite Več barv . Izbrana barvna lestvica je prikazana v oknu Predogled.

Barvne lestvice so vizualna vodila, ki pripomorejo k razumevanju porazdelitve in spremembe podatkov. S tribarvno lestvico in stopnjevanjem treh barv lahko primerjate obseg celic. Odtenek barve predstavlja nižje, srednje ali višje vrednosti. Na zeleni, rumeni in rdeči lestvici lahko določite na primer, da so celice z višjo vrednostjo zelene, celice s srednjo vrednostjo rumene in celice z nižjo vrednostjo rdeče.

Namig: Če katera od celic v obsegu vsebuje formulo, ki vrne napako, pogojno oblikovanje za to celico ni uporabljeno. Če želite zagotoviti, da bo pogojno oblikovanje uporabljeno tudi za to celico, uporabite funkcijo IS ali IFERROR, da vrnete podano vrednost (kot je 0 ali »N/A«) namesto vrednosti z napako.

Hitro oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico poleg možnosti Pogojno oblikovanje in nato Barvne lestvice.

  Pogojno oblikovanje

 3. Izberite tribarvno lestvico. Zgornja barva predstavlja višje vrednosti, srednja barva predstavlja srednje vrednosti in spodnja barva predstavlja nižje vrednosti.

  Preletite ikone barvnih lestvic, če si želite ogledati, katera ikona je tribarvna lestvica.

Način določanja obsega za polja v območju »Vrednosti» poročila vrtilne tabele spremenite z gumbom Možnosti oblikovanja, ki se pojavi poleg polja vrtilne tabele, v katerem je uporabljeno pogojno oblikovanje.

Dodatno oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico ob možnosti Pogojno oblikovanje, nato pa kliknite Upravljanje pravil. Pojavi se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 3. Naredite eno od tega:

  • Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo. Pojavi se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

  • Če želite spremeniti pogojno obliko, naredite to:

   1. Poskrbite, da je v polju s seznamom Prikaži pravila oblikovanja za izbran ustrezni delovni list, tabela ali poročilo vrtilne tabele.

   2. Obseg celic lahko spremenite tako, da v polju Velja za kliknete Strni pogovorno okno, da začasno skrijete pogovorno okno, nato izberete nov obseg celic na delovnem listu in kliknete Razširi pogovorno okno.

   3. Izberite pravilo in nato kliknite Urejanje pravila. Pojavi se pogovorno okno Urejanje pravila oblikovanja.

 4. Pod Uporabi pravilo na, če želite izbirno spremeniti obseg za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele:

  • Izbira:    Kliknite Samo te celice.

  • Ustrezno polje:    Kliknite Vse celice <value field> z enakimi polji.

  • Polje z vrednostjo:    Kliknite Vse celice <value field>.

 5. Pod Izberi vrsto pravila kliknite Oblikuj vse celice glede na njihove vrednosti.

 6. Pod Uredi opis pravila v polju s seznamom Oblika sloga izberite 3-barvna lestvica.

 7. Izberite vrsto za Minimum, Srednja vrednost in Maksimum. Naredite nekaj od tega:

  • Oblikujte najnižje in najvišje vrednosti:    Izberite Srednja vrednost.

   V tem primeru pustite polji Najnižja in NajvišjaVrednost prazni.

  • Oblikujte številsko, datumsko ali časovno vrednost:    Izberite Številka in nato vnesite vrednost za Minimum, Srednja vrednost in Maksimum.

  • Oblikujte odstotek:    Izberite Odstotek in nato vnesite vrednost za Minimum, Srednja vrednost in Maksimum. Veljavne vrednosti so od 0 (nič) do 100. Ne vnašajte znaka za odstotek (%).

   Odstotek uporabite takrat, ko želite sorazmerno vizualizirati vse vrednosti, saj tako zagotovite, da je njihova porazdelitev sorazmerna.

  • Oblikujte percentil:    Izberite Percentil in nato vnesite vrednost za Minimum, Srednja vrednost in Maksimum.

   Veljavni percentili so do 0 (nič) do 100.

   Percentil uporabite takrat, ko želite sorazmerno vizualizirati skupino visokih vrednosti (na primer zgornji 20. percentil) v enem barvnem odtenku in skupino nizkih vrednosti (na primer zadnji 20. percentil) v drugem barvnem odtenku, ker predstavljajo skrajne vrednosti, ki bi lahko povzročile asimetrično porazdelitev podatkov.

  • Oblikujte rezultat formule:    Izberite Formula in vnesite vrednost za Minimum, Srednja vrednost in Maksimum.

   Formula mora podati številsko, datumsko ali časovno vrednost. Formula naj se začne z enačajem (=). Z neveljavnim rezultatom formule ni mogoče izvesti oblikovanja. Priporočljivo je, da preskusite formulo, če se želite prepričati, da ne poda neveljavne vrednosti.

   Opombe: 

   • Za obseg celic lahko nastavite vrednosti v poljih za minimum, srednjo vrednost in maksimum. Poskrbite, da je vrednost v polju Minimum manjša od vrednosti v polju Srednja vrednost, ta pa manjša od vrednosti v polju Maksimum.

   • Izberete lahko različne vrste za Minimum, Srednja vrednost in Maksimum. Izbereta lahko na primer število za Minimum, percentil za Srednja vrednost in odstotek za Maksimum.

   • V mnogih primerih se privzeta Srednja vrednost 50 odstotkov najbolje obnese, toda ni je mogoče prilagoditi enoličnim zahtevam.

 8. Če želite izbrati vrednosti Minimum, Srednja vrednost in Maksimum za barvno lestvico, vsakič kliknite Barva in nato izberite barvo.

  • Če želite izbrati dodatne barve ali ustvariti barvo po meri, kliknite Več barv.

  • Izbrana barvna lestvica je prikazana v polju Predogled.

Podatkovna vrstica vam pomaga pri ogledu vrednosti celice sorazmerno z drugimi celicami. Dolžina podatkovne vrstice predstavlja vrednost v celici. Daljša vrstica predstavlja višjo vrednost, krajša pa nižjo. Podatkovne vrstice so uporabne pri prepoznavanju večjih in manjših števil predvsem pri večjem obsegu podatkov, na primer najbolj in najmanj prodajane igrače po poročilu sezonske razprodaje.

V primeru, prikazanem tukaj, so s podatkovnimi vrsticami označene dramatične pozitivne in negativne vrednosti. Podatkovne vrstice lahko oblikujete tako, da se vrstica začne sredi celice in nadaljuje v levo za negativne vrednosti.

Podatkovne vrstice z označenimi pozitivnimi in negativnimi vrednostmi

Namig: Če katera od celic v obsegu vsebuje formulo, ki vrne napako, pogojno oblikovanje za to celico ni uporabljeno. Če želite zagotoviti, da bo pogojno oblikovanje uporabljeno tudi za to celico, uporabite funkcijo IS ali IFERROR, da vrnete vrednost (kot je 0 ali »N/A«) namesto vrednosti z napako.

Hitro oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slog kliknite puščico poleg Pogojno oblikovanje, kliknite Podatkovne vrstice in nato izberite ikono podatkovne vrstice.

  Pogojno oblikovanje

Način določanja obsega za polja v območju »Vrednosti» poročila vrtilne tabele spremenite z gumbom možnosti Uporabi pravilo oblikovanja na.

Dodatno oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico ob možnosti Pogojno oblikovanje, nato pa kliknite Upravljanje pravil. Pojavi se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 3. Naredite eno od tega:

  • Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo. Pojavi se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

  • Če želite spremeniti pogojno obliko, naredite to:

   1. Poskrbite, da je v polju s seznamom Prikaži pravila oblikovanja za izbran ustrezni delovni list, tabela ali poročilo vrtilne tabele.

   2. Obseg celic lahko spremenite tako, da v polju Velja za kliknete Strni pogovorno okno, da začasno skrijete pogovorno okno, nato izberete nov obseg celic na delovnem listu in kliknete Razširi pogovorno okno.

   3. Izberite pravilo in nato kliknite Urejanje pravila. Pojavi se pogovorno okno Urejanje pravila oblikovanja.

 4. Pod Uporabi pravilo na, če želite izbirno spremeniti obseg za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele:

  • Izbira:    Kliknite Samo te celice.

  • Ustrezno polje:    Kliknite Vse celice <value field> z enakimi polji.

  • Polje z vrednostjo:    Kliknite Vse celice <value field>.

 5. Pod Izberi vrsto pravila kliknite Oblikuj vse celice glede na njihove vrednosti.

 6. Pod Uredi opis pravila v polju s seznamom Oblika sloga izberite Podatkovna vrstica.

 7. Pod Vrsta izberite Minimum in Maksimum. Naredite nekaj od tega:

  • Oblikujte najnižje in najvišje vrednosti:    Izberite Najnižja vrednost in Najvišja vrednost.

   V tem primeru ne vnesete vrednosti za polji Minimum in Maksimum.

  • Oblikujte številsko, datumsko ali časovno vrednost:    Izberite Številka in vnesite Minimum in Maksimum za Vrednost.

  • Oblikujte odstotek:    Izberite Odstotek in vnesite vrednosti za Minimum in Maksimum .

   Veljavne vrednosti so od 0 (nič) do 100. Ne vnašajte znaka za odstotek (%).

   Odstotek uporabite takrat, ko želite sorazmerno vizualizirati vse vrednosti, saj tako zagotovite, da je njihova porazdelitev sorazmerna.

  • Oblikujte percentil    Izberite Percentil in nato vnesite vrednosti za Minimum in Maksimum .

   Veljavni percentili so od 0 do 100.

   Percentil uporabite takrat, ko želite sorazmerno vizualizirati skupino visokih vrednosti (na primer zgornji 20. percentil) v eni podatkovni vrstici in skupino nizkih vrednosti (na primer zadnji 20. percentil) v drugi podatkovni vrstici, ker predstavljajo skrajne vrednosti, ki bi lahko povzročile asimetrično porazdelitev podatkov.

  • Oblikujte rezultat formule     Izberite Formula in nato vnesite vrednosti za Minimum in Maksimum .

   • Formula mora vrniti številsko, datumsko ali časovno vrednost

   • Formula naj se začne z enačajem (= ).

   • Z neveljavnim rezultatom formule ni mogoče izvesti oblikovanja.

   • Priporočljivo je, da preskusite formulo, če se želite prepričati, da ne poda neveljavne vrednosti.

  Opombe: 

  • Poskrbite, da je vrednost Minimum manjša od vrednosti Maksimum.

  • Izberete lahko različno vrsto za Minimum in Maksimum. Za Minimum lahko na primer izberete število, in za Maksimum odstotek.

 8. Če želite izbrati Minimum in Maksimum za barvno lestvico, kliknite Barva vrstice.

  Če želite izbrati dodatne barve ali ustvariti barvo po meri, kliknite Več barv. Izbrana barvna vrstica je prikazana v oknu Predogled .

 9. Če želite prikazati samo podatkovno vrstico brez vrednosti v celici, izberite Pokaži samo vrstico.

 10. Če želite uporabiti enobarvno obrobo za podatkovne vrstice, izberite Polna obroba v polju s seznamom Obroba in izberite barvo za obrobo.

 11. Če želite izbrati med enobarvno in prelivno vrstico, izberite Enobarvno polnilo ali Polnilo s prelivom v polju s seznamom Polnilo.

 12. Če želite oblikovati negativne vrstice, kliknite Negativna vrednost in os in nato v pogovornem oknu Nastavitve negativne vrednosti in osi izberite možnosti za polnilo negativne vrstice in barve obrobe. Izberete lahko nastavitve položaja in barve za os. Ko zaključite z izborom možnosti, kliknite V redu.

 13. Z izbiro nastavitve v polju s seznamom Smer vrstice lahko spremenite smer vrstic. Privzeta nastavitev je Kontekst, izberete pa lahko med smerjo z leve na desno ali z desne na levo, odvisno od želenega načina predstavitve podatkov.

Uporabite nabor, če želite dodati in uvrstiti podatke v tri do pet kategorij, ločene z mejno vrednostjo. Vsaka ikona predstavlja obseg vrednosti. V primeru nabora ikon 3 puščic zelena puščica gor predstavlja večje vrednosti, rumena puščica vstran predstavlja srednje vrednosti in zelena puščica dol predstavlja manjše vrednosti.

Tukaj prikazani primer deluje z več primeri naborov ikon pogojnega oblikovanja.

Različni nabori ikon za iste podatke

Izberete lahko prikaz ikon samo za celice, ki ustrezajo pogoju; na primer opozorilno ikono za celice, ki so pod kritično vrednostjo, in brez ikon za celice, ki jo presegajo. Če želite storiti to, skrijte ikone tako, da izberete Brez ikone celice s spustnega seznama ikone zraven ikone, ko nastavljate pogoje. Ustvarite lahko tudi svojo kombinacijo naborov ikon; na primer zeleni »simbol« kljukice, rumeno »luč semaforja« in rdečo «zastavico«.

Namig: Če katera od celic v obsegu vsebuje formulo, ki vrne napako, pogojno oblikovanje za to celico ni uporabljeno. Če želite zagotoviti, da bo pogojno oblikovanje uporabljeno tudi za to celico, uporabite funkcijo IS ali IFERROR, da vrnete vrednost (kot je 0 ali »N/A«) namesto vrednosti z napako.

Hitro oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slog kliknite puščico poleg Pogojno oblikovanje, kliknite Nabor ikon in nato izberite nabor ikon.

  Pogojno oblikovanje

Način določanja obsega za polja v območju »Vrednosti» poročila vrtilne tabele spremenite z gumbom možnosti Uporabi pravilo oblikovanja na.

Dodatno oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico ob možnosti Pogojno oblikovanje, nato pa kliknite Upravljanje pravil. Pojavi se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 3. Naredite eno od tega:

  • Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo. Pojavi se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

  • Če želite spremeniti pogojno obliko, naredite to:

   1. Poskrbite, da je v polju s seznamom Prikaži pravila oblikovanja za izbran ustrezni delovni list, tabela ali poročilo vrtilne tabele.

   2. Obseg celic lahko spremenite tako, da v polju Velja za kliknete Strni pogovorno okno, da začasno skrijete pogovorno okno, nato izberete nov obseg celic na delovnem listu in kliknete Razširi pogovorno okno.

   3. Izberite pravilo in nato kliknite Urejanje pravila. Pojavi se pogovorno okno Urejanje pravila oblikovanja.

 4. Pod Uporabi pravilo na, če želite izbirno spremeniti obseg za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele:

  • Izbira:    Kliknite Samo te celice.

  • Ustrezno polje:    Kliknite Vse celice <value field> z enakimi polji.

  • Polje z vrednostjo:    Kliknite Vse celice <value field>.

 5. Pod Izberi vrsto pravila kliknite Oblikuj vse celice glede na njihove vrednosti.

 6. Pod Uredi opis pravila v polju s seznamom Oblika sloga izberite Nabor ikon.

  1. Izberite izbor ikon. Privzeti je 3 luči semaforja (neobrobljene). Število ikon, privzetih primerjalnih operatorjev in mejnih vrednosti za vsako ikono se razlikuje med nabori ikon.

  2. Prilagodite lahko tudi primerjalne operatorje in mejne vrednosti. Privzeti obsegi vrednosti za vsako ikono so po velikosti enaki, lahko pa jih prilagodite enoličnim zahtevam. Poskrbite, da so mejne vrednosti v logičnem zaporedju od največje do najmanjše in zvrha.

  3. Naredite nekaj od tega:

   • Oblikujte številsko, datumsko ali časovno vrednost:    Izberite Številka.

   • Oblikujte odstotek:    Izberite Odstotek.

    Veljavne vrednosti so od 0 (nič) do 100. Ne vnašajte znaka za odstotek (%).

    Odstotek uporabite takrat, ko želite sorazmerno vizualizirati vse vrednosti, saj tako zagotovite, da je njihova porazdelitev sorazmerna.

   • Oblikujte percentil:    Izberite Percentil. Veljavni percentili so do 0 (nič) do 100.

    Percentil uporabite takrat, ko želite skupino visokih vrednosti (na primer zgornji 20. percentil) vizualizirati z določeno ikono, nizke vrednosti (na primer zadnji 20. percentil) pa z drugo ikono, ker predstavljajo skrajne vrednosti, ki bi lahko povzročile asimetrično porazdelitev podatkov.

   • Oblikujte rezultat formule:    Izberite Formula in vnesite formula v sako polje Vrednost.

    • Formula mora vrniti številsko, datumsko ali časovno vrednost

    • Formulo začnite z enačajem (=).

    • Z neveljavnim rezultatom formule ni mogoče izvesti oblikovanja.

    • Priporočljivo je, da preskusite formulo, če se želite prepričati, da ne poda neveljavne vrednosti.

  4. Če želite, da prva ikona predstavlja nižje vrednosti, zadnja pa višje vrednosti, izberite Obratni vrstni red ikon.

  5. Če želite prikazati samo ikono brez vrednosti v celici, izberite Pokaži samo ikono.

   Opombe: 

   1. Morda boste morali širino prilagoditi ikoni.

   2. Velikost prikazane ikone je odvisna od velikosti pisave, uporabljene v tej celici. Če povečate pisavo, se skladno z njo poveča tudi ikona.

Za lažje iskanje določenih celic v obsegu celic jih lahko oblikujete na osnovi primerjalnega operatorja. V primeru inventarnega delovnega lista po kategorijah lahko izdelke z manj kot 10 artikli na zalogi označite rumeno. V primeru delovnega lista s povzetkom prodajaln pa lahko prepoznate vse prodajalne z dobičkom nad 10 %, obsegom prodaje nad 100.000 evrov in iz jugovzhodne regije.

Tukaj prikazani primeri so primeri vdelanih meril pogojnega oblikovanja, kot sta »Večje kot« in »Zgornjih %«. Tako oblikujete mesta s populacijo, ki je večja od 2.000.000, z zelenim ozadjem in povprečno visokimi temperaturami v zgornjih 30 % z oranžnim ozadjem.

Oblikovanje pokaže mesta z več kot 2 mio prebivalcev in z visokimi temperaturami, ki sodijo v zgornjih 30 %

Opomba: Polj v območju vrednosti v poročilu vrtilne tabele ni mogoče pogojno oblikovati po besedilu ali datumu, temveč samo po številkah.

Hitro oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slog kliknite puščico poleg Pogojno oblikovanje in nato kliknite Pravila za označevanje celic.

  Pogojno oblikovanje

 3. Izberite želeni ukaz, na primer Med, Enako besedilu, ki vsebuje, ali Datum, ki se pojavi.

 4. Vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti, in nato izberite obliko.

Način določanja obsega za polja v območju »Vrednosti» poročila vrtilne tabele spremenite z gumbom možnosti Uporabi pravilo oblikovanja na.

Dodatno oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico ob možnosti Pogojno oblikovanje, nato pa kliknite Upravljanje pravil. Pojavi se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 3. Naredite eno od tega:

  • Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo. Pojavi se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

  • Če želite spremeniti pogojno obliko, naredite to:

   1. Poskrbite, da je v polju s seznamom Prikaži pravila oblikovanja za izbran ustrezni delovni list, tabela ali poročilo vrtilne tabele.

   2. Obseg celic lahko spremenite tako, da kliknete Skrči pogovorno okno v polju Velja za, če želite začasno skriti pogovorno okno, izberete novi obseg celic na delovnem listu ali drugih delovnih listih in nato izberete Razširi pogovorno okno.

   3. Izberite pravilo in nato kliknite Urejanje pravila. Pojavi se pogovorno okno Urejanje pravila oblikovanja.

 4. Pod Uporabi pravilo na, če želite izbirno spremeniti obseg za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele:

  • Izbira:    Kliknite Samo te celice.

  • Ustrezno polje:    Kliknite Vse celice <value field> z enakimi polji.

  • Polje z vrednostjo:    Kliknite Vse celice <value field>.

 5. Pod Izberi vrsto pravila kliknite Oblikuj samo celice, ki vsebujejo.

 6. Pod Uredi opis pravila v polju s seznamom Oblikuj samo celice z naredite nekaj od tega:

  • Oblikujte po številki, datumu ali času:    Izberite Vrednost celice , izberite primerjalnega operatorja in nato vnesite številko, datum ali čas.

   Izberite na primer Med in nato vnesite 100 in 200 ali izberite Enak kot in nato vnesite 1/1/2009.

   Vnesete lahko tudi formulo, ki poda številsko, datumsko ali časovno vrednost.

   • Če vnesete formulo, jo začnite z enačajem (=).

   • Z neveljavnim rezultatom formule ni mogoče izvesti oblikovanja.

   • Priporočljivo je, da preskusite formulo, če se želite prepričati, da ne poda neveljavne vrednosti.

  • Oblikujte po besedilu:    Izberite Določeno besedilo, primerjalnega operatorja in nato vnesite besedilo.

   Izberite na primer Vsebuje in nato vnesite srebrna ali izberite Začne se z in nato vnesite Tri.

   Narekovaji so vključeni v iskalni niz. Dovoljeni so tudi nadomestni znaki. Največja dolžina besedila je 255 znakov.

   Vnesete lahko tudi formulo, ki poda besedilo.

   • Če vnesete formulo, jo začnite z enačajem (=).

   • Z neveljavnim rezultatom formule ni mogoče izvesti oblikovanja.

   • Priporočljivo je, da preskusite formulo, če se želite prepričati, da ne poda neveljavne vrednosti.

  • Oblikujte po datumu:    Izberite Datumi, ki se pojavijo in nato izberite primerjavo datuma.

   Izberite na primer Včeraj ali Naslednji teden.

  • Oblikujte celice s praznimi vrednostmi ali brez njih:    Izberite Prazno ali Brez praznih.

   Prazna vrednost je celica, ki ne vsebuje podatkov in se razlikuje od celice, ki vsebuje vsaj en presledek (presledki se štejejo kot besedilo).

  • Oblikujte celice z vrednostmi napake ali brez njih:    Izberite Napake ali Brez napak.

   Vrednosti napake vključujejo : #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #ŠTEV!, in #NULL!.

 7. Če želite določiti obliko, kliknite Oblika. Pojavi se pogovorno okno Oblikovanje celic.

 8. Izberite želeno obliko številke, pisave, obrobe ali polnila za vrednost celice, ki ustreza pogoju, in nato kliknite V redu.

  Izberete lahko več oblik. Izbrane oblike so prikazane v polju Predogled.

Največje in najmanjše vrednosti v obsegu celic lahko najdete na osnovi določene zmanjšane vrednosti. Najdete lahko na primer 5 najbolj prodajanih izdelkov v regijskem poročilu, spodnjih 15 % izdelkov po mnenju strank ali 25 najvišjih plač v oddelku.

Hitro oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slog kliknite puščico poleg Pogojno oblikovanje in nato kliknite pravila za Zgoraj/spodaj.

  Pogojno oblikovanje

 3. Izberite želeni ukaz, na primer Število zgornjih elementov: 10 ali Spodnji 10 %.

 4. Vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti, in nato izberite obliko.

Način določanja obsega za polja v območju »Vrednosti» poročila vrtilne tabele spremenite z gumbom možnosti Uporabi pravilo oblikovanja na.

Dodatno oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico ob možnosti Pogojno oblikovanje, nato pa kliknite Upravljanje pravil. Pojavi se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 3. Naredite eno od tega:

  • Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo. Pojavi se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

  • Če želite spremeniti pogojno obliko, naredite to:

   1. Poskrbite, da je v polju s seznamom Prikaži pravila oblikovanja za izbran ustrezni delovni list, tabela ali poročilo vrtilne tabele.

   2. Obseg celic lahko spremenite tako, da v polju Velja za kliknete Strni pogovorno okno, da začasno skrijete pogovorno okno, nato izberete nov obseg celic na delovnem listu in kliknete Razširi pogovorno okno.

   3. Izberite pravilo in nato kliknite Urejanje pravila. Pojavi se pogovorno okno Urejanje pravila oblikovanja.

 4. Pod Uporabi pravilo na, če želite izbirno spremeniti obseg za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele:

  • Izbira:    Kliknite Samo te celice.

  • Ustrezno polje:    Kliknite Vse celice <value field> z enakimi polji.

  • Polje z vrednostjo:    Kliknite Vse celice <value field>.

 5. Pod Izberi vrsto pravila kliknite Oblikuj samo zgornje ali spodnje razvrščene vrednosti.

 6. Pod Uredi opis pravila v polju s seznamom Oblikuj vrednosti, ki so razvrščene v izberite Spodaj ali Zgoraj.

 7. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite določiti zgornjo ali spodnjo številko, jo vnesite in nato počistite polje % izbranega obsega. Veljavne vrednosti so 1 do 1000.

  • Če želite določiti zgornji ali spodnji odstotek, vnesite številko in nato izberite polje % izbranega obsega. Veljavne vrednosti so 1 do 100.

 8. Izbirno spremenite način uporabe oblike za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele, ki jim določa obseg ustrezno polje.

  Privzeto pogojna oblika temelji na vseh vidnih vrednostih. Ko pa določate obseg po ustreznem polju namesto z uporabo vseh vidnih polj, lahko uporabite pogojno oblikovanje za vsako od spodnjih kombinacij:

  • Stolpec in njegovo nadrejeno polje vrstice – izberite vsaka stolpčna skupina.

  • Vrstica in njeno nadrejeno polje stolpca – izberite vsaka vrstična skupina.

 9. Če želite določiti obliko, kliknite Oblika. Pojavi se pogovorno okno Oblikovanje celic.

 10. Izberite želeno obliko številke, pisave, obrobe ali polnila za vrednost celice, ki ustreza pogoju, in nato kliknite V redu.

  Izberete lahko več oblik. Izbrane oblike so prikazane v polju Predogled.

V obsegu celic lahko najdete nad- ali podpovprečne vrednosti ali standardni odklon. Najdete lahko na primer delavce, ki so nad povprečjem v letnem poročilu storilnosti, ali poiščete izdelane materiale, ki v oceni kakovosti padejo pod dva standardna odklona.

Hitro oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slog kliknite puščico poleg Pogojno oblikovanje in nato kliknite pravila za Zgoraj/spodaj.

  Pogojno oblikovanje

 3. Izberite želeni ukaz, na primer Nadpovprečno ali Podpovprečno.

 4. Vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti, in nato izberite obliko.

Način določanja obsega za polja v območju »Vrednosti» poročila vrtilne tabele spremenite z gumbom možnosti Uporabi pravilo oblikovanja na.

Dodatno oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico ob možnosti Pogojno oblikovanje, nato pa kliknite Upravljanje pravil. Pojavi se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 3. Naredite eno od tega:

  • Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo. Pojavi se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

  • Če želite spremeniti pogojno obliko, naredite to:

   1. Poskrbite, da je v polju s seznamom Prikaži pravila oblikovanja za izbran ustrezni delovni list, tabela ali poročilo vrtilne tabele.

   2. Obseg celic lahko spremenite tako, da v polju Velja za kliknete Strni pogovorno okno, da začasno skrijete pogovorno okno, nato izberete nov obseg celic na delovnem listu in kliknete Razširi pogovorno okno.

   3. Izberite pravilo in nato kliknite Urejanje pravila. Pojavi se pogovorno okno Urejanje pravila oblikovanja.

 4. Pod Uporabi pravilo na, če želite izbirno spremeniti obseg za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele:

  • Izbira:    Kliknite Samo te celice.

  • Ustrezno polje:    Kliknite Vse celice <value field> z enakimi polji.

  • Polje z vrednostjo:    Kliknite Vse celice <value field>.

 5. Pod Izberi vrsto pravila kliknite Oblikuj samo vrednosti nad ali pod povprečjem.

 6. Pod Uredi opis pravila v polju s seznamom Oblikuj vrednosti, ki so naredite nekaj od tega:

  • Če želite oblikovati nad- ali podpovprečne celice v celotnem obsegu celic, izberite Nad ali Pod.

  • Če želite oblikovati celice, ki so nad ali pod enim, dvema ali tremi standardnimi odkloni v celotnem obsegu celic, izberite standardni odklon.

 7. Izbirno spremenite način uporabe oblike za polja v območju »Vrednosti« poročila vrtilne tabele, ki jim določa obseg ustrezno polje.

  Privzeto pogojna oblika temelji na vseh vidnih vrednostih. Ko pa določate obseg po ustreznem polju namesto z uporabo vseh vidnih polj, lahko uporabite pogojno oblikovanje za vsako od spodnjih kombinacij:

  • Stolpec in njegovo nadrejeno polje vrstice – izberite vsaka stolpčna skupina.

  • Vrstica in njeno nadrejeno polje stolpca – izberite vsaka vrstična skupina.

 8. Kliknite Oblika za prikaz pogovornega okna Oblikovanje celic.

 9. Izberite želeno obliko številke, pisave, obrobe ali polnila za vrednost celice, ki ustreza pogoju, in nato kliknite V redu.

  Izberete lahko več oblik. Izbrane oblike so prikazane v polju Predogled.

Opomba: Polj v območju vrednosti v poročilu vrtilne tabele ni mogoče pogojno oblikovati po enoličnih ali podvojenih vrednostih.

V tukajšnjem primeru je v stolpcu »Učitelj« uporabljeno pogojno oblikovanje, s katerim so najdeni učitelji, ki učijo več kot en predmet (podvojena imena učiteljev so obarvana rožnato). Vrednosti ocen, ki so v stolpcu z ocenami najdene le enkrat (enolične vrednosti), so obarvane zeleno.

Vrednosti v stolpcu C, ki niso enolične, so obarvane rožnato, enolične vrednosti v stolpcu D pa zeleno.

Hitro oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slog kliknite puščico poleg Pogojno oblikovanje in nato kliknite Pravila za označevanje celic.

  Pogojno oblikovanje

 3. Izberite Podvojene vrednosti.

 4. Vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti, in nato izberite obliko.

Dodatno oblikovanje

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali poročilu vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite puščico ob možnosti Pogojno oblikovanje, nato pa kliknite Upravljanje pravil. Pojavi se pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati pogojno obliko, kliknite Novo pravilo. Pojavi se pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja.

  • Če želite spremeniti pogojno obliko, naredite to:

   1. Poskrbite, da je v polju s seznamom Prikaži pravila oblikovanja za izbran ustrezni delovni list ali tabela.

   2. Obseg celic lahko spremenite tako, da v polju Velja za kliknete Strni pogovorno okno, da začasno skrijete pogovorno okno, nato izberete nov obseg celic na delovnem listu in kliknete Razširi pogovorno okno.

   3. Izberite pravilo in nato kliknite Urejanje pravila. Pojavi se pogovorno okno Urejanje pravila oblikovanja.

 4. Pod Izberi vrsto pravila kliknite Oblikuj samo enolične ali podvojene vrednosti.

 5. Pod Uredi opis pravila v polju s seznamom Oblikuj vse izberite Enolično ali Podvojeno.

 6. Kliknite Oblika za prikaz pogovornega okna Oblikovanje celic.

 7. Izberite želeno obliko številke, pisave, obrobe ali polnila za vrednost celice, ki ustreza pogoju, in nato kliknite V redu.

  Izberete lahko več oblik. Izbrane oblike so prikazane v polju Predogled.

Če želite uporabiti obstoječi slog pogojnega oblikovanja za nove ali druge podatke na delovnem listu, lahko s preslikovalnikom oblik pogojno oblikovanje kopirate v te podatke.

 1. Kliknite celico s pogojnim oblikovanjem, ki ga želite kopirati.

 2. Kliknite Osnovno > Preslikovalnik oblik.

  Gumba »Kopiraj« in »Prilepi« na zavihku »Osnovno«

  Kazalec se spremeni v čopič.

  Namig:  Če želite čopič še naprej uporabljati in pogojno oblikovanje uporabiti za druge celice, dvokliknite preslikovalnika oblik.

 3. Če želite pogojno oblikovanje prilepiti, povlecite čopič prek celic ali obsegov celic, ki jih želite oblikovati.

 4. Če čopiča ne želite več uporabljati, pritisnite Esc.

Opomba: Če ste uporabili formulo v pravilu, ki uporabi pogojno oblikovanje, boste morali po lepljenju pogojnega oblikovanja morda prilagoditi relativne in absolutne sklice v formuli. Če želite več informacij, glejte Preklapljanje med relativnimi, absolutnimi in mešanimi sklici.

Če vsebuje delovni list več celic s pogojno obliko, lahko hitro najdete te celice in nato prekopirate, spremenite ali izbrišete pogojne oblike. Lahko uporabite ukaz Pojdi na posebno, če želite poiskati samo celice s posebno pogojno obliko ali vse celice s pogojnimi oblikami.

Iskanje vseh celic s pogojno obliko

 1. Kliknite poljubno celico, ki nima pogojne oblike.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite puščico ob možnosti Najdi in izberi, nato pa kliknite Pogojno oblikovanje.

Iskanje samo tistih celic, ki imajo enako pogojno obliko

 1. Kliknite katero koli celico s pogojno obliko, ki jo želite najti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite puščico ob možnosti Najdi in izberi, nato pa kliknite Pojdi na posebno.

 3. Kliknite Pogojne oblike.

 4. Kliknite Enako pod Preverjanje veljavnosti podatkov.

Čiščenje pogojnega oblikovanja na delovnem listu    

 • Na zavihku Osnovno kliknitePogojno oblikovanje > Počisti pravila > Počisti pravila s celotnega lista.

Čiščenje pogojnega oblikovanja v obsegu, tabeli ali vrtilni tabeli    

 1. Izberite obseg celic, tabele ali vrtilne table, v katerem želite počistiti pogojne oblike.

 2. Na zavihku Osnovno, kliknite Pogojno oblikovanje > Čiščenje pravil.

 3. Glede na izbiro kliknite Izbrane celice, Ta tabela ali Ta vrtilna tabela.

Barvne lestvice so vizualna vodila, ki vam pomagajo razumeti porazdelitev podatkov in spremembe. Obstajata dve vrsti barvne lestvice – z dvema barvama in tremi barvami.

Z dvobarvno lestvico in stopnjevanjem dveh barv lahko primerjate obseg celic. Odtenek barve predstavlja višje ali nižje vrednosti. Na zeleni in rumeni barvni lestvici lahko na primer določite, da vsebujejo celice z višjo vrednostjo več zelene barve, celice z nižjo vrednostjo pa več rumene barve.

S tribarvno lestvico in stopnjevanjem treh barv lahko primerjate obseg celic. Odtenek barve predstavlja nižje, srednje ali višje vrednosti. Na zelenem, rumenem in rdečem merilu lahko na primer določite, da so celice z višjo vrednostjo zelene, celice s srednjo vrednostjo rumene in celice z nižjo vrednostjo rdeče.

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali vrtilni tabeli.

 2. Kliknite Osnovno > Tabele > Pogojno oblikovanje > Barvne lestvice in nato izberite barvno lestvico.

Podatkovna vrstica vam pomaga primerjati vrednost celice sorazmerno z drugimi celicami. Dolžina podatkovne vrstice predstavlja vrednost v celici. Daljša vrstica predstavlja višjo vrednost, krajša pa nižjo. Podatkovne vrstice so uporabne pri prepoznavanju večjih in manjših števil predvsem pri večjem obsegu podatkov, na primer najbolj in najmanj prodajane igrače po poročilu sezonske razprodaje.

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali vrtilni tabeli.

 2. Kliknite Osnovno > Tabele > Pogojno oblikovanje > Podatkovne vrstice in nato izberite podatkovno vrstico.

Uporabite nabor ikon, če želite dodati in uvrstiti podatke v tri do pet kategorij, ločene z mejno vrednostjo. Vsaka ikona predstavlja obseg vrednosti. V primeru nabora ikon 3 puščic predstavlja zelena puščica gor večje vrednosti, rumena puščica vstran predstavlja srednje vrednosti in zelena puščica dol predstavlja manjše vrednosti.

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali vrtilni tabeli.

 2. Kliknite Osnovno > Tabele > Pogojno oblikovanje > Nabori ikon in nato izberite nabor ikon.

Za lažje iskanje določenih celic v obsegu celic jih lahko oblikujete na osnovi primerjalnega operatorja. V primeru inventarnega delovnega lista po kategorijah lahko izdelke z manj kot 10 artikli na zalogi označite rumeno. V primeru delovnega lista s povzetkom prodajaln pa lahko prepoznate vse prodajalne z dobičkom nad 10 %, obsegom prodaje nad 100.000 evrov in iz jugovzhodne regije.

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali vrtilni tabeli.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Tabele kliknite Pravila za označevanje celic.

 3. Izberite želeni ukaz, na primer Med, Enako besedilu, ki vsebuje ali Datum, ki se pojavi.

 4. Vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti, nato izberite obliko zapisa (polnilo, besedilo ali barvo obrobe), in kliknite V redu.

Največje in najmanjše vrednosti v obsegu celic lahko najdete na osnovi določene zmanjšane vrednosti. Najdete lahko na primer 5 najbolj prodajanih izdelkov v regijskem poročilu, spodnjih 15 % izdelkov po mnenju strank ali 25 najvišjih plač v oddelku.

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali vrtilni tabeli.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Tabele kliknite možnost Pravila za zgornje/spodnje vrednosti.

 3. Izberite želeni ukaz, na primer »Zgornjih 10 elementov« ali »Spodnjih 10 %«.

 4. Vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti, nato izberite obliko zapisa (polnilo, besedilo ali barvo obrobe), in kliknite V redu.

V obsegu celic lahko najdete nad- ali podpovprečne vrednosti ali standardni odklon. Najdete lahko na primer delavce, ki so nad povprečjem v letnem poročilu storilnosti, ali poiščete izdelane materiale, ki v oceni kakovosti padejo pod dva standardna odklona.

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali vrtilni tabeli.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Tabele kliknite možnost Pravila za zgornje/spodnje vrednosti.

 3. Izberite želeni ukaz, na primer Nadpovprečno ali Podpovprečno.

 4. Vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti, nato izberite obliko zapisa (polnilo, besedilo ali barvo obrobe), in kliknite V redu.

V obsegu celic lahko poiščete enolične ali podvojene vrednosti.

 1. Izberite eno ali več celic v obsegu, tabeli ali vrtilni tabeli.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Tabele kliknite Pravila za označevanje celic in nato izberite Podvojene vrednosti.

 3. Vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti, nato izberite obliko zapisa (polnilo, besedilo ali barvo obrobe), in kliknite V redu.

Pogojno oblikovanje lahko kopirate in prilepite na dva načina:

 • Uporabite Preslikovalnik oblik za kopiranje pogojnega oblikovanja za druge podatke.

 • Kopirajte oblikovanje in pogojno oblikovane celice in jih prilepite v druge celice. To naredite tako:

  1. Izberite celice s pogojnim oblikovanjem, ki ga želite kopirati v druge celice.

  2. Z desno tipko miške kliknite izbor > Kopiraj ali pa pritisnite Ctrl + C.

  3. Izberite prvo celico v ciljnem območju, kamor želite prilepiti pogojno oblikovanje.

   Opomba: Ker želite prilepiti le oblikovanje, ne kliknite z desno tipko miške > Prilepi ali pa pritisnite Ctrl + V. Če ste kopirali podatke, ki so v drugi obliki zapisa kot podatki v ciljnem območju, se prepričajte, da boste prilagodili obliko zapisa števila v ciljnem območju, ko boste prilepili oblikovanje.

Pogojno oblikovanje lahko počistite v izbranih celicah ali v celotnem delovnem listu.

 • Če želite počistiti pogojno oblikovanje v izbranih celicah:

  1. Izberite celice v delovnem listu.

  2. Kliknite zavihek Osnovno > Pogojno oblikovanje > Počisti pravila > Počisti pravila iz izbranih celic.

 • Če želite počistiti pogojno oblikovanje v celotnem delovnem listu, kliknite zavihek Osnovno > Pogojno oblikovanje > Počisti pravila > Počisti pravila v celotnem listu.

Ali imate vprašanje o določeni funkciji?

Objavite vprašanje v forumu skupnosti za Excel

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Glejte tudi

Uporaba formule za uporabo pogojnega oblikovanja

Upravljanje vrstnega reda pravil pogojnega oblikovanja

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×