Dodajanje povezovalnikov med oblike

V Visiu je povezovanje oblik v risbah povsem preprosto. Ko dodajate oblike, jih lahko povežete s funkcijo samodejnega povezovanja, obstoječe oblike pa lahko povežete z orodjem Povezovalnik. Spremenite lahko tudi oblike, ki se prikažejo v mini orodni vrstici ter vklopite ali izklopite samodejno povezovanje.

Samodejno povezovanje oblike

Povezovanje oblik, ki so že na strani

Vzpostavljanje povezav na drugi strani

Uporaba tem za spreminjanje videza povezovalnika

Uporaba nadomestnih oblik povezovalnika

Spreminjanje oblik v mini orodni vrstici za samodejno povezovanje

Vklop ali izklop samodejnega povezovanja

Samodejno povezovanje oblike

Oblike lahko povežete tudi tako, da v Visiu omogočite njihovo samodejno povezovanje, med tem ko dodajate oblike na stran. To je še posebej priročno, ko ustvarjate diagram poteka.

 1. Prepričajte se, da je funkcija samodejnega povezovanja aktivna. Na zavihku Pogled v skupini Vidna pomoč se prepričajte, da je potrjeno polje Samodejno poveži.

 2. Povlecite obliko iz podokna Oblika na stran.

 3. Kazalnik držite nad obliko, dokler se okoli nje ne prikažejo puščice za samodejno povezovanje.

  Ko je samodejno povezovanje aktivno, pomaknite kazalec miške nad obliko, da prikažete puščice za povezovanje.
 4. Kazale držite nad puščico v smeri, kamor želite dodati obliko.

  Če premaknete kazalec miške nad puščico za samodejno povezovanje, se prikaže orodna vrstica z oblikami, ki jih lahko dodate.

  Prikaže se mini orodna vrstica, ki vsebuje prve štiri hitre oblike, ki so trenutno v šabloni Hitre oblike. Ko pokažete obliko v orodni vrstici, Visio prikaže predogled te oblike na strani.

 5. Kliknite obliko, ki jo želite dodati.

 6. Če želite nadaljevati, pokažite puščico samodejnega povezovanja na na novo dodani obliki, da dodate drugo obliko, ki bo prav tako samodejno povezana.

  Če premaknete kazalec miške nad novo dodano obliko, se prikažejo puščice za samodejno povezovanje za dodajanje dodatne oblike.

Na vrh strani

Povezovanje oblik, ki so že na strani

Namig: Z ukazi v skupini Orodja na zavihku Osnovno prestavite Visio v drugo stanje ali način, kar je lahko včasih nekoliko moteče. S tipkovnico lahko priročno preklapljate med Orodje »Kazalec« Izbira predmetov (pritisnite Ctrl+1) in Povezovalnik Slika gumba (pritisnite Ctrl+3). Katero koli orodje uporabljate, na primer Blok besedila ali Točka povezave, večkrat pritisnite Esc, da se vrnete v razdelek Orodje »Kazalec«.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Orodja kliknite Povezovalnik Slika gumba ali pritisnite Ctrl+3.

 2. Kliknite obliko in povezovalnik povlecite na drugo obliko.

 3. Ko končate, kliknite Orodje »Kazalec« Izbira predmetov na zavihku Osnovno v skupini Orodja ali pritisnite Ctrl + 1.

Orodje »Povezovalnik« se poveže z oblikama s povezavo od ene do druge točke.

Lahko pa na trak dodate ukaz Poveži oblike in ga uporabite za povezovanje več oblik v takšnem vrstnem redu, kot so bile izbrane.

Namig: Uporabne ukaze, ki še niso prikazani na vašem traku, je mogoče dodati tako, da kliknete Datoteka > Možnosti > Prilagajanje traku.

Na vrh strani

Vzpostavljanje povezav na drugi strani

Povezovalnike lahko uporabljate le med oblikami na isti strani. Če želite vzpostaviti povezavo z obliko na drugi strani, uporabite obliko Sklic čez stran, da ustvarite hiperpovezavo s trenutne strani do naslednje. Lahko pa dodate hiperpovezavo in dvokliknite dejanje do katere koli oblike, tako da se lahko ta premakne na drugo stran v istem dokumentu.

Uporaba sklica čez stran

 1. Odprite šablono Oblike osnovnega diagrama poteka, nato pa povlecite obliko Sklic čez stran na trenutni strani.

  Oblika sklica zunaj strani
 2. V pogovornem oknu Sklic čez stran izberite V redu, da dodate obliko na trenutno stran in novo ustvarjeno stran.

 3. Nadaljujte na novi strani, da ustvarite diagram.

 4. Če želite spremeniti videz oblike Sklic čez stran, kliknite obliko z desno tipko miške, nato pa izberite Odhodno, Dohodno, Krog ali Puščica.

Če se želite premikati med stranmi, na poljubni strani dvokliknite obliko Sklic čez stran. Če želite več informacij, glejte Pogovorno okno »Sklic čez stran«.

Uporaba hiperpovezave in dvoklika

 1. Z desno tipko miške kliknite katero koli obliko ali pa pritisnite CTRL+K, nato pa izberite Hiperpovezava.

 2. Kliknite Prebrskaj ob polju Podnaslov, nato pa kliknite spustni seznam ob možnosti Stran, da izberete želeno stran.

  Pogovorno okno hiperpovezave

  Opomba: Ime oblike na ciljni strani se lahko določi tudi za hiperpovezavo. Kliknite zavihek Razvijalec in izberite Ime oblike. Uporabite privzeto ime v polju Ime ali pa ga uredite in nato kliknite V redu.

 3. Če želite nastaviti dejanje dvoklika za obliko, kliknite zavihek Razvijalec, nato pa izberite Način delovanja.

 4. Kliknite zavihek Dvoklik, izberite možnost Pojdi na stran, nato pa kliknite spustni seznam, da izberete želeno stran.

  Dvoklik v Visiu

  Opomba: To naredite šele potem, ko ste uredili imena strani, ker se ta tukaj ne posodobijo samodejno.

Na vrh strani

Uporaba tem za spreminjanje videza povezovalnika

Privzeti videzi povezovalnikov so lahko preproste črte, vendar so lahko zasnovani tako, da delujejo s temami, ki dodajo okrasitve, na primer glave puščice. Vgrajene teme je mogoče uporabiti iz galerije Teme na zavihku Načrt.

Opombe: 

 • Če si želite ogledati več okraskov, kliknite zavihek Načrt. V skupini Različice kliknite spustno puščico, nato pa izberite Povezovalniki.

Uporaba nadomestnih oblik povezovalnika

Vse oblike povezovalnika, na primer tiste, ki so na voljo v šabloni Več oblik > Visiovi dodatki > Povezovalniki, je mogoče uporabiti za medsebojno povezovanje oblik namesto privzete oblike dinamičnega povezovalnika. Te oblike povezovalnika je mogoče povleči in izpustiti na strani, lahko jih izberete z orodji Povezovalnik in Oblike povezovalnika ali pa jih preprosto uporabite namesto obstoječih povezovalnikov.

 1. Odprite šablono, ki vsebuje nadomestne oblike povezovalnika.

 2. Na strani izberite obstoječe povezovalnike, ki jih želite zamenjati.

 3. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Spremeni obliko, nato pa izberite želeno obliko povezovalnika.

Opomba: Funkcija Spremeni obliko je bila predstavljena v programu Visio 2013, orodji Povezovalnik in Poveži oblike pa sta bili uvedeni že pred programom Visio 2007.

Na vrh strani

Spreminjanje oblik v mini orodni vrstici za samodejno povezovanje

Oblike v mini orodni vrstici prihajajo iz šablone diagrama Hitre oblike. Mini orodna vrstica prikaže do štiri oblike. Prilagodite lahko oblike, ki so prikazane v mini orodni vrstici. V tem postopku je kot primer uporabljen Osnovni diagram.

 1. Oblike v mini orodni vrstici so privzeto prve štiri oblike v šabloni, ki nemudoma sledijo šabloni Hitre oblike. Na primer to so prve 4 oblike v šabloni Osnove.

  Mini orodna vrstica s privzetimi osnovnimi oblikami
 2. Če želite za določeno šablono v mini orodni vrstici prikazati drugačne oblike, lahko spremenite razpored oblik tako, da jih povlečete na vrh šablone. Povlečete lahko na primer obliko 4-kraka zvezda, 5-kraka zvezda, 6-kraka zvezda in 7-kraka zvezda na vrh šablone Osnove.

  Mini orodna vrstica z novimi osnovnimi oblikami
 3. Spremenite lahko tudi vrstni red šablon tako, da jih povlečete višje ali nižje v podoknu »Oblike«. Podnabor teh oblik je prikazan v šabloni »Hitre oblike«, prikazane pa so v istem vrstnem redu, kot so v podoknu z oblikami. Če šablono Okrasne oblike na primer povlečete takoj za šablono Hitre oblike v podoknu Oblike, se zaporedje spremeni v šabloni Hitre oblike.

  Mini orodna vrstica z drugo šablono po prerazporeditvi

  Opomba: Ko zaprete in znova odprete diagram, je privzet vrstni red šablon v podoknu »Oblike« samodejno obnovljen, prikazan pa je med hitrimi oblikami.

 4. Če želite uporabiti drugo šablono kot osnovo za mini orodno vrstico, v šabloni Hitre oblike izberite obliko v podnaboru teh oblik, da izberete šablono. Izberite na primer Vennov diagram v šabloni Grafika in matematične oblike.

  Mini orodna vrstica z novo šablono po izboru

Namig: Če se želite vrniti na privzeto zaporedje oblik v šabloni, z desno tipko miške kliknite ime v podoknu Oblike, nato pa izberite Ponastavi šablono.

Opomba: Nimajo vse šablone oblike, ki jo je mogoče uporabiti v mini orodni vrstici. Oblike v šabloni Oblike puščic na primer niso prikazane v mini orodni vrstici.

Na vrh strani

Vklop ali izklop samodejnega povezovanja

Samodejno povezovanje lahko aktivirate in deaktivirate za trenutno risbo ali privzeto za vse Visiove risbe.

Vklop ali izklop samodejnega povezovanja v aktivnem diagramu

 • Na zavihku Pogled v skupini Vidna pomoč potrdite ali počistite potrditveno polje Samodejno poveži.

  Izberite ali počistite možnost samodejnega povezovanja na zavihku »Pogled«, da aktivirate ali dezaktivirate samodejno povezovanje.

Če potrditveno polje Samodejno poveži ni na voljo, upoštevajte navedena navodila, da preverite, ali je bilo samodejno povezovanje izklopljeno za vse diagrame.

V vseh diagramih vklopite ali izklopite samodejno povezovanje.

 1. Kliknite zavihek Datoteka in nato Možnosti.

 2. V polju Visiove možnosti kliknite Dodatno.

 3. Če želite aktivirati samodejno povezovanje, v razdelku Možnosti urejanja potrdite polje Omogoči samodejno povezovanje. Če želite samodejno povezovanje dezaktivirati, počistite potrditveno polje Samodejno poveži.

  Izberite ali počistite »Omogoči samodejno povezovanje«, da aktivirate ali dezaktivirate samodejno povezovanje za vse diagrame in risbe.
 4. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Povezovanje oblik z uporabo samodejnega povezovanja

Oblike lahko povežete tudi tako, da v Visiu omogočite njihovo samodejno povezovanje, med tem ko dodajate oblike risbi. To je še posebej priročno, ko ustvarjate diagram poteka.

Upoštevajte navedeni postopek za dodajanje oblike risbi, ki jo Visio samodejno poveže z obstoječo obliko.

Uporaba samodejnega povezovanja med vlečenjem oblik na stran

 1. Povlecite obliko iz šablone na stran za risanje in jo postavite v bližino druge oblike.

  Oblika, ki stoji v bližini druge oblike

 2. Še vedno držite pritisnjeno miškino tipko in premaknite kazalec na enega od modrih trikotnikov. Trikotnik postane temno moder.

  Ko postavite kazalec miške na enega od modrih trikotnikov, se trikotnik spremeni v temno modro barvo.

 3. Spustite miškino tipko. Oblika je postavljena na stran za risanje in povezovalnik je dodan in prilepljen v obeh oblikah.

  Oblika je postavljena na stran za risanje in povezovalnik je dodan in prilepljen v obeh oblikah.

Namig: Če vam vlečenje oblik ni všeč, lahko enak rezultat dosežete tako, da najprej izberete obliko v šabloni, premaknete kazalec na obliko v risbi, nato pa kliknete enega od modrih trikotnikov, ki so prikazani blizu te oblike.

Uporaba samodejnega povezovanja z obstoječimi oblikami na strani

 1. Premaknite kazalec na obliko, od katere želite vzpostaviti povezavo.

  Kazalec na obliki, s katere želite vzpostaviti povezavo.

 2. Premaknite kazalec na moder trikotnik, ki je najbližje obliki, do katere želite vzpostaviti povezavo.

  Kazalec nad modrim trikotnikom, ki je najbližje obliki, s katero želite vzpostaviti povezavo.

  Barva trikotnika se spremeni v temno modro, okoli oblike, do katere želite vzpostaviti povezavo, pa se prikaže rdeč kvadrat.

  Opomba: Če se okoli oblike, s katero želite vzpostaviti povezavo, ne prikaže rdeč kvadrat, je oblika morda preveč oddaljena. Premaknite obliko bližje in poskusite znova.

 3. Kliknite modri trikotnik. Povezovalnik je dodan in prilepljen k obema oblikama.

  Oblika je postavljena na stran za risanje in povezovalnik je dodan in prilepljen v obeh oblikah.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnega povezovanja

Funkcijo samodejnega povezovanja lahko omogočite ali onemogočite v vseh Visiovih risbah ali le v trenutni risbi. Za vse risbe:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Kliknite zavihek Splošno.

 3. Med možnostmi v oknu za risanje potrdite polje Omogoči samodejno povezovanje.

Le za trenutno risbo:

 • V orodni vrstici Standardno kliknite orodje Samodejno poveži.

  Opomba: Če samodejnega povezovanja ne morete omogočiti tako, da kliknete orodje Samodejno poveži, poskrbite, da bo v pogovornem oknu Možnosti potrjeno polje Omogoči samodejno povezovanje.

Povezovanje oblik z orodjem »Povezovalnik«

Povezovalnik najlažje dodate in prilepite tako, da ga narišete z orodjem Povezovalnik Slika gumba v orodni vrstici Standardno.

 1. V orodni vrstici Standardno kliknite orodje Povezovalnik Slika gumba .

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite, da bo povezovalnik prilepljen na določeno točko na obliki, povlecite s točke povezave Točka povezave – modri X na prvi obliki do točke povezave na drugi obliki. Ko sta obliki povezani, se končni točki povezovalnika obarvata rdeče. To se imenuje povezava od točke do točke. S povezavo od točke do točke ostane povezovalnik prilepljen na isti točki povezave, ko premaknete eno od oblik.

  • Če želite dovoliti, da se povezovalnik premakne na najbližjo razpoložljivo točko povezave, postavite orodje Povezovalnik na sredino prve oblike, da se okoli oblike prikaže rdeč kvadrat. Pridržite pritisnjeno miškino tipko in povlecite na sredino druge oblike. Ko se okoli druge oblike prikaže rdeč kvadrat, sprostite tipko miške. To se imenuje povezava od oblike do oblike. S povezavo od oblike do oblike ostane povezovalnik prilepljen na posamezno obliko tako, da se premakne na najbližjo razpoložljivo točko povezavo, ko premaknete katero koli od oblik. Če ni na voljo nobene točke povezave, se povezovalnik premakne na najbližjo stran.

   Opomba: Med oblikami lahko ustvarite tudi povezave, pri katerih je en konec povezovalnika povezan s točko povezave, drug konec povezovalnika pa je povezan z obliko (in obratno).

 3. Če se želite vrniti v običajni način urejanja, v orodni vrstici Standardno kliknite orodje Kazalec Gumb kazalca .

  Opombe: 

  • Če želite povezovalnik z ene oblike dodati več oblikam, morate dodati več povezovalnikov. Oblike povezovalnika ni mogoče »razvejati«.

  • Če skušate ustvariti povezavo od točke do točke in imate težave z lepljenjem povezovalnika na želeno mesto, poskusite uporabite druge nastavitve za pripenjanje in lepljenje:

  • V meniju Orodja kliknite Pripni in prilepi, nato pa na zavihku Splošno izberite želene možnosti.

   Če prilepite na geometrijo, ročico ali vozel oblike, je točka povezave samodejno dodana, če ta še ne obstaja.

Preklapljanje med povezavami z obliko in točko

Povezovalnike lahko z ene točke na obliki prilepite na drugo točko na drugi obliki ali s celotne oblike na celotno drugo obliko. Ustvarite lahko tudi povezave, pri katerih je en konec povezovalnika prilepljen na točko na obliki, drugi konec povezovalnika pa je prilepljen na celotno obliko.

 1. Povlecite konec povezovalnika proč od oblike.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite končno točko povezovalnika prilepiti na točko povezave na obliki, povlecite končno točko do ene od točk povezave oblike, da se okoli točke povezave prikaže rdeč kvadrat.

  • Če želite končno točko povezovalnika prilepiti na celotno obliko, povlecite končno točko proti sredini oblike, da se okoli celotne oblike prikaže rdeč kvadrat.

Glejte tudi

Dodajanje in urejanje besedila povezovalnika

Ustvarjanje povezovalnika po meri

Lepljenje ali odlepljenje povezovalnikov

Izobraževanje za Visio

Vse, kar morate vedeti o namiznih povezovalnikih Visio (spletni dnevnik skupine za Visio)

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×