Dodajanje drsnega traku ali pomikalnika na delovni list

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Drsni trak ali pomikalnik omogoča, da hitro vnesete ali spremenite niz vrednosti.

Drsni trak    Drsni trak se pomika po obsegu vrednosti, ko kliknete puščici za drsenje ali povlečete drsni trak. Po strani (trenutni interval) z vrednostmi se lahko pomikate tako, da kliknete območje med drsnim trakom in poljubno puščico za drsenje. Po navadi lahko uporabnik tudi vnese besedilno vrednost neposredno v povezano celico ali polje z besedilom. Drsni trak uporabite, če želite nastaviti ali prilagoditi velik obseg vrednosti ali ko natančnost ni pomembna, na primer pri urejanju obsega ocenjenih odstotnih vrednosti oziroma pri postopnem prilagajanju izbire barve.

Drsni trak (kontrolnik obrazca)

Primer kontrolnika obrazca za drsni trak orodne vrstice

Drsni trak (kontrolnik ActiveX)

Primer drsnega traku v kontrolniku ActiveX

Pomikalnik    Uporabniku omogoča, da na preprost način poveča ali zmanjša vrednost, na primer poveča število, podaljša čas ali spremeni datum. Če želite povečati vrednost, kliknite puščico gor, če jo želite zmanjšati, pa puščico dol. Uporabnik lahko tudi sam vnese besedilno vrednost neposredno v povezano celico ali polje z besedilom. Pomikalnik uporabite, če želite na primer olajšati vnos meseca, dneva in leta ali povečati glasnost.

Pomikalnik (kontrolnik obrazca)

Primer kontrolnika obrazca za pomikalnik orodne vrstice

Pomikalnik (kontrolnik ActiveX)

Primer pomikalnika v kontrolniku ActiveX

Opomba: Preden dodate kontrolnike v delovnem zvezku, morate omogočiti zavihek razvijalec . Če želite več informacij, glejte Pokaži zavihek Razvijalec.

Dodajanje drsnega traku (kontrolnik obrazca)

 1. Na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki kliknite Vstaviin nato v razdelku Kontrolniki obrazcakliknite drsni trak Slika gumba .

  Skupina kontrolnikov

 2. Kliknite mesto na delovnem listu, kjer naj bo prikazan zgornji levi kot drsnega traku.

  Opomba: Drsni trak je prikazan v usmerjenosti od zgoraj navzdol.

 3. Če želite drsni trak usmeriti od leve proti desni, povlecite ročico za spreminjanje velikosti v diagonalni smeri.

 4. Na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki kliknite lastnosti Slika gumba .

  Namig: Kontrolnik lahko tudi kliknete z desno tipko miške in nato kliknete Oblikuj kontrolnik.

  Opomba: Preden kliknete lastnosti, preverite, ali predmet, ki ga želite pregledati ali spremeniti lastnosti, ki je že potrjeno.

  Lastnosti kontrolnika določite tako:

  1. V polje Trenutna vrednost vnesite začetno vrednost iz spodnjega obsega dovoljenih vrednosti, ki ustreza mestu drsnika na drsnem traku. Ta vrednost ne sme biti:

   • Manjša od vrednosti v polju Minimalna vrednost, sicer bo uporabljena vrednost iz polja Minimalna vrednost.

   • Večja od vrednosti v polju Maksimalna vrednost, sicer bo uporabljena vrednost iz polja Maksimalna vrednost.

  2. V polje Minimalna vrednost vnesite najmanjšo vrednost, ki jo lahko uporabnik določi, tako da pomakne drsnik čim bližje vrhu navpičnega drsnega traku oziroma čim bolj levo na vodoravnem drsnem traku.

  3. V polje Maksimalna vrednost vnesite največjo vrednost, ki jo lahko uporabnik določi, tako da pomakne drsnik čim dlje od vrha navpičnega drsnega traku oziroma čim bolj desno na vodoravnem drsnem traku.

  4. V polje Povečanje vnesite število, ki naj bo prišteto vrednosti ali odšteto od nje, in stopnjo, za koliko se drsnik premakne, ko kliknete puščico na koncu drsnega traku.

  5. V polje Sprememba strani vnesite število, ki naj bo prišteto vrednosti ali odšteto od nje, in stopnjo, za koliko se drsnik premakne, ko kliknete območje med drsnikom in puščico za drsenje. Če na primer v drsniku z minimalno vrednostjo 0 in maksimalno vrednostjo 10 lastnost Page change nastavite na vrednost 2, se bo vrednost povečala ali zmanjšala za 2 (v tem primeru je to 20 % obsega vrednosti drsnika), ko kliknete območje med drsnikom in puščico za drsenje.

  6. V polje Povezava celice vnesite sklic na celico s trenutnim mestom drsnika.

   V povezani celici se prikaže trenutna vrednost, ki ustreza mestu drsnika.

   To vrednost uporabite v formuli kot odgovor na vrednost v celici, določeni v polju Povezava celice, ki ustreza trenutnemu položaju drsnika. Če na primer ustvarite drsni trak za faktor tveganja s temi lastnostmi:

Lastnost

Vrednost

Trenutna vrednost

100

Minimalna vrednost

0

Maksimalna vrednost

100

Povečanje

13

Sprememba strani

17

Povezava celice

C1

Pri teh nastavitvah lahko uporabnik z drsnikom vnese natančno številko ali pa klikne območje med drsnikom in puščico, če želi spremeniti vrednost za 5.

Ta formula v celici D1 vrne natančno vrednost glede na trenutno vrednost v povezani celici:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Ta matrična formula v celici D1 dodeli oceno faktorju tveganja glede na trenutno vrednost v povezani celici.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Opomba: Če kliknete zgornjo oziroma levo puščico za drsenje, ko je že dosežena najmanjša vrednost, ali če kliknete desno oziroma spodnjo puščico, ko je že dosežena največja vrednost, vrnjena vrednost ne bo spremenjena. Drsni trak ostane pri najmanjši ali največji vrednosti in se ne pomika po obsegu dovoljenih vrednosti.

Dodajanje drsnega traku (kontrolnik ActiveX)

 1. Na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki kliknite Vstaviin nato v razdelku Kontrolniki ActiveXkliknite Drsni trak Slika gumba .

  Skupina kontrolnikov

 2. Kliknite mesto na delovnem listu, kjer naj bo prikazan zgornji levi kot drsnega traku.

 3. Če želite urediti kontrolnik, se prepričajte, da ste v načinu načrtovanja. Na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki kliknite Način načrtovanja Slika gumba .

 4. Če želite določiti lastnosti kontrolnika, na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki kliknite lastnosti Slika gumba .

  Namig: Kontrolnik lahko tudi kliknete z desno tipko miške in nato kliknete Lastnosti.

  Odpre se pogovorno okno Properties (Lastnosti). Če želite podrobne informacije o posameznih lastnostih, izberite lastnost in pritisnite tipko F1, da prikažete temo Pomoč za Visual Basic, ali v pomoči za Visual Basic vnesite ime lastnosti v polje Iskanje. V tem razdelku so povzete lastnosti, ki so na voljo.

  Povzetek lastnosti po kategorijah funkcionalnosti

Če želite določiti:

Uporabite lastnost:

Splošno:

Ali naj se kontrolnik naloži, ko odprete delovni zvezek odprt. (Prezrto za kontrolnike ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Ali lahko kontrolnik prejme fokus in se odzove na uporabniško ustvarjene dogodke.

Enabled (obrazec)

Ali je kontrolnik mogoče urejati.

Locked (obrazec)

Ime kontrolnika.

Name (obrazec)

Kako je kontrolnik priložen spodnjim celicam (prosto plava, premakni, a ne spremeni velikosti, ali premakni in spremeni velikost).

Placement (Excel)

Ali je kontrolnik mogoče natisniti.

PrintObject (Excel)

Ali bo kontrolnik viden ali skrit.

Visible (obrazec)

Podatki in vpenjanje:

Obseg, ki je povezan z vrednostjo kontrolnika.

LinkedCell (Excel)

Vsebino ali stanje kontrolnika.

Value (obrazec)

Velikost in mesto:

Višino ali širino v točkah.

Height, Width (obrazec)

Razdaljo med kontrolnikom in levim ali zgornjim robom delovnega lista.

Left, Top (obrazec)

Ali naj bo usmerjenost navpična ali vodoravna.

Orientation (obrazec)

Oblikovanje:

Barva ozadja

BackColor (obrazec)

Barvo ospredja.

ForeColor (obrazec)

Ali naj ima kontrolnik senco.

Shadow (Excel)

Tipkovnica in miška:

Ikono miške po meri.

MouseIcon (obrazec)

Vrsto kazalca, ki se prikaže, ko uporabnik s kazalcem miške pokaže na določen predmet (na primer standardni, puščica ali I-kazalka).

MousePointer (obrazec)

Samo za drsni tak:

Zakasnitev v milisekundah, ko enkrat kliknete drsni trak.

BackColor (obrazec)

Za koliko naj se drsnik premakne, ko uporabnik klikne območje med drsnikom in puščico za drsenje.

LargeChange (obrazec)

Največje in najmanjše dovoljene vrednosti.

Max, Min (obrazec)

Ali naj bo velikost drsnika bodisi sorazmerna z območjem drsenja ali nespremenljiva.

ProportionalThumb (obrazec)

Za koliko naj se drsnik premakne, ko uporabnik klikne puščico za drsenje v kontrolniku.

SmallChange (obrazec)

Dodajanje pomikalnika (kontrolnik obrazca)

 1. Na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki kliknite Vstaviin nato v razdelku Kontrolniki obrazcakliknite Pomikalnik Slika gumba .

  Skupina kontrolnikov

 2. Kliknite mesto na delovnem listu, kjer naj bo prikazan zgornji levi kot pomikalnika.

 3. Na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki kliknite lastnosti Slika gumba .

  Namig: Kontrolnik lahko tudi kliknete z desno tipko miške in nato kliknete Oblikuj kontrolnik.

  Lastnosti kontrolnika nastavite tako:

  1. V polje Trenutna vrednost vnesite začetno vrednost pomikalnika v spodnjem obsegu dovoljenih vrednosti. Ta vrednost ne sme biti:

   • Manjša od vrednosti v polju Minimalna vrednost, sicer bo uporabljena vrednost iz polja Minimalna vrednost.

   • Večja od vrednosti v polju Maksimalna vrednost, sicer bo uporabljena vrednost iz polja Maksimalna vrednost.

  2. V polje Minimalna vrednost vnesite najnižjo vrednost, ki jo lahko uporabnik določi, tako da klikne spodnjo puščico v pomikalniku.

  3. V polje Maksimalna vrednost vnesite najvišjo vrednost, ki jo lahko uporabnik določi, tako da klikne zgornjo puščico v pomikalniku.

  4. V polje Povečanje vnesite število, ki je prišteto vrednosti ali odšteto od nje, ko uporabnik klikne puščici.

  5. V polje Povezava celice vnesite sklic na celico s trenutnim položajem pomikalnika.

   Povezana celica vrne trenutno mesto pomikalnika.

   To vrednost uporabite v formuli kot odgovor na vrednost v celici, določeni v polju Povezava celice, ki ustreza trenutnemu mestu pomikalnika. Če na primer ustvarite pomikalnik za nastavitev trenutne starosti zaposlenega s temi lastnostmi:

Lastnost

Vrednost

Trenutna vrednost

35

Minimalna vrednost

21

Maksimalna vrednost

70

Povečanje

13

Povezava celice

C1

Pri teh nastavitvah lahko uporabnik klikne pomikalnik in vnese starost, ki je v starostnem obsegu med najnižjo in najvišjo starostjo. Srednja vrednost starosti zaposlenih je 35 let, zato je morda ustrezno nastaviti to vrednost kot začetno.

Ta formula v celici D1 določa trajanje zaposlitve glede na trenutno vrednost starosti v celici, ki je povezana s pomikalnikom, in starost zaposlenega na datum zaposlitve  – vrednost v celici B1 (pridobljena iz drugega vira podatkov). Formula nato izračuna odstotek dodatnih dni dopusta glede na trajanje zaposlitve:

=(C1 - B1)* .01

Opomba: Če kliknete zgornjo puščico, ko je že dosežena najmanjša vrednost, ali če kliknete spodnjo puščico, ko je že dosežena največja vrednost, vrnjena vrednost ne bo spremenjena. Pomikalnik ostane pri najmanjši ali največji vrednosti in se ne pomika po obsegu dovoljenih vrednosti.

Dodajanje pomikalnika (kontrolnik ActiveX)

 1. Na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki kliknite Vstaviin nato v razdelku Kontrolniki ActiveXkliknite Pomikalnik Slika gumba .

  Skupina kontrolnikov

 2. Kliknite mesto na delovnem listu, kjer naj bo prikazan zgornji levi kot pomikalnika.

 3. Če želite urediti kontrolnik, se prepričajte, da ste v načinu načrtovanja. Na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki , vklopite Način načrtovanja Slika gumba .

 4. Če želite določiti lastnosti kontrolnika, na zavihku razvijalec v skupini Kontrolniki kliknite lastnosti Slika gumba .

  Namig: Kontrolnik lahko tudi kliknete z desno tipko miške in nato kliknete Lastnosti.

  Odpre se pogovorno okno Properties (Lastnosti). Če želite podrobne informacije o posameznih lastnostih, izberite lastnost in pritisnite tipko F1, da prikažete temo Pomoč za Visual Basic, ali v pomoči za Visual Basic vnesite ime lastnosti v polje Iskanje. V tem razdelku so povzete lastnosti, ki so na voljo.

  Povzetek lastnosti po kategorijah funkcionalnosti

Če želite določiti:

Uporabite lastnost:

Splošno:

Ali naj se kontrolnik naloži, ko odprete delovni zvezek odprt. (Prezrto za kontrolnike ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Ali lahko kontrolnik prejme fokus in se odzove na uporabniško ustvarjene dogodke.

Enabled (obrazec)

Ali je kontrolnik mogoče urejati.

Locked (obrazec)

Ime kontrolnika.

Name (obrazec)

Kako je kontrolnik priložen spodnjim celicam (prosto plava, premakni, a ne spremeni velikosti, ali premakni in spremeni velikost).

Placement (Excel)

Ali je kontrolnik mogoče natisniti.

PrintObject (Excel)

Ali bo kontrolnik viden ali skrit.

Visible (obrazec)

Podatki in vpenjanje:

Obseg, ki je povezan z vrednostjo kontrolnika.

LinkedCell (Excel)

Vsebino ali stanje kontrolnika.

Value (obrazec)

Velikost in mesto:

Višino ali širino v točkah.

Height, Width (obrazec)

Razdaljo med kontrolnikom in levim ali zgornjim robom delovnega lista.

Left, Top (obrazec)

Ali naj bo usmerjenost navpična ali vodoravna.

Orientation (obrazec)

Oblikovanje:

Barva ozadja

BackColor (obrazec)

Barvo ospredja.

ForeColor (obrazec)

Ali naj ima kontrolnik senco.

Shadow (Excel)

Tipkovnica in miška:

Ikono miške po meri.

MouseIcon (obrazec)

Vrsto kazalca, ki se prikaže, ko uporabnik s kazalcem miške pokaže na določen predmet (na primer standardni, puščica ali I-kazalka).

MousePointer (obrazec)

Samo za pomikalnik:

Zakasnitev v milisekundah, ko enkrat kliknete pomikalnik.

BackColor (obrazec)

Največje in najmanjše dovoljene vrednosti.

Max, Min (obrazec)

Za koliko naj se položaj pomikalnika spremeni, ko uporabnik klikne puščico pomikalnika v kontrolniku.

SmallChange (obrazec)

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×