Dodajanje ali odstranjevanje sekundarne osi na grafikonu v Excelu

Ko se številke v grafikonu, ki ste ga ustvarili medsebojno zelo razlikujejo v posameznih niz podatkov ali ko imate različne vrste podatkov (na primer cena in volumen), lahko narišete nekaj nizov podatkov na sekundarno navpično os (vrednosti). Merilo sekundarne navpične osi odraža vrednosti za ustrezen niz podatkov. Sekundarna os deluje dobro v grafikonu, ki kaže kombinacijo stolpca in črtnih grafikonov.

Kombinirani grafikon s sekundarno osjo

Grafikon, kot je prikazan zgoraj, lahko hitro pokažete tako, da spremenite grafikon v kombiniran grafikon.

 1. Kliknite kjerkoli v grafikonu, ki ga želite spremeniti v lomljeni grafikon, če želite, da se prikažejo Orodja za grafikone.

  Zavihka »Načrt« in »Oblika« za »Orodja za grafikone«

 2. Kliknite Načrt > Spremeni vrsto grafikona.

  Skupina »Vrsta« na zavihku »Načrt«

 3. Na zavihku Vsi grafikoni, izberite Kombinirano polje in nato izberite Gručni stolpčni grafikon - črta na sekundarni osi.

  Kombinirani grafikon s sekundarno osjo na zavihku »Vsi grafikoni«

 4. Pod Za podatkovni niz izberite vrsto grafikona in os, potrdite poljeSekundarna os za vsak niz podatkov, ki ga želite narisati na sekundarno os in nato spremenite vrsto grafikona v Črtni grafikon.

 5. Prepričajte se, da so vsi ostali podatkovni nizi prikazani kot Gručni stolpčni grafikon.

  Če želite razjasniti, kaj je narisano na kateri osi, lahko dodate naslove osi:

Dodajanje naslovov osi navpičnim osem

 1. Kliknite kjerkoli v grafikonu in nato kliknite Elementi grafikona Gumb »elementi grafikona« .

 2. Kliknite polje Naslovi osi, nato klinite puščico poleg polja in nato potrdite polja naslovov osi, ki jih želite dodati.

 3. V grafikonu kliknite vsak naslov osi enkrat enega za drugim in nato vnesite naslov, ki opisuje podatke, ki so narisani na dotični osi.

Glejte tudi

Ustvarjanje grafikona od začetka do konca

Izbiranje podatkov za grafikon

Spreminjanje oznak osi v grafikonu

Dodajanje naslovov osi grafikonu

Več informacij o kombiniranih grafikonih

Ko se vrednosti v 2D-grafikonu zelo razlikujejo od niz podatkov v posameznih podatkovnih serijah ali ko imate različne vrste podatkov (na primer cena in volumen), lahko upodobite nekaj podatkovnih serij na sekundarni navpični osi (vrednost). Merilo sekundarne navpične osi odraža vrednosti za povezane podatkovne serije.

Oblikovan kombinacijski grafikon

Ko v 2D-grafikon dodate sekundarno navpično os, lahko dodate tudi sekundarno vodoravno os (kategorija), ki bi lahko bila uporabna v xy (raztresenem) grafikonu ali mehurčnem grafikonu.

Za boljše razlikovanje podatkovnih serij, ki so upodobljene na sekundarni osi, lahko spremenite njihovo vrsto grafikona. V stolpčnem grafikonu lahko na primer spremenite podatkovne serije na sekundarni osi v črtni grafikon.

Pomembno: Za dokončanje teh postopkov morate imeti obstoječi 2D-grafikon. Sekundarne osi niso podprte v 3D-grafikonih.

Podatke lahko upodobite na sekundarni navpični osi po eno podatkovno serijo hkrati. Če želite na sekundarni navpični osi upodobiti več kot eno podatkovno serijo, ponovite ta postopek za vsako podatkovno serijo, ki jo želite prikazati na sekundarni navpični osi.

 1. V grafikonu kliknite podatkovno serijo, ki jo želite upodobiti na sekundarni navpični osi ali pa izberite podatkovno serijo s seznama elementov grafikona po tem postopku:

  1. Kliknite grafikon.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato niz podatkov, ki ga želite narisati vzdolž sekundarne navpične osi.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

  Odpre se pogovorno okno Oblikovanje podatkovne serije.

  Opomba: Če se prikaže drugačno pogovorno okno, ponovite 1. korak in se prepričajte, da ste izbrali podatkovno serijo v grafikonu.

 3. Na zavihku Možnosti nizov v razdelku Nariši nize na kliknite Sekundarna os in nato še Zapri.

  V grafikonu se pojavi sekundarna navpična os.

 4. Če želite spremeniti prikaz sekundarne navpične osi, naredite to:

  1. Na zavihku Postavitev v skupini Osi kliknite Osi.

  2. Kliknite Sekundarna navpična os, nato pa kliknite želeno možnost prikaza.

 5. Če želite spremeniti možnosti osi za sekundarno navpično os, naredite to:

  1. Z desno tipko miške kliknite sekundarno navpično os in nato kliknite Oblikovanje osi.

  2. V razdelku Možnosti osi izberite možnosti, ki jih želite uporabiti.

Če želite dokončati ta postopek, morate imeti grafikon, ki prikazuje sekundarno navpično os. Če želite dodati sekundarno navpično os, glejte Dodajanje sekundarne navpične osi.

 1. Kliknite grafikon, ki prikazuje sekundarno navpično os.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Osi kliknite Osi.

  Slika traku

 3. Kliknite Sekundarna vodoravna os, nato pa kliknite želeno možnost prikaza.

 1. V grafikonu kliknite podatkovno serijo, ki jo želite spremeniti.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  Namig: Podatkovno serijo lahko kliknete tudi z desno tipko miške, kliknite Spremeni vrsto grafikona podatkovne serije in nato nadaljujte s 3. korakom.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta kliknite Spremeni vrsto grafikona.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Spreminjanje vrste grafikona kliknite vrsto grafikona, ki jo želite uporabiti.

  Prvo polje prikazuje seznam kategorij vrste grafikona, drugo polje pa vrste grafikonov, ki so na voljo za vsako kategorijo vrste grafikona. Če želite več informacij o vrstah grafikona, ki jih lahko uporabite, glejte Vrste grafikonov, ki so na voljo.

Opomba: Vrsto grafikona lahko spremenite le za eno podatkovno serijo hkrati. Če želite spremeniti vrsto grafikona za več kot eno podatkovno serijo v grafikonu, ponovite korake tega postopka za vsako podatkovno serijo, ki jo želite spremeniti.

 1. Kliknite grafikon, ki prikazuje sekundarno os, ki jo želite odstraniti.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Osi kliknite Osi, nato Sekundarna navpična os ali Sekundarna vodoravna os in še Brez.

  Slika traku

Namigi: 

 • Lahko pa kliknete sekundarno os, ki jo želite izbrisati, in nato pritisnete tipko DELETE ali pa z desno tipko miške kliknete sekundarno os in nato kliknete Izbriši.

 • Če želite odstraniti sekundarne osi takoj zatem, ko ste jih dodali, kliknite Razveljavi Slika gumba v orodni vrstici za hitri dostop ali pa pritisnite CTRL + Z.

Ko se vrednosti na grafikonu močno razlikujejo med posameznimi podatkovnimi serijami, lahko narišete eno ali več podatkovnih serij na sekundarni osi. Sekundarno os lahko uporabite tudi kot del kombinacijskega grafikona, ko imate različne vrste podatkov (npr. ceno in količino) na istem grafikonu.

Na tem grafikonu je primarna navpična os na levi strani uporabljena za obseg prodaje, sekundarna navpična os na desni strani pa za cene.

Grafikon s sekundarno osjo

Naredite nekaj od tega:

Dodajanje sekundarne osi

 1. Na grafikonu izberite podatkovno serijo, ki jo želite narisati na sekundarno os, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

  Na črtnem grafikonu na primer kliknite eno od črt na grafikonu in vse podatkovne oznake te podatkovne serije postanejo izbrane.

 2. V razdelku Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

  Zavihek »Grafikoni«, skupina »Trenutni izbor«

 3. V podoknu za krmarjenje kliknite Os.

 4. Kliknite Sekundarna os in nato V redu.

  Če želite dodati več podatkovnih serij na sekundarno os, ponovite postopek.

Dodajanje naslova osi za sekundarno os

 1. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 2. V razdelku Oznake kliknite Naslovi osi, pokažite na Naslov sekundarne vodoravne osi ali Naslov sekundarne navpične osi, nato pa kliknite želeno možnost.

  Zavihek s postavitvijo grafikona, skupina »Oznake«

 3. Izberite besedilo v polju Naslov osi, nato pa vnesite naslov osi.

Dodajanje oznake osi za sekundarno os

 1. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 2. V razdelku Osi kliknite Osi, pokažite na Sekundarna vodoravna os ali Sekundarna navpična os, nato pa kliknite želeno možnost.

  Zavihek s postavitvijo grafikona, skupina »Osi«

Ko se vrednosti na grafikonu močno razlikujejo med posameznimi podatkovnimi serijami, lahko narišete eno ali več podatkovnih serij na sekundarni osi. Sekundarno os lahko uporabite tudi kot del kombinacijskega grafikona, ko imate različne vrste podatkov (npr. ceno in količino) na istem grafikonu.

Na tem grafikonu je primarna navpična os na levi strani uporabljena za obseg prodaje, sekundarna navpična os na desni strani pa za cene.

Grafikon s sekundarno osjo

Naredite nekaj od tega:

Dodajanje sekundarne osi

 1. Na grafikonu izberite podatkovno serijo, ki jo želite narisati na sekundarno os, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

  Na črtnem grafikonu na primer kliknite eno od črt na grafikonu in vse podatkovne oznake te podatkovne serije postanejo izbrane.

 2. V razdelku Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

  Zavihek »Grafikoni«, skupina »Trenutni izbor«

 3. V podoknu za krmarjenje kliknite Os.

 4. Kliknite Sekundarna os in nato V redu.

  Če želite dodati več podatkovnih serij na sekundarno os, ponovite postopek.

Dodajanje naslova osi za sekundarno os

 1. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 2. V razdelku Oznake kliknite Naslovi osi, pokažite na Naslov sekundarne vodoravne osi ali Naslov sekundarne navpične osi, nato pa kliknite želeno možnost.

  Zavihek s postavitvijo grafikona, skupina »Oznake«

 3. Izberite besedilo v polju Naslov osi, nato pa vnesite naslov osi.

Dodajanje oznake osi za sekundarno os

 1. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 2. V razdelku Osi kliknite Osi, pokažite na Sekundarna vodoravna os ali Sekundarna navpična os, nato pa kliknite želeno možnost.

  Zavihek s postavitvijo grafikona, skupina »Osi«

Ko se vrednosti na grafikonu močno razlikujejo med posameznimi podatkovnimi serijami, lahko narišete eno ali več podatkovnih serij na sekundarni osi. Sekundarno os lahko uporabite tudi kot del kombinacijskega grafikona, ko imate različne vrste podatkov (npr. ceno in količino) na istem grafikonu.

Na tem grafikonu je primarna navpična os na levi strani uporabljena za obseg prodaje, sekundarna navpična os na desni strani pa za cene.

Grafikon s sekundarno osjo

Naredite nekaj od tega:

Dodajanje sekundarne osi

 1. V meniju Ogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Na grafikonu izberite podatkovno serijo, ki jo želite narisati na sekundarno os, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

  Na črtnem grafikonu na primer kliknite eno od črt na grafikonu in vse podatkovne oznake te podatkovne serije postanejo izbrane.

 3. V razdelku Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

  Zavihek »Grafikoni«, skupina »Trenutni izbor«

 4. V podoknu za krmarjenje kliknite Os.

 5. Kliknite Sekundarna os in nato V redu.

  Če želite dodati več podatkovnih serij na sekundarno os, ponovite postopek.

Dodajanje naslova osi za sekundarno os

 1. V meniju Ogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 3. V razdelku Oznake kliknite Naslovi osi, pokažite na Naslov sekundarne vodoravne osi ali Naslov sekundarne navpične osi, nato pa kliknite želeno možnost.

  Zavihek s postavitvijo grafikona, skupina »Oznake«

 4. Izberite besedilo v polju Naslov osi, nato pa vnesite naslov osi.

Dodajanje oznake osi za sekundarno os

 1. V meniju Ogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 3. V razdelku Osi kliknite Osi, pokažite na Sekundarna vodoravna os ali Sekundarna navpična os, nato pa kliknite želeno možnost.

  Zavihek s postavitvijo grafikona, skupina »Osi«

Ko se vrednosti na grafikonu močno razlikujejo med posameznimi podatkovnimi serijami, lahko narišete eno ali več podatkovnih serij na sekundarni osi. Sekundarno os lahko uporabite tudi kot del kombinacijskega grafikona, ko imate različne vrste podatkov (npr. ceno in količino) na istem grafikonu.

Na tem grafikonu je primarna navpična os na levi strani uporabljena za obseg prodaje, sekundarna navpična os na desni strani pa za cene.

Grafikon s sekundarno osjo

Naredite nekaj od tega:

Dodajanje sekundarne osi

 1. Na grafikonu izberite podatkovno serijo, ki jo želite narisati na sekundarno os, nato pa na traku kliknite zavihek Načrt grafikona.

  Na črtnem grafikonu na primer kliknite eno od črt na grafikonu in vse podatkovne oznake te podatkovne serije postanejo izbrane.

 2. Kliknite Dodaj element grafikona > Osi > in izberite možnost Sekundarna vodoravna ali Sekundarna navpična.

Dodajanje naslova osi za sekundarno os

 1. Na grafikonu izberite podatkovno serijo, ki jo želite narisati na sekundarno os, nato pa na traku kliknite zavihek Načrt grafikona.

  Na črtnem grafikonu na primer kliknite eno od črt na grafikonu in vse podatkovne oznake te podatkovne serije postanejo izbrane.

 2. Kliknite Dodaj element grafikona > Naslovi osi > in izberite možnost Sekundarna vodoravna ali Sekundarna navpična.

Ko se vrednosti na grafikonu močno razlikujejo med posameznimi podatkovnimi serijami, lahko narišete eno ali več podatkovnih serij na sekundarni osi. Sekundarno os lahko uporabite tudi kot del kombinacijskega grafikona, ko imate različne vrste podatkov (npr. ceno in količino) na istem grafikonu.

Na tem grafikonu je primarna navpična os na levi strani uporabljena za obseg prodaje, sekundarna navpična os na desni strani pa za cene.

Grafikon s sekundarno osjo

Naredite nekaj od tega:

Dodajanje sekundarne osi

 1. Na grafikonu izberite podatkovno serijo, ki jo želite narisati na sekundarno os, nato pa na traku kliknite zavihek Načrt grafikona.

 2. Kliknite Dodaj element grafikona > Osi > in izberite možnost Sekundarna vodoravna ali Sekundarna navpična.

Dodajanje naslova osi za sekundarno os

 1. Na grafikonu izberite podatkovno serijo, ki jo želite narisati na sekundarno os, nato pa na traku kliknite zavihek Načrt grafikona.

 2. Kliknite Dodaj element grafikona > Naslovi osi > in izberite možnost Sekundarna vodoravna ali Sekundarna navpična.

Ko se vrednosti na grafikonu močno razlikujejo med posameznimi podatkovnimi serijami, lahko narišete eno ali več podatkovnih serij na sekundarni osi. Sekundarno os lahko uporabite tudi kot del kombinacijskega grafikona, ko imate različne vrste podatkov (npr. ceno in količino) na istem grafikonu.

Na tem grafikonu je primarna navpična os na levi strani uporabljena za obseg prodaje, sekundarna navpična os na desni strani pa za cene.

Grafikon s sekundarno osjo

Naredite nekaj od tega:

Dodajanje sekundarne osi

 1. V meniju Ogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Na grafikonu izberite podatkovno serijo, ki jo želite narisati na sekundarno os, nato pa na traku kliknite zavihek Načrt grafikona.

 3. Kliknite Dodaj element grafikona > Osi > in izberite možnost Sekundarna vodoravna ali Sekundarna navpična.

Dodajanje naslova osi za sekundarno os

 1. V meniju Ogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Na grafikonu izberite podatkovno serijo, ki jo želite narisati na sekundarno os, nato pa na traku kliknite zavihek Načrt grafikona.

 3. Kliknite Dodaj element grafikona > Naslovi osi > in izberite možnost Sekundarna vodoravna ali Sekundarna navpična.

 1. Kliknite kjerkoli v grafikonu, ki ga želite spremeniti v lomljeni grafikon, če želite, da se prikažejo Orodja za grafikone.

  Zavihka »Načrt« in »Oblika« za »Orodja za grafikone«

 2. Kliknite Načrt > Spremeni vrsto grafikona.

  Skupina »Vrsta« na zavihku »Načrt«

 3. Na zavihku Vsi grafikoni, izberite Kombinirano polje in nato izberite Gručni stolpčni grafikon - črta na sekundarni osi.

  Kombinirani grafikon s sekundarno osjo na zavihku »Vsi grafikoni«

 4. Pod Za podatkovni niz izberite vrsto grafikona in os, potrdite poljeSekundarna os za vsak niz podatkov, ki ga želite narisati na sekundarno os in nato spremenite vrsto grafikona v Črtni grafikon.

 5. Prepričajte se, da so vsi ostali podatkovni nizi prikazani kot Gručni stolpčni grafikon.

  Če želite razjasniti, kaj je narisano na kateri osi, lahko dodate naslove osi:

Dodajanje naslovov osi navpičnim osem

 1. Kliknite kjerkoli v grafikonu in nato kliknite Elementi grafikona Gumb »elementi grafikona« .

 2. Kliknite polje Naslovi osi, nato klinite puščico poleg polja in nato potrdite polja naslovov osi, ki jih želite dodati.

 3. V grafikonu kliknite vsak naslov osi enkrat enega za drugim in nato vnesite naslov, ki opisuje podatke, ki so narisani na dotični osi.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×