Delo s hiperpovezavami v Excelu

Če želite hiter dostop do sorodnih informacij v drugi datoteki ali na spletni strani, lahko vstavite hiperpovezava v celico delovnega lista. Hiperpovezave lahko vstavite tudi v določene elemente grafikona.

Opomba: Večina posnetkov zaslona v tem članku je bila sprejeta v Excel 2016. Če uporabljate drugo različico, je vaš pogled morda malo drugačen, vendar če ni drugače navedeno, so funkcije enake.

 1. Na delovnem listu kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo.

  Izberete lahko tudi predmet, na primer sliko ali element v grafikonu, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini povezave kliknite Hyperlink button hiperpovezave .

  Celico ali grafiko lahko tudi kliknete z desno tipko miške, nato pa v priročnem meniju kliknete hiperpovezava, lahko pa pritisnete CTRL + K.

 2. V razdelku Povezava kliknite Ustvari nov dokument.

 3. V polje Ime novega dokumenta vnesite ime nove datoteke.

  Namig: Če želite določiti mesto, ki ni prikazano pod celotno potjo, lahko vnesete novo mesto pred imenom v polju ime novega dokumenta , lahko pa kliknete Spremeni , da izberete želeno mesto in nato kliknete v redu.

 4. V razdelku Začetek urejanja kliknite Urejanje novega dokumenta pozneje ali Urejanje novega dokumenta zdaj, da določite, kdaj želite odpreti nov dokument za urejanje.

 5. V polje Besedilo za prikaz vnesite besedilo, za katerega želite, da predstavlja hiperpovezavo.

 6. Če želite prikazati uporabne informacije, ki se prikažejo, ko s kazalcem miške pokažete na hiperpovezavo, kliknite Zaslonski namig, v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite želeno besedilo in nato kliknite V redu.

 1. Na delovnem listu kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo.

  Izberete lahko tudi predmet, na primer sliko ali element v grafikonu, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini povezave kliknite Hyperlink button hiperpovezave .

  Lahko tudi kliknete celico ali predmet z desno tipko miške, nato pa v priročnem meniju kliknete hiperpovezava, lahko pa pritisnete CTRL + K.

 2. V razdelku Povezava kliknite Obstoječa datoteka ali spletna stran.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite izbrati datoteko, kliknite Trenutna mapa in nato kliknite datoteko, do katere želite vzpostaviti povezavo.

   Trenutno mapo lahko spremenite tako, da na seznamu Išči v izberete drugo mapo.

  • Če želite izbrati spletno stran, kliknite Prebrskane strani in nato kliknite spletno stran, do katere želite ustvariti povezavo.

  • Če želite izbrati datoteko, ki ste jo nedavno uporabili, kliknite nedavne datotekein nato kliknite datoteko, do katere želite ustvariti povezavo.

  • Če želite vnesti ime in mesto znane datoteke ali spletne strani, do katere želite ustvariti povezavo, vnesite te informacije v polje Naslov.

  • Če želite poiskati spletno stran, kliknite Prebrskaj spletne Iskanje gumba »Splet« , odprite spletno stran, do katere želite ustvariti povezavo, nato pa preklopite znova v Excel, ne da bi zaprli brskalnik.

 4. Če želite ustvariti hiperpovezavo do določenega mesta v datoteki ali na spletni strani, kliknite zaznamekin nato dvokliknite želeno zaznamek.

  Opomba: Datoteka ali spletna stran, do katere vzpostavljate povezavo, mora imeti zaznamek.

 5. V polje Besedilo za prikaz vnesite besedilo, za katerega želite, da predstavlja hiperpovezavo.

 6. Če želite prikazati uporabne informacije, ki se prikažejo, ko s kazalcem miške pokažete na hiperpovezavo, kliknite Zaslonski namig, v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite želeno besedilo in nato kliknite V redu.

Če želite ustvariti povezavo z mestom v trenutnem ali drugem delovnem zvezku, določite ime za cilj celice ali pa uporabite sklic na celico.

 1. Če želite uporabiti ime, morate poimenovati ciljne celice v ciljnem delovnem zvezku.

  Kako poimenovati celico ali obseg celic

  1. Izberite celico, obseg celic ali nepriležne celice, ki jih želite poimenovati.

  2. Kliknite polje ime na levem koncu vnosna vrstica Slika gumba .

   Polje »Ime«

   polje» Slika gumba ime «

  3. V polje ime vnesite ime celic in pritisnite tipko ENTER.

   Opomba:  V imenih ne sme biti presledkov, začeti pa se morajo s črko.

 2. Na delovnem listu izvornega delovnega zvezka kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo.

  Izberete lahko tudi predmet, na primer sliko ali element v grafikonu, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini povezave kliknite Hyperlink button hiperpovezave .

  Lahko tudi kliknete celico ali predmet z desno tipko miške, nato pa v priročnem meniju kliknete hiperpovezava, lahko pa pritisnete CTRL + K.

 3. V razdelku Povezava naredite nekaj od tega:

  • Če želite ustvariti povezavo do mesta v trenutnem delovnem zvezku, kliknite Mesto v tem dokumentu.

  • Če želite ustvariti povezavo do mesta v drugem delovnem zvezku, kliknite obstoječa datoteka ali spletna stran, poiščite in izberite delovni zvezek, do katerega želite ustvariti povezavo, nato pa kliknite zaznamek.

 4. Naredite nekaj od tega:

  • V razdelku Sklic na celico v polju Ali izberite mesto v tem dokumentu kliknite delovni list, do katerega želite ustvariti povezavo, vnesite sklic na celico v polje Vnesite sklic na celico in kliknite V redu.

  • Na seznamu v razdelku Določena imena kliknite ime, ki predstavlja celice, do katerih želite ustvariti povezavo, in nato kliknite V redu.

 5. V polje Besedilo za prikaz vnesite besedilo, za katerega želite, da predstavlja hiperpovezavo.

 6. Če želite prikazati uporabne informacije, ki se prikažejo, ko s kazalcem miške pokažete na hiperpovezavo, kliknite Zaslonski namig, v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite želeno besedilo in nato kliknite V redu.

S funkcijo HYPERLINK lahko ustvarite hiperpovezavo, ki odpre dokument, shranjen v omrežnem strežniku, intranet ali internetu. Ko kliknete celico s funkcijo HIPERPOVEZAVA, Excel odpre datoteko, ki je shranjena na mestu, na katero kaže povezava.

Sintaksa

HYPERLINK(mesto_povezave; prijazno_ime)

mesto_povezave     je pot in ime datoteke v dokument, ki ga želite odpreti kot besedilo. Argument »mesto_povezave« se lahko sklicuje na mesto v dokumentu, na primer na posebno celico ali imenovani obseg na Excelovem delovnem listu ali v delovnem zvezku, ali na zaznamek v Microsoft Wordovem dokumentu. Pot je lahko na datoteko, ki je shranjena na trdem disku, ali pa je pot lahko v strežniku (UNC) pot univerzalne dogovore (v Microsoft Excelu za Windows) ali v intranetu.

 • »Mesto_povezave« je lahko besedilni niz v narekovajih ali celica, ki vsebuje povezavo kot besedilni niz.

 • Če skok, ki je naveden v link_location, ne obstaja ali pa ga ni mogoče premikati, se prikaže sporočilo o napaki, ko kliknete celico.

prijazno_ime     je besedilo skoka ali številska vrednost, ki je prikazana v celici. Argument »prijazno_ime« je prikazan v modri barvi in je podčrtan. Če izpustite argument »prijazno_ime«, se v celici prikaže argument »mesto_povezave« kot besedilo povezave.

 • Argument »prijazno_ime« je lahko vrednost, besedilni niz, ime ali celica, ki vsebuje skočno besedilo ali vrednost.

 • Če argument »prijazno_ime« vrne napačno vrednost (na primer #VREDN!), celica namesto besedila povezave prikaže napako.

Primeri

Naslednji primer odpre delovni list z imenom Budget Report. xls, ki je shranjen v internetu na mestu, imenovanem example.microsoft.com/report in prikaže besedilo» kliknite za poročilo «:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Naslednji primer ustvari hiperpovezavo do celice F10 na delovnem listu, imenovanem letno v delovnem zvezku Budget Report. xls, ki je shranjen v internetu na mestu, imenovanem example.microsoft.com/report. Celica na delovnem listu s hiperpovezavo prikaže vsebino celice D1 kot besedilo povezave:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Naslednji primer ustvari hiperpovezavo do obsega, imenovanega DeptTotal na delovnem listu, imenovanem prvo četrtletje v delovnem zvezku Budget Report. xls, ki je shranjen v internetu na mestu, imenovanem example.microsoft.com/report. Celica na delovnem listu s hiperpovezavo prikaže besedilo »Kliknite, če si želite ogledati skupno vsoto oddelka v prvem četrtletju«:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Če želite ustvariti hiperpovezavo do določenega mesta v Microsoft Wordovem dokumentu, morate uporabiti zaznamek, da določite mesto, kamor želite skočiti v dokument. Naslednji primer ustvari hiperpovezavo do zaznamka z imenom QrtlyProfits v dokumentu, imenovanem letno poročilo. doc, ki je na example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V Excelu za Windows je v tem primeru prikazana vsebina celice D5 kot skočno besedilo v celici in odpre datoteko z imenom 1stqtr. xls, ki je shranjena v strežniku z imenom FINANCE v skupni rabi izjav. V tem primeru je uporabljena pot UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Naslednji primer odpre datoteko 1stqtr. xls v Excelu za Windows, ki je shranjena v imeniku z imenom finance na pogonu D, in prikaže številsko vrednost, shranjeno v celici H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

V Excelu za Windows ta primer ustvari hiperpovezavo do območja z imenom» vsote «v drugem (zunanjem) delovnem zvezku, MyBook. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

V Microsoft Excelu za Macintosh se v spodnjem primeru prikaže» kliknite tukaj «v celici in odpre datoteko, imenovano prvo četrtletje, ki je shranjena v mapi z imenom poročila o predračunih na trdem disku z imenom Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Hiperpovezave v delovnem listu lahko ustvarite, če želite skočiti iz ene celice v drugo celico. Če je vaš aktivni delovni list na primer delovni list z imenom junij v delovnem zvezku z imenom »Proračun«, spodnja formula ustvari hiperpovezavo do celice E56. Samo besedilo povezave je vrednost v celici E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Če želite preskočiti na drugi delovni list istega delovnega zvezka, spremenite ime delovnega lista v povezavi. Če bi v prejšnjem primeru želeli ustvariti povezavo do celice E56 delovnega lista »september«, spremenite besedo »junij« v »september«.

Ko kliknete hiperpovezavo do e-poštnega naslova, se vaš e-poštni program samodejno zažene in ustvari e-poštno sporočilo z ustreznim naslovom v polju za , pod pogojem, da imate nameščen e-poštni program.

 1. Na delovnem listu kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo.

  Izberete lahko tudi predmet, na primer sliko ali element v grafikonu, ki naj predstavlja hiperpovezavo.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini povezave kliknite Hyperlink button hiperpovezave .

  Lahko tudi kliknete celico ali predmet z desno tipko miške, nato pa v priročnem meniju kliknete hiperpovezava, lahko pa pritisnete CTRL + K.

 2. V razdelku Povezava kliknite E-poštni naslov.

 3. V polje e-poštni naslov vnesite želeni e-poštni naslov.

 4. V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila.

  Opomba: Nekateri spletni brskalniki in e-poštni programi morda ne bodo prepoznali vrstice z zadevo.

 5. V polje Besedilo za prikaz vnesite besedilo, za katerega želite, da predstavlja hiperpovezavo.

 6. Če želite prikazati uporabne informacije, ki se prikažejo, ko s kazalcem miške pokažete na hiperpovezavo, kliknite Zaslonski namig, v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite želeno besedilo in nato kliknite V redu.

  Hiperpovezavo do e-poštnega naslova lahko ustvarite tudi v celici, tako da vnesete naslov neposredno v celico. Hiperpovezava je na primer ustvarjena samodejno, če vnesete e-poštni naslov, na primer nekdo@example.com.

Vstavite lahko eno ali več zunanjih sklicev (imenovane tudi povezave) iz delovnega zvezka v drug delovni zvezek, ki ga najdete v intranet ali v internetu. Delovnega zvezka ne smete shraniti kot datoteko HTML.

 1. Odprite izvorni delovni zvezek in izberite celico ali obseg celic, ki jih želite kopirati.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite Kopiraj.

  Gumba »Kopiraj« in »Prilepi« na zavihku »Osnovno«
 3. Preklopite na delovni list, v katerega želite postaviti informacije, in nato kliknite celico, kjer želite prikazati informacije.

 4. Na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite Posebno lepljenje.

 5. Kliknite Prilepi povezavo.

  Excel ustvari povezavo z zunanjim sklicem za celico ali vsako celico v obsegu.

Opomba: Morda bo bolj priročno, če želite ustvariti zunanjo referenčno povezavo, ne da bi odprli delovni zvezek v spletu. Za vsako celico v ciljnem delovnem zvezku, kjer želite povezavo z zunanjim sklicem, kliknite celico in nato vnesite enačaj (=), naslov URL in mesto v delovnem zvezku. Na primer:

= ' http://www.someones.homepage/[datoteka. xls] List1 '! A1

= ' FTP. Server. nekje/datoteka. xls '! MyNamedCell

Če želite izbrati hiperpovezava, ne da bi aktivirali povezavo do cilj, naredite nekaj od tega:

 • Kliknite celico s hiperpovezavo in pridržite tipko miške, dokler se kazalec miške ne spremni v križ Excelov kazalec za izbiranje , nato pa izpustite tipko miške.

 • S puščičnimi tipkami izberite celico, v kateri je hiperpovezava.

 • Če je hiperpovezava predstavljena z grafiko, pridržite tipko Ctrl in kliknite grafiko.

Obstoječo hiperpovezavo v delovnem zvezku lahko spremenite tako, da spremenite njen cilj, videz ali pa besedilo ali grafiko, uporabljeno za njeno predstavitev.

Spreminjanje cilja hiperpovezave

 1. Izberite celico ali grafiko s hiperpovezavo, ki jo želite spremeniti.

  Namig: Če želite izbrati celico s hiperpovezavo, ne da bi se premaknili do cilja hiperpovezave, kliknite celico in pridržite tipko miške, dokler se kazalec miške ne spremeni v križ Excelov kazalec za izbiranje , nato pa sprostite tipko miške. Celico lahko izberete tudi s puščičnimi tipkami. Če želite izbrati grafiko, pridržite tipko CTRL in kliknite grafiko.

  • Na zavihku Vstavljanje v skupini Povezave kliknite Hiperpovezava. Hyperlink button

  Celico ali grafiko lahko tudi kliknete z desno tipko miške, nato pa v priročnem meniju kliknete Urejanje hiperpovezave ali pa pritisnete CTRL + K.

 2. V pogovornem oknu Urejanje hiperpovezave naredite želene spremembe.

  Opomba: Če ste hiperpovezavo ustvarili s funkcijo »HYPERLINK« delovnega lista, morate urediti formulo, če želite spremeniti cilj. Izberite celico s hiperpovezavo, nato pa kliknite vnosna vrstica, da uredite formulo.

Spremenite lahko videz celotnega besedila hiperpovezave v trenutnem delovnem zvezku, tako da spremenite slog celice za hiperpovezave.

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite Slogi celic.

 2. V razdelku Podatki in model naredite to:

  • Če želite spremeniti videz hiperpovezav, ki niso bile kliknili, da se premaknejo na njihove destinacije, z desno tipko miške kliknite hiperpovezavo in nato kliknite Spremeni.

  • Če želite spremeniti videz hiperpovezav, ki ste jih kliknili, da se premaknejo na njihove destinacije , z desno tipko miške kliknite spremljana hiperpovezava in nato kliknite Spremeni.

   Opomba: Slog celice hiperpovezave je na voljo le, če je v delovnem zvezku hiperpovezava. Slog » spremljana hiperpovezava «je na voljo le, če delovni zvezek vsebuje hiperpovezavo, ki je bila kliknila.

 3. V pogovornem oknu Slog kliknite Oblika.

 4. Na zavihkih Pisava in Polnilo izberite želene možnosti oblikovanja in nato kliknite V redu.

  Opombe: 

  • Možnosti, ki jih izberete v pogovornem oknu Oblikovanje celic, se prikažejo kot izbrane v razdelku Slog vsebuje v pogovornem oknu Slog. Za vse možnosti, ki jih ne želite uporabiti, lahko počistite potrditvena polja.

  • Spremembe, ki ste jih naredili za sloge celice Hiperpovezava in Obiskana hiperpovezava, so uporabljene za vse hiperpovezave v trenutnem delovnem zvezku. Videza posameznih hiperpovezav ni mogoče spremeniti.

 1. Izberite celico ali grafiko s hiperpovezavo, ki jo želite spremeniti.

  Namig: Če želite izbrati celico s hiperpovezavo, ne da bi se premaknili do cilja hiperpovezave, kliknite celico in pridržite tipko miške, dokler se kazalec miške ne spremeni v križ Excelov kazalec za izbiranje , nato pa sprostite tipko miške. Celico lahko izberete tudi s puščičnimi tipkami. Če želite izbrati grafiko, pridržite tipko CTRL in kliknite grafiko.

 2. Naredite eno ali več od naslednjih opravil:

  • Če želite spremeniti besedilo hiperpovezave, kliknite vnosna vrstica in nato uredite besedilo.

  • Če želite spremeniti obliko grafike, jo kliknite z desno tipko miške, nato pa kliknite možnost, ki jo morate spremeniti v obliki zapisa.

  • Če želite spremeniti besedilo v grafiki, dvokliknite izbrano grafiko in naredite želene spremembe.

  • Če želite spremeniti grafiko, ki predstavlja hiperpovezavo, vstavite novo grafiko, jo spremenite v hiperpovezavo z istim ciljem, nato pa izbrišite staro grafiko in hiperpovezavo.

 1. Z desno tipko miške kliknite hiperpovezava, ki ga želite kopirati ali premakniti, in nato v priročnem meniju kliknite Kopiraj ali Izreži.

 2. Z desno tipko miške kliknite celico, ki jo želite kopirati ali premakniti hiperpovezavo, in nato v priročnem meniju kliknite Prilepi .

Nedoločena pot do hiperpovezava ciljnih datotek je privzeto relativna glede na mesto aktivnega delovnega zvezka. Ta postopek uporabite, če želite nastaviti drugo privzeto pot. Vsakič, ko ustvarite hiperpovezavo do datoteke na tem mestu, morate le določiti ime datoteke in ne pot v pogovornem oknu Vstavljanje hiperpovezave .

Sledite enemu od korakov, odvisno od različice Excela, ki jo uporabljate:

 • V Excel 2016, Excel 2013 in Excel 2010:

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite Informacije.

  3. Kliknite lastnosti, nato pa izberite dodatne lastnosti.

   Napredne lastnosti
  4. Na zavihku Povzetek v polju z besedilom Osnova hiperpovezave vnesite pot, ki jo želite uporabiti.

   Opomba:  Osnovni naslov hiperpovezave lahko prepišete, če v pogovornem oknu Vstavljanje hiperpovezave uporabite polni ali absolutni naslov za hiperpovezavo.

 • V Excel 2007:

  1. Kliknite gumb» Microsoft Office « Slika gumba »Office« , kliknite Pripravain nato še lastnosti.

  2. V podoknu s podatki o dokumentu kliknite lastnostiin nato še dodatne lastnosti.

   Napredne lastnosti
  3. Kliknite zavihek Povzetek.

  4. V polje Osnova hiperpovezave vnesite pot, ki jo želite uporabljati.

  Opomba:  Osnovni naslov hiperpovezave lahko prepišete, če v pogovornem oknu Vstavljanje hiperpovezave uporabite polni ali absolutni naslov za hiperpovezavo.

Če želite izbrisati hiperpovezavo, naredite nekaj od tega:

 • Če želite izbrisati hiperpovezavo in besedilo, ki ga predstavlja, z desno tipko miške kliknite celico, ki vsebuje hiperpovezavo, in nato v priročnem meniju kliknite Počisti vsebino .

 • Če želite izbrisati hiperpovezavo in grafiko, ki jo predstavlja, pridržite tipko CTRL in kliknite grafiko ter nato pritisnite tipko Delete.

 • Če želite izklopiti eno hiperpovezavo, z desno tipko miške kliknite hiperpovezavo in nato v priročnem meniju kliknite Odstrani hiperpovezavo .

 • Če želite izklopiti več hiperpovezav hkrati, naredite to:

  1. V prazno celico vnesite število 1.

  2. Z desno tipko miške kliknite celico in nato v priročnem meniju kliknite Kopiraj .

  3. Pridržite tipko CTRL in izberite vsako hiperpovezavo, ki jo želite izklopiti.

   Namig: Če želite izbrati celico s hiperpovezavo, ne da bi se premaknili do cilja hiperpovezave, kliknite celico in pridržite tipko miške, dokler se kazalec miške ne spremeni v križ Excelov kazalec za izbiranje , nato pa izpustite tipko miške.

  4. Na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite puščico pod možnostjo Prilepi in nato Posebno lepljenje.

   Gumba »Kopiraj« in »Prilepi« na zavihku »Osnovno«
  5. V razdelku postopekkliknite množenjein nato kliknite v redu.

  6. Na zavihku Osnovno v skupini Slogi kliknite Slogi celic.

  7. V razdelku dobro, slabo in nevtralnoizberite navaden.

Hiperpovezava je povezava iz dokumenta, s katerim odprete drugo stran ali datoteko, če jo kliknete. Cilj je pogosto druga spletna stran, lahko pa je tudi slika ali e-poštni naslov ali program. Tudi hiperpovezava je lahko besedilo ali slika.

Ko uporabnik mesta klikne hiperpovezavo, je cilj prikazan v Spletni brskalnik, odprt ali zagnan, odvisno od vrste cilja. Hiperpovezava do spletne strani bo na primer pokazala stran v spletnem brskalniku, povezava do datoteke AVI pa bo odprla datoteko v predvajalniku.

Uporaba hiperpovezav

S hiperpovezavami lahko naredite to:

 • Krmarjenje do datoteke ali spletne strani v omrežju, intranet ali internetu

 • Poiščete datoteko ali spletno stran, ki jo nameravate ustvariti v prihodnje.

 • Pošljete e-poštno sporočilo.

 • Zaženete prenos datotek, kot sta prenos s spleta ali prenos s FTP.

Ko pokažete na besedilo ali na sliko s hiperpovezavo, se kazalec miške spremeni v roko Kazalec v obliki roke , kar pomeni, da lahko kliknete to besedilo ali sliko.

Kaj je spletni naslov in kako deluje

Ko ustvarite hiperpovezavo, je njen cilj kodiran kot Uniform Resource Locator (URL), na primer:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

Spletni naslov vsebuje protokol, na primer HTTP, FTP ali datoteko, spletni strežnik ali omrežno mesto in pot ter ime datoteke. Na tej sliki so prikazani deli URL-ja:

Štiri komponente spletnega naslova

1. Uporabljeni protokol (http, ftp, file)

2. spletni strežnik ali omrežno mesto

3. Pot

4. Ime datoteke

Absolutne in relativne hiperpovezave

Absoluten URL vsebuje celoten naslov, vključno s protokol, spletni strežnik in pot ter ime datoteke.

V relativnem spletnem naslovu manjka en ali več sestavnih delov. Manjkajoči podatki pridejo s strani, na kateri je spletni naslov. Če na primer manjkata protokol in spletni strežnik, bo spletni brskalnik uporabil protokol in domeno trenutne strani, na primer .com, .org ali .edu.

Za spletne strani se pogosto uporabljajo relativni URL-ji, v katerih je le del poti do datoteke in njeno ime. Če datoteke premaknete v drug strežnik, bodo hiperpovezave še naprej delovale, dokler bodo relativna mesta spletnih strani ostala nespremenjena. Hiperpovezava v izdelkih. htm na primer kaže na stran z imenom Apple. htm v mapi» hrana «. Če sta obe strani premaknjeni v mapo z imenom» hrana «v drugem strežniku, bo URL v hiperpovezavi še vedno pravilen.

V Excelovem delovnem zvezku so nedoločene poti do ciljnih datotek hiperpovezave privzeto relativne glede na mesto aktivnega delovnega zvezka. Nastavite lahko drug osnovni naslov, ki ga želite privzeto uporabljati, tako da vsakič, ko ustvarite hiperpovezavo do datoteke na tem mestu, morate le določiti ime datoteke in ne pot v pogovornem oknu Vstavljanje hiperpovezave .

 1. Na delovnem listu kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo.

 2. Na zavihku Vstavljanje kliknite Hiperpovezava.

  Celico lahko tudi kliknete z desno tipko miške, nato pa v priročnem meniju kliknete hiperpovezava, lahko pa pritisnete CTRL + K.

 3. V razdelku Prikaži polje z besedilom vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti za predstavitev hiperpovezave.

 4. V razdelku URLvnesite popoln spletni naslov spletnega mesta, do katerega želite ustvariti povezavo.

 5. Kliknite V redu.

Če želite ustvariti povezavo do mesta v trenutnem delovnem zvezku, lahko določite ime ciljnih celic ali uporabite sklic na celico.

 1. Če želite uporabiti ime, morate poimenovati ciljne celice v delovnem zvezku.

  Kako definirati ime za celico ali obseg celic

  1. Izberite celico ali obseg celic, ki ga želite poimenovati.

  2. V polje» ime « na levem koncu vnosna vrstica Slika gumba vnesite ime celic in pritisnite tipko ENTER.

   Opomba:  V imenih ne sme biti presledkov, začeti pa se morajo s črko.

 2. Na delovnem listu kliknite celico, v katero želite ustvariti hiperpovezavo.

 3. Na zavihku Vstavljanje kliknite Hiperpovezava.

  Celico lahko tudi kliknete z desno tipko miške, nato pa v priročnem meniju kliknete hiperpovezava, lahko pa pritisnete CTRL + K.

 4. V razdelku Prikaži polje z besedilom vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti za predstavitev hiperpovezave.

 5. V polje mesto v tem dokumentu vnesite določeno ime ali sklic na celico.

 6. Kliknite V redu.

Ko kliknete hiperpovezavo do e-poštnega naslova, se vaš e-poštni program samodejno zažene in ustvari e-poštno sporočilo z ustreznim naslovom v polju za , pod pogojem, da imate nameščen e-poštni program.

 1. Na delovnem listu kliknite celico, kjer želite ustvariti hiperpovezavo.

 2. Na zavihku Vstavljanje kliknite Hiperpovezava.

  Celico lahko tudi kliknete z desno tipko miške, nato pa v priročnem meniju kliknete hiperpovezava, lahko pa pritisnete CTRL + K.

 3. V razdelku Prikaži polje z besedilom vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti za predstavitev hiperpovezave.

 4. V razdelku e-poštni naslovvnesite želeni e-poštni naslov.

 5. Kliknite V redu.

Hiperpovezavo do e-poštnega naslova lahko ustvarite tudi v celici, tako da vnesete naslov neposredno v celico. Hiperpovezava je na primer ustvarjena samodejno, če vnesete e-poštni naslov, na primer nekdo@example.com.

Če želite ustvariti hiperpovezavo do URL-ja, lahko uporabite funkcijo Hyperlink .

Opomba: Link_location je lahko besedilni niz, ki je obdan z narekovaji ali sklicem na celico, ki vsebuje povezavo kot besedilni niz.

Če želite izbrati hiperpovezava, ne da bi aktivirali povezavo do cilj, naredite nekaj od tega:

 • Izberite celico tako, da jo kliknete, ko je kazalec puščica.

 • S puščičnimi tipkami izberite celico, v kateri je hiperpovezava.

Obstoječo hiperpovezavo v delovnem zvezku lahko spremenite tako, da spremenite njeno cilj, njen videz ali besedilo, ki je uporabljeno za predstavitev.

 1. Izberite celico, v kateri je hiperpovezava, ki jo želite spremeniti.

  Namig: Če želite izbrati hiperpovezava, ne da bi aktivirali povezavo do cilj, s puščičnimi tipkami izberite celico, ki vsebuje hiperpovezavo.

 2. Na zavihku Vstavljanje kliknite Hiperpovezava.

  Celico ali grafiko lahko tudi kliknete z desno tipko miške, nato pa v priročnem meniju kliknete Urejanje hiperpovezave ali pa pritisnete CTRL + K.

 3. V pogovornem oknu Urejanje hiperpovezave naredite želene spremembe.

  Opomba: Če ste hiperpovezavo ustvarili s funkcijo »HYPERLINK« delovnega lista, morate urediti formulo, če želite spremeniti cilj. Izberite celico s hiperpovezavo, nato pa kliknite vnosna vrstica, da uredite formulo.

 1. Z desno tipko miške kliknite hiperpovezava, ki ga želite kopirati ali premakniti, in nato v priročnem meniju kliknite Kopiraj ali Izreži.

 2. Z desno tipko miške kliknite celico, ki jo želite kopirati ali premakniti hiperpovezavo, in nato v priročnem meniju kliknite Prilepi .

Če želite izbrisati hiperpovezavo, naredite nekaj od tega:

 • Če želite izbrisati hiperpovezavo, izberite celico in pritisnite tipko Delete.

 • Če želite izklopiti hiperpovezavo (izbrišite hiperpovezavo, vendar obdržite besedilo, ki ga predstavlja), z desno tipko miške kliknite celico in nato kliknite Izbriši hiperpovezavo.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Glejte tudi

Odstranjevanje ali izklop hiperpovezav

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×