Bližnjice na tipkovnici za Project 2013

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

V tem članku

Iskanje in uporaba bližnjic na tipkovnici

Razširjanje razdelkov s tipkovnico

Iskanje po tem članku

Tiskanje tega članka

Osnove sistema Microsoft Office

Hitro sklicevanje v Microsoft Projectu

Iskanje in uporaba bližnjic na tipkovnici

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritisniti dve ali več tipk hkrati, so tipke v pomoči programa Microsoft Project 2013 ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Razširjanje razdelkov s tipkovnico

 • Če želite razširiti vse razdelke tega članka, pritiskajte tipko Tab, dokler ne izberete Pokaži vse, nato pa pritisnite tipko Enter. Če želite strniti vse razdelke, znova pritisnite tipko Enter.

 • Če želite razširiti le en razdelek članka, pritiskajte tipko Tab, dokler ne izberete glave razdelka in znaka plus, nato pa pritisnite tipko Enter. Če želite strniti razdelek, znova pritisnite tipko Enter.

Iskanje po tem članku

Pomembno: Preden začnete iskati, pritiskajte tipko Tab, dokler ne izberete Pokaži vse, nato pa pritisnite tipko Enter.

 1. Pritisnite Ctrl+F.

  Odpre se pogovorno okno »Iskanje«, kazalec pa je že pripravljen za tipkanje.

 2. V polje vnesite iskano besedilo.

 3. Pritisnite tipko Enter.

Tiskanje tega članka

Če želite natisniti to temo, pritiskajte tipko Tab, dokler ne izberete Pokaži vse, nato pritisnite tipko Enter in nato še tipki Ctrl+P.

Na vrh strani

Osnove sistema Microsoft Office

Dostop do traku s tipkovnico

 1. Pritisnite tipko Alt.

  Namigi za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu.

 2. Pritisnite črko, ki je prikazana v namigu za tipke nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na tipko, ki jo pritisnete, se lahko prikažejo dodatni namigi za tipke. Če je na primer aktiven zavihek Osnovno in pritisnete W, se prikaže zavihek Pogled, skupaj z namigi za tipke za skupine na tem zavihku.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz.

  Opomba: Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite tipko Alt.

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Tipke

Preklop na naslednje okno

Alt+Tab

Preklop na prejšnje okno

Alt+Shift+Tab

Zapiranje aktivnega okna

Ctrl+W ali Ctrl+F4

Obnovitev velikosti aktivnega okna po maksimiziranju

Ctrl+F5

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.

F6

Pomik v podokno iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urinega kazalca)

Shift+F6

Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken

Ctrl+F6

Preklop na prejšnje okno

Ctrl+Shift+F6

Maksimiziranje ali obnovitev izbranega okna

Ctrl+F10

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

Print Screen

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

Alt+Print Screen

Pomikanje po besedilu ali celicah

Dejanje

Tipke

Pomik za en znak v levo

Puščica levo

Pomik za en znak v desno

Puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor

Puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

Puščica dol

Premakniti se za eno besedo v levo

Ctrl+puščica levo

Premakniti se za eno besedo v desno

Ctrl+puščica desno

Pomik na konec vrstice

End

Premakniti se na začetek vrstice

Home

Pomik za en odstavek navzgor

Ctrl+puščica gor

Pomik za en odstavek navzdol

Ctrl+puščica dol

Pomik na konec polja z besedilom

Ctrl+End

Premakniti se na začetek polja z besedilom

Ctrl+Home

Pomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje

Tipke

Pomik v naslednjo celico

Tab

Pomik v prejšnjo celico

Shift+Tab

Pomik v naslednjo vrstico

Puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

Puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

Ctrl+Tab

Začetek novega odstavka

Enter

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

Tab na koncu zadnje vrstice

Dostop do dejanj in njihova uporaba

Dejanje

Tipke

Prikazovanje menija ali sporočila za dejanje. Če je prisotnih več dejanj, preklop na naslednje dejanje in prikazovanje njegovega menija ali sporočila.

Alt+Shift+F10

Izbiranje naslednjega elementa v meniju z dejanji

Puščica dol

Izbiranje prejšnjega elementa v meniju z dejanji

Puščica gor

Izvedba dejanja za izbrani element v meniju z dejanji

Enter

Zapiranje menija z dejanji ali sporočila

Esc

Namigi

 • Zvočna obvestila lahko dobivate, kadar koli se pojavi dejanje. Če želite poslušati zvočne opomnike, morate imeti zvočno kartico. V računalniku morate prav tako imeti nameščen dodatek Microsoft Office Sounds.

 • Dodatek Microsoft Office Sounds lahko prenesete iz Office.com.

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Tipke

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

Tab

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

Shift+Tab

Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna

Ctrl+Tab

Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna

Ctrl+Shift+Tab

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja

Insert

Odpiranje zaprtega seznama in pomik na to možnost na seznamu

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

Alt+črka, ki je v možnosti podčrtana

Odpiranje izbranega spustnega seznama

Alt+puščica dol

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna

Esc

Izvajanje dejanja, dodeljenega privzetemu gumbu v pogovornem oknu

Enter

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot do mape.

Dejanje

Tipke

Pomik na začetek vnosa

Home

Pomik na konec vnosa

End

Pomik za en znak v levo ali v desno

Puščica levo ali puščica desno

Pomik za eno besedo levo

Ctrl+puščica levo

Premakniti se za eno besedo v desno

Ctrl+puščica desno

Izbiranje ali preklic izbora za en znak v levo

Shift+puščica levo

Izbiranje ali preklic izbora za en znak v desno

Shift+puščica desno

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v levo

Ctrl+Shift+puščica levo

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v desno

Ctrl+Shift+puščica desno

Izbiranje od mesta vstavljanja do začetka vnosa

Shift+Home

Izbiranje od mesta vstavljanja do konca vnosa

Shift+End

Osnovno upravljanje datotek

Dejanje

Tipke

Odpiranje datoteke projekta (prikaz pogovornega okna Odpri).

Ctrl+F12

Odpiranje datoteke projekta (prikaz zavihka Odpri v pogledu »Backstage«).

Ctrl+O

Shranjevanje datoteke projekta.

Ctrl+S

Ustvarjanje novega projekta.

Ctrl+N

Tiskanje datoteke (prikaz zavihka Natisni v pogledu »Backstage«).

Ctrl+P

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje

Tipke

Prikaz pogovornega okna Odpri.

Ctrl+F12

Prikaz zavihka Odpri v pogledu »Backstage«.

Ctrl+O

Prikaz pogovornega okna Shrani kot.

F12

Odpiranje izbrane mape ali datoteke.

Enter

Odpiranje nadrejene mape odprte mape

Backspace

Brisanje izbrane mape ali datoteke

Delete

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko

Shift+F10

Pomikanje naprej po možnostih

Tab

Pomikanje nazaj po možnostih

Shift+Tab

Odpiranje seznama Išči v

F4 ali Alt+1

Na vrh strani

Hitro sklicevanje v Microsoft Projectu

Uporaba diagrama omrežja

Dejanje

Tipke

Premik v drugo polje diagrama omrežja

Puščične tipke

Dodajanje polj diagrama omrežja v izbiro

Shift+puščične tipke

Premikanje polja diagrama omrežja

Opomba: Najprej je treba nastaviti ročno določanje položaja. Izberite polje, ki ga želite premakniti. Kliknite Oblika in nato kliknite Postavitev. Kliknite Dovoli ročno postavitev oken.

Ctrl+puščične tipke

Pomik na vrh polja »Diagram omrežja« v pogledu ali projektu

Ctrl+Home ali Shift+Ctrl+Home

Pomik na najnižje polje »Diagram omrežja« v projektu

Ctrl+End ali Shift+Ctrl+End

Pomik na skrajno levo polje »Diagram omrežja« v projektu

Home ali Shift+Home

Pomik na skrajno desno polje »Diagram omrežja« v projektu

End ali Shift+End

Pomik za eno višino okna navzgor

Page Up ali Shift+Page Up

Pomik za eno višino okna navzdol

Page Down ali Shift+Page Down

Pomik za eno širino okna levo

Ctrl+Page Up ali Shift+Ctrl+Page Up

Pomik za eno širino okna desno

Ctrl+Page Down ali Shift+Ctrl+Page Down

Izbira naslednjega polja v polju »Diagram omrežja«

Enter ali Tab

Izbira prejšnjega polja v polju »Diagram omrežja«

Shift+Enter

Uporaba predmetov OfficeArt.

Premikanje oblik OfficeArt.

Dejanje

Tipke

Krcanje oblike navzgor, navzdol, desno ali levo.

Puščične tipke

Povečanje širine oblike za 10 %.

Shift+puščica desno

Zmanjšanje širine oblike za 10 %.

Shift+puščica levo

Povečanje višine oblike za 10 %.

Shift+puščica gor

Zmanjšanje višine oblike za 10 %.

Shift+puščica dol

Povečanje širine oblike za 1 %.

Ctrl+Shift+puščica desno

Zmanjšanje širine oblike za 1 %.

Ctrl+Shift+puščica levo

Povečanje višine oblike za 1 %.

Ctrl+Shift+puščica gor

Zmanjšanje višine oblike za 1 %.

Ctrl+Shift+puščica dol

Vrtenje oblike za 15 stopinj v desno.

Alt+puščica desno

Vrtenje oblike za 15 stopinj v levo.

Alt+puščica levo

.

Izbira in kopiranje predmetov in besedila OfficeArt

Dejanje

Tipke

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

Esc

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

Tab ali Shift+Tab, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

Enter

Izbira več oblik

Pritisnite in pridržite tipko Ctrl, medtem ko klikate oblike

Izbira več oblik z besedilom

Pritisnite in pridržite tipko Shift, medtem ko klikate oblike

Izrez izbranega predmeta.

Ctrl+X

Kopiranje izbranega predmeta

Ctrl+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

Ctrl+V

Posebno lepljenje.

Ctrl+Alt+V

Kopiranje le oblikovanja.

Ctrl+Shift+C

Lepljenje le oblikovanja

Ctrl+Shift+V

Posebno lepljenje

Ctrl+Alt+V

Združevanje oblik, slik ali WordArta.

Ctrl+G, ko ste izbrali predmete, ki jih želite združiti

Razdruževanje oblik, slik ali WordArta.

Ctrl+Shift+G, ko ste izbrali skupino, ki jo želite razdružiti

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl+Y

Dodajanje naslednjega predmeta izbiri več predmetov.

Ctrl+klik

Doda naslednji predmet izbiri več predmetov; omogoča, da kliknete besedilo polja z besedilom, če želite polje z besedilom dodati tej izbiri več predmetov.

Shift+klik

Urejanje besedila in polj z besedilom OfficeArt

Dejanje

Tipke

Strnitev izbora.

Esc

Izbira celotnega besedila.

Ctrl+A

Brisanje ene besede v levo.

Ctrl+Backspace

Brisanje ene besede v desno.

Ctrl+Delete

Razveljavi.

Ctrl+Z

Uveljavitev.

Ctrl+Y

Pomik za eno besedo levo

Ctrl+puščica levo

Premakniti se za eno besedo v desno

Ctrl+puščica desno

Premik na začetek vrstice.

Home

Premik na konec vrstice.

End

Pomik za en odstavek navzgor

Ctrl+puščica gor

Pomik za en odstavek navzdol

Ctrl+puščica dol

Pomik na začetek besedila predmeta.

Ctrl+Home

Pomik na konec besedila predmeta

Ctrl+End

Krmarjenje po pogledih in oknih

Dejanje

Tipke

Aktiviranje vnosne vrstice za urejanje besedila v polju

F2

Aktiviranje menijske vrstice

F10 ali Alt

Aktiviranje nadzornega menija projekta

Alt+vezaj ali Alt+preslednica

Aktiviranje delilne črte

Shift+F6

Zapiranje okna programa

Alt+F4

Prikazovanje vseh filtriranih opravil ali vseh filtriranih virov

F3

Prikazovanje pogovornega okna Nastavitve polja

Alt+F3

Odpiranje novega okna

Shift+F11

Zmanjšanje izbire na eno samo polje

Shift+Backspace

Ponastavitev vrstnega reda razvrščanja na vrstni red ID-jev in izklop združevanja

Shift+F3

Izbira risanega predmeta

F6

Prikaz podatkov o opravilu

Shift+F2

Prikaz podatkov o viru

Shift+F2

Prikaz podatkov o dodelitvi

Shift+F2

Vklop ali izklop načina »Dodaj v izbor«

Shift+F8

Vklop ali izklop samodejnega izračuna

Ctrl+F9

Vklop ali izklop načina »Razširi izbor«

F8

Premikanje levo, desno, navzgor in navzdol za ogled različnih strani v oknu »Predogled tiskanja«

Alt+puščične tipke

Orisovanje projekta

Dejanje

Tipke

Skrivanje podopravil

Alt+Shift+vezaj ali Alt+Shift+znak minus (znak minus na številski tipkovnici)

Zamik izbranega opravila

Alt+Shift+puščica desno

Prikaz podopravil

Alt+Shift+ = ali Alt+Shift+znak plus (znak plus na številski tipkovnici)

Prikaz vseh opravil

Alt+Shift+* (zvezdica na številski tipkovnici)

Primik izbranega opravila

Alt+Shift+puščica levo

Izbiranje in urejanje v pogovornem oknu

Dejanje

Tipke

Premikanje med polji na dnu obrazca

Puščične tipke

Premikanje v tabele na dnu obrazca

Alt+1 (levo) ali Alt+2 (desno)

Premik na naslednje opravilo ali vir

Enter

Premik na prejšnje opravilo ali vir

Shift+Enter

Izbiranje in urejanje v pogledu lista

Urejanje v pogledu

Dejanje

Tipke

Preklic vnosa

Esc

Čiščenje ali ponastavitev označenega polja

Ctrl+Delete

Kopiranje označenih podatkov

Ctrl+C

Izrezovanje označenih podatkov

Ctrl+X

Izbris označenih podatkov

Delete

Brisanje vrstice z označeno celico

Ctrl+znak minus (na številski tipkovnici)

Zapolnitev navzdol

Ctrl+D

Prikaz pogovornega okna Najdi

Ctrl+F ali Shift+F5

Nadaljevanje do naslednjega primerka rezultata iskanja v pogovornem oknu Najdi

Shift+F4

Uporaba ukaza Pojdi na (meni Urejanje)

F5

Povezovanje opravil

Ctrl+F2

Lepljenje kopiranih ali izrezanih podatkov

Ctrl+V

Zmanjšanje izbora na eno polje

Shift+Backspace

Razveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl+Z

Odstranitev povezave med opravili

Ctrl+Shift+F2

Nastavitev ročne razporeditve opravila

Ctrl+Shift+M

Nastavitev samodejne razporeditve opravila

Ctrl+Shift+A

Premikanje v pogledu

Dejanje

Tipke

Premik na začetek projekta (časovnega merila)

Alt+Home

Premik na konec projekta (časovnega merila)

Alt+End

Premik časovnega merila levo

Alt+puščica levo

Premik časovnega merila desno

Alt+puščica desno

Premik na prvo polje v vrstici

Home ali Ctrl+puščica levo

Premik v prvo vrstico

Ctrl+puščica gor

Premik na prvo polje prve vrstice

Ctrl+Home

Premik na zadnje polje v vrstici

End ali Ctrl+puščica desno

Premik na zadnje polje zadnje vrstice

Ctrl+End

Premik v zadnjo vrstico

Ctrl+puščica dol

Premikanje v stranskem podoknu

Dejanje

Tipke

Premikanje fokusa med stranskim podoknom in pogledom na desni strani

Ctrl+Tab ali Ctrl+Shift+Tab

Izbiranje drugih kontrolnikov v stranskem podoknu, če je fokus na stranskem podoknu

Tab

Izbiranje ali čiščenje potrditvenih polj in gumbov z možnostmi, če je fokus na stranskem podoknu

Preslednica

Izbiranje v pogledu

Dejanje

Tipke

Razširitev izbora za eno stran navzdol

Shift+Page Down

Razširitev izbora za eno stran navzgor

Shift+Page Up

Razširitev izbora za eno vrstico navzdol

Shift+puščica dol

Razširitev izbora za eno vrstico navzgor

Shift+puščica gor

Razširitev izbora do prvega polja v vrstici

Shift+Home

Razširitev izbora do zadnjega polja v vrstici

Shift+End

Razširitev izbora do začetka informacij

Ctrl+Shift+Home

Razširitev izbora do konca informacij

Ctrl+Shift+End

Razširitev izbora do prve vrstice

Ctrl+Shift+puščica gor

Razširitev izbora do zadnje vrstice

Ctrl+Shift+puščica dol

Razširitev izbora do prvega polja v prvi vrstici

Ctrl+Shift+Home

Razširitev izbora do zadnjega polja v zadnji vrstici

Ctrl+Shift+End

Izbiranje vseh vrstic in stolpcev

Ctrl+Shift+preslednica

Izbiranje stolpca

Ctrl+preslednica

Izbiranje vrstice

Shift+preslednica

Premik znotraj izbora za eno polje navzdol

Enter

Premik znotraj izbora za eno polje navzgor

Shift+Enter

Premik znotraj izbora za eno polje v desno

Tab

Premik znotraj izbora za eno polje v levo

Shift+Tab

Izbiranje in urejanje v vnosni vrstici

Dejanje

Tipke

Sprejetje vnosa

Enter

Preklic vnosa

Esc

Brisanje enega znaka v levo

Backspace

Brisanje enega znaka v desno

Delete

Izbrisati eno besedo v desno

Ctrl+Delete

Razširitev izbora do konca besedila

Shift+End

Razširitev izbora do začetka besedila

Shift+Home

Vklop ali izklop prepisovalnega načina

Insert

Uporaba časovnega merila

Dejanje

Tipke

Premik časovnega merila za eno stran v levo

Alt+Page Up

Premik časovnega merila za eno stran v desno

Alt+Page Down

Premik časovnega merila na začetek projekta

Alt+Home

Premik časovnega merila na konec projekta

Alt+End

Drsenje časovnega merila v levo

Alt+puščica levo

Drsenje časovnega merila v desno

Alt+puščica desno

Prikaz manjših časovnih enot

Ctrl+ / (poševnica na številski tipkovnici)

Prikaz večjih časovnih enot

Ctrl+* (zvezdica na številski tipkovnici)

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×