Bližnjice na tipkovnici za Project 2010

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se nanašajo na ameriško postavitev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je dve ali več tipki treba pritisniti hkrati, so tipke v pomoči programa Microsoft Project ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

S tipkovnico lahko dostopate do ukazov na traku ter krmarite do okna za pomoč in po njem. Če želite prikazati nasvete za tipke funkcij, ki so na voljo v trenutnem pogledu, pritisnite tipko ALT. Primer iz programa Microsoft Office Word.

Opomba: Če želite natisniti to poglavje, pritisnite TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite ENTER in nazadnje še CTRL+P.

Elektronska pomoč

Uporabo okna pomoči

Okno s pomočjo omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Dejanje

Pritisnite

Odpreti okno s pomočjo.

F1

Zapreti okno s pomočjo.

ALT+F4

Preklopiti med oknom s pomočjo in aktivnim programom.

ALT+TAB

Vračanje na osnovno stran programa ime programa

ALT+HOME

V oknu s pomočjo izbrati naslednji element.

TAB

V oknu s pomočjo izbrati prejšnji element.

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrani element.

ENTER

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v oknu pomoči v razdelku Brskanje pomoči za ime programa

TAB ali SHIFT+TAB

V oknu pomoči v razdelku Brskanje pomoči za ime programa razširiti ali strniti izbrani element.

ENTER

Označiti naslednje skrito besedilo ali hiperpovezavo, skupaj s Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme.

TAB

Označiti prejšnje skrito besedilo ali hiperpovezavo.

SHIFT+TAB

Izvesti dejanje za izbrano Pokaži vse, Skrij vse, skrito besedilo ali hiperpovezavo.

ENTER

Vrniti se nazaj k prejšnji temi pomoči (gumb Nazaj).

ALT+PUŠČICA LEVO ali BACKSPACE

Premakniti se k naslednji temi pomoči (gumb Naprej).

ALT+puščica desno

Krajše drsenje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Daljše drsenje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči.

PAGE UP ali PAGE DOWN

Spremeniti, ali naj se okno pomoči prikaže povezano (razpostavljeno) z aktivnim programom ali ločeno (nerazpostavljeno) od njega.

ALT+U

Prikazati seznam ukazov za okno s pomočjo. Pogoj je, da je okno s pomočjo aktivno (kliknite v okno s pomočjo).

SHIFT+F10

Ustaviti zadnje dejanje (gumb Ustavi).

ESC

Osvežitev okna (gumb Osveži).

F5

Tiskanje trenutne teme pomoči.

Opomba: Če kazalca ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato še CTRL+P.

CTRL+P

Spremeniti stanje povezave.

F6, PUŠČICA DOL

Vnos besedila v polje Vpišite besede, ki jih želite poiskati.

F6, PUŠČICA DOL

Preklopiti med območji v oknu s pomočjo; preklopiti na primer med orodno vrstico, poljem Vpišite besede, ki jih želite poiskati in seznamom Išči.

F6

Izbira naslednjega ali prejšnjega elementa v drevesnem pogledu v kazalu vsebine, v tem vrstnem redu.

PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v drevesnem pogledu v kazalu vsebine, v tem vrstnem redu.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Osnove sistema Microsoft Office

Dostop do trak Office Fluent tipkovnico

 1. Pritisnite tipko ALT.

  Nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu, so prikazani nasveti za tipke.

 2. Pritisnite črko, ki je prikazana v namigu za tipke nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na tipko, ki jo pritisnete, se lahko prikažejo dodatni namigi za tipke. Če je na primer aktiven zavihek Osnovno in pritisnete W, se prikaže zavihek Pogled, skupaj z namigi za tipke za skupine na tem zavihku.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz.

  Opomba: Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

  Namig: Če Sledno okno ni aktivno, potem ko ste ga izbrali s pomočjo namigov za tipke, pritisnite ALT, in nato pritisnite CTRL+TAB.

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Pritisnite

Preklop na naslednje okno

ALT+TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Ohranitev velikosti aktivnega okna po maksimiranju.

CTRL+F5

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.

Opomba: Če pritiskanje tipke F6 ne prikaže želenega podokna opravil, poskusite pritisniti tipko ALT za preklop na menijsko vrstico ali trak, ki je del traku Office Fluent, in nato tipki CTRL+TAB za premik v podokno opravil.

F6

Premakniti se v podokno iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca).

SHIFT+F6

Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken

CTRL+F6

Preklop na prejšnje okno

CTRL+SHIFT+F6

Ko okno dokumenta ni maksimirano, izvede ukaz Premikanje (v meniju Nadzor za okno). Če želite premakniti okno, pritiskajte puščične tipke. Ko boste končali, pritisnite tipko ESC.

CTRL+F7

Izvajanje ukaza Velikost (v meniju Nadzor za okno), ko okno dokumenta ni maksimirano. Če želite spremeniti velikost okna, pritiskajte puščične tipke. Ko končate, pritisnite tipko ESC.

CTRL+F8

Minimirati okno v ikono (deluje samo v nekaterih programih sistema Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksimiranje ali ohranjanje izbranega okna.

CTRL+F10

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Spreminjanje pisave ali velikosti pisave

Dejanje

Pritisnite

Spremeniti pisavo.

CTRL+SHIFT+F

Spremeniti velikost pisave.

CTRL+SHIFT+P

Povečati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+>

Pomanjšati velikost pisave izbranega besedila

CTRL+SHIFT+<

Pomikanje po besedilu ali celicah

Dejanje

Pritisnite

Premakniti se za en znak v levo

puščica levo

Premakniti se za en znak v desno

puščica desno

Premakniti se za eno vrstico navzgor.

puščica gor

Premakniti se za eno vrstico navzdol.

puščica dol

Premakniti se za eno besedo v levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Premakniti se na konec vrstice

END

Premakniti se na začetek vrstice

HOME

Premakniti se za en odstavek navzgor.

CTRL+PUŠČICA GOR

Premakniti se za en odstavek navzdol.

CTRL+PUŠČICA DOL

Premakniti se na konec polja z besedilom

CTRL+END

Premakniti se na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Ponoviti zadnje dejanje Najdi.

SHIFT+F4

Pomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje

Pritisnite

Premakniti se v naslednjo celico.

TAB

Premakniti se v prejšnjo celico.

SHIFT+TAB

Premakniti se v naslednjo vrstico.

puščica dol

Premakniti se v prejšnjo vrstico.

puščica gor

V celico vstaviti tabulator.

CTRL+TAB

Začeti nov odstavek.

ENTER

Na dnu tabele dodati novo vrstico.

TAB na koncu zadnje vrstice

Dostop do dejanj in njihova uporaba

Dejanje

Pritisnite

Prikazovanje menija ali sporočila za dejanje. Če je prisotnih več dejanj, preklop na naslednje dejanje in prikazovanje njegovega menija ali sporočila.

ALT+SHIFT+F10

Izbiranje naslednjega elementa v meniju z dejanji

puščica dol

Izbiranje prejšnjega elementa v meniju z dejanji

puščica gor

Izvedba dejanja za izbrani element v meniju z dejanji

ENTER

Zapiranje menija z dejanji ali sporočila

ESC

Namigi

 • Zvočna obvestila lahko dobivate, kadar koli se pojavi dejanje. Če želite poslušati zvočne opomnike, morate imeti zvočno kartico. V računalniku morate prav tako imeti nameščen dodatek Microsoft Office Sounds.

 • Če imate dostop do spleta, lahko prenesete Microsoft Office Sounds iz spletnega mesta Microsoft Office.com .

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Pritisnite

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna

CTRL+SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja

PRESLEDNICA

Odpiranje zaprtega seznama in premikanje na to možnost na seznamu.

Prva črka možnosti na spustnem seznamu

Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Odpiranje izbranega spustnega seznama

ALT+puščica dol

Zapreti izbrani spustni seznam; preklicati ukaz in zapreti pogovorno okno.

ESC

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu.

ENTER

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot do mape.

Dejanje

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Premakniti se za en znak v levo ali v desno.

puščica levo ali puščica desno

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Označiti ali preklicati izbor enega znaka na levi.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Označiti ali preklicati izbor enega znaka na desni.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Označiti ali preklicati izbor ene besede na levi.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Označiti ali preklicati izbor ene besede na levi.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje od mesta vstavljanja do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Izbiranje od mesta vstavljanja do konca vnosa

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje

Tipke

Odpiranje prejšnje mape.

ALT+1

Odpiranje nadrejene mape odprte mape.

ALT+2

Zapiranje pogovornega okna in odpiranje strani za iskanje po spletu.

ALT+3

Brisanje izbrane mape ali datoteke.

ALT+3

Ustvarjanje nove mape

ALT+4

Preklapljanje med pogledi map, ki so na voljo.

ALT+5

Prikazovanje menija Orodja.

ALT+L

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko.

SHIFT+F10

Premik med možnostmi ali področji pogovornega okna.

TAB

Odpiranje seznama.

F4 ali ALT+H

Posodobitev seznama datotek.

F5

Microsoft Project 2010

Uporaba pogleda diagrama omrežja

Dejanje

Tipke

Premik v drugo polje diagrama omrežja.

Puščične tipke

Dodajanje polj diagrama omrežja v izbiro.

SHIFT+puščične tipke

Premikanje polja diagrama omrežja.

Opomba: Najprej je treba nastaviti ročno določanje položaja. Izberite polje, ki ga želite premakniti. Na zavihku Oblika kliknite Postavitev v skupini Oblika. Kliknite Dovoli ročno postvitev oken.

CTRL+puščične tipke

Pomik na vrh polja »Diagram omrežja« v pogledu ali projektu.

CTRL+HOME ali SHIFT+CTRL+HOME

Pomik na najnižje polje »Diagram omrežja« v projektu.

CTRL+END ali SHIFT+CTRL+END

Pomik na skrajno levo polje »Diagram omrežja« v projektu.

HOME ali SHIFT+HOME

Pomik na skrajno desno polje »Diagram omrežja« v projektu.

END ali SHIFT+END

Pomik za eno višino okna navzgor.

PAGE UP ali SHIFT+PAGE UP

Pomik za eno višino okna navzdol.

PAGE DOWN ali SHIFT+PAGE DOWN

Pomik za eno širino okna levo.

CTRL+PAGE UP ali SHIFT+CTRL+PAGE UP

Pomik za eno širino okna desno.

CTRL+PAGE DOWN ali SHIFT+CTRL+PAGE DOWN

Izbira naslednjega polja v polju »Diagram omrežja«.

ENTER ali TAB

Izbira prejšnjega polja v polju »Diagram omrežja«.

SHIFT+ENTER

Krmarjenje po pogledih in oknih

Dejanje

Tipke

Aktiviranje nadzornega menija.

ALT+PRESLEDNICA

Aktiviranje vnosne vrstice za urejanje besedila v polju.

F2

Aktiviranje menijske vrstice.

F10 ali ALT

Aktiviranje nadzornega menija projekta.

ALT+VEZAJ

Aktiviranje delilne črte.

SHIFT+F6

Zapiranje okna programa.

ALT+F4

Prikazovanje vseh filtriranih opravil ali vseh filtriranih virov.

F3

Prikazovanje pogovornega okna Nastavitve polja.

ALT+F3

Odpiranje novega okna.

SHIFT+F11

Zmanjšanje izbire na eno samo polje.

SHIFT+BACKSPACE

Ponastavitev vrstnega reda razvrščanja na vrstni red ID-jev in izklop združevanja.

SHIFT+F3

Izbira risanega predmeta.

F6

Prikaz podatkov o opravilu.

SHIFT+F2

Prikaz podatkov o viru.

SHIFT+F2

Prikaz podatkov o dodelitvi.

SHIFT+F2

Vklop ali izklop načina »Dodaj v izbor«.

SHIFT+F8

Vklop ali izklop samodejnega izračuna.

CTRL+F9

Vklop ali izklop načina »Razširi izbor«.

F8

Premikanje levo, desno, navzgor in navzdol za ogled različnih strani v oknu »Predogled tiskanja«.

ALT+puščične tipke

Orisovanje projekta

Dejanje

Tipke

Skrivanje podopravil.

ALT+SHIFT+VEZAJ ali ALT+SHIFT+ZNAK MINUS (znak minus na številčni tipkovnici)

Zamik izbranega opravila.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Prikaz podopravil.

ALT+SHIFT+ = ali ALT+SHIFT+ZNAK PLUS (znak plus na številčni tipkovnici)

Prikaz vseh opravil.

ALT+SHIFT+* (zvezdica na številčni tipkovnici)

Primik izbranega opravila.

ALT+SHIFT+puščica levo

Izbiranje in urejanje v pogovornem oknu

Dejanje

Tipke

Premikanje med polji na dnu obrazca.

Puščične tipke

Premikanje v tabele na dnu obrazca.

ALT+1 (levo) ali ALT+2 (desno)

Premik na naslednje opravilo ali vir.

ENTER

Premik na prejšnje opravilo ali vir.

SHIFT+ENTER

Izbiranje in urejanje v pogledu lista

Urejanje v pogledu

Dejanje

Tipke

Preklic vnosa.

ESC

Čiščenje ali ponastavitev označenega polja.

CTRL+DELETE

Kopiranje označenih podatkov.

CTRL+C

Izrezovanje označenih podatkov.

CTRL+X

Brisanje označenih podatkov.

DELETE

Brisanje vrstice z označeno celico.

CTRL+znak minus (na številčni tipkovnici)

Zapolnitev navzdol.

CTRL+D

Prikaz pogovornega okna Najdi.

CTRL+F ali SHIFT+F5

Nadaljevanje do naslednjega primerka rezultata iskanja v pogovornem oknu Najdi.

SHIFT+F4

Uporaba ukaza Pojdi na (meni Urejanje).

F5

Povezovanje opravil.

CTRL+F2

Lepljenje kopiranih ali izrezanih podatkov.

CTRL+V

Zmanjšanje izbora na eno polje.

SHIFT+BACKSPACE

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Odstranitev povezave med opravili.

CTRL+SHIFT+F2

Nastavitev ročne razporeditve opravila.

CTRL+SHIFT+M

Nastavitev samodejne razporeditve opravila.

CTRL+SHIFT+A

Premikanje v pogledu

Dejanje

Tipke

Premik na začetek projekta (časovnega merila).

ALT+HOME

Premik na konec projekta (časovnega merila).

ALT+END

Premik časovnega merila levo.

ALT+PUŠČICA LEVO

Premik časovnega merila desno.

ALT+PUŠČICA DESNO

Premik na prvo polje v vrstici.

HOME ali CTRL+PUŠČICA LEVO

Premik v prvo vrstico.

CTRL+PUŠČICA GOR

Premik na prvo polje prve vrstice.

CTRL+HOME

Premik na zadnje polje v vrstici.

END ali CTRL+PUŠČICA DESNO

Premik na zadnje polje zadnje vrstice.

CTRL+END

Premik v zadnjo vrstico.

CTRL+PUŠČICA DOL

Premikanje v stranskem podoknu

Dejanje

Tipke

Premikanje osredotočenja med stranskim podoknom in pogledom na desni strani.

CTRL+TAB ali CTRL+SHIFT+TAB

Izbira drugih kontrolnikov v stranskem podoknu, če je osredotočeno stransko podokno.

TAB

Izbira ali čiščenje potrditvenih polj in gumbov z možnostmi, če je osredotočeno stransko podokno.

PRESLEDNICA

Izbiranje v pogledu

Dejanje

Tipke

Razširitev izbora na naslednjo stran.

SHIFT+PAGE DOWN

Razširitev izbora na prejšnjo stran.

SHIFT+PAGE UP

Razširitev izbora na naslednjo vrstico.

SHIFT+PUŠČICA DOL

Razširitev izbora na prejšnjo vrstico.

SHIFT+PUŠČICA GOR

Razširitev izbora na prvo polje v vrstici.

SHIFT+HOME

Razširitev izbora na zadnje polje v vrstici.

SHIFT+END

Razširitev izbora do začetka informacij.

CTRL+SHIFT+HOME

Razširitev izbora do konca informacij.

CTRL+SHIFT+END

Razširitev izbora do prve vrstice.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR

Razširitev izbora do zadnje vrstice.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL

Razširitev izbora do prvega polja v prvi vrstici.

CTRL+SHIFT+HOME

Razširitev izbora do zadnjega polja v zadnji vrstici.

CTRL+SHIFT+END

Izbiranje vseh vrstic in stolpcev.

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA

Izbiranje stolpca.

CTRL+PRESLEDNICA

Izbiranje vrstice.

SHIFT+PRESLEDNICA

Premik znotraj izbora do naslednjega polja.

ENTER

Premik znotraj izbora do prejšnjega polja.

SHIFT+ENTER

Premik znotraj izbora do desnega polja.

TAB

Premik znotraj izbora do levega polja.

SHIFT+TAB

Izbiranje in urejanje v vnosni vrstici

Dejanje

Tipke

Sprejetje vnosa.

ENTER

Preklic vnosa.

ESC

Brisanje enega znaka v levo.

BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno.

DELETE

Brisanje ene besede v desno

CTRL+DELETE

Razširitev izbora do konca besedila.

SHIFT+END

Razširitev izbora do začetka besedila.

SHIFT+HOME

Vklop ali izklop prepisovalnega načina

INSERT

Uporaba časovnega merila

Dejanje

Tipke

Premik časovnega merila levo za eno stran.

ALT+PAGE UP

Premik časovnega merila desno za eno stran.

ALT+PAGE DOWN

Premik časovnega merila na začetek projekta.

ALT+HOME

Premik časovnega merila na konec projekta.

ALT+END

Drsenje časovnega merila levo.

ALT+LEFT ARROW

Drsenje časovnega merila desno.

ALT+RIGHT ARROW

Prikaz manjših časovnih enot.

CTRL+ / (poševnica na številčni tipkovnici)

Prikaz večjih časovnih enot.

CTRL+* (zvezdica na številčni tipkovnici)

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×