Bližnjice na tipkovnici za Microsoft Visio 2010

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tej temi pomoči, se sklicujejo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke v drugih razporeditvah morda ne bodo natančno ustrezale tipkam na ameriški tipkovnici.

Če želite natisniti to poglavje, pritisnite TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite ENTER in nazadnje še CTRL+P.

Elektronska pomoč

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno s pomočjo omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Dejanje

Pritisnite

Odpreti okno s pomočjo.

F1

Zapreti okno s pomočjo.

ALT+F4

Preklopiti med oknom s pomočjo in aktivnim programom.

ALT+TAB

Vrnitev na zavihek »Osnovno« programa Microsoft Visio 2010

ALT+HOME

V oknu s pomočjo izbrati naslednji element.

TAB

V oknu s pomočjo izbrati prejšnji element.

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrani element.

ENTER

Označiti naslednje skrito besedilo ali hiperpovezavo, skupaj s Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme.

TAB

Označiti prejšnje skrito besedilo ali hiperpovezavo.

SHIFT+TAB

Izvesti dejanje za izbrano Pokaži vse, Skrij vse, skrito besedilo ali hiperpovezavo.

ENTER

Premik na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj).

ALT+PUŠČICA LEVO

Premik na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej).

ALT+puščica desno

Krajše drsenje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Daljše drsenje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči.

PAGE UP ali PAGE DOWN

Prikaz seznama ukazov za okno pomoči. Pogoj je, da je okno pomoči aktivno (kliknite v oknu pomoči).

SHIFT+F10

Ustaviti zadnje dejanje (gumb Ustavi).

ESC

Osvežiti okno (gumb Osveži).

F5

Preklop med področji v oknu pomoči, na primer preklop med orodno vrstico, naslovno vrstico in seznamom Išči.

F6

Izbira naslednjega ali prejšnjega elementa v drevesnem pogledu v kazalu vsebine, v tem vrstnem redu.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v drevesnem pogledu v kazalu vsebine, v tem vrstnem redu.

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Osnove sistema Microsoft Office

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Pritisnite

Preklop na naslednje okno

ALT+TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna

ALT+F4

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.

Opomba: Če s pritiskanjem tipke F6 ne prikažete želenega podokna opravil, pritisnite tipko ALT, s katero preklopite na trak.

F6

Maksimiranje ali izbranega okna.

CTRL+F10

Obnovitev velikosti Visiovega okna po maksimiranju.

CTRL+F5

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Prikaz priročnega menija okna – velja za katero koli okno z ikono v naslovni vrstici (na primer okno »Oblike«).

ALT+PRESLEDNICA

Odpiranje pogovornega okna Stran

SHIFT+F4

Odpiranje pogovornega okna Prerazporedi strani

CTRL+ALT+P

Kroženje fokusa med odprtimi risbami

CTRL+TAB ali CTRL+F6

Kroženje fokusa med odprtimi risbami v obratnem vrstnem redu

CTRL+SHIFT+TAB ali CTRL+SHIFT+F6

Kroženje fokusa med stranmi v risbi, vključno s prekrivanjem vidnih oznak.

CTRL+PAGE DOWN

Kroženje fokusa med stranmi v risbi v obratnem vrstnem redu

CTRL+PAGE UP

Izbiranje naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je to aktivno

TAB ali SHIFT+TAB

Spreminjanje pisave ali velikosti pisave

Dejanje

Tipke

Povečanje velikosti pisave označenega besedila.

CTRL+SHIFT+>

Pomanjšati velikost pisave izbranega besedila

CTRL+SHIFT+<

Pomikanje po besedilu ali celicah

Dejanje

Pritisnite

Premakniti se za en znak v levo

puščica levo

Premakniti se za en znak v desno

puščica desno

Premakniti se za eno vrstico navzgor.

puščica gor

Premakniti se za eno vrstico navzdol.

puščica dol

Premakniti se za eno besedo v levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Premakniti se na konec vrstice

END

Premakniti se na začetek vrstice

HOME

Premakniti se za en odstavek navzgor.

CTRL+PUŠČICA GOR

Premakniti se za en odstavek navzdol.

CTRL+PUŠČICA DOL

Premakniti se na konec polja z besedilom

CTRL+END

Premakniti se na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Dostop do in uporaba podoken opravil

Dejanje

Pritisnite

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali tipko F6 pritisniti večkrat.)

Opomba: Če tipka F6 ne prikaže želenega podokna opravil, poskusite pritisniti tipko ALT, da preklopite na trak, in nato še F6, da se premaknete na podokno opravil.

F6

Izbiranje naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je to aktivno

TAB ali SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi na izbranem podseznamu; premikanje med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem oknu.

PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR

Odpre izbrani meni ali izvede dejanje, prirejeno izbranemu gumbu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpiranje priročnega menija

SHIFT+F10

Izbira prvega ali zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju, ko se prikaže.

HOME ali END

Plavajoča podokna opravil ali sidranje podoken opravil

 1. Večkrat zaporedoma pritisnite F6 in izberite želeno podokno opravil.

 2. Če želite za to podokno opravil odpreti meni, pritisnite ALT+PRESLEDNICA.

 3. Če želite izbrati ukaz Splavi okno, pritisnite PUŠČICO DOL in nato pritisnite ENTER.

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Pritisnite

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna

CTRL+SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja

PRESLEDNICA

Odpiranje zaprtega seznama in premikanje na to možnost na seznamu.

Prva črka možnosti na spustnem seznamu

Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Odpiranje izbranega spustnega seznama

ALT+puščica dol

Zapreti izbrani spustni seznam; preklicati ukaz in zapreti pogovorno okno.

ESC

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu.

ENTER

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Dejanje

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Pomik en znak levo oziroma desno

puščica levo ali puščica desno

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Označiti ali preklicati izbor enega znaka na levi.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Označiti ali preklicati izbor enega znaka na desni.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Označiti ali preklicati izbor ene besede na levi.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Označiti ali preklicati izbor ene besede na levi.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje od mesta vstavljanja do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Izbiranje od mesta vstavljanja do konca vnosa

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje

Pritisnite

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno določenemu gumbu

ENTER, PRESLEDNICA

Premik na seznam Shrani kot vrsto v pogovornem oknu Shrani kot

ALT+T

Premik na seznam polje Ime datoteke

ALT+N

Premik na seznam vrst datotek v pogovornem oknu Odpri

ALT+T

Odpiranje izbrane datoteke v pogovornem oknu Odpri

ALT+O

Shranjevanje trenutne datoteke v pogovornem oknu Shrani

ALT+S

Odpiranje izbranega spustnega seznama

ALT+puščica dol

Zapreti izbrani spustni seznam; preklicati ukaz in zapreti pogovorno okno.

ESC

Posodobitev seznama datotek

F5

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko

SHIFT+F10

Besedilo

Urejanje besedila

Dejanje

Tipke

Premik na naslednji ali prejšnji znak v vrstici besedila.

PUŠČICA DESNO ali PUŠČICA LEVO

Premik na naslednjo ali prejšnjo vrstico besedila.

PUŠČICA DOL ali PUŠČICA GOR

Premik na naslednjo ali prejšnjo besedo v vrstici besedila.

CTRL+PUŠČICA DESNO ali CRTL+PUŠČICA LEVO (,)

Premik na naslednji ali prejšnji odstavek

CTRL+PUŠČICA DOL ali CTRL+PUŠČICA GOR

Izbiranje vsega besedila v bloku besedila.

CTRL+A

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega znaka

SHIFT+PUŠČICA DESNO ali SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje naslednje ali prejšnje besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO ali CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje naslednje ali prejšnje vrstice

SHIFT+PUŠČICA DOL ali SHIFT+PUŠČICA GOR

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega odstavka

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL ali CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR

Brisanje prejšnje besede

CTRL+BACKSPACE

Zamenjava izbranega besedila z višino polja. Če besedilo ni izbrano, zamenja vse besedilo z višino polja za izbrano obliko.

CTRL+SHIFT+H

Besedilo oblike

Dejanje

Pritisnite

Vklop ali izklop krepke pisave ( Slika gumba ).

CTRL+B

Vklop ali izklop ležeče pisave ( Slika gumba ).

CTRL+I

Vklop ali izklop podčrtane pisave ( Slika gumba ).

CTRL+U

Vklop ali izklop dvakrat podčrtane pisave.

CTRL+SHIFT+D

Vklop ali izklop velikih začetnic

CTRL+SHIFT+A

Vklop ali izklop malih začetnic

CTRL+SHIFT+K

Vklop ali izklop podpisane pisave ( Slika gumba ).

CTRL+=

Vklop ali izklop nadpisane pisave ( Slika gumba ).

CTRL+SHIFT+=

Povečanje velikosti pisave označenega besedila.

CTRL+SHIFT+>

Pomanjšati velikost pisave izbranega besedila

CTRL+SHIFT+<

Poravnava besedila

Dejanje

Tipke

Poravnava besedila na levo

CTRL+SHIFT+L

Poravnava besedila na sredino.

CTRL+SHIFT+C

Poravnava besedila na desno

CTRL+SHIFT+R

Obojestranska vodoravna poravnava besedila

CTRL+SHIFT+J

Navpična poravnava besedila zgoraj

CTRL+SHIFT+T

Navpična poravnava besedila na sredino

CTRL+SHIFT+M

Navpična poravnava besedila spodaj

CTRL+SHIFT+V

Povečevanje in krmarjenje

Premikanje po traku

 1. Pritisnite tipko ALT.

  Namigi za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu.

  Trak Visia 2010 s prikazanimi namigi za tipke

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz. Če je na primer aktiven zavihek Osnovno in če pritisnete kombinacijo ALT+H, F, S, se boste premaknili v polje s seznamom Velikost v skupini Pisava.

  Opomba: Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Povečava

Dejanje

Tipke

Povečava

ALT+F6

Pomanjšava

ALT+SHIFT+F6

Prilagodi oknu

CTRL+SHIFT+W

Pomikanje v celozaslonskem pogledu

S temi bližnjicami se premikate med Visiom in drugim programom ali stranjo, ko ste v celozaslonskem pogledu.

Dejanje

Tipke

Vstop v celozaslonski pogled

F5

Izhod iz celozaslonskega pogleda

ESC

Odpiranje naslednje strani v risbi.

PUŠČICA DOL

Vrnitev na prejšnjo stran v risbi.

PAGE UP

Pomikanje po risbi na spletni strani

Dejanje

Tipke

Kroženje fokusa med levim okvirjem, risbo in oblikami v risbi, ki vsebujejo podatke o oblikah, hiperpovezave in naslovno vrstico.

TAB

Aktiviranje hiperpovezave za obliko ali hiperpovezavo na risbi, na kateri je fokus.

ENTER

Opravila, ki so značilna za Visio

Besedilo oblike

Dejanje

Tipke

Odpiranje zavihka Osnovno na traku

ALT+H

Odpiranje zavihka Pisava v pogovornem oknu Besedilo.

F11

Odpiranje zavihka Odstavek v pogovornem oknu Besedilo.

SHIFT+F11

Odpiranje zavihka Zavihki v pogovornem oknu Besedilo.

CTRL+F11

Odpiranje pogovornega okna Polnilo za izbrano obliko

F3

Odpiranje pogovornega okna Vrsta

SHIFT+F3

Uporaba funkcij Pripni in prilepi

Dejanje

Tipke

Odpiranje zavihka Splošno v pogovornem oknu Pripni in prilepi.

ALT+F9

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Pripni na zavihku Splošno v pogovornem oknuPripni in prilepi; pripne oblike elementom, izbranim v odseku Pripni na pogovornega okna.

S

Potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja Prilepi na zavihku Splošno v pogovornem oknuPripni in prilepi; prilepi oblike elementom, izbranim v odseku Prilepi na pogovornega okna (meni Orodja, Pripni in prilepi

G

Združevanje, vrtenje in zrcaljenje oblik

Dejanje

Tipke

Združevanje izbranih oblik

CTRL+G ali CTRL+SHIFT+G

Razdruževanje oblik v izbranih skupinah

CTRL+SHIFT+U

Pošiljanje izbrane oblike v ospredje.

CTRL+SHIFT+F

Pošiljanje izbrane oblike v ozadje.

CTRL+SHIFT+B

Vrtenje izbrane oblike v levo

CTRL+L

Vrtenje izbrane oblike v desno.

CTRL+R

Vodoravno zrcaljenje izbrane oblike

CTRL+H

Navpično zrcaljenje izbrane oblike

CTRL+J

Odpiranje pogovornega okna Poravnaj oblike za izbrano obliko

F8

Prikaz oken za risanje

Dejanje

Tipke

Prikaz navpično razpostavljenih odprtih oken risb

SHIFT+F7

Prikaz vodoravno razpostavljenih odprtih oken risb

CTRL+SHIFT+F7

Prikaz odprtih oken risb, tako da je viden naslov vsakega okna

ALT+F7 ali CTRL+ALT+F7

Orodne vrstice, ki so značilne za Visio

Izbiranje orodij

Dejanje

Pritisnite

Vklop ali izklop orodja Preslikovalnik oblik ( Slika gumba ).

CTRL+SHIFT+P

Izbira orodja kazalec ( Gumb kazalca ).

CTRL+1

Izbira orodja Povezovalnik ( Slika gumba ).

CTRL+3

Izbira orodja za točke povezave

CTRL+SHIFT+1

Izbira orodja za besedilo ( Gumb orodja za besedilo ).

CTRL+2

Izbira orodja za polje z besedilom ( Slika gumba ).

CTRL+SHIFT+4

Izbira orodij za risanje

Dejanje

Pritisnite

Izbira orodja »Pravokotnik« ( Slika gumba ).

CTRL+8

Izbira orodja Elipsa ( Slika gumba ).

CTRL+9

Izbira orodja »Črta« ( Slika gumba ).

CTRL+6

Izbira orodja »Lok« ( Slika gumba ).

CTRL+7

Izbira orodja Prosta oblika ( Slika gumba ).

CTRL+5

Izbira orodja Svinčnik ( Slika gumba ).

CTRL+4

Obrezovanje slike

Dejanje

Pritisnite

Izbira orodja Obreži ( Slika gumba ).

CTRL+SHIFT+2

Visiove oblike in šablone

Premikanje od oblike do oblike na strani za risanje

Dejanje

Tipke

Premikanje od oblike do oblike na strani risbe. Črtkan pravokotnik predstavlja obliko, na kateri je fokus.

Opomba: Oblik, ki so zaščitene pred izbiranjem ali so na zaklenjeni plasti, ne morete premikati.

TAB

Premikanje od oblike do oblike na strani risbe v obratnem vrstnem redu.

SHIFT+TAB

Izbiranje oblike, na kateri je fokus.

Opomba: Če želite izbrati več oblik, pritisnite tipko TAB, da premaknete fokus na prvo obliko, ki jo želite izbrati, in nato pritisnite ENTER. Držite tipko SHIFT med pritiskanjem tipke TAB, če želite prenesti fokus na drugo obliko. Ko je pravokotnik fokusa na obliki, ki jo želite, pritisnite ENTER, da dodate obliko izboru. Ponovite za vsako obliko, ki jo želite izbrati.

ENTER

Preklic izbire oblike ali premik fokusa na obliko.

ESC

Preklapljanje med načinom urejanja besedila in načinom izbiranja oblike za izbrano obliko.

F2

Dreganje izbrane oblike

Puščične tipke

Dreganje izbrane oblike po eno piko naenkrat.

Opomba: Tipka SCROLL LOCK mora biti izklopljena.

SHIFT+puščične tipke

Delo z matricami oblik na šabloni

Dejanje

Tipke

Premikanje med matricami oblik v šabloni

Puščične tipke

Premik na prvo matrico oblike v vrstici šablone.

HOME

Premik na zadnjo matrico oblike v vrstici šablone.

END

Premik na prvo matrico oblike v stolpcu šablone.

PAGE UP

Premik na zadnjo matrico oblike v stolpcu šablone.

PAGE DOWN

Kopiranje izbrane matrice oblike v odložišče

CTRL+C

Lepljenje vsebine odložišča na novo šablono.

Opomba: Nova šablona mora biti najprej odprta za urejanje.

CTRL+V

Izbira vseh matric oblik v šabloni

Opomba: Če želite izbrati več matric oblik, pritisnite puščične tipke, da premaknete fokus na prvo obliko, ki jo želite izbrati, in nato pritisnite ENTER. Držite tipko SHIFT med pritiskanjem puščičnih tipk, če želite prenesti fokus na drugo matrico. Ko je pravokotnik fokusa na želeni matrici, pritisnite ENTER, da dodate matrico izboru. Ponovite za vsako matrico, ki jo želite izbrati.

CTRL+A

Izbiranje ali preklic izbire matrice oblike, na kateri je fokus.

SHIFT+ENTER

Preklic izbire vseh matric oblik v šabloni

ESC

Vstavljanje izbrane matrice oblike v risbo

CTRL+ENTER

Delo s šablonami v načinu urejanja

Dejanje

Tipke

Brisanje izbrane matrice oblike

DELETE

Izrezovanje izbrane matrice oblike iz šablone po meri in odlaganje matrike v odložišče

CTRL+X

Preimenovanje izbrane matrice oblike

F2

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×