Bližnjice na tipkovnici za InfoPath 2013

Tema pomoči opisuje bližnjice na tipkovnici za splošna opravila v programu Microsoft InfoPath 2013. Bližnjice na tipkovnici so namenjene za ameriško razporeditev tipkovnice. Postavitev tipk na drugih tipkovnicah morda ne ustreza tisti na ameriški tipkovnici.

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer morate hkrati pritisniti dve ali več tipk, so tipke med seboj ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer najprej pritisnete eno tipko in takoj zatem drugo, pa so tipke med seboj ločene z vejico (,).

V tem članku

Izpolnjevanje InfoPathovega obrazca

Izpolnjevanje obrazcev v InfoPathu

Oblikovanje besedila v kontrolniku obogatenega besedila

Izpolnjevanje InfoPathovega obrazca v spletnem brskalniku

Načrtovanje obrazca v InfoPath Designerju

Oblikovanje besedila v predlogi obrazca

Delo s tabelami postavitve

Odpravljanje napak in shranjevanje sprememb

Predogled tiskanja predloge obrazca

Poiščite pomoč

Uporaba pogovornih oken

Dostop do možnosti v pogovornih oknih in izbiranje možnosti

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Izpolnjevanje InfoPathovih obrazcev

Na vrh strani

Izpolnjevanje obrazcev v InfoPathu

Če želite narediti to

Pritisnite

Premik na naslednji kontrolnik v zaporedju premikanja

Tabulatorka

Premik na prejšnji kontrolnik v zaporedju premikanja

SHIFT+TAB

Premik na kontrolnik zgoraj

ALT+PUŠČICA GOR

Premik na kontrolnik spodaj

ALT+PUŠČICA DOL

Kontrolnik »Izbirnik datuma«: prikaz koledarja

Puščica dol

Premik na naslednje polje z napako

CTRL+SHIFT+O

Pridobitev podrobnosti o napaki za trenutno polje (če je v njem napaka)

CTRL+SHIFT+I

Prikaz menija s pripomočki za kontrolnik, ki ga podpira

ALT+SHIFT+F10

Ponavljajoča se tabela/odsek: dodajanje vrstice ali odseka v kontrolniku

CTRL+ENTER

Na vrh strani

Oblikovanje besedila v kontrolniku z obogatenim besedilom

Če želite narediti to

Pritisnite

Odstranitev celotnega oblikovanja

CTRL+PRESLEDNICA

Uporaba ali odstranitev krepkega oblikovanja za izbrano besedilo

CTRL+B

Uporabiti ali odstraniti ležeče oblikovanje iz izbranega besedila.

CTRL+I

Uporabiti ali odstraniti podčrtano besedilo iz izbranega besedila.

CTRL+U

Uporaba ali odstranitev prečrtanega oblikovanja iz izbranega besedila.

ALT+SHIFT+K

Uporaba ali odstranitev nadpisanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL+SHIFT+ENAČAJ

Uporaba ali odstranitev podčrtanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL+ENAČAJ

Uporaba navadnega sloga v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+N

Uporaba sloga »Naslov« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+1

Uporaba sloga »Naslov 1« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+2

Uporaba sloga »Naslov 2« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+3

Uporaba sloga »Oznaka« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+4

Uporaba sloga »Oznaka stolpca« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+5

Uporaba sloga »Opis« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+6

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja označenega seznama v izbranem odstavku

CTRL+SHIFT+L

Zamikanje odstavka z leve

CTRL+M

Odstranjevanje zamika odstavka z leve

CTRL+SHIFT+M

Obojestranska poravnava izbranega odstavka

CTRL+J

Poravnava izbranega odstavka na desno

CTRL+R

Poravnava izbranega odstavka na sredino

CTRL+E

Poravnava izbranega odstavka na levo

CTRL+L

Povečanje velikosti pisave v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+VEJICA

Zmanjšanje velikosti pisave v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+PIKA

Povečanje velikosti pisave v izbranem besedilu za 1 piko

CTRL+[

Zmanjšanje velikosti pisave v izbranem besedilu za 1 piko

CTRL+]

Odpiranje podokna opravil Pisava

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Preklop odstavka na smer besedila od desne proti levi

CTRL+DESNI SHIFT

Preklop odstavka na smer besedila od leve proti desni

CTRL+LEVI SHIFT

Na vrh strani

Izpolnjevanje InfoPathovega obrazca v spletnem brskalniku

Če želite narediti to

Pritisnite

Dodajanje odseka v kontrolnik ponavljajočega se odseka

CTRL+ENTER

Odstranitev odseka iz kontrolnika ponavljajočega se odseka

CTRL+DEL

Dodajanje vrstice v kontrolnik ponavljajoče se tabele

CTRL+ENTER

Odstranitev vrstice iz kontrolnika ponavljajoče se tabele

CTRL+DEL

Premikanje po poljih z napakami v trenutnem pogledu obrazca

CTRL+SHIFT+O

Pridobitev podrobnosti o napaki za polje z napako

CTRL+SHIFT+I

Premik fokusa na zavihke spletnega traku

CTRL+[

Izbira zavihka na spletnem traku

ENTER

Premik fokusa na gumb spletnega traku, ki je bil uporabljen nazadnje

CTRL+]

Premik fokusa s spletnega traku nazaj na stran

ESC

Naslednji kontrolnik obogatenega besedila (premakne fokus s polja z obogatenim besedilom na orodno vrstico z obogatenim besedilom)

CTRL+1

Naslednji kontrolnik obogatenega besedila (premakne fokus s polja z obogatenim besedilom na orodno vrstico z obogatenim besedilom)

CTRL+'

Izrez v odložišče sistema Windows

CTRL+X

Kopiranje v odložišče sistema Windows

CTRL+C

Lepljenje v odložišče sistema Windows

CTRL+V

Čiščenje oblikovanja

CTRL+PRESLEDNICA

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Odpiranje novega okna za vstavljanje tabele

CTRL+ALT+T

Razdelitev celic

CTRL+ALT+S

Spajanje celic

CTRL+ALT+M

Odpiranje novega okna za vstavljanje hiperpovezave

CTRL+K

Odpiranje novega okna za vstavljanje slike

CTRL+SHIFT+G

Izbira pisave

CTRL+SHIFT+F

Spreminjanje velikosti pisave

CTRL+SHIFT+P

Krepko oblikovanje besedila

CTRL+B

Ležeče oblikovanje besedila

CTRL+I

Podčrtati besedilo

CTRL+U

Poravnava besedila na levo

CTRL+L

Poravnava besedila na desno

CTRL+R

Poravnava besedila na sredino

CTRL+E

Vstavljanje oštevilčenega seznama

CTRL+SHIFT+E

Vstavljanje označenega seznama

CTRL+SHIFT+L

Zmanjšanje zamika

CTRL+SHIFT+M

Povečanje zamika

CTRL+M

Spreminjanje barve besedila

CTRL+SHIFT+C

Označevanje besedila

CTRL+SHIFT+W

Preklop na smer besedila od leve proti desni

CTRL+SHIFT+>

Preklop na smer besedila od desne proti levi

CTRL+SHIFT+<

Na vrh strani

Načrtovanje obrazca v InfoPath Designerju

Če želite narediti to

Pritisnite

Načrtovanje nove predloge obrazca

CTRL+SHIFT+D

Odpiranje pogovornega okna Odpri v načinu načrtovanja

CTRL+O ali CTRL+F12

Prikaz podokna opravil Opravila načrtovanja

ALT+N

Opomba:  Če je odprto pogovorno okno Uvod, pritiskajte tabulatorko toliko časa, dokler ne izberete Načrtovanje predloge obrazca. Nato pritisnite ENTER.

Predogled trenutne predloge obrazca

CTRL+SHIFT+B

Iskanje besede ali besedne zveze

CTRL+F

Zamenjava besede ali besedne zveze

CTRL+H

Izrez izbranega besedila ali elementa

CTRL+X

Kopiranje izbranega besedila ali elementa

CTRL+C

Lepljenje besedila ali elementa

CTRL+V

Tiskanje trenutne predloge obrazca

CTRL+P

Prikaz lastnosti izbranega kontrolnika

ALT+ENTER

Izbira prejšnjega kontrolnika

CTRL+< (znak za manjše) ali SHIFT+TAB

Izbira naslednjega kontrolnika

CTRL+> (znak za večje) ali TAB

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL+K

Izbira začetka odstavka

CTRL+SHIFT+PUŠČICA GOR

Izbira konca odstavka

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira besedila, slike ali polja eno vrstico zgoraj ali spodaj

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Vstavljanje preloma vrstice

SHIFT+ENTER

Vstavljanje simbola za evro

CTRL+ALT+E

Na vrh strani

Oblikovanje besedila v predlogi obrazca

Če želite narediti to

Pritisnite

Odstranitev celotnega oblikovanja

CTRL+PRESLEDNICA

Uporaba ali odstranitev krepkega oblikovanja za izbrano besedilo

CTRL+B

Uporabiti ali odstraniti ležeče oblikovanje iz izbranega besedila.

CTRL+I

Uporabiti ali odstraniti podčrtano besedilo iz izbranega besedila.

CTRL+U

Uporaba ali odstranitev prečrtanega oblikovanja iz izbranega besedila.

ALT+SHIFT+K

Uporaba ali odstranitev nadpisanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL+SHIFT+ENAČAJ

Uporaba ali odstranitev podčrtanega oblikovanja iz izbranega besedila.

CTRL+ENAČAJ

Uporaba navadnega sloga v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+N

Uporaba sloga »Naslov« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+1

Uporaba sloga »Naslov 1« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+2

Uporaba sloga »Naslov 2« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+3

Uporaba sloga »Oznaka« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+4

Uporaba sloga »Oznaka stolpca« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+5

Uporaba sloga »Opis« v izbranem besedilu

ALT+CTRL+6

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja označenega seznama v izbranem odstavku

CTRL+SHIFT+L

Zamikanje odstavka z leve

CTRL+M

Odstranjevanje zamika odstavka z leve

CTRL+SHIFT+M

Obojestranska poravnava izbranega odstavka

CTRL+J

Poravnava izbranega odstavka na desno

CTRL+R

Poravnava izbranega odstavka na sredino

CTRL+E

Poravnava izbranega odstavka na levo

CTRL+L

Povečanje velikosti pisave v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+VEJICA

Zmanjšanje velikosti pisave v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+PIKA

Povečanje velikosti pisave v izbranem besedilu za 1 piko

CTRL+[

Zmanjšanje velikosti pisave v izbranem besedilu za 1 piko

CTRL+]

Odpiranje podokna opravil Pisava

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Preklop odstavka na smer besedila od desne proti levi

CTRL+DESNI SHIFT

Preklop odstavka na smer besedila od leve proti desni

CTRL+LEVI SHIFT

Na vrh strani

Delo s tabelami postavitve

Če želite narediti to

Pritisnite

Spreminjanje širine stolpca na levi strani obrobe brez spreminjanja širine drugih stolpcev

Med vlečenjem obrobe stolpca pridržite tipko SHIFT

Spreminjanje višine vrstice nad in pod obrobo brez spreminjanja višine drugih vrstic

Med vlečenjem obrobe vrstice pridržite tipko SHIFT

Opomba: Ta bližnjica spremeni višino vrstice nad obrobo v vrsticah, ki imajo najmanjšo višino. Najmanjšo višino vrstice določa več dejavnikov, med drugim tudi ta, ali vsebuje besedilo oziroma kontrolnike.

Spreminjanje velikosti vseh izbranih vrstic ali stolpcev, da so enako visoki ali široki

Med vlečenjem obrobe vrstice ali stolpca pridržite tipko ALT

Premik med naslednjo ali prejšnjo celico v tabeli

TAB ali SHIFT+TAB

S tabulatorko dodate novo vrstico v tabelo, če jo pritisnete, medtem ko je kazalec v zadnji celici vrstice.

Izbira celice tabele ali preklic izbire

F2

Na vrh strani

Odpravljanje napak in shranjevanje sprememb

Če želite narediti to

Pritisnite

Iskanje naslednje pravopisne ali slovnične napake

ALT+F7

Opomba: Polje Preverjaj črkovanje med vnosom mora biti potrjeno (pritisnite tipki ALT + T in nato še V redu).

Shranjevanje ali objava trenutne predloge obrazca

ALT+SHIFT+F2

Opomba: Z bližnjico odprete pogovorno okno, v katerem lahko izberete shranjevanje in objavljanje predloge obrazca. Če želite, da okno ostane skrito, z bližnjico na tipkovnici ALT+SHIFT+F2 prikažete pogovorno okno Shrani kot.

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Shranjevanje trenutne predloge obrazca

CTRL+S

Odpiranje pogovornega okna Shrani za trenutno predlogo obrazca

SHIFT+F12 ali ALT+SHIFT+F2

Na vrh strani

Predogled tiskanja predloge obrazca

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikaz pogovornega okna Predogled tiskanja

ALT+F, V

Premik na naslednjo stran

ALT+PUŠČICA DESNO

Premik na prejšnjo stran

ALT+PUŠČICA LEVO

Povečanje pogleda predloge obrazca za podrobnejši ogled

ALT+ENAČAJ

Pomanjšanje pogleda predloge obrazca za ogled predloge v manjši velikosti

ALT+VEZAJ

Na vrh strani

Iskanje pomoči

Okno pomoči ponuja dostop do vse vsebine pomoči Microsoft Officea. V njem so prikazane teme in druga vsebina pomoči.

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje okna pomoči

F1

Opomba: Če trenutna tema pomoči ni v aktivnem oknu, pritisnite tipko F6 in nato tipki CTRL + P.

Zapiranje okna pomoči

ALT+F4

Preklapljanje med oknom pomoči in dejavnim programom

ALT+TAB

Izbiranje naslednjega elementa

TAB

Izbiranje prejšnjega elementa

SHIFT+TAB

Izvedba privzetega dejanja za izbrani element

ENTER

Izbrati naslednji ali prejšnji element v razdelku Prebrskaj pomoč za ime programa.

TAB ali SHIFT+TAB

Razširitev ali strnjenje izbranega elementa v razdelku Prebrskaj pomoč za ime programa

ENTER

Izbiranje naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave, na primer Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbiranje prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrano skrito besedilo, hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse

ENTER

Premik na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj).

ALT+PUŠČICA LEVO ali BACKSPACE

Premik na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej).

ALT+PUŠČICA DESNO

Počasno pomikanje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči

PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL

Hitrejše pomikanje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči

STRAN GOR, STRAN DOL

Prikaz menija ukazov za okno pomoči – okno pomoči mora biti aktivno (pritisnite tipko F1)

SHIFT+F10

Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Ustavi).

ESC

Osvežitev okna (gumb Osveži)

F5

Tiskanje trenutne teme pomoči

CTRL+P

Spreminjanje stanja povezave

F6, PUŠČICA DOL

Preklop med območji v oknu pomoči; na primer preklop med orodno vrstico, iskalnim poljem in stanjem povezav za pomoč

F6

Izbira naslednjega ali prejšnjega elementa v kazalu vsebine v drevesnem pogledu

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Razširitev ali strnjevanje izbranega elementa v kazalu vsebine v drevesnem pogledu

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Izbira naslednje hiperpovezave ali možnosti Pokaži vse oziroma Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbira prejšnje hiperpovezave

SHIFT+TAB

Izvedba dejanja za izbrano hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse

ENTER

Tiskanje trenutne teme pomoči

CTRL+P

Na vrh strani

Uporaba pogovornih oken

Dostop do možnosti v pogovornih oknih in izbiranje možnosti

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Odpri v načinu načrtovanja

CTRL+O ali CTRL+F12

Premik iz odprtega pogovornega okna nazaj v predlogo obrazca, če pogovorno okno to podpira

ALT+F6

Premik na naslednjo možnost

TAB

Premik na prejšnjo možnost

SHIFT+TAB

Preklop na naslednji zavihek

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji zavihek

CTRL+SHIFT+TAB

Preklop na naslednjo kategorijo

TAB

Opomba: Ko je kategorija izbrana, se s puščičnimi tipkami premaknite na želeno ime kategorije.

Preklop na prejšnjo kategorijo

SHIFT+TAB

Opomba: Ko je kategorija izbrana, se s puščičnimi tipkami premaknite na želeno ime kategorije.

Premikanje med možnostmi na seznamu ali v skupini možnosti

Puščične tipke

Izvedba dejanja izbranega gumba ali potrditev polja oziroma čiščenje potrjenega polja

PRESLEDNICA

Odpiranje zaprtega seznama in premik na določeno možnost na seznamu

Prva črka možnosti na spustnem seznamu

Izbira možnost ali potrjevanje polja oziroma čiščenje polja

ALT + črka, ki je v možnosti podčrtana

Odpiranje izbranega spustnega seznama

PUŠČICA DOL

Zapiranje izbranega spustnega seznama ali preklic ukaza in nato zapiranje pogovornega okna

ESC

Zagon izbranega ukaza

ENTER

Odpiranje prejšnje mape

ALT+1

Odpiranje mape eno raven nad izbrano mapo

ALT+2

Brisanje izbrane mape ali datoteke

ALT+3

Ustvarjanje podmape v odprti mapi

ALT+4

Preklop med pogledi Sličice, Ploščice, Ikone, Seznam, Podrobnosti, Lastnosti in Predogled

ALT+5

Prikaz priročnega menija za izbrano mapo ali datoteko

SHIFT+F10

Odpiranje seznama Išči v ali Shrani v (imenovan Naslovna vrstica v sistemu Windows Vista)

F4

Posodobitev mape in seznama datotek v pogovornem oknu Odpri, Odpri v načinu načrtovanja ali Shrani kot

F5

Na vrh strani

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je polje, v katerega vnesete besedilo ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Če želite narediti to

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Izbira ali preklic izbora enega znaka na levi

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira ali preklic izbora enega znaka na desni

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira ali preklic izbora ene besede na levi

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira ali preklic izbora ene besede na desni

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Označiti od kazalca do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Označiti od kazalca do konca vnosa

SHIFT+END

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×