Bližnjice na tipkovnici v Skypu za podjetja

Bližnjice na tipkovnici v Skypu za podjetja

Veliko uporabnikov dela učinkoviteje z zunanjo tipkovnico z bližnjicami na tipkovnici za Skype za podjetja v sistemu Windows. Slabovidni in gibalno ovirani uporabniki lažje uporabljajo bližnjice na tipkovnici kot pa zaslon na dotik, zlasti pa so pomembna alternativa uporabi miške. V tem članku so v skupine združene bližnjice na tipkovnici za Skype za podjetja v sistemu Windows.

Opombe: 

  • Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

  • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

V tej temi

Najpogosteje uporabljene bližnjice za osebni računalnik

V naslednji razpredelnici so zbrane priročne najpogosteje uporabljene bližnjice za Skype za podjetja.

Če želite narediti to

Pritisnite

Glavno okno: iskanje stika

F6 (morda je treba pritisniti 2- ali 3-krat)

Ko je izbran stik: prikaz več možnosti, na primer, vzpostavitev klica, začetek klepeta in več

Enter

Ko je stik izbran: odpiranje kontekstno občutljivega menija

Shift + F10

Sprejem dohodnega klica ali klepeta

Tipka Windows + Shift + O

Zavrnitev dohodnega klica ali klepeta

Tipka Windows + Escape

Izklop ali vklop mikrofona v klicu

Tipka Windows + F4

Ko je vzpostavljen video v klicu: vklop/izklop kamere

Tipka Windows + F5

Zaustavitev skupne rabe namizja

Alt + T

Okno za pogovor: povabilo stika v obstoječi pogovor

Alt + V

Okno za pogovor: konec pogovora

Alt + Q

Splošno krmarjenje in premikanje

Uporabite naslednje bližnjice na tipkovnici ne glede na to, kateri element je aktiviran.

Če želite narediti to

Pritisnite

Sprejem obvestila o prejetem vabilu

Tipka Windows + Shift + O

Zavrnitev obvestila o vabilu

Tipka Windows + Esc

Aktivira iskalno polje Najdi stik

Ctrl + Shift + preslednica

Odpiranje glavnega okna in aktiviranje iskalnega polja

Ctrl + Alt + Shift + 3

Izklop ali vklop mikrofona v klicu

Tipka Windows + F4

Ko je vzpostavljen video v klicu: vklop kamere/izklop kamere

Tipka Windows + F5

Zaustavitev skupne rabe zaslona v klicu

Ctrl + Shift + S

Prevzem nadzora med skupno rabo zaslona v klicu

Ctrl + Alt + preslednica

Glavno okno Skypa za podjetja

Uporabite te bližnjice na tipkovnici, ko je v ospredju glavno okno storitve Skype za podjetja.

Če želite narediti to

Pritisnite

Premik na zavihek Seznam stikov

Ctrl + 1

Premik na zavihek »Trajni klepet«

Ctrl + 2

Premik na zavihek Seznam pogovorov

Ctrl + 3

Premik na zavihek Telefon

Ctrl + 4

Premik na zavihek Sestanki

Ctrl + 5

Preusmerjanje klica na službeno številko druge osebe, če ste pooblaščenec. (Ni na voljo za vse naročnine na storitev Office 365.)

Ctrl + 1 ali Ctrl + Shift + 1

Odpiranje sistemskega menija. S tipko Alt odprete menijsko vrstico.

Alt + preslednica

Odpiranje menija Datoteka

Alt + F

Začetek takojšnjega sestanka

Alt + M

Odpiranje menija Orodja

Alt + T

Odpiranje menija Pomoč

Alt + H

Hitro krmarjenje med glavnimi razdelki okna

F6

Seznam stikov

Uporabite te bližnjice na tipkovnici, ko je odprt seznam stikov.

Če želite narediti to

Pritisnite

Brisanje izbrane skupine po meri ali stika

Delete

Premik izbrane skupine navzgor

Alt + puščica gor

Premik izbrane skupine navzdol

Alt + puščica dol

Odpiranje kartice izbranega stika ali skupine v priročnem meniju

Alt + Enter

Strnitev ali razširitev izbrane skupine

Preslednica

Odstranitev izbranega stika s »Seznama stikov« (le člani, ki niso v skupini prejemnikov)

Shift + Delete

Kartica stika

Uporabite te bližnjice na tipkovnici, ko ste na kartici stika. Pritisnite tipki Alt + Enter za odpiranje kartice stika.

Če želite narediti to

Pritisnite

Zapiranje kartice stika

Esc

Pomikanje po zavihkih na dnu kartice stika

Ctrl + Tab

Pomikanje po zavihkih na dnu kartice stika v obratnem vrstnem redu

Ctrl + Shift + Tab

Okno za pogovor

Uporabite te bližnjice na tipkovnici, ko je odprto okno za pogovor.

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje domače strani pomoči v meniju Pomoč

F1

Zapiranje celozaslonskega pogleda. Sicer se okno za pogovor zapre le, če ni zvoka, videa ali skupne rabe.

Esc

Sprejem vseh vrst vabil. Sem sodijo tudi zahteve za zvok, video, klic in skupno rabo.

Alt+C

Zapiranje okna za pogovor

Alt + F4

Prezrta vsa vabila. Sem sodijo tudi zahteve za zvok, video, klic in skupno rabo.

Alt+l

Ponovni vklop zvoka v sestanku

Alt + R

Odpiranje pogovornega okna Shrani kot za datoteko, ki je bila poslana v oknu za pogovor

Alt + S

Povabilo stika v obstoječi pogovor

Alt + V

Shranjevanje vsebine zgodovine neposrednih sporočil. Deluje v storitvi Outlook za zasebne pogovore.

Ctrl + S

Prikaz ali skrivanje območja z neposrednimi sporočili

Ctrl + W

Pošiljanje datoteke ali (v okviru konference) dodajanje priloge v sestanek

Ctrl + F

Zagon aplikacije OneNote za ustvarjanje zapiskov med pogovorom

Ctrl + N

Prikaz ali skrivanje seznama udeležencev

Ctrl + R

Ko nadzorujete zaslon drugega uporabnika v skupni rabi v sestanku: krmarjenje levo na prejšnji element uporabniškega vmesnika v oknu za pogovor

Ctrl + Shift + Alt + puščica levo

Ko nadzorujete zaslon drugega uporabnika v skupni rabi v sestanku: krmarjenje desno na naslednji element uporabniškega vmesnika v oknu za pogovor

Ctrl + Shift + Alt + puščica desno

Dodajanje ali konec videa

Ctrl + Shift + Enter

Zadržanje ali nadaljevanje trenutnega glasovnega pogovora

Ctrl + Shift + H

Označitev pogovora kot zelo pomembnega. Deluje v zasebnih pogovorih, ni pa na voljo za sestanke.

Ctrl + Shift + I

Prikaz ali skrivanje območja skupne rabe

Ctrl + Shift + Y

Preklop v stisnjeni pogled

Ctrl + Shift + P

Dodajanje ali onemogočanje zvoka

Ctrl + Enter

Velja le za Lync 2013 in Skype za podjetja 2015: odpiranje ustreznega oblačka na gumbu »Način«

Puščica gor

Velja le za Lync 2013 in Skype za podjetja 2015: izvajanje privzetega dejanja, ko je aktiviran gumb »Način«. Pri zvoku se vklopi ali izklopi mikrofon. Pri videu se vklopi ali izklopi kamera.

Preslednica

Opuščanje ali skrivanje odprtega oblačka ali mehurčka, ki je v fokusu tipkovnice

Esc

Pri skupni rabi zaslona za krmiljenje zaslona v skupni rabi se s tipkovnico pomaknite na orodno vrstico. V storitvi Skype za podjetja 2016 pritisnite Esc in se pomaknite nazaj na okno za pogovor.

Ctrl+Shift+preslednica

Velja le za storitev Skype za podjetja 2016: hitro krmarjenje med glavnimi razdelki okna

F6

Kontrolni klici (okno za pogovor)

Te bližnjice na tipkovnici uporabite med klici enakovrednih računalnikov. Kontrolniki ne delujejo v konferenčnih klicih.

Če želite narediti to

Pritisnite

Konec klica ali klepeta

Alt + Q

Prenos: odpiranje izbirnika stikov med klicem v omrežju enakovrednih. (Ni na voljo za vse naročnine na storitev Office 365.)

Ctrl + Shift + T

Postavljanje klica na čakanje

Ctrl + Shift + H

Prikaz številčnice

Ctrl + Shift + D

Video (okno za pogovor)

Uporabite te bližnjice na tipkovnici, kadar uporabljate video v oknu za pogovor.

Če želite narediti to

Pritisnite

Ogled okna za pogovor v celozaslonskem načinu

F5

Izhod iz celozaslonskega pogleda videa

F5 (v storitvi Skype za podjetja 2016) ali Esc

Odpiranje galerije videoposnetkov v novem oknu; odpiranje galerije videoposnetkov v pridruženem oknu

Ctrl + Shift + O

Zaklepanje videa za vse udeležence sestanka

Ctrl + Shift + L

Neposredno sporočanje (okno za pogovor)

Če si z nekom izmenjujete neposredna sporočila, uporabite te tipke na tipkovnici.

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje Pomoči

F1

Shranjevanje pogovora z neposrednimi sporočili v datoteko

F12

Shranjevanje pogovora z neposrednimi sporočili v zgodovino pogovorov

Ctrl + S

Izbor vse vsebine pogovora

Ctrl + A

Izrezovanje izbranega besedila

Ctrl + X

Lepljenje kopiranega besedila

Shift + Insert ali Ctrl + V

Kopiranje izbranega besedila

Ctrl + C

Oblikovanje izbranega besedila v krepko

Ctrl + B

Oblikovanje izbranega besedila v ležeče

Ctrl + l

Oblikovanje izbranega besedila v podčrtano

Ctrl + U

Uveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl + Y

Razveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl + Z

Sprememba barve vnesenega besedila

Ctrl + Shift + F

Odpiranje datoteke, prejete prek storitve Skype

Alt + P

Zavrnitev datoteke, poslane prek storitve Skype

Alt + D

Pomik na vnosno območje neposrednega sporočanja

Ctrl + Shift + M

Vnos nove vrstice v neposlanem neposrednem sporočilu

Shift + Enter

Območje pogovora ali sestanka

Če želite narediti to

Pritisnite

Ogled okna za pogovor v celozaslonskem načinu

F5

Izhod iz celozaslonskega načina

Esc

Ustavitev skupne rabe

Alt + T

Upravljanje predstavljive vsebine

Ctrl + Shift + E

Prikaz ali skrivanje območja skupne rabe

Ctrl + Shift + Y

Vsili ogled čakajočega opozorila L1 v celozaslonskem načinu

Ctrl + Shift + A

Preklop v pogled govornika

Ctrl + Shift + J

Preklop v pogled galerije

Ctrl + Shift + I

Ko nadzorujete zaslon drugega uporabnika v skupni rabi v sestanku: krmarjenje levo na prejšnji element uporabniškega vmesnika v oknu za pogovor

Ctrl + Shift + Alt + puščica desno

Ko nadzorujete zaslon drugega uporabnika v skupni rabi v sestanku: krmarjenje desno na naslednji element uporabniškega vmesnika v oknu za pogovor

Ctrl + Shift + Alt + puščica levo

Okolje pogovora

Če želite narediti to

Pritisnite

Brisanje izbranih elementov

Delete

Pomik na vrh seznama

Home

Pomik na dno seznama

End

Pomik navzgor za eno stran, t. j. približno 24 vrstic

Page Up

Pomik navzdol za eno stran, t. j. približno 24 vrstic

Page Down

Pomik na prejšnji stik za začetek pogovora

Puščica gor

Pomik na naslednji stik za začetek pogovora

Puščica dol

Pogovori v zavihkih

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje sistemskega menija okna zavihka

Alt + preslednica

Pomik na element zavihka v pogledu pogovora v zavihkih

Ctrl + Shift + T

Preklop na naslednji zavihek (zaporedno preklapljanje med zavihki)

Ctrl + Tab

Preklop na določeno številko zavihka in pomik v ta pogovor

Ctrl + 1, 2 … 9

Zasidranje ali odsidranje izbranega pogovora v okno zavihka oz. iz njega.

Ctrl + O

Zapiranje zavihka

Esc

Trajni klepet

Za okno za trajni klepet veljajo iste bližnjice kot za okno za pogovor in neposredno sporočanje. Ta funkcija ni vključena v naročnino na storitev Office 365.

Glejte tudi

Pomikanje po Skypu za podjetja s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uvod v uporabo bralnika zaslona s Skypom za podjetja

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×