Bližnjice na tipkovnici v Publisherju

Včasih lahko delate hitreje tako, da ohranite prste na tipkovnici in jih ne premikate do miške ali sledilne tablice. Verjetno že uporabljate bližnjice, kot sta »Ctrl + C« za kopiranje in »Ctrl + S« za shranjevanje, vendar morda ne poznate veliko drugih bližnjic. Med te sodijo:

V temu članku

Nove bližnjice

Učinki oblike in slike

Učinki oblike

Učinki slike

Besedilni učinki

Spustno polje polnila besedila

Spustno polje orisa besedila

Spustno polje besedilnih učinkov

Ustvarjanje, odpiranje, zapiranje ali shranjevanje publikacije

Ustvarjanje, odpiranje in zapiranje publikacije

Urejanje ali oblikovanje besedila ali predmetov

Urejanje ali oblikovanje besedila

Kopiranje oblik besedila

Kopiranje, izrezovanje, lepljenje ali brisanje besedila ali predmetov

Razveljavljanje ali uveljavljanje dejanja

Dreganje predmeta

Postavitev predmetov v več plasti

Pripenjanje predmetov

Izbiranje ali združevanje predmetov

Delo s stranmi

Izbiranje ali vstavljanje strani

Premikanje med stranmi

Uporaba strani z matrico

Prikaz ali skrivanje mej ali vodil

Povečava

Tiskanje publikacije

Uporaba predogleda tiskanja

Tiskanje publikacije

Vstavljanje hiperpovezav

Pošiljanje e-pošte

Avtomatiziranje opravil

Delo z makri

Delo s programom Visual Basic

Bližnjice na traku

Te bližnjice so bile uvedene s trakom v programu Publisher. Nekateri zavihki so kontekstni in prikazani le, če vstavite ali izberete predmet, kot je oblika ali tabela. Zaradi bližnjic z dvojnimi črkami je mogoče uporabiti bližnjice na tipkovnici s kontekstnimi zavihki.

Nove bližnjice na tipkovnici z dvojnimi črkami odpirajo zavihek »Orodja za risanje«.

Če jih želite uporabiti, najprej izberite predmet, nato pritisnite Alt, pritisnite bližnjico kontekstnega menija z dvema črkama ter pritisnite preostale tipke, če je treba. Na primer, če želite odpreti meni Učinki oblike in dodati senčenje v obliko, izberite obliko, pritisnite Alt, JD, da odprete zavihek Orodja za risanjeOblika, SE za odpiranje menija Učinki oblike, S za izbor možnosti Galerija senc, nato pa se s tabulatorko pomikajte po možnostih senčenja, da uporabite senčenje v obliki.

Učinki oblike in slike

Učinki oblike

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpreti meni učinkov oblike

Alt, JD, SE

Odpreti učinke oblike – galerijo senc

Alt, JD, SE, S - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke oblike – galerijo odsevov

Alt, JD, SE, R - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke oblike – galerijo žarenj

Alt, JD,SE,G- nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke oblike – galerijo mehkih robov

Alt, JD,SE,E - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke oblike – galerijo poševnih robov

Alt, JD,SE,B - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke oblike – galerijo 3D-vrtenja

Alt, JD,SE,D - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti galerijo slogov oblik

Alt, JD,ST - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Učinki slike

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpreti meni učinkov slike

Alt, JP,PE

Odpreti učinke slike – galerijo senc

Alt, JP,PE,S - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke slike – galerijo odsevov

Alt, JP,PE,R - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke slike – galerijo žarenj

Alt, JP,PE,G - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke slike – galerijo mehkih robov

Alt, JP,PE,E - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke slike – galerijo poševnih robov

Alt, JP,PE,B - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti učinke slike – galerijo 3D-vrtenja

Alt, JP,PE,D - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odpreti galerijo slogov slik

Alt, JP,K - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Počistiti slog slik

Alt, JP,K,C

Besedilni učinki

Spustno polje polnila besedila

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpreti spustno polje polnila besedila

Alt, JX,TI

Brez polnila

Alt, JX,TI,N - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Več barv polnil ...

Alt, JX,TI,M - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Učinki polnila …

Alt, JX,TI,F - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odtenki

Alt, JX,TI,T - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Vzorčna barva pisave

Alt, JX,TI,S

Spustno polje orisa besedila

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpreti spustno polje orisa besedila

Alt ,JX,TO

Brez orisa

Alt ,JX,TO,N

Več barv orisa ...

Alt, JX,TO,M - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Učinki orisa …

Alt. JX.TO.O - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Vzorčna barva črte

Alt, JX,TO,S - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Teža

Alt, JX,TO,W - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Črtice

Alt, JX,TO,D - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Spustno polje besedilnih učinkov

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpreti spustno polje besedilnih učinkov

Alt, JX,TE

Senca

Alt, JX, TE,S - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Odsev

Alt, JX, TE,R - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Žarenje

Alt, JX, TE,G - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Poševni rob

Alt, JX, TE,B - nato pa se s tabulatorko premikajte po možnostih

Na vrh strani

Ustvarjanje, odpiranje, zapiranje ali shranjevanje publikacije

Ustvarjanje, odpiranje in zapiranje publikacije

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpreti nov primerek Publisherja

CTRL + N

Prikazati pogovorno okno Odpiranje publikacije

CTRL + O

Zapreti trenutno publikacijo

CTRL+F4 ali CTRL+W

Prikazati pogovorno okno Shrani kot.

CTRL + S

Na vrh strani

Urejanje ali oblikovanje besedila ali predmetov

Urejanje ali oblikovanje besedila

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikazati podokno opravil Najdi in zamenjaj z izbrano možnostjo Najdi

F3 ali CTRL+F ali SHIFT+F4

Prikazati podokno opravil Najdi in zamenjaj z izbrano možnostjo Zamenjaj

CTRL + H

Preverjanje črkovanja

F7

Prikazati podokno opravil Slovar sopomenk.

SHIFT + F7

Prikazati podokno opravil Raziskovanje

ALT + klik besede

Označiti celotno besedilo. Če je kazalnik v besedilnem polju, bližnjica označi celotno besedilo trenutne zgodbe. Če kazalnika ni v nobenem besedilnem polju, bližnjica označi vse predmete na strani.

CTRL + A

Krepko oblikovati besedilo

CTRL + B

Spremeniti besedilo v ležeče besedilo

CTRL + I

Podčrtati besedilo

CTRL + U

Besedilo spremeniti v pomanjšane velike črke ali pomanjšane velike črke spremeniti nazaj v velike in male črke

CTRL + SHIFT + K

Odpreti pogovorno okno Pisava

CTRL + SHIFT + F

Kopiranje oblikovanja

CTRL + SHIFT + C

Prilepiti oblikovanje

CTRL + SHIFT + V

Vklopiti ali izklopiti možnost Posebni znaki

CTRL + SHIFT + Y

Spremeniti oblikovanje znakov nazaj v trenutni slog besedila

CTRL + PRESLEDNICA

Uporabiti ali odstraniti podpisano oblikovanje

CTRL + =

Uporabiti ali odstraniti nadpisano oblikovanje

CTRL + SHIFT + =

Povečati prostor med črkami v besedi (spodsekavanje)

CTRL + SHIFT + ]

Zmanjšati prostor med črkami v besedi (spodsekavanje)

CTRL + SHIFT + [

Povečati velikost pisave za 1,0 pik

CTRL + ]

Zmanjšati velikost pisave za 1,0 pik

CTRL + [

Povečati na naslednjo velikost v polju Velikost pisave

CTRL + SHIFT + >

Zmanjšati na naslednjo velikost v polju Velikost pisave

CTRL + SHIFT + <

Postaviti odstavek na sredino

CTRL + E

Poravnati odstavek levo

CTRL + L

Poravnati odstavek desno

CTRL + R

Obojestransko poravnati odstavek (obojestransko poravnano)

CTRL + J

Vodoravno enakomerno porazdeliti odstavek

CTRL + SHIFT + D

Nastaviti poravnavo za časopise za odstavek (le vzhodnoazijski jeziki)

CTRL + SHIFT + J

Prikazati pogovorno okno Deljenje besed

CTRL + SHIFT + H

Vstavljanje trenutnega časa

ALT+SHIFT+T

Vstavljanje trenutnega datuma

ALT+SHIFT+D

Vstavite številko trenutne strani

ALT + SHIFT + P

Preprečiti deljenje besede, če se pojavi na koncu vrstice

CTRL+SHIFT+0 (nič)

Kopiranje oblik besedila

Če želite narediti to

Pritisnite

Kopirati oblikovanje iz izbranega besedila

CTRL + SHIFT + C

Uporabiti kopirano oblikovanje v besedilu

CTRL + SHIFT + V

Kopiranje, izrezovanje, lepljenje ali brisanje besedila ali predmetov

Če želite narediti to

Pritisnite

Kopirati izbrano besedilo ali predmet

CTRL+C ali CTRL+INSERT

Izrezati izbrano besedilo ali predmet

CTRL+X ali SHIFT+DELETE

Prilepiti besedilo ali predmet

CTRL+V ali SHIFT+INSERT

Izbrisati izbrani predmet

DELETE ali CTRL+SHIFT+X

Razveljavljanje ali uveljavljanje dejanja

Če želite narediti to

Pritisnite

Razveljaviti zadnje dejanje

CTRL+Z ali ALT+BACKSPACE

Uveljaviti zadnje dejanje

CTRL+Y ali F4

Dreganje predmeta

Če želite narediti to

Pritisnite

Dregniti izbrani predmet navzgor, navzdol, v levo ali v desno

Puščične tipke

Dregniti izbrani predmet navzgor, navzdol, v levo ali v desno, če je kazalnik v besedilu izbranega predmeta

ALT+puščične tipke

Postavitev predmetov v več plasti

Če želite narediti to

Pritisnite

Postaviti predmet v ospredje

ALT + F6

Poslati predmet v ozadje

ALT + SHIFT + F6

Pripenjanje predmetov

Če želite narediti to

Pritisnite

Vklopiti ali izklopiti možnost Pripni na vodila

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Izbiranje ali združevanje predmetov

Če želite narediti to

Pritisnite

Izbrati vse predmete na strani (če je kazalec v polju z besedilom, s tem izberete celotno besedilo zgodbe)

CTRL + A

Združiti izbrane predmete ali razdružiti združene predmete

CTRL + SHIFT + G

Počistiti izbor v izbranem besedilu

ESC

Počistiti izbor v izbranem predmetu

ESC

Izbrati predmet v skupini, če je v predmetu besedilo, ki je že izbrano

ESC

Na vrh strani

Delo s stranmi

Izbiranje ali vstavljanje strani

Če je publikacija v pogledu obojestranske razdelitve, bodo ukazi uporabljeni za izbrano obojestransko razdelitev. Sicer so ukazi uporabljeni le za izbrano stran.

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikazati pogovorno okno Pojdi na stran

F5 ali CTRL+G

Vstaviti enostransko ali obojestransko razdelitev. Če ustvarjate glasilo, se odpre pogovorno okno Vstavi strani za vrsto publikacije.

CTRL + SHIFT + N

Vstaviti podvojeno stran za izbrano stranjo

CTRL + SHIFT + U

Premikanje med stranmi

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikazati pogovorno okno Pojdi na stran

F5 ali CTRL+G

Pojdi na naslednjo stran

CTRL+PAGE DOWN

Pojdi na prejšnjo stran

CTRL+PAGE UP

Preklopiti med trenutno stranjo in stranjo z matrico

CTRL + M

Uporaba osnovne predloge strani

Če želite narediti to

Pritisnite

Preklopiti med trenutno stranjo in stranjo z matrico.

CTRL + M

Prikaz ali skrivanje mej ali vodil

Če želite narediti to

Pritisnite

Vklopiti ali izklopiti Meje

CTRL + SHIFT + O

Vklopiti ali izklopiti Vodoravna vodila osnovne vrstice (ni na voljo v spletnem pogledu)

CTRL + F7

Vklopiti ali izklopiti Navpična vodila osnovne vrstice (le za vzhodnoazijske jezike – ni na voljo v spletnem pogledu)

CTRL + SHIFT + F7

Povečava

Če želite narediti to

Pritisnite

Preklopiti med trenutnim pogledom in dejansko velikostjo

F9

Povečati na pogled celotnega zaslona

CTRL + SHIFT + L

Na vrh strani

Tiskanje

Uporaba predogleda tiskanja

Te bližnjice na tipkovnici so na voljo, ko ste v pogledu Tiskanje. Vplivajo na podokno predogleda tiskanja.

Če želite narediti to

Pritisnite

Preklopiti med trenutnim pogledom in dejansko velikostjo

F9

Scroll up or down

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premakniti se levo ali desno

PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Premakniti se navzgor z občutnimi povečanji

PAGE UP ali CTRL+PUŠČICA GOR

Premakniti se navzdol z občutnimi povečanji

PAGE DOWN ali CTRL+PUŠČICA DOL

Premakniti se močno v levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Premakniti se močno v desno

CTRL+puščica desno

Premakniti se v zgornji levi kot strani

HOME

Premakniti se v spodnji desni kot strani

END

Prikazati pogovorno okno Pojdi na stran

F5 ali CTRL+G

Pojdi na prejšnjo stran

CTRL+PAGE UP

Pojdi na naslednjo stran

CTRL+PAGE DOWN

Premakniti se v naslednje okno (če je odprtih več publikacij)

CTRL + F6

Zapustiti predogled tiskanja in prikazati pogled Tiskanje

CTRL + P

Zapustiti predogled tiskanja

ESC

Tiskanje publikacije

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno Tiskanje.

CTRL + P

Na vrh strani

Delo s spletnimi stranmi in e-pošto

Vstavljanje hiperpovezav

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikazati pogovorno okno Vstavljanje hiperpovezave (kazalnik mora biti v polju z besedilom)

CTRL + K

Pošiljanje e-pošte

Ko izberete Pošlji kot sporočilo (Datoteka > Skupna raba > E-pošta), lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Pomembno: Če želite poslati e-poštna sporočila, najprej odprite Outlook. Če Outlook ni odprt, bodo sporočila shranjena v mapo Odpošlji.

Če želite narediti to

Pritisnite

Poslati trenutno stran ali publikacijo

ALT + S

Odpreti Adresar (kazalec mora biti v glavi sporočila)

CTRL + SHIFT + B

Odpreti Preverjevalnik načrta (kazalec mora biti v glavi sporočila)

ALT + K

Preveriti imena v poljih Za, Kp in Skp (kazalec mora biti v glavi sporočila)

CTRL + K

Odpreti adresar z izbranim poljem Za (kazalec mora biti v glavi sporočila)

ALT+ . (pika)

Odpreti adresar z izbranim poljem Kp (kazalec mora biti v glavi sporočila)

ALT + C

Odpreti adresar z izbranim poljem Skp (kazalec mora biti v glavi sporočila, polje Skp pa mora biti vidno)

ALT + B

Premakniti se v polje Zadeva

ALT + J

Odpreti pogovorno okno Možnosti sporočila programa Outlook

ALT + P

Odpreti pogovorno okno Po meri za ustvarjanje zastavice e-poštnega sporočila (kazalec mora biti v glavi e-poštnega sporočila)

CTRL + SHIFT + G

Pomakniti kazalec v naslednje polje v glavi e-poštnega sporočila (kazalec mora biti v glavi e-poštnega sporočila)

TAB

Premakniti kazalec v prejšnje polje glave e-poštnega sporočila

SHIFT + TAB

Preklopiti med točko vstavljanja v glavi e-poštnega sporočila in gumbom Pošlji v orodni vrstici Pošiljanje

CTRL + TAB

Odpreti adresar, ko je kazalec v glavi e-poštnega sporočila

CTRL + SHIFT + B

Na vrh strani

Avtomatiziranje opravil

Delo z makri

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikazati pogovorno okno Makri.

ALT+F8

Delo s programom Visual Basic

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikazati urejevalnik za Visual Basic

ALT + F11

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×