Bližnjice na tipkovnici v programu PowerPoint za splet

Veliko uporabnikov dela učinkoviteje z zunanjo tipkovnico z bližnjicami na tipkovnici za PowerPoint za splet v sistemu Windows. Za slabovidne ali gibalno omejene uporabnike so bližnjice na tipkovnici lažje za uporabo kot zaslon na dotik in so osnovne alternative za miško. V tem članku so navedene bližnjice na tipkovnici za PowerPoint za splet v sistemu Windows.

Opombe: 

 • Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški. 

 • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

V tej temi

Najpogosteje uporabljene bližnjice

V spodnji tabeli so bližnjice, ki jih boste najverjetneje pogosto uporabljali v programu PowerPoint za splet.

Dejanje

Pritisnite

Vstavljanje novega diapozitiva

Ko je fokus v podoknu s sličicami, pritisnite Ctrl + M.

Izbrišite izbrano besedilo, predmet ali diapozitiv.

Tipka Delete

Premikanje oblike

Puščične tipke

Premikanje na naslednji diapozitiv.

Tipka Page down

Premik na prejšnji diapozitiv

Tipka Page up

Izhod iz diaprojekcije.

Esc

Uvod

Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

PowerPoint za splet se izvaja v spletnem brskalniku, zato ne uporablja tipk za dostop, kot so tiste v PowerPointu za namizno različico. Če na primer pritisnete tipko Alt, se fokus premakne v menijsko vrstico brskalnika, znane bližnjice, kot sta Ctrl + P (Tiskanje) in F1 (Pomoč), pa namesto ukazov v programu PowerPoint za splet zaženejo ukaze brskalnika.

Če želite premakniti fokus na različne dele vmesnika programa PowerPoint za splet (na primer s traka v podokno sličic), pritisnite Ctrl + F6, da se premaknete naprej, ali Ctrl + Shift + F6, da se premaknete nazaj, in za premik v vsebino diapozitiva ali iz nje. Če želite preklapljati med ukazi v programu PowerPoint za splet, pritisnite tabulatorko, da se premaknete naprej, Shift + tabulatorko, da se premaknete nazaj, in Enter, da potrdite izbor.

Namig: Če želite v pogledu za urejanje hitro posredovati ukaz, premaknite fokus v polje Povej mi, tako da pritisnete tipki Alt + Q, nato pa vnesete želeni ukaz. Če želite izbrati ukaz, pritisnite puščično tipko gor ali puščično tipko dol, nato pa pritisnite Enter.

Krmarjenje s tipkovnico

V pogledu za branje je vodoravni seznam ukazov na vrhu zaslona nad dokumentom. Pritiskajte tabulatorko, da bo fokus v ukazni vrstici, nato pa se s pritiskanjem tabulatorke premikajte med ukazi. Če želite izbrati ukaz, pritisnite Enter.

Če želite preklopiti v pogled za urejanje, se premaknite na ukaz Urejanje predstavitve, pritisnite tipko Enter in nato izberite Urejanje v programu PowerPoint za splet.

V pogledu za urejanje je trak prikazan na vrhu okna PowerPoint za splet. Trak je organiziran po zavihkih. Na vsakem zavihku je različen nabor orodij in funkcij, sestavljen iz skupin, v vsakih skupini pa je eden ali več ukazov. Če želite uporabljati trak, večkrat pritisnite tipki Ctrl + F6, dokler ni fokus na traku.

Druge bližnjice za uporabo traku so:

 • Če se želite premikati med zavihki, pritisnite tabulatorko ali tipki Shift + Tab.

 • Če želite dostopati do traku za trenutno izbrani zavihek, pritisnite Enter.

 • Če se želite premikati med ukazi na traku, pritisnite tabulatorko ali tipki Shift + Tab.

Kontrolnike aktivirate na različne načine, odvisno od vrste kontrolnika:

 • Če je izbrani ukaz gumb ali razdelilni gumb, ga aktivirate tako, da pritisnete preslednico.

 • Če je izbrani ukaz seznam, (npr. seznam pisav), ga odprete tako, da pritisnete puščično tipko dol. Med elementi se premikate s puščično tipko dol ali puščično tipko gor. Ko je izbran želeni element, pritisnite tipko ENTER.

 • Če je izbrani ukaz galerija, pritisnite tabulatorko, da se premaknete na ukaz Več, nato pa odprete galerijo s tipko Enter. Pritisnite tabulatorko, če se želite premikati po elementih, in pritisnite tipko Enter, da izberete element.

Krmarjenje v pogledu za branje

Če želite

Pritisnite

Premikanje na naslednji diapozitiv.

N

Premik na prejšnji diapozitiv

P

Premik na določen diapozitiv

G, vnesite številko diapozitiva, pritisnite tabulatorko in nato pritisnite tipko Enter.

Krmarjenje v pogledu diaprojekcije

Če želite

Pritisnite

Premikanje na naslednji diapozitiv.

N

Premik na prejšnji diapozitiv

P

Premik na določen diapozitiv

G, vnesite številko diapozitiva, pritisnite tabulatorko in nato pritisnite tipko Enter.

Vklop ali izklop napisov ali podnapisov

J

Izhod iz diaprojekcije

Esc

Krmarjenje v pogledu za urejanje

Krmarjenje po traku in v podoknih

Za pomikanje med ključnimi ukaznimi območji v programu PowerPoint za splet pritisnite Ctrl+F6. Med posameznimi razdelki plošče diapozitivov, podokna z opravili in vrsticami se krožno premikate v tem vrstnem redu:

 1. Plošča z diapozitivi

 2. Podokno s pripombami (če je odprto)

 3. Podokno z opombami (če je odprto)

 4. Vrstica stanja

 5. Zgornja vrstica

 6. Trak

 7. Podokno sličic

  Zanka Ctrl + F6

Dejanje

Tipke

Premik iz podokna diapozitiva, podokna s pripombami, podokna z opombami, vrstice stanja, naslovne vrstice, traku in podokna sličic.

Ctrl + F6

Premik v obratnem vrstnem redu, iz podokna diapozitiva, podokna sličic, traku, naslovne vrstice, vrstice stanja, podokna z opombami in podokna s pripombami.

Shift + Ctrl + F6

Premik na drug zavihek na traku

Tabulatorka, Enter

Izvršitev trenutno izbranega ukaza na traku

Enter

Premikanje med ukazi na traku

Tabulatorka

Premikanje med skupinami funkcij na traku

CTRL + puščična tipka levo ali puščična tipka desno

Urejanje diapozitivov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Ustvarjanje novega diapozitiva za trenutno izbrano sličico

Ctrl + M

Premikanje od leve proti desni po označbah mest na diapozitivu

Tabulatorka

Izbira ali urejanje trenutne označbe mesta

Enter ali F2

Končano urejanja besedila v označbi mesta

F2

Izbira več enojnih predmetov

Ctrl + klik ali Shift + klik

Izbira več predmetov

Klik + včenje, Shift + vlečenje ali Ctrl + vlečenje

Izbira vseh predmetov na strani

Ctrl + A

Izbira vsega besedila v aktivnem polju z besedilom

Ctrl + A

Kopiranje diapozitiva

Ctrl+C

Lepljenje diapozitiva

Ctrl+V

Razveljavitev

Ctrl+Z

Uveljavitev

Ctrl + Y

Preuredite sličice, ko je izbrano podokno sličic:

 • Premaknite diapozitiv za eno mesto navzgor

 • Premaknite diapozitiv za eno mesto navzdol

 • Premaknite diapozitiv na 1. mesto

 • Premaknite diapozitiv na zadnje mesto

Ctrl+puščica gor

Ctrl+puščica dol

Ctrl+Shift+puščica gor

Ctrl+Shift+puščica dol

Gumb »Zmanjšaj velikost pisave«

Ctrl+[

Povečaj velikost pisave

Ctrl+]

Premikanje točke vstavljanja v označbah mest in opombah

Če želite

Pritisnite

Premik za en znak v desno

Puščična tipka desno

Premik za en znak v levo

Puščica levo

Premik za eno besedo v desno

Ctrl + puščična tipka desno

Premik za eno besedo v levo

Ctrl + puščična tipka levo

Premakniti se eno vrstico višje

Puščica gor

Premakniti se eno vrstico nižje

Puščica dol

Pomik za en odstavek navzgor

Ctrl + puščična tipka gor

Pomik za en odstavek navzdol

Ctrl + puščična tipka dol

Pomik na začetek vrstice

Tipka Home

Pomik na konec vrstice

End

Premik na začetek označbe mesta ali opomb

Ctrl + tipka Home

Premik na konec označbe mesta ali opomb

Ctrl + End

Izbiranje vsebine: razširitev izbora

Dejanje

Pritisnite

Izbira enega znaka v desno.

Shift+puščica desno

Izbira enega znaka v levo.

Shift+puščica levo

Premik naslednjo besedo v desno

Shift + Ctrl + puščica desno

Premik na naslednjo besedo v levo

Shift + Ctrl + puščica levo

Premik za eno vrstico navzgor

Shift+puščica gor

Premik za eno vrstico navzdol

Shift+puščica dol

Izbira enega odstavka višje

Shift + Ctrl + puščica gor

Izbira enega odstavka nižje

Shift + Ctrl + puščica dol

Izbira začetka odstavka

Shift + tipka Home

Izbira konca odstavka

Shift + End

Izbira začetka označbe mesta ali opomb

Shift + Ctrl + tipka Home

Izbira konca označbe mesta ali opomb

Shift + Ctrl + End

Izbira vsega v označbi mesta ali opombah

Ctrl + A

Urejanje besedila

Dejanje

Pritisnite

Shranjevanje sprememb.

PowerPoint za splet samodejno shrani spremembe.

Izrezati izbrano besedilo

Ctrl+X

Kopirati izbrano besedilo

Ctrl + C

Prilepiti besedilo.

Ctrl + V

Prilepiti besedilo, neoblikovano.

Ctrl+Shift+V

Vstavljanje hiperpovezave

Ctrl + K

Razveljavitev zadnje spremembe

Ctrl + Z

Obnovitev zadnje razveljavitve

Ctrl + Y

Leva poravnava izbranega odstavka

Ctrl + J

Premikanje izbrane oblike

Če želite

Pritisnite

Dreganje oblike desno.

Puščična tipka desno

Dreganje oblike levo.

Puščica levo

Dreganje oblike navzgor

Puščica gor

Dreganje oblike navzdol

Puščica dol

Razporeditev izbrane oblike

Pošiljanje oblike v ozadje

Ctrl + Shift + začetni oglati oklepaj ([)

Pošiljanje oblike nazaj

Ctrl + začetni oglati oklepaj ([)

Pošiljanje oblike v ospredje

Ctrl + Shift + končni oglati oklepaj (])

Pošiljanje oblike naprej

Ctrl + končni oglati oklepaj (])

Oblikovanje besedila

Če želite

Pritisnite

Krepko oblikovanje izbranega besedila

Ctrl + B

Ležeče oblikovanje izbranega besedila

Ctrl + I

Podčrtanje izbranega besedila

Ctrl + U

Leva poravnava izbranega besedila

Ctrl + L

Desna poravnava izbranega besedila

Ctrl + R

Izbrano besedilo na sredino

Ctrl + E

Delo s pripombami

Poleg bližnjice »dodaj novo pripombo« delujejo bližnjice na tipkovnici za pripombe spodaj le takrat, ko je prikazano podokno za pripombe in ko je v fokusu.

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Dodajanje nove pripombe

Ctrl+Alt+M 

(ali Slika ikone gumba MAC Command +Shift+M v račuanlniku Mac)

Pojdi na naslednjo nit pripomb (dokument, list, diapozitiv)  

Puščica dol 

Pojdi na prejšnjo nit pripomb (dokument, list, diapozitiv)  

Puščica gor 

Razširi nit pripomb, ko je fokus na njej  

Puščica desno 

Strni nit pripomb  

Puščica levo 

Pojdi na naslednji odgovor v niti pripomb  

Puščica dol 

Pojdi na prejšnji odgovor v niti ali nadrejeni pripombi 

Puščica gor 

Zapri podokno  

Zavihek 

Polje za odgovor 

Zavihek 

Uredi nadrejeno pripombo/odgovor

Zavihek, ko je fokus na nadrejeni pripombi/odgovoru

Objavi pripombo/odgovor ali shrani urejanje 

Ctrl + Enter 

Zavrni osnutek pripombe/odgovora ali urejanje 

Esc 

Razširi nit pripomb s pritiskom na gumb »Prikaži več odgovorov« na niti  

Zavihek 

Glejte tudi

Pomikanje po PowerPointu s funkcijami dostopnosti

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×