Bližnjice na tipkovnici v OneNotu za splet

Bližnjice na tipkovnici v OneNotu za splet

Uporabite bližnjice na tipkovnici za bolj učinkovito delo – celo brez miške. V tem članku so navedene bližnjice na tipkovnici za OneNoteOnline.

Namigi: 

  • Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

  • Ukazi, pri katerih morate pritisniti in izpustiti več tipk hkrati, so navedeni z znakom plus (+). Ukazi, pri katerih morate pritisniti več tipk zaporedoma, so navedeni z vejico (,).

  • Pritisnite kombinacijo tipk Ctrl+' (opuščaj), bližnjico za prikaz ukaza Pokaži mi, in nato vnesite še želeni ukaz (na voljo le v urejevalnem oknu). S puščicama gor in dol izberite ukaz, nato pa pritisnite Enter.

V tej temi

Ukazi na tipkovnici v pogledu branja

Ukazi na tipkovnici v pogledu urejanja

Pogled za branje

Krmarjenje po traku in v podoknih

Dejanje

Tipke

Preklop iz krmarjenja po zvezku v polja brskalnika

Shift+F6

Pomikanje med ukazi traku

Tabulatorka

Izvršitev trenutno izbranega ukaza traku

Enter

Premikanje gor ali dol na strani

PgUp ali PgDn

Na vrh strani

Podokno za krmarjenje

Dejanje

Pritisnite

Listanje naprej po zvezku (Internet Explorer)

CTRL+PgDn

Listanje nazaj po zvezku (Internet Explorer)

Ctrl + PgUp

Premik na prvo stran v odseku

Alt + PgUp

Premik na zadnjo stran v odseku

Alt + PgDn

Dodajanje odseka

Enter v izbranem odseku

Na vrh strani

Pogled za urejanje

Krmarjenje po traku in v podoknih

Dejanje

Pritisnite

Premik s trenutne strani na trak in nato pomikanje med ukazi.

Ctrl+F6 za premik na seznam strani. Na seznamu se s tabulatorko premikajte po posameznih straneh. Pritisnite Enter, da izberete stran.

Aktiviranje drugega zavihka na traku

Ctrl+F6, nato se s tabulatorko premikajte po različnih zavihkih traku, Enter.

Pomikanje med ukazi traku

Tabulatorka

Izvršitev trenutno izbranega ukaza traku

Enter

Na vrh strani

Podokno za krmarjenje

Dejanje

Pritisnite

Listanje naprej po zvezku (Internet Explorer)

CTRL+PgDn

Listanje nazaj po zvezku (Internet Explorer)

Ctrl + PgUp

Premik na prvo stran v odseku

Alt + PgUp

Premik na zadnjo stran v odseku

Alt + PgDn

Nov odsek

Ctrl+F6, nato s tabulatorko do odseka, SHIFT+F10, puščica dol do ukaza Nov odsek, Enter

Premikanje trenutne strani navzgor ali navzdol

Alt + Shift + puščica gor, Alt + Shift + puščica dol

Brisanje strani

S tabulatorko do strani, Shift+F10, puščica dol do ukaza Izbriši, Enter

Brisanje odseka

S tabulatorko do odseka, Shift+F10, puščica dol do ukaza Izbriši, Enter

Na vrh strani

Premik točke vstavljanja

Dejanje

Tipke

Iz območja naslova na stran

Tabulatorka ali Enter

En znak desno

Puščica desno

En znak levo

Puščica levo

Ena beseda desno

Ctrl + puščica desno

Ena beseda levo

Ctrl + puščica levo

Ena vrstica navzgor

Puščica gor

Ena vrstica navzdol

Puščica dol

En odstavek navzgor

Ctrl + puščica gor

En odstavek navzdol

Ctrl + puščica dol

Začetek vrstice

Home

Konec vrstice

End

Začetek strani (ne vključuje območja naslova)

Ctrl + Home

Konec strani

Ctrl + End

Območje naslova

PgUp ali CTRL + A, CTRL + A, Tabulatorka dokler naslov ni izbran

Na vrh strani

Izbiranje vsebine: razširitev izbora

Dejanje

Pritisnite

En znak desno

Shift + puščica desno

En znak levo

Shift + puščica levo

Ena beseda desno

Shift + Ctrl + puščica desno

Ena beseda levo

Shift + Ctrl + puščica levo

Ena vrstica navzgor

Shift + puščica gor

Ena vrstica navzdol

Shift + puščica dol

En odstavek navzgor

Shift + Ctrl + puščica gor

En odstavek navzdol

Shift+Ctrl+puščica dol

Začetek odstavka

Shift+Home

Konec odstavka

Shift + End

Začetek orisa

Shift + Ctrl + Home

Konec orisa

Shift + Ctrl + End

Celoten odstavek, nato oris, nato stran

Ctrl + A za vsako raven razširitve

Na vrh strani

Urejanje vsebine

Dejanje

Pritisnite

Izrezovanje

Ctrl+X

Kopiranje

CTRL+C

Lepljenje

Ctrl + V

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL + K

Razveljavitev

Ctrl+Z

Uveljavitev

Ctrl + Y

Premikanje od ene do druge napačno črkovane besede

Alt + F7

Nov oris

Ctrl+Shift+F

Premikanje od enega orisa do drugega

Ctrl + A, Ctrl + A, Tabulatorka

Shrani spremembe

Opomba: Ko se OneNoteOnline izvaja, se zapiski samodejno shranijo ob vsaki spremembi. Zapiskov ni treba shranjevati ročno.

CTRL+S

Na vrh strani

Tabele

Dejanje

Tipke

Ustvarjanje nove celice, če ste v zadnji celici tabele

Tabulatorka

Vstavljanje vrstice spodaj

Ctrl + Enter

Opomba: Če izberete celico, stolpec ali vrstico, je poravnava uporabljena za vsebino označenih celic. Če označite tabelo, je poravnava uporabljena za tabelo, vendar ne vpliva na poravnavo v celicah.

Na vrh strani

Oblikovanje besedila

Če želite

Tipke

Krepko

Ctrl+B

Ležeče

Ctrl+I

Podčrtano

Ctrl + U

Označen seznam

Ctrl + pika

Oštevilčeni seznam

Ctrl + poševnica ali Ctrl + Shift + O

Poravnava levo

Ctrl + L

Poravnava desno

Ctrl + R

Sredinska poravnava

Ctrl + E

Povečanje zamika

Alt + Shift + puščica desno

Zmanjšanje zamika

Alt + Shift + puščica levo

Na vrh strani

Označevanje zapiskov

Dejanje

Tipke

Zadolžitev

Ctrl + 1

Pomembno

Ctrl + 2

Vprašanje

Ctrl + 3

Zapomnite si za pozneje

Ctrl + 4

Definicija

Ctrl + 5

Označeno

Ctrl + 6

Stik

Ctrl + 7

Naslov

Ctrl + 8

Telefonska številka

Ctrl + 9

Na vrh strani

Bližnjice, ki so enake na tipkovnicah sistemov Windows in Mac

Ključ

Modifikator

Windows

Mac

Vračalka

Alt

Pomakne nazaj za eno besedo

End

Alt

Premakne mesto vstavljanja na dno dokumenta ali orisa

Enter

Alt

Prikaz lastnosti strani v Internet Explorerju

Tabulatorka

Ctrl – Alt

Zamenja opravili

Home

Alt

Pojdi na domačo stran

Premakne mesto vstavljanja na vrh dokumenta ali orisa

Levo

Alt

Nazaj v Internet Explorerju

Pomakne levo za eno besedo

PageDn

Alt

Pojdi na naslednjo stran

Pojdi na naslednjo stran

PageUp

Alt

Pojdi na prejšnjo stran

Pojdi na prejšnjo stran

Desno

Alt

Naprej v Internet Explorerju

Pomakne desno za eno besedo

Tabulatorka

Alt

Preklopi med programi

Premakne fokus med brskalnikom in elementi strani (zanka dostopnosti)

Dol

Alt – Shift

Premakne trenutno stran za eno mesto navzdol v podoknu za krmarjenje

Izbere od mesta vstavljanja do konca odstavka

End

Alt – Shift

Premakne na zadnjo stran v odseku

Premakne na zadnjo stran v odseku

Enter

Alt – Shift

Preklopi v celozaslonski način v Internet Explorerju

Tabulatorka

Ctrl – Alt – Shift

Zamenja opravili

Home

Alt – Shift

Premakne na prvo stran v odseku

Premakne na prvo stran v odseku

Levo

Alt – Shift

Odstrani eno raven zamika

Izbere eno besedo proti levi

Desno

Alt – Shift

Zamik

Izbere eno besedo proti levi

Tabulatorka

Alt – Shift

Preklopi med programi

Premakne fokus med brskalnikom in elementi strani (zanka dostopnosti)

Gor

Alt – Shift

Premakne trenutno stran za eno mesto navzdol v podoknu za krmarjenje

Izbere od mesta vstavljanja do konca odstavka

Vračalka

Pomakne nazaj za eno besedo

Delete

Izbriše eno besedo

Dol

Premakne mesto vstavljanja navzdol za en odstavek

End

Premakne mesto vstavljanja na dno dokumenta ali orisa

Home

Pojdi na vrh dokumenta ali orisa (v Safariju odide na domačo stran brskalnika)

Levo

Premakne mesto vstavljanja na začetek vrstice (v Firefoxu odide na prejšnjo stran)

Desno

Pomakne mesto vstavljanja na konec vrstice (v Firefoxu se pomakne naprej)

Tabulatorka

Zamenja opravili (kot »Alt – Tabulatorka« v sistemu Windows)

Gor

Premakne mesto vstavljanja navzgor za en odstavek

ESC

⌘– Alt

Odpre upravitelja opravil (prisilna zaustavitev programov)

Home

⌘– Alt

V Safariju odide na domačo stran

Levo

⌘– Alt

V Chromu preklopi med zavihki brskalnika

Delete

⌘– Shift

V Firefoxu očisti predpomnilnik brskalnika

Dol

⌘– Shift

Izbere en odstavek navzdol

End

⌘– Shift

Izbere vse do konca dokumenta ali strani

Home

⌘ – Shift

Izbere vse do vrha dokumenta ali strani (v Safariju odide na domačo stran brskalnika)

Levo

⌘– Shift

Izbere do začetka vrstice

Desno

⌘– Shift

Izbere do konca vrstice

Tabulatorka

⌘ – Shift

Zamenja opravili (kot »Alt – Tabulatorka« v sistemu Windows)

Gor

⌘ – Shift

Izbere en odstavek navzgor

ESC

Ctrl – Shift

Odpre upravitelja opravil

Desno

Ctrl – Shift

Izbere desno za eno besedo

Dol

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja navzdol za en odstavek

Premakne mesto vstavljanja na konec vrstice

Levo

Ctrl – Shift

Izbere eno besedo proti levi

ESC

Ctrl

Odpre meni »Start« ali začetni zaslon

Delete

Ctrl – Alt

Odpre meni zaklepa zaslona

Levo

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja za eno besedo proti levi

Prikaže nadzorno ploščo pripomočka

PageDn

Ctrl

V Firefoxu in Chromu preklopi med odprtimi zavihki

PageUp

Ctrl

V Firefoxu in Chromu prekopi med odprtimi zavihki

End

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja na konec dokumenta ali orisa

Tabulatorka

Ctrl

Preklopi med odprtimi zavihki

Preklopi med odprtimi zavihki

Gor

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja navzgor za en odstavek

Premakne mesto vstavljanja na začetek vrstice

Vračalka

Ctrl – Alt

Pomakne nazaj za eno črko

Pomakne nazaj za eno črko

Home

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja na začetek dokumenta ali orisa

Dol

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju pomakne stran navzdol

End

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju se pomakni do konca strani

Home

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju se pomakni do vrha strani

PageDn

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju pomakne navzdol

PageUp

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju pomakne navzgor

Desno

Ctrl

Premakne mesto vstavljanja za eno besedo proti levi

Gor

Ctrl – Alt

V Internet Explorerju pomakne stran navzdol

Vračalka

Ctrl – Alt – Shift

Pomakne nazaj za eno besedo

Pomakne nazaj za eno besedo

End

Ctrl – Alt – Shift

V Internet Explorerju se pomakni do konca strani

Home

Ctrl – Alt – Shift

V Internet Explorerju se pomakni do vrha strani

PageDn

Ctrl – Alt – Shift

V Internet Explorerju pomakne navzdol

PageUp

Ctrl – Alt – Shift

V Internet Explorerju pomakne navzgor

ESC

Alt

Minimizira okno

Dol

Ctrl – Shift

Izbere en odstavek navzdol

Izbere do konca vrstice

ESC

Alt – Shift

Minimizira okno

Home

Ctrl – Shift

Izbere en odstavek navzgor

Izbere do začetka vrstice

Insert

Brez

Začne prepisovalni način

PageDn

Ctrl – Shift

Preklopi na naslednjo stran

PageUp

Ctrl – Shift

Preklopi na prejšnjo stran

Tabulatorka

Ctrl – Shift

Preklopi med odprtimi zavihki

Preklopi med odprtimi zavihki

Gor

Ctrl – Shift

Izbere en odstavek navzgor

Izbere do začetka vrstice

Vračalka

Brez

Pomakne nazaj za eno črko

Pomakne nazaj za eno črko

Delete

Brez

Pomakne nazaj za eno črko

Pomakne nazaj za eno črko

Dol

Brez

Premakne mesto vstavljanja navzdol za eno vrstico

Premakne mesto vstavljanja navzdol za eno vrstico

End

Brez

Premakne mesto vstavljanja na konec vrstice

Premakne mesto vstavljanja na konec vrstice

Enter

Brez

Vstavi novo vrstico

Vstavi novo vrstico

Vračalka

Ctrl

Pomakne nazaj za eno besedo

Home

Brez

Premakne mesto vstavljanja na začetek vrstice

V Safariju in Chromu premakne mesto vstavljanja na začetek odstavka

Levo

Brez

Premakne mesto vstavljanja levo za eno črko

Premakne mesto vstavljanja levo za eno črko

PageDn

Brez

Premakne mesto vstavljanja navzdol za en zaslon

Premakne mesto vstavljanja navzdol za en zaslon

PageUp

Brez

Premakne mesto vstavljanja navzgor za en zaslon

Premakne mesto vstavljanja navzgor za en zaslon

Desno

Brez

Premakne mesto vstavljanja desno za eno črko

Premakne mesto vstavljanja desno za eno črko

Tabulatorka

Brez

Zamik ali pojdi na naslednjo celico tabele

Zamik, pojdi na naslednjo celico tabele ali vstavi tabelo

Gor

Brez

Premakne mesto vstavljanja navzgor za eno vrstico

Premakne mesto vstavljanja navzgor za eno vrstico

Vračalka

Shift

Pomakne nazaj za eno črko

Pomakne nazaj za eno črko

Dol

Shift

Navzdol za eno vrstico

Navzdol za eno vrstico

End

Shift

Izbere do konca vrstice

Izbere do konca vrstice

Enter

Shift

Vstavi mehki prelom vrstice

Vstavi mehki prelom vrstice

Home

Shift

Izbere do začetka vrstice

Izbere do začetka vrstice

Levo

Shift

Izbere levo za eno črko

Izbere levo za eno črko

Desno

Shift

Izbere eno črko proti desni

Izbere eno črko proti desni

Tabulatorka

Shift

Odstrani eno raven zamika, pojdi na prejšnjo celico tabele

Odstrani eno raven zamika, pojdi na prejšnjo celico tabele

Gor

Shift

Izbere eno vrstico navzgor

Izbere eno vrstico navzgor

Na vrh strani

Bližnjice na tipkovnici za OneNote

Bližnjice na tipkovnici v storitvi OneNote Online so zelo podobne bližnjicam v OneNotovi namizni aplikaciji. Bližnjice na tipkovnici, ki so navedene v tem članku, so namenjene najpogostejšim opravilom v storitvi OneNote Online. Če si želite ogledati seznam bližnjic na tipkovnici v namizni aplikaciji OneNote, si oglejte:

Glejte tudi

Pomikanje po OneNotu s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporaba bralnika zaslona za izvajanje osnovnih opravil v OneNotu

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×