Bližnjice na tipkovnici v Excelu za Windows

Bližnjice na tipkovnici v Excelu za Windows

Številni uporabniki delajo učinkoviteje z zunanjo tipkovnico z bližnjicami na tipkovnici za Excel za Windows. Bližnjice na tipkovnici so za gibalno omejene ali slabovidne uporabnike lažje za uporabo kot zaslon na dotik in so osnovna nadomestna možnost za miško. V tem članku so navedene bližnjice na tipkovnici za Excel za Windows.

Opombe: 

 • Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

 • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, funkcijske tipke in nekatere druge pogoste bližnjice na tipkovnici za Excel. Vključene so tipke za dostop, ki jih lahko uporabite za ukaze na traku. Za Excel Online glejte Bližnjice na tipkovnici za Excel Online.

Opombe: 

Najpogosteje uporabljene bližnjice

Če še ne poznate traku, boste s pomočjo informacij v tem razdelku lažje razumeli model bližnjic na tipkovnici na traku. Trak ponuja nove bližnjice, imenovane nasveti za tipko, ki se prikažejo, ko pritisnete tipko Alt. Skupine traku, povezane z ukazi na zavihkih. Na zavihku »Osnovno« na primer je skupina »Število«, ki vključuje ukaz »Oblika zapisa števil«.

V tej tabeli so navedene najpogosteje uporabljene bližnjice v programu Excel.

Dejanje

Pritisnite

Zapiranje delovnega zvezka

CTRL+W

Odpiranje delovnega zvezka

Ctrl+O

Premik na zavihek Osnovno

Alt+N

Shranjevanje delovnega zvezka

CTRL+S

Kopiranje

CTRL+C

Lepljenje

Ctrl+V

Razveljavitev

CTRL+Z

Odstranitev vsebine celic

Tipka Delete

Izbiranje barve polnila

Alt+N, SS

Rezanje

Ctrl+X

Premik na zavihek Vstavljanje

Alt+Q

Krepko

CTRL+B

Poravnava vsebine celice na sredino

Alt+H, A, C

Premik na zavihek Postavitev strani

Alt+P

Premik na zavihek Podatki

Alt+X

Premik na zavihek Pogled

ALT+O

Odpiranje priročnega menija

Shift+F10 ali

Tipka priročnega menija

Dodajanje obrob

Alt+N, HO

Brisanje stolpca

Alt+H, D, C

Premik na zavihek Formula

Alt+M

Skritje izbranih vrstic

Ctrl+9

Skritje izbranih stolpcev

Ctrl+0

Na vrh strani

Bližnjice na tipkovnici za trak

Če še ne poznate traku, boste s pomočjo informacij v tem razdelku lažje razumeli model bližnjic na tipkovnici na traku.

Če pritisnete tipko Alt, so črke prikazane na majhnih slikah, ki jim pravimo Namigi za tipke, zraven zavihkov in ukazov na traku, kot je prikazano na tej sliki.

Namigi za tipke na traku za Excel

Te črke lahko kombinirate s tipko Alt, da ustvarite bližnjice, imenovane tipke za dostop do ukazov na traku. Primer: s kombinacijo tipk Alt+H odprete zavihek »Osnovno«, s kombinacijo tipk Alt+Q pa se premaknete v polje Pokaži mi.

Če še enkrat pritisnete tipko Alt, prikažete namig za tipko za ukaze na poljubnem zavihku.

Tipke za dostop do zavihkov traku

Na traku lahko neposredno odprete nek zavihek tako, da pritisnete eno od tipk za dostop:

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje polja Pokaži mi na traku in vnos iskanega izraza za pomoč ali vsebine pomoči.

ALT+Q, nato vnesite iskani izraz.

Odpiranje strani »Datoteka« in uporaba pogleda »Backstage«.

Alt+F

Odpiranje zavihka »Osnovno« in oblikovanje besedila ter številk in uporaba orodja »Najdi«.

Alt+H

Odpiranje zavihka »Vstavljanje« in vstavljanje vrtilnih tabel, grafikonov, dodatkov, grafikonov Sparkline, slik, oblik, glav ali besedilnih polj.

Alt+N

Odpiranje zavihka »Postavitev strani« in delo s temami, postavitvitev strani, spreminjanje velikosti in poravnava.

Alt+P

Odpiranje zavihka »Formule« in vstavljanje, sledenje in prilagajanje funkcij ter zračunavanja.

Alt+M

Odpiranje zavihka »Podatki« in povezovanje s podatki, razvrščanje, filtriranje, analiza in delo s podatki.

Alt+A

Odpiranje zavihka »Pregled« in preverjanje črkovanja, dodajanje pripomb in zaščita listov ter delovnih zvezkov.

Alt+R

Odpiranje zavihka »Ogled« in predogled prelomov strani in postavitev, prikazovanje in skrivanje mrežnih črt ter naslovov, nastavitev povečave, upravljanje oken in prikaz makrov.

Alt+W

Na vrh strani

Uporaba traku s tipkovnico

Dejanje

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk za dostop.

Alt ali F10. Če se želite premakniti na drug zavihek, uporabite tipko za dostop ali puščične tipke.

Premikanje fokusa na ukaze na traku

Tab ali Shift+Tab

Premikanje dol, gor, levo ali desno med elementi na traku.

Puščična tipka dol, gor, levo ali desno

Aktivacija izbranega gumba.

Preslednica ali Enter

Odpiranje seznama izbranega ukaza.

Puščična tipka dol

Odpiranje menija za izbrani gumb.

Alt+puščična tipka dol

Premik na naslednji ukaz, če je odprt meni ali podmeni.

Puščična tipka dol

Razširitev ali strnitev traku

Ctrl+F1

Odpiranje priročnega menija

Shift+F10

Ali s tipkovnico v sistemu Windows

Tipka za priročni meni (med tipkama Alt in Ctrl na desni)

Premik v podmeni, ko je glavni meni odprt ali izbran.

Puščična tipka levo

Na vrh strani

Navodilo za bližnjice na tipkovnici za Excel

Bližnjice na tipkovnici za pomikanje po celicah

Dejanje

Pritisnite

Premikanje do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

Shift+Tab

Premik za eno celico navzgor na delovnem listu.

Puščična tipka gor

Premik za eno celico navzdol na delovnem listu.

Puščična tipka dol

Premik za eno celico levo na delovnem listu.

Puščična tipka levo

Premik za eno celico desno na delovnem listu.

Puščična tipka desno

Premik do roba trenutnega podatkovnega območja na delovnem listu.

Ctrl+puščična tipka

Vstop v končni način, premik na naslednjo celico, ki ni prazna, v istem stolpcu ali vrstici, kot je aktivna celica, in izklop končnega načina. Če so celice prazne, se premaknite v zadnjo celico v vrstici ali v stolpcu.

End, puščična tipka

Premik v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico v uporabljenem stolpcu, ki je skrajno desno.

Ctrl+End

Razširitev izbora celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

Ctrl+Shift+End

Premik do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Premik na začetek delovnega lista.

Ctrl+Home

Premik za en zaslon navzdol na delovnem listu.

Page Down

Premik na naslednji delovni list v delovnem zvezku.

Ctrl+Page Down

Premik za en zaslon desno na delovnem listu.

Alt+Page Down

Premik za en zaslon navzgor na delovnem listu.

Page Up

Premik za en zaslon levo na delovnem listu.

Alt+Page Up

Premik na prejšnji list v delovnem zvezku.

Ctrl+Page Up

Premik za eno celico v desno na delovnem listu. Ali premik med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

Tab

Odpiranje seznama z možnostmi za preverjanje veljavnosti v celici, za katero je uporabljena možnost preverjanja veljavnosti podatkov.

Alt+puščična tipka dol

Krožno pomikanje po plavajočih oblikah, kot so polja z besedilom ali slike.

Ctrl+Alt+5, nato zaporedoma pritiskajte tipko Tab

Zaprite pomikanje po plavajočih oblikah in se vrnite na navadno pomikanje.

Esc

Na vrh strani

Bližnjice na tipkovnici za oblikovanje celic

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna »Oblikovanje celic«.

Ctrl+1

Oblikovanje pisave v pogovornem oknu »Oblikovanje celic«.

Ctrl+Shift+F ali Ctrl+Shift+P

Urejanje aktivne celice in vstavljanje točke vstavljanja na konec njene vsebine. Če pa je urejanje za celico izklopljeno, premik točke vstavljanja v vnosno vrstico. Če urejate formulo, izklopite ali vklopite točkovni način, da boste lahko s puščičnimi tipkami ustvarili referenco.

F2

Dodajanje komentarja v celico in urejanje komentarja.

Shift+F2

Odpiranje pogovornega okna »Vstavljanje« za vstavljanje praznih celic.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Odpiranje pogovornega okna »Izbriši« za brisanje izbranih celic.

Ctrl+Minus (-)

Vstavljanje trenutnega časa.

Ctrl+Shift+dvopičje (:)

Vstavljanje trenutnega datuma.

Ctrl+podpičje (;)

Preklapljanje med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul na delovnem listu.

Ctrl+krativec (`)

Kopiranje formule iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

Ctrl+opuščaj (')

Premik izbranih celic.

Ctrl+X

Kopiranje izbranih celic.

Ctrl+C

Lepljenje vsebine na točko vstavljanja, zamenjava katerega koli izbora.

Ctrl+V

Odpiranje pogovornega okna »Posebno lepljenje«.

Ctrl+Alt+V

Spreminjanje besedila v ležeče besedilo ali odstranjevanje oblikovanja besedila v ležeče besedilo.

Ctrl+I ali Ctrl+3

Krepko besedilo ali odstranjevanje oblikovanja krepkega besedila.

Ctrl+B ali Ctrl+2

Podčrtano besedilo ali odstranjevanje oblikovanja s podčrtanjem.

Ctrl+U ali Ctrl+4

Uporaba ali odstranjevanje oblikovanja s prečrtanjem.

Ctrl+5

Preklapljanje med skritimi predmeti, prikazovanje predmetov in prikazovanje označb mesta za predmete.

Ctrl+6

Uporaba zunanje obrobe za izbrane celice.

Ctrl+Shift+znak »in« (&)

Odstranjevanje zunanje obrobe z izbranih celic.

Ctrl+Shift+podčrtaj (_)

Prikaz ali skritje orisnih simbolov.

Ctrl+8

Uporaba ukaza »Zapolni navzdol« za kopiranje vsebine in oblike najvišje celice izbranega obsega v spodnje celice.

Ctrl+D

Uporaba splošne oblike zapisa števila.

Ctrl+J

Uporaba valutne oblike z dvema decimalkama (negativne številke v oklepajih).

Ctrl+Shift+znak za dolar ($)

Uporaba oblike odstotka brez decimalnih mest.

Ctrl+Shift+odstotek (%)

Uporaba znanstvene oblike zapisa števila z dvema decimalkama.

Ctrl+E

Uporaba oblike datuma z dnevom, mesecem in letom.

Ctrl+Shift+znak za število (#)

Uporaba oblike časa z uro in minuto ter dop. ali pop.

Ctrl+Shift+D

Uporaba obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom za minus (–) za negativne vrednosti.

Ctrl+Shift+klicaj (!)

Odpiranje pogovornega okna »Vstavi hiperpovezavo«.

Ctrl+K

Preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

F7

Prikaz možnosti hitre analize za izbrane celice, ki vsebujejo podatke.

Ctrl+Q

Prikaz pogovornega okna »Ustvarjanje tabele«.

Ctrl+L ali Ctrl+T

Na vrh strani

Bližnjice na tipkovnici za izbore in izvajanje dejanj

Dejanje

Pritisnite

Izbira celotnega delovnega lista.

Ctrl+A ali Ctrl+Shift+preslednica

Izbira trenutnega in naslednjega lista v delovnem zvezku.

Ctrl+Shift+Page Down

Izbira trenutnega in prejšnjega lista v delovnem zvezku.

Ctrl+Shift+Page Up

Razširitev izbora celic za eno celico.

Shift+puščična tipka

Razširitev izbora celic do zadnje celice, ki ni prazna, v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširitev izbora do naslednje celice, ki ni prazna.

Ctrl+Shift+puščična tipka

Vklop razširitvenega načina in uporaba puščičnih tipk za razširitev izbora. Če želite izklopiti, še enkrat pritisnite.

F8

Dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic s puščičnimi tipkami.

Shift+F8

Začetek nove vrstice v isti celici.

Alt+Enter

Zapolnitev izbranega obsega celic s trenutnim vnosom.

Ctrl+Enter

Dokončanje vnosa v celico in izbor celice zgoraj.

Shift+Enter

Izbira celotnega stolpca na delovnem listu.

Ctrl+preslednica

Izbira celotne vrstice na delovnem listu.

Shift+preslednica

Izbira vseh predmetov na delovnem listu, ko je predmet izbran.

Ctrl+Shift+preslednica

Razširitev izbora celic do začetka delovnega lista.

Ctrl+Shift+Home

Izbira trenutnega območja, če delovni list vsebuje podatke. Še enkrat pritisnite, da izberete trenutno območje in vrstice s povzetki. Pritisnite še tretjič, da izberete celoten delovni list.

Ctrl+A ali Ctrl+Shift+preslednica

Izbira trenutnega območja okrog aktivne celice ali izbira celotnega poročila vrtilne tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Izbira prvega ukaza v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

Home

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

Ctrl+Y

Razveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl+Z

Na vrh strani

Bližnjice na tipkovnici za delo s podatki, funkcijami in vnosno vrstico

Dejanje

Pritisnite

Izbira celotnega poročila vrtilne tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Urejanje aktivne celice in vstavljanje točke vstavljanja na konec njene vsebine. Če pa je urejanje za celico izklopljeno, premik točke vstavljanja v vnosno vrstico. Če urejate formulo, izklopite ali vklopite točkovni način, da boste lahko s puščičnimi tipkami ustvarili referenco.

F2

Razširitev ali strnitev vnosne vrstice.

Ctrl+Shift+U

Preklic vnosa v celico ali vnosno vrstico.

Esc

Dokončanje vnosa v vnosno vrstico in izbira spodnje celice.

Enter

Premik kazalca na konec besedila, ko je v vnosni vrstici.

Ctrl+End

Izbira celotnega besedila v vnosni vrstici, od položaja kazalca do konca.

Ctrl+Shift+End

Izračun za vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

F9

Izračun za aktivni delovni list.

Shift+F9

Izračun za vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih, ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

Ctrl+Alt+F9 

Preverjanje odvisnih formul in nato izračun za vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Prikaz menija ali sporočila gumba za preverjanje napak.

Alt+Shift+F10

Prikaz pogovornega okna »Argumenti funkcije«, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

Ctrl+A

Vstavljanje imena argumentov in oklepaje, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

Ctrl + Shift + A

Prikličite bliskovito zapolnitev za samodejno prepoznavanje vzorcev v sosednjih stolpcih in vnesete vrednosti v trenutni stolpec

Ctrl+E

Pregled vseh kombinacij absolutnih in relativnih sklicev, ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg.

F4

Vstavljanje funkcije.

Shift+F3

Kopiranje vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

Ctrl+Shift+ravni narekovaji (")

Ustvarjanje vdelanega grafikona podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+F1

Ustvarjanje grafikona s podatki v trenutnem obsegu na ločenem listu grafikona.

F11

Določitev imena za uporabo v sklicih.

Alt+M, M, D

Lepljenje imena iz pogovornega okna »Prilepi ime« (če so bila imena določena v delovnem zvezku.

F3

Premik do prvega polja v naslednjem zapisu obrazca za vnos podatkov.

Enter

Ustvarjanje, zaganjanje, urejanje ali brisanje makra.

Alt+F8

Odpiranje urejevalnika za Microsoft Visual Basic For Applications.

Alt+F11

Na vrh strani

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

 • Samo F1: prikaz podokna opravil Pomoč za Excel.

 • Ctrl+F1: prikaz ali skritje traku.

 • Alt+F1: ustvarjanje vdelanega grafikona podatkov v trenutnem obsegu.

 • Alt+Shift+F1: vstavljanje novega delovnega lista.

F2

 • Samo F2: urejanje aktivne celice in vstavljanje točke vstavljanja na konec njene vsebine. Če pa je urejanje za celico izklopljeno, premik točke vstavljanja v vnosno vrstico. Če urejate formulo, izklopite ali vklopite točkovni način, da boste lahko s puščičnimi tipkami ustvarili referenco.

 • Shift+F2: dodajanje ali urejanje komentarja v celici.

 • CTRL+F2 prikaže območje predogleda tiskanja na zavihku Natisni v pogledu Pogled »Backstage«.

F3

 • Samo F3: prikaže pogovorno okno Prilepi ime. Na voljo le, če so v delovnem zvezku določena imena.

 • SHIFT+F3 prikaže pogovorno okno Vstavi funkcijo.

F4

 • Samo F4: če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

  Ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg, ukaz F4 pregleda vse različne kombinacije absolutnih in relativnih sklicev.

 • Ctrl+F4: zapre izbrano okno delovnega zvezka.

 • Alt+F4: zapre Excel.

F5

 • Samo F5: prikaz pogovornega okna Pojdi na.

 • Ctrl+F5: obnovitev velikosti okna izbranega okna delovnega zvezka.

F6

 • Samo F6: preklapljanje med delovnim listom, trakom, podoknom opravil in kontrolniki zumiranja. Na razdeljenem delovnem listu F6 vključuje razdeljena podokna pri preklapljanju med podokni in območjem traku.

 • Shift+F6: preklapljanje med delovnim listom, kontrolniki zumiranja, podoknom opravil in trakom.

 • Ctrl+F6: preklapljanje do naslednjega okna delovnega zvezka, ko je odprtih nekaj oken delovnega zvezka.

F7

 • Samo F7: odpiranje pogovornega okna Črkovanje za preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

 • Ctrl+F7: izvede ukaz Premakni v oknu delovnega zvezka, če ni maksimizirano. Okno premaknite s puščičnimi tipkami, na koncu pa pritisnite tipko Enter ali Esc za preklic.

F8

 • Samo F8: vklopi ali izklopi razširitveni način. V razširitvenem načinu, se Razširjen izbor prikaže v vrstici stanja in puščične tipke razširijo izbor.

 • Shift+F8: omogoči dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic tako z uporabo puščičnih tipk.

 • Ctrl+F8: izvedba ukaza »Spremeni velikost«, če delovni zvezek ni maksimiziran.

 • ALT+F8: prikaz pogovornega okna »Makro« za ustvarjanje, zagon, urejanje ali brisanje makra.

F9

 • Samo F9: izračun vseh delovnih listov v vseh odprtih delovnih zvezkih.

 • Shift+F9: izračun aktivnega delovnega lista.

 • Ctrl+ALT+F9: izračun vseh delovnih listov v vseh odprtih delovnih zvezkih, ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: vnovično preverjanje odvisnih formul in nato izračun vseh celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

 • Ctrl+F9: pomanjšanje okna delovnega zvezka v ikono.

F10

 • Samo F10: vklopi ali izklopi namige za tipke. (To dosežete tudi tako, da pritisnete ALT.)

 • Shift+F10: prikaz priročnega menija za izbrani element.

 • Alt+Shift+F10: prikaz menija ali sporočila gumba za preverjanje napak.

 • Ctrl+F10: povečanje ali obnovitev izbranega okna delovnega zvezka.

F11

 • Samo F11: v ločenem listu grafikona ustvari grafikon s podatki v trenutnem obsegu.

 • Shift+F11: vstavljanje novega delovnega lista.

 • Alt+F11: odpiranje urejevalnika za Microsoft Visual Basic for Applications, kjer lahko ustvarite makro tako, da uporabite program Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Samo F12: prikaz pogovornega okna Shrani kot.

Na vrh strani

Druge uporabne bližnjične tipke

Tipka

Opis

ALT

 • Prikaže namige za tipke (nove bližnjice) na traku.

Primer:

 • Če pritisnete tipke ALT, O in P, preklopite delovni list v pogled postavitve strani.

 • Če pritisnete tipke ALT, O in E, preklopite delovni list v navadni pogled.

 • Če pritisnete tipke ALT, O in I, preklopite delovni list v pogled preloma strani.

Puščične tipke

 • Premaknite se eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno na delovnem listu.

 • S kombinacijo Ctrl+puščična se premaknete do roba trenutnega podatkovno območje na delovnem listu.

 • S kombinacijo Shift+puščična tipka razširite izbor celic za eno celico.

 • S kombinacijo Ctrl+Shift++puščična tipka razširite izbor celic na zadnjo neprazno celico v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširite izbor v naslednjo neprazno celico.

 • S puščično tipko levo ali desno izberete zavihek na levi ali desni strani, ko je izbran trak. Ko je odprt ali izbran podmeni, s tema tipkama preklapljate med glavnim menijem in podmenijem. Ko je izbran zavihek na traku, se s tipkama pomikate po gumbih zavihka.

 • S puščično tipko levo ali desno izberete naslednji ali prejšnji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni. Ko je izbran zavihek na traku, se s tema tipkama pomikate navzgor ali navzdol v skupini zavihkov.

 • V pogovornem oknu se puščične tipke premikajo med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

 • S puščično tipko dol ali kombinacijo Alt+puščična tipka dol odprete izbran spustni seznam.

VRAČALKA

 • Izbriše en znak v levo v vnosni vrstici.

 • Prav tako počisti vsebino aktivne celice.

 • V načinu urejanja celice izbriše znak levo od mesta vstavljanja.

Izbriši

 • Odstrani vsebino (podatke in formule) celice iz izbranih celic, ne da bi to vplivalo na oblike ali komentarje v celicah.

 • V načinu za urejanje celice izbriše znak desno od mesta vstavljanja.

End

 • End vklopi ali izklopi način End. V načinu End lahko pritisnete puščično tipko, da se premaknete na naslednjo celico, ki ni prazna v istem stolpcu, v katerem je aktivna celica. Način End se samodejno izklopi, ko pritisnete puščično tipko. Preden pritisnete naslednjo puščično tipko, ne pozabite znova pritisniti tipke End. Ko je vklopljen, je način End prikazan v vrstici stanja.

 • Če so celice prazne, se boste s pritiskom tipke End in puščične tipke pomaknili v zadnjo celico vrstice ali stolpca.

 • S tipko End tudi izberete zadnji ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

 • S kombinacijo tipk Ctrl+End se premaknete v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico v uporabljenem stolpcu, ki je skrajno desno. Če je kazalec v vnosni vrstici, lahko s tipkama Ctrl+End premaknete kazalec do konca besedila.

 • S kombinacijo tipk Ctrl+Shift+End razširite izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot). Če je kazalec v vnosni vrstici, s kombinacijo tipk Ctrl+Shift+End izberete celotno besedilo v vnosni vrstici, od mesta kazalca do konca, kar pa ne vpliva na višino vnosne vrstice.

Enter

 • Dokonča vnos celice iz celice ali vnosne vrstice in (privzeto) izbere spodnjo celico.

 • V obrazcu za vnos podatkov premakne do prvega polja v naslednjem zapisu.

 • Odpre izbrani meni (če želite aktivirati menijsko vrstico, pritisnite F10) ali izvede dejanje za izbran ukaz.

 • V pogovornem oknu izvede dejanje za privzeti gumb ukaza v pogovornem oknu (gumb s krepkim orisom, pogosto gumb V redu).

 • ALT+ENTER začne novo vrsto v isti celici.

 • CTRL+ENTER zapolni izbrani obseg celice s trenutnim vnosom.

 • SHIFT+ENTER dokonča vnos celice in izbere zgornjo celico.

Esc

 • Prekliče vnos v celici ali vnosni vrstici.

 • Zapre odprt meni ali podmeni, pogovorno okno ali okno sporočila.

 • Zapre tudi celozaslonski način, ko je bil ta način uporabljen, in vrne na običajni način zaslona, da znova prikaže trak in vrstico stanja.

HOME

 • Premakne na začetek vrstice na delovnem listu.

 • Premakne do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

 • Izbere prvi ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

 • CTRL+HOME premakne na začetek delovnega lista.

 • CTRL+SHIFT+HOME razširi izbor celic na začetek delovnega lista.

Page Down

 • Premakne en zaslon navzdol na delovnem listu.

 • Alt+Page Down premakne en zaslon v desno na delovnem listu.

 • CTRL+PgDn premakne na naslednji list v delovnem zvezku.

 • CTRL+SHIFT+PgDn izbere trenutni in naslednji list v delovnem zvezku.

PguP

 • Premakne en zaslon navzgor na delovnem listu.

 • ALT+PguP premakne en zaslon na levo na delovnem listu.

 • CTRL+PguP premakne na prejšnji list v delovnem zvezku.

 • CTRL+SHIFT+PguP izbere trenutni in prejšnji list v delovnem zvezku.

PRESLEDNICA

 • V pogovornem oknu izvede dejanje za izbran gumb ali potrdi ali počisti potrditveno polje.

 • CTRL+PRESLEDNICA izbere celoten stolpec na delovnem listu.

 • Shift+preslednica izbere celotno vrstico na delovnem listu.

 • Ctrl+Shift+preslednica izbere celoten delovni list.

 • Če so na delovnem listu podatki, lahko s kombinacijo tipk Ctrl+Shift+preslednica izberete trenutno območje. Če še enkrat pritisnete kombinacijo tipk Ctrl+Shift+Spacebar, izberete trenutno območje in pripadajoče vrstice s povzetki. Če tretjič pritisnete Ctrl+Shift+preslednica, izberete celoten delovni list.

 • Ko je izbran predmet, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere vse predmete na delovnem listu.

 • ALT+PRESLEDNICA prikaže nadzorni meni za Excelovo okno.

TABULATORKA

 • Premakne eno celico na desno na delovnem listu.

 • Premika med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

 • Premakne do naslednje možnosti ali skupine možnosti v pogovornem oknu.

 • SHIFT+TAB premakne do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

 • CTRL+TAB preklopi na naslednji zavihek v pogovornem oknu.

 • CTRL+SHIFT+TAB preklopi na prejšnji zavihek v pogovornem oknu.

Na vrh strani

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, funkcijske tipke in druge pogoste bližnjice na tipkovnici za Excel 2013. Vključene so bližnjice za dostop do traku.

Namig: Če želite imeti ta vir na voljo med delom, natisnite to temo. Če želite natisniti to temo, pritisnite CTRL+P.

Opomba: Če za dejanje, ki ga želite uporabiti, ni bližnjice na tipkovnici, lahko posnamete makro, da jo ustvarite.

Dostop do traku s tipkovnico

Če še ne poznate traku, boste s pomočjo informacij v tem razdelku lažje razumeli model bližnjic na tipkovnici na traku. Trak ponuja nove bližnjice, imenovane nasveti za tipko, ki se prikažejo, ko pritisnete tipko Alt.

Če želite na traku prikazati zavihek, pritisnite tipko za zavihek – na primer, pritisnite črko N za zavihek Vstavljanje ali M za Formule. S tem se pojavijo vse oznake namigov za tipke za gumbe tega zavihka, kot je prikazano na sliki. Nato pritisnite tipko za želeni gumb.

Namigi za tipke na traku v Excel 2013

Bodo moje stare bližnjice še delovale?

Bližnjice na tipkovnici, ki se začnejo s Ctrl, bodo še vedno delovale v programu Microsoft Excel 2013. S tipkama Ctrl+C na primer lahko še vedno kopirate v odložišče, s tipkama Ctrl+V pa lepite iz odložišča.

Še vedno deluje tudi večina starih bližnjic menijev Alt +. Kljub temu pa morate na pamet poznati celotno bližnjico, saj ni na voljo noben zaslonski opomnik s črkami, ki jih je treba pritisniti. Poskusite na primer pritisniti Alt, in nato pritisnite eno od starih menijskih tipk E (Uredi), V (Prikaži), I (Vstavi) in tako naprej. Prikaže se polje z obvestilom, da uporabljate tipko za dostop iz starejše različice Microsoft Officea. Če poznate celotno zaporedje tipk, nadaljujte in začnite ukaz. Če zaporedja ne poznate, pritisnite tipko Esc in uporabite namige za tipke.

Kombinacije CTRL za bližnjične tipke

Tipka

Opis

CTRL+PgDn

Preklop med zavihki delovnega lista od leve proti desni.

Ctrl+PgUp

Preklop med zavihki delovnega lista od desne proti levi.

Ctrl+Shift+&

Uporabi zunanjo obrobo izbranih celic.

Ctrl+Shift_

Odstrani zunanjo obrobo iz izbranih celic.

Ctrl+Shift+~

Uporabi splošno obliko zapisa števila.

Ctrl+Shift+$

Uporabi valutno obliko z dvema decimalkama (negativne številke v oklepajih).

Ctrl+Shift+%

Uporabi obliko odstotka brez decimalnih mest.

Ctrl+Shift+^

Uporabi znanstveno obliko zapisa števila z dvema decimalkama.

Ctrl+Shift+#

Uporabi obliko datuma z dnevom, mesecem in letom.

Ctrl+Shift+@

Uporabi obliko časa z uro in minuto in AM ali PM.

Ctrl+Shift+!

Uporabi obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom minus (-) za negativne vrednosti.

Ctrl+Shift+*

Izbere trenutno območje okoli aktivne celice (območje podatkov, ki ga obdajajo prazne vrstice in prazni stolpci).

V vrtilni tabeli izbere celotno poročilo vrtilne tabele.

Ctrl+Shift+:

Vnese trenutni čas.

Ctrl+Shift+"

Kopira vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikaže pogovorno okno Vstavi za vstavljanje praznih celic.

CTRL+Minus (-)

Prikaže pogovorno okno Izbriši za brisanje izbranih celic.

CTRL+;

Vnese trenutni datum.

Ctrl+`

Preklaplja med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul na delovnem listu.

Ctrl+'

Kopira formulo iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+1

Prikaže pogovorno okno Oblikovanje celice.

CTRL+2

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+3

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+4

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+5

Uporabi ali odstrani prečrtano.

CTRL+6

Preklaplja med skrivanjem in prikazovanjem predmetov.

CTRL+8

Prikaže ali skrije orisne simbole.

CTRL+9

Skrije izbrane vrstice.

CTRL+0

Skrije izbrane stolpce.

Ctrl+A

Izbere celoten delovni list.

Če so na delovnem listu podatki, lahko s kombinacijo tipk Ctrl+A izberete trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

Ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli, prikaže pogovorno okno Argumenti funkcije.

CTRL+SHIFT+A vstavi imena argumentov in oklepaje, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

Ctrl+B

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

Ctrl+C

Kopira izbrane celice.

CTRL+D

Uporabi ukaz Zapolni navzdol za kopiranje vsebin in oblike zgornje celice izbranega obsega v spodnje celice.

Ctrl+E

Prikličite bliskovito zapolnitev za samodejno prepoznavanje vzorcev v sosednjih stolpcih in vnesete vrednosti v trenutni stolpec

Ctrl+F

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Najdi.

SHIFT+F5 prav tako prikaže ta zavihek, medtem ko SHIFT+F4 ponovi zadnje dejanje Najdi.

CTRL+SHIFT+F odpre pogovorno okno Oblikovanje celice z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+G

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

F5 prav tako prikaže to pogovorno okno.

CTRL+H

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Zamenjaj.

CTRL+I

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+K

Prikaže pogovorno okno Vstavi hiperpovezavo za nove hiperpovezave ali pogovorno okno Urejanje hiperpovezave za izbrane obstoječe hiperpovezave.

CTRL+L

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+N

Ustvari nov, prazen delovni zvezek.

CTRL+O

Prikaže pogovorno okno Odpri za odpiranje ali iskanje datoteke.

CTRL+SHIFT+O izbere vse celice, ki vsebujejo komentarje.

Ctrl+P

Prikaže zavihek Natisni v Pogled »Microsoft Backstage«.

CTRL+SHIFT+P odpre pogovorno okno Oblikovanje celic z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+Q

Prikaže možnosti Hitra analiza za podatke, ko imate celice, ki vsebujejo izbrane podatke.

CTRL+R

Uporabi ukaz Zapolni desno za kopiranje vsebine in oblike skrajno leve celice izbranega obsega v celice na desni strani.

CTRL+S

Shrani aktivno datoteko s trenutnim imenom datoteke, mestom in obliko zapisa datoteke.

CTRL+T

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+U

Uporabi ali odstrani podčrtano.

Ctrl+Shift+U preklaplja med razširjanjem in krčenjem vnosne vrstice.

Ctrl+V

Vstavi vsebino odložišča na mesto vstavljanja in nadomesti morebiten izbor. Na voljo samo potem, ko ste izrezali ali kopirali predmet, besedilo ali vsebine celice.

S pritiskom tipk CTRL+ALT+V se prikaže pogovorno okno Posebno lepljenje. Na voljo je šele, ko izrežete ali kopirate predmet, besedilo ali vsebino celice na delovnem listu ali v drugem programu.

Ctrl+W

Zapre izbrano okno delovnega zvezka.

Ctrl+X

Izreže izbrane celice.

Ctrl+Y

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

CTRL+Z

Uporabi ukaz Razveljavi za odpravo zadnjega ukaza ali za brisanje zadnjega vnosa, ki ste ga vnesli.

Namig: Kombinaciji CTRL+J in CTRL+M sta trenutno nedodeljeni bližnjici.

Na vrh strani

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikaže podokno opravil Excelova pomoč .

CTRL+F1 prikaže ali skrije trak.

ALT+F1 ustvari vdelan grafikon podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+SHIFT+F1 vstavi nov delovni list.

F2

Uredi aktivno celico in položaj točke vstavljanja na koncu vsebine celice. Prav tako tudi premakne točko vstavljanja v vnosno vrstico, če je urejanje celice izklopljeno.

SHIFT+F2 doda ali uredi pripombo celice.

CTRL+F2 prikaže območje predogleda tiskanja na zavihku Natisni v pogledu Pogled »Backstage«.

F3

Prikaže pogovorno okno Prilepi ime. Na voljo le, če so v delovnem zvezku določena imena (zavihek Formule, skupina Določena imena, Določi ime).

SHIFT+F3 prikaže pogovorno okno Vstavi funkcijo .

F4

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

Ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg, ukaz F4 pregleda vse različne kombinacije absolutnih in relativnih sklicev.

Ctrl+F4 zapre izbrano okno delovnega zvezka.

Alt+F4 zapre Excel.

F5

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

CTRL+F5 obnovi velikost okna izbranega okna delovnega zvezka.

F6

Preklaplja med delovnim listom, trakom, podoknom opravil in kontrolniki povečave. Na delovnem listu, ki je bilo razdeljeno (meni Pogled , možnost Upravljaj okno , Zamrzni podokna , ukaz Razdeli okno ), tipka F6 vključi razdeljena podokna, ko preklapljate med podokni in območjem traku.

SHIFT+F6 preklaplja med delovnim listom, kontrolniki povečave, podoknom opravil in trakom.

Ctrl+F6 preklopi na naslednje okno delovnega zvezka, ko je odprtih nekaj oken delovnega zvezka.

F7

Prikaže pogovorno okno Črkovanje za preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

Ctrl+F7: izvede ukaz Premakni v oknu delovnega zvezka, če ni maksimizirano. Okno premaknite s puščičnimi tipkami, na koncu pa pritisnite tipko Enter ali Esc za preklic.

F8

Vklopi ali izklopi razširitveni način. V razširitvenem načinu, se Razširjen izbor prikaže v vrstici stanja in puščične tipke razširijo izbor.

SHIFT+F8 vam omogoči dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic tako, da uporabite puščične tipke.

CTRL+F8 izvede ukaz Velikost (v nadzornem meniju za okno delovnega zvezka), ko delovni zvezek ni povečan.

ALT+F8 prikaže pogovorno okno Makro za ustvarjanje, zagon, urejanje ali brisanje makra.

F9

Izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

SHIFT+F9 izračuna aktivni delovni list.

CTRL+ALT+F9 izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 znova preveri odvisne formule in nato izračuna vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

CTRL+F9 pomanjša okno delovnega zvezka v ikono.

F10

vklop ali izklop namigov za tipke. (Tudi s pritiskom tipkeAlt dosežete isto.)

Shift+F10 prikaže priročni meni za izbrani element.

Alt+Shift+F10 prikaže meni ali sporočilo gumba za preverjanje napak.

Ctrl+F10 maksimizira ali obnovi izbrano okno delovnega zvezka.

F11

V ločenem listu grafikona ustvari grafikon s podatki v trenutnem obsegu.

SHIFT+F11 vstavi nov delovni list.

ALT+F11 odpre urejevalnik za Microsoft Visual Basic for Applications, kjer lahko ustvarite makro tako, da uporabite program Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikaže pogovorno okno Shrani kot.

Na vrh strani

Druge uporabne bližnjice

Tipka

Opis

Alt

Prikaže namige za tipke (nove bližnjice) na traku.

Primer:

Če pritisnete tipke ALT, O in P, preklopite delovni list v pogled postavitve strani.

Če pritisnete tipke ALT, O in E, preklopite delovni list v navadni pogled.

Če pritisnete tipke ALT, O in I, preklopite delovni list v pogled preloma strani.

Puščične tipke

Premaknite se eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno na delovnem listu.

S kombinacijo Ctrl+puščična se premaknete do roba trenutnega podatkovno območje na delovnem listu.

S kombinacijo Shift+puščična tipka razširite izbor celic za eno celico.

S kombinacijo Ctrl+Shift++puščična tipka razširite izbor celic na zadnjo neprazno celico v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširite izbor v naslednjo neprazno celico.

S puščično tipko levo ali desno izberete zavihek na levi ali desni strani, ko je izbran trak. Ko je odprt ali izbran podmeni, s tema tipkama preklapljate med glavnim menijem in podmenijem. Ko je izbran zavihek na traku, se s tipkama pomikate po gumbih zavihka.

S puščično tipko levo ali desno izberete naslednji ali prejšnji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni. Ko je izbran zavihek na traku, se s tema tipkama pomikate navzgor ali navzdol v skupini zavihkov.

V pogovornem oknu se puščične tipke premikajo med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

S puščično tipko dol ali kombinacijo Alt+puščična tipka dol odprete izbran spustni seznam.

VRAČALKA

Izbriše en znak v levo v vnosni vrstici.

Prav tako počisti vsebino aktivne celice.

V načinu urejanja celice izbriše znak levo od mesta vstavljanja.

Izbriši

Odstrani vsebino (podatke in formule) celice iz izbranih celic, ne da bi to vplivalo na oblike ali komentarje v celicah.

V načinu za urejanje celice izbriše znak desno od mesta vstavljanja.

End

End vklopi ali izklopi način End. V načinu End lahko pritisnete puščično tipko, da se premaknete na naslednjo celico, ki ni prazna v istem stolpcu, v katerem je aktivna celica. Način End se samodejno izklopi, ko pritisnete puščično tipko. Preden pritisnete naslednjo puščično tipko, ne pozabite znova pritisniti tipke End. Ko je vklopljen, je način End prikazan v vrstici stanja.

Če so celice prazne, se boste s pritiskom tipke End in puščične tipke pomaknili v zadnjo celico vrstice ali stolpca.

S tipko End tudi izberete zadnji ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

S kombinacijo tipk Ctrl+End se premaknete v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico v uporabljenem stolpcu, ki je skrajno desno. Če je kazalec v vnosni vrstici, lahko s tipkama Ctrl+End premaknete kazalec do konca besedila.

S kombinacijo tipk Ctrl+Shift+End razširite izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot). Če je kazalec v vnosni vrstici, s kombinacijo tipk Ctrl+Shift+End izberete celotno besedilo v vnosni vrstici, od mesta kazalca do konca, kar pa ne vpliva na višino vnosne vrstice.

Enter

Dokonča vnos celice iz celice ali vnosne vrstice in (privzeto) izbere spodnjo celico.

V obrazcu za vnos podatkov premakne do prvega polja v naslednjem zapisu.

Odpre izbrani meni (če želite aktivirati menijsko vrstico, pritisnite F10) ali izvede dejanje za izbran ukaz.

V pogovornem oknu izvede dejanje za privzeti gumb ukaza v pogovornem oknu (gumb s krepkim orisom, pogosto gumb V redu).

ALT+ENTER začne novo vrsto v isti celici.

CTRL+ENTER zapolni izbrani obseg celice s trenutnim vnosom.

SHIFT+ENTER dokonča vnos celice in izbere zgornjo celico.

Esc

Prekliče vnos v celici ali vnosni vrstici.

Zapre odprt meni ali podmeni, pogovorno okno ali okno sporočila.

Zapre tudi celozaslonski način, ko je bil ta način uporabljen, in vrne na običajni način zaslona, da znova prikaže trak in vrstico stanja.

Osnovno

Premakne na začetek vrstice na delovnem listu.

Premakne do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

Izbere prvi ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

CTRL+HOME premakne na začetek delovnega lista.

CTRL+SHIFT+HOME razširi izbor celic na začetek delovnega lista.

Page Down

Premakne en zaslon navzdol na delovnem listu.

Alt+Page Down premakne en zaslon v desno na delovnem listu.

CTRL+PgDn premakne na naslednji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PgDn izbere trenutni in naslednji list v delovnem zvezku.

PguP

Premakne en zaslon navzgor na delovnem listu.

ALT+PguP premakne en zaslon na levo na delovnem listu.

CTRL+PguP premakne na prejšnji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PguP izbere trenutni in prejšnji list v delovnem zvezku.

PRESLEDNICA

V pogovornem oknu izvede dejanje za izbran gumb ali potrdi ali počisti potrditveno polje.

CTRL+PRESLEDNICA izbere celoten stolpec na delovnem listu.

Shift+preslednica izbere celotno vrstico na delovnem listu.

Ctrl+Shift+preslednica izbere celoten delovni list.

 • Če so na delovnem listu podatki, lahko s kombinacijo tipk Ctrl+Shift+preslednica izberete trenutno območje. Če še enkrat pritisnete kombinacijo tipk Ctrl+Shift+Spacebar, izberete trenutno območje in pripadajoče vrstice s povzetki. Če tretjič pritisnete Ctrl+Shift+preslednica, izberete celoten delovni list.

 • Ko je izbran predmet, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere vse predmete na delovnem listu.

ALT+PRESLEDNICA prikaže nadzorni meni za Excelovo okno.

TABULATORKA

Premakne eno celico na desno na delovnem listu.

Premika med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

Premakne do naslednje možnosti ali skupine možnosti v pogovornem oknu.

SHIFT+TAB premakne do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

CTRL+TAB preklopi na naslednji zavihek v pogovornem oknu.

CTRL+SHIFT+TAB preklopi na prejšnji zavihek v pogovornem oknu.

Na vrh strani

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, funkcijske tipke in nekatere druge pogoste bližnjice na tipkovnici za Excel 2010. Vključene so bližnjice za dostop do traku.

Opomba: Če uporabljate Microsoft Excel Starter 2010, bodite pozorni na to, da v storitvi Excel Starter 2010 niso podprte vse funkcije, navedene za Excel.

Namig: Če želite imeti ta vir na voljo med delom, natisnite to temo. Če želite natisniti to temo, pritisnite CTRL+P.

Opomba: Če za dejanje, ki ga želite uporabiti, ni bližnjice na tipkovnici, lahko posnamete makro, da jo ustvarite.

Ali bodo moje stare bližnjice še vedno delovale?

Kombinacija CTRL za bližnjične tipke

Funkcijske tipke

Druge uporabne bližnjične tipke

Dostop do traku s tipkovnico

Če še ne poznate traku, boste s pomočjo informacij v tem razdelku lažje razumeli model bližnjic na tipkovnici na traku. Trak ponuja nove bližnjice, imenovane nasveti za tipko, ki se prikažejo, ko pritisnete tipko Alt.

Če želite na traku prikazati zavihek, pritisnite tipko za zavihek – na primer, pritisnite črko N za zavihek Vstavljanje ali M za Formule. S tem se pojavijo vse oznake namigov za tipke za gumbe tega zavihka. Nato pritisnite tipko za želeni gumb.

Ali bodo moje stare bližnjice še delovale?

Bližnjice na tipkovnici, ki se začnejo s Ctrl, bodo še vedno delovale v programu Excel 2010. S tipkama CTRL+C na primer lahko še vedno kopirate v odložišče, s tipkama CTRL+V pa lepite iz odložišča.

Še vedno deluje tudi večina starih priročnih menijev ALT+. Kljub temu pa morate na pamet poznati celotno bližnjico, saj ni na voljo noben zaslonski opomnik s črkami, ki jih je treba pritisniti. Poskusite na primer pritisniti ALT, in nato pritisnite eno od starih menijskih tipk E (Uredi), V (Prikaži), I (Vstavi) in tako naprej. Prikaže se polje z obvestilom, da uporabljate tipko za dostop iz starejše različice Microsoft Officea. Če poznate celotno zaporedje tipk, nadaljujte in začnite ukaz. Če zaporedja ne poznate, pritisnite tipko ESC in uporabite namige za tipke.

Bližnjice na tipkovnici s kombinacijo tipke Ctrl

Namig: Prenesite ali natisnite kartico s kratkimi navodili: Bližnjice na tipkovnici – tipke Ctrl. (PDF)

Tipka

Opis

CTRL+PgUp

Preklop med zavihki delovnega lista od leve proti desni.

CTRL+PgDn

Preklop med zavihki delovnega lista od desne proti levi.

CTRL+SHIFT+(

Razkrije morebitne skrite vrstice v izboru.

CTRL+SHIFT+&

Uporabi zunanjo obrobo izbranih celic.

CTRL+SHIFT_

Odstrani zunanjo obrobo iz izbranih celic.

CTRL+SHIFT+~

Uporabi splošno obliko zapisa števila.

CTRL+SHIFT+$

Uporabi valutno obliko z dvema decimalkama (negativne številke v oklepajih).

CTRL+SHIFT+%

Uporabi obliko odstotka brez decimalnih mest.

CTRL+SHIFT+^

Uporabi znanstveno obliko zapisa števila z dvema decimalkama.

CTRL+SHIFT+#

Uporabi obliko datuma z dnevom, mesecem in letom.

CTRL+SHIFT+@

Uporabi obliko časa z uro in minuto in AM ali PM.

CTRL+SHIFT+!

Uporabi obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom minus (-) za negativne vrednosti.

CTRL+SHIFT+*

Izbere trenutno območje okoli aktivne celice (območje podatkov, ki ga obdajajo prazne vrstice in prazni stolpci).

V vrtilni tabeli izbere celotno poročilo vrtilne tabele.

CTRL+SHIFT+:

Vnese trenutni čas.

CTRL+SHIFT+"

Kopira vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikaže pogovorno okno Vstavi za vstavljanje praznih celic.

CTRL+Minus (-)

Prikaže pogovorno okno Izbriši za brisanje izbranih celic.

CTRL+;

Vnese trenutni datum.

CTRL+`

Preklaplja med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul na delovnem listu.

CTRL+'

Kopira formulo iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+1

Prikaže pogovorno okno Oblikovanje celice.

CTRL+2

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+3

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+4

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+5

Uporabi ali odstrani prečrtano.

CTRL+6

Preklaplja med skrivanjem in prikazovanjem predmetov.

CTRL+8

Prikaže ali skrije orisne simbole.

CTRL+9

Skrije izbrane vrstice.

CTRL+0

Skrije izbrane stolpce.

CTRL+A

Izbere celoten delovni list.

Če so na delovnem listu podatki, lahko s kombinacijo tipk CTRL+A izberete trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

Ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli, prikaže pogovorno okno Argumenti funkcije.

CTRL+SHIFT+A vstavi imena argumentov in oklepaje, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

CTRL+B

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+C

Kopira izbrane celice.

CTRL+D

Uporabi ukaz Zapolni navzdol za kopiranje vsebin in oblike zgornje celice izbranega obsega v spodnje celice.

CTRL+F

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Najdi.

SHIFT+F5 prav tako prikaže ta zavihek, medtem ko SHIFT+F4 ponovi zadnje dejanje Najdi.

CTRL+SHIFT+F odpre pogovorno okno Oblikovanje celice z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+G

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

F5 prav tako prikaže to pogovorno okno.

CTRL+H

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Zamenjaj.

CTRL+I

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+K

Prikaže pogovorno okno Vstavi hiperpovezavo za nove hiperpovezave ali pogovorno okno Urejanje hiperpovezave za izbrane obstoječe hiperpovezave.

CTRL+L

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+N

Ustvari nov, prazen delovni zvezek.

CTRL+O

Prikaže pogovorno okno Odpri za odpiranje ali iskanje datoteke.

CTRL+SHIFT+O izbere vse celice, ki vsebujejo opombe.

CTRL+P

Prikaže zavihek Natisni v Pogled »Microsoft Backstage«.

CTRL+SHIFT+P odpre pogovorno okno Oblikovanje celic z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+R

Uporabi ukaz Zapolni desno za kopiranje vsebine in oblike skrajno leve celice izbranega obsega v celice na desni strani.

CTRL+S

Shrani aktivno datoteko s trenutnim imenom datoteke, mestom in obliko zapisa datoteke.

CTRL+T

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+U

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+SHIFT+U preklaplja med razširjanjem in krčenjem vnosne vrstice.

CTRL+V

Vstavi vsebino odložišča na mesto vstavljanja in nadomesti morebiten izbor. Na voljo samo potem, ko ste izrezali ali kopirali predmet, besedilo ali vsebine celice.

S pritiskom tipk CTRL+ALT+V se prikaže pogovorno okno Posebno lepljenje. Na voljo je šele, ko izrežete ali kopirate predmet, besedilo ali vsebino celice na delovnem listu ali v drugem programu.

CTRL+W

Zapre izbrano okno delovnega zvezka.

CTRL+X

Izreže izbrane celice.

CTRL+Y

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

CTRL+Z

Uporabi ukaz Razveljavi za odpravo zadnjega ukaza ali za brisanje zadnjega vnosa, ki ste ga vnesli.

Namig: Kombinacije s tipko CTRL, CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M in CTRL+Q trenutno nimajo dodeljenih bližnjic.

Na vrh strani

Funkcijske tipke

Namig: Prenesite ali natisnite kartico s kratkimi navodili: Bližnjice na tipkovnici – funkcijske tipke. (PDF)

Tipka

Opis

F1

Prikaže podokno opravil Excelova pomoč .

CTRL+F1 prikaže ali skrije trak.

ALT+F1 ustvari vdelan grafikon podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+SHIFT+F1 vstavi nov delovni list.

F2

Uredi aktivno celico in položaj točke vstavljanja na koncu vsebine celice. Prav tako tudi premakne točko vstavljanja v vnosno vrstico, če je urejanje celice izklopljeno.

SHIFT+F2 doda ali uredi pripombo celice.

CTRL+F2 prikaže območje predogleda tiskanja na zavihku Natisni v pogledu Pogled »Backstage«.

F3

Prikaže pogovorno okno Prilepi ime. Na voljo le, če so v delovnem zvezku obstoječa imena.

SHIFT+F3 prikaže pogovorno okno Vstavi funkcijo.

F4

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

Ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg, ukaz F4 pregleda vse različne kombinacije absolutnih in relativnih sklicev.

CTRL+F4 zapre izbrano okno delovnega zvezka.

ALT+F4 zapre Excel.

F5

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

CTRL+F5 obnovi velikost okna izbranega okna delovnega zvezka.

F6

Preklaplja med delovnim listom, trakom, podoknom opravil in kontrolniki povečave. Na delovnem listu, ki je bilo razdeljeno (meni Pogled , možnost Upravljaj okno , Zamrzni podokna , ukaz Razdeli okno ), tipka F6 vključi razdeljena podokna, ko preklapljate med podokni in območjem traku.

SHIFT+F6 preklaplja med delovnim listom, kontrolniki povečave, podoknom opravil in trakom.

CTRL+F6 preklopi do naslednjega okna delovnega zvezka, ko je odprtih nekaj oken delovnega zvezka.

F7

Prikaže pogovorno okno Črkovanje za preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

Ctrl+F7: izvede ukaz Premakni v oknu delovnega zvezka, če ni maksimizirano. Okno premaknite s puščičnimi tipkami, na koncu pa pritisnite tipko ENTER ali ESC za preklic.

F8

Vklopi ali izklopi razširitveni način. V razširitvenem načinu, se Razširjen izbor prikaže v vrstici stanja in puščične tipke razširijo izbor.

SHIFT+F8 vam omogoči dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic tako, da uporabite puščične tipke.

CTRL+F8 izvede ukaz Velikost (v nadzornem meniju za okno delovnega zvezka), ko delovni zvezek ni povečan.

ALT+F8 prikaže pogovorno okno Makro za ustvarjanje, zagon, urejanje ali brisanje makra.

F9

Izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

SHIFT+F9 izračuna aktivni delovni list.

CTRL+ALT+F9 izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 znova preveri odvisne formule in nato izračuna vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

CTRL+F9 pomanjša okno delovnega zvezka v ikono.

F10

vklop ali izklop namigov za tipke. (Tudi s pritiskom tipke ALT dosežete isto.)

SHIFT+F10 prikaže priročni meni za izbrani element.

ALT+SHIFT+F10 prikaže meni ali sporočilo gumba za preverjanje napak.

CTRL+F10 maksimizira ali obnovi izbrano okno delovnega zvezka.

F11

V ločenem listu grafikona ustvari grafikon s podatki v trenutnem obsegu.

SHIFT+F11 vstavi nov delovni list.

ALT+F11 odpre urejevalnik za Microsoft Visual Basic for Applications, kjer lahko ustvarite makro tako, da uporabite program Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikaže pogovorno okno Shrani kot.

Na vrh strani

Druge uporabne bližnjice

Opomba: Prenesite ali natisnite kartico s kratkimi navodili: Bližnjice na tipkovnici – razno. (PDF)

Tipka

Opis

ALT

Prikaže namige za tipke (nove bližnjice) na traku.

Primer:

Če pritisnete tipke ALT, O in P, preklopite delovni list v pogled postavitve strani.

Če pritisnete tipke ALT, O in E, preklopite delovni list v navadni pogled.

Če pritisnete tipke ALT, O in I, preklopite delovni list v pogled preloma strani.

PUŠČIČNE TIPKE

Premaknite eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno na delovnem listu.

CTRL+PUŠČIČNA TIPKA premakne do roba trenutnega podatkovno območje na delovnem listu.

SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic z eno celico.

CTRL+SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic v zadnjo polno celico v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširi izbor v naslednjo polno celico.

S PUŠČICO LEVO ali s PUŠČICO DESNO izberete zavihek na levi ali desni strani, ko je trak izbran. Ko je odprt ali izbran podmeni, s tema puščičnima tipkama preklapljate med glavnim menijem in podmenijem. Ko je trak izbran, se lahko s tema tipkama premikate med gumbi na zavihku.

S PUŠČICO DOL ali PUŠČICO GOR izberete naslednji ali prejšnji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni. Ko je izbran zavihek traku, se lahko s tema tipkama premikate gor ali dol po skupini zavihka.

V pogovornem oknu se lahko s puščičnimi tipkami premikate med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA DOL ali ALT+PUŠČICA DOL odpre izbran spustni seznam.

BACKSPACE

Izbriše en znak v levo v vnosni vrstici.

Prav tako počisti vsebino aktivne celice.

V načinu urejanja celice izbriše znak levo od mesta vstavljanja.

DELETE

Odstrani vsebino (podatke in formule) celice iz izbranih celic, ne da bi to vplivalo na oblike ali komentarje v celicah.

V načinu za urejanje celice izbriše znak desno od mesta vstavljanja.

END

END vklopi način End. V načinu End lahko pritisnete puščično tipko, da se premaknete na naslednjo celico, ki ni prazna v istem stolpcu, v katerem je aktivna celica. Če so celice prazne, se boste s pritiskom tipke End in puščične tipke pomaknili v zadnjo celico vrstice ali stolpca.

END izbere tudi zadnji ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

S kombinacijo tipk CTRL+END se premaknete v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico v uporabljenem stolpcu, ki je skrajno desno. Če je kazalec v vnosni vrstici, lahko s tipkama CTRL+END premaknete kazalec do konca besedila.

S kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+END razširite izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot). Če je kazalec v vnosni vrstici, s kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+END izberete celotno besedilo v vnosni vrstici, od mesta kazalca do konca, kar pa ne vpliva na višino vnosne vrstice.

ENTER

Dokonča vnos celice iz celice ali vnosne vrstice in (privzeto) izbere spodnjo celico.

V obrazcu za vnos podatkov premakne do prvega polja v naslednjem zapisu.

Odpre izbrani meni (če želite aktivirati menijsko vrstico, pritisnite F10) ali izvede dejanje za izbran ukaz.

V pogovornem oknu izvede dejanje za privzeti gumb ukaza v pogovornem oknu (gumb s krepkim orisom, pogosto gumb V redu).

ALT+ENTER začne novo vrsto v isti celici.

CTRL+ENTER zapolni izbrani obseg celice s trenutnim vnosom.

SHIFT+ENTER dokonča vnos celice in izbere zgornjo celico.

ESC

Prekliče vnos v celici ali vnosni vrstici.

Zapre odprt meni ali podmeni, pogovorno okno ali okno sporočila.

Zapre tudi celozaslonski način, ko je bil ta način uporabljen, in vrne na običajni način zaslona, da znova prikaže trak in vrstico stanja.

HOME

Premakne na začetek vrstice na delovnem listu.

Premakne do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

Izbere prvi ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

CTRL+HOME premakne na začetek delovnega lista.

CTRL+SHIFT+HOME razširi izbor celic na začetek delovnega lista.

PAGE DOWN

Premakne en zaslon navzdol na delovnem listu.

ALT+PAGE DOWN premakne en zaslon v desno na delovnem listu.

CTRL+PgDn premakne na naslednji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PgDn izbere trenutni in naslednji list v delovnem zvezku.

PAGE UP

Premakne en zaslon navzgor na delovnem listu.

ALT+PguP premakne en zaslon na levo na delovnem listu.

CTRL+PguP premakne na prejšnji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PguP izbere trenutni in prejšnji list v delovnem zvezku.

PRESLEDNICA

V pogovornem oknu izvede dejanje za izbran gumb ali potrdi ali počisti potrditveno polje.

CTRL+PRESLEDNICA izbere celoten stolpec na delovnem listu.

SHIFT+PRESLEDNICA izbere celotno vrstico na delovnem listu.

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere celoten delovni list.

 • Če so na delovnem listu podatki, lahko s kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izberete trenutno območje. Če še enkrat pritisnete kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA, izberete trenutno območje in pripadajoče vrstice s povzetki. Če tretjič pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA, izberete celoten delovni list.

 • Ko je izbran predmet, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere vse predmete na delovnem listu.

ALT+PRESLEDNICA prikaže nadzorni meni za Excelovo okno.

TAB

Premakne eno celico na desno na delovnem listu.

Premika med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

Premakne do naslednje možnosti ali skupine možnosti v pogovornem oknu.

SHIFT+TAB premakne do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

CTRL+TAB preklopi na naslednji zavihek v pogovornem oknu.

CTRL+SHIFT+TAB preklopi na prejšnji zavihek v pogovornem oknu.

Na vrh strani

V tem članku so opisane bližnjice na tipkovnici, funkcijske tipke in nekatere druge pogoste bližnjice na tipkovnici za Excel 2007. Vključene so bližnjice za dostop do traku.

Namig: Če želite imeti ta vir na voljo med delom, natisnite to temo. Če želite natisniti to temo, pritisnite CTRL+P.

Opomba: Če za dejanje, ki ga želite uporabiti, ni bližnjice na tipkovnici, lahko posnamete makro, da jo ustvarite.

Bližnjice na tipkovnici v kombinaciji s tipko CTRL

Tipka

Opis

CTRL+PgUp

Preklop med zavihki delovnega lista od leve proti desni.

CTRL+PgDn

Preklop med zavihki delovnega lista od desne proti levi.

CTRL+SHIFT+(

Razkrije morebitne skrite vrstice v izboru.

CTRL+SHIFT+)

Razkrije morebitne skrite stolpce v izboru.

CTRL+SHIFT+&

Uporabi zunanjo obrobo izbranih celic.

CTRL+SHIFT_

Odstrani zunanjo obrobo iz izbranih celic.

CTRL+SHIFT+~

Uporabi splošno obliko zapisa števila.

CTRL+SHIFT+$

Uporabi valutno obliko z dvema decimalkama (negativne številke v oklepajih).

CTRL+SHIFT+%

Uporabi obliko odstotka brez decimalnih mest.

CTRL+SHIFT+^

Uporabi eksponentno obliko zapisa števila z dvema decimalkama.

CTRL+SHIFT+#

Uporabi obliko datuma z dnevom, mesecem in letom.

CTRL+SHIFT+@

Uporabi obliko časa z uro in minuto in AM ali PM.

CTRL+SHIFT+!

Uporabi obliko zapisa števila z dvema decimalkama, ločilom tisočic in znakom minus (-) za negativne vrednosti.

CTRL+SHIFT+*

Izbere trenutno območje okoli aktivne celice (območje podatkov, ki ga obdajajo prazne vrstice in prazni stolpci).

V vrtilni tabeli izbere celotno poročilo vrtilne tabele.

CTRL+SHIFT+:

Vnese trenutni čas.

CTRL+SHIFT+"

Kopira vrednost iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Prikaže pogovorno okno Vstavi za vstavljanje praznih celic.

CTRL+Minus (-)

Prikaže pogovorno okno Izbriši za brisanje izbranih celic.

CTRL+;

Vnese trenutni datum.

CTRL+`

Preklaplja med prikazovanjem vrednosti celice in prikazovanjem formul na delovnem listu.

CTRL+'

Kopira formulo iz celice nad aktivno celico v celico ali vnosno vrstico.

CTRL+1

Prikaže pogovorno okno Oblikovanje celice.

CTRL+2

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+3

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+4

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+5

Uporabi ali odstrani prečrtano.

CTRL+6

Preklapljanje med skritimi predmeti, prikazovanje predmetov in prikazovanje označb mesta za predmete.

CTRL+8

Prikaže ali skrije orisne simbole.

CTRL+9

Skrije izbrane vrstice.

CTRL+0

Skrije izbrane stolpce.

CTRL+A

Izbere celoten delovni list.

Če so na delovnem listu podatki, lahko s kombinacijo tipk CTRL+A izberete trenutno območje. Če še enkrat pritisnete kombinacijo tipk CTRL+A, izberete trenutno območje in pripadajoče vrstice s povzetki. Če pritisnete CTRL+A tretjič, boste izbrali celoten delovni list.

Ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli, prikaže pogovorno okno Argumenti funkcije.

CTRL+SHIFT+A vstavi imena argumentov in oklepaje, ko je mesto vstavljanja desno od imena funkcije v formuli.

CTRL+B

Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje.

CTRL+C

Kopira izbrane celice.

CTRL+C, čemur sledi še ena kombinacija CTRL+C, prikaže odložišče.

CTRL+D

Uporabi ukaz Zapolni navzdol za kopiranje vsebin in oblike zgornje celice izbranega obsega v spodnje celice.

CTRL+F

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Najdi.

SHIFT+F5 prav tako prikaže ta zavihek, medtem ko SHIFT+F4 ponovi zadnje dejanje Najdi.

CTRL+SHIFT+F odpre pogovorno okno Oblikovanje celice z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+G

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

F5 prav tako prikaže to pogovorno okno.

CTRL+H

Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj z izbranim zavihkom Zamenjaj.

CTRL+I

Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje.

CTRL+K

Prikaže pogovorno okno Vstavi hiperpovezavo za nove hiperpovezave ali pogovorno okno Urejanje hiperpovezave za izbrane obstoječe hiperpovezave.

CTRL+N

Ustvari nov, prazen delovni zvezek.

CTRL+O

Prikaže pogovorno okno Odpri za odpiranje ali iskanje datoteke.

CTRL+SHIFT+O izbere vse celice, ki vsebujejo opombe.

CTRL+P

Prikaže pogovorno okno Natisni.

CTRL+SHIFT+P odpre pogovorno okno Oblikovanje celic z izbranim zavihkom Pisava.

CTRL+R

Uporabi ukaz Zapolni desno za kopiranje vsebine in oblike skrajno leve celice izbranega obsega v celice na desni strani.

CTRL+S

Shrani aktivno datoteko s trenutnim imenom datoteke, mestom in obliko zapisa datoteke.

CTRL+T

Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje tabele.

CTRL+U

Uporabi ali odstrani podčrtano.

CTRL+SHIFT+U preklaplja med razširjanjem in krčenjem vnosne vrstice.

CTRL+V

Vstavi vsebino odložišča na mesto vstavljanja in nadomesti morebiten izbor. Na voljo samo potem, ko ste izrezali ali kopirali predmet, besedilo ali vsebine celice.

S pritiskom tipk CTRL+ALT+V se prikaže pogovorno okno Posebno lepljenje. Na voljo je šele, ko izrežete ali kopirate predmet, besedilo ali vsebino celice na delovnem listu ali v drugem programu.

CTRL+W

Zapre izbrano okno delovnega zvezka.

CTRL+X

Izreže izbrane celice.

CTRL+Y

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

CTRL+Z

Uporabi ukaz Razveljavi za odpravo zadnjega ukaza ali za brisanje zadnjega vnosa, ki ste ga vnesli.

CTRL+SHIFT+Z uporabi ukaz Razveljavi ali Uveljavi za razveljavitev ali uveljavitev zadnjega samodejnega popravka, ko so prikazane pametne oznake samopopravkov.

Na vrh strani

Funkcijske tipke

Tipka

Opis

F1

Prikaže podokno opravil Pomoč za Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 prikaže ali skrije trak, komponento za uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

ALT+F1 ustvari grafikon podatkov v trenutnem obsegu.

ALT+SHIFT+F1 vstavi nov delovni list.

F2

Uredi aktivno celico in položaj točke vstavljanja na koncu vsebine celice. Prav tako tudi premakne točko vstavljanja v vnosno vrstico, če je urejanje celice izklopljeno.

SHIFT+F2 doda ali uredi komentar v celici.

CTRL+F2 prikaže okno s predogledom tiskanja.

F3

Prikaže pogovorno okno Prilepi ime.

SHIFT+F3 prikaže pogovorno okno Vstavi funkcijo.

F4

Če je mogoče, ponovi zadnji ukaz ali zadnje dejanje.

Ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg, ukaz F4 pregleda različne kombinacije absolutnih in relativnih sklicev.

CTRL+F4 zapre izbrano okno delovnega zvezka.

F5

Prikaže pogovorno okno Pojdi na.

CTRL+F5 obnovi velikost okna izbranega okna delovnega zvezka.

F6

Preklaplja med delovnim listom, trakom, podoknom opravil in kontrolniki povečave. Na delovnem listu, ki je bilo razdeljeno (meni Pogled , možnost Upravljaj okno , Zamrzni podokna , ukaz Razdeli okno ), tipka F6 vključi razdeljena podokna, ko preklapljate med podokni in območjem traku.

SHIFT+F6 preklaplja med delovnim listom, kontrolniki povečave, podoknom opravil in trakom.

CTRL+F6 preklopi do naslednjega okna delovnega zvezka, ko je odprtih nekaj oken delovnega zvezka.

F7

Prikaže pogovorno okno Črkovanje za preverjanje črkovanja na aktivnem delovnem listu ali v izbranem obsegu.

Ctrl+F7: izvede ukaz Premakni v oknu delovnega zvezka, če ni maksimizirano. Okno premaknite s puščičnimi tipkami, na koncu pa pritisnite tipko ENTER ali ESC za preklic.

F8

Vklopi ali izklopi razširitveni način. V razširitvenem načinu, se Razširjen izbor prikaže v vrstici stanja in puščične tipke razširijo izbor.

SHIFT+F8 vam omogoči dodajanje nepriležne celice ali obsega v izbor celic tako, da uporabite puščične tipke.

CTRL+F8 izvede ukaz Velikost (v nadzornem meniju za okno delovnega zvezka), ko delovni zvezek ni povečan.

ALT+F8 prikaže pogovorno okno Makro za ustvarjanje, zagon, urejanje ali brisanje makra.

F9

Izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih.

SHIFT+F9 izračuna aktivni delovni list.

CTRL+ALT+F9 izračuna vse delovne liste v vseh odprtih delovnih zvezkih ne glede na to, ali je od zadnjega izračuna prišlo do sprememb.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 znova preveri odvisne formule in nato izračuna vse celice v vseh odprtih delovnih zvezkih, vključno s celicami, ki niso označene za izračun.

CTRL+F9 pomanjša okno delovnega zvezka v ikono.

F10

Vklopi ali izklopi nasvete za tipko.

SHIFT+F10 prikaže priročni meni za izbrani element.

ALT+SHIFT+F10 prikaže meni ali sporočilo za pametno oznako. Če prisotna več kot ena pametna oznaka, preklopi na naslednjo pametno oznako ter prikaže njen meni ali sporočilo.

CTRL+F10 poveča ali obnovi izbrano okno delovnega zvezka.

F11

Ustvari grafikon podatkov v trenutnem obsegu.

SHIFT+F11 vstavi nov delovni list.

ALT+F11 odpre urejevalnik za Microsoft Visual Basic, kjer lahko ustvarite makro tako, da uporabite program Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikaže pogovorno okno Shrani kot.

Na vrh strani

Druge uporabne bližnjice

Tipka

Opis

PUŠČIČNE TIPKE

Premaknite eno celico navzgor, navzdol, levo ali desno na delovnem listu.

CTRL+PUŠČIČNA TIPKA premakne do roba trenutnega podatkovno območje na delovnem listu.

SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic z eno celico.

CTRL+SHIFT+PUŠČIČNA TIPKA razširi izbor celic v zadnjo polno celico v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširi izbor v naslednjo polno celico.

S PUŠČICO LEVO ali s PUŠČICO DESNO izberete zavihek na levi ali desni strani, ko je trak izbran. Ko je odprt ali izbran podmeni, s tema puščičnima tipkama preklapljate med glavnim menijem in podmenijem. Ko je trak izbran, se lahko s tema tipkama premikate med gumbi na zavihku.

S PUŠČICO DOL ali PUŠČICO GOR izberete naslednji ali prejšnji ukaz, ko je odprt meni ali podmeni. Ko je izbran zavihek traku, se lahko s tema tipkama premikate gor ali dol po skupini zavihka.

V pogovornem oknu se lahko s puščičnimi tipkami premikate med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA DOL ali ALT+PUŠČICA DOL odpre izbran spustni seznam.

BACKSPACE

Izbriše en znak v levo v vnosni vrstici.

Prav tako počisti vsebino aktivne celice.

V načinu urejanja celice izbriše znak levo od mesta vstavljanja.

DELETE

Odstrani vsebino (podatke in formule) celice iz izbranih celic, ne da bi to vplivalo na oblike ali komentarje v celicah.

V načinu za urejanje celice izbriše znak desno od mesta vstavljanja.

END

Premakne do celice v spodnjem desnem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

Izbere tudi zadnji ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

S kombinacijo tipk CTRL+END se premaknete v zadnjo celico na delovnem listu, v najnižjo uporabljeno vrstico v uporabljenem stolpcu, ki je skrajno desno. Če je kazalec v vnosni vrstici, lahko s tipkama CTRL+END premaknete kazalec do konca besedila.

S kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+END razširite izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot). Če je kazalec v vnosni vrstici, s kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+END izberete celotno besedilo v vnosni vrstici, od mesta kazalca do konca, kar pa ne vpliva na višino vnosne vrstice.

ENTER

Dokonča vnos celice iz celice ali vnosne vrstice in (privzeto) izbere spodnjo celico.

V obrazcu za vnos podatkov premakne do prvega polja v naslednjem zapisu.

Odpre izbrani meni (če želite aktivirati menijsko vrstico, pritisnite F10) ali izvede dejanje za izbran ukaz.

V pogovornem oknu izvede dejanje za privzeti gumb ukaza v pogovornem oknu (gumb s krepkim orisom, pogosto gumb V redu).

ALT+ENTER začne novo vrsto v isti celici.

CTRL+ENTER zapolni izbrani obseg celice s trenutnim vnosom.

SHIFT+ENTER dokonča vnos celice in izbere zgornjo celico.

ESC

Prekliče vnos v celici ali vnosni vrstici.

Zapre odprt meni ali podmeni, pogovorno okno ali okno sporočila.

Zapre tudi celozaslonski način, ko je bil ta način uporabljen, in vrne na običajni način zaslona, da znova prikaže trak in vrstico stanja.

HOME

Premakne na začetek vrstice na delovnem listu.

Premakne do celice v zgornjem levem kotu okna, ko je vklopljena funkcija SCROLL LOCK.

Izbere prvi ukaz v meniju, ko je viden meni ali podmeni.

CTRL+HOME premakne na začetek delovnega lista.

CTRL+SHIFT+HOME razširi izbor celic na začetek delovnega lista.

PAGE DOWN

Premakne en zaslon navzdol na delovnem listu.

ALT+PAGE DOWN premakne en zaslon v desno na delovnem listu.

CTRL+PgDn premakne na naslednji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PgDn izbere trenutni in naslednji list v delovnem zvezku.

PAGE UP

Premakne en zaslon navzgor na delovnem listu.

ALT+PguP premakne en zaslon na levo na delovnem listu.

CTRL+PguP premakne na prejšnji list v delovnem zvezku.

CTRL+SHIFT+PguP izbere trenutni in prejšnji list v delovnem zvezku.

PRESLEDNICA

V pogovornem oknu izvede dejanje za izbran gumb ali potrdi ali počisti potrditveno polje.

CTRL+PRESLEDNICA izbere celoten stolpec na delovnem listu.

SHIFT+PRESLEDNICA izbere celotno vrstico na delovnem listu.

CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere celoten delovni list.

 • Če so na delovnem listu podatki, lahko s kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izberete trenutno območje. Če še enkrat pritisnete kombinacijo tipk CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA, izberete trenutno območje in pripadajoče vrstice s povzetki. Če tretjič pritisnete CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA, izberete celoten delovni list.

 • Ko je izbran predmet, CTRL+SHIFT+PRESLEDNICA izbere vse predmete na delovnem listu.

ALT+PRESLEDNICA prikaže nadzorni meni za Microsoft Office Excelovo okno.

TAB

Premakne eno celico na desno na delovnem listu.

Premika med nezaklenjenimi celicami na zaščitenem delovnem listu.

Premakne do naslednje možnosti ali skupine možnosti v pogovornem oknu.

SHIFT+TAB premakne do prejšnje celice na delovnem listu ali do prejšnje možnosti v pogovornem oknu.

CTRL+TAB preklopi na naslednji zavihek v pogovornem oknu.

CTRL+SHIFT+TAB preklopi na prejšnji zavihek v pogovornem oknu.

Na vrh strani

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Glejte tudi

Bližnjice na tipkovnici v Excelu za Mac

Pregled formul v Excelu

Kako se izogniti nedelujočim formulam

Zaznavanje napak v formulah

Funkcije v Excelu (po abecedi)

Excelove funkcije (po kategoriji)

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Excelu

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in pomikanje po Excelu

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×