Bližnjice na tipkovnici v Excelu za splet

Bližnjice na tipkovnici v Excelu za splet

Veliko uporabnikov dela učinkoviteje z zunanjo tipkovnico z bližnjicami na tipkovnici za Excel za splet v sistemu Windows. Za slabovidne ali gibalno omejene uporabnike so bližnjice na tipkovnici lažje za uporabo kot zaslon na dotik in so osnovne alternative za miško. V tem članku so navedene bližnjice na tipkovnici za Excel za splet v sistemu Windows.

Opombe: 

 • Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

 • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

V tem članku

Hitri namigi za uporabo bližnjic na tipkovnici s storitvijo Excel za splet

 • Storitev Excel za splet se izvaja v spletnem brskalniku, tako da so bližnjice na tipkovnici drugačne od bližnjic v Excelu za namizne računalnike. Če se želite na primer premakniti na področja v aplikaciji, namesto F6 uporabite Ctrl+F6.

  Uporabite lahko običajne bližnjice brskalnika, kot sta F1 in Ctrl+

 • Vse ukaze lahko hitro najdete tako, da pritisnete Alt + Win + Q, če se želite pomakniti v razdelek Pokaži mi. V razdelku Pokaži mi lahko preprosto vnesete želeno besedo ali ime ukaza (na voljo le v pogledu za urejanje). Funkcija »Pokaži mi« poišče sorodne možnosti in prikaže seznam. Izberite ukaz s puščicama dol in gor, nato pa pritisnite tipko Enter.

 • Če se želite pomakniti v določeno celico v delovnem zvezku, uporabite ukaz Pojdi na: pritisnite Ctrl + G, vnesite sklic na celico (npr. B14) in nato pritisnite tipko Enter.

 • Če uporabljate bralnik zaslona, glejte Pogosta opravila v programu Excel Online.

Najpogosteje uporabljene bližnjice

Tu so navedene najpogosteje uporabljene bližnjice za Excel za splet.

Če želite

Pritisnite

Premik v določeno celico

Ctrl+G

Premakni navzdol

Page down ali puščica dol

Premik navzgor

Page up ali puščica gor

Tiskanje

Ctrl + P

Kopiranje

CTRL+C

Lepljenje

CTRL + V

Izrezovanje

CTRL + X

Razveljavitev

CTRL + Z

Odpiranje delovnega zvezka

CTRL + O

Zapiranje delovnega zvezka

CTRL + W

Shrani kot

ALT + F2

Iskanje

Ctrl + F

Krepko

CTRL + B

Odpiranje priročnega menija

 • Tipkovnica v sistemu Windows: tipka priročnega menija Windows + F10. Tipka priročnega menija sistema Windows je med levo tipko Alt in levo tipko Ctrl.

 • Druge tipkovnice: Shift + F10

Pokaži mi

Alt + Q

Iskanje

Ctrl + F ali Shift + F3

Ponovitev iskanja, navzdol

Shift + F4

Ponovitev iskanja, navzgor

Ctrl + Shift + F4

Vstavi grafikon

ALT + F1

Tipke za dostop: Bližnjice za uporabo traku

Excel za splet zdaj nudi tipke za dostop oz. bližnjice na tipkovnici za premikanje po traku. Če ste že uporabljali tipke za dostop za namizne računalnike, da ste prihranili čas pri delu v Excelu, boste opazili, da so tipke za dostop v storitvi Excel za splet zelo podobne.

V programu Excel 2016 za Windows se tipke za dostop začnejo s tipko Alt. V storitvi Excel za splet se vse tipke za dostop začnejo z Alt + Win, nato pa dodate črko za zavihek traku. Če se želite na primer premakniti na zavihek »Pregled«, pritisnite Alt+Win+R.

Če uporabljate Excel za splet v računalniku Mac, pritisnite tipki CTRL + OPT, da začnete.

Trak storitve Excel Online s prikazanim zavihkom »Osnovno« in nasveti za tipko na vseh zavihkih
 • Če se želite premakniti na trak, pritisnite Alt+Win, lahko pa pritiskate Ctrl+F6, dokler se ne premaknete na zavihek »Osnovno«.

 • Če se želite premikati med zavihki na traku, pritisnite tabulatorko.

 • Če želite skriti trak, da imate na voljo več delovnega prostora, pritisnite tipki Ctrl+F1. Ponovite, da znova prikažete trak.

Na traku lahko neposredno odprete nek zavihek tako, da pritisnete eno od tipk za dostop:

Če želite

Pritisnite

Odpiranje polja »Pokaži mi« na traku in vnos iskanega izraza.

ALT + Win, Q

Odpiranje zavihka »Datoteka« in uporaba pogleda »Backstage«.

ALT + Win, F

Odpiranje zavihka »Osnovno« ter oblikovanje besedila in številk ali pa uporaba drugih orodij, kot je »Najdi«.

Alt + Win, H

Odpiranje zavihka »Vstavljanje« in vstavljanje funkcije, tabele, grafikona, hiperpovezave ali pripombe.

Alt + Win, N

Odpiranje zavihka »Podatki« in osveževanje povezovalnikov ali uporaba orodij za podatke.

Alt + Win, A

Odpiranje zavihka »Pregled« in uporaba preverjevalnika dostopnosti ali delo s pripombami.

Alt + Win, R

Odpiranje zavihka »Pogled« za izbor pogleda, zamrzovanje vrstic ali stolpcev v delovnem listu ali pa prikaz mrežnih črt in glav.

Alt + Win, W

Z bližnjicami v tej tabeli lahko prihranite čas, ko delate z zavihki in meniji traku.

Če želite

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk za dostop.

Alt +Win. Za premik na drug zavihek uporabite tipke za dostop ali tabulatorko.

Premik fokusa na ukaze na traku.

Enter, nato pa tabulatorka ali Shift+Tab

Aktivacija izbranega gumba.

Preslednica ali Enter

Odpiranje seznama izbranega ukaza.

Preslednica ali Enter

Odpiranje menija za izbrani gumb.

Alt + puščica dol

Če je meni ali podmeni odprt, se premaknite na naslednji ukaz.

Esc

Bližnjice za Excel za splet

Opomba: Če se preglednica v programu Excel za splet odpre v pogledu za branje, ukazi za urejanje ne bodo delovali. Če želite preklopiti v pogled za urejanje, premaknite fokus iz delovnega lista tako, da pritisnete Ctrl+F6, in nato pritiskajte tabluatorko, da se pomaknete na seznam Urejanje delovnega zvezka. Pritisnite preslednico, pritisnite tipko s puščico dol, nato pa izberite Uredi v storitvi Excel Online.

Dejanje

Pritisnite

Vstavljanje vrstice nad trenutno vrstico

Alt+Win+H, I, R

Vstavljanje stolpca levo od trenutnega stolpca

Alt+Win+H, I, C

Izrezovanje

Ctrl+X

Kopiranje

CTRL+C

Lepljenje

Ctrl+V

Razveljavitev

Ctrl+Z

Uveljavitev

Ctrl + Y

Začetek nove vrstice v isti celici

Alt+Enter

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL+K

Vstavi tabelo

Ctrl + L

Vstavljanje funkcije

Shift + F3

Povečava velikosti pisave

Ctrl + Shift + >

Zmanjšanje velikosti pisave

Ctrl + Shift + <

Uporabi filter

Alt + Win + A, T

Znova uporabi filter

Ctrl + Alt + L

Dejanje

Tipke

Dokončanje vnosa v celico in izbor celice spodaj

Enter

Dokončanje vnosa v celico in izbor celice zgoraj

Shift+Enter

Dokončanje vnosa v celico in izbor naslednje celice v vrstici

Tabulatorka

Dokončanje vnosa v celico in izbor prejšnje celice v vrstici

Shift+Tab

Preklic vnosa v celico

Esc

Dejanje

Tipke

Urejanje izbrane celice

F2

Pregled vseh kombinacij absolutnih in relativnih sklicev, ko je v formuli izbran sklic na celico ali obseg.

F4

Čiščenje izbrane celice

Delete

Čiščenje izbrane celice in začetek urejanja

Backspace

Premik na začetek vrstice celic

Home

Premik na konec vrstice celic

End

Izbor v desno po znaku

Shift+puščica desno

Izbor do začetka podatkov v celici

Shift+Home

Izbor do konca podatkov v celici

Shift+End

Izbor v levo po znaku

Shift+puščica levo

Razširitev izbora do zadnje celice, ki ni prazna, v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširitev izbora do naslednje celice, ki ni prazna.

Ctrl+Shift+puščica desno ali Ctrl+Shift+puščica levo

Dejanje

Tipke

Krepko

Ctrl+B

Ležeče

Ctrl+I

Podčrtano

Ctrl+U

Lepljenje oblikovanja

Shift + Ctrl + V

Ctrl+Shift+&

Uporabite zunanjo obrobo za izbrane celice

Dejanje

Tipke

Eno celico navzgor

Puščica gor ali Shift + Enter

Eno celico navzdol

Puščica dol ali Enter

Premik za eno celico v desno

Puščica desno ali Tabulatorka

Premik na začetek vrstice

Home

Premik na celico A1

Ctrl+Home

Premik na zadnjo celico uporabljenega obsega

Ctrl+End

Pomik za en zaslon navzdol (28 vrstic)

Page Down

Pomik za en zaslon navzgor (28 vrstic)

Page Up

Premik do roba trenutnega podatkovnega območja

Ctrl+puščica desno ali Ctrl+puščica levo

Premik med vsebino traku in delovnega zvezka

Ctrl + F6

Premik na drug zavihek na traku

Tabulatorka.

Pritisnite Enter, da se premaknete na trak tega zavihka.

Vstavljanje novega lista

Shift + F11

Preklop na naslednji list

ALT + Control + Page Down

Preklop na prejšnji list

ALT + Control + Page Up

Dejanje

Tipke

Odpiranje menija/prikaz na ravni z več podrobnostmi

Alt+puščica dol

Prikaz na ravni z manj podrobnostmi

Alt+puščica gor

Sledenje hiperpovezavi

Ctrl+Enter

Odpiranje podokna s pripombami med urejanjem.

Shift+F2

Če želite narediti to

Pritisnite

Izbor obsega celic

Shift+puščične tipke

Izbira celotnega stolpca

Ctrl+PRESLEDNICA

Izberi celotno vrstico

Shift+PRESLEDNICA

Razširitev izbora do zadnje celice, ki ni prazna, v istem stolpcu ali isti vrstici, kot je aktivna celica. Če je naslednja celica prazna, razširitev izbora do naslednje celice, ki ni prazna.

Ctrl+Shift+puščica desno ali Ctrl+Shift+puščica levo

Dejanje

Tipke

Od vrha do dna (ali naprej skozi izbor)

Enter

Od dna do vrha (ali nazaj skozi izbor)

Shift+Enter

Naprej skozi vrstico (ali navzdol skozi izbor enega stolpca)

Tabulatorka

Nazaj skozi vrstico (ali navzgor skozi izbor enega stolpca)

Shift + Tab

Dejanje

Tipke

Izračun delovnega zvezka (osveževanje)

F9

Celoten izračun

Ctrl+Shift+Alt+F9

Osveži zunanje podatke

Alt + F5

Osvežitev vseh zunanjih podatkov

Ctrl+Alt+F5

Samodejno seštevanje

ALT + enačaj (=)

Excel za splet Meni z bližnjicami za dostopnost v storitvi Excel Online (Alt + Shift + A)

S temi bližnjicami na tipkovnici lahko hitro dostopate do pogostih funkcij:

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikanje med območji

Ctrl+F6 ali Ctrl+Shift+F6

Premikanje znotraj območij

tabulatorka ali Shift+tabulatorka

Premik v polje »Pokaži mi« za zagon poljubnega ukaza

Alt+Q

Prikaz ali skrivanje namigov za tipke

Alt+Windows

Urejanje izbrane celice

F2

Premik v določeno celico

Ctrl+G

Premik na drug delovni list v delovnem zvezku

Ctrl+Alt+Page Up ali Ctrl+Alt+Page Down

Odpiranje priročnega menija

Shift+F10

Preberi glavo vrstice

Ctrl+Alt+Shift+T

Preberi vrstico do aktivne celice

Ctrl+Alt+Shift+Home

Preberi vrstico od aktivne celice

Ctrl+Alt+Shift+End

Preberi glavo stolpca

Ctrl+Alt+Shift+H

Preberi stolpec do aktivne celice

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Preberi stolpec od aktivne celice

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Možnost premikanja pogovornih oken

Ctrl+Alt+Space

Glejte tudi

Naučite se krmariti po Excelu z dostopnimi funkcijami

Osnovna opravila z bralnikom zaslona v Excelu

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×