Združljivost spletnega brskalnika v storitvah InfoPath Forms Services

InfoPath Forms Services je strežniška tehnologija, ki omogoča uporabnikom, da izpolnijo obrazce programa Microsoft Office InfoPath z uporabo spletnega brskalnika. Uporabnikom za izpolnjevanje InfoPathovega obrazca ni treba namestiti programa InfoPath v računalnik, prav tako jim ni treba prenesti nobenih dodatkov iz spleta. Uporabniki morajo imeti le dostop do brskalnika, kot je Microsoft Internet Explorer, Apple Safari ali Firefox.

V tem članku so navedeni brskalniki, ki so združljivi s strežnikom InfoPath Forms Services. Poleg tega so v tem članku navedene funkcije, ki so podprte v predlogah obrazcev, združljivih z brskalnikom, funkcije, ki jih ni mogoče uporabiti v predlogah obrazcev, združljivih z brskalnikom, in razlike v delovanju, ki se lahko pojavijo pri ogledu oblik, ki temeljijo na predlogah obrazca, združljivih z brskalnikom, v različnih brskalnikih.

V tem članku

Spletni brskalniki, ki so združljivi s storitvami InfoPath Forms Services

Funkcije programa InfoPath, ki so podprte v storitvah InfoPath Forms Services

Spletni brskalniki, ki so združljivi s storitvami InfoPath Forms Services

Ikona polne podpore = Polna podpora  Ikone delne podpore = Delna podpora Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = Podpora ni na voljo

Opomba : Če določena različica brskalnika ni navedena na seznamu v tej tabeli, ni podprta. Na primer, podpora za starejše brskalnike, vključno z brskalniki Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer za računalnike Macintosh in različicami brskalnikov neodvisnih izdelovalcev, ki so starejše od navedenih različic v tej tabeli, ni na voljo. Čeprav bodo obrazci, ki jih je mogoče uporabiti v brskalniku, morda delovali pravilno v teh brskalnikih, so bili obrazci, ki jih je mogoče uporabiti v brskalniku, preskušeni le v različicah brskalnikov, ki so navedene v tej tabeli.

V spodnji tabeli so prikazani določeni brskalniki, ki so združljivi s storitvami InfoPath Forms Services.

Spletni brskalnik

Windows 1

Unix/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bitni)

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Windows Internet Explorer 7.0 (32-bitni)

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Firefox 1.5

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Mozilla 1.7

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Netscape 7.2

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Netscape 8.1

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Safari 2.0

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona polne podpore

1Vključuje operacijski sistem Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP in Microsoft Windows 2000.

Na vrh strani

Funkcije programa InfoPath, ki so podprte v storitvah InfoPath Forms Services

Večina InfoPathovih kontrolnikov in funkcij deluje enako, ne glede na to, ali uporabniki izpolnjujejo obrazec v brskalniku Internet Explorer, Firefox, Safari ali katerem koli drugem podprtem brskalniku. Vendar pa je isti obrazec lahko v različnih brskalnikih prikazan drugače. Te vizualne razlike je mogoče pripisati načinu, kako različni brskalniki podpirajo spletne tehnologije, kot so jezik HTML, kaskadni seznami slogov (CSS) in JavaScript.

Poleg tega obstajajo nekateri kontrolniki in funkcije, ki so v celoti podprti le v brskalnikih, ki podpirajo tehnologije Microsoft ActiveX, npr. Internet Explorer 6.0 ali Internet Explorer 7.0. V drugih brskalnikih bodo te funkcije morda delovale drugače ali pa bo njihova funkcionalnost omejena.

Podpora za kontrolnike obrazcev

Podpora za kontrolnike obrazcev

S to tabelo lahko ugotovite, ali določen InfoPathov kontrolnik podpirajo storitve InfoPath Forms Services.

V nekaterih primerih kontrolnik morda ne bo deloval na enak način v vseh brskalnikih, čeprav ga podpirajo storitve InfoPath Forms Services. Uporabite lahko npr. polja z obogatenim besedilom v predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalnikom. Toda uporabniki vidijo le poln nabor možnosti oblikovanja obogatenega besedila, ko izpolnjujejo obrazec v Internet Explorerju.

Ko si uporabniki ogledujejo obrazec v brskalniku prenosne naprave, so nekateri kontrolniki ravno tako prikazani drugače kot v namiznem brskalniku, nekateri kontrolniki pa so popolnoma prezrti. Na primer, čeprav lahko uporabljate kontrolnik za datotečno prilogo v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, ta kontrolnik ni prikazan, ko si obrazec ogledujete v brskalniku prenosne naprave. Če želite več informacij o optimiziranju predlog obrazcev za uporabo v prenosnih napravah, si na vrhu tega članka oglejte povezave Glejte tudi.

Ikona polne podpore = Polna podpora  Ikone delne podpore = Delna podpora Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = Podpora ni na voljo

Kontrolnik programa InfoPath 2007

Namizni brskalniki

Brskalniki v prenosnih napravah

Polje z besedilom

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Potrditveno polje

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Gumb

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Polje z izrazom

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Polje s seznamom

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Polje s spustnim seznamom

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Ponavljajoč se odsek

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Hiperpovezava

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Izbirni gumb

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Izbirni odsek

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ponavljajoča se tabela

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Kontrolnik datotečne priloge

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Izbirnik datuma 1

Ikone delne podpore

Ikone delne podpore

Polje z obogatenim besedilom 2

Ikone delne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Kontrolnik ActiveX

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Kontrolnik označenega seznama

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Izbirna skupina

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Odsek za izbor

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Kombinirano polje

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Vodoravna ponavljajoča se tabela

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Vodoravno območje

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Kontrolnik slike s črnilom

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Kontrolnik za glavno/podrobno

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Seznamsko polje za več izborov

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Kontrolnik oštevilčenega seznama

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Kontrolnik slike

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Kontrolnik navadnega seznama

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ponavljajoča se skupina za izbor

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ponavljajoči se rekurzivni odsek

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Območje z drsnim trakom

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Navpična oznaka

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

1Čeprav lahko izbirnike datumov uporabite v predlogi obrazca, ki je združljiva s spletnim brskalnikom, sta ikona koledarja in pojavni koledar prikazana le v podprtih različicah brskalnika Internet Explorer. V drugih spletnih brskalnikih so izbirniki datumov prikazani kot polja z besedilom, možnosti oblikovanja datuma pa so še vedno podprte.

2Za kontrolnike polja z obogatenim besedilom v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, ne morete omogočiti vdelanih slik ali določiti delnih možnosti oblikovanja obogatenega besedila. Poleg tega je polni nabor možnosti oblikovanja obogatenega besedila na voljo le v podprtih različicah brskalnika Internet Explorer. Uporabniki lahko urejajo besedilo v polju z obogatenim besedilom v vseh podprtih brskalnikih, vendar možnosti oblikovanja niso na voljo, vključno s spreminjanjem barve besedila in z uporabo oblikovanja znakov.

Na vrh strani

Podpora za funkcije poslovne logike

V predlogi obrazca lahko uporabite funkcije poslovne logike, da pomagate preprečiti napake med vnašanjem podatkov in da avtomatizirate dejanja v uporabniških obrazcih. Ko uporabite InfoPathove funkcije, na primer preverjanje veljavnosti podatkov ali pogojno oblikovanje, in pravila, lahko določite pogoje in dejanja, ki samodejno izvedejo opravila, ki temeljijo na dogodkih, na primer odpiranje ali zapiranje obrazca, ali pa na vrednostih, ki so vnesene v predlogo obrazca.

V spodnji tabeli je prikazana raven, do katere združljivi brskalniki podpirajo določene funkcije poslovne logike programa InfoPath.

Ikona polne podpore = Polna podpora  Ikone delne podpore = Delna podpora Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = Podpora ni na voljo

Funkcija programa InfoPath 2007

Namizni brskalniki

Brskalniki v prenosnih napravah

Formule 1

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Preverjanje veljavnosti podatkov

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Pravila

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Pogojno oblikovanje 2

Ikona polne podpore

Ikone delne podpore

Vloge uporabnikov

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

1Razen funkcij xdXDocument:get-Role, Položaj in Zadnji.

2V brskalnikih prenosnih naprav so podprte nekatere funkcije pogojnega oblikovanja, na primer skrivanje kontrolnikov na podlagi pogojev, ki se pojavijo v obrazcu. Vendar pa s pogojnim oblikovanjem ni mogoče spremeniti videza kontrolnika na podlagi pogojev v obrazcu. Na primer, pogojnega oblikovanja ne morete uporabiti, če želite spremeniti barvo besedila v kontrolniku.

Na vrh strani

Podpora za funkcije, povezane z varnostjo

V spodnji tabeli je prikazana raven, do katere združljivi brskalniki podpirajo določene varnostne funkcije programa InfoPath.

Ikona polne podpore = Polna podpora  Ikone delne podpore = Delna podpora Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = Podpora ni na voljo

Funkcija programa InfoPath 2007

Namizni brskalniki

Brskalniki v prenosnih napravah

Raven varnosti domene

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Varnostna raven s popolnim zaupanjem

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Omejena varnostna raven

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Digitalni podpisi 1

Ikone delne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Zaščita načrta obrazca

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Možnost onemogočanja ukaza Shrani, Natisni in drugih ukazov.

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

IRM (Information Rights Management)

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

1Digitalni podpisi niso podprti v predlogah obrazcev, ki jih je mogoče uporabiti z brskalnikom in so upodobljene v brskalnikih prenosnih naprav. Poleg tega uporabniki v namiznih brskalnikih ne morejo digitalno podpisovati celotnega obrazca. Vendar pa lahko predlogo obrazca načrtujete tako, da uporabniki lahko digitalno podpišejo en odsek v obrazcu ali več. Če želite to narediti, morate omogočiti digitalne podpise za kontrolnik odseka. Čeprav si lahko uporabniki ogledajo digitalne podpise za obrazec v vseh podprtih brskalnikih, lahko digitalno podpišejo odseke obrazca le v podprtih različicah Internet Explorerja.

Na vrh strani

Podpora za podatkovne povezave

Podatkovna povezava je dinamična povezava med obrazcem in virom podatkov, ki omogoča hrambo ali zagotavlja podatke za ta obrazec.

V spodnji tabeli je prikazana raven, do katere so InfoPathove podatkovne povezave podprte v predlogah obrazcev, omogočenih za brskalnik.

Ikona polne podpore = Polna podpora  Ikone delne podpore = Delna podpora Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = Podpora ni na voljo

Funkcija programa InfoPath 2007

Namizni brskalniki

Brskalniki v prenosnih napravah

Podatki poizvedbe iz datoteke XML ali URL-ja, ki vrne XML

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Podatki poizvedbe s seznama ali iz knjižnice Microsoft Windows SharePoint Services

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Podatki poizvedbe iz zbirke podatkov strežnika Microsoft SQL Server

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Podatki poizvedbe iz zbirke podatkov programa Microsoft Office Access

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Podatki poizvedbe iz spletne storitve

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Podatki poizvedbe z uporabo datotek za povezavo podatkov v knjižnici podatkovnih povezav

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

V tej tabeli je prikazana raven, do katere združljivi brskalniki podpirajo funkcije programa InfoPath za pošiljanje obrazcev.

Ikona polne podpore = Polna podpora  Ikone delne podpore = Delna podpora Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = Podpora ni na voljo

Funkcija programa InfoPath 2007

Namizni brskalniki

Brskalniki v prenosnih napravah

Pošiljanje podatkov kot e-poštno sporočilo

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Pošiljanje podatkov v SharePointovo knjižnico 1

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Pošiljanje podatkov v zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Pošiljanje podatkov v zbirko podatkov Microsoft Access

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Pošiljanje podatkov v spletno storitev 2

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Pošiljanje podatkov v spletni program, ki sprejme pošiljanja HTTP POST

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Pošiljanje podatkov z uporabo datotek za povezavo podatkov v knjižnici podatkovnih povezav

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

1Podatke lahko pošljete v SharePointovo knjižnico, vendar jih ni mogoče poslati na seznam.

2Podatkovne povezave pošiljanja ni mogoče konfigurirati v predlogi obrazca za uporabo s spletnim brskalnikom, da uporabnikom omogočite pošiljanje informacij o spremembah skupaj z njihovimi podatki obrazcev spletni storitvi, ki sprejema podatkovni nabor storitve Microsoft ADO.NET. Informacije o spremembah sestavljajo prilagoditve, ki jih uporabnik naredi v podatkih, shranjenih v zbirki podatkov. Zbirka podatkov s spletno storitvijo uporabnikom omogoči, da vzpostavijo povezavo z zbirko podatkov. ADO.NET lahko z informacijami o spremembah določi, kako naj posodobi podatke v zbirki podatkov.

Na vrh strani

Podpora za funkcije izpolnjevanja obrazcev

V tej tabeli je prikazana raven, do katere združljivi brskalniki podpirajo funkcije programa InfoPath, ki so povezane z izpolnjevanjem obrazcev.

Ikona polne podpore = Polna podpora  Ikone delne podpore = Delna podpora Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = Podpora ni na voljo

Funkcija programa InfoPath 2007

Namizni brskalniki

Brskalniki v prenosnih napravah

Funkcija pošiljanja

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Funkcija shranjevanja 1

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Funkcija za tiskanje

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Spajanje podatkov iz več obrazcev

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Izvažanje podatkov v Microsoft Office Excel

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Izvažanje podatkov v splet

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Podpora za rokopis

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Podpora brez povezave

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Iskanje in zamenjava besedila

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Funkcija samodokončanja 2

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

preverjanje črkovanja.

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Samodejno shranjevanje, samoobnovitev ali funkcija zaznavanja zrušitev

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Podokna opravil po meri

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Meniji dodatkov

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

1V obrazcu, ki ga je mogoče uporabiti z brskalnikom, lahko uporabniki kliknejo gumb Shrani ali Shrani kot, da shranijo svoje obrazce v SharePointovo knjižnico. Ne morejo pa shraniti svojih obrazcev na mestih v svojih računalnikih. Poleg tega uporabniki, ki si obrazce ogledajo v brskalniku prenosne naprave, ne vidijo gumba Shrani ali Shrani kot.

2V brskalnikih, ki niso Internet Explorer, funkcija samodokončanja ni na voljo, četudi je za kontrolnik potrjeno potrditveno polje Omogoči samodokončanje.

Na vrh strani

Podpora za funkcije, povezane s pogledom

V tej tabeli je prikazana raven, do katere združljivi brskalniki podpirajo funkcije, povezane s pogledom.

Ikona polne podpore = Polna podpora  Ikone delne podpore = Delna podpora Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = Podpora ni na voljo

Funkcija programa InfoPath 2007

Namizni brskalniki

Brskalniki v prenosnih napravah

Več pogledov

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Pogledi samo za branje

Ikona polne podpore

Ikone delne podpore

Pogledi tiskanja

Ikona polne podpore

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Pogledi tiskanja za Word 1

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Tiskanje več pogledov hkrati 2

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Tiskanje prelomov strani, glav ali nog

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

1Pogledi tiskanja programa Microsoft Office Word niso podprti v predlogah obrazcev, ki jih je mogoče uporabiti z brskalnikom. Predlogo obrazca lahko objavite v storitvah InfoPath Forms Services, ne da bi odstranili pogled tiskanja programa Word. Če uporabniki natisnejo obrazec, spletni brskalnik prezre nastavitve pogleda tiskanja programa Word.

2Funkcionalnost Natisni več pogledov ni podprta v predlogah obrazcev, ki jih je mogoče uporabiti z brskalnikom. Predlogo obrazca lahko objavite v storitvah InfoPath Forms Services brez spreminjanja katerih koli možnosti v pogovornem oknu Natisni več pogledov. Vendar ko uporabniki natisnejo obrazec, spletni brskalnik za namen tiskanja namesto tiskanja več pogledov za trenutni pogled uporabi pogled samo za branje.

Na vrh strani

Podpora za funkcije programiranja

Razvijalci lahko za ustvarjanje poslovne logike po meri v predlogah obrazca, ki so združljive z brskalnikom, uporabijo predmetni model upravljane kode InfoPatha. Ko je uvedena v strežnik, kjer se izvajajo storitve InfoPath Forms Services, se ta poslovna logika zažene v brskalniku in InfoPathu. V tej tabeli je prikazana raven, do katere združljivi brskalniki podpirajo InfoPathove funkcije programiranja.

Ikona polne podpore = Polna podpora  Ikone delne podpore = Delna podpora Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo = Podpora ni na voljo

Funkcija programa InfoPath 2007

Namizni brskalniki

Brskalniki v prenosnih napravah

Upravljana koda 1

Ikona polne podpore

Ikona polne podpore

Skriptno izvajanje 2

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Dodatki COM

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

Ikona, ki označuje, da podpora ni na voljo

1V predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, mora upravljana koda temeljiti na predmetnem modelu upravljane kode programa InfoPath, ki ga omogoča imenski prostor Microsoft.Office.InfoPath. Podnabor članov imenskega prostora Microsoft.Office.InfoPath omogoča funkcije, kot je upravljanje pravic do informacij, ki niso podprte v strežniku. Za več informacij o tem, kateri člani predmetnega modela so podprti in kateri ne, si na vrhu tega članka oglejte povezave Glejte tudi.

2Nobena koda, napisana v jeziku VBScript, JScript ali predmetnem modelu, združljivem s programom InfoPath 2003, ki ga zagotovijo člani imenskega prostora Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust, ni podprta v strežniku.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×