Zagon makra

makro lahko zaženete na več načinov. Vedno ga lahko zaženete tako z ukazom iz menija. Odvisno od tega, kako dodelite zagon makra, ga lahko zaženete tudi tako, da pritisnete kombinacijo CTRL za Bližnjica na tipkovnici ali kliknete gumb orodne vrstice ali območje na predmetu, grafiki ali kontrolniku. Prav tako pa lahko nastavite, da se makro zažene samodejno, ko odprete delovni zvezek.

Opomba : Ko v programu Microsoft Office Excel raven varnosti nastavite na Onemogoči vse makre brez obvestila, bo Excel zagnal samo tiste makre, ki so elektronsko podpisani ali shranjeni na zaupanja vrednem mestu, kot je na primer Excelova zagonska mapa. Če makro, ki ga želite zagnati, ni elektronsko podpisan ali shranjen na zaupanja vrednem mestu, lahko raven varnosti začasno nastavite tako, da bodo omogočeni vsi makri.

Če želite več informacij o spreminjanju varnostnih nastavitev za makre, glejte članek Spreminjanje varnostnih nastavitev za makre v Excelu.

Kaj želite narediti?

Zagon makra

Zagon makra s pritiskom kombinacije CTRL za bližnjično tipko

Zagon makra s klikom na gumb v orodni vrstici za hitri dostop

Zagon makra s klikom na območje na grafičnem predmetu

Samodejni zagon makra ob odpiranju delovnega zvezka

Zagon makra

 1. Če kartica Razvijalec ni prikazana, jo prikažete tako:

  1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Slika gumba »Office« in nato Excelove možnosti.

  2. V zvrsti Priljubljeno v razdelku Glavne možnosti za delo z Excelom potrdite potrditveno polje V traku prikaži jeziček »Razvijalec« in nato kliknite V redu.

   Opomba : Trak je komponenta vmesnika uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

 2. Če želite nastaviti raven varnosti tako, da so začasno omogočeni vsi makri, naredite to:

  1. Na kartici Razvijalec v skupini Koda kliknite Varnost makrov.

   Skupina »Koda« na zavihku »Razvijalec«

  2. V zvrsti Nastavitve makrov v razdelku Nastavitve makrov kliknite Omogoči vse makre (ni priporočeno, lahko pride do zagona potencialno nevarne kode) in nato kliknite V redu.

   Opomba : Če želite preprečiti zagon potencialno nevarne kode, priporočamo, da po končanem delu z makri izberete katero koli poljubno nastavitev, ki onemogoča vse makre. Če želite več informacij o spreminjanju nastavitev, glejte članek Spreminjanje varnostnih nastavitev za makre v Excelu.

 3. Odprite delovni zvezek z makrom.

 4. Na kartici Razvijalec v skupini Koda kliknite Makri.

 5. V polju Ime makra kliknite makro, ki ga želite zagnati.

 6. Naredite eno od tega:

  1. Če želite v Excelovem delovnem zvezku zagnati makro, kliknite Zaženi.

   Namig : Če želite zagnati makro, lahko pritisnete tudi CTRL+F8. Izvajanje makra lahko prekinete s pritiskom tipke ESC.

  2. Če želite makro zagnati iz modula programa Microsoft Visual Basic, kliknite Uredi in nato v meniju za Zagon kliknite Run Sub/UserForm Button image ali pa pritisnite F5.

Na vrh strani

Zagon makra s pritiskom kombinacije CTRL za bližnjično tipko

 1. Če kartica Razvijalec ni prikazana, jo prikažete tako:

  1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Slika gumba »Office« in nato Excelove možnosti.

  2. V zvrsti Priljubljeno v razdelku Glavne možnosti za delo z Excelom potrdite potrditveno polje V traku prikaži jeziček »Razvijalec« in kliknite V redu.

   Opomba : Trak je komponenta vmesnika uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

 2. Na kartici Razvijalec v skupini Koda kliknite Makri.

  Skupina »Koda« na zavihku »Razvijalec«

 3. V polju Ime makra kliknite makro, ki ga želite prirediti kombinaciji CTRL za bližnjično tipko.

 4. Kliknite Možnosti.

 5. V polje Bližnjična tipka vnesite katero koli mali ali veliko črko, ki jo želite uporabiti.

  Opomba : Bližnjična tipka bo preglasila vsako enakovredno privzeto Excelovo bližnjično tipko, ko je delovni zvezek z makrom odprt. Če želite seznam kombinacij CTRL za bližnjične tipke, ki so v Excelu že dodeljene, si oglejte Excelove bližnjične in funkcijske tipke.

 6. V polje Opis vnesite opis makra.

 7. Kliknite V redu in nato še Prekliči.

Na vrh strani

Zagon makra s klikom na gumb v orodni vrstici za hitri dostop

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Slika gumba »Office« in nato Excelove možnosti.

 2. Kliknite Prilagodi in nato na seznamu Ukaze izberite iz izberite Makri.

 3. Na seznamu izberite ustvarjen makro in nato kliknite Dodaj.

 4. Če želite spremeniti podobo gumba za makro, v polju z dodanim makrom izberite ta makro in kliknite Spremeni.

 5. V razdelku Simbol kliknite podobo gumba, ki jo želite uporabiti.

 6. Če želite spremeniti ime makra, ki se prikaže, ko kazalec miške pomaknete na gumb, v polje Ime za prikaz name vtipkajte želeno ime.

 7. Če želite dodati gumb za makro v orodno vrstico za hitri dostop, kliknite V redu.

  Orodna vrstica za hitri dostop

 8. V orodni vrstici za hitri dostop kliknite gumb za makro.

Na vrh strani

Zagon makra s klikom na območje na grafičnem predmetu

 1. Na delovnem listu izberite obstoječi grafični predmet, na primer slika, izrezek, oblika ali grafiko SmartArt.

 2. Če želite na obstoječem predmetu ustvariti občutljivo mesto, na kartici Vstavljanje v skupini Ilustracije kliknite Oblike, izberite obliko, ki jo želite uporabiti in jo nato povlecite na obstoječi predmet.

  Skupina »Ilustracije« na zavihku »Vstavljanje«

 3. Z desno miškino tipko kliknite občutljivo mesto in nato kliknite Priredi makro v Priročni meni.

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodeliti obstoječi makro v grafični predmet, dvokliknite makro ali pa vnesite njegovo ime v polje Ime makra.

  • Če želite posneti nov makro, da bi ga dodelili izbranemu grafičnemu predmetu, kliknite Snemaj. Ko končate snemanje makra, kliknite Ustavi snemanje Slika gumba na kartici Razvijalec v skupini Koda.

   Namig : Lahko tudi kliknete Ustavi snemanje Slika gumba na levi strani vrstice stanja.

  • Če želite urediti obstoječi makro, kliknite ime makra v polju Ime makra in nato še kliknite Uredi.

 5. Kliknite V redu.

 6. Na delovnem listu izberite občutljivo mesto.

  Namig : S tem prikažete orodja za Risanje in dodate kartico Oblika.

  Skupina »Slogi oblik« na zavihku »Orodja za risanje – Oblika«

 7. Na kartici Oblika v skupini Slogi oblike naredite nekaj od tega:

  • Kliknite puščico poleg Polnilo oblike in nato kliknite Brez polnila.

  • Kliknite puščico poleg Oris oblike in nato kliknite Brez orisa.

Na vrh strani

Samodejni zagon makra ob odpiranju delovnega zvezka

Če ste posneli makro in ga shranili pod imenom »Samodejno_Odpri«, se makro samodejno zažene vsakič, ko odprete delovni zvezek s tem makrom. Drug način za samodejni zagon makra ob odpiranju delovnega zvezka je ta, da napišete postopek VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) v dogodku Odpiranje. Pri tem uporabite urejevalnik Visual Basic. Dogodek Odpiranje je vgrajen dogodek delovnega zvezka, ki od vsakem odpiranju delovnega zvezka zažene kodo makra.

Ustvarjanje makra Samodejno_Odpri

 1. Če kartica Razvijalec ni prikazana, jo prikažete tako:

  1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Slika gumba »Office« in nato Excelove možnosti.

  2. V zvrsti Priljubljeno v razdelku Delo z Excelom in drugimi programi sistema Office potrdite potrditveno polje Orodja razvijalca in nato kliknite V redu.

 2. Če želite nastaviti raven varnosti tako, da so začasno omogočeni vsi makri, naredite to:

  1. Na kartici Razvijalec v skupini Koda kliknite Varnost makrov.

   Skupina »Koda« na zavihku »Razvijalec«

  2. V zvrsti Nastavitve makrov v razdelku Nastavitve makrov kliknite Omogoči vse makre (ni priporočeno, lahko pride do zagona potencialno nevarne kode) in nato kliknite V redu.

   Opomba : Če želite preprečiti zagon potencialno nevarne kode, priporočamo, da po končanem delu z makri izberete katero koli nastavitev, ki onemogoča vse makre.

 3. Če želite makro shraniti z določenim delovnim zvezkom, najprej odprite ta delovni zvezek.

 4. Na kartici Razvijalec v skupini Koda kliknite Snemanje makra.

 5. V polje Ime makra vnesite Samodejno_Odpri.

 6. Na seznamu Shrani makro v izberite delovni zvezek, v katerega želite shraniti makre.

  Namig : Če želite, da bo makro v Excelu vedno na voljo, izberite Osebni delovni zvezek z makri. Ko izberete Osebni delovni zvezek z makri, Excel ustvari skrit osebni delovni zvezek z makri (Personal.xlsb), če še ne obstaja, in shrani makro v ta delovni zvezek. V programu Windows Vista je ta delovni zvezek shranjen v mapi C:\Uporabniki\uporabniško ime\ApplicationData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. V programu Microsoft Windows XP je ta delovni zvezek shranjen v mapi Settings\uporabniško ime\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Delovni zvezki, ki so v mapi XLStart, se odprejo samodejno ob vsakem zagonu Excela. Če želite, da se makro v osebnem delovnem zvezku za makre samodejno zažene v drugem delovnem zvezku, tudi ta delovni zvezek shranite v mapo XLStart, da se ob zagonu Excela odpreta oba zvezka.

 7. Kliknite V redu in nato izvedite dejanja, ki jih želite posneti.

 8. Na kartici Razvijalec v skupini Koda kliknite Ustavi snemanje Slika gumba .

  Namig : Lahko tudi kliknete Ustavi snemanje Slika gumba na levi strani vrstice stanja.

  Opombe : 

  • Če se odločite, da boste makro shranili v Ta delovni zvezek ali Nov delovni zvezek v koraku 6, shranite ali premaknite delovni zvezek v eno izmed map XLStart.

  • Snemanje makra Samedejno_Odpri ima te omejitve:

   • Če je v delovnem zvezku, v katerega ste shranili makro Samodejno_Odpri, že postopek VBA v dogodku Odpiranje, bo postopek VBA za dogodek Odpiranje preglasil vsa dejanja v makru Samodejno_Odpri.

   • Makro Samodejno_Odpri program prezre, ko se delovni zvezek programsko odpre s pomočjo metode Odpiranje.

   • Makro Samodejno_Odpri program zažene, preden se odprejo drugi delovni zvezki. Če torej snemate dejanja, ki naj jih Excel izvede v privzetem delovnem zvezku Zvezek1 ali v delovnem zvezku, naloženem iz mape XLStart, makro Samodejno_Odpri ne bo uspel, ko boste znova zagnali Excel, ker program makro zažene, preden se odprejo privzeti in zagonski delovni zvezki.

    Če naletite na te omejitve, morate namesto tega, da posnamete makro Samodejno_Odpri, ustvariti postopek VBA za dogodek Odpiranja, kot je opisano v naslednjem odseku tega članka.

  • Če ne želite, da se pri odpiranju Excela zažene tudi makro Samodejno_Odpri, držite tipko SHIFT, ko zaženete Excel.

Ustvarjanje postopka VBA za dogodek odpiranja delovnega zvezka

Ta primer uporablja dogodek Odpiranja za zagon makra ob odpiranju delovnega zvezka.

 1. Če kartica Razvijalec ni prikazana, jo prikažete tako:

  1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Slika gumba »Office« in nato Excelove možnosti.

  2. V zvrsti Priljubljeno v razdelku Delo z Excelom in drugimi programi sistema Office potrdite potrditveno polje Orodja razvijalca in nato kliknite V redu.

 2. Če želite nastaviti raven varnosti tako, da so začasno omogočeni vsi makri, naredite to:

  1. Na kartici Razvijalec v skupini Koda kliknite Varnost makrov.

   Skupina »Koda« na zavihku »Razvijalec«

  2. V zvrsti Nastavitve makrov v razdelku Nastavitve makrov kliknite Omogoči vse makre (ni priporočeno, lahko pride do zagona potencialno nevarne kode) in nato kliknite V redu.

   Opomba : Če želite preprečiti zagon potencialno nevarne kode, priporočamo, da po končanem delu z makri izberete katero koli nastavitev, ki onemogoča vse makre.

 3. Shranite in zaprite vse odprte delovne zvezke.

 4. Odprite delovni zvezek, v katerega želite dodati makro, ali pa ustvarite nov delovni zvezek.

 5. Na kartici Razvijalec v skupini Koda kliknite Visual Basic.

 6. V oknu »Raziskovalec projekta« z desno tipko miške kliknite predmet TaDelovnizvezek in nato kliknite Ogled kode.

  Namig : Če okno »Raziskovalec projekta« ni vidno, v meniju Pogled kliknite Raziskovalec projekta.

 7. Na seznamu Predmeti nad oknom »Koda« izberite Delovni zvezek.

  Tako bo samodejno ustvarjen prazen postopek za dogodek Odpiranje, na primer:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 8. Postopku dodajte te vrstice s kodami:

  Private Sub Workbook_Open()

  MsgBox Date

  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = Date

  End Sub

 9. Preklopite v Excel in shranite delovni zvezek kot delovni zvezek, omogočen z makri (.xlsm).

 10. Zaprite in znova odprite delovni zvezek. Ko znova odprete datoteko, Excel zažene postopek »Workbook_Open«, kar prikaže današnji datum v sporočilnem oknu.

 11. V sporočilnem oknu kliknite V redu.

  Upoštevajte, da celica A1 na List1 prav tako vsebuje datum kot rezultat zagnanega postopka »Workbook_Open«.

Na vrh strani

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×