Z bralnikom zaslona lahko delate z diapozitivi v PowerPointu

Z bralnikom zaslona lahko delate z diapozitivi v PowerPointu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Uporabite tipkovnico in bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows, za dodajanje, brisanje in razporejanje diapozitivov v predstavitvah programa PowerPoint 2016. Spremenite lahko tudi velikost in usmeritev diapozitivov.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za bližnjice na tipkovnici glejte Ustvarjanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je opisano tudi delovanje programa JAWS. Več informacij o programu JAWS za Windows najdete v članku Vodnik za hitri začetek za JAWS za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Dodajanje novega diapozitiva

V predstavitev lahko preprosto dodajate nove diapozitive bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva ali postavitve nove predloge.

Dodajanje novega diapozitiva na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva

V novi predstavitvi je naslovni diapozitiv dodan samodejno. Nov diapozitiv lahko dodate glede na postavitev prejšnjega diapozitiva.

 1. Na tipkovnici pritisnite tipki Ctrl + M. Zaslišali boste: »Slide <Number of slides and the place of the new slide on the list> selected« (Izbran diapozitiv <število diapozitivov in mesto novega diapozitiva na seznamu>).

Dodajanje novega diapozitiva glede na postavitev predloge

 1. V navadnem pogledu pritisnite tipke Alt+H, I. Slišali boste: »<The title of the first slide layout>, <number of available items and the place of the current item on the list>, menu« (<naslov postavitve prvega diapozitiva>, <število razpoložljivih elementov in mesto trenutnega elementa na seznamu>, meni). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Leaving menu bar, Office theme, <number of the current slide>, <number of available slides and the place of the current slide on the list>, <title of the first layout>, grid, <number of available layouts and the place of the current layout on the list>« (zapuščate menijsko vrstico, Officeove teme, <številka trenutnega diapozitiva>, <število razpoložljivih diapozitivov in mesto trenutnega diapozitiva na seznamu>, <naslov prve postavitve>, mreža, <število razpoložljivih postavitev in mesto trenutne postavitve na seznamu>).

  Odpre se menijski seznam s postavitvami diapozitiva.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite želene postavitve diapozitiva. Nato pritisnite tipko Enter. Slišali boste številko novega diapozitiva. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Enter, no selection« (Vnos, ni izbora).

  Fokus se premakne v podokno diapozitiva.

Brisanje diapozitiva

 1. V normalnem pogledu v podoknu sličic pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne slišite številke diapozitiva, ki ga želite izbrisati.

 2. Pritisnite tipko Delete. Slišali boste: »<The number of the current slide and its place on the list>, selected« (<številka trenutnega diapozitiva in njegovo mesto na seznamu>, izbrano). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Enter, leaving menus, no selection.« (Vnos, zapuščate menije, brez izbora).

Preurejanje diapozitivov

Diapozitive lahko preuredite tako, da izrežete diapozitiv iz starega mesta in ga prilepite na novo mesto.

 1. V normalnem pogledu v podoknu sličic pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne slišite številke diapozitiva, ki ga želite premakniti.

 2. Če želite premakniti diapozitiv navzgor ali navzdol po seznamu diapozitivov, pritisnite Ctrl + puščica gor ali puščico dol. Slišali boste novo številko diapozitiva na seznamu.

  Če želite premakniti diapozitiv na začetek predstavitve, pritisnite Ctrl + Shift + puščična tipka gor. Če želite premakniti diapozitiv na konec predstavitve, pritisnite Ctrl + Shift + puščična tipka dol.

Organizacija diapozitivov v odseke

Če želite združiti diapozitive v smiselne entitete, jih lahko razvrstite v odseke. Če želite na primer delati z drugimi v predstavitvi, lahko posameznim sodelavcem dodelite odsek, v katerem lahko delajo.

Razdelki so prikazani v podoknu sličic v navadnem pogledu in v pogledu razvrstilnika diapozitivov. Razdelki niso vidni ali objavljeni v pogledu diaprojekcije.

 1. V normalnem pogledu v podoknu sličic pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne slišite diapozitiva, ki ga želite določiti za prvi diapozitiv v odseku. Nato pritisnite Alt + H, T1. Zaslišali boste: »Add section, menu item« (Dodajanje razdelka, menijski element). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Menu, leaving menus, add section« (Meni, zapuščate menije, dodajanje odseka). Nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Slide, <title of the first slide in the section>, <number of slides, and the place of the current slide in the list>, selected« (diapozitiv, <naslov prvega diapozitiva v odseku>, <število diapozitivov in mesto trenutnega diapozitiva na seznamu>, izbran). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Leaving menus, no selection« (Zapuščate menije, brez izbora). Dodan je bil odsek brez naslova.

 2. Če želite poimenovati neimenovani odsek, v podoknu sličic pritiskajte puščični tipki dol in gor, dokler ne zaslišite »<Number of section, Untitled section« (<številka odseka, neimenovan odsek), nato pa pritisnite Shift + F10. Slišali boste: »<Presentation name>.pptm, autosaved, PowerPoint window, <the first menu item> menu item, rename section, menu item« (ime predstavitve>.pptm, samodejno shranjeno, okno PowerPoint, <prvi menijski element> menijski element, preimenuj odsek, menijski element). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Shift, F10, menu, rename section« (Shift, F10, meni, odsek za preimenovanje). Nato pritisnite tipko Enter. Slišali boste bralnik zaslona, ki objavi, da ste v oknu v odseku »Preimenuj«.

 3. Vnesite novo ime odseka. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Rename button« (gumb »Preimenuj«). Nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Slide, number and location, selected« (diapozitiv, število in mesto, izbrano). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Enter, no selection« (Vnos, ni izbora).

 4. Premaknite diapozitive v ustrezne odseke po navodilih v članku Preurejanje diapozitivov.

  Če želite slišati pripovedovalca, da objavi imena odsekov, v podoknu sličic pritisnite puščično tipko gor ali dol. Bralnik JAWS ne objavi imen odsekov.

Spreminjanje usmerjenosti vseh diapozitivov v predstavitvi

Preprosto lahko spremenite usmerjenost celotnega kompleta diapozitivov iz ležeče v pokončno in obratno.

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt + G, S. Slišali boste: »<The first item in the Slide Size menu list>, menu« (<prvi element na menijskem seznamu »Velikost diapozitiva«>, meni). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Lower ribbon, customized group box« (spodnji trak, okvirček skupine po meri).

 2. Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite: »Custom slide size, menu item« (velikost diapozitiva po meri, menijski element). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Menu, leaving menus, Custom slide size dot dot dot« (Meni, zapuščate menije, velikost diapozitiva po meri pika pika pika). Nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Enter, slide <number of the current slide and its place on the list>, selected« (vnos, diapozitiv <številka trenutnega diapozitiva in njegovo mesto na seznamu>, izbrano). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box« (vnos, zapuščate menije, velikost diapozitiva, velikost diapozitiva velikost diapozitiva za kombinirano polje). Odpre se okno Velikost diapozitiva.

 3. V oknu Velikost diapozitiva pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite »Selected, landscape, radio button, Alt+L« (Izbrano, ležeče, izbirni gumb, Alt + L) ali »Selected, portrait, radio button, Alt+P« (Izbrano, pokončno, izbirni gumb, Alt + P).

  V bralniku JAWS boste zaslišali: »Orientation, slides, <currently selected option> radio button checked« (usmerjenost, diapozitivi, izbran izbirni gumb <trenutno izbrana možnost>). V bralniku JAWS pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne slišite možnosti, ki jo želite izbrati.

  Namig : Če želite v Pripovedovalcu slišati in se pomikati med možnostmi v oknu Velikost diapozitiva, lahko tudi pritisnite Caps Lock + puščična tipka gor ali dol.

 4. Ko končate izbor, pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite: »OK button« (gumb »V redu«). Nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Microsoft PowerPoint window, button« (Okno Microsoft PowerPoint, gumb). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button« (Microsoft PowerPoint, gumb Microsoft PowerPoint). Odpre se okno za potrditev.

 5. V oknu Microsoft PowerPoint naredite nekaj od tega:

  • Če želite povečati velikost vsebine, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Maximize« (Maksimiraj). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Maximize button« (gumb »Maksimiraj«). Če imate veliko vsebine na diapozitivu, vso besedilo morda ne bo vidno na diapozitivu, ko uporabite to možnost.

  • Če želite prilagoditi velikosti vsebine, da se bo prilegala diapozitivu, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Ensure Fit« (Prilagodi, da ustreza). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Ensure Fit button« (gumb »Prilagodi, da ustreza«). S to možnostjo lahko spremenite velikost vsebine in uporabite manjšo pisavo, da se bo prilegala diapozitivu. Nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>« (Vnos. Diapozitiv <število razpoložljivih diapozitivov in mesto trenutnega diapozitiva na seznamu>). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Enter, no selection« (Vnos, ni izbora).

   Fokus se premakne v podokno sličic.

Spreminjanje velikosti diapozitivov

Če želite spremeniti velikost diapozitiva, lahko izbirate med dvema privzetima možnostma velikosti, standardna (zaslon 4:3) in širokozaslonska (16:9), lahko pa prilagodite velikost diapozitivov po meri.

Spreminjanje velikosti diapozitiva iz širokozaslonske v standardno in obratno

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt+G, S. Zaslišali boste: »<The first item in the Slide Size menu list>, menu.« (<prvi element na menijskem seznamu »Velikost diapozitiva«>, meni). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Lower ribbon, customized group box« (spodnji trak, okvirček skupine po meri).

 2. V meniju Velikost diapozitiva naredite nekaj od tega:

  • Če želite izbrati standardno velikost, na menijskem seznamu pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite: »Standard, four colon three, one of two« (standardno, štiri dvopičje tri, ena od dveh). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Standard, left parent, four colon three right parent, one of two« (standardno, levo nadrejeno, štiri dvopičje tri desno nadrejeno, eno od dveh).

  • Če želite izbrati širokozaslonsko velikost, na menijskem seznamu pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite: »Widescreen« (širokozaslonsko).

 3. Nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Microsoft PowerPoint window, button« (Okno Microsoft PowerPoint, gumb). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button« (Microsoft PowerPoint, gumb Microsoft PowerPoint). Odpre se okno za potrditev.

 4. V oknu Microsoft PowerPoint naredite nekaj od tega:

  • Če želite povečati velikost vsebine, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Maximize« (Maksimiraj). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Maximize button« (gumb »Maksimiraj«). Če imate veliko vsebine na diapozitivu, vso besedilo morda ne bo vidno na diapozitivu, ko uporabite to možnost.

  • Če želite prilagoditi velikosti vsebine, da se bo prilegala diapozitivu, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Ensure Fit« (Prilagodi, da ustreza). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Ensure Fit button« (gumb »Prilagodi, da ustreza«). S to možnostjo lahko spremenite velikost vsebine in uporabite manjšo pisavo, da se bo prilegala diapozitivu. Nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>« (Vnos. Diapozitiv <število razpoložljivih diapozitivov in mesto trenutnega diapozitiva na seznamu>). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Enter, no selection« (Vnos, ni izbora). Fokus se premakne v podokno sličic.

Prilagajanje velikosti diapozitivov po meri

Velikosti diapozitivov lahko spremenite tako, da uporabite dimenzije po meri za različne velikosti zaslonov ali papirja.

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt+G, S. Zaslišali boste: »<The first item in the Slide Size menu list>, menu« (<Prvi element na menijskem seznamu »Velikost diapozitiva«>, meni). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Lower ribbon, customized group box« (spodnji trak, okvirček skupine po meri).

 2. V meniju Velikost diapozitiva pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite: »Custom slide size« (Velikost diaprojekcije po meri). Nato pritisnite tipko Enter. Slišali boste: »<The current slide number and its place on the list>, selected« (<Trenutna številka diapozitiva in njegovo mesto na seznamu>, izbrano). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box« (vnos, zapuščate menije, velikost diapozitiva, velikost diapozitiva velikost diapozitiva za kombinirano polje). Odpre se okno Velikost diapozitiva.

 3. V oknu Velikost diapozitiva lahko spremeniti velikost diapozitivov tako, da izberite želeno obliko predstavitve ali nastavite višino, širino in usmerjenost predstavitve:

  • Če želite izbrati želeno obliko predstavitve, pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite: »Slides sized for« (Velikost diapozitivov za). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Slide sized for, combo box, <current selection>« (velikost diapozitivov za, kombinirano polje, <trenutni izbor>). Pritisnite puščično tipko dol, da razširite spustni meni. V meniju pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne slišite možnosti, ki jo želite izbrati. Nato pritisnite tipko Enter.

  • Če želite nastaviti širino, višino in usmerjenost:

   • Če želite spremeniti širino diapozitiva, pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite: »Width« (Širina). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Width, edit, spin box« (Širina, urejanje, vrtilno polje). Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne slišite vrednosti, ki jo želite izberite, ali pa vnesite vrednost.

   • Če želite spremeniti višino diapozitiva, pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite: »Height« (Višina). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Height, edit, spin box« (Višina, urejanje, vrtilno polje). Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne slišite vrednosti, ki jo želite izberite, ali pa vnesite vrednost.

   • Če želite nastaviti usmerjenost, pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite: »Portrait radio button, Alt+P« (izbirni gumb »Pokončno«, Alt + P) ali »Landscape radio button, Alt+L« (izbirni gumb »Ležeče«, Alt + L). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Orientation, slides, <current selection>, radio button« (Usmerjenost, diapozitivi, <trenutni izbor>, izbirni gumb). Če želite spremeniti izbor, pritisnite puščično tipko gor ali dol.

  Namig : Če želite v Pripovedovalcu slišati in se pomikati med možnostmi v oknu Velikost diapozitiva, lahko tudi pritisnite Caps Lock + puščična tipka gor ali dol.

 4. Ko končate izbor, pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite: »OK button« (gumb »V redu«). Nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Microsoft PowerPoint window, button« (Okno Microsoft PowerPoint, gumb). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button« (Microsoft PowerPoint, gumb Microsoft PowerPoint). Odpre se okno za potrditev.

 5. V oknu Microsoft PowerPoint naredite nekaj od tega:

  • Če želite povečati velikost vsebine, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Maximize« (Maksimiraj). V bralniku JAWS boste slišali »Maximize button« (gumb »Maksimiraj«). Če imate veliko vsebine na diapozitivu, vso besedilo morda ne bo vidno na diapozitivu, ko uporabite to možnost.

  • Če želite prilagoditi velikosti vsebine, da se bo prilegala novemu diapozitivu, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Ensure Fit« (Prilagodi, da ustreza). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Ensure Fit button« (gumb »Prilagodi, da ustreza«). S to možnostjo lahko spremenite velikost vsebine in uporabite manjšo pisavo, da se bo prilegala diapozitivu.

 6. Pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>« (Vnos. Diapozitiv, <število razpoložljivih diapozitivov in mesto trenutnega diapozitiva na seznamu>). V bralniku JAWS boste zaslišali: »Enter, no selection« (Vnos, ni izbora). Fokus se premakne v podokno sličic.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Vstavljanje in urejanje slik ter tabel v PowerPointu z bralnikom zaslona

Ustvarjanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Naučite se premikati po PowerPointu s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajte PowerPoint za Android z bralnikom zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android, za dodajanje, brisanje in razporejanje diapozitivov v predstavitvah.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za zmogljivosti dotika v programu PowerPoint za Android glejte Vodnik za PowerPoint za naprave s sistemom Android na dotik.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

V tej temi

Dodajanje, preurejanje in brisanje diapozitivov v PowerPointu

V predstavitev lahko preprosto dodajate nove diapozitive bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva ali postavitve nove predloge ali pa izbrišete tiste, ki jih ne potrebujete več. Diapozitive lahko preuredite tudi tako, da izrežete diapozitiv iz trenutnega mesta in ga prilepite na novo mesto.

Dodajanje novega diapozitiva

 1. V podoknu sličic v predstavitvi podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozitiv, pred katerega želite dodati diapozitiv. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive: »Diapozitiv <številka diapozitiva>.«

 2. Z dvema prstoma dvotapnite zaslon. Diapozitiv je izbran in odpre se okno za urejanje.

 3. Podrsnite desno, da zaslišite »Stikalo 'Nazaj', ni potrjeno« in dvotapnite zaslon. Fokus se premakne v podokno sličic.

 4. Podrsnite levo, da zaslišite »Gumb 'Nov diapozitiv'« in dvotapnite zaslon.

  Diapozitiv je dodan v komplet diapozitivov.

 5. Če želite spremeniti postavitev vstavljenega diapozitiva, v pogledu urejanja diapozitivov podrsnite desno, da zaslišite »Meni za postavitev«, nato dvotapnite zaslon. Če želite poiskati možnosti predloge, v meniju Postavitev podrsnite desno. Bralnik TalkBack napove predloge, medtem ko se premikate. Za trenutno izbrano postavite zaslišite ime postavitve in »Izbrano«. Če želite izbrati predlogo, dvotapnite zaslon.

Preurejanje diapozitivov

 1. V podoknu sličic v predstavitvi podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozitiv, ki ga želite premakniti. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive.

 2. Dvotapnite zaslon. Odpre se priročni meni in zaslišite: »Gumb 'Uredi'.«

 3. V priročnem meniju podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Izreži'.« Nato dvotapnite zaslon.

 4. Podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozotiv, za katerega želite premakniti izrezan diapozitiv, nato pa dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Gumb 'Uredi'.«

 5. Če želite prilepiti diapozitiv, podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Prilepi'«, nato dvotapnite zaslon. Diapozitiv se premakne na novo mesto.

Brisanje diapozitiva

 1. V podoknu sličic v predstavitvi podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozitiv, ki ga želite izbrisati. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive.

 2. Če želite odpreti priročni meni, dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Gumb 'Uredi'.«

 3. V priročnem meniju podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Izbriši'.«

 4. Če želite izbrisati diapozitiv, dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Naučite se premikati po PowerPointu s funkcijami dostopnosti

Uporabljajte PowerPoint Mobile z bralnikom zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows, za dodajanje, razporejanje in brisanje diapozitivov v predstavitvah.

V predstavitev lahko preprosto dodajate nove diapozitive bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva ali postavitve nove predloge ali pa izbrišete tiste, ki jih ne potrebujete več. Diapozitive lahko preuredite tudi tako, da izrežete diapozitiv iz trenutnega mesta in ga prilepite na novo mesto.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za zmogljivosti dotika v programu PowerPoint Mobile glejte Vodilo za dotik za PowerPoint Mobile za Windows 10.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični ali osebni računalnik s sistemom Windows.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

V tej temi

Dodajanje novega diapozitiva

 1. V podoknu sličic v predstavitvi z enim prstom podrsnite navzgor ali navzdol po zaslonu, da zaslišite: »Elementi.« Nato podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozitiv, pred katerega želite dodati diapozitiv. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive: »Diapozitiv <naslov diapozitiva>, <številka diapozitiva> od <skupno število diapozitivov>."

  Opomba : Če se želite iz pogleda za urejanje premakniti v podokno sličic, podrsnite desno ali levo, da zaslišite: »Gumb 'Nazaj'.« Nato dvotapnite zaslon. Fokus se premakne na izbrani diapozitiv v podoknu sličic.

 2. Če želite izbrati diapozitiv, dvotapnite zaslon.

 3. Podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Nov diapozitiv'« in dvotapnite zaslon.

  Diapozitiv je dodan v komplet diapozitivov.

 4. Če želite spremeniti postavitev vstavljenega diapozitiva, izberite diapozitiv, nato podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Uredi'.« Nato dvotapnite zaslon. Diapozitiv se odpre v pogledu za urejanje. V pogledu za urejanje podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Postavitev', strnjeno) in nato dvotapnite zaslon. Če želite poiskati možnosti predloge, v meniju Postavitev podrsnite desno. Pripovedovalec napove predloge, medtem ko se premikate. Za trenutno izbrano postavitev zaslišite »Izbrano« in ime postavitve. Če želite izbrati predlogo, dvotapnite zaslon.

Preurejanje diapozitivov

 1. V podoknu sličic v predstavitvi z enim prstom podrsnite navzgor ali navzdol po zaslonu, da zaslišite: »Elementi.« Nato podrsnite desno ali levo, da bralnik navede diapozitiv, ki ga želite premakniti. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive.

 2. Dvotapnite zaslon. Odpre se priročni meni in zaslišite: »Po meri.«

 3. V priročnem meniju podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Izreži'.« Nato dvotapnite zaslon.

 4. Podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozitiv, za katerega želite premakniti izrezan diapozitiv, nato pa dvotapnite zaslon, da odprete priročni meni. Zaslišali boste: »Po meri.«

 5. Če želite prilepiti diapozitiv, podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Prilepi'«, nato dvotapnite zaslon. Diapozitiv se premakne na novo mesto.

Brisanje diapozitiva

 1. V podoknu sličic v predstavitvi z enim prstom podrsnite navzgor ali navzdol po zaslonu, da zaslišite: »Elementi.« Nato podrsnite desno ali levo, dokler bralnik ne navede diapozitiva, ki ga želite izbrisati. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive.

 2. Če želite odpreti priročni meni, dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Po meri.«

 3. V priročnem meniju podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Izbriši'.«

 4. Če želite izbrisati diapozitiv, dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Uporaba bralnika zaslona za tiskanje predstavitev v PowerPointu

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Pomikanje po PowerPointu s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajte PowerPoint Online s tipkovnico in z bralnikom zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows, za dodajanje, brisanje in razporejanje diapozitivov v predstavitvah.

Opombe : 

 • Če uporabljate Pripovedovalca s posodobitvijo Windows 10 Fall Creators Update, morate izklopiti način optičnega branja, če želite urejati dokumente, preglednice ali predstavitve s storitvijo Office Online. Če želite več informacij, glejte Izklop navideznega načina ali načina brskanja v bralnikih zaslona v posodobitvi Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za bližnjice na tipkovnici glejte Ustvarjanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je opisano tudi delovanje programa JAWS. Več informacij o programu JAWS za Windows najdete v članku Vodnik za hitri začetek za JAWS za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 • Ko uporabljate PowerPoint Online, priporočamo, da za spletni brskalnik uporabljate Microsoft Edge. Ker se storitev PowerPoint Online izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od tistih v namiznem programu. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite tipki Ctrl + F6, namesto F6. Poleg tega pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), veljajo v spletnem brskalniku, ne pa v programu PowerPoint Online.

V tej temi

Dodajanje novega diapozitiva

V predstavitev lahko dodate nove diapozitive bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva ali druge postavitve.

 1. V pogledu za urejanje v programu PowerPoint Online večkrat pritisnite tipki Ctrl+F6, dokler se ne premaknete na zavihek. Pripovedovalec napove trenutno izbrani zavihek, na primer »Izbrano, Osnovno, zavihek H, element«, če je izbran zavihek Osnovno. Bralnik JAWS na primer napove: »Izbran je zavihek 'Osnovno'.«

  Namig : Ko odprete predstavitev v programu PowerPoint Online, se ta odpre v pogledu za branje. Če želite preklopiti na pogled za urejanje, pritiskajte tipki Ctrl + F6, dokler ne zaslišite: »Urejanje predstavitve.« Pritisnite tipko Enter, da odprete meni. Nato enkrat pritisnite puščico dol. Zaslišali boste: »Uredi v brskalniku.« Pritisnite tipko Enter, da odprete predstavitev v pogledu za urejanje.

 2. Pritisnite N, da odprete zavihek Vstavljanje, nato pa pritisnite SI, da odprete pogovorno okno Nov diapozitiv.

 3. V pogovornem oknu je izbrana postavitev diapozitiva na osnovi trenutnega diapozitiva. Na druge postavitve se lahko premaknete s puščičnimi tipkami.

 4. Če želite izbrati in dodati nov diapozitiv n osnovi postavitve, pritisnite tipko Enter, ko ste na želeni postavitvi.

Preurejanje diapozitivov

Diapozitive lahko poljubno premikate, da spremenite njihovo zaporedje v predstavitvi.

 1. V pogledu za urejanje pritiskajte Ctrl+F6, dokler se ne premaknete v podokno sličic. Ko se premaknete do podokna sličic, Pripovedovalec prebere številko in naslov trenutnega diapozitiva. Bralnik JAWS napove: »Plošča diapozitivov.«

 2. Pritiskajte puščico gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite premakniti.

 3. Če želite premakniti diapozitiv na začetek predstavitve, pritisnite Ctrl in puščično tipko gor. Diapozitiv se premakne za eno mesto navzgor.

  Če želite premakniti diapozitiv na konec predstavitve, pritisnite Ctrl in puščično tipko dol. Diapozitiv se premakne za eno mesto navzdol.

  Če želite postaviti diapozitiv na prvo mesto v predstavitvi, pritisnite Ctrl+Shift in puščično tipko gor. Če želite postaviti diapozitiv na zadnje mesto v predstavitvi, pritisnite Ctrl+Shift in puščično tipko dol.

Brisanje diapozitivov

 1. V pogledu za urejanje pritiskajte Ctrl+F6, dokler se ne premaknete v podokno sličic. Ko se premaknete do podokna sličic, Pripovedovalec prebere številko in naslov trenutnega diapozitiva. Bralnik JAWS napove: »Plošča diapozitivov.«

 2. Pritiskajte puščico gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite odstraniti.

 3. Pritisnite tipko »Delete«.

  Namig : Če želite brisanje razveljaviti, pritisnite Ctrl+Z.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Ustvarjanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici

Podajanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×