Vstavljanje vodoravne ponavljajoče se tabele

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Če želite uporabnikom omogočiti dodajanje dodatnih stolpcev v tabelo, lahko v predlogi obrazca programa Microsoft Office InfoPath uporabite vodoravno ponavljajočo se tabelo.

V tem članku

Kdaj uporabiti vodoravno ponavljajočo se tabelo

Uporabniška izkušnja

Pomisleki o združljivosti

Vstavljanje vodoravne ponavljajoče se tabele

Namigi za postavitev

Kdaj uporabiti vodoravno ponavljajočo se tabelo

Vodoravno ponavljajočo se tabelo uporabite, če želite, da so podatki vneseni ali prikazani v strukturirani obliki tabele, in če želite uporabnikom omogočiti dodajanje stolpcev s podatki. Z vodoravno ponavljajočo se tabelo lahko na primer zberete podatke o prodaji za vsako četrtletje. Če je predloga obrazca povezana z zbirko podatkov, lahko z vodoravno ponavljajočo se tabelo prikažete zapise iz te zbirke podatkov ali delate z njimi.

Vodoravna ponavljajoča se tabela je sestavljena iz ponavljajoči se odsek v tabela postavitve. Ponavljajoči se odsek ima omogočeno nastavitev Ponovi vodoravno, ki simulira stolpec v tabeli.

V tem primeru lahko uporabniki v tabelo dodajo dodatne stolpce, če želijo zabeležiti podatke o prodaji za različna četrtletja.

Podatki o prodaji, vneseni v vodoravno ponavljajočo se tabelo v obrazcu

Vodoravna ponavljajoča se tabela je sestavljena iz dveh delov:

 • Glava stolpca    Ko v novo, prazno predlogo obrazca vstavite vodoravno ponavljajočo se tabelo, se glava stolpca privzeto pojavi. V stolpec običajno vnesete oznake, ki se pojavijo na levi strani tabele. Če teh oznak ne potrebujete, z desno miškino tipko kliknite v stolpec, v priročnem meniju pokažite na Izbriši in kliknite Stolpci.

 • Stolpec s podatki    Stolpec s podatki je stolpec, ki se lahko v obrazcu »ponovi« tolikokrat, kot je treba. Ko vstavite vodoravno ponavljajočo se tabelo, vam je kot načrtovalcu predloge obrazca v način načrtovanja običajno prikazan samo en stolpec. Oseba, ki izpolnjujejo obrazec, ki temelji na vaši predlogi obrazca, lahko v obrazec doda več stolpcev, tako da pritisne CTRL+ENTER ali v priročnem meniju klikne ukaze ali pa v obrazcu klikne napotek Vstavi element, ki ga lahko prilagodite.

Sorodni kontrolniki

InfoPath vključuje kontrolnike, ki so podobni vodoravnim ponavljajočim se tabelam, vendar se uporabljajo za drugačne namene. Če želite izbrati najprimernejši kontrolnik za predlogo obrazca, si oglejte ta seznam:

Ponavljajoča se tabela    Če želite uporabnikom omogočiti, da v tabelo dodajo več vrstic namesto več stolpcev, uporabite ponavljajočo se tabelo namesto vodoravne ponavljajoče se tabele.

Ponavljajoči se odsek    Če želite ustvariti odsek, ki ga uporabniki lahko večkrat vstavijo v obrazec, na primer zapis v zbirki podatkov, uporabite ponavljajoči se odsek ali drug ponavljajoči se kontrolnik. Ko uporabniki v obrazec vstavijo ponavljajoči se odsek, so posamezni odseki po dolžini obrazca vstavljeni navpično ali eden za drugim. To obnašanje je drugačno od obnašanja ponavljajočih se odsekov v vodoravni ponavljajoči se tabeli, kjer so posamezni odseki v obrazec vstavljeni vodoravno ali eden zraven drugega.

Na vrh strani

Uporabniške izkušnje

Gumb priročnega menija se pojavi, ko uporabniki premaknejo kazalec na stolpec v vodoravni ponavljajoči se tabeli. Če si želijo uporabniki ogledati priročni meni ukazov za vstavljanje ali odstranjevanje stolpca, kliknejo gumb.

Priročni meni za vodoravno ponavljajočo se tabelo

Uporabniki lahko vstavijo tudi nov stolpec, tako da kliknejo besedilo Vstavi element, ki se pojavi pod vodoravno ponavljajočo se tabelo v obrazcu. Ko načrtujete predlogo obrazca, lahko besedilo prilagodite ali odstranite. Vsi stolpci, ki presegajo širino tabele postavitve, ki vsebuje kontrolnik ponavljajočega se odseka, se prelomijo v naslednjo vrstico.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

V InfoPathu lahko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom. Ko načrtujete tako predlogo obrazca, kontrolniki vodoravne ponavljajoče se tabele v podoknu opravil Kontrolniki niso na voljo, ker jih v spletnem brskalniku ni mogoče prikazati.

Na vrh strani

Vstavljanje vodoravne ponavljajoče se tabele

Postopek vstavljanja vodoravne ponavljajoče se tabele je nekoliko drugačen, če načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa tako, ki temelji na zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov.

Prikazana je vodoravna ponavljajoča se tabela, ko v načinu načrtovanja na njo postavite kazalec.

Izbran ponavljajoči se odsek v vodoravni ponavljajoči se tabeli

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, vneseni v kontrolnik, shranjeni v temeljni datoteki obrazca (.xml). Če je kontrolnik nevezan, ni povezan s poljem ali skupino, podatki, vneseni v kontrolnik, pa niso shranjeni. Ko izberete kontrolnik ali premaknete kazalec nad kontrolnik, sta besedilo in ikona za vpenjanje prikazana v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo označuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona označuje, ali je kontrolnik pravilno vezan na to skupino ali polje. Če je vpenjanje pravilno, je prikazana zelena ikona. Če je nekaj narobe z vpenjanjem, je prikazana modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca je sestavljen iz polj in skupin, ki se pojavijo v hierarhični pogled v podoknu opravil Vir podatkov . Vodoravne ponavljajoče se tabele so ponavadi vezane na ponavljajoče se skupine v viru podatkov predloge obrazca, čeprav so lahko tudi vezan ponavljajoči se polja.

V tem primeru je tabela v predlogi obrazca vezana na ponavljajočo se skupino četrtletje v podoknu opravil Vir podatkov. Kontrolniki polja z besedilom v tabeli – Golf, Tenis in Deskanje – so vezani na polja, ki so del ponavljajoče se skupine četrtletje.

Relacija med vodoravno ponavljajočo se tabelo v predlogi obrazca in ponavljajočo se skupino v viru podatkov

Vstavljanje vodoravne ponavljajoče se tabele v novo, prazno predlogo obrazca

Pri načrtovanju nove, prazne predloge obrazca je privzeto izbrano potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov v podoknu opravil Kontrolniki. Tako lahko InfoPath samodejno ustvarja polja in skupine v viru podatkov, ko dodajate kontrolnike v predlogo obrazca. Ta polja in skupine predstavljajo ikone map in datotek v podoknu opravil Vir podatkov.

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Vodoravna ponavljajoča se tabela.

 4. V polje Število vrstic vnesite želeno privzeto število vrstic za tabelo.

 5. Vodoravna ponavljajoča se tabela ima v vsaki vrstici stolpca s podatki polje z besedilom. Če želite polje z besedilom pretvoriti v drugo vrsto kontrolnika, z desno miškino tipko kliknite polje z besedilom, ki ga želite pretvoriti, v priročnem meniju pokažite na Spremeni v in nato kliknite želeni kontrolnik.

Vstavljanje vodoravne ponavljajoče se tabele v predlogo obrazca, ki temelji na obstoječem viru podatkov

Če ste osnovni načrt v predlogi obrazca v obstoječo datoteko (Razširljivi označevalni jezik), zbirka podatkov ali spletne storitve, InfoPath, ki izhaja polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov. V tem primeru lahko vstavite vodoravno ponavljajočo se tabelo tako, da povlečete ponavljajočo se skupino iz podokna opravil Vira podatkov predloge obrazca, ali tako, da vstavite vodoravno ponavljajočo se tabela, iz podokna opravil Kontrolniki namesto tega, kot je opisano v oknu Ta postopek:

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Vodoravna ponavljajoča se tabela.

 4. Na prvi strani čarovnika za vezavo ponavljajoče se tabele, kliknite vir podatkov, ki jo želite uporabiti na seznamu vir podatkov in nato ponavljajočo se skupino Slika ikone , katerega želite vezati vrstice tabele, če želite.

  Namig: Če želite ustvariti novo ponavljajočo se skupino, z desno miškino tipko kliknite skupino, ki ji želite dodati ponavljajočo se skupino, v priročnem meniju kliknite Dodaj, nato pa v pogovornem oknu Dodajanje polja ali skupine navedite lastnosti za ponavljajočo se skupino.

 5. Kliknite Naprej.

 6. Na drugi strani čarovnika za vezavo ponavljajoče se tabele na seznamu Vezava podatkov dvokliknite polja, ki jih želite dodati v tabelo kot stolpce.

  Namig: Če želite ustvariti novo polje, na seznamu Vezava podatkov z desno miškino tipko kliknite skupino, na katero je vezana vodoravna ponavljajoča se tabela, v priročnem meniju kliknite Dodaj in nato v pogovornem oknu Dodajanje polja ali skupine navedite lastnosti za polje.

 7. Če želite preurediti stolpce, na seznamu Vrstice v tabeli izberite stolpec in nato kliknite Premakni pred ali Premakni za.

Na vrh strani

Namigi za postavitev

S temi namigi lahko natančneje določite videz, velikost in druge vidike vodoravne ponavljajoče se tabele in kontrolnikov v njej:

 • Zapomnite si, da je vodoravna ponavljajoča se tabela sestavljena iz ponavljajočega se odseka v tabeli postavitve. Desna obroba tabele postavitve določa točko, na kateri se stolpci v tabeli prelomijo v naslednjo vrstico, ko uporabniki vstavijo dodatne stolpce. Če želite določiti, kje naj se stolpec prelomi, lahko desno obrobo celice tabele postavitve ob kontrolniku ponavljajočega se odseka povlečete v desno ali levo.

 • Vodoravna ponavljajoča se tabela je lahko uporabna pri tiskanju. Stolpci v kontrolniku se v predlogi obrazca prelomijo v naslednjo vrstico, da se lahko natisnejo vse informacije v tabeli. Če pa je predloga obrazca namenjena predvsem ogledu na zaslonu, lahko vodoravno ponavljajočo se tabelo v predlogi obrazca postavite na območje z drsnim trakom. Tako lahko uporabniki, če v vodoravno ponavljajočo se tabelo vnesejo več podatkov, po njih drsijo, namesto da bi jim bili vsi podatki prikazani v obrazcu.

 • Če želite spremeniti velikost več polj z besedilom hkrati, izberite tista, ki jim želite spremeniti velikost, pritisnite ALT+ENTER, kliknite jeziček Velikost in naredite želene spremembe.

 • Če želite prilagoditi dolžino besedila, ki naj bi ga uporabniki vnesli v polja, spremenite velikost polj z besedilom v predlogi obrazca.

 • Če želite spremeniti obrobo ali barvo več polj z besedilom hkrati, izberite tista, ki jih želite spremeniti, v meniju Oblika kliknite Obrobe in senčenje, kliknite jeziček Obrobe in naredite želene spremembe.

 • Če želite prilagoditi besedilo, ki se pojavi v polju z besedilom, v orodni vrstici Oblikovanje uporabite polji Pisava in Velikost pisave. Če želite spremeniti pisavo in velikost pisave vseh polj z besedilom v predlogi obrazca hkrati, izberite polje z besedilom, ki vsebuje želeno oblikovanje, in nato v meniju Oblika kliknite Uporabi pisavo v vseh kontrolnikih Polje z besedilom.

 • Če si želite ogledati, kako so polja z besedilom prikazana, ko je v njih besedilo, v meniju Pogled kliknite Vzorčni podatki. Tako si lahko ogledate, kako je obrazec, ki temelji na vaši predlogi obrazca, prikazan uporabnikom, ki ga izpolnjujejo.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×