Vstavljanje skupine za izbor

Skupina za izbor je kontrolnik, s katerim uporabnikom ponudite množico izborov, ki se izključujejo. Skupina za izbor privzeto vsebuje dva odseka za izbor in eden od njiju je uporabnikom na voljo kot privzeti izbor v obrazcu.

V tem članku

Kdaj uporabiti skupino za izbor

Uporabniška izkušnja

Pomisleki o združljivosti

Vstavljanje skupine za izbor

Namigi za postavitev

Kdaj uporabiti skupino za izbor

Skupino za izbor uporabite:

 • Če želite uporabnikom dati možnost izbire med vsaj dvema odsek v obrazcu.

 • Če želite načrtovati predlogo obrazca, ki temelji na obstoječi shema XML z elementom xsd: choice. V tem primeru lahko s skupino za izbor v predlogo obrazca sprejmete ta element sheme in uporabnikom omogočite delo z njim.

Skupine za izbor vsebujejo vsaj dva odseka za izbor. Eden od odsekov se privzeto pojavi v obrazcu, uporabniki pa ga lahko izbrišejo ali zamenjajo z drugim odsekom. V obrazcu za naročilnico je na primer lahko privzeto prikazan odsek za nakup novega namiznega računalnika, ki pa ga lahko uporabniki v celoti odstranijo ali zamenjajo z odsekom za nakup prenosnega računalnika.

Choice group on form with shortcut menu visible

Odseki za izbor v skupini za izbor vsebujejo kontrolnike, ki jih uporabniki uporabljajo, ko izpolnjujejo obrazec. Odseki za izbor so vedno v skupinah za izbor. Če poskusite v predlogo obrazca dodati samo odsek za izbor, program Microsoft Office InfoPath samodejno ustvari skupino za izbor, ki vsebuje odsek.

Sorodni kontrolniki

InfoPath vključuje druge kontrolnike, ki so podobni skupinam za izbor, vendar se uporabljajo za drugačne namene. Če želite izbrati najprimernejši kontrolnik za predlogo obrazca, si oglejte ta seznam:

Odsek    Odseki so podobni odsekom za izbor v skupini za izbor, v kateri lahko z njimi uporabnikom prikažete soroden niz kontrolnikov. Vendar odseki se uporabljajo samo za organizacijske namene – uporabniki jih ne morejo odstraniti ali zamenjati, ko izpolnjujejo obrazec, kot to lahko naredijo z odseki za izbor.

Izbirni odsek    Ko v predlogo obrazca dodate skupino za izbor, se vedno pojavi privzeti odsek, ko uporabnik prvič odpre obrazec, ki temelji na vaši predlogi obrazca. Po drugi strani so izbirni odseki privzeto skriti. Uporabniki se lahko odločijo, ali želijo v predlogo obrazca vključiti odsek za izbor. V omenjeni obrazec za naročilnico bodo nekateri uporabniki morda želeli vključiti komentarje o računalniku, ki ga želijo naročiti. V predlogo obrazca lahko vstavite odsek za izbor in vanj dodate polje z obogatenim besedilom z oznako »Opombe«. Nato lahko uporabniki dodajo odsek z opombami, tako da kliknejo napotke v obrazcu.

Ponavljajoči se odsek    Ponavljajoči se odseki podobno kot ponavljajoče se skupine za izbor uporabnikom omogočajo, da po potrebi v predlogo obrazca dodajo več odsekov. Ponavljajoči se odsek uporabite, če želite uporabnikom omogočiti vstavljanje, vendar ne zamenjave več primerkov odseka.

Ponavljajoča se skupina za izbor    Ponavljajoče se skupine za izbor so podobne skupinam za izbor, le da lahko uporabniki v obrazec vstavijo več kot eno ponavljajočo se skupino za izbor. Z omenjenim obrazcem za naročilnico lahko uporabniki na primer naročijo namizni ali prenosni računalnik. V nekaterih primerih bodo uporabniki morda želeli naročiti obe vrsti računalnikov ali celo več računalnikov ene vrste. Če je v obrazcu uporabljena ponavljajoča se skupina za izbor, lahko uporabniki izpolnijo odsek, ki vsebuje podatke o naročilu namiznega računalnika, nato pa vstavijo drugi primerek skupine za izbor, da izpolnijo odsek, ki vsebuje podatke o naročilu prenosnega računalnika.

Na vrh strani

Uporabniška izkušnja

Skupine za izbor so po videzu in obnašanju podobne odsekom in drugim kontrolnikom, povezanim s postavitvijo. Bistveni razliki sta v tem, da uporabniki lahko zamenjajo privzeti odsek v skupini z drugim odsekom ali v celoti izbrišejo skupino za izbor.

Ko uporabniki premaknejo kazalec miške na privzeti odsek za izbor, se v zgornjem levem kotu odseka pojavi purpurni gumbek. Ko ga uporabniki kliknejo, priročni meni prikaže ukaze za odstranjevanje ali zamenjavo privzetega odseka.

Shortcut menu for choice group

Namig : V skupini za izbor lahko uporabniki odstranijo ali zamenjajo privzeti odsek, vendar v obrazec ne morejo vstaviti več primerkov odseka. Če želite uporabnikom omogočiti vstavljanje dodatnih odsekov v obrazec, namesto skupine za izbor uporabite ponavljajočo se skupino za izbor. Uporabniška izkušnja je podobna, le da so v tem primeru v priročnem meniju poleg ukazov za odstranjevanje in zamenjavo privzetega odseka prikazani tudi ukazi za vstavljanje več primerkov skupine za izbor.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

V InfoPathu lahko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom. Ko načrtujete tako predlogo obrazca, v podoknu opravil Kontrolniki skupine in odseki za izbor niso na voljo, ker jih ni mogoče prikazati v spletnem brskalniku.

Na vrh strani

Vstavljanje skupine za izbor

Postopek vstavljanja skupine za izbor v predlogo obrazca se nekoliko razlikuje glede na to, ali načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa boste načrt predloge obrazca zasnovali na zbirki podatkov ali drugem zunanjemu viru podatkov.

Prikazana je izbrana skupina za izbor v način načrtovanja.

A choice group selected in design mode

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, shranjeni v temeljni obrazec datoteke (.xml). Če kontrolnik ni vezan, ni povezan s poljem ali skupino, tako da se podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, ne shranijo. Ko izberete kontrolnik ali nanj pokažete s kazalcem, se besedilo in ikona vezave prikažeta v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo prikazuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona prikazuje, ali je kontrolnik pravilno vezan s to skupino ali s tem poljem. Če je vezava pravilna, se prikaže zelena ikona. Če vezava ni pravilna, se namesto zelene prikaže modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca je sestavljen iz polj in skupin, ki so v podoknu opravil Vir podatkov prikazani v hierarhičnem pogledu. Odseki za izbor so vedno vezani na skupine. Vsak kontrolnik v odseku za izbor je vezan na polje, ki je del skupine odseka za izbor. V tem primeru je odsek za izbor Namizni računalnik v predlogi obrazca vezan na skupino desktop v podoknu opravil Vir podatkov.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Vstavljanje skupine za izbor v novo, prazno predlogo obrazca

Kadar načrtujete novo, prazno predlogo obrazca, je v podoknu opravil Kontrolniki potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov kot privzeto potrjeno. To InfoPathu omogoča, da pri dodajanju kontrolnikov v predlogo obrazca samodejno ustvari polja in skupine v viru podatkov. Ta polja in skupine predstavljajo mape in ikone map v podoknu opravil Vir podatkov.

Ko vstavite skupino za izbor, InfoPath ustvari skupine, ki so vezane na odseke za izbor v tej skupini za izbor. InfoPath ustvari posebno vrsto skupine, da vidno prikaže relacijo med skupino za izbor v predlogi obrazca in virom podatkov. Ta vrsta skupine ima ob oznaki v viru podatkov besedo (izbira).

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Skupina za izbor.

  V predlogi obrazca se pojavi skupina za izbor, ki vsebuje dva odseka za izbor.

 4. Če želite v skupino za izbor vstaviti dodatne odseke za izbor, v predlogi obrazca postavite kazalec v skupino za izbor in nato v podoknu opravil Kontrolnik kliknite Odsek za izbor.

 5. Če želite v odseke za izbor v skupini za izbor dodati kontrolnike, naredite nekaj od tega:

  • Če želite v privzeti odsek za izbor dodati kontrolnike, povlecite želene kontrolnike iz podokna opravil Kontrolniki na predlogo obrazca v odsek za izbor z oznako Odsek za izbor (privzeto).

  • Če želite kontrolnike dodati v druge odseke za izbor, povlecite želene kontrolnike iz podokna opravil Kontrolniki na predlogo obrazca v odsek za izbor z oznako Odsek za izbor.

Vstavljanje skupine za izbor v predlogo obrazca, ki temelji na obstoječem viru podatkov

Če pa predloga obrazca temelji na obstoječi datoteki XML (Extensible Markup Language), zbirki podatkov ali spletni storitvi, pridobi InfoPath polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov. Recimo, da načrt vaše predloge obrazca temelji na shemi XML, ki vključuje element xsd: choice. V tem primeru lahko vstavite skupino za izbor tako, da iz podokna opravil Vir podatkov povlečete ustrezno skupino na predlogo obrazca. Če skupino za izbor vstavite s pomočjo podokna opravil Kontrolniki, vas InfoPath pozove, da vežete skupino za izbor na obstoječo skupino v viru podatkov, kot je opisano v tem postopku:

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Skupina za izbor.

 4. V pogovornem oknu Skupina za izbor – vezava izberite skupino, ki ima ob imenu besedo (izbira), in nato kliknite V redu.

 5. V skupino za izbor v predlogi obrazca dodajte vsaj dva odseka za izbor in ju nato vežite na ustrezne skupine v viru podatkov.

  Opomba : Izbrane skupine morajo biti del skupine (izbira), ki ste jo izbrali v 4. koraku.

 6. Kontrolnike dodajte v vsak odsek za izbor in jih nato vežite na ustrezna polja v viru podatkov.

  Opomba : Polja morajo biti del skupin, ki ste jih izbrali v 5. koraku. InfoPath uporabi imena teh polj za oznake kontrolnikov. Po potrebi spremenite besedilo oznake.

Na vrh strani

Namigi za postavitev

S temi namigi lahko natančneje določite videz, velikost in druge vidike skupin in odsekov za izbor:

 • Ker se gumb za priročni meni pojavi samo, ko uporabniki premaknejo kazalec miške na odsek za izbor, novi uporabniki morda ne bodo vedeli, kako zamenjati privzeti odsek za izbor. Ko načrtujete predlogo obrazca, lahko nad odsek za izbor dodate kratka navodila o zamenjavi odseka za izbor z drugim.

 • Obrobe odsekov za izbor privzeto niso vidne uporabnikom obrazca, zato so vidni samo kontrolniki v odsekih, ko uporabniki odprejo obrazec. Če želite vidno ločiti odsek za izbor od besedila in kontrolnikov, ki ga obdajajo, ali če želite uporabnike opozoriti na odsek, lahko v pogovornem oknu Obrobe in senčenje dodate obrobe ali barvo odsekom za izbor v skupini za izbor.

 • Če želite spremeniti velikost več odsekov za izbor hkrati, izberite odseke za izbor, ki jim želite spremeniti velikost. V meniju Oblika kliknite Lastnosti in nato na kartici Velikost naredite želene spremembe.

 • Včasih besedilo v kontrolnikih v odseku za izbor in oznake na levi strani kontrolnikov niso poravnani. Če jih želite poravnati, dvokliknite kontrolnik, na kartici Velikost kliknite Poravnava in nato Uporabi. Če želite znova poravnati oznake in kontrolnike, ki so v tabeli postavitve v različnih celicah, v priročnem meniju kliknite Lastnosti tabele in nato na kartici Celica pod Poravnava po višini kliknite še Na sredino.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×