Vstavljanje ponavljajočega se odseka

Če v predlogo obrazca programa Microsoft Office InfoPath vstavite ponavljajoči se odsek, lahko uporabniki dodajo več primerkov tega odseka, ko izpolnjujejo obrazec, ki temelji na vaši predlogi obrazca.

V tem članku

Kdaj uporabiti ponavljajoči se odsek

Uporabniška izkušnja

Vstavljanje ponavljajočega se odseka

Namigi za postavitev

Kdaj uporabiti ponavljajoči se odsek

Ponavljajoči se odsek je kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in ki se po potrebi ponovi. Takšen odsek uporabite:

 • Če želite zbrati več primerkov iste vrste podatkov. V predlogi obrazca za poročilo o prodaji lahko na primer s ponavljajočim se odsekom zberete prodajne cilje prodajne ekipe.

 • Če želite v obrazcu prikazati spremenljive količine podatkov. Če je vaša predloga obrazca na primer povezana z zbirko podatkov o zaposlenih, lahko s ponavljajočim se odsekom prikažete ustrezne zapise, ko uporabnik iz InfoPatha izvaja poizvedbo po zbirki podatkov. Če je vrnjen samo en zapis, je v obrazcu prikazan samo en odsek. Če je vrnjenih 10 zapisov, je prikazanih 10 odsekov.

 • Če želite preprečiti območja s praznimi ogradami, ki zavzemajo nujno potreben prostor v predlogi obrazca.

Predstavljajte si predlogo obrazca za sklenitev zavarovanja, v kateri morajo vlagatelji navesti imena in starost vzdrževanih oseb. Papirnata različica obrazca bi verjetno vsebovala samo tri polja ograde, ker je predvideno, da večina vlagateljev vzdržuje največ tri osebe. Tisti, ki vzdržujejo več oseb, bi morali podatke o drugih osebah natlačiti pod obstoječa polja ali jih napisati na hrbtno stran obrazca.

V InfoPathovi različici tega obrazca pa lahko uporabite ponavljajoči se odsek, da lahko vlagatelji dodajo poljubno število vzdrževanih oseb. Prikazan je obrazec, kot ga vidi uporabnik, ki izpolnjuje obrazec.

Repeating section on form

Ko v predlogo obrazca vstavite ponavljajoči se odsek, pravzaprav vstavite prazen vsebnik. Če želite, da bo ponavljajoči se odsek uporaben, vanj vstavite druge kontrolnike.

Sorodni kontrolniki

InfoPath vključuje kontrolnike, ki so podobni ponavljajočim se odsekom, vendar se uporabljajo za drugačne namene. Če želite izbrati najprimernejši kontrolnik za predlogo obrazca, si oglejte ta seznam:

Ponavljajoča se tabela    Če želite uporabnikom omogočiti, da v tabelo dodajo več vrstic, lahko v predlogi obrazca uporabite ponavljajočo se tabelo namesto ponavljajočega se odseka. Podrobnosti, na primer postavke računa, lahko prikažete v obliki tabele, v katero lahko uporabniki po potrebi dodajo dodatne vrstice. Vendar pa je odločitev o uporabi ponavljajoče se tabele namesto ponavljajočega se odseka prepuščena vam. Oba kontrolnika omogočata zbiranje in prikaz več primerkov iste vrste podatkov.

Odsek    Odseki se uporabljajo za organizacijo sorodnih kontrolnikov. Če namesto ponavljajočega se odseka uporabite odsek, uporabniki v obrazec ne morejo dodati dodatnih odsekov.

Ponavljajoča se skupina za izbor    Skupina za izbor vsebuje vsaj dva odseka. Eden teh odsekov se privzeto pojavi v obrazcu, uporabniki pa ga lahko zamenjajo z drugim odsekom. Uporabniki lahko skupine za izbor večkrat vstavijo v obrazec.

Ponavljajoči se rekurzivni odsek    Tako kot ponavljajoči se odsek je tudi ponavljajoči se rekurzivni odsek v predlogo obrazca mogoče vstaviti večkrat. Ko uporabniki vstavijo več primerkov ponavljajočega se odseka, so vstavljeni drug pod drugim. Pri ponavljajočem se rekurzivnem odseku pa je vsak nov odsek vstavljen v obstoječega, kar povzroči nabor ugnezdenih odsekov. To je uporabno, če želite ustvariti hierarhično vsebino, na primer oris.

Izbirni odsek    Če v predlogo obrazca dodate ponavljajoči se odsek, se ta pojavi v obrazcu šele, ko ga uporabnik odpre. Izbirni odsek pa je privzeto skrit, zato se uporabniki lahko odločijo, ali ga želijo vključiti v obrazec. V obrazec za naročilnico bodo nekateri uporabniki želeli dodati opombe k blagu, ki ga naročajo, zato lahko vstavite izbirni odsek in vanj dodate polje z obogatenim besedilom z oznako Opombe. Uporabniki lahko po potrebi dodajo izbirni odsek tako, da kliknejo besedilo napotka pod izbirnim odsekom.

Kontrolnik seznama    Kontrolniki seznama so najpreprostejša vrsta ponavljajočih se kontrolnikov in so uporabni v primerih, ko želite uporabnikom omogočiti, da na označen, oštevilčen ali navaden seznam dodajo poljubno število elementov. S kontrolnikom označenega seznama lahko na primer na seznamu zadev zberete več nalog.

Kontrolnik »Glavno/Podrobno«    Kontrolnik »Glavno/Podrobno« je nabor dveh sorodnih kontrolnikov. Kontrolnik »Glavno« je vedno ponavljajoča se tabela, kontrolnik »Podrobno« pa je lahko ponavljajoča se tabela ali ponavljajoči se odsek. S kontrolnikom »Glavno/Podrobno« lahko povežete dva kontrolnika, tako da izbor v prvem kontrolniku določa, kaj se bo pojavilo v drugem.

Na vrh strani

Uporabniška izkušnja

Ko uporabniki premaknejo kazalec na ponavljajoči se odsek, se v zgornjem levem kotu pojavi moder gumb s puščico. To je gumb priročnega menija, ki ga uporabniki lahko kliknejo, če si želijo ogledati možnosti za vstavljanje ali odstranjevanje ponavljajočega se odseka.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Na vrh strani

Vstavljanje ponavljajočega se odseka

Postopek vstavljanja ponavljajočega se odseka je nekoliko drugačen, če načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa tako, ki temelji na zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov.

V tem primeru je prikazan izbran ponavljajoči se odsek v način načrtovanja.

Repeating section selected in design mode

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, shranjeni v temeljni obrazec datoteke (.xml). Če kontrolnik ni vezan, ni povezan s poljem ali skupino, tako da se podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, ne shranijo. Ko izberete kontrolnik ali nanj pokažete s kazalcem, se besedilo in ikona vezave prikažeta v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo prikazuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona prikazuje, ali je kontrolnik pravilno vezan s to skupino ali s tem poljem. Če je vezava pravilna, se prikaže zelena ikona. Če vezava ni pravilna, se namesto zelene prikaže modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca je sestavljen iz polj in skupin, ki so v podoknu opravil Vir podatkov prikazani v hierarhičnem pogledu. Ponavljajoči se odseki so običajno vezani na ponavljajoča se skupina v viru podatkov predloge obrazca, čeprav so lahko vezani tudi na ponavljajoče se polje.

V tem primeru je ponavljajoči se odsek Vzdrževane osebe v predlogi obrazca vezan na ponavljajočo se skupino dependent v podoknu opravil Vir podatkov. Vsak kontrolnik v ponavljajočem se odseku je vezan na ustrezno polje, ki je del skupine ponavljajočega se odseka.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Vstavljanje ponavljajočega se odseka v novo, prazno predlogo obrazca

Kadar načrtujete novo, prazno predlogo obrazca, je v podoknu opravil Kontrolniki potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov kot privzeto potrjeno. To InfoPathu omogoča, da pri dodajanju kontrolnikov v predlogo obrazca samodejno ustvari polja in skupine v viru podatkov. Ta polja in skupine predstavljajo mape in ikone map v podoknu opravil Vir podatkov.

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Ponavljajoč se odsek.

 4. Če želite v ponavljajoči se odsek dodati kontrolnike, povlecite želene kontrolnike iz podokna opravil Kontrolniki v ponavljajoči se odsek predloge obrazca.

  Opomba : Kontrolnika, ki je že v predlogi obrazca, ne premikajte v odsek, razen če je polje tega kontrolnika že del skupine v viru podatkov, ki ji odsek pripada. V nasprotnem primeru lahko vezava za kontrolnik razpade.

 5. Če želite kontrolniku dodati oznako, nad njega vnesite besedilo.

Vstavljanje ponavljajočega se odseka v predlogo obrazca, ki temelji na obstoječem viru podatkov

Če pa predloga obrazca temelji na obstoječi datoteki XML (Extensible Markup Language), zbirki podatkov ali spletni storitvi, pridobi InfoPath polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov. V tem primeru lahko ponavljajoči se odsek dodate tako, da povlečete ponavljajočo se skupino iz podokna opravil Vir podatkov v predlogo obrazca ali da ga vstavite s podoknom opravil Kontrolniki, kot je opisano v tem postopku:

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Ponavljajoči se odsek.

 4. V pogovornem oknu Ponavljajoči se odsek – vezava izberite ponavljajočo se skupino, v katero želite shraniti podatke ponavljajočega se odseka, in nato kliknite V redu.

 5. Kontrolnike dodajte v ponavljajoči se odsek in nato jih vežite na ustrezna polja v viru podatkov.

 6. InfoPath uporablja ime polja ali skupine kot oznako kontrolnika. Po potrebi spremenite besedilo oznake.

  Namig : Kontrolnike lahko vstavite tudi s podoknom opravil Vir podatkov. V podoknu opravil Vir podatkov z desno miškino tipko kliknite ponavljajočo se skupino, na katero želite vezati ponavljajoči se odsek, in nato v priročnem meniju kliknite Ponavljajoči se odsek.

Na vrh strani

Namigi za postavitev

Preden kontrolnike vstavite v ponavljajoči se odsek, razmislite o njihovi razporeditvi. Kontrolnike lahko preprosto dodate tako, da jih povlečete v želeni odsek. Če pa želite bolj urejeno postavitev, lahko v ponavljajoči se odsek dodate tabela postavitve in nato v posamezne celice vstavite oznake in kontrolnike, tako da bodo poravnani. V tem primeru je načrtovalec obrazca za razporejanje kontrolnikov v ponavljajočem se odseku uporabil tabelo postavitve z eno vrstico in tremi stolpci.

layout table used to arrange controls in repeating section

Poleg tega, da lahko uporabite tabele postavitve, lahko naredite tudi nekaj od tega:

 • Če želite spremeniti velikost več ponavljajočih se odsekov hkrati, izberite odseke, ki jim želite spremeniti velikost, v meniju Oblika kliknite Lastnosti in nato na kartici Velikost naredite želene spremembe.

 • Če želite spremeniti obrobo ali barvo ponavljajočega se odseka, ga izberite v predlogi obrazca, v meniju Oblika kliknite Obrobe in senčenje, nato Obrobe in naredite želene spremembe.

 • Če si želite ogledati, kako so kontrolniki v ponavljajočem se odseku prikazani, ko je v njih besedilo, v meniju Pogled kliknite Vzorčni podatki. Tako si lahko ogledate, kako bo obrazec, ki temelji na vaši predlogi obrazca, prikazan uporabnikom, ki ga bodo izpolnjevali.

 • Včasih besedilo v kontrolnikih v ponavljajočem se odseku in oznake na levi strani kontrolnikov niso poravnani. Če jih želite hitro poravnati, dvokliknite kontrolnik, na kartici Velikost kliknite Poravnaj in nato Uporabi. Če sta oznaka in kontrolnik v različnih celicah tabele postavitve, z desno miškino tipko kliknite celico, ki vsebuje oznako, nato v priročnem meniju kliknite Lastnosti tabele in na kartici Celica pod Poravnava po višini kliknite še Na sredino.

 • Možnost Ponovi navpično je izbrana kot privzeto. Ko uporabniki dodajo ponavljajoče se odseke, so ti odseki prikazani navpično navzdol po dolžini obrazca. Namesto tega pa lahko izberete, da so ponavljajoči se odseki razširjeni vodoravno, kar omogoča ustvarjanje povsem drugačnih postavitev. Ustvarite lahko na primer predlogo obrazca, ki je podobna koledarju. Možnosti Ponovi vodoravno ne podpirajo predloge obrazcev, združljive z brskalnikom.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×