Vstavljanje polja s seznamom z več izbori

Polje s seznamom z več izbori je seznam izbir, ki je bolj kot običajnemu polju s seznamom po videzu podoben pomičnemu seznamu potrditvenih polj. Uporabniki lahko na seznamu izberejo poljubno število potrditvenih polj. Glede na način načrtovanja polja s seznamom z več izbori lahko uporabnikom omogočite, da ob eno od potrditvenih polj vnesejo tudi svoj element seznama.

V tem članku

Kdaj uporabiti polje s seznamom z več izbori

Uporabniška izkušnja

Pomisleki o združljivosti

Vstavljanje polja s seznamom z več izbori

Namigi za postavitev

Kdaj uporabiti polje s seznamom z več izbori

Polje s seznamom z več izbori uporabite:

 • Če želite uporabnikom omogočiti, da na seznamu izberejo več elementov.

 • Če želite uporabnikom omogočiti, da na seznam vnesejo svojo vrednost.

 • Če želite v obrazcu privzeto prikazati večino elementov ali vse elemente seznama.

 • Če želite prikazati vrednosti, ki so pridobljene z nespremenljivega seznama, iz vir podatkov predloge obrazca ali zunanjega vira podatkov, na primer iz zbirke podatkov ali s seznama storitev Microsoft Windows SharePoint Services.

V tem primeru lahko uporabniki stroške v obrazcu za poročilo o stroških dodelijo več kategorijam, tako da potrdijo potrditvena polja v polju s seznamom z več izbori. Načrtovalec obrazca je omogočil kategorije po meri, zato lahko uporabniki vnesejo vrednost v prazno polje ob zadnjem potrditvenem polju na seznamu.

Vrednost po meri, ki je dodana na seznam izbir v polju s seznamom z več izbori

Ko v predlogo obrazca vstavite polje s seznamom z več izbori, navedite želene vrednosti, ki se bodo pojavile v polju. V nasprotnem primeru bo uporabnikom prikazano prazno polje, ko odprejo obrazec, ki temelji na vaši predlogi. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje s seznamom z več izbori lahko sami dodate vnose ali pa polje s seznamom z več izbori konfigurirate za pridobivanje vnosov iz zbirke podatkov ali drugega vira podatkov.

Sorodni kontrolniki

Program Microsoft Office InfoPath vključuje kontrolnike, ki so podobni poljem s seznamom z več izbori, vendar se uporabljajo za drugačne namene. Če želite izbrati najprimernejši kontrolnik za predlogo obrazca, si oglejte ta seznam:

Polje s seznamom    Standardno polje s seznamom podobno kot polje s seznamom z več izbori uporabnikom omogoča, da izberejo vrednosti na seznamu, vendar pri polju s seznamom lahko na seznamu izberejo samo en element. Polje s seznamom podobno kot polje s seznamom z več izbori privzeto prikaže vse elemente na seznamu.

Polje s spustnim seznamom    Polje s spustnim seznamom podobno kot vsak seznam uporabnikom ponudi seznam izbir, vendar pri poljih s spustnim seznamom so vnosi na seznamu skriti, dokler uporabnik ne klikne kontrolnika. Uporabniki lahko na spustnem seznamu izberejo samo en element.

Kombinirano polje    Če želite uporabnikom omogočiti, da na seznam vnesejo svoj vnos ali da izberejo vrednost z vnaprej določenega seznama, uporabite kombinirano polje namesto polja s seznamom z več izbori. Uporabniki lahko v kombiniranem polju izberejo samo en element.

Izbirni gumbi    Skupina izbirnih gumbov podobno kot polje s seznamom z več izbori uporabnikom omogoča, da izbirajo na seznamu izbir. V nasprotju s polji s seznamom z več izbori lahko uporabniki v skupini izbirnih gumbov izberejo samo eno možnost. Pri izbirnih gumbih uporabniki svojo izbiro potrdijo s klikom krožca in ne elementa v polju s seznamom.

Na vrh strani

Uporabniška izkušnja

Pri poljih s seznamom z več izbori uporabniki izberejo tako, da potrdijo ali počistijo potrditvena polja v polju obrazca. Če število potrditvenih polj preseže višino kontrolnika, se na desni strani polja pojavi drsni trak, ki uporabnikom omogoča pregled preostalih izbir.

Predlogo obrazca lahko načrtujete tako, da uporabniki na seznam po potrebi dodajo svoj vnos. V tem primeru se kot zadnji element na seznamu pojavi potrditveno polje z vnosnim poljem.

Prazno polje v polju s seznamom z več izbori

Če želijo uporabniki vnesti vrednost po meri, potrdijo potrditveno polje ob vnosnem polju in nato v območje ob potrditvenem polju dodajo svoj vnos. Če želite to omogočiti, v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje s seznamom z več izbori potrdite potrditveno polje Dovoli uporabnikom vnašanje vrednosti po meri, ko v predlogo obrazca vstavite polje s seznamom z več izbori.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

V InfoPathu lahko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom. Ko načrtujete tako predlogo obrazca, kontrolnik polja s seznamom z več izbori v podoknu opravil Kontrolniki ni na voljo, ker ga ni mogoče prikazati v spletnem brskalniku.

Na vrh strani

Vstavljanje polja s seznamom z več izbori

Postopek vstavljanja polja s seznamom z več izbori je nekoliko drugačen, če načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa tako, ki temelji na zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov.

Prikazano je izbrano polje s seznamom z več izbori v načinu načrtovanja, preden je načrtovalec obrazca v polje s seznamom ročno dodal vnose.

Izbrano prazno polje s seznamom z več izbori v načinu načrtovanja

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, shranjeni v temeljni obrazec datoteke (.xml). Če kontrolnik ni vezan, ni povezan s poljem ali skupino, tako da se podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, ne shranijo. Ko izberete kontrolnik ali nanj pokažete s kazalcem, se besedilo in ikona vezave prikažeta v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo prikazuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona prikazuje, ali je kontrolnik pravilno vezan s to skupino ali s tem poljem. Če je vezava pravilna, se prikaže zelena ikona. Če vezava ni pravilna, se namesto zelene prikaže modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca je sestavljen iz polj in skupin, ki so v podoknu opravil Vir podatkov prikazani v hierarhičnem pogledu. Polja s seznamom z več izbori so vedno vezana na ponavljajoče se polje v skupina. Ponavljajoče se polje omogoča, da v njem shranite več vrednosti. V tem primeru je polje s seznamom z več izbori Kategorija v predlogi obrazca vezano na ponavljajoče se polje category v podoknu opravil Vir podatkov.

Relacija med poljem s seznamom z več izbori v predlogi obrazca in ustreznim poljem v viru podatkov

Kadar načrtujete novo, prazno predlogo obrazca, je v podoknu opravil Kontrolniki potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov kot privzeto potrjeno. To InfoPathu omogoča, da pri dodajanju kontrolnikov v predlogo obrazca samodejno ustvari polja in skupine v viru podatkov. Ta polja in skupine predstavljajo mape in ikone map v podoknu opravil Vir podatkov.

Če pa predloga obrazca temelji na obstoječi datoteki XML (Extensible Markup Language), zbirki podatkov ali spletni storitvi, pridobi InfoPath polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov.

Vstavljanje polja s seznamom z več izbori

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. V podoknu opravil Kontrolniki naredite nekaj od tega:

  • Če želite, da se ponavljajoče se polje samodejno ustvari v viru podatkov, ki je vezano na to polje, potrdite potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov.

  • Če želite polje s seznamom z več izbori vezati na obstoječe ponavljajoče se polje, počistite potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov.

   Opomba: Če potrditveno polje ni na voljo, je vir podatkov zaklenjen. Če na primer želite, da načrt predloge obrazca temelji na shemi XML, morda viru podatkov v InfoPathu ne boste mogli dodati novih polj ali skupin. S to omejitvijo lahko preprečite nenamerno spreminjanje sheme, ki bi jo naredilo neveljavno.

 4. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Polje s seznamom z več izbori.

 5. Če ste v 3. koraku počistili potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov, v pogovornem oknu Polje s seznamom z več izbori – vezava izberite ponavljajoče se polje, na katerega želite vezati polje s seznamom z več izbori.

 6. V predlogi obrazca nad polje s seznamom z več izbori ali na njegovo levo stran polja vnesite besedilo oznake, ki naj mu sledi dvopičje (:).

 7. Če želite navesti vrednosti, ki jih boste uporabili kot vnose na seznamu, dvokliknite polje s seznamom z več izbori.

 8. Kliknite jeziček Podatki.

 9. Če želite zapolniti polje s seznamom, naredite nekaj od tega:

  Vnašanje svojih vrednosti polja s seznamom

  Ta možnost je uporabna, ko imate vnaprej določen in omejen nabor vrednosti in ne pričakujete, da se bodo te vrednosti v prihodnje spremenile. Če pa se vrednosti le spremenijo, morate objaviti posodobljeno različico predloge obrazca, tako da uporabniki lahko vidijo in uporabljajo najnovejše vnose na seznamu.

  1. Kliknite gumb Dodaj.

  2. V polje Vrednost vnesite besedilo, ki ga želite shraniti, če uporabnik izbere ta vnos.

  3. V polje Prikazano ime vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za ta vnos, in kliknite V redu.

  4. Ponovite korake od ena do tri za vsak vnos, ki ga želite dodati v polje s seznamom.

  5. Če želite preskusiti spremembe, v orodni vrstici Standard kliknite Predogled, ali pa pritisnite tipke CTRL+SHIFT+B.

  Uporaba vrednosti iz drugega dela obrazca

  Ta možnost je uporabna, kadar želite, da se vrednosti na seznamu spremenijo, odvisno od drugih vrednosti, ki jih uporabniki vnesejo v svoje obrazce.

  1. V razdelku Vnosi v polju s seznamom kliknite Poišči vrednosti v viru podatkov za obrazec.

   Vnose v polju s seznamom morate povezati z določeno ponavljajočo se skupino ali ponavljajočim se poljem v predlogi obrazca.

  2. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Vnosi in nato v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite ponavljajoče se polje ali ponavljajočo se skupino, v kateri je polje, ki bo zagotovilo vrednosti za polje s seznamom, nato pa kliknite V redu.

  3. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Vrednost, kliknite polje, v katerem so možne vrednosti za elemente v polju s seznamom, nato pa kliknite V redu. Ena od teh vrednosti bo shranjena v temeljni XML, ko bo uporabnik kliknil element v polju s seznamom.

  4. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Prikazano ime, kliknite polje, v katerem so vrednosti, prikazane v polju s seznamom, nato pa kliknite V redu.

   Namig: Če želite preprečiti, da bi bile vrednosti prikazanega imena večkrat prikazana v polju s seznamom, potrdite polje Prikaži samo vnose z enoličnimi prikazanimi imeni.

  Uporaba vrednosti iz zbirke podatkov, spletne storitve, dokumenta XML ali z mesta SharePoint

  Ta možnost je uporabna, če želite redno posodabljati ali osveževati vrednosti v polju s seznamom. Vrednosti so po navadi shranjene v zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov, pridobite pa jih vsakič, ko odprete obrazec.

  1. Kliknite Poišči vrednosti iz zunanjega vira podatkov.

  2. Naredite nekaj od tega:

   • Če ste podatkovno povezavo že dodali, jo kliknite v polju Podatkovna povezava.

   • Če želite dodati novo povezavo podatkov, kliknite Dodaj in sledite navodilom v čarovniku za povezavo podatkov.

    Vnose v polju s seznamom morate povezati z določenim ponavljajočim se poljem ali ponavljajočo se skupino.

  3. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Vnosi in nato v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite skupino ali polje, v katerem je polje, ki bo zagotovilo vrednosti za polje s seznamom, nato pa kliknite V redu.

  4. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Vrednost, kliknite polje, v katerem so možne vrednosti za elemente v polju s seznamom, nato pa kliknite V redu. Ena od teh vrednosti bo shranjena v temeljni XML, ko bo uporabnik kliknil element v polju s seznamom.

  5. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Prikazano ime, kliknite polje, v katerem so vrednosti, prikazane v polju s seznamom, nato pa kliknite V redu.

   Namig: Če želite preprečiti, da bi bile vrednosti prikazanega imena večkrat prikazana v polju s seznamom, potrdite polje Prikaži samo vnose z enoličnimi prikazanimi imeni.

 10. Če želite uporabnikom omogočiti, da na dno polja s seznamom z več izbori vnesejo svojo vrednost, potrdite potrditveno polje Dovoli uporabnikom vnašanje vrednosti po meri.

Na vrh strani

Namigi za postavitev

S temi namigi lahko natančneje določite videz, velikost in druge vidike polja s seznamom z več izbori:

 • Če želite spremeniti širino več polj s seznamom z več izbori hkrati, izberite polja, ki jim želite spremeniti velikost, pritisnite ALT+ENTER, kliknite jeziček Velikost in nato v polje Širina vnesite novo številko.

 • Če želite spremeniti barvo ozadja za več polj s seznamom z več izbori hkrati, izberite polja, ki jih želite spremeniti. V meniju Oblika kliknite Obrobe in senčenje in nato na kartici Senčenje naredite želene spremembe.

 • Če želite prilagoditi pisavo, ki se v polju s seznamom z več izbori pojavi ob potrditvenih poljih, v orodni vrstici Oblikovanje uporabite polji Pisava in Velikost. Če želite v predlogi obrazca spremeniti pisavo in velikost pisave vseh polj s seznamom z več izbori hkrati, kliknite polje, ki vsebuje želeno oblikovanje, in nato v meniju Oblika še Uporabi pisavo v vseh kontrolnikih Polje s seznamom z več izbori.

 • Če želite prilagoditi razmik med poljem s seznamom z več izbori in predmeti, ki ga v predlogi obrazca obdajajo, preskusite nastavitve robov v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Polje s seznamom z več izbori na kartici Velikost. Če povečate razmik z robovi, imate večji nadzor, kot če to naredite s prelomom odstavkov.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×