Vstavljanje polj za spajanje v publikacijo

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V drugem koraku spajanja dokumentov, e-pošte ali katalogov lahko v publikacijo vstavite polja za spajanje. Polja za spajanje so ograde za besedilo in podatke o sliki, ki se bodo spremenile v vsaki kopiji končne publikacije.

Spajanje dokumentov, spajanje e-pošte ali publikacijo spajanje kataloga mora biti povezan z vira podatkov, preden lahko vstavite polja za spajanje dokumentov. Več informacij o ustvarjanju vira podatkov, glejte ustvarjanje vira podatkov za spajanje dokumentov.

V tem članku

Vstavljanje polja za spajanje dokumentov v publikaciji spajanja dokumentov

Vstavljanje polja za spajanje dokumentov v v publikacijo za spajanje e-pošte

Vstavljanje polja za spajanje dokumentov v publikacijo za spajanje kataloga

Vstavljanje polj za spajanje v publikacijo spajanja dokumentov

 1. Odprite publikacijo spajanja dokumentov, če še ni odprta.

 2. V meniju Orodja pokažite na Pošiljanje in katalogi in kliknite Spajanje dokumentov.

 3. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Ustvari seznam prejemnikov izberite vir podatkov, ki ga želite uporabiti, in kliknite Naslednji korak: ustvarjanje ali povezava s seznamom prejemnikov.

 4. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite želeni vir podatkov in nato še Odpri.

  Glede na izbrani vir podatkov se bodo morda pojavila še druga pogovorna okna in od vas zahtevala določene podatke.

  Če je vir podatkov na primer delovni zvezek programa Microsoft Office Excel, v katerem so podatki na več delovnih listih, izberite delovni list z želenimi podatki in kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov , lahko izberete prejemnike, ki jih želite vključiti v spajanje. Potrdite polja poleg prejemnikov, ki jih želite vključiti, in počistite potrditvena polja poleg prejemnikov, ki jih želite izključiti. Lahko filtrirate po določenem polju ali merilo in razvrstite po abecednem vrstnem redu. Če želite več informacij o prečiščevanje seznama prejemnikov, si oglejte Nasveti za poštne sezname.

 6. Če v publikaciji ni polja z besedilom, vi pa želite dodati besedilo, ki bo v vseh kopijah končne publikacije ostalo nespremenjeno, vstavite polja z besedilom.

  Kako?

  1. V orodni vrstici predmetov , kliknite Polje z besedilom Slika gumba .

  2. V publikaciji pokažite na mesto, kjer naj se pojavi en vogal polja z besedilom, in vlecite v diagonalni smeri, dokler ne dobite želene velikosti polja z besedilom.

 7. Če želite vstaviti besedilo, ki bo v vseh kopijah končne publikacije ostalo nespremenjeno, kliknite v polje z besedilom in vnesite besedilo, ki naj se pojavi v vsaki kopiji.

 8. Kliknite v polje z besedilom, kamor želite vstaviti polje za spajanje.

 9. Vstavite nekaj od tega:

  Slika polja

  1. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Več elementov kliknite Polje slike.

  2. V pogovornem oknu Vstavljanje polja s sliko kliknite podatkovno polje, kjer so imena slikovnih datotek ali poti, in kliknite V redu.

   Opomba : Če v stolpcu Vsebine ni poti do mape, kjer so slike, navedite mesto slikovnih datotek. Kliknite Določi mape, izberite [Mapa vira podatkov], kliknite Dodaj, krmarite do mesta slike in kliknite Odpri.

  Naslovni blok z imenom, naslovom in drugimi podatki

  1. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Več elementov kliknite Naslovni blok.

  2. V pogovornem oknu Vstavljanje naslovnega bloka kliknite elemente naslova, ki jih želite vključiti, in nato še V redu.

   Opomba : Če imena polja v viru podatkov ne ujemajo z imeni podatkovnih polj, ki Publisher, ki se uporablja za naslovni blok, boste morda morali kliknite Primerjanje polj v pogovornem oknu Vstavljanje naslovnega bloka . V pogovornem oknu Primerjanje polj s spustnimi seznami Izberite polja iz vira podatkov, ki se ujemajo s polji v programu Publisher.

  Pozdravna vrstica

  1. V podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Več elementov kliknite Pozdravna vrstica.

  2. V pogovornem oknu Pozdravna vrstica izberite obliko pozdravne vrstice, ki je sestavljena iz uvodnega pozdrava, oblike imena in ločila za imenom.

   V polji za uvodni pozdrav in ločilo lahko vnesete tudi svoje besedilo.

  3. Izberite besedilo, ki naj se pojavi v primerih, ko Publisher ne more določiti imena prejemnika – ko na primer v viru podatkov ni imena in priimka prejemnika, ampak samo ime podjetja.

   V polje za neveljavna imena prejemnikov lahko vnesete tudi svoje besedilo kot pozdravno vrstico.

  4. Kliknite V redu.

   Opomba : Če se imena podatkovnih polj v viru podatkov ne ujemajo z imeni polj, ki so v Publisherju uporabljena za pozdravno vrstico, boste v pogovornem oknu Pozdravna vrstica morda morali klikniti Primerjanje polj. V pogovornem oknu Primerjanje polj uporabite spustne sezname, če želite v viru podatkov izbrati polja, ki ustrezajo Publisherjevim poljem.

  Druga polja podatkov

  V podoknu opravil Spajanje dokumentov so na seznamu pod Pripravite publikacijo vsa polja, ki so v viru podatkov. Seznam lahko uporabite, če želite publikaciji dodati dodatna polja.

  1. V podoknu opravil Spajanje dokumentov v polju s seznamom pod Pripravite publikacijo povlecite polje, ki ga želite vključiti v zanj ustvarjeno polje z besedilom.

   Opomba : Če s seznama povlečete element slike, s tem vstavite samo besedilo, ki označuje pot do slike. Slika ni vstavljena.

Na vrh strani

Vstavljanje polj za spajanje v publikacijo spajanja e-pošte

 1. Odprite publikacijo spajanja e-pošte, če še ni odprta.

 2. V meniju Orodja pokažite na Pošiljanje in katalogi in kliknite Spajanje e-pošte.

 3. V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil pod Ustvari seznam prejemnikov izberite vir podatkov, ki ga želite uporabiti, in kliknite Naslednji korak: ustvarjanje ali povezava s seznamom prejemnikov.

 4. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite želeni vir podatkov in nato še Odpri.

  Glede na izbrani vir podatkov se bodo morda pojavila še druga pogovorna okna in od vas zahtevala določene podatke.

  Če je vir podatkov na primer delovni zvezek programa Microsoft Office Excel, v katerem so podatki na več delovnih listih, izberite delovni list z želenimi podatki in kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov , lahko izberete prejemnike, ki jih želite vključiti v spajanje. Potrdite polja poleg prejemnikov, ki jih želite vključiti, in počistite potrditvena polja poleg prejemnikov, ki jih želite izključiti. Lahko filtrirate po določenem polju ali merilo in razvrstite po abecednem vrstnem redu. Če želite več informacij o prečiščevanje seznama prejemnikov, si oglejte Nasveti za pripravo e-poštnega seznama.

 6. Če v publikaciji ni polja z besedilom, ga lahko vstavite.

  Kako?

  1. V orodni vrstici predmetov , kliknite Polje z besedilom Slika gumba .

  2. V publikaciji pokažite na mesto, kjer naj se pojavi en vogal polja z besedilom, in vlecite v diagonalni smeri, dokler ne dobite želene velikosti polja z besedilom.

 7. Če želite vstaviti besedilo, ki bo v vseh kopijah končne publikacije ostalo nespremenjeno, kliknite v polje z besedilom in vnesite besedilo, ki naj se pojavi v vsaki kopiji.

 8. V publikaciji spajanja e-pošte kliknite v polje z besedilom, kamor želite vstaviti polje za spajanje.

 9. Vstavite nekaj od tega:

  Prilagojene hiperpovezave

  1. V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil pod Več elementov kliknite Vstavi prilagojeno hiperpovezavo.

  2. V pogovorno okno Vstavljanje prilagojene hiperpovezave vnesite želeno besedilo za prikaz in pa naslov spletnega mesta ali spletne strani, s katerim prejemnik vzpostavi povezavo, ko klikne hiperpovezavo.

  3. Če želite v prikazanem besedilu ali poljih s hiperpovezavo uporabiti podatkovno polje, kliknite v polje Prikaži besedilo ali Hiperpovezava in na seznamu pod Elementi za vstavljanje kliknite podatkovno polje, ki ga želite vstaviti.

   Če vstavite podatkovno polje, lahko za vse prazne vnose, ki ustrezajo vstavljenemu podatkovnemu polju, navedete nadomestno besedilo za prikaz in spletni naslov. Po potrebi potrdite potrditveni polji Uporabi privzeto besedilo za prazne vnose in Uporabi privzeto hiperpovezavo za prazne vnose, nato vnesite nadomestno besedilo in spletni naslov.

   Podoba pogovornega okna »Vstavljanje prilagojene hiperpovezave«

  Slika polja

  1. V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil pod Več elementov kliknite Polje slike.

  2. V pogovornem oknu Vstavljanje polja s sliko kliknite podatkovno polje slike, ki ga želite vstaviti, in nato še V redu.

   Opomba : Če v stolpcu Vsebine ni poti do mape, kjer so slike, navedite mesto slikovnih datotek. Kliknite Določi mape, izberite [Mapa vira podatkov], kliknite Dodaj, krmarite do mesta slike in kliknite Odpri.

  Pozdravna vrstica

  1. V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil pod Več elementov kliknite Pozdravna vrstica.

  2. V pogovornem oknu Pozdravna vrstica izberite obliko pozdravne vrstice, ki je sestavljena iz uvodnega pozdrava, oblike imena in ločila za imenom.

   V polji za uvodni pozdrav in ločilo lahko vnesete tudi svoje besedilo.

  3. Izberite besedilo, ki naj se pojavi v primerih, ko Publisher ne more določiti imena prejemnika – ko na primer v viru podatkov ni imena in priimka prejemnika, ampak samo ime podjetja.

   V polje za neveljavna imena prejemnikov lahko vnesete tudi svoje besedilo kot pozdravno vrstico.

  4. Kliknite V redu.

   Opomba : Če se imena podatkovnih polj v viru podatkov ne ujemajo z imeni polj, ki so v Publisherju uporabljena za pozdravno vrstico, boste v pogovornem oknu Pozdravna vrstica morda morali klikniti Primerjanje polj. V pogovornem oknu Primerjanje polj uporabite spustne sezname, če želite v viru podatkov izbrati polja, ki ustrezajo Publisherjevim poljem.

  Druga polja podatkov

  V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil so na seznamu pod Pripravite publikacijo vsa polja, ki so v viru podatkov. Seznam lahko uporabite, če želite publikaciji dodati dodatna polja.

  1. V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil v polju s seznamom pod Pripravite publikacijo povlecite polje, ki ga želite vključiti v zanj ustvarjeno polje z besedilom.

   Opomba : Če s seznama povlečete element slike, s tem vstavite samo pot do slike. Slika ni vstavljena.

Na vrh strani

Vstavljanje polj za spajanje v publikacijo spajanja katalogov

 1. Odprite publikacijo spajanja katalogov, če še ni odprta.

 2. V meniju Orodja pokažite na Pošiljanje in katalogi in kliknite Spajanje katalogov.

 3. V podoknu opravil Spajanje katalogov pod Izberite seznam izdelkov izberite vir podatkov, ki ga želite uporabiti, in kliknite Naprej: ustvarite ali se povežite s seznamom izdelkov.

 4. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite želeni vir podatkov in nato še Odpri.

  Glede na izbrani vir podatkov se bodo morda pojavila še druga pogovorna okna in od vas zahtevala določene podatke.

  Če je vir podatkov na primer delovni zvezek programa Microsoft Office Excel, v katerem so podatki na več delovnih listih, izberite delovni list z želenimi podatki in kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Spajanje dokumentov – seznam izdelkov lahko izberete elemente, ki jih želite vključiti v spajanje. Potrdite potrditvena polja ob elementih, ki jih želite vključiti, in počistite potrditvena polja ob elementih, ki jih želite izključiti. Seznam lahko filtrirate po določenem polju ali pogoju in razvrstite po abecednem vrstnem redu.

 6. Če publikacije ne vsebuje polja z besedilom, vstavite polje z besedilom v območje spajanja katalogov publikacije, v katerem bo Vstavljanje podatkovnih polj.

  Kako?

  1. V orodni vrstici predmetov , kliknite Polje z besedilom Slika gumba .

  2. V publikaciji pokažite na mesto, kjer naj se pojavi en vogal polja z besedilom, in vlecite v diagonalni smeri, dokler ne dobite želene velikosti polja z besedilom.

 7. Če želite na ponavljajoče se območje spajanja katalogov vstaviti podatke, ki se bodo spremenili z vsakim zapisom, kliknite v polje z besedilom, kamor želite vstaviti podatkovno polje, in naredite nekaj od tega:

  1. Če želite na ponavljajoče se območje spajanja katalogov predloge vstaviti besedilo, v podoknu opravil Spajanje dokumentov pod Pripravite publikacijo kliknite polje, ki ga želite vstaviti.

   Opomba : Če kliknete sliko ali polje s sliko, s tem vstavite besedilo (pot slike in ime datoteke) in ne slike.

  2. Če želite vstaviti sliko, pod Več elementov kliknite Slika izdelka.

   Opomba : Če pred vstavljanjem polja za spajanje niste kliknili v polje z besedilom na območju spajanja katalogov, Publisher polja za spajanje vstavi v novo polje z besedilom ali v okvir slike.

 8. Ponavljajte 5. korak, dokler iz vira podatkov ne vstavite vseh želenih polj.

 9. Oblikujte in razporedite območje spajanja katalogov, ki se bo ponovilo za vsak zapis v viru podatkov. Velikost območja lahko spremenite, tako da lahko na strani prilagodite več zapisov. Če želite več informacij o oblikovanju in razporejanju besedila, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×