Vstavljanje kontrolnika za slike

Če želite uporabnikom omogočiti, da v obrazec programa Microsoft Office InfoPath vstavijo sliko, lahko v predlogi obrazca uporabite kontrolnik slike. Kontrolnik slike omogoča, da uporabniki vstavijo sliko na določeno območje na obrazcu. Podatki o sliki se nato shranijo v datoteki temeljnega obrazca (.xml). Slike, ki jih uporabniki vstavijo v kontrolnik, so lahko takšnih vrst, ki jih program Windows Internet Explorer lahko prikaže.

V tem članku

Kdaj uporabiti kontrolnik slike

Uporabniška izkušnja

Pomisleki o združljivosti

Vstavljanje kontrolnika slike

Namigi za postavitev

Kdaj uporabiti kontrolnik slike

Kontrolnik slike uporabite:

 • Če želite v predlogo obrazca dodati prazen prostor, kamor lahko uporabniki vstavijo slike poleg fotografij, izrezkov ali risb.

 • Če želite v predlogo obrazca dodati stalno sliko, ki je ni mogoče zamenjati ali izbrisati, na primer logotip podjetja.

 • Če želite v predlogo obrazca dodati začasno sliko, ko jo je mogoče zamenjati ali izbrisati, na primer fotografijo ograde.

 • Če želite shraniti podatke o sliki kot kodirane podatke v datotekah uporabniškega obrazca (.xml). InfoPath za kodiranje in dekodiranje Dvojiška datoteka datotek, na primer datotek .gif ali .jpg, uporablja kodiranje »base64«.

 • Če želite shraniti podatke o sliki kot sklic na hiperpovezavo v datotekah uporabniškega obrazca (.xml).

 • Če želite v predlogi obrazca prikazati podobe, pridobljene iz zbirke podatkov ali drugega zunanjega vira podatkov.

V tem primeru je kontrolnik slike v predlogi obrazca za zavarovalni zahtevek uporabljen za zbiranje fotografij poškodovanega vozila zavarovanca. Načrtovalec obrazca je postavil kontrolnik slike v ponavljajoči se odsek, da lahko uporabniki v obrazec dodajo poljubno število slik.

A picture control inside a repeating section on a form template

Ko v predlogo obrazca dodate kontrolnik slike, InfoPath privzeto vstavi prazen kontrolnik slike. Ko uporabniki izpolnjujejo obrazce, ki temeljijo na vaši predlogi, lahko v prazen kontrolnik slike dodajo sliko. Namesto da bi pustili kontrolnik slike prazen, lahko navedete privzeto sliko in tudi to, ali lahko uporabniki brskajo po slikah, ki ste jih vstavili v kontrolnik, jih izbrišejo ali zamenjajo.

Sorodni kontrolniki

InfoPath vključuje kontrolnike, ki so podobni kontrolnikom slik, vendar se uporabljajo za drugačne namene. Če želite izbrati najprimernejši kontrolnik za predlogo obrazca, si oglejte ta seznam:

Kontrolnik slike s črnilom    Kontrolnik slike s črnilom je po videzu in delovanju podoben kontrolniku slike, le da kontrolnik slike s črnilom uporabnikom tabličnega računalnika omogoča, da s tabličnim peresom ustvarijo risbe ali skice, ne morejo pa vstaviti fotografij ali drugih slik. Oba kontrolnika lahko shranita kodirane podatke »base64« v temeljnem XML-ju, kontrolnik slike pa lahko shrani podatke o sliki tudi kot hiperpovezavo v XML-ju.

Kontrolnik datotečne priloge    Če želite uporabnikom omogočiti, da obrazcu priložijo dokumente, delovne liste, predstavitve in druge datoteke, lahko namesto kontrolnika slike uporabite kontrolnik datotečne priloge.

Polje z obogatenim besedilom    Če predloga obrazca vsebuje kontrolnike polja z obogatenim besedilom in če ste omogočili polno oblikovanje obogatenega besedila, lahko uporabniki v ta polja dodajo slike.

Na vrh strani

Uporabniška izkušnja

Če vstavite kontrolnik slike, sta uporabnikom glede na načrt predloge obrazca prikazana ali privzeta slika, ki ste jo navedli, ali ikona slike in besedilo nasveta Kliknite tu, če želite vstaviti sliko. V tem primeru lahko uporabniki, ki izpolnjujejo obrazec za zavarovalni zahtevek, kliknejo kontrolnik slike, če želijo vstaviti fotografije vozila. Načrtovalec obrazca je kontrolnik slike postavil v ponavljajoči se odsek, da uporabniki lahko posredujejo več fotografij.

Picture control inside repeating section

Ko uporabniki kliknejo kontrolnik slike, lahko sliko poiščejo s pogovornim oknom Vstavljanje slike. Ko vstavijo slikovno datoteko, se kontrolnik slike samodejno prilagodi meram slike.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

V InfoPathu lahko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom. Ko načrtujete takšno predlogo, kontrolnik slike v podoknu opravil Kontrolniki ni na voljo, ker ga ni mogoče prikazati v spletnem brskalniku.

Če želite uporabnikom omogočiti vstavljanje slik v predloga obrazca, omogočena za brskalnik, lahko gostite InfoPath kot kontrolnik obrazca programa Microsoft ASP.NET na spletni strani in napišete kodo na strani strežnika, ki omogoča vstavljanje slike v XML predloge obrazca v obliki kodiranih podatkov »base64«. Namesto tega lahko v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, uporabite polje z obogatenim besedilom, ki uporabnikom omogoča vstavljanje povezanih podob. Na ta način lahko podatke o sliki shranite kot hiperpovezavo v temeljnem XML-ju.

Na vrh strani

Vstavljanje kontrolnika slike

Postopek vstavljanja kontrolnika slike je nekoliko drugačen, če načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa tako, ki temelji na zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov.

Prikazan je prazen kontrolnik slike, ko je izbran v način načrtovanja.

Picture control selected in design mode

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, shranjeni v temeljni obrazec datoteke (.xml). Če kontrolnik ni vezan, ni povezan s poljem ali skupino, tako da se podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, ne shranijo. Ko izberete kontrolnik ali nanj pokažete s kazalcem, se besedilo in ikona vezave prikažeta v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo prikazuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona prikazuje, ali je kontrolnik pravilno vezan s to skupino ali s tem poljem. Če je vezava pravilna, se prikaže zelena ikona. Če vezava ni pravilna, se namesto zelene prikaže modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca je sestavljen iz polj in skupin, ki so v podoknu opravil Vir podatkov prikazani v hierarhičnem pogledu. Kontrolniki slike so vedno vezani na polja. V tem primeru je kontrolnik slike v predlogi obrazca vezan na polje photoFile v podoknu opravil Vir podatkov.

Relationship between picture control on form template and corresponding field in data source

Vstavljanje kontrolnika slike v novo, prazno predlogo obrazca

Kadar načrtujete novo, prazno predlogo obrazca, je v podoknu opravil Kontrolniki potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov kot privzeto potrjeno. To InfoPathu omogoča, da pri dodajanju kontrolnikov v predlogo obrazca samodejno ustvari polja in skupine v viru podatkov. Ta polja in skupine predstavljajo mape in ikone map v podoknu opravil Vir podatkov.

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Slika.

 4. V pogovornem oknu Vstavljanje kontrolnika za sliko naredite nekaj od tega:

  • Če želite podatke o sliki shraniti v uporabnikovem obrazcu, kliknite Kot del obrazca. Ko izberete to možnost, InfoPath za kontrolnik slike uporabi podatkovni tipSlika ali datotečna priloga (base64), podatki o sliki pa so kodirani v temeljni datoteke obrazca (.xml). Vključevanje slike v obrazec je priporočljivo, če želite ohraniti prenosljivost obrazca in njegovih podatkov.

  • Če želite prikazati sliko, ki je povezana z uporabnikovim obrazcem, ni pa v njem shranjena, kliknite Kot povezavo. Ko izberete to možnost, InfoPath za kontrolnik slike uporabi podatkovni tip Hiperpovezava (anyURI), podatki o sliki pa se shranijo kot hiperpovezava v datoteke temeljnega obrazca (.xml). Povezava s sliko je priporočljiva, če mislite, da bodo uporabniki morali posodabljati povezano sliko, ali če želite zmanjšati velikost datoteke uporabnikovega obrazca.

   Opomba: Če si uporabniki želijo ogledati povezane podobe v obrazcu, morajo imeti dostop do mesta izvorne slikovne datoteke, sicer se slika v obrazcu ne bo pojavila.

 5. Kontrolnik slike z besedilom ograde Kliknite tu, če želite vstaviti sliko je privzeto vstavljen v predlogo obrazca.

 6. Če ste se v 4. koraku odločili, da podatke o sliki vključite v uporabnikov obrazec, lahko navedete sliko za ozadje.

  Kako?

  1. Dvokliknite kontrolnik slike v predlogi obrazca.

  2. Kliknite jeziček Podatki.

  3. Pod Vezava na kartici Podatki kliknite Določite privzeto sliko, nato pa kliknite Prebrskaj.

   Opomba: Možnost ni na voljo, če ste prej izbrali Kot povezavo.

  4. V pogovornem oknu Vstavljanje slike kliknite želeno sliko.

 7. Če želite kontrolniku dodati oznako, nad kontrolnik ali na levo stran kontrolnika vnesite besedilo, ki naj mu sledi dvopičje (:).

Vstavljanje kontrolnika slike v predlogo obrazca, ki temelji na obstoječem viru podatkov

Če pa predloga obrazca temelji na obstoječi datoteki XML (Extensible Markup Language), zbirki podatkov ali spletni storitvi, pridobi InfoPath polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov. V tem primeru lahko kontrolnik slike vstavite tako, da polje iz podokna opravil Vir podatkov povlečete v predlogo obrazca ali da ga vstavite iz podokna opravil Kontrolniki, kot je opisano v tem postopku:

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Slika.

 4. V pogovornem oknu Vstavljanje kontrolnika za sliko naredite nekaj od tega:

  • Če želite shraniti podatke o sliki v obrazcu, kliknite Kot del obrazca. Ko izberete to možnost, kontrolnik slike vežite na polje s podatkovnim tipom Slika ali datotečna priloga (base64) .

  • Če želite prikazati sliko, ki je povezana z obrazcem, vendar v njem ni shranjena, kliknite Kot povezavo. Ko izberete to možnost, kontrolnik slike vežite na polje s podatkovnim tipom Hiperpovezava (anyURI).

 5. V pogovornem oknu Slika – vezava izberite polje, v katerega želite shraniti podatke o kontrolniku slike, in nato kliknite V redu.

  Kontrolnik slike z besedilom ograde Kliknite tu, če želite vstaviti sliko je privzeto vstavljen v predlogo obrazca.

 6. Če ste se v 4. koraku odločili, da podatke o sliki vključite v uporabnikov obrazec, lahko navedete privzeto sliko, ki se bo pojavila v kontrolniku.

  Kako?

  1. Dvokliknite kontrolnik slike v predlogi obrazca.

  2. Kliknite jeziček Podatki.

  3. Pod Vezava kliknite Določi privzeto sliko in nato Prebrskaj.

   Opomba: Možnost ni na voljo, če ste kontrolnik slike prej vezali na polje s podatkovnim tipom Hiperpovezava (anyURI).

  4. V pogovornem oknu Vstavljanje slike kliknite želeno sliko.

 7. Če želite kontrolniku dodati oznako, nad kontrolnik ali na levo stran kontrolnika vnesite besedilo, ki naj mu sledi dvopičje (:).

Na vrh strani

Namigi za postavitev

S temi namigi lahko natančneje določite videz, velikost in druge vidike kontrolnika slike:

 • Razporejanje s tabela postavitve je priporočljivo ne glede na to, s katerim kontrolnikom delate.

 • Vstavljanje kontrolnika slike na območje z drsnim trakom je lahko uporabno, če želite imeti v predlogi obrazca nespremenljivo območje, ki bo drselo, da se bo prilagodilo velikim slikam.

 • Če želite spremeniti širino več kontrolnikov slike hkrati, izberite kontrolnike, ki jim želite spremeniti velikost, pritisnite ALT+ENTER, kliknite jeziček Velikost in nato v polje Širina vnesite novo številko.

 • Če želite spremeniti obrobo ali barvo kontrolnika slike, ga izberite v predlogi obrazca, v meniju Oblika kliknite Obrobe in senčenje in nato naredite želene spremembe.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×