Vstavljanje kontrolnika za datotečno prilogo

Če želite uporabnikom omogočiti, da v obrazec programa Microsoft Office InfoPath vstavijo datoteko, lahko v predlogi obrazca uporabite kontrolnik datotečne priloge. S tem kontrolnikom lahko uporabniki v obrazec priložijo datoteke, ki so nato kodirane in shranjene s podatki obrazca.

V tem članku

Kdaj uporabiti kontrolnik datotečne priloge

Uporabniška izkušnja

Vstavljanje kontrolnika datotečne priloge

Podrobnosti o varnosti

Kdaj uporabiti kontrolnik datotečne priloge

Kontrolnik datotečne priloge uporabite:

 • Če želite uporabnikom omogočiti, da obrazcu priložijo dokumente, delovne liste in druge vrste datotek.

 • Če želite predlogi obrazca priložiti datoteko, na primer datoteko, ki vsebuje dodatne informacije o predlogi obrazca.

 • Če želite delati z Dvojiška datoteka datotekami iz zbirke podatkov ali drugega zunanjega vira podatkov.

V tem primeru je dokument programa Microsoft Office Word 2007 priložen InfoPathovemu obrazcu. Dokument vsebuje podrobnosti o predlaganih točkah dnevnega reda na mednarodnem poslovnem srečanju.

file attached to form via file attachment control

Uporabniki lahko privzeto brskajo po datotekah v kontrolniku datotečne priloge, jih izbrišejo ali zamenjajo. Predlogi obrazca lahko priložijo vse vrste datotek, razen tistih, ki so nevarne, ker lahko vsebujejo viruse, na primer datoteka .bat ali .exe. Po potrebi lahko dodatno omejite vrste datotek, ki jih uporabniki lahko vstavijo v kontrolnik datotečne priloge v predlogi obrazca.

Sorodni kontrolniki

InfoPath vključuje kontrolnike, ki so podobni kontrolnikom datotečne priloge, vendar se uporabljajo za drugačne namene. Če želite izbrati najprimernejši kontrolnik za predlogo obrazca, si oglejte ta seznam:

Kontrolnik slike    Kontrolnik slike podobno kot kontrolnik datotečne priloge uporabnikom omogoča, da brskajo po datotekah v obrazcih, jih izbrišejo ali zamenjajo. Razlika je v tem, da lahko kontrolniku slike dodate samo slikovne datoteke, kontrolnik datotečne priloge pa sprejme vse vrste datotek poleg slikovnih. Oba kontrolnika uporabljata podatkovni tip »base64«, ki omogoča kodiranje in dekodiranje dvojiških datotek za shranjevanje in prikaz.

Hiperpovezava    Uporabnikom lahko omogočite, da v obrazec vdelajo datoteke, kar lahko poveča velikost datoteke obrazca, vendar namesto tega lahko v predlogi obrazca uporabite kontrolnik hiperpovezave, ki uporabnikom omogoča vstavljanje povezav do ustreznih datotek.

Na vrh strani

Uporabniška izkušnja

Glede na možnosti, ki ste jih navedli za kontrolnik datotečne priloge, lahko uporabniki vstavijo datoteko v prazen kontrolnik datotečne priloge ali zamenjajo obstoječo datotečno prilogo. V obeh primerih uporabniki kliknejo v kontrolnik datotečne priloge, če želijo poiskati datoteko. Ko se pojavi pogovorno okno Prilaganje datoteke, lahko uporabniki poiščejo želeno datoteko.

Navedete lahko vrste datotek, ki jih uporabniki lahko dodajo v kontrolnike datotečne priloge. Ko navedete dovoljene vrste datotek, InfoPath v pogovornem oknu Prilaganje datoteke samodejno skrije vse nepodprte datoteke. Če datotečne priloge omejite na primer na datoteke .txt, so druge vrste datotek, na primer .docx in .pptx, v pogovornem oknu skrite, tudi če so v mapi.

Če uporabniki poskusijo vstaviti vrsto datoteke, ki je lahko nevarna, na primer izvršljiva datoteka (.exe), se prikaže varnostno sporočilo, ki jim pove, da ta vrsta datoteke ni varna, in ki jim prepreči, da bi jo priložili obrazcu. InfoPath privzeto blokira te vrste nevarnih datotek. Če želite več informacij o nevarnih datotekah, si oglejte odsek Podrobnosti o varnosti v tem članku.

Na vrh strani

Vstavljanje kontrolnika datotečne priloge

Postopek vstavljanja kontrolnika datotečne priloge je nekoliko drugačen, če načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa tako, ki temelji na zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov.

Prikazan je izbran kontrolnik datotečne priloge v način načrtovanja.

File attachment control selected in design mode

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, shranjeni v temeljni obrazec datoteke (.xml). Če kontrolnik ni vezan, ni povezan s poljem ali skupino, tako da se podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, ne shranijo. Ko izberete kontrolnik ali nanj pokažete s kazalcem, se besedilo in ikona vezave prikažeta v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo prikazuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona prikazuje, ali je kontrolnik pravilno vezan s to skupino ali s tem poljem. Če je vezava pravilna, se prikaže zelena ikona. Če vezava ni pravilna, se namesto zelene prikaže modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca je sestavljen iz polj in skupin, ki so v podoknu opravil Vir podatkov prikazani v hierarhičnem pogledu. Kontrolniki datotečne priloge so vedno vezani na polje s podatkovnim tipom slikovne ali datotečne priloge (base64). V tem primeru je kontrolnik datotečne priloge v predlogi obrazca vezan na polje discussionItemAttachement v podoknu opravil Vir podatkov.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Vstavljanje kontrolnika datotečne priloge v novo, prazno predlogo obrazca

Kadar načrtujete novo, prazno predlogo obrazca, je v podoknu opravil Kontrolniki potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov kot privzeto potrjeno. To InfoPathu omogoča, da pri dodajanju kontrolnikov v predlogo obrazca samodejno ustvari polja in skupine v viru podatkov. Ta polja in skupine predstavljajo mape in ikone map v podoknu opravil Vir podatkov.

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Datotečna priloga.

 4. Če želite kontrolniku dodati oznako, nad kontrolnik ali na levo stran kontrolnika vnesite besedilo, ki naj mu sledi dvopičje (:).

 5. Uporabniki lahko obrazcu privzeto priložijo katero koli vrsto datoteke, razen datotek, ki jih InfoParth blokira zaradi varnosti, na primer datoteke .exe. Če želite omejiti vrste datotek, ki jih uporabniki lahko priložijo obrazcu, naredite to:

  1. Dvokliknite kontrolnik datotečne priloge.

  2. Kliknite jeziček Podatki.

  3. Pod Preverjanje veljavnosti in pravila potrdite potrditveno polje Dovoli uporabniku, da priloži samo te vrste datotek in nato v polje vnesite pripone datotek za dovoljene vrste datotek. Če vnesete na primer .docx, lahko uporabniki kontrolniku datotečne priloge v obrazcu priložijo samo datoteke programa Office Word 2007.

   Opomba : Če načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, ne boste mogli navesti vrst datotek, ki so dovoljene v kontrolniku datotečne priloge.

 6. Ikona datotečne priloge z besedilom ograde je privzeto vstavljena v predlogo obrazca.

 7. Če želite v kontrolniku prikazati datotečno prilogo namesto besedila ograde, naredite to:

  1. Dvokliknite kontrolnik datotečne priloge.

  2. Kliknite jeziček Podatki.

  3. Pod Vezava kliknite Določite privzeto datoteko in nato Prebrskaj.

  4. V pogovornem oknu Prilaganje datoteke izberite želeno polje, ki naj se pojavi v polju datotečne priloge v predlogi obrazca, in nato kliknite Vstavi.

Vstavljanje kontrolnika datotečne priloge v predlogo obrazca, ki temelji na obstoječem viru podatkov

Če pa predloga obrazca temelji na obstoječi datoteki XML (Extensible Markup Language), zbirki podatkov ali spletni storitvi, pridobi InfoPath polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov. V tem primeru lahko kontrolnik datotečne priloge vstavite tako, da povlečete polje iz podokna opravil Vir podatkov v predlogo obrazca ali da vstavite kontrolnik datotečne priloge iz podokna opravil Kontrolniki, kot je opisano v tem postopku:

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Datotečna priloga.

 4. V pogovornem oknu Datotečna priloga – vezava izberite polje, v katerega želite shraniti podatke datotečne priloge, in nato kliknite V redu.

 5. InfoPath uporablja ime polja ali skupine kot oznako kontrolnika. Po potrebi spremenite besedilo oznake.

 6. Uporabniki lahko obrazcu privzeto priložijo katero koli vrsto datoteke, razen datotek, ki jih InfoParth blokira zaradi varnosti, na primer datoteke .exe. Če želite omejiti vrste datotek, ki jih uporabniki lahko priložijo obrazcu, naredite to:

  1. Dvokliknite kontrolnik datotečne priloge.

  2. Kliknite jeziček Podatki.

  3. Pod Preverjanje veljavnosti in pravila potrdite potrditveno polje Dovoli uporabniku, da priloži samo te vrste datotek in nato v polje vnesite pripone datotek za dovoljene vrste datotek. Če vnesete na primer .docx, lahko uporabniki kontrolniku datotečne priloge v obrazcu priložijo samo datoteke programa Office Word 2007.

   Opomba : Če načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, ne boste mogli navesti vrst datotek, ki so dovoljene v kontrolniku datotečne priloge.

 7. Kontrolnik datotečne priloge z besedilom ograde je privzeto vstavljen v predlogo obrazca.

 8. Če želite, da se v predlogi obrazca pojavi privzeta datoteka namesto besedila ograde, naredite to:

  1. Dvokliknite kontrolnik datotečne priloge.

  2. Kliknite jeziček Podatki.

  3. Pod Vezava kliknite Določite privzeto datoteko in nato Prebrskaj.

  4. V pogovornem oknu Prilaganje datoteke izberite želeno polje, ki naj se pojavi v polju datotečne priloge v predlogi obrazca.

   Namig : Kontrolnike lahko vstavite tudi s podoknom opravil Vir podatkov. V podoknu opravil Vir podatkov z desno miškino tipko kliknite polje, na katerega želite vezati kontrolnik datotečne priloge, in nato v priročnem meniju kliknite Datotečna priloga. Če v priročnem meniju možnost Datotečna priloga ni prikazana, zagotovite, da bo imelo polje podatkovni tip slikovne ali datotečne priloge.

Na vrh strani

Podrobnosti o varnosti

InfoPath določenih datotek ne dovoli kot prilogo obrazcu, na primer datoteke s priponami .exe, .com ali .bat. Te omejitve pomagajo preprečiti, da bi nevarne izvršljive datoteke škodovale računalnikom uporabnikov. InfoPathov model določevanja vrst datotek, ki veljajo za nevarne, je podoben modelu programa Microsoft Office Outlook.

Pripone datotek, ki v InfoPathu privzeto veljajo za nevarne: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf in .wsh.

Skrbniki sistemov lahko seznam dopolnijo, tako da dodajo določen registrski ključ in njegovo vrednost nastavijo na seznam pripon, ki so ločena s podpičjem. Datoteke lahko s seznama nevarnih datotek tudi odstranijo.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×