Vstavljanje kontrolnika ActiveX

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Z načrtovanjem in posredovanjem kontrolnika ActiveX po meri lahko načrtovalcem predloge obrazca prihranite veliko časa in truda, poleg tega pa zagotovite funkcionalnost, ki v programu Microsoft Office InfoPath ni na voljo. Kontrolnike Microsoft ActiveX, ki so na voljo v način načrtovanja, lahko nato uporabite v predlogah obrazca, ki jih načrtujete.

V tem članku

Kdaj uporabiti kontrolnik ActiveX

Uporabniške izkušnje

Pomisleki o združljivosti

Vstavljanje kontrolnika ActiveX v predlogo obrazca

Varnostni namigi

Kdaj uporabiti kontrolnik ActiveX

Kontrolnik ActiveX običajno uporabite takrat, ko želite v predlogo obrazca vključiti element uporabniškega vmesnika, ki ni na voljo v InfoPathu, na primer kontrolnik drsnika, ki ga dobite s programom Microsoft Windows.

Vaša organizacija lahko za določene poslovne namene ustvari tudi lasten kontrolnik ActiveX po meri. Recimo, bolnišnica lahko razvije kontrolnik ActiveX, ki omogoča prikaz medicinskih simbolov v obrazcu. Predstavniki prodaje morajo slediti prodani količini izdelkov v določenem mesecu. Posodabljanje polja z besedilom z vnašanjem je lahko zamudno in lahko povzroči napake, saj morajo predstavniki prodaje večkrat zabeležiti posamezen prirastek. Kontrolnik ActiveX po meri, ki s klikom miške samodejno zabeleži prirastek, skrajša čas sledenja tej informaciji in lahko pomaga pri zmanjševanju napak.

Na vrh strani

Uporabniške izkušnje

Kaj bo uporabnik videl v predlogi obrazca, je odvisno predvsem od vrste kontrolnika ActiveX, ki ga uporabite v predlogi obrazca.

Ko objavite predlogo obrazca, ki vsebuje kontrolnik ActiveX, mora biti ta nameščen in registriran v računalnikih uporabnikov, če želijo odpreti obrazec, ki temelji na predlogi obrazca. Nekateri kontrolniki ActiveX, na primer tisti, ki so vključeni v program Microsoft Windows, so morda že nameščeni in registrirani v računalnikih uporabnikov. Drugi kontrolniki ActiveX, na primer kontrolniki po meri, ki ste jih razvili, morda niso nameščeni in registrirani. V tem primeru morate sprejeti ukrepe, če želite namestiti in registrirati kontrolnike za uporabnike.

Če nameravate namestiti predlogo obrazca z namestitvenim programom po meri, lahko istočasno namestite in registrirate kontrolnik ActiveX po meri. Ali pa v čarovniku za dodajanje kontrolnika po meri navedete obstoječo kabinetno datoteko (.cab), ki se uporablja za nameščanje kontrolnika v računalnike uporabnikov.

Ko s čarovnikom za dodajanje kontrolnika po meri ustvarite kontrolnik ActiveX za uporabnike, navedite, ali želite v predlogo obrazca priložiti tudi obstoječo kabinetno datoteko .cab, ki omogoča namestitev in registracijo kontrolnika v računalnikih uporabnikov. Če želite v predlogo obrazca vključiti datoteko .cab, uporabniki pa nimajo nameščenega kontrolnika ActiveX, jih InfoPath pozove, naj namestijo kontrolnik, ko prvič odprejo obrazec, ki temelji na vaši predlogi obrazca.

InfoPath samodejno namesti in registrira kontrolnik za uporabnike, če sta izpolnjeni ti zahtevi:

 • Datoteka .cab je podpisana z elektronskim potrdilom, ki ustvari elektronski podpis v datoteki.

 • Elektronski podpis prispeva razvijalec obrazca ali drug zaupanja vreden izdajatelj. Če je datoteka .cab podpisana, vendar v računalniku uporabnika izdajatelj še ni vreden zaupanja, InfoPath prikaže varnostno opozorilo in zahteva, naj uporabnik omogoči zaupanje izdajatelju.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

Ko v InfoPathu načrtujete predlogo obrazca, lahko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom. Ob načrtovanju tovrstne predloge kontrolniki ActiveX v podoknu opravil Kontrolniki niso na voljo, ker jih ni mogoče prikazati v spletnem brskalniku.

Poleg tega kontrolniki ActiveX niso na voljo v delih predloge.

Na vrh strani

Vstavljanje kontrolnika ActiveX v predlogo obrazca

Preden v predlogi obrazca lahko dodate kontrolnik ActiveX, morate narediti je na voljo v podoknu opravil Kontrolniki . InfoPath ponuja za dodajanje po meri nadzor čarovnika, ki vas vodi skozi postopek izberete kontrolnik ActiveX, vključno z namestitvijo .cab datoteka s predlogo obrazca, po potrebi in določanje možnosti za povezovanje in druge lastnosti za kontrolnik ActiveX.

Dodajanje kontrolnika ActiveX v podokno opravil Kontrolniki

Če razvijete lasten kontrolnik ActiveX za uporabo v InfoPathu, ga morate identificirati kot varnega za inicializacijo in skripte, preden dokončate ta postopek.

 1. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 2. Na dnu podokna opravil Kontrolniki kliknite Dodajanje ali odstranjevanje kontrolnikov po meri.

 3. V pogovornem oknu Dodajanje ali odstranjevanje kontrolnikov po meri kliknite Dodaj.

 4. Na prvi strani čarovnika za dodajanje kontrolnika po meri kliknite Kontrolnik ActiveX in nato Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika na seznamu Izberite kontrolnika kliknite želeni kontrolnik in nato Naprej.

  Opomba : Na seznamu Izberite kontrolnik so prikazani kontrolniki ActiveX, ki so trenutno registrirani v računalniku, vključno s tistimi, ki so del programa Microsoft Windows. Če ste ustvarili svoj kontrolnik ActiveX po meri, ga morate registrirati, če ga želite prikazati na seznamu Izbira kontrolnika. Če kontrolniki ActiveX niso združljivi z InfoPathom ali niso videti varni, jih ne boste mogli dodati v InfoPath.

 6. Na naslednji strani čarovnika naredite nekaj od tega:

  • Če želite v predlogo obrazca vključiti namestitveno datoteko .cab, kliknite Vključi datoteko .cab, navedite datoteko, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite Naprej.

  • Če želite z namestitvenim programom po meri namestiti kontrolnik ActiveX ali če je kontrolnik ActiveX že nameščen v računalnikih uporabnikov, kliknite Ne vključi datoteke .cab in nato Naprej.

 7. Na seznamu Lastnost vezave naredite nekaj od tega:

  • Če želite lastnost kontrolnika ActiveX vezati na polje v viru podatkov, kliknite element.

   Opomba : Če kontrolnik ActiveX vsebuje lastnost Vrednost, jo InfoPath samodejno izbere, vendar jo lahko spremenite.

  • Če kontrolnika ActiveX ne želite vezati, kliknite (ne veži).

 8. Kliknite Naprej.

 9. Glede na vrsto kontrolnika ActiveX, ki ga želite dodati, se lahko pojavi seznam Lastnost »omogoči« ali »onemogoči«. V tem primeru kliknite lastnost in nato Naprej.

  Opomba : Če kontrolnik vsebuje lastnost Omogočeno, jo InfoPath samodejno izbere, vendar jo lahko spremenite.

 10. Če ste v 7. koraku navedli lastnost vezave, navedite želene možnosti vezave.

  Kako?

  Na seznamu Vrsta polja ali skupine naredite nekaj od tega:

  • Če želite kontrolnik ActiveX vezati na polje s preprostim podatkovnim tipom, kliknite Polje (element ali atribut). To vrsto vezave uporabljajo preprosti kontrolniki ActiveX, na primer kontrolnik drsnika, ki je vključen v program Microsoft Windows. Če izberete to možnost, morate navesti privzet podatkovni tip za kontrolnik ActiveX in vse druge dodatne podatkovne tipe, na katere se lahko kontrolnik ActiveX veže.

  • Če želite kontrolnik ActiveX vezati na polje s podatkovnim tipom po meri, kliknite Polje (element s podatkovnim tipom po meri). To vrsto vezave uporabljajo kontrolniki ActiveX, ki delujejo kot urejevalniki za določeno vrsto vsebine, na primer urejevalnik enačb, ki ureja MathML. Če izberete to možnost, morate navesti tudi imenski prostor za XML, ki ga boste uredili.

  • Če želite kontrolnik ActiveX vezati na polje ali skupino ne glede na podatkovni tip, kliknite Polje ali skupina (kateri koli podatkovni tip). To vrsto vezave uporabljajo kontrolniki ActiveX, ki analizirajo informacije, vnesene na druga mesta v istem obrazcu, na primer v graf ali grafikon, ali kontrolniki ActiveX, ki neposredno upravljajo podatke XML.

 11. Kliknite Dokončaj.

 12. Preglejte potrditveno sporočilo in nato kliknite Zapri, če želite zapreti čarovnika.

 13. V pogovornem oknu Dodajanje ali odstranjevanje kontrolnikov po meri kliknite V redu.

Ko se v pogovornem oknu Kontrolniki pojavi kontrolnik ActiveX, ga lahko vstavite v predlogo obrazca.

Vstavljanje kontrolnika ActiveX v novo, prazno predlogo obrazca

Ko v predlogo obrazca vstavite kontrolnik Microsoft ActiveX, InfoPath vstavi kontrolnik po meri, ki je vezan na polje ali skupino v viru podatkov, kar je odvisno od možnosti, ki ste jih navedli v čarovniku za dodajanje kontrolnika po meri.

Opomba : Če drugi načrtovalci v vaši organizaciji v predlogah obrazcev uporabljajo isti kontrolnik ActiveX in če ta kontrolnik še ni nameščen v njihovih računalnikih, lahko ustvarite namestitveni program po meri, na primer datoteko .msi (Microsoft Windows Installer Package). Ta namestitveni program po meri lahko hitro namesti in registrira kontrolnik ActiveX za načrtovalce predlog obrazcev.

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite ime kontrolnika ActiveX, ki ga želite vstaviti.

  Varnostno opozorilo : Ob dodajanju kontrolnikov ActiveX v predlogo obrazca bodite previdni. Kontrolniki ActiveX so lahko načrtovani tako, da njihova uporaba ogrozi varnost. Priporočamo, da uporabite samo kontrolnike iz zaupanja vrednih virov.

 4. Vse strani z lastnostmi, ki so značilne za kontrolnik ActiveX, se bodo pojavile poleg standardnih strani z lastnostmi programa InfoPath za kontrolnike ActiveX. Če si želite ogledati te strani, v predlogi obrazca dvokliknite kontrolnik ActiveX.

Vstavljanje kontrolnika ActiveX v predlogo obrazca, ki temelji na obstoječem viru podatkov

Če ste osnovni načrt v predlogi obrazca v obstoječo datoteko (Razširljivi označevalni jezik), zbirka podatkov ali spletne storitve, InfoPath, ki izhaja polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov. V tem primeru lahko vstavite kontrolnik ActiveX tako, da povlečete polje iz podokna opravil Vira podatkov predloge obrazca ali tako, da vstavite kontrolnik ActiveX v podoknu opravil Kontrolniki namesto tega, kot je opisano v tem postopku:

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite ime kontrolnika ActiveX, ki ga želite vstaviti.

 4. V pogovornem oknu Ime kontrolnika – vezava izberite polje, v katerega želite shraniti podatke kontrolnika, in nato kliknite V redu.

Na vrh strani

Varnostni namigi

Ko načrtujete obrazce s kontrolniki ActiveX, bodite pozorni na ta varnostna tveganja:

 • Kontrolniki ActiveX, ki se uporabijo v InfoPathu, imajo strožje omejitve od tistih za kontrolnike ActiveX, ki se uporabljajo v programu Windows Internet Explorer. InfoPath na primer zahteva, da so kontrolniki ActiveX označeni kot varni za skripte in inicializacijo. Če razvijete kontrolnike ActiveX po meri za uporabo v predlogi obrazca, uporabite vmesnik IObjectSafety, s katerim InfoPath prepozna določen kontrolnik kot varen za skripte in inicializacijo.

 • Ob dodajanju kontrolnikov ActiveX v predlogo obrazca bodite previdni. Kontrolniki ActiveX so lahko načrtovani tako, da njihova uporaba ogrozi varnost. Priporočamo, da uporabite samo kontrolnike iz zaupanja vrednih virov.

 • Kontrolnikov ActiveX ni mogoče namestiti ali zagnati v predlogah obrazcev z omejeno ravnjo zaupanja (kot je navedeno v pogovornem oknu Možnosti obrazca v načinu načrtovanja).

 • Če želite več informacij o načrtovanju varnejših kontrolnikov ActiveX, obiščite spletno mesto MSDN (Microsoft Developer Network).

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×