Vstavljanje kontrolnika »Glavno/Podrobno«

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V programu Microsoft Office InfoPath lahko s kontrolnikom »Glavno/Podrobno« povežeta dva kontrolnika, tako da izbor v prvem kontrolniku določa, kaj se pojavi v drugem.

V tem članku

Kdaj uporabiti kontrolnik glavno/podrobno

Pomisleki o združljivosti

Vstavljanje kontrolnika glavno/podrobno

Spremenite privzeto razmerje med glavno/podrobno

Kdaj porabiti kontrolnik »Glavno/Podrobno«

Kontrolnik »Glavno/Podrobno« je pravzaprav nabor dveh sorodnih kontrolnikov. En kontrolnik je določen kot kontrolnik »Glavno«, drugi pa kot kontrolnik »Podrobno«. Kontrolnik »Glavno« je vedno ponavljajoča se tabela. Kontrolnik »Podrobno« pa je lahko ponavljajoča se tabela ali ponavljajoči se odsek.

Kontrolnik »Glavno/Podrobno« uporabite:

 • Če želite omogočiti uporabnikom, ki izpolnjujejo obrazce, ki temeljijo na vaši predlogi, da učinkoviteje delajo z večjo količino podatkov.

 • Če želite prikazati ustreznico relacije »ena proti ena«. Kontrolnik »Glavno/Podrobno« lahko na primer uporabite, ko načrtujete predlogo obrazca kadra, ki je povezana z zbirko podatkov zapiskov o zaposlenih. Kontrolnik »Glavno« lahko prikaže ime in naziv zaposlenega, kontrolnik »Podrobno« pa mesto zaposlenega, njegov datum zaposlitve in datum rojstva.

 • Če želite prikazati ustreznico relacije »ena proti mnogo«. S kontrolnikom »Glavno« lahko na primer prikažete en nabor zapiskov, recimo imena strank, s kontrolnikom »Podrobno« pa sorodne zapiske, recimo naročila strank.

V tem primeru zaposleni na kadrovskem oddelku kliknejo vrstico v ponavljajoči se tabeli, da dobijo dostop do podrobnih informacij o zaposlenih.

Informacije o zaposlenih, prikazane v kontrolnikih »Glavno/Podrobno« v obrazcu

Ko uporabniki kliknejo določeno vrstico v ponavljajoči se tabeli (kontrolnik »Glavno«), se v drugem ponavljajočem se odseku ali ponavljajoči se tabeli (kontrolnik »Podrobno«) v obrazcu prikažejo podrobnejši zapisi.

InfoPath ponudi vnaprej določen kontrolnik »Glavno/Podrobno«, ki ga lahko vstavite s podoknom opravil Kontrolniki. Kontrolnik »Glavno/Podrobno« lahko ustvarite tudi tako, da vstavite ponavljajočo se tabelo in ponavljajoči se odsek (ali dve ponavljajoči se tabeli) in nato spremenite lastnosti za vsak kontrolnik.

Če je vaša predloga obrazca namenjena predvsem ogledu na zaslonu, lahko kontrolnik »Podrobno« v predlogi obrazca postavite v območje z drsnim trakom. Če je v kontrolniku prikazana večja količina podatkov, lahko uporabniki po njih drsijo, kar pa ni najboljša izbira, če želijo uporabniki obrazce natisniti, ker podatki, ki so na zaslonu na območju z drsnim trakom skriti, ostanejo skriti tudi v natisnjenem obrazcu.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

V InfoPathu lahko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom. Ko načrtujete tako predlogo, kontrolnik »Glavno/Podrobno« v podoknu opravil Kontrolniki ni na voljo, ker ga ni mogoče prikazati v spletnem brskalniku.

Čeprav lahko kartico Glavno/Podrobno odprete v pogovornih oknih Lastnosti kontrolnika Ponavljajoči se odsek in Lastnosti kontrolnika Ponavljajoča se tabela, nastavitve na tej kartici niso na voljo (so onemogočene).

Če se želite izogniti tej omejitvi, boste morda želeli načrtovanje predloge obrazca, tako da uporabniki lahko prikažete dveh pogledov, pogled »matrice« , kateri so navedene nekatere elemente in pogled »podrobnosti« z razširjeno informacije, ki so določene za posamezne elemente v pogledu matrice.

Na vrh strani

Vstavljanje kontrolnika »Glavno/Podrobno«

Postopek vstavljanja kontrolnika »Glavno/Podrobno je nekoliko drugačen, če načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa tako, ki temelji na zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov.

Ko vstavite kontrolnik glavno/podrobno iz podokna opravil Kontrolniki , InfoPath Vstavi ponavljajočo se tabelo in ponavljajoči se odsek, ki je vezan na isti ponavljajoča se skupina v viru podatkov. Privzeto obeh kontrolniki vsebujejo druge kontrolnike, ki so vezane na polja v to ponavljajočo se skupino.

Ta ilustracija prikazuje kontrolnik glavno/podrobno v način načrtovanja.

Kontrolnik »Glavno/Podrobno« z izbranim kontrolnikom »Podrobno« v načinu načrtovanja

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, vneseni v kontrolnik, shranjeni v temeljni datoteki obrazca (.xml). Če je kontrolnik nevezan, ni povezan s poljem ali skupino, podatki, vneseni v kontrolnik, pa niso shranjeni. Ko izberete kontrolnik ali premaknete kazalec nad kontrolnik, sta besedilo in ikona za vpenjanje prikazana v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo označuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona označuje, ali je kontrolnik pravilno vezan na to skupino ali polje. Če je vpenjanje pravilno, je prikazana zelena ikona. Če je nekaj narobe z vpenjanjem, je prikazana modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca je sestavljen iz polj in skupin, ki se pojavijo v hierarhični pogled v podoknu opravil Vir podatkov . Kontrolniki glavno/podrobno vedno vezani ponavljajoče se skupine. V spodnjem primeru kontrolnika glavno in podrobno kontrolnik vezan na d:Employees ponavljajočo se skupino v podoknu opravil Vir podatkov .

Relacija med kontrolnikom »Glavno/Podrobno» v predlogi obrazca in ponavljajočo se skupino v viru podatkov

Opomba: Glavno / podrobno kontrolniki relaciji »ena proti mnogo «po navadi vezani ločite ponavljajoče se skupine. Če želite izvedeti, kako ustvariti relacije ena proti mnogo namesto relacijo, glejte Spreminjanje privzeto razmerje med glavno/podrobno v nadaljevanju tega članka.

Vstavljanje kontrolnika »Glavno/Podrobno« v novo, prazno predlogo obrazca

InfoPath ponuja vnaprej določen kontrolnik »Glavno/Podrobno«, ki ga lahko vstavite s podoknom opravil Kontrolniki. Kontrolnik »Glavno/Podrobno« lahko ustvarite tako, da vstavite ponavljajočo se tabelo in ponavljajoči se odsek (ali dve ponavljajoči se tabeli) in nato spremenite lastnosti za vsak kontrolnik.

Pri načrtovanju nove, prazne predloge obrazca je privzeto izbrano potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov v podoknu opravil Kontrolniki. Tako lahko InfoPath samodejno ustvarja polja in skupine v viru podatkov, ko dodajate kontrolnike v predlogo obrazca. Ta polja in skupine predstavljajo ikone map in datotek v podoknu opravil Vir podatkov.

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Glavno/Podrobno.

 4. V pogovornem oknu Vstavljanje kontrolnika »Glavno/Podrobno« v polje Število stolpcev v kontrolniku »Glavno« vnesite število stolpcev za kontrolnik »Glavno«.

 5. V polje Število polj v kontrolniku »Podrobno« vnesite število polj za kontrolnik »Podrobno«.

  InfoPath v predlogo obrazca vstavi dva kontrolnika. Prvi ima oznako Ponavljajoča se tabela (glavno), drugi pa Ponavljajoči se odsek (podrobno).

 6. Če želite preskusiti relacijo »Glavno/Podrobno«, v orodni vrstici Standard kliknite Predogled in nato v kontrolnik »Glavno« vnesite podatke. V kontrolniku »Podrobno« se morajo pojaviti sorodni podatki.

Vstavljanje kontrolnika »Glavno/Podrobno« v predlogo obrazca, ki temelji na obstoječem viru podatkov

Če ste osnovni načrt v predlogi obrazca v obstoječo datoteko (Razširljivi označevalni jezik), zbirka podatkov ali spletne storitve, InfoPath, ki izhaja polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov. V tem primeru lahko vstavite kontrolnik glavno/podrobno iz podokna opravil Kontrolniki , kot je opisano v tem postopku.

Kontrolnika »Glavno« in »Podrobno« sta lahko vezana na isto ponavljajočo se skupino ali različne ponavljajoče se skupine, kar je odvisno od vaših želja. Kontrolniki, ki se pojavijo v kontrolniku »Glavno/Podrobno« so vezani na polja, ki so del ponavljajoče se skupine.

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Ponavljajoča se tabela.

 4. Na prvi strani čarovnika za vezavo ponavljajoče se tabele kliknite ponavljajočo se skupino, na katero želite vezati vrstice tabele, in nato kliknite Naprej. Če ima tabela samo en stolpec, lahko namesto ponavljajoče se skupine izberete ponavljajoče se polje.

  Namig: Če želite ustvariti novo ponavljajočo se skupino, na katero bo vezana tabela, z desno miškino tipko kliknite skupino, v katero želite dodati ponavljajočo se skupino, v priročnem meniju kliknite Dodaj in nato v pogovorno okno Dodajanje polja ali skupine vnesite lastnosti ponavljajoče se skupine.

 5. Stolpce, ki jih želite vključiti v tabelo, dodate tako, da dvokliknete polja na seznamu Vezava podatkov.

  Namig: Če želite ustvariti novo polje in ga dodati kot stolpec, z desno miškino tipko kliknite skupino, na katero je vezana tabela, v priročnem meniju kliknite Dodaj in nato v pogovorno okno Dodajanje polja ali skupine vnesite lastnosti polja.

 6. Če želite preurediti stolpce, na seznamu Stolpci v tabeli kliknite Premakni navzgor ali Premakni navzdol in nato Dokončaj.

 7. V predlogi obrazca pod tabelo dvokliknite oznako Ponavljajoča se tabela.

 8. Kliknite jeziček Glavno/Podrobno.

 9. Kliknite Nastavi kot glavno, v polje ID za glavno vnesite ime in nato kliknite V redu.

 10. Postavite kazalec v predlogi obrazca mesto, kamor želite vstaviti ponavljajoči se odsek (kontrolnik s podrobnostmi).

 11. V podoknu opravil Kontrolniki pod Vstavi kontrolnike kliknite Ponavljajoči se odsek.

  Opomba: Namesto tega lahko za kontrolnik »Podrobno« uporabite drugo ponavljajočo se tabelo.

 12. Na prvi strani čarovnika za vezavo ponavljajočega se odseka kliknite ponavljajočo se skupino, na katero želite vezati odsek, in kliknite V redu.

 13. V predlogi obrazca dvokliknite oznako Ponavljajoči se odsek, ki se pojavi pod odsekom.

 14. Kliknite jeziček Glavno/Podrobno.

 15. Kliknite Nastavi kot podrobno in nato na seznamu Poveži z ID-jem za glavno še ime kontrolnika »Glavno«.

 16. Če želite spremeniti privzeto relacijo glavno/podrobno kontrolnik na ena proti mnogo odnos, pod Relacija glavno/podrobnokliknite po polju ključa in nato kliknite Izberi XPath Podoba gumba ob ključ polje) glavni) in polje ključ (podrobnosti) polja, če želite izbrati ključne polja, ki jih želite.

 17. Če želite preskusiti relacijo »Glavno/Podrobno«, v orodni vrstici Standard kliknite Predogled in nato v kontrolnik »Glavno« vnesite podatke. V kontrolniku »Podrobno« se morajo pojaviti sorodni podatki.

Namig: Kontrolnike »Glavno/Podrobno« lahko vstavite tudi s podoknom opravil Vir podatkov. Če želite ustvariti kontrolnik »Glavno«, v podoknu opravil Vir podatkov z desno miškino tipko kliknite ponavljajočo se skupino, na katero želite vezati kontrolnik »Glavno«, in nato v priročnem meniju kliknite Ponavljajoča se tabela. Če želite ustvariti kontrolnik »Podrobno«, ponovite splošne korake.

Na vrh strani

Spreminjanje relacije »Glavno/Podrobno«

Ko s podoknom opravil Kontrolniki v predlogo obrazca vstavite kontrolnik »Glavno/Podrobno«, InfoPath med kontrolnikoma »Glavno« in »Podrobno« ustvari relacijo »ena proti ena«. Relacija »ena proti ena« pomeni, da se za vsak izbor v kontrolniku »Glavno« pojavi en ustrezen rezultat v kontrolniku »Podrobno«.

Relacijo »Glavno/Podrobno« lahko spremenite iz privzete relacije »ena proti ena« v relacijo »ena proti mnogo«. Relacija »ena proti mnogo« pomeni, da se za vsak izbor v kontrolniku »Glavno« lahko pojavi več ustreznih rezultatov v kontrolniku »Podrobno«.

Ko v predlogo obrazca vstavite kontrolnik »Glavno/Podrobno«, InfoPath privzeto vstavi ponavljajočo se tabelo in ponavljajoči se odsek. Oba kontrolnika sta vezana na isto ponavljajočo se skupino v viru podatkov in privzeto vsebujeta druge kontrolnike, ki so vezani na polja v tej ponavljajoči se skupini. V relaciji »ena proti mnogo« pa sta kontrolnika »Glavno« in »Podrobno« običajno vezana na ločene ponavljajoče se skupine.

Če ste kontrolnik »Glavno/Podrobno« vstavili v predlogo obrazca iz podokna opravil Kontrolniki in če želite namesto relacije »ena proti ena « vstaviti relacijo »ena proti mnogo«, lahko izbrišete kontrolnik »Podrobno«, ki ga je ustvaril InfoPath. Nato lahko po tem postopku ustvarite nov kontrolnik »Podrobno«, ki bo ustrezal vašim željam:

 1. Izberite ponavljajoči se odsek, ki je določen kot kontrolnik »Podrobno«, in pritisnite DELETE.

 2. V predlogo obrazca vstavite nov ponavljajoči se odsek.

  Kako?

  1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

  2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

  3. V podoknu opravil Kontrolniki potrdite potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov.

  4. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Ponavljajoči se odsek.

 3. V ponavljajoči se odsek vstavite želene kontrolnike.

  Kako?

  1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

  2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

  3. V podoknu opravil Kontrolniki potrdite potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov.

  4. Pod Vstavi kontrolnike kliknite kontrolnik, ki ga želite vstaviti.

  5. Ponovite korake 1–4 za vsak kontrolnik, ki ga želite vstaviti.

 4. V predlogi obrazca dvokliknite ponavljajoči se odsek.

 5. Kliknite jeziček Glavno/Podrobno.

 6. Pod Nastavitve za glavno/podrobno kliknite Nastavi kot podrobno.

 7. Na seznamu Poveži z ID-jem za glavno kliknite ime kontrolnika »Glavno«.

 8. Pod Relacija »Glavno/Podrobno« kliknite Po polju ključa.

 9. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba ob polju polje ključ (matrica) in nato v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite polje ključa za kontrolnik »glavno« in nato kliknite v redu.

 10. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba ob polju polje ključ (podrobnosti) in nato v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite polje ključa za kontrolnik »podrobno« in nato kliknite v redu.

Namig: Če želite ustvariti relacijo »ena proti mnogo«, ko prvotno načrtujete kontrolnik »Glavno/Podrobno«, lahko ročno ustvarite svoj kontrolnik »Glavno/Podrobno«, namesto da bi uporabili vnaprej določen kontrolnik »Glavno/Podrobno«, ki je na voljo v podoknu opravil Kontrolniki. Svoj kontrolnik lahko ustvarite tako, da vzpostavite relacijo »Glavno/Podrobno« med ponavljajočo se tabelo in ponavljajočim se odsekom ali med dvema ponavljajočima se tabelama v predlogi obrazca. Če želite to narediti, odprite pogovorno okno Lastnosti za vsak kontrolnik in določite en kontrolnik kot kontrolnik »Glavno«, drugega pa kot kontrolnik »Podrobno«. Če spremenite lastnosti za kontrolnik »Podrobno«, lahko relacijo »ena proti mnogo« nastavite z uporabo polj ključev.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×