Vstavljanje kombiniranega polja

Kombinirano polje je polje z besedilom in priloženim poljem s seznamom. Ta vrsta kontrolnika uporabnikom omogoča, da na seznamu izberejo vnaprej določeno vrednost ali da v del kontrolnika, kjer je polje z besedilom, vnesejo svojo vrednost. Seznam je skrit, dokler uporabnik ne klikne puščice ob polju.

V tem članku

Kdaj uporabiti kombinirano polje

Uporabniška izkušnja

Pomisleki o združljivosti

Vstavljanje kombiniranega polja

Namigi za postavitev

Kdaj uporabiti kombinirano polje

Kombinirano polje uporabite:

 • Če želite uporabnikom omogočiti, da izberejo vnaprej določeno vrednost s seznama izbir ali vnesejo svojo vrednost.

 • Če želite privzeto skriti elemente seznama v obrazcu.

 • Če želite prikazati vrednosti, ki so pridobljene z nespremenljivega seznama, iz vir podatkov predloge obrazca ali zunanjega vira podatkov, na primer iz zbirke podatkov ali s seznama storitev Microsoft Windows SharePoint Services.

V tem primeru je prikazano, kako uporabniki z izbiro vrednosti v kombiniranem polju razvrstijo stroške v obrazcu za poročilo o stroških. Če želene vrednosti ni na seznamu, jo lahko vnesejo v polje. Uporabnik vnaša besedi Telefon/faks.

Element, ki ga uporabnik vnaša v kombinirano polje

Ko v predlogo obrazca vstavite kombinirano polje, navedite želene vrednosti, ki se bodo pojavile v polju. V nasprotnem primeru bo uporabnikom prikazan prazen seznam, ko bodo kliknili puščico ob kombiniranem polju. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Kombinirano polje lahko dodate vnose ali pa kombinirano polje konfigurirate za pridobivanje vnosov iz zbirke podatkov ali drugega vira podatkov.

Sorodni kontrolniki

Program Microsoft Office InfoPath vključuje kontrolnike, ki so podobni kombiniranim poljem, vendar se uporabljajo za drugačne namene. Če želite izbrati najprimernejši kontrolnik za predlogo obrazca, si oglejte ta seznam:

Polje s seznamom    Polje s seznamom podobno kot kombinirano polje uporabnikom omogoča, da izberejo vrednosti na seznamu, vendar v polje s seznamom ne morejo dodati svojih vrednosti. Poleg tega polje s seznamom prikaže vse elemente na seznamu, elementi v kombiniranem polju pa ostanejo skriti, dokler uporabnik ne klikne kontrolnika. Če nameravate uporabniku ponuditi več izbir v kontrolniku, lahko polja s seznamom zavzamejo preveč prostora v predlogi obrazca. V tem primeru je bolje, da izberete polje s spustnim seznamom ali kombinirano polje.

Polje s spustnim seznamom    Polje s spustnim seznamom podobno kot kombinirano polje uporabnikom omogoča, da izberejo vrednost na seznamu, ki je v obrazcu privzeto skrit. Vendar pri polju s spustnim seznamom uporabniki ne morejo dodati elementov na seznam, kot to lahko naredijo pri kombiniranem polju.

Polje s seznamom z več izbori    Če želite uporabnikom omogočiti, da na seznamu izberejo več elementov, lahko uporabite polje s seznamom z več izbori. Taka polja so prikazana kot več potrditvenih polj znotraj pomičnega seznama. Tako kombinirano polje kot tudi polje s seznamom z več izbori uporabnikom omogočata dodajanje svojih elementov na seznam.

Izbirni gumbi    Skupina izbirnih gumbov podobno kot kombinirano polje uporabnikom omogoča, da izbirajo na seznamu medsebojno izključujočih se izbir. Pri izbirnih gumbih uporabnik izbiro potrdi s klikom krožca in ne elementa v polju s seznamom.

Na vrh strani

Uporabniška izkušnja

Kombinirana polja so po videzu podobna poljem s spustnim seznamom, vendar uporabnikom omogočajo, da na seznam po potrebi dodajo svoj element. Če med ustvarjanjem kombiniranega polja v pogovorno okno Lastnosti kontrolnika Kombinirano polje ročno vnesete elemente seznama, InfoPath prikaže besedilo »Izberite ali vnesite ...« kot privzeti vnos v kombiniranem polju. Tako uporabniki vedo, da sta sprejemljivi obe dejanji. Če elementi seznama v kombiniranem polju prikažejo vrednosti, ki so drugje v obrazcu, ali vrednosti iz sekundarni vir podatkov, je besedilo »Izberite ali vnesite ...« izpuščeno.

Ko uporabnik prvič odpre obrazec, so elementi seznama v kombiniranem polju skriti. Če želijo uporabniki odpreti seznam, kliknejo puščico na desni strani kombiniranega polja. Nato lahko kliknejo element in ga izberejo.

Odprto kombinirano polje v obrazcu

Če na seznamu ni ustreznega elementa, lahko uporabniki kliknejo v polje in vnesejo svojo vrednost.

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

V InfoPathu lahko načrtujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom. Ko načrtujete tako predlogo obrazca, kontrolniki kombiniranega polja v podoknu opravil Kontrolniki niso na voljo, ker jih v spletnem brskalniku ni mogoče prikazati.

Na vrh strani

Vstavljanje kombiniranega polja

Postopek vstavljanja kombiniranega polja je nekoliko drugačen, če načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa tako, ki temelji na zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov.

Prikazano je izbrano kombinirano polje v način načrtovanja.

Izbrano kombinirano polje v načinu načrtovanja

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, shranjeni v temeljni obrazec datoteke (.xml). Če kontrolnik ni vezan, ni povezan s poljem ali skupino, tako da se podatki, ki jih vnesete v kontrolnik, ne shranijo. Ko izberete kontrolnik ali nanj pokažete s kazalcem, se besedilo in ikona vezave prikažeta v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo prikazuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona prikazuje, ali je kontrolnik pravilno vezan s to skupino ali s tem poljem. Če je vezava pravilna, se prikaže zelena ikona. Če vezava ni pravilna, se namesto zelene prikaže modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca je sestavljen iz polj in skupin, ki so v podoknu opravil Vir podatkov prikazani v hierarhičnem pogledu. Kombinirana polja so vedno vezana na polje. V tem primeru je kombinirano polje Kategorija v predlogi obrazca vezano na polje category v podoknu opravil Vir podatkov.

Relacija med kombiniranim poljem v predlogi obrazca in ustreznim poljem v viru podatkov

Kadar načrtujete novo, prazno predlogo obrazca, je v podoknu opravil Kontrolniki potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov kot privzeto potrjeno. To InfoPathu omogoča, da pri dodajanju kontrolnikov v predlogo obrazca samodejno ustvari polja in skupine v viru podatkov. Ta polja in skupine predstavljajo mape in ikone map v podoknu opravil Vir podatkov.

Če pa predloga obrazca temelji na obstoječi datoteki XML (Extensible Markup Language), zbirki podatkov ali spletni storitvi, pridobi InfoPath polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov.

Vstavljanje kombiniranega polja

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni prikazano, v meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki, ali pa pritisnite tipki ALT+ I, C.

 3. V podoknu opravil Kontrolniki naredite nekaj od tega:

  • Če želite, da se polje v viru podatkov, ki je vezano na polje s seznamom, ustvari samodejno, potrdite potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov.

  • Če želite polje s seznamom vezati na obstoječe polje, počistite potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov.

   Opomba : Če potrditveno polje ni na voljo, je vir podatkov zaklenjen. Če na primer želite, da načrt predloge obrazca temelji na shemi XML, morda viru podatkov v InfoPathu ne boste mogli dodati novih polj ali skupin. S to omejitvijo lahko preprečite nenamerno spreminjanje sheme, ki bi jo naredilo neveljavno.

 4. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Kombinirano polje.

 5. Če ste v 3. korak počistili potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov, v pogovornem oknu Kombinirano polje – vezava izberite polje, na katerega želite vezati polje s seznamom.

 6. Če želite kontrolniku dodati oznako, nad kontrolnik ali na levo stran kontrolnika vnesite besedilo, ki naj mu sledi dvopičje (:).

 7. Če želite navesti vrednosti, ki jih želite uporabiti kot vnose na seznamu, dvokliknite kombinirano polje.

 8. Kliknite jeziček Podatki.

 9. Če želite zapolniti kombinirano polje, naredite nekaj od tega:

  Vnašanje svojih vrednosti polja s seznamom

  Ta možnost je uporabna, ko imate vnaprej določen in omejen nabor vrednosti in ne pričakujete, da se bodo te vrednosti v prihodnje spremenile. Če pa se vrednosti le spremenijo, morate objaviti posodobljeno različico predloge obrazca, tako da uporabniki lahko vidijo in uporabljajo najnovejše vnose na seznamu.

  1. Kliknite gumb Dodaj.

  2. V polje Vrednost vnesite besedilo, ki ga želite shraniti, če uporabnik izbere ta vnos.

  3. V polje Prikazano ime vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za ta vnos, in kliknite V redu.

  4. Ponovite korake od ena do tri za vsak vnos, ki ga želite dodati v polje s seznamom.

  5. Če želite preskusiti spremembe, v orodni vrstici Standard kliknite Predogled, ali pa pritisnite tipke CTRL+SHIFT+B.

  Uporaba vrednosti iz drugega dela obrazca

  Ta možnost je uporabna, kadar želite, da se vrednosti na seznamu spremenijo, odvisno od drugih vrednosti, ki jih uporabniki vnesejo v svoje obrazce.

  1. V razdelku Vnosi v polju s seznamom kliknite Poišči vrednosti v viru podatkov za obrazec.

   Vnose v polju s seznamom morate povezati z določeno ponavljajočo se skupino ali ponavljajočim se poljem v predlogi obrazca.

  2. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Vnosi in nato v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite ponavljajoče se polje ali ponavljajočo se skupino, v kateri je polje, ki bo zagotovilo vrednosti za polje s seznamom, nato pa kliknite V redu.

  3. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Vrednost, kliknite polje, v katerem so možne vrednosti za elemente v polju s seznamom, nato pa kliknite V redu. Ena od teh vrednosti bo shranjena v temeljni XML, ko bo uporabnik kliknil element v polju s seznamom.

  4. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Prikazano ime, kliknite polje, v katerem so vrednosti, prikazane v polju s seznamom, nato pa kliknite V redu.

   Namig : Če želite preprečiti, da bi bile vrednosti prikazanega imena večkrat prikazana v polju s seznamom, potrdite polje Prikaži samo vnose z enoličnimi prikazanimi imeni.

  Uporaba vrednosti iz zbirke podatkov, spletne storitve, dokumenta XML ali mesta SharePoint

  Ta možnost je uporabna, če želite redno posodabljati ali osveževati vrednosti v polju s seznamom. Vrednosti so po navadi shranjene v zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov, pridobite pa jih vsakič, ko odprete obrazec.

  1. Kliknite Poišči vrednosti iz zunanjega vira podatkov.

  2. Naredite nekaj od tega:

   • Če ste podatkovno povezavo že dodali, jo kliknite v polju Podatkovna povezava.

   • Če želite dodati novo povezavo podatkov, kliknite Dodaj in sledite navodilom v čarovniku za povezavo podatkov.

    Vnose v polju s seznamom morate povezati z določenim ponavljajočim se poljem ali ponavljajočo se skupino.

  3. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Vnosi in nato v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite skupino ali polje, v katerem je polje, ki bo zagotovilo vrednosti za polje s seznamom, nato pa kliknite V redu.

  4. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Vrednost, kliknite polje, v katerem so možne vrednosti za elemente v polju s seznamom, nato pa kliknite V redu. Ena od teh vrednosti bo shranjena v temeljni XML, ko bo uporabnik kliknil element v polju s seznamom.

  5. Kliknite gumb Izberi XPath Podoba gumba ob polju Prikazano ime, kliknite polje, v katerem so vrednosti, prikazane v polju s seznamom, nato pa kliknite V redu.

   Namig : Če želite preprečiti, da bi bile vrednosti prikazanega imena večkrat prikazana v polju s seznamom, potrdite polje Prikaži samo vnose z enoličnimi prikazanimi imeni.

Na vrh strani

Namigi za postavitev

S temi namigi lahko natančneje določite videz, velikost in druge vidike kontrolnika kombiniranega polja:

 • Morda želite razširite kombinirano polje, da bi bilo širše od povprečne širine elementov na seznamu, tako elementi seznama ne bodo delno skriti.

 • Če želite spremeniti širino več kombiniranih polj hkrati, izberite kombinirana polja, ki jim želite spremeniti velikost, pritisnite ALT+ENTER, kliknite jeziček Velikost in nato v polje Širina vnesite novo številko.

 • Če želite spremeniti barvo ozadja za več kombiniranih polj hkrati, izberite kombinirana polja, ki jih želite spremeniti, v meniju Oblika kliknite Obrobe in senčenje in nato na kartici Senčenje naredite želene spremembe.

 • Če želite prilagoditi pisavo kombiniranega polja, v orodni vrstici Oblikovanje uporabite polji Pisava in Velikost pisave. Če želite spremeniti pisavo in velikost pisave vseh kombiniranih polj v predlogi obrazca hkrati, kliknite kombinirano polje, ki vsebuje želeno oblikovanje, in nato v meniju Oblika kliknite Uporabi pisavo v vseh kontrolnikih Kombinirano polje.

 • Če želite prilagoditi razmik med kombiniranim poljem in predmeti, ki ga v predlogi obrazca obdajajo, lahko prilagodite nastavitve robov v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Kombinirano polje (kartica Velikost). Če razmik povečate z uporabo robov, imate večji nadzor, kot če to naredite s prelomom odstavkov.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×