Vstavljanje izbirnika datuma

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Izbirnik datuma je kontrolnik, ki uporabnikom omogoča, da s klikom pojavnega kvadratka hitro vnesejo datume v obrazec programa Microsoft Office InfoPath. Z izbirnikom datuma lahko na primer zberete rojstne datume ljudi, ki izpolnjujejo zavarovalni obrazec. Poleg tega lahko z izbirnikom datuma prikažete vnaprej nastavljene datume, na primer trenutni datum.

V tem članku

Kdaj uporabiti izbirnik datuma

Uporabniške izkušnje

Pomisleki o združljivosti

Vstavljanje izbirnika datuma

Prikaz trenutnega datuma v izbirniku datuma

Prikaz trenutnega datuma in časa v izbirniku datuma

Namigi za postavitev

Kdaj uporabiti izbirnik datuma

Izbirnik datuma uporabite:

 • Če želite uporabnikom omogočiti, da v obrazec vnesejo želene datume, na primer začetni in končni datum določenega projekta.

 • Uporabite funkciji danes in zdaj želite prikazati današnji datum in čas v obrazcu.

 • Če želite prikazati datume iz zunanjega vira podatkov, na primer datume plačila in pošiljanja iz zbirke podatkov naročil strank.

Prikazan je izbirnik datuma v predlogi obrazca za potni nalog, s katerim zbirate datume leta.

Odhod datuma, vnesenega v kontrolniku izbirnika datuma v obrazcu

Izbirnik datuma lahko prilagodite svojih zahtevam, tako da dvokliknete kontrolnik v predlogi obrazca in nato spremenite njegove lastnosti. Navedete lahko na primer privzeti datum ali spremenite njegov način prikaza v obrazcu.

Na vrh strani

Uporabniške izkušnje

Izbirniki datuma so podobni poljem z besedilom, le da se na desni strani polja pojavi ikona koledarčka. Če želijo uporabniki odpreti pojavni koledar, morajo klikniti ikono. Ko se koledar pojavi, lahko uporabniki kliknejo želeni datum na koledarju ali pa z desnim in levim gumbom s puščico drsijo po mesecih. Če želijo uporabniki vstaviti trenutni datum, lahko na dnu koledarja kliknejo gumb Danes.

Pojavno koledarja

Na vrh strani

Pomisleki o združljivosti

Ko načrtujete predlogo obrazca v InfoPathu, lahko izberete določen združljivostni način za načrtovanje predloge obrazca, združljiva z brskalnikom. Ko predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom objavljene v strežniku nameščen InfoPath Forms Services, in nato omogočena za brskalnik, obrazce, ki temeljijo na predlogi obrazca si lahko ogledate v spletnem brskalniku. Ko načrtujete predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom, nekateri kontrolniki so na voljo v podoknu opravil Kontrolniki , ker jih ni mogoče prikazati v spletnem brskalniku.

Čeprav so izbirniki datuma na voljo, ko načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, bodite pozorni na te omejitve:

 • Izbirniki datuma so v celoti podprti samo v brskalnikih programa Windows Internet Explorer. V drugih spletnih brskalnikih se izbirniki datuma pojavijo kot polja z besedilom, čeprav so možnosti oblikovanja datuma v polju z besedilom podprte.

 • Besedilo ograde je besedilo, ki je v predlogi obrazca prikazano v kontrolniku. Primer besedila ograde je lahko na primer: »Kliknite tukaj in vnesite besedilo.« Vendar pa vam ni treba uporabite nastavitev besedila ograde za predloge, združljive z brskalnikom, saj besedilo ni prikazano v spletnih brskalnikih.

Na vrh strani

Vstavljanje izbirnika datuma

Postopek vstavljanja izbirnika datuma je nekoliko drugačen, če načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa tako, ki temelji na zbirki podatkov ali drugem zunanjem viru podatkov.

Prikazan je izbran izbirnik datuma v način načrtovanja.

Izbirnik datuma, izbrano v načinu načrtovanja

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, vneseni v kontrolnik, shranjeni v temeljni datoteki obrazca (.xml). Če je kontrolnik nevezan, ni povezan s poljem ali skupino, podatki, vneseni v kontrolnik, pa niso shranjeni. Ko izberete kontrolnik ali premaknete kazalec nad kontrolnik, sta besedilo in ikona za vpenjanje prikazana v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo označuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona označuje, ali je kontrolnik pravilno vezan na to skupino ali polje. Če je vpenjanje pravilno, je prikazana zelena ikona. Če je nekaj narobe z vpenjanjem, je prikazana modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca je sestavljen iz polj in skupin, ki se pojavijo v hierarhični pogled v podoknu opravil Vir podatkov . Kontrolniki izbirnika datuma so vedno vezani polja. V naslednjem primeru je izbirnik datuma datum odhoda v predlogi obrazca vezan na polje departureDate v podoknu opravil Vir podatkov .

Relacija med izbirnik datuma v predlogi obrazca in ustreznim poljem v viru podatkov

Vstavljanje izbirnika datuma v novo, prazno predlogo obrazca

Pri načrtovanju nove, prazne predloge obrazca je privzeto izbrano potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov v podoknu opravil Kontrolniki. Tako lahko InfoPath samodejno ustvarja polja in skupine v viru podatkov, ko dodajate kontrolnike v predlogo obrazca. Ta polja in skupine predstavljajo ikone map in datotek v podoknu opravil Vir podatkov.

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Izbirnik datuma.

 4. Če želite kontrolniku dodati oznako, vnesite besedilo nad kontrolnik ali levo od kontrolnika, kateremu naj sledi dvopičje (:).

 5. Če želite navesti način prikaza datuma v obrazcu, dvokliknite izbirnik datuma, ki ste ga vstavili v predlogo obrazca.

 6. Kliknite jeziček Podatki in nato Oblika.

 7. V pogovornem oknu Oblika datuma na seznamu Način prikaza datuma kliknite želeno obliko prikaza.

  Opomba : Obliko prikaza datuma lahko spremenite samo pri teh podatkovni tip: besedilo, datum ali datum in čas.

Vstavljanje izbirnika datuma v predlogo obrazca, ki temelji na obstoječem viru podatkov

Če ste osnovni načrt predlogo obrazca v obstoječo datoteko Extensible Markup Language (XML), zbirka podatkov ali spletne storitve, InfoPath, ki izhaja polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz obstoječega vira podatkov. V tem primeru lahko dodate izbirnika datuma tako, da povlečete polje izbirnika datuma iz podokna opravil Vira podatkov predloge obrazca ali tako, da vstavite izbirnik datuma z uporabo podokna opravil Kontrolniki , kot je opisano v tem postopku:

 1. V predlogi obrazca premaknite kazalec miške na mesto, kamor želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Pod Vstavi kontrolnike kliknite Izbirnik datuma.

 4. V pogovornem oknu Izbirnik datuma – vezava izberite polje, v katerega želite shraniti podatke izbirnika datuma, in nato kliknite V redu.

 5. InfoPath uporablja ime polja ali skupine kot oznako kontrolnika. Po potrebi spremenite besedilo oznake.

 6. Če želite navesti način prikaza datuma v obrazcu, dvokliknite izbirnik datuma, ki ste ga vstavili v predlogo obrazca.

 7. Na kartici Podatki kliknite Oblika.

 8. V pogovornem oknu Oblika datuma v polju s seznamom Način prikaza datuma kliknite želeno obliko prikaza.

  Opomba : Obliko prikaza datuma lahko spremenite samo, če je podatkovni tip besedilo, datum ali datum in čas.

Namig : Kontrolnike lahko vstavite tudi s podoknom opravil Vir podatkov. V podoknu opravil Vir podatkov z desno miškino tipko kliknite polje, na katerega želite vezati izbirnik datuma, in nato v priročnem meniju kliknite Izbirnik datuma.

Na vrh strani

Prikaz trenutnega datuma v izbirniku datuma

Če želite, da se trenutni datum samodejno vstavi v obrazec, ko ga uporabnik odpre, lahko za izbirnik datuma uporabite funkcijo danes.

 1. Vstavite izbirnik datuma v predlogo obrazca.

 2. Dvokliknite izbirnik datuma, ki ste ga vstavili v predlogo obrazca.

 3. Kliknite jeziček Podatki.

 4. Pod Privzeta vrednost kliknite Vstavljanje formule Slika gumba .

 5. V pogovornem oknu Vstavljanje formule kliknite Vstavi funkcijo.

 6. V pogovornem oknu Vstavljanje funkcije na seznamu Kategorije kliknite Datum in čas.

 7. Na seznamu Funkcije kliknite danes in nato dvakrat V redu, če se želite vrniti v pogovorno okno Lastnosti kontrolnika Izbirnik datuma.

  Upoštevajte, da se funkcija danes() pojavi v polju Vrednost.

 8. Pod Privzeta vrednost počistite potrditveno polje Posodobi vrednost, ko je rezultat formule znova izračunan.

  Opomba : Če počistite to potrditveno polje, se datum ne posodobi samodejno vsakič, ko uporabnik odpre obrazec, ki temelji na tej predlogi obrazca. To je primerno, če želite uporabnikom prikazati datum nastanka obrazca. Potrditveno polje lahko pustite potrjeno, ko imate polje Zadnja posodobitev ali Zadnjič odprta in želite, da se datum spremeni ob vsakem odprtju obrazca.

 9. Če se želite vrniti v predlogo obrazca, kliknite V redu.

 10. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

 11. Preverite, ali je datum, ki se pojavi v izbirniku datuma, prikazan v želeni obliki. Če ni, lahko prikaz datuma in časa spremenite tako, da v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Izbirnik datuma kliknete gumb Oblika.

Na vrh strani

Prikaz trenutnega datuma in časa v izbirniku datuma

Če želite, da se trenutni datum in čas samodejno vstavita v obrazec, ko ga uporabnik odpre, lahko za izbirnik datuma uporabite funkcijo zdaj.

 1. Vstavite izbirnik datuma v predlogo obrazca.

 2. Dvokliknite izbirnik datuma, ki ste ga vstavili v predlogo obrazca.

 3. Kliknite jeziček Podatki.

 4. V polju Podatkovni tip kliknite Datum in čas (dateTime).

 5. Kliknite Oblika.

 6. V pogovornem oknu Oblika datuma in časa na seznamu Način prikaza časa kliknite želeno možnost in nato V redu.

 7. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Izbirnik datuma pod Privzeta vrednost kliknite Vstavljanje formule Slika gumba .

 8. V pogovornem oknu Vstavljanje formule kliknite Vstavi funkcijo.

 9. V pogovornem oknu Vstavljanje funkcije na seznamu Kategorije kliknite Datum in čas.

 10. Na seznamu Funkcije kliknite zdaj in nato dvakrat V redu, če se želite vrniti v pogovorno okno Lastnosti kontrolnika Izbirnik datuma.

  Upoštevajte, da se funkcija zdaj() pojavi v polju Vrednost.

 11. Pod Privzeta vrednost počistite potrditveno polje Posodobi vrednost, ko je rezultat formule znova izračunan.

  Opomba : Če počistite to potrditveno polje, se datum ne posodobi samodejno vsakič, ko uporabnik odpre obrazec, ki temelji na tej predlogi obrazca. To je primerno, če želite uporabnikom prikazati datum nastanka obrazca. Potrditveno polje lahko pustite potrjeno, ko imate polje Zadnja posodobitev ali Zadnjič odprta in želite, da se datum spremeni ob vsakem odprtju obrazca.

 12. Če se želite vrniti v predlogo obrazca, kliknite V redu.

 13. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

 14. Preverite, ali je datum, ki se pojavi v izbirniku datuma, prikazan v želeni obliki. Če ni, lahko prikaz datuma in časa spremenite tako, da v pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Izbirnik datuma kliknete gumb Oblika.

Na vrh strani

Namigi za postavitev

S temi namigi lahko natančneje določite videz, velikost in druge vidike izbirnika datuma:

 • Če želite spremeniti velikost več izbirnikov datuma hkrati, izberite izbirnike datuma, ki jim želite spremeniti velikost, v meniju Oblika kliknite Lastnosti in nato na kartici Velikost naredite želene spremembe.

 • Če želite spremeniti obrobo ali barvo izbirnika datuma, ga izberite, v meniju Oblika kliknite Obrobe in senčenje in naredite želene spremembe.

 • Če želite prilagoditi besedilo, ki se pojavi v izbirniku datuma, v orodni vrstici Oblikovanje uporabite polji Pisava in Velikost pisave. Če želite spremeniti pisavo in velikost pisave vseh izbirnikov datuma hkrati, z desno miškino tipko kliknite izbirnik datuma z želenim oblikovanjem in nato v priročnem meniju kliknite Uporabi pisavo v vseh kontrolnikih Izbirnik datuma.

 • Če želite videti, kako bo videti izbirnik datuma z besedilom v njem, v meniju Pogled kliknite Vzorčni podatki. Tako si lahko ogledate, kako bo obrazec prikazan uporabnikom med izpolnjevanjem.

 • Včasih besedilo v izbirniku datuma in oznaka na levi strani izbirnika nista poravnana. Če ju želite hitro poravnati, dvokliknite izbirnik datuma, na kartici Velikost kliknite Poravnava in nato Uporabi. Če sta oznaka in izbirnik datuma v različnih celicah, z desno miškino tipko kliknite celico, ki vsebuje oznako, nato v priročnem meniju kliknite Lastnosti tabele in na kartici Celica pod Poravnava po višini še Na sredino.

 • Če želite spremeniti način prikaza datuma, dvokliknite izbirnik datuma, nato kliknite jeziček Podatki in še gumb Oblika. V pogovornem oknu Oblika datuma izberite obliko prikaza.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×