Vstavljanje ali dodajanje polja z obogatenim besedilom

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V programu Microsoft Office Access 2007 je mogoče shraniti obogateno, oblikovano besedilo v zbirko podatkov. To naredite s poljem z zapiskom in tako, da lastnost TextFormat polja (novo v programu Office Access 2007) nastavite na RichText. Oblikovanje je mogoče uporabiti za vse ali del vsebin polja tako, da polje urejate preko vezanega kontrolnika v obrazcu, ali ko je polje prikazano na podatkovnem listu. Oblikovanje je mogoče uporabiti za vsa polja, ko si ogledujete poročilo v pogledu postavitve (novo v programu Office Access 2007).

V tem članku je razloženo, kako vstaviti ali spremeniti polje z zapiskom, ki uporablja obogateno besedilo, in kako oblikovati besedilo z možnostmi oblikovanja obogatenega besedila.

V tem članku

Kaj je obogateno besedilo?

Predstavitev lastnosti TextFormat

Ustvarjanje polja z obogatenim besedilom

Spremenite obstoječe polje kot golo besedilo v polja z obogatenim besedilom

Uporabite možnosti oblikovanja v besedilu

Spreminjanje polja z obogatenim besedilom v polje kot golo besedilo

Kaj narediti, ko lastnost TextFormat ni sinhronizirana

Če želite več informacij


Kaj je obogateno besedilo?

Obogateno besedilo je besedilo, oblikovano z običajnimi možnostmi oblikovanja, na primer krepko in ležeče, ki pri golem besedilu niso na voljo. Podatke oblikujete z orodji za oblikovanje, ki so skupna zbirki Microsoft Office 2007, na primer Microsoft Office Word 2007 in Microsoft Office PowerPoint 2007. Office Access 2007 v podatkih na skrivaj uporabi kodo za oblikovanje jezika Hypertext Markup Language (HTML). Access uporabi jezik HTML , ker zagotavlja višjo stopnjo združljivosti s polji z obogatenim besedilom, ki so shranjena na seznamih Windows SharePoint Services 3.0.

Ta tabela navaja možnosti oblikovanja obogatenega besedila, ki jih Office Access 2007 podpira:

Ikona

Možnost

Opis

Slika gumba

Ime pisave

Izbere drugo tipografijo.

Slika gumba

Velikost pisave

Izbere velikost pisave.

Slika gumba

Krepko

Izbrano besedilo naredi krepko. Če je besedilo že krepko, krepko odstrani.

Slika gumba

Ležeče

Izbrano besedilo naredi ležeče. Če je besedilo že ležeče, ležeče odstrani.

Slika gumba

Podčrtano

Besedilo podčrta. Če je besedilo že podčrtano, podčrtano odstrani.

Slika gumba

Poravnaj levo

Besedilo poravna z levim robom.

Slika gumba

Na sredino

Besedilo poravna na sredino med robovoma.

Slika gumba

Poravnaj desno

Besedilo poravna z desnim robom.

Slika gumba

Oštevilčevanje

Začne oštevilčevati odstavke. Številka se pojavi pred vsakim odstavkom.

Slika gumba za oznake

Označevanje

Začne postavljati oznake pred vsak odstavek.

Slika gumba

Barva pisave

Izbere barvo ospredja pisave.

Slika gumba

Barva za označevanje besedila

Besedilo je videti, kot bi bilo označeno z označevalnikom.

Slika gumba

Zmanjšaj zamik

Zmanjša zamik odstavka.

Slika gumba

Povečaj zamik

Poveča zamik odstavka.

Podoba gumba od leve proti desni

Od leve proti desni

Zapolni kontrolnik od leve proti desni.

Podoba gumba od desne proti levi

Od desne proti levi

Zapolni kontrolnik od desne proti levi.

Office Access 2007 shrani obogateno besedilo s podatkovnim tipom z zapiskom. To je edini podatkovni tip v Accessu, ki ima vgrajeno podporo za obogateno besedilo. Če želite ustvariti polja za shranjevanje obogatenega besedila, ustvarite polje z zapiskom in nato lastnost polja TextFormat nastavite na RichText.

Na vrh strani


Predstavitev lastnosti TextFormat

Večina Accessovih kontrolnikov, polj in predmetov ima povezane nize lastnosti. Lastnost je imenovana vrednost, ki določa nekatere lastnosti predmeta – na primer položaj, velikost in ali je viden ali ne. Lastnost TextFormat vsebuje nastavitev, ki določa, da je besedilo obravnavano kot obogateno ali kot golo besedilo. Dve možni vrednosti sta:

Lastnost TextFormat

Opis

RichText

Besedilo je prikazano kot obogateno besedilo in je shranjeno in interpretirano kot oznaka obogatenega HTML-ja.

PlainText

Besedilo je prikazano kot golo besedilo in je interpretirano kot golo besedilo.

Lastnost TextFormat za polje z zapiskom nastavite v pogledu načrta tabele. Vrednost, ki jo nastavite, podedujejo vsa polja z besedilom, ki jih ustvarite za prikaz podatkov v polju z zapiskom. Vrednost je podedovana samo, ko ustvarite kontrolnik. Pozneje je mogoče vrednost spremeniti z listom lastnosti za polje z besedilom.

Na vrh strani


Ustvarjanje polja z obogatenim besedilom

Obogateno besedilo shranite v polje, ki uporablja podatkovni tip z zapiskom. To je edini podatkovni tip, ki ima vgrajeno podporo za prikazovanje in shranjevanje obogatenega besedila. Če želite ustvariti polje, ki lahko shrani obogateno besedilo, najprej ustvarite polje z zapiskom in nato lastnost TextFormat polja z zapiskom nastavite na RichText.

Ustvarjanje polja z zapiskom za shranjevanje obogatenega besedila

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri odprite zbirko podatkov, kateri želite dodati polje.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, kateri želite dodati polje z obogatenim besedilom, in nato kliknite Pogled načrta.

 4. V mreži načrta tabele poiščite prvo prazno vrstico. V stolpec Ime polja vnesite ime polja.

 5. V stolpcu Podatkovni tip izberite Zapisek.

 6. Pod Lastnosti polja kliknite jeziček Splošno.

 7. Kliknite v polje Oblika besedila in izberite Obogateno besedilo.

 8. Če želite shraniti tabelo, kliknite Shrani Slika gumba . v orodni vrstici za hitri dostop.

Ko ustvarite polja »Zapisek« , lahko vnesete in oblikovati obogateno besedilo v pogledu podatkovnega lista ali v pogledu obrazca. Več informacij o oblikovanju obogatenega besedila, v razdelku uporabi možnosti oblikovanja besedila, v nadaljevanju tega članka.

Na vrh strani


Spreminjanje obstoječega polja z golim besedilom v polje z obogatenim besedilom

Če imate obstoječe polje Zapisek, ki ga želite spremeniti tako, da ga lahko shranite obogatenega besedila, lahko spremenite lastnost TextFormat za to polje iz PlainText za obogateno besedilo. Če imate obstoječe polje za besedilo, ki ga želite spremeniti tako, da je mogoče shraniti obogateno besedilo, ga morate najprej spremeniti podatkovni tip polja iz besedila v zapisek.

Spreminjanje obstoječega polja z zapiskom za shranjevanje obogatenega besedila

 1. Zaženite Office Access 2007.

 2. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 3. V pogovornem oknu Odpri odprite zbirko podatkov, ki polje vsebuje.

 4. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, ki vsebuje polje, in nato kliknite Pogled načrta.

 5. V mreži načrta tabele kliknite polje z zapiskom, ki ga želite spremeniti v obogateno besedilo.

 6. Pod Lastnosti polja kliknite jeziček Splošno.

 7. Kliknite v polje Oblika besedila in izberite Obogateno besedilo.

 8. Če želite tabelo shraniti, kliknite Shrani.

Spreminjanje obstoječega polja z besedilom, da lahko shrani obogateno besedilo

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri odprite zbirko podatkov, ki polje vsebuje.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, ki vsebuje polje, in nato kliknite Pogled načrta.

 4. V mreži načrta tabele kliknite polje z besedilom, ki ga želite spremeniti v obogateno besedilo.

 5. Pod Podatkovni tip spremenite Besedilo v Zapisek.

 6. Pod Lastnosti polja kliknite jeziček Splošno.

 7. Kliknite v polje Oblika besedila in izberite Obogateno besedilo.

 8. Če želite tabelo shraniti, kliknite Shrani.

Potem ko obogateno besedilo shranite v polje z zapiskom, ga je mogoče prikazati v obrazcu ali poročilu s kontrolnikom polja z besedilom. Kontrolnik polja z besedilom ima lastnost TextFormat, ki začetno vrednost podeduje od lastnosti TextFormat polja z zapiskom. Lastnost TextFormat je mogoče spremeniti na kontrolniku polja z besedilom.

Na vrh strani


Uporaba možnosti oblikovanja v besedilu

Ko urejate polje z obogatenim besedilom v pogledu podatkovnega lista ali obrazca, lahko uporabite možnosti oblikovanja tako, da uporabite ukaze v mini orodni vrstici ali ukaze na kartici Osnovno v skupinah Pisava in Poravnava pisave. Najprej izberite besedilo, ki ga želite oblikovati, in nato uporabite možnosti oblikovanja.

Ko z miško izbirate besedilo v polju z zapiskom, ki podpira obogateno besedilo, se prikaže mini orodna vrstica, ko končate izbiranje in spustite levo tipko miške. V mini orodni vrstici so na voljo gumbi za najpogosteje uporabljene možnosti oblikovanja.

Mini orodna vrstica

Recimo, da želite s krepkim oblikovanjem poudariti del besedila, tako da ga potemnite im mu dodate težo.

Uporaba oblikovanja z mini orodno vrstico

 1. Kliknite in povlecite, če želite izbrati besedilo, ki ga želite oblikovati.

  Prikaže se mini orodna vrstica.

 2. Postavite kazalec miške na Mini orodno vrstico, če želite, da bodo ti bolj vidni in kliknite krepko Slika gumba .

Ko se mini orodna vrstica prikaže, so v njej na voljo lastnosti oblikovanja izbranega besedila. Če je besedilo na primer že krepko, bo gumb Krepko v mini orodni vrstici označen.

Možnosti oblikovanja lahko uporabite tudi na traku, ki je del uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent, na kartici Osnovno. Recimo, da želite uporabiti možnost oblikovanja »Ležeče«.

Uporaba oblikovanja s trakom Office Fluent

 1. Kliknite in povlecite, če želite izbrati besedilo, ki ga želite oblikovati.

 2. Zavihek osnovno , v skupini Pisava kliknite Ležeče Slika gumba .

Namig: Če želite besedo izbrati hitro, postavite kazalec na besedo in dvokliknite. Če želite izbrati celoten odstavek, kliknite trikrat.

Na vrh strani


Spreminjanje polja z obogatenim besedilom v polje z golim besedilom

Polje z obogatenim besedilom je mogoče spremeniti v golo besedilo in odstraniti celotno oblikovanje tako, da lastnost TextFormat polja spremenite v Golo besedilo. Ko spremenite polje z obogatenim besedilom v golo besedilo, vas Office Access 2007 opozori, da bo celotno oblikovanje odstranjeno. Ko uporabite spremembo za golo besedilo in shranite tabelo, spremembe ni mogoče razveljaviti.

Spreminjanje polja z obogatenim besedilom v golo besedilo

 1. Zaženite Office Access 2007.

 2. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 3. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov, ki polje vsebuje.

 4. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, ki vsebuje polje, in nato kliknite Pogled načrta.

 5. V mreži načrta tabele kliknite polje z zapiskom, ki ga želite spremeniti v obogateno besedilo.

 6. Pod Lastnosti polja kliknite jeziček Splošno.

 7. Kliknite polje TextFormat in izberite Golo besedilo.

 8. Če želite tabelo shraniti, kliknite Shrani.

Na vrh strani


Kaj narediti, ko lastnost TextFormat ni sinhronizirana

Če želite, da bo podpora za obogateno besedilo delovala pravilno, morate lastnost TextFormat nastaviti za polje z zapiskom in za vsak kontrolnik polja z besedilom, ki prikaže polje z zapiskom. Ti dve lastnosti TextFormat bi morali biti enaki. Na primer lastnost TextFormat za polje in za kontrolnik bi morala biti nastavljena na RichText, če želite, da bosta podpirala obogateno besedilo. Če obogatenega besedila ne želite, mora biti lastnost obeh nastavljena na PlainText. Če je lastnost TextFormat polja z zapiskom nastavljena na RichText in lastnost TextFormat polja z besedilom na PlainText, boste videli celotno obogateno besedilo HTML v pogledu obrazca in podatkovnega lista.

Na vrh strani


Več informacij

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×