Vrtilni podatki v poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V Microsoft Excel 2010, lahko zavrtite podatke v poročilu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona tako, da spremenite postavitev polj podatkov. Tako, da uporabite seznam polj vrtilne tabele, lahko dodate, preuredite ali odstranite polja za prikaz podatkov v vrtilni tabeli ali vrtilnem grafikonu natančno tako, da želite.

Spremembe, ki jih vnesete v seznam polj vrtilne tabele, so samodejno posodobljene v postavitvi poročila. Če želite med dostopom do velike količine zunanjih podatkov izboljšati učinkovitost, lahko začasno preklopite na ročno posodabljanje.

V tem članku

Delo s seznamom polj vrtilne tabele

Dodajanje polj vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona

Prerazporedite polja v vrtilni tabeli ali vrtilnem grafikonu

Odstraniti polja iz vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona

Preklapljanje med samodejno in ročno posodabljanje postavitev poročila

Delo s seznamom polj vrtilne tabele

Ko ustvarite vrtilno tabelo, Excel prikaže seznam polj vrtilne tabele, tako da lahko vrtilni tabeli dodate polja, jih po potrebi prerazporedite ali odstranite iz vrtilne tabele. Na seznamu polj vrtilne tabele sta privzeto prikazana dva razdelka:

 • Na vrhu je prikazan razdelek s polji, kjer je mogoče dodajati in odstranjevati polja v vrtilni tabeli

 • Na dnu je razdelek s postavitvijo, v katerem je polja mogoče prerazporediti

  Seznam polj vrtilne tabele

Seznam polj vrtilne tabele lahko zasidrate na katero koli stran Excelovega okna in mu v vodoravno smer spremenite velikost. Seznam polj vrtilne tabele lahko tudi odsidrate ter mu nato spremenite velikost v obe smeri, tako navpično kot vodoravno.

Če ne vidite seznama polj vrtilne tabele, kliknite kjer koli v vrtilni tabeli.

Če seznam polj vrtilne tabele zaprete, ga lahko znova prikažete. Kliknite vrtilno tabelo z desno tipko miške, nato pa kliknite Pokaži seznam polj. Kliknete lahko tudi Seznam polja v traku (za vrtilno tabelo: Orodja za vrtilne tabele, zavihek Možnosti, skupina Pokaži; za vrtilni grafikon Orodja za vrtilne grafikone, zavihek Analiziraj, skupina Pokaži/skrij).

Če ne vidite polja, ki jih želite uporabiti v seznamu polj vrtilne tabele, osvežiti vrtilno tabelo ali poročilo vrtilnega grafikona, če želite prikazati nova polja, izračunana polja, mere, izračunane mere ali dimenzij, ki ste jih dodali od zadnjega operacija (Orodja vrtilne tabele, zavihek možnosti , skupina podatki ).

Kako seznam polj vrtilne tabele deluje

Pomembno je, da razumete, kako seznam polj vrtilne tabele deluje in načine, kako lahko razporedite različne vrste polj tako, da lahko dosežete želene rezultate, ko postavite postavitev polj poročila vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona.

Kako seznam polj vrtilne tabele deluje

1. Zunanji vir podatkov vsebuje strukturirane podatke, razvrščene kot nekaj polj (imenujemo jih tudi stolpci), ki so prikazana na seznamu polj.

2. Premaknite polje do območja filtra poročil na seznamu polj, kar hkrati premakne polje do območja z območju filtra poročil v poročilu vrtilne tabele.

3. Premaknite polje do območja »Oznake stolpcev« na seznamu polj, kar hkrati premakne polje do območja »Oznake stolpcev« v poročilu vrtilne tabele.

4. Premaknite polje do območja »Oznake vrstic« na seznamu polj, kar hkrati premakne polje do območja »Oznake vrstic« v poročilu vrtilne tabele.

5. Premaknite polje do območja z vrednostmi na seznamu polj, kar hkrati premakne polje do območja z vrednostmi v poročilu vrtilne tabele.

Smernice za premikanje polj na seznamu polj vrtilne tabele

Če želite med ustvarjanjem postavitve polja polja »Vrednost«, »Ime« in »Dimenzija« iz razdelka za polje premakniti v štiri območja poročila v razdelku postavitev, sledite tem smernicam.

 • Polja z vrednostmi    Če potrdite polje le za številsko polje, je to polje privzeto premaknjeno v območje vrednosti.

 • Polja vrstice in stolpca    Polje je v območja Filter poročila, Oznake vrstic ali Oznake stolpcev mogoče premakniti le enkrat, ne glede na to, ali gre za številsko ali neštevilsko vrsto podatkov. Če želite isto polje premakniti več kot enkrat, na primer v območja razdelka s postavitvijo Oznake vrstic in Oznake stolpcev, je polje samodejno odstranjeno iz izvirnega območja in premaknjeno v novo območje.

 • Mere    V spletu analitično obdelavo () virom podatkov OLAP, so pogosto veliko polj (ali mer) razvrščeni v hierarhiji različnih dimenzij, hierarhij in ravni. Kliknite Razširi Polje »Plus« in strnjenje Polje »inus« , dokler ne najdete polja, ki jih želite.

  Premikate lahko le hierarhije, atribute in imenovane nize v območja »Oznake vrstic«, »Oznake stolpcev« in »Filtri poročila«.

  Premikate lahko le mere, izračunane mere in ključne indikatorje učinkovitosti (KPI) v območje z vrednostmi.

Spreminjanje pogleda seznama polj vrtilne tabele

Seznam polj vrtilne tabele ima pet različnih pogledov, ki so oblikovani in optimirani za različne vrste opravil vrtilne tabele.

 1. Če želite spremeniti pogled, kliknite gumb za poglede seznama polj na vrhu seznama polj vrtilne tabele.

  Gumb »Prikaz seznama polj vrtilne tabele«

 2. S seznama izberite enega od teh pogledov:

Naložen odsek polj in odsek območij

To je privzeti pogled in je oblikovan za majhno število polj.

Odsek polj in odsek območij eno ob drugem

Ta pogled je oblikovan za dodajanje in odstranjevanje polj, ko imate več kot štiri polja v vsakem območju.

Le odsek polj

Ta pogled je oblikovan samo za dodajanje in odstranjevanje mnogih polj.

Samo odsek območij (2 krat 2)

Ta pogled je oblikovan samo za vnovično preurejanje mnogih polj.

Samo odsek območij (1 krat 4)

Ta pogled je oblikovan samo za vnovično preurejanje mnogih polj.

Namig    V odsek polj in naložen odsek območij in odsek polj in območij odsek--vzporedni pogled, lahko prilagodite širino in višino vsakega razdelka tako, da postavite kazalec na ločilo odseka, dokler se kazalec spremeni v navpična dvojna puščica Navpična dvojna puščica ali vodoravni dvojna puščica Vodoravna dvojna puščica , tako da povlečete dvojna puščica gor ali dol ali levo ali desno na želeno mesto , in nato kliknete dvojna puščica ali pritisnete tipko ENTER.

Na vrh strani

Dodajanje polj vrtilni tabeli ali vrtilnemu grafikonu

Po tem, ko ustvarite poročilo vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona, lahko začnete dodajati polja, v katerih so podatki, ki jih želite prikazati v poročilu. Navadno izberete eno polje za vsako območje v razdelku s postavitvijo. Če pa si želite ogledati različne vrednosti za določeno polje, lahko v območje Vrednosti dodate tudi več kopij polja.

Če poročilo vrtilne tabele vzpostavi povezavo z zunanjim virom podatkov z veliko podatki, lahko filtrirate nekaj polj, preden dodate polja v poročilo, kar pa lahko pomaga zmanjšati čas, ki je potreben za posodabljanje poročila.

Dodajanje polj, ki jih želite prikazati

Na seznamu polj vrtilne tabele lahko dodajate polja vrtilni tabeli ali vrtilnem grafikonu tako, da naredite nekaj od tega:

 • Če želite premakniti polje na določeno območje v razdelku s postavitvijo, v polju Izberite polja, ki jih želite dodati poročilu potrdite polje želenega polja. Če želite, lahko polja pozneje prerazporedite.

  Opomba    Privzeto Neštevilska polja so dodana v območje Oznake vrstic , številska polja so dodana v območje vrednosti in analitično obdelavo OLAP (Online) datum in čas hierarhije, ki so dodane v območje Oznake stolpcev .

 • Če želite polje premakniti v določeno območje razdelka s postavitvijo, v pogovornem oknu Izberite polja, ki jih želite dodati poročilu z desno tipko miške kliknite ime polja, nato pa še Dodaj filtru poročila, Dodaj oznaki stolpca, Dodaj oznaki vrstice ali Dodaj vrednostim.

 • Če želite polje povleči v območje v razdelku s postavitvijo, v pogovornem oknu Izberite polje, ki jih želite dodati poročilu kliknite in pridržite polje, nato pa ga povlecite iz razdelka polja v želen razdelek postavitve.

Dodajanje več kopij polja v območju z vrednostmi

V poročilu vrtilne tabele, ki temelji na podatke v Excelovem delovnem listu ali zunanjih podatkov iz vira podatkov ne - Online analitično obdelavo OLAP, morda želite dodati isto polje več kot enkrat na območje vrednosti . Lahko naredite to, ali je podatkovni tip številskih ali neštevilska. Na primer, morda želite primerjati izračune-strani, na primer bruto in neto dobička, minimalne in maksimalne prodaja ali stranke šteje in odstotek skupno strank.

 1. Na seznamu polj vrtilne tabele v pogovornem oknu Izberite polja, ki jih želite dodati poročilu kliknite in pridržite polje, nato pa ga povlecite v območje Vrednosti v razdelku s postavitvijo.

 2. Ponovite 1. korak za vsako kopijo polja, ki ga želite prikazati v območju Vrednost.

 3. V vrtilni tabeli v vsaki kopiji polja po želji spremenite funkcijo povzemanja ali izračun po meri.

  Namig    V vrtilni tabeli lahko po potrebi spremenite tudi ime kopiranih polj.

Opombe    

 • Ko območju z vrednostmi dodate dve ali več polj, bodisi da gre za kopije istega polja bodisi različnih polj, seznam polja območju Vrednosti samodejno doda oznako Stolpec »Vrednosti«. To polje omogoča premikanje položaja polja navzgor ali navzdol v območju vrednosti. Oznako stolpca z vrednostmi je mogoče premakniti tudi v območje Oznake stolpcev ali območje Oznake vrstic. Oznake stolpca z vrednostmi pa ni mogoče premakniti v območje Filtri poročila.

 • Polje je v območja Filter poročila, Oznake vrstic ali Oznake stolpcev mogoče premakniti le enkrat, ne glede na to, ali gre za številsko ali neštevilsko vrsto podatkov. Če želite isto polje premakniti več kot enkrat, na primer v območja razdelka s postavitvijo Oznake vrstic in Oznake stolpcev, je polje samodejno odstranjeno z izvirnega območja in premaknjeno v novo območje.

 • Isto polje je v območje Vrednosti mogoče dodati tudi s formulo (imenovano tudi izračunani stolpec), ki v formuli uporablja isto polje.

Filtriranje podatkov pred dodajanjem polj

 • Na seznamu polj vrtilne tabele v pogovornem oknu Izberite polja, ki jih želite dodati poročilu premaknite kazalec na ime polja, nato pa kliknite puščico spustnega filtra poleg imena polja.

  V meniju Filter izberite želene možnosti filtra.

Na vrh strani

Prerazporejanje polj v vrtilni tabeli ali vrtilnem grafikonu

Na seznamu polj vrtilne tabele je obstoječa polja mogoče prerazporediti ali jih premakniti na drugo mesto z enim od štirih območij na dni razdelka s postavitvijo:

Vrtilna tabela

Opis

Vrednosti

Uporabite, če želite prikazati številske podatke povzetka.

Oznake vrstic

Uporabite, če želite prikazati številske podatke povzetka.

Oznake stolpcev

Uporabite, če želite prikazati polja kot stolpce na vrhu poročila. Stolpec je ugnezden v stolpec, ki je tik nad njim.

Filter poročila

Uporabite, če želite filtrirati celotno poročilo, ki temelji na izbranem elementu v filtru poročila.

Vrtilni grafikon

Opis

Vrednosti

Uporabite, če želite prikazati številske podatke povzetka.

Polje osi (Kategorije)

Uporabite, če želite prikazati polja kot os v grafikonu.

Polja z legendo (nabori)

Uporabite, če želite prikazati polja v legendi grafikona.

Filter poročila

Uporabite, če želite filtrirati celotno poročilo, ki temelji na izbranem elementu v filtru poročila.

Če želite znova preurediti polja v poročilu vrtilne tabele, kliknite ime polja v enem od območij in nato izberite enega od teh ukazov:

Premakni gor

Premakne polje eno mesto navzgor v območju.

Premakni dol

Premakne polje eno mesto navzdol v območju.

Premakni na začetek

Premakne polje na začetek območja.

Premakni na konec

Premakne polje na konec območja.

Premakni v filter poročila

Premakne polje v območje »Filter poročila«.

Premakni v oznake vrstic

Premakne polje v območje »Oznake vrstic«.

Premakni v oznake stolpcev

Premakne polje v območje »Oznake stolpcev«.

Premakni v vrednosti

Premakne polje v območje z vrednostmi.

Nastavitve polja z vrednostmi, Nastavitve polja

Prikaže pogovorna okna Nastavitve polja ali Nastavitve polja vrednosti . Če želite več informacij o posameznih nastavitvah, kliknite gumb pomoč slika gumba na vrhu pogovornega okna.

Namig    Lahko tudi kliknete in držite pritisnjeno ime polja in nato povlečete polje med odsek polja in odsek postavitve in med različna območja.

Na vrh strani

Odstranjevanje polj iz vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona

Če želite odstraniti polje, na seznamu polj vrtilne tabele naredite nekaj od tega:

 • V pogovornem oknu Izberite polja, ki jih želite dodati poročilu počistite polje polja, ki ga želite odstraniti.

  Opomba    Če počistite polje, s tem odstranite vse primerke polja iz poročila.

 • V območju s postavitvijo kliknite polje, ki ga želite odstraniti, nato pa kliknite Odstrani polje.

 • V območju s postavitvijo kliknite in pridržite polje, ki ga želite odstraniti, nato pa ga povlecite s seznama polj vrtilne tabele.

Na vrh strani

Preklapljanje med samodejnim in ročnim posodabljanjem postavitve poročila

Spremembe, ki jih vnesete v seznam polj vrtilne tabele, so samodejno posodobljene v postavitvi poročila. Če želite med dostopom do velike količine zunanjih podatkov izboljšati učinkovitost, lahko začasno preklopite na način ročnega posodabljanja. Način ročnega posodabljanja omogoča hitro dodajanje, premikanje in odstranjevanje polj na seznamu polj vrtilne tabele. Poročila pa ni mogoče uporabiti, dokler ne preklopite nazaj v način samodejnega posodabljanja.

 1. Če želite omogočiti način ročnega posodabljanja poročila vrtilne tabele, na dnu seznama polj vrtilne tabele potrdite polje Odloži posodobitev postavitve.

  Pozor    Po nastavitvi postavitev poročila na ročno posodabljanje, zapiranje seznama polj vrtilne tabele, spreminjanje v pogled Samo polja ali zapiranje, Microsoft Office Excel zavrže vse spremembe postavitve, ki ste jih naredili v poročilu vrtilne tabele brez potrditve.

 2. Na seznamu polj vrtilne tabele vnesite spremembe postavitve, nato pa kliknite Posodobi, da ročno posodobite postavitev poročila vrtilne tabele.

 3. Če želite znova nastaviti samodejno posodabljanje, po tem, ko ste na seznamu polj vnesli spremembe postavitve poročila, počistite polje Odloži posodobitev postavitve.

Opomba    Poročilo vrtilne tabele začne samodejno posodabljanje ob vsakem odpiranju delovnega zvezka.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×