Vodnik za priročne menije dodatka Power Query

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Opomba: Power Query se v programu Excel 2016 v imenuje Pridobivanje in pretvorba. Informacije v tem dokumentu veljajo za oba dodatka. Če želite več informacij, si oglejte Pridobivanje in pretvorba v programu Excel 2016.

Priročni meniji so prirejeni posebej za element, kot je na primer celica tabele v podoknu urejevalnika. V priročnem meniju so navedena dejanja, ki jih lahko izvedete za izbran element ali elemente.

V temu članku

Priročni meni za celico

Število ali tip Datum/čas

Zamenjava vrednosti datum/čas ali številko

Vrsta besedila

Zamenjava besedilnih vrednosti

Vrsta logike

Zamenjava logičnih vrednosti

Vrsta tabele ali povezave

Priročni meni za stolpec

Izbor enega stolpca

Spreminjanje vrste s kulturo

Izbor več stolpcev

Priročni meni za tabelo

Priročni meni za korak poizvedbe

Spletno iskanje

Priročni meni za celico

Če želite uporabiti dejanje za celico, kliknite poljubno celico z desno tipko miške. Za vsako vrsto celice je na voljo priročni meni.

Vrsta številk ali datuma/časa

Dejanje

Opis

Številski filtri

Filtrirajo tabelo na podlagi operatorja:

 • Je enako

 • Ni enako

 • Večje kot

 • Večje ali enako kot

 • Manjše kot

 • Manjše ali enako kot

Zamenjaj vrednosti

Eno vrednost zamenjate z drugo v izbranih stolpcih. Če želite zamenjati številko ali vrednosti datum/ura, si oglejte Zamenjava vrednosti datum/čas ali številko.

Prikaži več podrobnosti

Premaknite se do vsebine celice. S tem dodate trenutni poizvedbi nov korak za izvedbo premika. Dejanje lahko razveljavite tako, da ta korak odstranite v podoknu Koraki.

Dodaj kot novo poizvedbo

Ustvarite novo poizvedbo z vsebino te celice kot vrednostmi poizvedbe. Ime nove poizvedbe je enako glavi stolpca izbrane celice.

Zamenjava vrednosti številk ali datuma/časa

 1. Z desno tipko miške kliknite celico z datumom ali časom.

 2. Kliknite Zamenjaj vrednosti.

 3. V pogovornem oknu Zamenjava vrednosti vnesite Vrednost za iskanje in Zamenjaj z.

 4. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Vrsta besedila

Dejanje

Opis

Besedilni filtri

Filtrirajo tabelo na podlagi operatorja:

 • Je enako

 • Ni enako

 • Začne se z

 • Konča se z

 • Vsebuje

 • Ne vsebuje

Zamenjaj vrednosti

Eno vrednost zamenjate z drugo v izbranih stolpcih. Zamenjava besedilnih vrednosti, glejte Zamenjava besedilnih vrednosti.

Prikaži več podrobnosti

Premaknite se do vsebine celice. S tem dodate trenutni poizvedbi nov korak za izvedbo premika. Dejanje lahko razveljavite tako, da ta korak odstranite v podoknu Koraki.

Dodaj kot novo poizvedbo

Ustvarite novo poizvedbo z vsebino te celice kot vrednostmi poizvedbe. Ime nove poizvedbe je enako glavi stolpca izbrane celice.

Zamenjava besedilnih vrednosti

 1. Celico z besedilom kliknite z desno tipko miške.

 2. Kliknite Zamenjaj vrednosti.

 3. V pogovornem oknu Zamenjava vrednosti vnesite Vrednost za iskanje in Zamenjaj z.

 4. Kliknite možnost Ujemanje cele vsebine celice, da zamenjate celice iz cele vsebine. V nasprotnem primeru pa z možnostjo Zamenjaj vrednost zamenjate ujemanja za Vrednost za iskanje.

 5. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Vrsta logike

Dejanje

Opis

Zamenjaj vrednosti

V izbranih stolpcih zamenjajte eno vrednost z drugo. Če želite zamenjati logične vrednosti, glejte »Zamenjava logičnih vrednosti«.

Prikaži več podrobnosti

Premaknite se do vsebine celice. S tem dodate trenutni poizvedbi nov korak za izvedbo premika. Dejanje lahko razveljavite tako, da ta korak odstranite v podoknu Koraki.

Dodaj kot novo poizvedbo

Ustvarite novo poizvedbo z vsebino te celice kot vrednostmi poizvedbe. Ime nove poizvedbe je enako glavi stolpca izbrane celice.

Zamenjava logičnih vrednosti

 1. Kliknite logično celico z desno tipko miške.

 2. Kliknite Zamenjaj vrednosti.

 3. V pogovornem oknu Zamenjava vrednosti vnesite Vrednost za iskanje in Zamenjaj z.

 4. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Vrsta tabele ali povezave

Dejanje

Opis

Prikaži več podrobnosti

Premaknite se do vsebine celice. S tem dodate trenutni poizvedbi nov korak za izvedbo premika. Dejanje lahko razveljavite tako, da ta korak odstranite v podoknu Koraki.

Dodaj kot novo poizvedbo

Ustvarite novo poizvedbo z vsebino te celice kot vrednostmi poizvedbe. Ime nove poizvedbe je enako glavi stolpca izbrane celice.

Priročni meni za stolpec

Če želite uporabiti dejanje za vse celice v stolpcu, kliknite glave izbranih stolpcev z desno tipko miške. Za vsako vrsto stolpca je na voljo priročni meni.

Izbor enega stolpca

Dejanje

Velja le za vrsto

Opis

Odstrani

Vse vrste

Odstranite izbran stolpec iz pogleda in nadaljnje uporabe.

Odstrani druge stolpce

Vse vrste

Odstranite vse neizbrane stolpce iz pogleda in nadaljnje uporabe.

Prvo vrstico uporabi kot glave.

Vse vrste

Vsako ime glave je zamenjano z vsako vrednostjo celice v prvi vrstici tabele.

Podvojeni stolpec

Vse vrste

Ustvari dvojnik izbran stolpec na desni strani tabele. Ime za nov stolpec je kopija < ime stolpca >.

Razdeli stolpec

(Na voljo v urejevalnik poizvedbe r CI)

Vrsta besedila

Stolpec z besedilom lahko na več stolpcev razdelite na dva načina:

 • Glede na ločilo

 • Glede na število znakov

Če želite več informacij o tem, kako razdelite stolpec z besedilom, glejte Razdeljevanje stolpca z besedilom.

Odstrani dvojnike

(Na voljo v urejevalnik poizvedbe r CI )

Besedilo, Številka, Datum/čas,

Logične vrste

Odstranite vse vrstice iz tabele, kjer podvojene vrednosti v izbranih stolpcih prejšnje vrednosti. Vrstice s prvo ponovitev nabora vrednosti ne odstrani. Če želite več informacij o tem, kako odstranite dvojnike, glejte odstranjevanje dvojnikov.

Zamenjaj vrednosti

(Na voljo v urejevalnik poizvedbe r CI )

Besedilo, Številka, Datum/čas,

Logične vrste

Element v stolpcu zamenjati z drugo. Če želite več informacij o tem, kako zamenjava vrednosti, si oglejte priročni meni za celico.

Spremeni vrsto

(Na voljo v urejevalnik poizvedbe r CI )

Besedilo, Številka, Datum/čas,

Logične vrste

Onemogočeno za vrste »Tabela«, »Povezava« in »Vnos«

Spremenite vrsto izbranega stolpca v novo vrsto:

 • Logično

 • Številka

 • Datum

 • Datum/čas

 • Datum/čas/časovni pas

 • Ura

 • Trajanje

 • Dvojiško

 • Besedilo

 • Vrste s kulturo. Če želite več informacij o tem, kako spremenite vrsto s kulturo izvora, glejte Spreminjanje vrste s kulturo.

Pretvori

Vrste besedila in datuma/čas

Onemogočeno za vse druge vrste

Za besedilno vrednost lahko spremenite način upodobitve vrednosti v stolpcu:

 • Male črke

 • VELIKE ČRKE

 • Vsaka beseda z veliko začetnico

 • Zmanjšaj

 • Očisti

 • JSON

 • XML

Za vrednost »Datum/čas« lahko spremenite način upodobitve vrednosti v stolpcu:

 • Datum

 • Čas

 • Dan

 • Mesec

 • Leto

 • Dan v tednu

Vstavi stolpec

Vse vrste

Vstavi nov stolpec za zadnjim stolpcem tabele. Vrednosti v novem stolpcu določite tako, da izberete vrsto stolpca, ki ga želite vstaviti:

 • Po meri (vi določite formulo, ki izračuna nove vrednosti)

 • Kazalo

Če želite več informacij o tem, kako vstavite stolpec, glejte Vstavljanje stolpca po meri v tabelo.

Združi po

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI )

Besedilo, Številka, Datum/čas,

Logične vrste

Povzame podatke po vrednostih v vrsticah. Če so v tabeli na primer stolpci »Država«, »Mesto« in »Prebivalstvo«, lahko:

 • Izberite možnost združevanja po državi in bodisi preštejte število mest v državi ali število prebivalcev v mestih, da dobite število prebivalstva posamezne države

 • Izberite možnost združevanja po mestu in preštejte število primerkov imen mest.

Če želite več informacij o tem, kako združiti vrstice, glejte Združevanje vrstic v tabeli.

Pretvori stolpce v vrstice

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI )

Vse vrste

Označene stolpce pretvori v pare »atribut-vrednost«. Če želite več informacij o tem, kako odvrtite stolpce, glejte Odvrtavanje stolpcev.

Premakni

Vse vrste

Premaknite izbran stolpec na drugo mesto v tabeli. Premaknite izbran stolpec:

 • Levo

 • Desno

 • Na začetek

 • Na konec

Lahko pa tudi kliknete stolpce in jih povlečete na levo ali desno stran izbranega stolpca.

Preimenuj

Vse vrste

Preimenujte izbran stolpec.

Prikaži več podrobnosti

Vse vrste

Premaknite se do vsebine stolpca. S tem dejanjem dodate trenutni poizvedbi nov korak za izvedbo tega premika. Dejanje lahko razveljavite tako, da ta korak odstranite v podoknu »Koraki«.

Dodaj novo poizvedbo

Vse vrste

Ustvarite novo poizvedbo z vsebino tega stolpca kot vrednostjo poizvedbe. To naredite tako, da v novi poizvedbi ustvarite sklic na izvirno poizvedbo. Ime nove poizvedbe je enaka glavi izbranega stolpca.

Spreminjanje vrste s kulturo

 1. Kliknite izbran stolpec z desno tipko miške.

 2. Kliknite Spremeni vrsto > Vrsta s kulturo.

 3. V pogovornem oknu Spremeni vrsto s kulturo izberite vrsto podatkov, da izvedete spremembo, nato pa izberite Kultura.

 4. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Izbor več stolpcev

Izberite (Ctrl+klik ali Shift+klik) dva stolpca ali več, nato katerega koli od izbranih stolpcev kliknite z desno tipko miške, da za izbrane stolpce uporabite dejanje iz priročnega menija za več stolpcev.

Opomba:  Nekateri elementi priročnega menija so za nekatere izbore več stolpcev onemogočene.

Dejanje

Opis

Odstrani stolpce

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI )

Odstranite izbrane stolpce iz pogleda in nadaljnje uporabe.

Odstrani druge stolpce

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Odstranite vse neizbrane stolpce iz pogleda in nadaljnje uporabe.

Odstrani dvojnike

Odstranite vse vrstice iz tabele, kjer podvojene vrednosti v izbranih stolpcih prejšnje vrednosti. Vrstice s prvo ponovitev nabora vrednosti ne odstrani. Če želite več informacij o tem, kako odstranite dvojnike, glejte odstranjevanje dvojnikov.

Zamenjaj vrednosti

Element v stolpcu zamenjati z drugo. Če želite več informacij o tem, kako zamenjava vrednosti, si oglejte priročni meni za celico.

Spremeni vrsto

Spremenite vrsto izbranega stolpca v novo vrsto:

 • Logično

 • Številka

 • Datum

 • Datum/čas

 • Datum/čas/časovni pas

 • Ura

 • Trajanje

 • Dvojiško

 • Besedilo

 • Vrste s kulturo. Če želite več informacij o tem, kako spremenite vrsto s kulturo izvora, glejte Spreminjanje vrste s kulturo.

Pretvori

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Za besedilno vrednost lahko spremenite način upodobitve vrednosti v stolpcu:

 • Male črke

 • VELIKE ČRKE

 • Vsaka beseda z veliko začetnico

 • Zmanjšaj

 • Očisti

 • JSON

 • XML

Za vrednost »Datum/čas« lahko spremenite način upodobitve vrednosti v stolpcu:

 • Datum

 • Čas

 • Dan

 • Mesec

 • Leto

 • Dan v tednu

Spoji stolpce

Združi po

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Povzame podatke po vrednostih v vrsticah. Če so v tabeli na primer stolpci »Država«, »Mesto« in »Prebivalstvo«, lahko:

 • Izberite možnost združevanja po državi in bodisi preštejte število mest v državi ali število prebivalcev v mestih, da dobite število prebivalstva posamezne države

 • Izberite možnost združevanja po mestu in preštejte število primerkov imen mest.

Če želite več informacij o tem, kako združiti vrstice, glejte Združevanje vrstic v tabeli.

Pretvori stolpce v vrstice

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Označene stolpce pretvorite v pare z vrednostmi. Več informacij o tem, kako odvrti stolpce, glejte odvrti stolpce.

Premakni

Premaknite izbran stolpec na drugo mesto v tabeli. Premaknite izbran stolpec:

 • Levo

 • Desno

 • Na začetek

 • Na konec

Lahko pa tudi kliknete stolpce in jih povlečete na levo ali desno stran izbranega stolpca.

Na vrh strani

Priročni meni za tabelo

Priročnem meniju za tabelo, ki ga predstavlja ikona tabele ( Ikona tabele ), lahko izvedete dejanja za celotno tabelo.

Dejanje

Opis

Prvo vrstico uporabi kot glave.

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Povišajte vrednosti v prvi vrstici tabele v glavo stolpcev.

Odstrani dvojnike

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Iz tabele dodatka Power Query odstranite vse vrstice, kjer so vrednosti v izbranih stolpcih enake kot prejšnje vrednosti. Vrstica s prvim primerkom vrednosti ne bo odstranjena.

Odstrani napake

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Odstrani vrstice z napakami v trenutno izbranih stolpcih.

Vstavi stolpec

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Vstavi nov stolpec za zadnjim stolpcem tabele. Vrednosti v novem stolpcu določite tako, da izberete vrsto stolpca, ki ga želite vstaviti:

 • Po meri (vi določite formulo, ki izračuna nove vrednosti)

 • Kazalo

Če želite več informacij o tem, kako vstavite stolpec, glejte Vstavljanje stolpca po meri v tabelo.

Ohrani zgornje vrstice

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Navedite število zgornjih vrstic, ki jih želite obdržati v tabeli.

Ohrani zgornjih 100 vrstic

Ohranite zgornjih 100 vrstic v tabeli.

Ohrani obseg vrstic

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Navedite obseg vrstic. Začnite s prvo vrstico, ki jo razširite za število vrstic, ki jih želite ohraniti v tabeli.

Odstrani zgornje vrstice

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Odstranite zgornjih N vrstic tabele.

Odstrani nadomestne vrstice

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

Odstranite nadomestne vrstice iz tabele. Začnite s prvo vrstico, ki bo odstranjena in navedite število vrstic, ki bodo odstranjene in število vrstic, ki bodo ohranjene.

Spoji

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

V podoknu Predogled , ustvarite novo poizvedbo iz dveh obstoječih poizvedb. En rezultat poizvedbe, ki vsebuje vse stolpce v primarni tabeli z en stolpec, ki služi kot en stolpec, ki vsebuje povezavo za krmarjenje v povezani tabeli. Če želite več informacij o tem, kako spojite poizvedbe, glejte spajanje poizvedb.

Dodaj

(Na voljo imam n urejevalnik poizvedbe r CI)

V podoknu Predogled , ustvarite novo poizvedbo, ki vsebuje vse vrstice iz prve poizvedbe, kateri sledijo vse vrstice iz druge poizvedbe. Če želite več informacij o tem, kako poizvedbe za dodajanje, si oglejte Dodajanje poizvedb.

Na vrh strani

Priročni meni za korak poizvedbe

Z desno tipko miške kliknite korak poizvedbe, da spremenite korak poizvedbe in spremenite položaj koraka poizvedbe.

Dejanje

Opis

Urejanje nastavitev

Uredite vrednosti v funkciji, ki določa izbran korak.

Preimenuj

Dajte koraku novo ime. To pride prav, če želite, da imajo koraki pomenska imena ali pa če želite razlikovati med več primerki istega postopka, na primer vstavljanje stolpca.

Izbriši

Odstranite ta korak iz toka. Opomba: to dejanje lahko privede do napak v naslednjih korakih, če so naslednji koraki odvisni od tega koraka.

Izbriši do konca

Odstranite tega in vse nadaljnje korake v tem toku.

Premakni navzgor

Premakne izbran korak en položaj višje k začetku toka.

Premakni navzdol

Premakne izbran korak en položaj proč od začetka toka.

Na vrh strani

Spletno iskanje

V podoknu Spletno iskanjez desno tipko miške kliknite element povzetka vira podatkov.

Dejanje

Opis

Premik na vir

Premaknite se na izvorno spletno stran za izbran element vira podatkov.

Pogoji uporabe

Premaknite se na stran »Pogoji uporabe«, kjer boste našli element izbranega vira podatkov.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×