Vnos datumske ali časovne vrednosti

V tem članku so opisani različni načini za vnašanje datumskih in časovnih vrednosti v zbirko podatkov programa Microsoft Office Access 2007. Dodatne informacije ponujajo razlago o shranjevanju datumskih in časovnih podatkov v Accessu ter pojasnjujejo kdaj in zakaj je dobro uporabiti določen način za vnos podatkov. Koraki »Kako ...« opisujejo najpogostejše načine za vnos datumskih in časovnih vrednosti, načine za ustvarjanje in uporabo vnosnih mask ter uporabo različnih oblik prikaza za datumske in časovne podatke.

Kaj želite narediti?

Kako Access shranjuje in uporablja datumske in časovne vrednost

Dodajanje polja »Datum/čas« v tabelo

Dodajanje datuma in časa v zapise

Uporaba vnosne maske za nadzor nad uporabnikovim načinom vnosa datuma in časa

Uporaba vnaprej določenih oblik in oblik po meri za datumske in časovne podatke

Kako področne nastavitve programa Windows vplivajo na datum in čas

Kako Access shranjuje in uporablja datumske in časovne vrednost

Ko uporabljate Accessovo zbirko podatkov, so datumske in časovne vrednosti lahko prikazane v kateri koli obliki zapisa, na primer v evropski obliki zapisa (28.11.2006 ali 28-11-2006), južnoazijski obliki zapisa (28/11/2006) ali ameriški obliki zapisa (11/28/2006).

Ne glede na to, kako Access oblikuje datumske in časovne podatke ter kako te podatke vnesete, Access shrani datum in čas kot števila s plavajočo vejico z dvojno natančnostjo – torej kot sistem, ki se imenuje »serijski datumi«. Običajni serijski datum in časovno vrednost prikazuje ta primer.

Število z dvojno natančnostjo

Del celega števila vrednosti, ki je na levi strani decimalne vejice, predstavlja datum. Decimalni del na desni strani vejice predstavlja čas.

V zgornjem primeru je navedeno število, ki predstavlja datum 24. december 2003 in uro 21:00. Datumski del je število celih dni, ki so potekli od začetnega datuma 30.12.1899. V tem primeru je od 30.12.1899 do 24.12.2003 preteklo 37.979 dni. Časovni del je del dneva s 24 urami. Če torej vrednost 0,875 pomnožite s 24 urami, dobite rezultat 21 ur ali 21:00.

Negativne vrednosti v datumskem delu predstavljajo datume pred začetnim datumom. Tako na primer vrednost -1 predstavlja datumski del, ki je en dan pred začetnim datumom ali 29.12.1899.

Veljavni datumi so med -657.434 (1. januar 100 n. št.) in 2.958.465 (31. december 9999 n. št.). Veljaven čas je med 0,0 in 0,9999 ali drugače 23:59:59.

Shranjevanje datumskih in časovnih vrednosti omogoča izvajanje velikega števila izračunov z datumskimi in časovnimi podatki. Izračunati je mogoče na primer skupno število delovnih ur ( časovna kartica) ali starost računa. Če želite več informacij o izračunavanju datumskih vrednosti, si oglejte članka Funkcija »Date« in Ustvarjanje izraza.

Nove funkcije za datum in čas

Program Office Access 2007 ponuja izbirnik datuma. Ko izberete polje »Datum/čas« ali nanj kako drugače postavite fokus, se izbirnik datuma pojavi na desni ali levi strani polja, odvisno od jezikovnih nastavitev. Ko kliknete izbirnik datuma, se prikaže kontrolnik koledarja:

Kontrolnik koledarja

Če želite izbirati datum v preteklosti ali prihodnosti, uporabite koledar. Če želite hitro vnesti današnji datum, kliknite Danes.

Privzeto obnašanje datuma in časa

Access vedno privzeto prikaže obliko zapisa za datumske in časovne podatke. Če ne navedete drugače, Access uporabi splošno obliko datuma in dolgo obliko časa – dve vnaprej določeni obliki zapisa, ki sta priloženi izdelku. Splošna oblika datuma v območjih zunaj ZDA uporablja zapis dd/mm/yyyy, v območju ZDA pa mm/dd/yyyy. Dolga oblika časa uporablja zapis hh:mm:ss AM/PM.

Te oblike zapisa se razlikujejo glede na geografsko območje, ki je navedeno v vaših nastavitvah področnih in jezikovnih možnosti programa Microsoft Windows. V Evropi in mnogih predelih Azije je na primer prikazana oblika 28.11.2006 12:07:12 ali 28/11/2006 12:07:12, odvisno od območja, kjer je uporabnik. V Združenih državah Amerike je prikazana oblika 11/28/2006 12:07:12 PM.

Access vedno uporablja datumska in časovna ločila, ki so navedena v področnih nastavitvah, razen če ta ločila preglasite z obliko prikaza po meri. Če želite več informacij o spreminjanju nastavitev v področnih in jezikovnih možnostih, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Kako področne nastavitve programa Windows vplivajo na datum in čas. Če želite več informacij o ustvarjanju oblike prikaza po meri, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Uporaba vnaprej določenih oblik in oblik po meri za datumske in časovne podatke.

Oblike prikaza privzeto ne vplivajo na način vnašanja datumskih in časovnih podatkov ali na to, kako Access te podatke shrani. To na primer pomeni, da je mogoče datum vnesti v evropski obliki zapisa, na primer 28.11.2006, poročilo, tabela ali obrazec pa bo to vrednost vseeno prikazal kot 11/28/2006.

Access prav tako privzeto zagotavlja določeno raven preverjanja veljavnosti podatkov. Tako na primer ni mogoče vnesti neveljavnega datuma, na primer 32.11.2006. Če ta datum vseeno poskusite vnesti, Access prikaže sporočilo z opozorilom in ponudi možnost, da vnesete novo vrednost ali polje pretvorite iz podatkovnega tipa »Datum/čas« v podatkovni tip »Besedilo«. Polje je praviloma mogoče pretvoriti v besedilo samo, če želite zaustaviti izvajanje izračunov s podatki. Če podatkovnih tipov ne poznate, si oglejte članek Osnove načrtovanja zbirk podatkov.

Kako vnosne maske vplivajo na vnos datuma in časa

Poleg privzetega obnašanja in področnih nastavitev, opisanih v prejšnjem odseku, lahko na vnašanje datumskih in časovnih vrednosti vpliva tudi komponenta z imenom vnosna maska. Vnosna maska je nabor besedilnih znakov in znakov ograde, ki zahtevajo, da podatke vnesete v določeni obliki ali določenem zaporedju. Ko na primer izberete polje »Datum/čas«, se lahko prikaže prazna oblika za datum ali čas, ki jo je treba izpolniti:

__/___/____

Če poskusite vnesti neveljavni znak, na primer število, medtem ko maska zahteva črko, vam Access prepreči vnos tega znaka. Vnosna maska je v tabeli prikazana na primer tako:

V tem primeru maska zahteva vnos datumov v obliki dd/mmm/yyyy, kjer je mesec vnesen s tremi črkami.

Če poskusite neveljavno vrednost, na primer število, vnesti v prostor, ki zahteva črko, vam Access prepreči vnos kakršnega koli znaka. Če imate težave pri določanju vrst znakov, ki jih zahteva vnosna maska, se obrnite na načrtovalca zbirke podatkov ali skrbnika omrežja.

Na vrh strani

Dodajanje polja »Datum/čas« v tabelo

Če želite v zbirki podatkov uporabiti datum ali čas, najprej ustvarite polje »Datum/čas« v vsaj eni tabeli zbirke podatkov. Podatki so v tabeli, ne glede na to, kje bo prikazana datumska ali časovna vrednost, na primer v obrazcu ali poročilu. 

Datum in čas je mogoče vnesti v polje, ki je nastavljeno na podatkovni tip »Besedilo« ali podatkovni tip »Zapisek«, vendar z dobljenimi podatki ne bo mogoče izvesti izračunov. V teh korakih je opisan samo način za dodajanje polja »Datum/čas« v tabelo. Polje »Datum/čas« je mogoče v tabelo dodati tudi v pogledu podatkovnega lista in pogledu načrta. Uporabo obeh načinov opisujejo koraki v teh odstavkih.

Ustvarjanje polja »Datum/čas« v pogledu podatkovnega lista

 1. V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo, ki jo želite spremeniti. Tako odprete tabelo v pogledu podatkovnega lista.

 2. Poiščite prazno polje (stolpec) v tabeli. V glavah vrstic vseh novih polj se privzeto prikaže Dodaj novo polje, na primer:

  Novo polje na podatkovnem listu

 3. Dvokliknite glavo vrstice in vnesite ime za novo polje »Datum/čas«.

 4. V prvo prazno vrstico pod glavo vnesite datum ali čas.

  -ali-

  Na zavihku Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje kliknite puščico na spustnem seznamu ob polju Podatkovni tip in nato izberite podatkovni tip.

 5. Shranite spremembe.

Ustvarjanje polja »Datum/čas« v pogledu načrta

 1. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. V zgornjem odseku načrtovalca tabele izberite prazno vrstico.

 3. V stolpec Ime polja vnesite ime za novo polje.

 4. Izberite stolpec Podatkovni tip in nato na seznamu Datum/čas.

  Videz novega polja bo takšen kot v tem primeru, čeprav se ime polja lahko razlikuje:

  Načrtovalec poizvedbe z novim poljem »Datum/čas«

 5. Shranite spremembe.

Na vrh strani

Dodajanje datuma in časa v zapise

Datum in čas praviloma vnesite ročno ali z izbirnikom datuma, ki ga ponuja program Office Access 2007. Koraki v tem odseku opisujejo uporabo obeh načinov in navajajo povezave z informacijami o programskem delu s podatki.

Ročno vnašanje datumov

 1. Izberite polje »Datum/čas« ali nanj postavite fokus kako drugače.

 2. Vnesite datum ali čas.

  Če izberete polje »Datum/čas« in se prikaže vnosna maska, vnesite vrednosti, ki jih maska zahteva. Če imate težave z določanjem zahtev maske, se obrnite na skrbnika sistema ali načrtovalca zbirke podatkov.

Vnašanje datuma z izbirnikom datuma

 1. Izberite polje »Datum/čas« ali pa nanj postavite fokus kako drugače.

 2. Kliknite izbirnik datuma, ki je na desni ali levi strani polja.

  Pojavi se kontrolnik koledarja, ki prikaže trenutni mesec in dan:

  Kontrolnik koledarja

 3. Če želite vnesti trenutni datum, kliknite Danes.

  -ali-

  Izberite dan v trenutnem mescu.

  -ali-

  Uporabite gumb »Naprej« ali gumb »Nazaj«, če želite izbrati drug mesec ali dan.

  Ko kliknete datum, Access zapiše izbrano vrednost v polje tabele.

Na vrh strani

Uporaba vnosne maske za nadzor nad uporabnikovim načinom vnosa datuma in časa

Vnosno masko uporabite, če želite, da uporabniki vnesejo podatke v vnaprej določeni obliki. Če želite na primer, da uporabniki vnesejo datume v evropski obliki zapisa, jim je mogoče z vnosno masko preprečiti vse druge načine vnosa datumov.

Vnosne maske so nabori znakov ograd in besedilnih znakov, ki nadzorujejo uporabnikove vnose v polje. Vnosne maske je mogoče uporabiti za polja v tabeli in množicah rezultatov poizvedb ter za kontrolnike v obrazcih in poročilih.

V vnosnih maskah so trije odseki, ki so ločeni s podpičji. Prvi odsek je zahtevan, ostala dva sta izbirna. Prvi odsek določa niz maske in je sestavljen iz znakov ograd in besedilnih znakov. Drugi odsek določa, ali želite shraniti znake maske in podatke v polju. Če želite shraniti masko in podatke, vnesite 0; če želite shraniti samo podatke, vnesite 1. Tretji odsek določa znak ograde, ki se uporablja za prikaz mesta za podatke. Access privzeto uporablja podčrtaj (_). Če želite uporabiti drug znak, ga vnesite na želeno mesto v niz maske ali pa v tretji odsek maske. Mesto v vnosni maski privzeto sprejme samo en znak ali presledek.

Spodnji primer z vnosno masko od uporabnikov zahteva vnos datumov v obliki, ki se uporablja v več delih sveta.

00 LLL 0000;0;_

Prvi odsek določa masko. V tem primeru je nič ograda za števke, »L« pa deluje kot ograda za črke. Maska zahteva dve števili za dan v mesecu (prvi dve ničli) in štiri števke za leto (zadnje štiri ničle). Tri črke »L« zahtevajo okrajšavo za mesto.

Drugi odsek od Access zahteva, da shrani znake maske skupaj s podatki. Tretji odsek navaja podčrtaj kot znak ograde. Če želite, je mogoče dodati tudi datumsko ločilo in tako ustvariti niz maske, na primer: 00/LLL/0000;0;_.

Koraki v naslednjem odseku opisujejo vnašanje vnosne maske, ki je prikazana tukaj.

Določanje vnosne maske za polje »Datum/čas«

 1. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta. Če v tabeli ni polja »Datum/čas«, ga dodajte. Če želite več informacij o dodajanju polja, si zgoraj v tem članku oglejte odsek Dodajanje polja »Datum/čas« v tabelo.

 2. Izberite polje »Datum/čas« in v spodnjem odseku mreže načrta na kartici Splošno kliknite lastnost Vnosna maska.

 3. Vnesite vnosno masko tako, kot je prikazano tukaj:

  00 LLL 0000;0;_

  -ali-

  Vnesite drugo masko. Če želite več informacij o ustvarjanju drugih vrst mask, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Sklic na znak vnosne maske.

 4. Ko vnesete masko, se prikaže pametna oznaka Možnosti posodobitve lastnosti, ki omogoči uporabo maske v drugih poljih in kontrolnikih obrazcev, ki naj bi to masko podedovali. Če želite spremembe uporabiti v celotni zbirki podatkov, kliknite pametno oznako in nato Posodobi vnosno masko, kjer je uporabljeno Ime polja. V tem primeru je Ime polja enako imenu polja »Datum/čas«.

 5. Če želite uporabiti spremembe za celotno zbirko podatkov, se pojavi pogovorno okno Posodabljanje lastnosti in prikaže obrazce ter druge predmete, ki bodo podedovali novo obliko. Če želite obliko uporabiti, kliknite Da.

 6. Kliknite Shrani. Opazite lahko, da Access v vnosno masko doda več znakov:

  00\LLL\0000;0;_

  Če želite več informacij o teh znakih, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Sklic na znak vnosne maske.

 7. Preklopite v pogled podatkovnega lista in nadaljujte z naslednjim naborom znakov, če želite preveriti masko.

Preskušanje vnosne maske

 1. Kazalec postavite v polje, kjer je vnosna maska. Maska se prikaže šele, ko izberete polje.

 2. V presledke v maski dodajte številke in črke. Prvi in zadnji odsek maske sprejmeta samo števila, srednji odsek pa samo črke. Če poskusite dodati črke v prostor za števila (ali obratno), Access prepeči vnos.

 3. Odstranite številko iz prostora v katerem koli odseku datuma in nato poskusite premakniti kazalec v drugo polje ali shraniti zapis kako drugače. Access prikaže sporočilo o napaki: Vrednost, ki ste jo vnesli, ni ustrezna za vnosno masko '00\LLL\0000;0;_', navedeno za to polje. Sporočilo se prikaže, ker mora v ogradi obvezno biti vrednost.

 4. Nekaj splošnih vprašanj:

  • Ali bo maska uporabnikom preprečila vnos potrebnih podatkov? Ali bodo morali uporabniki na primer kdaj vnesti datume v drugačni obliki?

  • Ali vnosna maska ovira oblike prikaza? Poskusite dodati to obliko po meri v polje »Datum/čas«: dd/mmm/yyyy (obliko kopirajte in prilepite v lastnost Oblika, ki je neposredno nad lastnostjo Vnosna maska). Ko si v pogledu podatkovnega lista ogledujete tabelo in poskusite vnesti datum, polje prikaže niz poševnic in prepreči vnos celotnega datuma.

   Če želite rešiti težavo (z vnosno masko in obliko po meri, ki sta prikazani tukaj), vdelajte ločilne znake v niz vnosne maske, na primer: 00/LLL/0000;0. Odpravljanje nesoglasij med oblikami po meri in vnosnimi maskami ni opisano v tem članku predvsem zato, ker je mogoče ustvariti zelo veliko število mask in oblik po meri. Praviloma se je nesoglasjem mogoče izogniti, če zagotovite, da oblika po meri uporabi enako strukturo kot vnosna maska, in ločilne znake vdelate v niz znakov vnosne maske.

Sklic na znak vnosne maske

V tabeli so navedeni in opisani besedilni znaki in znaki ograde, ki jih je mogoče uporabiti v vnosni maski.

Znak

Uporaba

0

Števka. Na to mesto je mogoče vnesti samo eno števko.

9

Števka. Na tem mestu so enomestne števke izbirne.

#

Na to mesto je mogoče vnesti števko, presledek ali znak plus ali minus. Če uporabniki to mesto preskočijo, Access vnese prazen prostor.

L

Črka. Na to mesto je mogoče vnesti samo eno črko.

?

Črka. Na tem mestu je število posameznih črk izbirno.

A

Črka ali števka. Na to mesto je mogoče vnesti črko ali števko.

a

Črka ali števka. Na tem mestu je število posameznih črk ali števk izbirno.

&

Kateri koli znak ali presledek. Na to mesto je mogoče vnesti znak ali presledek.

C

Kateri koli znak ali presledek. Na tem mestu so znaki ali presledki izbirni.

. , : ; - /

Znaki ograd za decimalke in tisočice ter ločila za datum in čas. Znak, ki ga izberete, je odvisen od področnih nastavitev programa Windows. Če želite informacije o teh nastavitvah, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Kako področne nastavitve programa Windows vplivajo na oblikovanje.

<

Vsi znaki, ki sledijo, so pisani z velikimi črkami.

>

Vsi znaki, ki sledijo, so pisani z malimi črkami.

!

Povzroči, da vnosna maska zapolnjuje od leve proti desni namesto od desne proti levi.

\

Zahteva, da Access prikaže prvi naslednji znak. Če znak postavite v dvojne narekovaje, dosežete enak učinek.

"Besedilo"

Če želite, da uporabniki vidijo določeno besedilo, ga postavite v dvojne narekovaje.

Geslo

Če v pogledu načrta za tabele ali obrazce nastavite lastnost Vnosna maska na Geslo, se ustvari polje za vnos gesla. Ko uporabniki v polje vnesejo geslo, Access znake shrani, vendar prikaže zvezdice (*).

Na vrh strani

Uporaba vnaprej določenih oblik in oblik po meri za datumske in časovne podatke

Access ponuja vnaprej določene oblike zapisa, ki jih je mogoče uporabiti za datumske in časovne podatke. Če katera od oblik ne zadosti vašim potrebam, lahko navedete obliko po meri. Koraki v tem odseku opisujejo uporabo vnaprej določenih oblik in oblik po meri. V nadaljevanju članka so tudi referenčne informacije, ki opisujejo uporabo posamezne oblike in uporabo različnih možnosti za ustvarjanje oblik po meri.

Uporaba vnaprej določene oblike

 1. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. V zgornjem odseku mreže načrta izberite polje »Datum/čas«.

 3. V spodnjem odseku kliknite polje z lastnostjo Oblika in s puščico navzdol izberite obliko na seznamu.

  Če želite več informacij o vnaprej določenih oblikah, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Sklic na vnaprej določeno obliko »Datum/čas«.

 4. Ko izberete obliko, se prikaže pametna oznaka Možnosti posodobitve lastnosti, ki omogoči uporabo nove oblike v vseh drugih poljih in kontrolnikih obrazcev, ki naj bi to masko podedovali. Če želite spremembe uporabiti v celotni zbirki podatkov, kliknite pametno oznako in nato Posodobi obliko, kjer je uporabljeno Ime polja. V tem primeru je Ime polja enako imenu polja »Datum/čas«.

 5. Če želite uporabiti spremembe za celotno zbirko podatkov, se pojavi pogovorno okno Posodabljanje lastnosti in prikaže obrazce ter druge predmete, ki bodo podedovali novo obliko. Če želite obliko uporabiti, kliknite Da.

 6. Shranite spremembe in preklopite v pogled podatkovnega lista, če se želite prepričati, ali oblika ustreza vašim zahtevam.

Uporaba oblike po meri

 1. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. V zgornjem odseku mreže načrta izberite polje »Datum/čas«.

 3. V spodnjem odseku kliknite polje z lastnostjo Oblika in vnesite svojo obliko.

  Če želite več informacij o znakih in sintaksi, ki so uporabljeni v oblikah po meri, si v nadaljevanju tega članka oglejte odsek Sklic na obliko »Datum/čas« po meri.

 4. Ko vnesete obliko, se prikaže pametna oznaka Možnosti posodobitve lastnosti, ki omogoči uporabo oblike v vseh drugih poljih in kontrolnikih obrazcev, ki naj bi to masko podedovali. Če želite spremembe uporabiti v celotni zbirki podatkov, kliknite pametno oznako in nato Posodobi obliko, kjer je uporabljeno Ime polja. V tem primeru je Ime polja enako imenu polja »Datum/čas«.

 5. Če želite uporabiti spremembe za celotno zbirko podatkov, se pojavi pogovorno okno Posodabljanje lastnosti in prikaže obrazce ter druge predmete, ki bodo podedovali novo obliko. Če želite obliko uporabiti, kliknite Da.

 6. Shranite spremembe in preklopite v pogled podatkovnega lista, če se želite prepričati, ali oblika ustreza vašim zahtevam.

Preskušanje oblike

Ti koraki so predlogi načinov za preskušanje vnaprej določene oblike ali oblike po meri.

 • Vnesite vrednosti za velike ali male črke in si oglejte, kako oblika obdela podatke. Ali so rezultati smiselni?

 • Vnesite vrednosti, ki so daljše ali krajše od pričakovanih (z in brez ločil), in si oglejte, kako se oblika obnaša. Ali oblika doda neželene prazne prostore, znake in vodilne ali končne presledke?

 • Vnesite niz ničelne dolžine (dva dvojna narekovaja brez vmesnega presledka) ali ničelno vrednost in poglejte, ali vam je rezultat všeč.

Sklic na vnaprej določeno obliko »Datum/čas«

V tej tabeli so navedene in opisane vnaprej določene oblike, ki jih je mogoče uporabiti za datumske in časovne podatke. Področne nastavitve programa Windows lahko nadzirajo del ali celotno vnaprej določeno obliko. Vnaprej določene oblike vplivajo samo na videz podatkov in ne na uporabnikov način vnosa vrednosti ali Accessov način shranjevanja vrednosti.

Oblika

Opis

Primer

Splošna oblika datuma

(Privzeto) Datumske vrednosti prikaže kot števila, časovne vrednosti pa kot ure, minute in sekunde, ki jim v ameriški obliki zapisa sledi oznaka »AM« ali »PM«. Za obe vrsti vrednosti uporabi Access datumska in časovna ločila, ki so navedena v področnih nastavitvah programa Windows. Če vrednost nima časovnega dela, Access prikaže samo datum. Če vrednost nima datumskega dela, Access prikaže samo čas.

29.08.2006 10:10:42

Dolga oblika datuma

Prikaže samo datumske vrednosti, kot jih navaja dolga oblika datuma v področnih nastavitvah programa Windows.

Ponedeljek, 29. avgust 2006

Skrajšana oblika datuma

Prikaže datum kot dd/mmm/yy, vendar uporabi datumsko ločilo, ki je navedeno v področnih nastavitvah programa Windows.

29.avg 06
29.avg 06

Kratka oblika datuma

Prikaže samo datumske vrednosti, kot jih navaja kratka oblika datuma v področnih nastavitvah programa Windows.

29.8.2005
29.8.2006

Dolga oblika časa

Prikaže ure, minute in sekunde, ki jim v ameriški obliki zapisa sledi oznaka »AM« ali »PM«. Access uporabi ločilo, ki je navedeno v področnih nastavitvah časa programa Windows.

10:10:42

Skrajšana oblika časa

Prikaže ure in minute, ki jim v ameriški obliki zapisa sledi oznaka AM ali PM. Access uporabi ločilo, ki je navedeno v področnih nastavitvah časa programa Windows.

10:10

Kratka oblika časa

Prikaže samo ure in minute. Access uporabi ločilo, ki je navedeno v področnih nastavitvah časa programa Windows.

10:10

Sklic na obliko »Datum/čas« po meri

Če vnaprej določene oblike za polja »Datum/čas« iz zgornje tabele ne zadostijo vašim zahtevam, uporabite oblike po meri. Če ne navedete vnaprej določene oblike ali oblike po meri, Access uporabi splošno obliko datuma – m/dd/yyyy h:mm:ss AM/PM.

Oblike po meri za polja »Datum/čas« so lahko sestavljene iz dveh odsekov, odseka za datum in odseka za čas, ki ju ločite s podpičjem. Splošno obliko datuma ali dolgo obliko časa je mogoče znova ustvariti, na primer: m/dd/yyyy;h:nn:ss

V tej tabeli so navedene ograde in ločila, ki jih je mogoče uporabiti za določanje oblike po meri.

Znak

Opis

Datumsko ločilo

Nadzira, kam Access postavi ločilo za dneve, mesece in leta. Uporabite ločilo, ki je določeno v področnih nastavitvah programa Windows. Če želite več informacij o nastavitvah, si oglejte odsek Kako področne nastavitve programa Windows vplivajo na datum in čas.

c

Prikaže splošno obliko datuma.

d ali dd

Dneve meseca prikaže kot eno- ali dvomestno števko. Uporabite eno ogrado za enomestno števko in dve ogradi za dvomestno števko.

ddd

Imena dni v tednu skrajša na tri črke.

Ponedeljek je na primer prikazan kot »pon«.

dddd

Vse dneve v tednu izpiše v celoti.

ddddd

Prikaže kratko obliko datuma.

dddddd

Prikaže dolgo obliko datuma.

w

Prikaže številko za dan v tednu.

Ponedeljek je na primer prikazan kot 2.

m ali mm

Prikaže mesece kot eno- ali dvomestno število.

mmm

Imena mesecev skrajša na tri črke.

Oktober je na primer prikazan kot »okt«.

mmmm

Imena mesecev izpiše v celoti.

q

Prikaže številko trenutnega koledarskega četrtletja (1-4).

Če na primer delavca zaposlite v mesecu maju, Access kot vrednost za četrtletje prikaže 2.

y

Prikaže dan v letu, 1-366.

yy

Prikaže zadnji dve števki leta.

Opomba: Priporočamo vnašanje in prikaz vseh štirih števk za določeno leto.

yyyy

Prikaže vse števke leta v obsegu od 0100 do 9999.

Časovno ločilo

Nadzira, kam Access postavi ločilo za ure, minute in sekunde. Uporabite ločilo, ki je določeno v področnih nastavitvah programa Windows. Če želite več informacij o teh nastavitvah, si oglejte odsek Kako področne nastavitve programa Windows vplivajo na datum in čas.

h ali hh

Prikaže uro kot eno- ali dvomestne števke.

n ali nn

Prikaže minute kot eno- ali dvomestno števke.

s ali ss

Prikaže sekunde kot eno- ali dvomestne števke.

tttt

Prikaže dolgo obliko časa.

AM/PM

Prikaže 12-urne časovne vrednosti, ki jim sledi oznaka »AM« ali »PM«. Access nastavi te vrednosti na osnovi sistemske ure v računalniku.

A/P ali a/p

Prikaže 12-urne časovne vrednosti, ki jim sledi oznaka A, P, a ali p. Access nastavi te vrednosti na osnovi sistemske ure v računalniku.

AMPM

Prikaže 12-urne časovne vrednosti, vendar uporabi oznake za dopoldan in popoldan, ki so navedene v področnih nastavitvah programa Windows. Če želite več informacij o teh nastavitvah, si oglejte odsek Kako področne nastavitve programa Windows vplivajo na datum in čas.

Prazen prostor, + - $ ()

Po potrebi je mogoče kjer koli v nizih uporabiti prazne prostore ter nekatere matematične (+ -) in finančne simbole ($ Y L). Če želite uporabiti druge splošne matematične simbole, na primer poševnico (\ ali /) in zvezdico (*), jih postavite v dvojne narekovaje in na poljubno mesto.

"Besedilo"

Če želite, da uporabniki vidijo določeno besedilo, ga postavite v dvojne narekovaje.

\

Zahteva, da Access prikaže prvi naslednji znak. Če znak postavite v dvojne narekovaje, dosežete enak učinek.

*

Ko se čas uporabi, se znak, ki sledi zvezdici (*), spremeni v znak za polnjenje – znak, ki se uporablja za zapolnjevanje praznih prostorov. Access običajno prikaže besedilo poravnano na levo in zapolni vsa območja, ki so desno od vrednosti, s praznimi prostori. Znake za polnjenje je mogoče dodati kamor koli v niz oblike. Ko to naredite, Access prazne prostore zapolni z navedenim znakom.

[barva]

Uporabi barvo za vse vrednostmi v odseku oblike. Ime barve morate vnesti v oklepaje in uporabiti eno od teh imen: črna, modra, sinja, zelena, vijoličasta, rdeča, rumena in bela.

Na vrh strani

Kako področne nastavitve programa Windows vplivajo na datum in čas

Program Windows podpira razne jezike ter oblike valute in oblike datuma/časa za države/regije, v katerih se ti jeziki uporabljajo. Oblike valute in oblike datuma/časa v področnih nastavitvah zaporedoma vplivajo na del ali vse vnaprej določene oblike prikaza in oblike prikaza po meri, ki jih uporabite za Accessove podatke. Denimo na primer, da vnesete datumsko vrednost in kot datumsko ločilo uporabite poševnico, na primer: »29/8/2006«. Nato uporabite splošno obliko prikaza datuma v polju »Datum/čas«. Ko si ogledate podatke, so poševnice lahko prikazane ali pa ne, če področne nastavitve navajajo drugačen znak.

V nadaljevanju upoštevajte to pravilo: Access vedno uporabi datumska in časovna ločila, finančne simbole ter druge znake, ki so navedeni v v področnih nastavitvah programa Windows, razen če te znake preglasite z obliko zapisa po meri. Če želite več informacij o ustvarjanju oblike prikaza po meri, si zgoraj v tem članku oglejte odsek Uporaba vnaprej določenih oblik in oblik po meri za datumske in časovne podatke. Če želite več informacij o oblikovanju drugih vrst podatkov, si oglejte članek Oblikovanje podatkov v vrsticah in stolpcih.

V teh korakih je opisan način nastavljanja in spreminjanja področnih nastavitev.

Spreminjanje področnih nastavitev

V programu Microsoft Windows Vista

 1. Kliknite gumb Start Slika gumba in nato Nadzorna plošča.

 2. Če na nadzorni plošči uporabljate privzeti pogled, dvokliknite Ura, jezik in področje.

  -ali-

  Če uporabljate klasičen pogled, dvokliknite

  Področne in jezikovne možnosti.

  Prikaže se pogovorno okno Področne in jezikovne možnosti.

 3. Na kartici Oblikovanje pod možnostjo Trenutna oblika zapisa kliknite Prilagajanje te oblike.

  Pojavi se pogovorno okno Prilagajanje področnih možnosti.

 4. Kliknite jeziček, kjer so nastavitve, ki jih želite spremeniti, in jih spremenite. Če želite na primer delno ali v celoti spremeniti obliko številk, kliknite jeziček Število in spremenite želeno nastavitev. Če želite pomoč za določeno možnost, kliknite gumb Pomoč (?) in nato kliknite možnost.

V programu Microsoft Windows XP (Klasičen pogled)

 1. V opravilni vrstici programa Windows kliknite Start in nato okno Nadzorna plošča.

 2. Na nadzorni plošči dvokliknite Področne in jezikovne možnosti.

  Prikaže se pogovorno okno Področne in jezikovne možnosti.

 3. Na kartici Področne možnosti pod Standardi in oblike kliknite Po meri.

  Prikaže se pogovorno okno Prilagajanje področnih možnosti.

 4. Kliknite jeziček, kjer so nastavitve, ki jih želite spremeniti, in jih spremenite. Če želite na primer delno ali v celoti spremeniti obliko časa, kliknite jeziček Čas in spremenite želeno nastavitev. Če želite pomoč za določeno možnost, kliknite gumb Pomoč (?) in nato kliknite možnost.

V programu Microsoft Windows XP (Pogled po kategorijah)

 1. V opravilni vrstici programa Windows kliknite Start in nato okno Nadzorna plošča.

  Prikaže se nadzorna plošča.

 2. Kliknite Datum, ura, jezik in področne možnosti.

  Prikaže se pogovorno okno Datum, ura, jezik in področne možnosti.

 3. Kliknite Spreminjanje oblike števil, datuma in ure.

  Prikaže se pogovorno okno Področne in jezikovne možnosti.

 4. Pod Standardi in oblike kliknite Po meri.

  Prikaže se pogovorno okno Prilagajanje področnih možnosti.

 5. Kliknite jeziček, kjer so nastavitve, ki jih želite spremeniti, in jih spremenite. Če na primer želite delno ali v celoti spremeniti obliko številk, kliknite jeziček Števila in spremenite želeno nastavitev. Če želite pomoč za določeno možnost, kliknite gumb Pomoč (?) in nato kliknite možnost.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×