Vklop in uporaba nadzorne plošče za kakovost klicev v Skypu za podjetja Online

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Naučite se konfigurirati organizaciji storitve Office 365 za uporabo nadzorne plošče kakovosti klicev, nadzor kakovosti klica.

»Nadzorna ploščo za kakovost klicev« (CQD) za Skype za podjetja, ki poslujejo prek spleta vam omogoča, da pridobite vpoglede v kakovost klicev pri uporabi storitve Skype za podjetja. Ta tema opisuje postopke, ki jih morate dokončati za začetek zbiranja podatkov.

Opomba : Podrobna poročila nadzorne plošče za kakovost klicev so trenutno na voljo v izdaji Tech Preview, vendar so na voljo za vse stranke.

Najnovejše spremembe in posodobitve

Sledi seznam najnovejših sprememb nadzorne plošče za kakovost klicev:

 • Naslovi IP zdaj uporabljajo standardno obliko zapisa. Vsa podrobna poročila po meri, ki uporabljajo te naslove kot filtre, morate posodobiti ročno

 • Dimenzija vzroka neuspešne priprave klica zdaj vsebuje bolj enostavno razumljiv vzrok za neuspešno vzpostavitev seje.

Za seznam dimenzij in meritev, ki so na voljo na nadzorni plošči za kakovost klicev v Skypu za podjetja Online glejte ta članek.

Opomba : Informacije o posodobitvah in spremembah nadzorne plošče si lahko ogledate tako, da na nadzorni plošči kliknete Odlične novice!. Odprete lahko Nadzorno ploščo za kakovost klicev.

Aktiviranje poročila povzetka Nadzorni plošči za kakovost klicev v Skypu (CQD)

Preden lahko začnete uporabljati nadzorno ploščo CQD, jo morate aktivirati v organizaciji storitve Office 365.

 1. Vpišite se v organizacijo storitve Office 365 z računom skrbnika in nato izberite ploščico Skrbnik, da jo odprete Skrbniško središče.

 2. V levem podoknu v razdelku Skrbnik izberite Skype za podjetja, da odprete skrbniško središče storitve Skype za podjetja.

 3. V skrbniškem središču storitve Skype za podjetja v levem podoknu izberite orodja in nato izberite Nadzorna plošča za kakovost klicev v Skypu za podjetja Online.

  Orodja za Skype za podjetja

 4. Na strani, ki se odpre, izberite Prijava s svojim računom globalnega skrbnika in nato navedite poverilnice za račun, ko ste pozvani.

  Prijava v nadzorno ploščo za kakovost klicev

Ko se prijavite in je nadzorna plošča CQD aktivirana, bo nadzorna plošča CQD začela z zbiranjem in razvrščanjem podatkov.

Opomba : Za prikaz smiselnih rezultatov v programu boste morda morali počakati nekaj ur, da bo obdelana zadostna količina podatkov.

Funkcije Nadzorne plošče za kakovost klicev za storitev Skype za podjetja Online

Lastnosti povzetka nadzorne plošče CQD predstavljajo podmnožico lastnosti, ki so načrtovane za podrobna poročila Razlike med obema izdajama so povzete tukaj:

Funkcija

Poročila povzetka

Podrobna poročila

Meritve skupne rabe aplikacij

Ne

Da

Podpora za podatke o zgradbah stranke

Da

Da

Podpora za analizo z vrtanjem v podrobnosti

Ne

Da

Meritve zanesljivosti predstavnosti

Ne

Da

Prednastavljena poročila

Da

Da

Pregledna poročila

Da

Da

Uporabniški nabor poročil

Ne

Da

Prilagajanje nabora poročil (dodajanje, brisanje, spreminjanje poročil)

Ne

Da

Meritve skupne rabe zaslonov prek videa

Ne

Da

Meritve videa

Ne

Da

Količina razpoložljivih podatkov

Zadnjih 6 mesecev

Zadnjih 6 mesecev

Prednastavljena poročila

Obe izdaji nadzorne plošče CQD zagotavljata privzeto izkušnjo z metrikami kakovosti klicev, ne da bi morali ustvariti kakršna koli nova poročila. Ko so podatki obdelani v zalednem strežniku, lahko začnete pregledovati podatke o kakovosti klicev v poročilih.

Pregledna poročila

Obe izdaji nadzorne plošče CQD ponujata vstopno točko za informacije o kakovosti klicev na visoki ravni, vendar je način predstavitve podatkov v poročilu povzetka drugačen od tistega v podrobnem poročilu.

Kratka poročila zagotavljajo poenostavljen prikaz na strani z zavihki, ki uporabnikom omogoča, da hitro poiščejo in razumejo stanje in trende glede splošne kakovosti klicev.

Štirje zavihki so:

 • Splošna kakovost klicev – ponuja informacije o vseh tokov, torej skupek tokov strežnik-odjemalec in tokov odjemalec-odjemalec, kot tudi ločeno za tokove strežnik-odjemalec in tokove odjemalec-odjemalec, v obliki mesečnih in dnevnih trendov.

 • Strežnik – odjemalec – zagotavlja dodatne podrobnosti za tokove med končnimi točkami strežnika in odjemalca.

 • Odjemalec – odjemalec – zagotavlja dodatne podrobnosti za tokove med končnima točkama dveh odjemalcev.

 • Pogodba o ravni storitve za kakovost klicev – zavihek zagotavlja podatke o klicih, ki so vključeni v pogodbo o ravni storitve za kakovost klicev za Skype za podjetja Online.

Zavihek »Splošna kakovost klicev«

Uporabite podatke na tem zavihku, če želite ovrednotiti stanje kakovosti klicev in trende, tako, da pregledate števce tokov in odstotke slabih klicev. Legenda v zgornjem desnem kotu prikazuje, katera barva in kateri vizualni elementi predstavljajo te metrike.

Podatkovni ključ nadzorne plošče za kakovost klicev

Tokovi so razvrščeni v tri skupine: »Dobra kakovost«, »Slaba kakovost« in »Nerazvrščeno«. Na voljo je tudi izračunan odstotek klicev slabe kakovosti, ki vam pove razmerje med tokovi, ki so označeni kot slabi, in vsemi tokovi. Ker je odstotek slabih klicev = klici slabe kakovosti / (klici slabe kakovosti + klici dobre kakovosti) x 100, to pomeni, da prisotnost več nerazvrščenih tokov ne vpliva na odstotek klicev slabe kakovosti. Za razlago slabe ali dobre ocene toka glejte https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

Uporabite merilo na levi strani za ocenitev števila klicev.

Število podatkov na nadzorni plošči za kakovost klicev

Uporabite merilo na desni strani za ocenitev odstotka slabih klicev.

Podatkovni odstotek na nadzorni plošči za kakovost klicev

Dejanske številske vrednosti lahko dobite tako, da z miško pokažete na stolpec.

Opomba : V naslednjem primeru je zelo majhen nabor vzorčnih podatkov in vrednosti niso realne glede na dejanske.

Številski podatki nadzorne plošče za kakovost klicev

Splošni obseg tokov je pomemben dejavnik pri določanju, kako pomembni so izračunani odstotki slabih klicev. Manjša kot je skupna količina tokov, manj zanesljive so izračunane vrednosti o odstotkih slabih klicev.

Zavihka »Strežnik-odjemalec« in »Odjemalec-odjemalec«

Na teh dveh zavihkih so navedene dodatne podrobnosti za tokove, do katerih je prišlo v scenarijih od ene do druge končne točke. Oba zavihka imata štiri razdelke, ki jih je mogoče strniti in ki predstavljajo štiri scenarije, v okviru katerih pride do toka podatkov.

 • Ožičen, znotraj

 • Ožičen, zunaj

 • Wifi, znotraj

 • Wifi, zunaj

Preskus notranjosti

Zaledni strežnik nadzorne plošče CQD med obdelavo razvrsti tokove glede na informacije o zgradbah (če obstajajo) na notranje ali zunanje. Končne točke vsakega toka so povezane z naslovom podomrežja. Če je podomrežje na seznamu podomrežij v naloženih informacijah o zgradbah, se tok obravnava kot notranji. Če informacije o zgradbah še niso bile naložene, bo preskus notranjosti tok vedno obravnaval kot zunanji. Upoštevajte, da preskus notranjosti v scenariju »strežnik – odjemalec« upošteva samo končno točko odjemalca. Ker so strežniki vedno zunanji iz zornega kota uporabnika, niso všteti v preskus.

Ožičeno v primerjavi z WiFi

Ko kažejo že imena, gre za merilo razvrščanja glede na vrsto povezave odjemalca. Kot rečeno, je strežnik vedno ožičen in ni vključen v izračun.

Opomba : Če je ena od dveh končnih točk v toku povezana z omrežjem WiFi, potem je tok v nadzorni plošči CQD razvrščen v kategorijo WiFi.

Prenos informacij o zgradbah

Nadzorna plošča CQD s poročilom povzetka vključuje stran Prenos podatkov najemnika   , do katere dostopate prek povezave Prenos podatkov najemnika v zgornjem desnem kotu. To stran uporabljajo skrbniki, da prenesejo svoje lastne informacije, kot je preslikava naslovov IP v geografske podatke, preslikava vseh brezžičnih dostopnih točk v naslov MAC in tako naprej.

Nadzorna plošča za kakovost klicev
 1. Na strani Nalaganje podatkov najemnika uporabite spustni meni, da izberete vrsto podatkovne datoteke za nalaganje. Vrsta datoteke ponazarja vsebino datoteke (npr. »Zgradba« se nanaša na preslikavo naslova IP v zgradbe in druge geografske informacije). Trenutno podpiramo samo vrsto podatkov »Zgradba«. V prihodnjih izdajah bo dodanih še nekaj vrst podatkov.

 2. Ko izberete vrsto podatkovne datoteke, izberite Prebrskaj, da izberete podatkovno datoteko.

  • Podatkovna datoteka mora biti datoteka tsv (vrednosti, ločene s tabulatorji) ali datoteka csv (vrednosti, ločene z vejico). Če uporabite datoteko csv, morajo vsa polja z vejico vsebovati narekovaje. V nasprotnem primeru je treba vejico odstraniti. Primer: če je ime zgradbe NY,NY, je treba v datoteko csv vnesti "NY,NY".

  • Podatkovna datoteka ne sme biti večja od 50 MB.

  • V vsaki podatkovni datoteki se mora vsak stolpec v datoteki ujemati z vnaprej določenim podatkovnim tipom, opisanim v nadaljevanju te teme.

 3. Ko izberete podatkovno datoteko, določite začetni datum in po želji določite končni datum.

 4. Ko izberete Začetni datum, izberite Prenos, če želite prenesti datoteko v strežnik nadzorne plošče CQD.

  Preden je datoteka naložena, se najprej izvede preverjanje. Ko je preverjena, se shrani v zbirko dvojiških podatkov storitve Azure. Če je preverjanje neuspešno ali datoteke ni mogoče shraniti v zbirko dvojiških podatkov storitve Azure, se prikaže sporočilo o napaki, ki zahteva popravek datoteke. Spodnja slika prikazuje napako, ki se pojavi, ko število stolpcev v podatkovni datoteki ni pravilno.

  Primer napake pri preverjanju veljavnosti na nadzorni plošči za kakovost klicev
 5. Če med preverjanjem ne pride do napak, bo nalaganje datoteke uspešno. Naloženo podatkovno datoteko si lahko ogledate v tabeli Moja nalaganja, ki prikazuje celoten seznam vseh naloženih datotek za trenutnega najemnika na dnu strani.

  Vsak zapis prikazuje eno naloženo podatkovno datoteko najemnika, skupaj z vrsto datoteke, časom zadnje posodobitve, časovnim obdobjem, opisom ter ikonama za odstranjevanje in prenos. Če želite odstraniti datoteko, izberite ikono koša v tabeli. Če želite prenesti datoteko, v tabeli v stolpcu Prenesi izberite ikono za prenos.

  Tabela »Moji prenosi« na nadzorni plošči za kakovost klicev

Oblika zapisa podatkovne datoteke najemnika in strukturo podatkovne datoteke za zgradba

Oblika zapisa podatkovne datoteke, ki jo prenesete, mora za uspešno preverjanje pred prenosom v strežnik izpolnjevati te pogoje.

 • Datoteka mora biti datoteka tsv, v kateri so stolpci v vrsticah ločeni s tabulatorjem, ali datoteka csv, v kateri so stolpci ločeni z vejicami.

 • Vsebina podatkovne datoteke ne vključuje glave tabele. To pomeni, da morajo biti v prvi vrstici podatkovne datoteke pravi podatki, ne nazivi stolpcev, kot so »omrežje« itd.

 • V vsakem stolpcu so lahko samo podatki podatkovnega tipa znakovni niz (String), število (Number) ali logična vrednost (Bool). Če gre za število, mora vrednost biti številska; Če gre za logično vrednost, mora vrednost biti 0 ali 1.

 • Če je podatkovni tip stolpca niz, je podatek lahko prazen (vendar mora biti še vedno ločen z ustreznim ločilom – tabulatorjem ali vejico). S tem polju dodelimo vrednost praznega niza.

 • Vsaka vrstica mora imeti 14 stolpcev, pri čemer morajo biti stolpci takšnih podatkovnih tipov in v takšnem vrstnem redu, kot je navedeno v spodnji tabeli:

Ime stolpca

Podatkovni tip

Primer

Omrežje

Niz

192.168.1.0

NetworkName

Niz

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

NetworkRange

Številka

26

BuildingName

Niz

SEATTLE-SEA-1

OwnershipType

Niz

Contoso

BuildingType

Niz

IT Termination

BuildingOfficeType

Niz

Engineering

City

Niz

Seattle

ZipCode

Niz

98001

Country

Niz

US

State

Niz

WA

Region

Niz

MSUS

InsideCorp

Logična vrednost

1

ExpressRoute

Logična vrednost

0

Pomembno : 

 • Doseg omrežja lahko predstavlja nadomrežje (kombinacija več podomrežij z eno predpono za usmerjanje). V vseh novih datotekah zgradb, ki so naložene, se preveri, ali se dosegi prekrivajo. Če ste v preteklosti že naložili datoteko zgradbe, prenesite trenutno datoteko in jo znova naložite, da ugotovite, ali prihaja do prekrivanja, ter odpravite težavo pred ponovnim nalaganjem. Zaradi prekrivanja v predhodno naloženih datotekah so lahko podomrežja v poročilih neustrezno preslikana v zgradbe.

 • Določene izvedbe VPN ne poročajo točnih informacij o podomrežju. Pri dodajanju podomrežja VPN v datoteko zgradbe priporočamo, da namesto enega vnosa podomrežja dodate ločene vnose za vsak naslov v podomrežju VPN kot ločeno 32-bitno omrežje. V vsaki vrstici so lahko enaki metapodatki zgradbe. Na primer: namesto ene vrstice za 172.16.18.0/24 uporabite 256 vrstic, pri čemer so v posamezne vrstice vneseni naslovi od 172.16.18.0/32 do vključno 172.16.18.255/32.

Izbira vrste predstavnosti v podrobnih poročilih

V podrobnih poročilih si je mogoče ogledati kakovost in zanesljivost predstavnosti za zvok, video, skupno rabo aplikacij in skupno rabo zaslonov prek videa. Dimenzije, meritve in filtri, ki so specifični za posamezno vrsto predstavnosti, imajo predpono »Audio«, »Video«, »AppSharing« ali »VBSS«.

Dimenzije na nadzorni plošči za kakovost klicev.

Če si želite ogledati dimenzije in meritve za posamezno vrsto predstavnosti, bo morda treba uporabiti novo dimenzijo in filter MediaType. Če na primer želite poročilo, v katerem je prikazano število vseh sej za različne vrste predstavnosti, vključite dimenzijo MediaType.

Skupno število tokov na nadzorni plošči za kakovost klicev.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×