Viri podatkov

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V tem članku

Pregled virov podatkov

Glavni vir podatkov

Sekundarni viri podatkov

Razumevanje razmerje med vira podatkov in shemo XML

Pregled virov podatkov

Vsi podatki, ki se pojavi v obrazcu, ali je to podatki, ki jih uporabnik lahko izberete v polje s seznamom, spustnim seznamom ali kombiniranega polja ali podatke, ki jih uporabnik doda v obrazec, so shranjeni v vire podatkov v obrazec. Vir podatkov je sestavljen iz polja in skupine. Na enak način, da mape na trdem disku vsebujejo in organizirate svoje datoteke, polja s podatki, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce, ki temeljijo na predlogi obrazca in skupine vsebujejo in organiziranje teh polj. Uporabnik doda podatkov za kontrolnike v obrazcu in ti kontrolniki vezani ta polja. Predstavljajte si, da načrtujete predlogo obrazca za poročila o stroških. Ko uporabniki odprejo obrazec, ki temelji na predlogi obrazca, lahko dajo svoje prvo in drugo ime, imena ter priimka v treh kontrolnikih polj z besedilom, vsako polje z besedilom, ki je vezan na polje za ime, za drugo ime polja in polja za priimek. Ta ime polja, ki so shranjeni v skupino z imenom »ime« . «

Polja in skupine v viru podatkov predloge obrazca si lahko ogledate v podoknu opravil Vir podatkov, kjer lahko tudi delate z njimi.

Podokno opravil »Vir podatkov« v InfoPathu

1. Polje

2. Skupina

Čeprav strukturo vira podatkov ne ujema vedno postavitve v predlogi obrazca, so podobnosti pogoste, še posebej za skupine in polja, ki so povezane z ponavljajoče se tabele, odseki, ponavljajoče se odseke, in Izbirni odseki. Primer tabele ali odseka, ki je vezan na skupino v viru podatkov in vsi kontrolniki v tabeli ali odseku so vezani na polja, ki so del te skupine. Na spodnji sliki vezani ponavljajočo se tabelo v obrazcu poročila o stroških sestavljajo tri stolpce, ki vsebujejo izbirnik datuma datum, polje z besedilom Opis in polje z besedilom strošek. Ti kontrolniki so vezan na polje za datum, polje »Opis «in v polje znesek, oziroma. V tabeli, sam je vezan na element skupine.

Ponavljajoča se tabela, ki je vezana na skupino in polja v viru podatkov

Predloga obrazca lahko vsebuje dve vrsti virov podatkov – enega glavnega in izbirno še sekundarne.

Na vrh strani

Glavni vir podatkov

Glavni vir podatkov vsebuje:

 • Podatke, na primer takšne, ki jih uporabniki vnesejo v polje z besedilom in dodajo, ko izpolnjujejo obrazec, ki temelji na predlogi obrazca. Uporabniki vnesejo svoje ime in priimek v polja z besedilom, ki so vezana na polja v glavnem viru podatkov.

 • Podatke iz povezava podatkov z zbirko podatkov ali spletno storitvijo, ki se uporablja za določanje vira podatkov predloge obrazca.

Ko uporabniki obrazec izpolnijo, shranijo ali pošljejo podatke v glavnem viru podatkov. Ko uporabniki obrazec shranijo, da ga lahko pošljejo pozneje, shranijo podatke v glavnem viru podatkov.

Ustvarjanje glavnega vira podatkov

Ko ustvarite predlogo obrazca, Microsoft Office InfoPath samodejno ustvari glavni vir podatkov za vas. Vse predloge obrazcev programa InfoPath vsebuje vir podatkov za posamezen, glavni. Polja in skupine lahko doda v glavni vir podatkov, odvisno od vrste predloge obrazca, ki jih ustvarite:

Prazna predloga obrazca    Polja in skupine dodate v glavni vir podatkov v podoknu opravil Vir podatkov ali pa tako, da iz podokna opravil Kontrolniki povlečete kontrolnik in ga dodate v pogled predloge obrazca. Ko povlečete kontrolnik v pogled, InfoPath glede na vrsto kontrolnika, ki ga dodajate, v glavni vir podatkov doda polja in skupine. Če v predlogo obrazca povlečete na primer kontrolnik polja z besedilom, InfoPath v glavni vir podatkov doda polje. Če v predlogo obrazca povlečete kontrolnik ponavljajočega se odseka, InfoPath v glavni vir podatkov doda skupino. Če v predlogo obrazca povlečete kontrolnik ponavljajoče se tabele, InfoPath v glavni vir podatkov doda dve skupini za ponavljajočo se tabelo in polje za vsak stolpec v tabeli.

Predloga obrazca, ki temelji na dokumentu XML    InfoPath doda polja in skupine, ki se preslikajo v elemente, določene v shemi, ali pa v elemente dokumenta.

Predloga obrazca, ki temelji na zbirki podatkov Microsoft Office Access ali Microsoft SQL Server    InfoPathov način dodajanja polj in skupin v glavni vir podatkov temelji na načinu shranjevanja podatkov v zbirki podatkov.

Predloga obrazca, ki temelji na spletni storitvi    InfoPath doda polja in skupine, ki se preslikajo v shemo spletne storitve.

Če predloga obrazca ne vsebuje vira podatkov, na primer spletne storitve ali zbirke podatkov, je vir podatkov zunanji. InfoPathovi obrazci z zunanjimi viri podatkov vzpostavijo povezavo po podatkovni povezavi.

Spreminjanje glavnega vira podatkov

V glavni vir podatkov lahko glede na obstoječa polja ali skupine dodate dodatna polja in skupine. V tabeli je na osnovi ikon, ki se pojavijo v podoknu opravil Vir podatkov, opisano, kaj je mogoče dodati v obstoječa polja ali skupine.

Ikona

Kaj je mogoče dodati

Ikona skupine

Ikona skupine    V to skupino lahko dodate skupine ali polja. Ikona predstavlja skupino, ki ste jo v glavni vir podatkov dodali v podoknu opravil Vir podatkov, ali pa kontrolnik, ki je povezan s skupino in ste ga povlekli iz podokna opravil Kontrolniki v pogled prazne predloge obrazca.

Podoba ikone

Ikona polja    V to polje lahko dodate samo polja. Ikona predstavlja polje, ki ste ga v glavni vir podatkov dodali v podoknu opravil Vir podatkov, ali pa kontrolnik, ki je povezan s tem poljem in ste ga povlekli iz podokna opravil Kontrolniki v pogled prazne predloge obrazca.

Ikona zaklenjene skupine

Ikona zaklenjene skupine    V to skupino ne morete dodati polj ali skupin. Skupina temelji na podatkovni povezavi z zunanjim virom podatkov.

Ikona zaklenjenega polja

Ikona zaklenjenega polja    V to polje ne morete dodati polj. Polje temelji na podatkovni povezavi z zunanjim virom podatkov.

Če kontrolnik povlečete v pogled predloge obrazca, ki vsebuje polja in skupine, ki temeljijo na podatkovni povezavi, kontrolnik vežite na obstoječa polja in skupine v glavnem viru podatkov. InfoPath v predlogo obrazca, ki vsebuje polja in skupine, ki temeljijo na zunanjih virih podatkov, ne doda polja in skupin samodejno. Če želite več informacij o dodajanju polj in skupin, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

Opomba: Če so uporabniki že izpolnili obrazce, ki temeljijo na predlogi obrazca, lahko spremembe v glavnem viru podatkov predloge obrazca povzročijo izgubo podatkov v teh obrazcih. Te spremembe so:

 • premikanje, brisanje ali preimenovanje polja ali skupine,

 • spreminjanje ponavljajočega se polja ali skupine v neponavljajoče se polje ali skupino,

 • spreminjanje podatkovnega tipa za obogateno besedilo v drug podatkovni tip.

Poljem in skupinam, ki jih lahko spremenite, lahko spremenite te lastnosti:

Ime    Ime polja ali skupine.

Ime zahteve

 • Vsa imena v glavnem viru podatkov morajo biti enolična. Če želite uporabiti isto ime za več polj ali skupin, raje ustvarite sklic na to polje ali skupino. Ko ustvarite sklic, InfoPath ustvari novo, identično polje ali skupino, lastnosti pa so povezane s temi v prvem polju ali skupini. Kakršne koli spremembe v polju ali skupini samodejno posodobijo drugo sklicno polje ali skupino. Sklicne skupine in polja vsebujejo ista polja in skupine ter imajo iste lastnosti.

 • Imena ne smejo vsebovati presledkov.

 • Imena se morajo začeti z abecednim znakom ali podčrtajem (_), vsebujejo pa lahko samo alfanumerične znake, podčrtaje, vezaje (-) in pike (.).

Poleg teh zahtev je priporočljivo, da uporabite ime, ki opisuje vsebino polja ali skupine. Če imate na primer skupino, ki vsebuje podrobne stroške, poimenujte skupino PodrobniStroški. Polje v skupini, ki vsebuje znesek stroškov, poimenujte Strošek.

Vrsta    Določa, ali je element v glavnem viru podatkov polje ali skupina. Polje ima enolično vrednost, skupina pa vsebuje druga polja.

Vrste polj in skupin

Vrsta

Uporaba

Polje (atribut)

To vrsto uporabite za polja, če velja nekaj od tega:

 • polje ne sme vsebovati drugih skupin ali polj,

 • polje mora biti v polju z elementom,

 • polje se ne ponavlja,

 • polje mora vedno vsebovati vrednost,

 • polje ni podatkovnega tipa za obogateno besedilo (XHTML),

 • zbirka podatkov ali spletna storitev zahteva polje z atributom.

Polje (element)

To vrsto uporabite za polje, če velja nekaj od tega:

 • to polje lahko vsebuje druga polja z atributi,

 • polje je del skupine,

 • polje se v skupini ponavlja,

 • zbirka podatkov ali spletna storitev zahteva polje z elementom.

Polja z elementom so lahko katerega koli podatkovnega tipa in lahko imajo privzeto vrednost.

Skupina

To vrsto uporabite za skupino, ki lahko vsebuje druga polja ali skupine.

Skupina (izbira)

To vrsto uporabite, če lahko skupina vsebuje samo eno od več različnih vrst polj ali skupin.

Predstavljajte si, da načrtujete predlogo obrazca, ki jo bodo uporabljali dobavitelji iz ZDA ter iz držav in regij EU, in vsebuje skupino za izbor naslova. Skupina za izbor naslova vsebuje skupino s polji za naslov v ZDA ali skupino s polji za naslov v državi ali regiji EU. Ko uporabnik odpre obrazec, ki temelji na tej predlogi obrazca, lahko izbere, ali bo vnesel naslov v ZDA ali naslov v drugi državi ali regiji. Na obrazcu se pojavijo kontrolniki, ki so vezani na polja v ustrezni skupini.

Celoten dokument XML ali shema XML

To vrsto elementa uporabite, če želite dodati dodaten dokument XML ali shemo XML na navedeno mesto v viru podatkov.

Podatkovni tip    Določa vrsto podatkov, ki jih polje lahko shrani.

Seznam razpoložljivih podatkovnih tipov

Podatkovni tip

Kdaj ga uporabiti

Besedilo

Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje neoblikovano besedilo.

Rich Text

Ta podatkovni tip uporabite za polje z elementom, v katerem je oblikovano besedilo. Tega podatkovnega tipa ne morete uporabiti za polja z atributom.

Whole Number

Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje števila brez decimalnih vrednosti.

Decimalno

Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje vrednost valute ali števila z decimalnimi vrednostmi.

Resnično/Neresnično

Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, v katerem so podatki, ki so lahko samo eno od dveh vrednosti.

Hyperlink

Ta podatkovni tip uporabite za element ali polje z atributom, v katerem je identifikator URI (Uniform Resource Identifier), kot je na primer hiperpovezava ali imenski prostor.

Date

Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje koledarski datum.

Čas

Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje 24-urni zapis časa.

Datum in čas

Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atribut, ki vsebuje koledarski datum in 24-urni zapis časa.

Slika ali datotečna priloga

Ta podatkovni tip uporabite za polje elementa ali atributa, ki vsebuje dvojiške podatke, na primer podobo ali sliko.

Custom

Ta podatkovni tip uporabite za element ali polje z atributom, v katerem so podatkovni tipi po meri, ki so določeni z imenskim prostorom. Ta podatkovni tip se ponavadi uporablja za polje ali skupino, ki je vezan na kontrolnik po meri. Če izberete ta podatkovni tip, je omogočeno polje Imenski prostor podatkov.

Opomba: V tej tabeli so prikazane le na najbolj pogosta XML podatkovni tipi, uporabljeni v predlogi obrazca. V InfoPathu, lahko uporabite katero koli vrsto podatkov XML 1.0 v priporočila World Wide Web Consortium (W3C). Če želite uporabiti podatkovni tip, ki ni navedena v tabeli, morate Izvleci datoteke obrazca za predlogo obrazca in urejanje datoteke sheme (.xsd). Povezave do več informacij o izvlečete datoteke obrazca za predlogo obrazca v odseku Glejte tudi .

Namespace podatkov    Določa enotne Resource Identifier (URI), če želite dodati imenski prostor za vrsto podatkov po meri. Lastnost je na voljo za element ali atribut polja po meri podatkovni tip lastnost. Ko dodate kontrolnik po meri v predlogo obrazca, ta lastnost običajno vsebuje vrednost, ki je določena po avtorju kontrolnika po meri, ki je vezan na polje.

Privzeta vrednost    Določa začetno vrednost polja, element ali atribut, ko uporabnik prvič odpre obrazec. Dodate lahko tudi formule v privzete vrednosti, na primer trenutni datum, matematični izračun ali sklic na drugo polje.

Ponavljajoči se    Določa, ali polje elementa, atribut polja ali skupine lahko pojavijo večkrat v obrazcu. Seznam kontrolnikov, ponavljajoči se odseki, ponavljajoče se tabele, in kontrolnikov, ki so del ponavljajočega se odseka ali ponavljajoče se tabele so vezana na ponavljajoča se polja in ponavljajoče se skupine.

Ne sme biti prazno    Določa, ali mora element ali polje z atributom vsebovati vrednost. Če polje ne vsebuje vrednosti, je kontrolnik, ki je vezan na to polje, označen z rdečo zvezdico ali črtkano rdečo obrobo, odvisno od vrste kontrolnika. Ta lastnost je na voljo samo za polja in ne tudi za skupine.

Na vrh strani

Sekundarni viri podatkov

Sekundarni viri podatkov so viri podatkov v obrazcu, ki vsebujejo podatke iz zunanjih virov podatkov, pridobljenih po drugih podatkovnih povezavah. Predstavljajte si, da ustvarjate predlogo obrazca za poročilo o stroških, in želite, da obrazci, ki temeljijo na predlogi obrazca, sprejmejo stroške v drugih valutah. Ti podatki o valuti so shranjeni v zbirki podatkov. Če želite prikazati podatke o valuti, v predlogo obrazca dodajte podatkovno povezavo s to zbirko podatkov. Podatki o valuti se nato shranijo v sekundarni vir podatkov in prikažejo v kontrolniku polja s seznamom v predlogi obrazca.

Podatki iz dodatnih podatkovnih povezav so shranjeni v sekundarnih virih podatkov in nato prikazani kot izbire v kontrolnikih, na primer polje s seznamom, kombinirano polje ali polje s spustnim seznamom, ki jih uporabnik lahko izbere, ko izpolnjuje obrazec. Ko uporabnik izbere element v sekundarnem viru podatkov, se izbira prekopira v polje v glavnem viru podatkov.

Sekundarni viri podatkov se od glavnih razlikujejo:

 • Vse predloge obrazcev morajo imeti glavni vir podatkov. Sekundarni vir podatkov je izbiren.

 • Predloga obrazca lahko ima en glavni vir podatkov in več sekundarnih virov podatkov.

 • Polja in skupine v sekundarnem viru podatkov temeljijo na načinu shranjevanja podatkov v zunanjem viru podatkov, s katerim obrazec vzpostavi povezavo po podatkovni povezavi. Teh polj in skupin ne morete spremeniti z InfoPathom.

 • Glavni vir podatkov se shrani skupaj z obrazcem, sekundarni vir podatkov se ne.

 • Podatki v sekundarnem viru podatkov običajno niso poslani, ko uporabnik pošlje izpolnjen obrazec. Vendar predlogo obrazca lahko konfigurirate za pošiljanje podatkov iz sekundarnega vira podatkov v spletno storitev z uporabo pravil ali pa prejemniku e-pošte z uporabo kode po meri.

Ustvarjanje sekundarnih virov podatkov

Ko dodate podatkovno povezavo z zunanjim virom podatkov, ki vrne podatke v obrazec, InfoPath samodejno ustvari sekundarni vir podatkov. Vsaka podatkovna povezava, ki jo dodate v predlogo obrazca, ustvari ustrezen sekundarni vir podatkov. InfoPath doda polja in skupine v sekundarni vir podatkov tako kot v glavnega. Polja in skupine so dodana v sekundarni vir podatkov zato, da se preslikajo v način shranjevanja podatkov v zunanjem viru podatkov. Sekundarno podatkovno povezavo lahko ustvarite z:

 • spletno storitvijo,

 • datoteko XML,

 • zbirko podatkov Microsoft Office Access ali Microsoft SQL Server,

 • seznamom na mestu s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services.

Ko v predlogo obrazca dodate podatkovno povezavo in ustvarite sekundarni vir podatkov, se v podoknu opravil Vir podatkov prikažejo polja in skupine iz sekundarnega vira podatkov. V podoknu opravil so vsi viri podatkov prikazani z imenom podatkovne povezave, ki mu sledi Sekundaren v oklepajih.

Sekundarni vir podatkov v podoknu opravil »Vir podatkov«

Spreminjanje sekundarnih virov podatkov

Ker polja in skupine v sekundarni viri podatkov temeljijo na podatkovnih povezav z zunanjimi viri podatkov, ni mogoče spremeniti polja in skupine v sekundarni vir podatkov. Ko si ogledate sekundarni vir podatkov v podoknu opravil Vir podatkov , polja so podoba ikona Ikona zaklenjenega polja in skupine so podoba ikona Ikona zaklenjene skupine kažejo, ki jih ne morete spreminjati.

Na vrh strani

Razumevanje relacije med virom podatkov in shemo XML

Ko uporabnik izpolni obrazec, ki temelji na predlogi obrazca, se glavni in sekundarni vir podatkov obrazca shranita kot dokumenta XML v uporabnikov računalnik. Strukturo dokumenta XML določa shema XML. Shema XML je datoteka, ki temelji na XML-ju in določa strukturo ter elemente dokumenta XML, v tem primeru obrazca, in podatke, ki jih elementi lahko vsebujejo.

Ko ustvarite predlogo obrazca, InfoPath samodejno ustvari shemo XML, ki se uporablja za določanje strukture obrazcev, ki jih uporabniki izpolnijo. Vsako polje ali skupina v viru podatkov ustreza elementu v shemi XML. Lastnosti vsakega polja in skupine v viru podatkov določajo strukturo ustreznih elementov in podatkov, ki jih lahko vsebuje vsak element v nastalem dokumentu XML. Več podrobnosti o shemi si lahko ogledate v pogovornem oknu Lastnosti polja ali skupine na kartici Podrobnosti, odprete pa ga lahko tako, da v podoknu opravil Vir podatkov dvokliknete polje ali skupino.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×