Vhodni obseg za InfoPathove kontrolnike

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tem članku

Uvod v vnos obsegov

Vrste vhodni obseg

Uvod v vnos obsegov

Če želite izboljšati prepoznavanje vnosa-tipkovnice besedila v kontrolniku, kot so besedilo, ki je vnesena v polje z besedilom z tablično pero, lahko določite v vhodni obseg za kontrolnik. Vhodni obseg vam omogoča, da določite vrsto vnos uporabnika, ki je namenjen za kontrolnik. Na primer, če uporabljate IS_URL vhodni obseg za polja z besedilom, presledkov, ki so bili vneseni med besedami so prezrte.

Vhodni obseg, lahko nastavite za te vrste kontrolnikov:

 • polje z besedilom,

 • polje z obogatenim besedilom,

 • izbirnik datuma,

 • označen seznam,

 • oštevilčen seznam,

 • navaden seznam,

 • kombinirano polje,

 • polje s seznamom z več izbori.

Če želite navesti vhodni obseg, dvokliknite kontrolnik. V pogovornem oknu Lastnosti kontrolnika Ime kontrolnika kliknite jeziček Dodatno in nato še Vhodni obseg.

Na vrh strani

Vrste vhodni obseg

Obstajajo tri vrste vhodnih obsegov:

Vse vrste vhodnih obsegov je mogoče konfigurirati za omejevanje vnosa tako, da se vnos ujema z navedenim vzorcem vhodnega obsega ali se temu vzorcu samo prilagodi. Vhodni obseg je privzeto omejen tako, da se ujema samo z vzorcem vhodnega obsega. Če želite dovoliti vnos, ki se ne ujema z vzorcem, ampak se mu še vedno prilagodi, v pogovornem oknu Vhodni obseg potrdite potrditveno polje Prepoznaj vnose, ki se ne ujemajo.

Opombe : 

 • Vhodni obseg se uporabi samo v kontrolniku, v katerem je nastavljen, in ne v polju, na katerega je kontrolnik vezan.

 • Funkcija vhodnih obsegov ne deluje s prepoznavalniki vzhodnoazijskih jezikov.

V teh odsekih so opisane vse vrste vhodnih obsegov.

Standardno

Če želite nastaviti standardni vhodni obseg, v pogovornem oknu Vhodni obseg kliknite Standardno in nato na seznamu Vhodni obseg še nastavitev. V tabeli je opisan vzorec, ki je določen za vsak standardni vhodni obseg in ponuja primer vrste vnosa, ki naj bi se uporabil.

Vhodni obseg

Opis

IS_DEFAULT

Prilagajanje za standardno prepoznavanje. Nastavljen je privzeto in uporablja privzeti leksikon (slovar).

IS_URL

Oblike zapisov: URL, datoteka in FTP.

Primeri:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Znaki, uporabljeni za opis poti datoteke. Vključuje te pogoje:

 • Ime strežnika in ime omrežnega sredstva lahko vsebujeta vse znake IS_ONECHAR razen teh: * ? : < > |

 • Ime datoteke lahko vsebuje vse znake IS_ONECHAR razen teh: \ / : < > |

 • Vnos se mora začeti z \\, imenom gonilnika, \, ..\, .\ ali /

 • Lahko vsebuje presledke.

Primeri:

 • \\servername\sharename\filename.txt

 • C:\temp\current work.doc

 • ..\images\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Znaki, uporabljeni za opis imena datoteke. Vključuje te pogoje:

 • Sprejme s pripono ali brez nje.

 • Lahko vsebuje vse znake IS_ONECHAR razen teh: \ / : < > |

 • Lahko vsebuje presledke.

Primeri:

 • filename.txt

 • filename

 • file name.txt

IS_EMAIL_USERNAME

E-poštna uporabniška imena.

Primeri:

 • JakaS

 • JStele

 • jakastele

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Celoten e-poštni naslov SMTP, na primer nekdo@example.com.

IS_LOGINNAME

Prijavno ime in domena. Vključuje te pogoje:

 • Lahko vsebuje vse znake IS_ONECHAR.

 • Uporabniško ime ali ime domene se ne sme začeti ali končati z znakom, ki ni alfanumerični.

 • Ne sme vsebovati presledkov.

 • Ne sme vsebovati teh znakov: + * / (plus, zvezdica, poševnica).

Primeri:

 • MARIBOR\JSTELE

 • JSTELE

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Kombinacije prvega in drugega imena ter priimka.

Primeri za slovenščino:

 • G. Jaka A. Stele, ml.

 • Jaka Stele

 • Stele, Jaka

 • Stele, Jaka A.

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Naziv ali naslov, ki mu sledi ime.

Primeri za slovenščino:

 • G.

 • Dr.

 • Gdč.

 • Spoštovani

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Prvo ime ali začetnica.

Primeri za slovenščino:

 • Jaka

 • J.

 • J. S.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Drugo ime ali začetnica.

Primeri:

 • Albert

 • A.

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Priimek.

Primeri za slovenščino:

 • Stele

 • Stele Strazar

 • Stele - Strazar

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Pripona imena, okrajšave in rimske številke, na primer ml.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Poln naslov skupaj s številkami.

Primeri za slovenščino:

 • Glavna ulica 13a, 1000 Ljubljana

 • Poštni predal 3, Mala ulica 5, 2000 Maribor

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Alfanumerična (mednarodna) poštna številka.

Primeri za slovenščino:

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Hišna številka, številka ulice, ime in številka stanovanja ter samo poštni predal, na primer Glavna ulica 13a.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Polno ime ali okrajšava države ali občine.

Primeri za slovenščino:

 • SLO

 • Slovenija

 • Slo

IS_ADDRESS_CITY

Ime ali okrajšava mesta.

Primeri za slovenščino:

 • Ljubljana

 • LJ

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Ime države.

Primeri za slovenščino:

 • Italija

 • Japonska

 • Združene države Amerike

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Okrajšava države.

Primeri za slovenščino:

 • ZDA

 • VB

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Valutni simboli in številke.

Primeri za slovenščino:

 • 2.100,25 €

 • 35 €

 • 1.234,50 EUR

IS_CURRENCY_AMOUNT

Številske vrednosti valut skupaj z valutnimi simboli, na primer 2.100,25.

IS_DATE_FULLDATE

Celoten datum v več različnih oblikah.

Primeri za slovenščino:

 • 17. 07 .2001

 • 17. 7. 01

 • 17. 7.

 • 12. dec

 • 17. julij

 • 17. julij 2001

IS_DATE_MONTH

Predstavitev mesecev s številkami od 1 do 12.

Primeri:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Predstavitev dni s številkami od 1 do 31.

Primeri:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Predstavitev let s številkami.

Primeri:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Predstavitev mesecev z znaki.

Primeri za slovenščino:

 • februar

 • december

 • junij

IS_DATE_DAYNAME

Predstavitev dni z znaki.

Primeri za slovenščino:

 • sreda

 • sre

 • pon.

IS_DIGITS

Pozitivna cela števila. Lahko vsebuje številke od 0 do 9.

IS_NUMBER

Številke skupaj z vejicami, negativnim predznakom ali decimalno vejico. Za slovenščino vključuje te pogoje:

 • Ločilo tisočic je pika.

 • Decimalno ločilo je vejica.

 • Pred negativnimi števili stoji vezaj brez presledka.

IS_ONECHAR

En znak ANSI, kodna stran 1252. Za slovenščino vključuje te znake:

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsštuvzž0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefonska številka. Ne podpira črk.

Primeri za slovenščino:

 • (01) 234 56 78

 • 01 234 56 78

 • 234 56 78

 • 206-555-0123

 • 0000 1 234 56 78

 • +00 1 234 56 78

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Klicne številke držav.

Primeri za slovenščino:

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Omrežne številke.

Primeri za slovenščino:

 • (01)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefonska številka brez klicne številke države ali omrežne številke.

Primeri za slovenščino:

 • 234 56 78

 • 23 45 678

 • 234 56 78

IS_TIME_FULLTIME

Ure, minute, sekunde in okrajšave časa, prikazane s črkami. Slovenščina uporablja 24-urni zapis za čas. Za ure je uporaba ničel izbirna, za minute in sekunde pa zahtevana. Številke za ure so omejene na 0–24. Številke za minute in sekunde so omejene na 0–59.

Primeri za slovenščino:

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 20:05

 • 16:30

IS_TIME_HOUR

Predstavitev ur s številkami od 0 do 24.

IS_TIME_MINORSEC

Predstavitev minut ali sekund s številkami od 0 do 59.

Seznam besednih zvez

Nastavite vhodni obseg kot besedno zvezo seznam vam omogoča, da določite seznam besede ali besedne zveze in tako omejite ali pristranskosti vnosa v kontrolniku. Na primer, lahko ustvarite seznam besedno zvezo, imenovan »Primarne barve« v polje z besedilom in nato nastavite seznam »rdeče« , »rumeno« in »modro« . V tem primeru, če uporabnik tabličnih računalnikov piše besedo »Fred« v polje z besedilom, bo prepoznala kot in pretvorjeni v besedi »rdeče« .

Če želite ustvariti vhodni obseg seznama besednih zvez:

 1. V pogovornem oknu Vhodni obseg kliknite Po meri in nato še Novo.

 2. V polje Ime vnesite ime nastavitve za vhodni obseg seznama besednih zvez.

 3. Na seznamu Vrsta kliknite Seznam besednih zvez.

 4. Za vsako besedo ali besedno zvezo na seznamu v polje Besedna zveza vnesite besedo ali besedno zvezo in nato kliknite Dodaj.

Ko v predlogi obrazca ustvarite seznam besednih zvez, ga lahko uporabite v drugih kontrolnikih v obrazcu, tako da ga izberete na seznamu Vhodni obseg.

Opomba : Če izbrišete vhodni obseg seznama besednih zvez, ki je bil uporabljen v kontrolniku, se bo vhodni obseg izbrisal tudi iz vseh drugih kontrolnikov, kjer je bil uporabljen, in njegova definicija bo odstranjena iz predloge obrazca.

Regularni izraz

Če nastavite vhodni obseg kot navadno izraz vam omogoča, da določite redno izraz, ki določa vzorec po meri za omejevanje ali prilagajanje vnosa v kontrolniku. Več o sintaksi redno izraza, ki uporabljajo Microsoft Office InfoPath 2007 vhodni obseg v Microsoft Tablet PC razvoj komplet SDK (Software).

Če želite ustvariti nastavitev za vhodni obseg regularnega izraza:

 1. V pogovornem oknu Vhodni obseg kliknite Po meri in nato še Novo.

 2. V polje Ime vnesite ime nastavitve za vhodni obseg regularni izraz.

 3. Na seznamu Vrsta kliknite Regularni izraz.

 4. V polje Regularni izraz vnesite formulo za regularni izraz.

Ko v predlogi obrazca ustvarite regularni izraz, ga lahko uporabite v drugih kontrolnikih v obrazcu, tako da ga izberete na seznamu Vhodni obseg.

Opomba : Če izbrišete vhodni obseg regularnega izraza, ki je bil uporabljen v kontrolniku, se bo vhodni obseg izbrisal iz vseh drugih kontrolnikov, kjer je bil uporabljen, in njegova definicija bo odstranjena iz predloge obrazca.

V tabeli je opisanih nekaj primerov regularnih izrazov, ki jih je mogoče uporabiti za ustvarjanje nastavitev za vhodni obseg po meri.

Izraz

Opis

Ustreza

Ne ustreza

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Ustreza kateremu koli enomestnemu številu od 1 do 9.

1
6
0

42
Ena

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Ustreza enemu ali več enomestnim številom, vejicam ali pomišljajem. Uporaben je za omejevanje vnosa na obseg ali nabor številk, na primer na obseg strani za tiskanje.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Tri
7 do 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

EMŠO. Oblika za EMŠO je nnnnnnnnnnnnn.

123-45-6789

1312988555342
050795450573121

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Del številke te oblike:
###-AAA-###
, pri čemer je # katero koli enomestno število od 0 do 9 in A katera koli velika črka od A do Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Ustreza kateri koli besedi, ki se začne z malo črko s, lahko vsebuje več znakov (kot so določeni v vhodnem obsegu IS_ONECHAR) in se konča z malo črko p.

stop
srp
strip
s234p

Stop
sp

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×