Več o grafikah SmartArt

V tem članku

Pregled grafik SmartArt

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve

Podokno za besedilo

Slog, barva in učinki za grafiko SmartArt

Animacija za grafiko SmartArt

Pregled grafik SmartArt

Grafika SmartArt je vizualna predstavitev informacij in zamisli. Grafiko SmartArt lahko ustvarite z različnimi postavitvami, če želite hitro, preprosto in učinkovito posredovati svoje sporočilo.

Večina ljudi ustvari vsebino, kjer je samo besedilo, čeprav si ciljna skupina lažje zapomni in razume informacije, ki so predstavljene s slikami in grafikami, ne pa samo z besedilom. Ustvarjanje slik visoke kakovosti je lahko velik izziv, zlasti če niste usposobljen načrtovalec ali pa si takšnega načrtovalca ne morete privoščiti. Če uporabljate starejše različice sistema Microsoft Office, lahko zapravite veliko časa, da ustvarite oblike enakih velikosti, jih poravnate, poskrbite, da je videz besedila primeren, in oblike ročno oblikujete tako, da se ujemajo s splošnim slogom dokumenta, namesto da bi se osredotočili na vsebino. Z grafikami SmartArt in drugimi funkcijami, na primer s tema, lahko s samo nekaj kliki z miškino tipko ustvarite slike visoke kakovosti.

Grafiko SmartArt lahko ustvarite v programih Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 ali v e-poštnem sporočilu programa Microsoft Office Outlook 2007. Čeprav grafike SmartArt ne morete ustvariti v drugih programih sistema Microsoft Office 2007, jo lahko kopirate in prilepite v te programe kot podobo.

Ker so diapozitivi z označenimi seznami pogosto del predstavitev programa Office PowerPoint 2007, lahko besedilo diapozitiva hitro pretvorite v grafiko SmartArt. Poleg tega lahko grafiki SmartArtv predstavitvah programa Office PowerPoint 2007 dodate animacijo.

Ko ustvarite grafiko SmartArt, ste pozvani, da izberete vrsto, na primer Proces, Hierarhija, Krožni ali Relacija. Vrsta je podobna kategoriji grafike SmartArt, v vsaki vrsti pa je več različnih postavitev.

Preberite več o ustvarjanju grafike SmartArt.

Na vrh strani

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve

Ko izberete postavitev za grafiko SmartArt, pomislite, kaj želite sporočiti in ali želite informacijo prikazati na določen način. Ker lahko hitro in preprosto preklopite postavitve, preskusite različne postavitve (za vrste), dokler ne najdete takšne, ki najbolje ponazarja vaše sporočilo. Različne vrste in postavitve preskusite tako, da za izhodišče uporabite to tabelo:

Ko preklopite postavitve, se večina besedila in druga vsebina, barve, slog, učinki in oblikovanje besedila samodejno prenesejo v novo postavitev.

Opomba : Ta tabela vam lahko pomaga na začetku, vendar ni izčrpen seznam.

Če želite

Uporabite to vrsto

Prikazati informacije, ki niso v zaporedju

Seznam

Prikazati korake v postopku ali na časovni premici

Proces

Prikazati neprekinjen postopek

Krožni

Ustvariti organigram

Hierarhija

Prikazati drevo odločitev

Hierarhija

Ponazoriti povezave

Relacija

Prikazati, kako so deli povezani s celoto

Matrika

Prikazati sorazmerne relacije z največjo komponento na vrhu ali na dnu

Piramidni

Razmislite tudi o količini besedila, ker količina besedila in število oblik, ki jih potrebujete, pogosto določata najboljšo postavitev. Ali so podrobnosti pomembnejše od točk povzetka ali je ravno obratno? Na splošno so grafike SmartArt najučinkovitejše takrat, ko sta število oblik in količina besedila omejena na ključne točke. Večje količine besedila lahko odvrnejo pozornost od privlačnega videza grafike SmartArt in otežijo vizualno posredovanje sporočila. Kljub temu so na voljo tudi postavitve, ki so primerne za večje količine besedila, na primer Seznam trapezoidov v vrsti Seznam.

V nekaterih postavitvah za grafike SmartArt je število oblik omejeno. V vrsti Relacija je na primer postavitev Puščici nasprotnega ravnotežja namenjena prikazu dveh nasprotujočih si zamisli ali konceptov. Besedilo je lahko samo v dveh oblikah, postavitve pa ni mogoče spremeniti tako, da bi bilo prikazanih več zamisli ali konceptov. Če izberete postavitev z omejenim številom oblik, se v podoknu za besedilo ob vsebini, ki ne bo prikazana v grafiki SmartArt, pojavi rdeč X.

Postavitev »Puščici nasprotnega ravnotežja«

Če želite posredovati več kot dve zamisli, preklopite v drugo postavitev, ki ima več kot dve obliki za besedilo, na primer postavitev Osnovna piramida v vrsti Piramidni. Ne pozabite, da spreminjanje postavitev ali vrst lahko spremeni pomen informacij. Postavitev s puščicami, ki kažejo v desno, na primer Osnovni proces v vrsti Proces, ima drugačen pomen kot grafika SmartArt s puščicami, razporejenimi v krogu, na primer Neprekinjen krog v vrsti Krožni. Puščice pomenijo, da postopek poteka v določeni smeri, medtem ko podobna postavitev, ki ima namesto puščic povezujoče črte, pomeni povezavo, ne pa tudi nujno smeri poteka.

Če ne najdete takšne postavitve, kot jo želite, lahko grafiki SmartArt dodate in odstranite oblike in tako prilagodite strukturo postavitve. V vrsti Proces je na primer postavitev Osnovni proces prikazana s tremi oblikami, za svoj proces pa morda potrebujete samo dve obliki ali pa pet oblik. Ko dodate ali odstranite oblike in uredite besedilo, se razporeditev oblik in količina besedila v teh oblikah samodejno posodobita – tako se ohranita izvirni načrt in obroba postavitve za grafiko SmartArt.

Ko izberete postavitev, se pojavi besedilo ograde (na primer [besedilo]). Besedilo ograde se ne natisne in med predstavitvijo v programu Office PowerPoint 2007 ni prikazano. Besedilo ograde lahko zamenjate z lastno vsebino. Oblike z besedilom ograde so vedno prikazane in se natisnejo, če jih ne izbrišete.

Namig : Če se vam zdi, da je vaša grafika SmartArt neizrazita, preklopite v drugačno postavitev, v kateri so podoblike, ali uporabite drugačen slog SmartArt ali barvno variacijo.

Na vrh strani

Podokno za besedilo

Podokno za besedilo je podokno, ki ga lahko uporabite za vnašanje in urejanje besedila grafike SmartArt. Prikazano je na levi strani grafike SmartArt. Ko vanj dodate vsebino in jo uredite, se grafika SmartArt samodejno posodobi – oblike se po potrebi dodajo ali odstranijo.

Ko ustvarite grafiko SmartArt, se grafika in njeno podokno za besedilo izpolnita z besedilom ograde, ki ga lahko zamenjate s svojimi informacijami. Na vrhu podokna za besedilo lahko uredite besedilo, ki bo prikazano v grafiki SmartArt. Na dnu podokna za besedilo si lahko ogledate dodatne informacije o grafiki SmartArt.

Slika podokna za besedilo, ki prikazuje besedilo prve in druge ravni

V grafiki SmartArt s stalnim številom oblik se prikaže samo del besedila iz podokna za besedilo. Besedilo, slike ali druga vsebina, ki ni prikazana, je v podoknu za besedilo označena z rdečim X. Vsebina, ki ni prikazana, je še vedno na voljo, če preklopite v drugo postavitev. Če pa obdržite in zaprete to postavitev, se informacije ne shranijo, da se zaščiti vaša zasebnost.

Podokno za besedilo z rdečim X

Podokno za besedilo deluje kot oris ali označen seznam, ki preslika informacije neposredno v grafiko SmartArt. Vsaka grafika SmartArt določa lastno preslikavo med oznakami v podoknu za besedilo in naborom oblik v grafiki SmartArt.

Če želite v podoknu za besedilo ustvariti novo vrstico označenega besedila, pritisnite ENTER. Če želite v podoknu za besedilo zamakniti vrstico, izberite tisto vrstico, ki jo želite zamakniti, in nato pod Orodja za SmartArt na kartici Načrt v skupini Ustvarite sliko kliknite Ponižaj. Če želite vrstico zamakniti negativno, kliknite Povišaj. V podoknu za besedilo lahko vrstico zamaknete tudi s pritiskom tipke TAB, negativno pa jo zamaknete s tipkama SHIFT+TAB. Vsaka od teh potez posodobi preslikavo med oznakami v podoknu za besedilo in oblikami v postavitvi za grafiko SmartArt. Besedila ni mogoče ponižati za več kot eno raven glede na besedilo v vrstici nad njim, prav tako pa ni mogoče ponižati oblike na najvišji ravni.

Opomba : Glede na izbrano postavitev je vsaka oznaka v podoknu za besedilo v grafiki SmartArt predstavljena kot nova oblika ali oznaka v obliki. V teh dveh grafikah SmartArt je na primer isto besedilo preslikano različno. V prvem primeru so podoznake predstavljene kot ločene oblike, v drugem primeru pa kot oznake v obliki.

Seznam hierarhije grafike SmartArt z oznakami v podoknu za besedilo in ne v oblikah

Osnovni proces grafike SmartArt z oznakami v podoknu za besedilo kot oznakami v obliki

Če uporabljate postavitev organigrama z obliko pomočnika, označena vrstica označuje obliko pomočnika.

Podokno za besedilo prikazuje oznake upravitelja, podrejenih in pomočnika.

Namig : Če želite prikazati besedilo v enakih oblikah, preklopite v drugo postavitev, ki vse besedilo prikaže kot oznake.

Čeprav je za besedilo v podoknu za besedilo mogoče uporabiti oblikovanje znakov, na primer pisavo, velikost pisave, krepko, ležeče in podčrtano, oblikovanje znakov v njem ni prikazano. Vse spremembe oblikovanja pa so prikazane v grafiki SmartArt.

Ko se velikost pisave v eni obliki skrči, ker vanjo dodate več besedila, se na isto velikost skrči tudi celotno ostalo besedilo v preostalih oblikah grafike SmartArt, tako da je videz grafike SmartArt usklajen in dodelan. Ko izberete postavitev, lahko s kazalcem miške pokažete na katero koli postavitev, ki je prikazana na traku, delu uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent, če si želite ogledati, kako bo vsebina videti s to postavitvijo.

Na vrh strani

Slog, barva in učinki za grafiko SmartArt

Pod Orodja za SmartArt na kartici Načrt sta dve galeriji, ki omogočata hitro spreminjanje podobe grafike SmartArt  –Slogi SmartArt in Spremeni barve. Ko postavite kazalec na sličico v kateri koli od teh galerij, si lahko ogledate, kako slogi SmartArt ali barvne variacije vplivajo na grafiko SmartArt, ne da bi vam jih bilo treba uporabiti.

Če želite grafiki SmartArt hitro in preprosto dodati dodelano kombinacijo učinkov, uporabite slog SmartArt. Hitri slogi zajemajo polnila oblik, robove, sence, sloge črt, prehajanje ter tridimenzionalno (3D) perspektivo in se uporabijo za celotno grafiko SmartArt. Poleg tega lahko v grafiki SmartArt posamezen slog oblike uporabiteza eno ali več oblik.

Druga galerija Spremeni barve ponuja niz različnih možnosti barv za grafiko SmartArt, vsaka pa za oblike v grafiki SmartArt na drugačen način uporabi Barve teme.

Slogi SmartArt in barvne kombinacije so načrtovani tako, da poudarijo vsebino.

Če na primer uporabljate slog SmartArt 3D s perspektivo, vidite vse elemente na isti ravni.

Postavitev organigrama z belim orisom

S slogom SmartArt 3D lahko tudi poudarite časovno premico, ki prehaja v prihodnost.

Osnovna časovnica s ptičjo perspektivo

Namig : Slogi SmartArt 3D, zlasti Prizor, skladen s 3D, lahko pogosto odvrnejo pozornost od sporočila, ki ga želite posredovati, če jih ne uporabljate zmerno. Sloge SmartArt 3D je priporočljivo uporabiti za prvo stran dokumenta ali prvi diapozitiv predstavitve. Preprostejši 3D-učniki, na primer poševni robovi, niso tako moteči, vendar jih je tudi treba uporabljati zmerno.

Če želite v grafiki SmartArt poudariti različne korake vrste Proces, lahko uporabite katero koli kombinacijo pod Barvito.

Postavitev »Osnovni proces« z barvnim obsegom odtenkov barv 5 do 6

Če imate grafiko SmartArt vrste Krožni, lahko uporabite katero koli od možnosti Obseg prehajanja – odtenek n barv, da poudarite krožno gibanje. Te barve prehajajo proti obliki na sredini in se nato vrnejo proti prvi obliki.

Postavitev »Neprekinjen krog« z obsegom prehajanja – odtenek 3

Ko izbirate barve, razmislite o tem, ali želite, da ciljna skupina grafiko SmartArt natisne ali si jo ogleda v spletu. Primarne barve teme so namenjene tiskanju v črno-beli barvi.

Namig : Barvne kombinacije, ki imajo v imenu besedo Prosojno, so najprimernejše za diapozitiv s podobo ali drugim vidnim učinkom, ki ga uporabite za ozadje, če želite poudariti izpopolnjen načrt dokumenta.

Ko grafiko SmartArt vstavite v dokument, se bo ujemala z drugo vsebino v dokumentu. Če spremenite tema dokumenta, se videz grafike SmartArt samodejno posodobi.

Če z vgrajenimi galerijami ne morete dobiti želenega videza, lahko prilagodite skoraj vse dele grafike SmartArt. Če v galeriji slogov SmartArt ni pravih kombinacij polnil, črt in učinkov, lahko uporabite poseben slog oblike ali obliko v celoti prilagodite sami. Če velikost in položaj nista skladna z vašimi željami, lahko obliko poljubno premikateali ji spremenite velikost. Večino možnosti prilagajanja lahko najdete pod Orodja za SmartArt na kartici Oblika.

Ko prilagodite grafiko SmartArt, lahko preklopite v drugo postavitev in večina prilagoditev se bo ohranila. Poleg tega lahko na kartici Načrt kliknete gumb Ponastavi sliko, če želite odstraniti vse spremembe oblikovanja in začeti znova.

Gumb za ponastavitev slike

Videz grafike SmartArt lahko spremenite s spreminjanjem polnila njene oblike ali besedila, z dodajanjem učinkov, na primer senc, odsevov, sijaja ali mehkih robov, ali z dodajanjem tridimenzionalnih (3D) učinkov, na primer poševnih robov ali vrtenja.

Na vrh strani

Animacija za grafiko SmartArt

Opomba : Animacija je na voljo samo za grafike SmartArt, ki so ustvarjene s programom Office PowerPoint 2007.

Če želite informacije še bolj poudariti ali jih prikazati v korakih, lahko celotni grafiki SmartArt ali pa samo eni obliki dodate animacijo. Ustvarite lahko na primer obliko, ki bo hitro priletela z ene strani zaslona ali pa se bo počasi odtemnila.

Animacije, ki so na voljo, so odvisne od postavitve, ki ste je izbrali za grafiko SmartArt, vedno pa lahko animirate eno obliko ali vse oblike hkrati.

Če želite več informacij o tem, kako grafiki SmartArt v predstavitvi programa Office PowerPoint 2007 dodati animacijo, si oglejte odsek Animiranje grafike SmartArt.

Na vrh strani

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako lahko to izboljšamo?

Kako lahko to izboljšamo?

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.