Več o grafikah SmartArt

V tem članku

Pregled grafike SmartArt

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve

Podokno za besedilo

Slog, barva in učinki za grafiko SmartArt

Animacija za grafiko SmartArt

Kako ustvariti grafiko SmartArt

Pregled grafike SmartArt

Grafika SmartArt je vizualna predstavitev informacij in zamisli. Grafiko SmartArt lahko ustvarite z različnimi postavitvami, če želite hitro, preprosto in učinkovito posredovati svoje sporočilo.

Večina ljudi ustvari vsebino, kjer je le besedilo, čeprav si občinstvo lažje zapomni in razume informacije, predstavljene s slikami in grafikami in ne le z besedilom. Ustvarjanje slik visoke kakovosti je lahko velik izziv, zlasti če niste usposobljen oblikovalec ali pa si takšnega oblikovalca ne morete privoščiti. Če uporabljate starejše različice sistema Microsoft Office, lahko porabite veliko časa, da ustvarite oblike enakih velikosti, jih poravnate, poskrbite, da je videz besedila primeren, in oblike ročno oblikujete tako, da se ujemajo s splošnim slogom dokumenta, namesto da bi se osredotočili na vsebino. Z grafiko SmartArt in drugimi funkcijami, na primer s tema, lahko z le nekaj kliki s tipko miške ustvarite slike visoke kakovosti.

Grafiko SmartArt lahko ustvarite v Excelu, PowerPointu, Wordu ali v Outlookovem e-poštnem sporočilu. Čeprav grafike SmartArt ne morete ustvariti v drugih programih sistema Office, jo lahko kopirate in prilepite v te programe kot slike.

Ker so diapozitivi z označenimi seznami pogosto del PowerPointovih predstavitev, lahko med delom v PowerPointu besedilo diapozitiva hitro pretvorite v grafiko SmartArt. Z enim od novih fotocentričnih grafičnih postavitev SmartArt lahko tudi hitro pretvorite slike na PowerPointovem diapozitivu v grafiko SmartArt. Poleg tega lahko v PowerPointovih predstavitvah grafiki SmartArt dodate animacijo.

Ko ustvarite grafiko SmartArt, morate izbrati vrsto, na primer Proces, Hierarhija ali Relacija. Vrsta je podobna kategoriji grafike SmartArt, v vsaki vrsti pa je več različnih postavitev.

Več informacij o ustvarjanju grafike SmartArt.

Na vrh strani

Na kaj je treba pomisliti pri izbiri postavitve

Ko izberete postavitev za grafiko SmartArt, pomislite, kaj želite sporočiti in ali želite informacijo prikazati na določen način. Ker lahko hitro in preprosto preklopite postavitve, preskusite različne postavitve (za vrste), dokler ne najdete takšne, ki najbolje ponazarja vaše sporočilo. Različne vrste in postavitve preskusite tako, da za izhodišče uporabite to tabelo:

Ko preklopite postavitve, se večina besedila in druga vsebina, barve, slog, učinki in oblikovanje besedila samodejno prenesejo v novo postavitev.

Opomba   Ta tabela vam lahko pomaga na začetku, vendar ni izčrpen seznam.

Če želite

Uporabite to vrsto

Prikazati informacije, ki niso v zaporedju

Seznam

Prikazati korake v postopku ali na časovni premici

Proces

Prikazati neprekinjen postopek

Krožni

Ustvariti organigram

Hierarhija

Prikazati drevo odločitev

Hierarhija

Ponazoriti povezave

Relacija

Prikazati, kako so deli povezani s celoto

Matrika

S slikami posredovati ali poudariti vsebino.

Slika

Prikazati sorazmerne relacije z največjo komponento na vrhu ali na dnu

Piramidni

Razmislite tudi o količini besedila, ker količina besedila in število oblik, ki jih potrebujete, pogosto določata najboljšo postavitev. Ali so podrobnosti pomembnejše od točk povzetka ali je ravno obratno? Na splošno so grafike SmartArt najučinkovitejše takrat, ko sta število oblik in količina besedila omejena na ključne točke. Večje količine besedila lahko odvrnejo pozornost od privlačnega videza grafike SmartArt in otežijo vizualno posredovanje sporočila. Kljub temu so na voljo tudi postavitve, ki so primerne za večje količine besedila, na primer Seznam trapezoidov v vrsti Seznam.

V nekaterih postavitvah za grafike SmartArt je število oblik omejeno. V vrsti Relacija je na primer postavitev Puščici nasprotnega ravnotežja namenjena prikazu dveh nasprotujočih si zamisli ali konceptov. Besedilo je lahko le v dveh oblikah, postavitve pa ni mogoče spremeniti tako, da bi bilo prikazanih več zamisli ali konceptov. Če izberete postavitev z omejenim številom oblik, se v podoknu za besedilo ob vsebini, ki ne bo prikazana v grafiki SmartArt, pojavi rdeč X.

Postavitev »Puščici nasprotnega ravnotežja«

Če želite posredovati več kot dve zamisli, preklopite v drugo postavitev, ki ima več kot dve obliki za besedilo, na primer postavitev Osnovna piramida v vrsti Piramidni. Ne pozabite, da spreminjanje postavitev ali vrst lahko spremeni pomen informacij. Postavitev s puščicami, ki kažejo v desno, na primer Osnovni proces v vrsti Proces, ima drugačen pomen kot grafika SmartArt s puščicami, razporejenimi v krogu, na primer Neprekinjen krog v vrsti Krožni. Puščice pomenijo, da postopek poteka v določeni smeri, medtem ko podobna postavitev, ki ima namesto puščic povezujoče črte, pomeni povezavo, ne pa tudi nujno smeri poteka.

Če ne najdete takšne postavitve, kot jo želite, lahko grafiki SmartArt dodate in odstranite oblike ter tako prilagodite strukturo postavitve. V vrsti Proces je na primer postavitev Osnovni proces prikazana s tremi oblikami, za svoj proces pa morda potrebujete le dve obliki ali pa pet oblik. Ko dodate ali odstranite oblike in uredite besedilo, se razporeditev oblik in količina besedila v teh oblikah samodejno posodobita – tako se ohranita izvirni načrt in obroba postavitve za grafiko SmartArt.

Ko izberete postavitev, se pojavi besedilo ograde (na primer [besedilo]). Besedilo ograde se ne natisne in med predstavitvijo v programu PowerPoint ni prikazano. Besedilo ograde lahko zamenjate z lastno vsebino. Oblike z besedilom ograde so vedno prikazane in se natisnejo, če jih ne izbrišete.

Namig   Če se vam zdi, da je vaša grafika SmartArt neizrazita, preklopite v drugačno postavitev, v kateri so podoblike, ali uporabite drugačen slog SmartArt ali barvno različico.

Na vrh strani

Podokno za besedilo

Podokno za besedilo je podokno, ki ga lahko uporabite za vnašanje in urejanje besedila grafike SmartArt. Prikazano je na levi strani grafike SmartArt. Ko vanj dodate vsebino in jo uredite, se grafika SmartArt samodejno posodobi – oblike se po potrebi dodajo ali odstranijo.

Ko ustvarite grafiko SmartArt, se grafika in njeno podokno za besedilo izpolnita z besedilom ograde, ki ga lahko zamenjate s svojimi informacijami. Na vrhu podokna za besedilo lahko uredite besedilo, ki bo prikazano v grafiki SmartArt. Na dnu podokna za besedilo si lahko ogledate dodatne informacije o grafiki SmartArt.

Slika podokna za besedilo, ki prikazuje besedilo prve in druge ravni

V grafiki SmartArt s stalnim številom oblik se prikaže le del besedila iz podokna za besedilo. Besedilo, slike ali druga vsebina, ki ni prikazana, je v podoknu za besedilo označena z rdečim X. Vsebina, ki ni prikazana, je še vedno na voljo, če preklopite v drugo postavitev. Če pa obdržite in zaprete to postavitev, se informacije ne shranijo, da se zaščiti vaša zasebnost.

Podokno za besedilo z rdečim X

Podokno za besedilo deluje kot oris ali označen seznam, ki preslika informacije neposredno v grafiko SmartArt. Vsaka grafika SmartArt določa lastno preslikavo med oznakami v podoknu za besedilo in naborom oblik v grafiki SmartArt.

Če želite v podoknu za besedilo ustvariti novo vrstico označenega besedila, pritisnite tipko ENTER. Če želite v podoknu za besedilo zamakniti vrstico, izberite tisto vrstico, ki jo želite zamakniti, in nato pod Orodja za SmartArt na zavihku Načrt v skupini Ustvarite sliko kliknite Znižaj. Če želite vrstico zamakniti negativno, kliknite Povišaj. V podoknu za besedilo lahko vrstico zamaknete tudi s pritiskom tipke TAB, negativno pa jo zamaknete s tipkama SHIFT+TAB. Vsaka od teh potez posodobi preslikavo med oznakami v podoknu za besedilo in oblikami v postavitvi za grafiko SmartArt. Besedila ni mogoče znižati za več kot eno raven glede na besedilo v vrstici nad njim, prav tako pa ni mogoče ponižati oblike na najvišji ravni.

Če ne vidite orodij za SmartArt ali zavihka Načrt, dvokliknite grafiko SmartArt.

Opomba   Glede na izbrano postavitev je vsaka oznaka v podoknu za besedilo v grafiki SmartArt predstavljena kot nova oblika ali oznaka v obliki. V teh dveh grafikah SmartArt je na primer isto besedilo preslikano različno. V prvem primeru so podoznake predstavljene kot ločene oblike, v drugem primeru pa kot oznake v obliki.

Seznam hierarhije grafike SmartArt z oznakami v podoknu za besedilo in ne v oblikah

Osnovni proces grafike SmartArt z oznakami v podoknu za besedilo kot oznakami v obliki

Če uporabljate postavitev organigrama z obliko pomočnika, označena vrstica označuje obliko pomočnika.

Podokno za besedilo prikazuje oznake upravitelja, podrejenih in pomočnika.

Namig   Če želite prikazati besedilo v enakih oblikah, preklopite v drugo postavitev, ki vse besedilo prikaže kot oznake.

Čeprav je za besedilo v podoknu za besedilo mogoče uporabiti oblikovanje znakov, na primer pisavo, velikost pisave, krepko, ležeče in podčrtano, oblikovanje znakov v njem ni prikazano. Vse spremembe oblikovanja pa so prikazane v grafiki SmartArt.

Ko se velikost pisave v eni obliki skrči, ker vanjo dodate več besedila, se na isto velikost skrči tudi celotno drugo besedilo v preostalih oblikah grafike SmartArt, tako da je videz grafike SmartArt usklajen in dodelan. Ko izberete postavitev, lahko s kazalcem miške pokažete na katerokoli postavitev, ki je prikazana na traku, in si s pomočjo predogleda v živo ogledate, kako bo vsebina videti s to postavitvijo.

Na vrh strani

Slog, barva in učinki za grafiko SmartArt

Pod Orodja za SmartArt na zavihku Načrt sta dve galeriji, ki omogočata hitro spreminjanje videza grafike SmartArt  –Slogi SmartArt in Spremeni barve. Ko s kazalcem miške pokažete na sličico v kateri koli od teh galerij, si lahko ogledate, kako slogi SmartArt ali barvne variacije vplivajo na grafiko SmartArt, ne da bi vam jih bilo treba uporabiti.

Če želite grafiki SmartArt hitro in preprosto dodati dodelano kombinacijo učinkov, uporabite slog SmartArt. Hitri slogi zajemajo polnila oblik, robove, sence, sloge črt, prehajanje ter tridimenzionalno (3D) perspektivo in se uporabijo za celotno grafiko SmartArt. Poleg tega lahko v grafiki SmartArt posamezen slog oblike uporabite za eno ali več oblik.

Druga galerija Spremeni barve ponuja niz različnih možnosti barv za grafiko SmartArt, vsaka pa za oblike v grafiki SmartArt na drugačen način uporabi Barve teme.

Slogi SmartArt in barvne kombinacije so načrtovani tako, da poudarijo vsebino.

Če na primer uporabljate slog SmartArt 3D s perspektivo, vidite vse elemente na isti ravni.

Postavitev organigrama z belim orisom

S slogom SmartArt 3D lahko tudi poudarite časovno premico, ki prehaja v prihodnost.

Osnovna časovnica s ptičjo perspektivo

Namig   Slogi SmartArt 3D, zlasti Prizor, skladen s 3D, lahko pogosto odvrnejo pozornost od sporočila, ki ga želite posredovati, če jih ne uporabljate zmerno. Sloge SmartArt 3D je priporočljivo uporabiti za prvo stran dokumenta ali prvi diapozitiv predstavitve. Preprostejši 3D-učniki, na primer poševni robovi, niso tako moteči, vendar jih je tudi treba zmerno uporabljati.

Če želite v grafiki SmartArt poudariti različne korake vrste Proces, lahko uporabite katero koli kombinacijo pod Barvito.

Postavitev »Osnovni proces« z barvnim obsegom odtenkov barv 5 do 6

Če imate grafiko SmartArt vrste Krožni, lahko uporabite katero koli od možnosti Obseg prehajanja – odtenek n barv, da poudarite krožno gibanje. Te barve prehajajo proti obliki na sredini in se nato vrnejo proti prvi obliki.

Postavitev »Neprekinjen krog« z obsegom prehajanja – odtenek 3

Ko izbirate barve, razmislite o tem, ali želite, da ciljna skupina grafiko SmartArt natisne ali si jo ogleda v spletu. Primarne barve teme so namenjene tiskanju v črno-beli barvi.

Namig   Barvne kombinacije, ki imajo v imenu besedo Prosojno, so najprimernejše za diapozitiv s podobo ali drugim vidnim učinkom, ki ga uporabite za ozadje, če želite poudariti izpopolnjen načrt dokumenta.

Ko grafiko SmartArt vstavite v dokument, se bo ujemala z drugo vsebino v dokumentu. Če spremenite tema dokumenta, se videz grafike SmartArt samodejno posodobi.

Če z vgrajenimi galerijami ne morete dobiti želenega videza, lahko prilagodite skoraj vse dele grafike SmartArt. Če v galeriji slogov SmartArt ni pravih kombinacij polnil, črt in učinkov, lahko uporabite poseben slog oblike ali obliko v celoti prilagodite sami. Če velikost in položaj nista skladna z vašimi željami, lahko obliko poljubno premikate ali ji spremenite velikost. Večino možnosti prilagajanja lahko najdete pod Orodja za SmartArt na zavihku Oblika.

Ko prilagodite grafiko SmartArt, lahko preklopite v drugo postavitev in večina prilagoditev bo ohranjena. Poleg tega lahko na zavihku Načrt v skupini Ponastavi kliknete gumb Ponastavi sliko, če želite odstraniti vse spremembe oblikovanja in začeti znova.

Gumb za ponastavitev slike

Videz grafike SmartArt lahko spremenite s spreminjanjem polnila njene oblike ali besedila, z dodajanjem učinkov, na primer senc, odsevov, sijaja ali mehkih robov, ali z dodajanjem tridimenzionalnih (3D) učinkov, na primer poševnih robov ali vrtenja.

Na vrh strani

Animacija za grafiko SmartArt

Opomba   Animacija je na voljo le za grafike SmartArt, ki so ustvarjene s programom PowerPoint.

Če želite informacije še bolj poudariti ali jih prikazati v korakih, lahko celotni grafiki SmartArt ali pa samo eni obliki dodate animacijo. Ustvarite lahko na primer obliko, ki bo hitro priletela z ene strani zaslona ali pa se bo počasi odtemnila.

Animacije, ki so na voljo, so odvisne od postavitve, ki ste je izbrali za grafiko SmartArt, vedno pa lahko animirate eno obliko ali vse oblike hkrati.

Če želite več informacij o tem, kako grafiki SmartArt v predstavitvi dodati animacijo, si oglejte odsek Animiranje grafike SmartArt.

Na vrh strani

Kako ustvariti grafiko SmartArt

Če želite več informacij o tem, kako ustvariti grafike SmartArt, si oglejte te članke.

Na vrh strani

Velja za: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Spremeni jezik