Vadnica: analiza podatkov vrtilne tabele s podatkovnim modelom v programu Excel 2013

V manj kot eni uri lahko sestavite poročilo vrtilne tabele v Excelu, ki združuje podatke iz več tabel. Prvi del te vadnice vam razloži uvoz in raziskovanje podatkov. V drugi polovici pa z dodatkom Power Pivot natančneje opredelite in razširite podatkovni model, ki se izvaja v ozadju poročila, in se naučite dodajati izračune, hierarhije ter optimizacije za poročila »Power View«.

Začnimo z uvozom nekaterih podatkov.

 1. Prenos vzorčnih podatkov (Contoso V2) za to vadnico. Če želite podrobnosti, si oglejte članek Pridobivanje vzorčnih podatkov za vadnice za DAX in podatkovni model. Ekstrahirajte in shranite podatkovne datoteke na preprosto dostopno mesto, npr. v mapo »Prenosi« ali »Moji dokumenti«.

 2. V Excelu odprite prazen delovni zvezek.

 3. Kliknite Podatki > Pridobi zunanje podatke > Iz programa Access.

 4. Odprite mapo, ki vsebuje vzorčne podatkovne datoteke, in izberite ContosoSales.

 5. Kliknite Odpri. Ker vzpostavljate povezavo z datoteko zbirke podatkov, ki vsebuje več tabel, je prikazano pogovorno okno Izberi tabelo, tako da lahko izberete, katere tabele želite uvoziti.

  Pogovorno okno »Izberi tabelo«

 6. V pogovornem oknu »Izberi tabelo« kliknite Omogoči izbiro več tabel.

 7. Izberite vse tabele in kliknite V redu.

 8. V pogovornem oknu »Uvoz podatkov« kliknite Poročilo vrtilne tabele in nato V redu.

  Opombe: 

  • Morda se še ne zavedate, toda pravkar ste ustvarili podatkovni model. Model je plast integracije podatkov, ki je samodejno ustvarjena, ko uvozite več tabel hkrati ali delate z njimi v poročilu vrtilne tabele.

  • Model je v Excelu večinoma prosojen, a si ga lahko ogledate in ga spreminjate neposredno z dodatkom Power Pivot . V Excelu je prisotnost podatkovnega modela očitna, ko vidite zbirko tabel na seznamu polj vrtilne tabele. Na voljo je več načinov za ustvarjanje modela. Če želite podrobnosti, preberite članek Ustvarjanje podatkovnega modela v Excelu .

Raziskovanje podatkov z vrtilno tabelo

Podatke lahko preprosto raziskujete, če povlečete polja v območja Vrednosti, Stolpci in Vrstice na seznamu polj vrtilne tabele.

 1. Na seznamu polj se pomikajte navzdol, dokler ne najdete tabele FactSales.

 2. Kliknite SalesAmount. Ker gre za številske podatke, Excel samodejno postavi SalesAmount v območje »Vrednosti«.

 3. V »DimDate« povlecite CalendarYear v »Stolpci«.

 4. V »DimProductSubcategory« povlecite ProductSubcategoryName v »Vrstice«.

 5. V »DimProduct« povlecite BrandName v območje »Vrstice« in ga postavite pod podkategorijo.

Vaša vrtilna tabela bi morala biti podobna temu zaslonu.

Vrtilna tabela z vzorčnimi podatki

Z najmanj vloženega truda imate osnovno vrtilno tabelo, ki vključuje polja iz štirih različnih tabel. Preprostost tega opravila so omogočile vnaprej obstoječe relacije med tabelami. Ker so relacije med tabelami obstajale v viru in ste vse tabele uvozili z eno operacijo, je Excel lahko znova ustvaril te relacije v modelu.

Kaj pa, če vaši podatki izvirajo iz različnih virov ali so uvoženi pozneje? Po navadi lahko vključite nove podatke tako, da ustvarite relacije, ki temeljijo na ujemajočih se stolpcih. V naslednjem koraku boste uvozili dodatne tabele in spoznali zahteve in korake za ustvarjanje novih relacij.

Dodajanje več tabel

Če se želite naučiti nastaviti relacije med tabelami, potrebujete dodatne, nepovezane tabele, s katerimi lahko delate. V tem koraku pridobite preostale podatke, uporabljene v tej vadnici, tako da uvozite eno dodatno datoteko zbirke podatkov in prilepite podatke iz dveh drugih delovnih zvezkov.

Dodajanje kategorij izdelkov

 1. V delovnem zvezku odprite nov list. Uporabili ga boste za shranjevanje dodatnih podatkov.

 2. Kliknite Podatki > Pridobi zunanje podatke > Iz programa Access.

 3. Odprite mapo, ki vsebuje vzorčne podatkovne datoteke, in izberite ProductCategories. Kliknite Odpri.

 4. V pogovornem oknu »Uvoz podatkov« izberite Tabela in kliknite V redu.

Dodajanje geografskih podatkov

 1. Vstavite nov list.

 2. Med vzorčnimi podatkovnimi datotekami odprite Geography.xlsx, postavite kazalko v polje A1 in nato pritisnite Ctrl-Shift-End, da izberete vse podatke.

 3. Kopirajte podatke v odložišče.

 4. Prilepite podatke v prazen list, ki ste ga pravkar dodali.

 5. Kliknite Oblikuj kot tabelo in izberite kateri koli slog. Ker ste podatke oblikovali kot tabelo, jo lahko poimenujete, kar bo prišlo prav v enem od poznejših korakov, ko boste določali odnose.

 6. V oknu »Oblikuj kot tabelo« se prepričajte, da je izbrana možnost Moja tabela ima glave. Kliknite V redu.

 7. Tabelo poimenujte Geography. V razdelku Orodja za tabele > Oblikovanje za ime tabele vnesite Geography.

 8. Zaprite datoteko Geography.xlsx, da jo odstranite iz delovnega prostora.

Dodajanje podatkov o trgovinah

 • Ponovite prejšnje korake za datoteko Stores.xlsx in prilepite njeno vsebino v prazen list. Tabelo poimenujte Stores.

Zdaj bi morali imeti štiri liste. List 1 vsebuje vrtilno tabelo, list 2 vsebuje ProductCategories, list 3 vsebuje Geographyin list 4 Stores. Ker ste si vzeli čas in poimenovali vsako tabelo, bo ustvarjanje odnosov v naslednjem koraku veliko preprostejše.

Uporaba polj iz nedavno uvoženih tabel

Polja iz pravkar uvoženih tabel lahko začnete nemudoma uporabljati. Če Excel ne more določiti, kako vključiti polje v poročilo vrtilne tabele, boste pozvani, da ustvarite relacijo med tabelami, ki poveže novo tabelo s tabelo, ki je že del modela.

 1. Na vrhu polj vrtilne tabele kliknite Vse, da si ogledate popoln seznam tabel, ki so na voljo.

 2. Pomaknite se na dno seznama. Tam boste našli nove tabele, ki ste jih pravkar dodali.

 3. Razširite tabelo Stores.

 4. Povlecite StoreName v območje »Filtri«.

 5. Excel vas pozove, da ustvarite relacijo. To obvestilo je prikazano, ker ste uporabili polja iz tabele, ki ni v relaciji z modelom.

 6. Kliknite Ustvari, da odprete pogovorno okno »Ustvari relacijo«.

 7. V razdelku »Tabela« izberite FactTable. V uporabljenih vzorčnih podatkih vsebuje FactTable podrobnosti o prodaji in stroških podjetja Contoso ter ključe do drugih tabel, vključno s kodami trgovin iz datoteke Stores.xlsx, ki ste jo uvozili v prejšnjem koraku.

 8. V možnosti »Stolpec (tuji)« izberite StoreKey.

 9. V možnosti »Povezana tabela« izberite Stores.

 10. V možnosti »Povezani stolpec (primarni)« izberite StoreKey.

 11. Kliknite V redu.

V ozadju Excel sestavlja podatkovni model, ki ga je mogoče uporabljati v celotnem delovnem zvezku v poljubnem številu vrtilnih tabel, vrtilnih grafikonov ali poročil Power View. Ta model temelji na relacijah med tabelami, ki določajo poti za krmarjenje in računanje podatkov v poročilu vrtilne tabele. V naslednjem opravilu boste ročno ustvarili relacije, s katerimi boste povezali podatke, ki ste jih pravkar uvozili.

Dodajanje odnosov

Sistematično lahko ustvarite relacije med tabelami za vse nove tabele, ki jih uvozite. Če souporabljate delovni zvezek s sodelavci, bodo cenili prisotnost vnaprej definiranih relacij, če ne poznajo podatkov v tolikšni meri, kot jih poznate vi.

Pri ročnem ustvarjanju relacij boste hkrati delali z dvema tabelama. V vsaki tabeli boste izbrali stolpce, na podlagi katerih Excel poišče vrstice v relaciji v drugi tabeli.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Povezovanje ProductSubcategory s ProductCategory

 1. V Excelu kliknite Podatki > Relacije > Novo.

 2. V pogovornem oknu »Tabela« izberite DimProductSubcategory.

 3. V možnosti »»Stolpec (tuji)« izberite ProductCategoryKey.

 4. V možnosti »Tabela v relaciji« izberite Table_ProductCategory.accdb.

 5. V možnosti »»Povezani stolpec (primarni)« izberite ProductCategoryKey.

 6. Kliknite V redu.

 7. Zaprite pogovorno okno Upravljanje relacij.

Dodajanje kategorij v vrtilno tabelo

Čeprav je bil podatkovni model posodobljen, da vključuje dodatne tabele in relacije, jih vrtilna tabela še ne uporablja. V tem opravilu boste dodali podatke »ProductCategory« na seznam polj vrtilne tabele.

 1. V poljih vrtilne tabele kliknite Vse, da prikažete tabele, ki obstajajo v podatkovnem modelu.

 2. Pomaknite se na dno seznama.

 3. V območju »Vrstice« odstranite BrandName.

 4. Razširite Table_DimProductCategories.accdb.

 5. Povlecite ProductCategoryName v območje »Vrstice« in ga postavite nad ProductSubcategory.

 6. V poljih vrtilne table kliknite Aktivno, da preverite, ali so tabele, ki ste jih pravkar uporabili, aktivno uporabljene v vrtilni tabeli.

Točka preverjanja: preverite pridobljeno znanje

Zdaj imate vrtilno tabelo, ki vključuje podatke iz več tabel, med katerimi jih je bilo nekaj uvoženih pozneje. Da bi zadeva delovala, ste morali ustvariti relacije med tabelami, ki jih Excel uporablja za korelacijo vrstic. Naučili ste se, da je za iskanje vrstic v relaciji ključno imeti stolpce, ki pridobivajo ujemajoče se podatke. V vzorčnih podatkovnih datotekah vse tabele vključujejo stolpec, ki ga je mogoče uporabiti za ta namen.

Čeprav vrtilna tabela deluje, ste verjetno opazili nekaj zadev, ki bi jih bilo mogoče izboljšati. Zdi se, da vsebuje seznam polj vrtilne tabele dodatne tabele (DimEntity) in stolpce (ETLLoadID), ki niso povezani s poslovanjem podjetja Contoso. Tudi geografskih podatkov še vedno nismo vključili.

V nadaljevanju: ogled in razširitev vašega modela z dodatkom Power Pivot

V naslednjem nizu opravil boste z dodatkom Microsoft Office Power Pivot v programu Microsoft Excel 2013 razširili model. Ugotovili boste, da lahko relacije preprosteje ustvarjate v pogledu diagrama, ki ga ponuja dodatek. Z dodatkom boste ustvarjali izračune in hierarhije, skrivali elemente, ki se ne bi smeli pojaviti na seznamu polj, in optimizirali podatke za dodatno poročanje.

Opomba:  Dodatek Power Pivot v programu Microsoft Excel 2013 je na voljo v izdaji Office Professional Plus. Če želite več informacij, glejte Dodatek Power Pivot v programu Microsoft Excel 2013.

Power Pivot dodate na trak v Excelu tako, da omogočite dodatek Power Pivot.

 1. Pojdite na Datoteka > Možnosti > Dodatki.

 2. V polju Upravljanje kliknite Dodatki COM > Pojdi.

 1. Potrdite polje Microsoft OfficePower Pivot v programu Microsoft Excel 2013 in kliknite V redu.

Na traku se prikaže zavihek Power Pivot.

Dodajanje relacije v pogledu diagrama v dodatku Power Pivot

 1. V Excelu kliknite List3, da ga določite kot aktivni list. List3 vsebuje tabelo »Geography«, ki ste jo prej uvozili.

 2. Na traku kliknite Power Pivot > Dodaj v podatkovni model. Ta korak doda tabelo »Geography« v model. Odpre tudi dodatek Power Pivot, s katerim izvedete preostale korake v tem opravilu.

 3. Opazite lahko, da okno Power Pivot pokaže vse tabele v modelu, vključno s tabelo »Geography«. Kliknite nekaj tabel. V dodatku si lahko ogledate vse podatke, ki jih vaš model vsebuje.

 4. V razdelku »Pogled« okna Power Pivot kliknite Pogled diagrama.

 5. Z drsnim trakom prilagodite velikost diagrama, tako da lahko vidite vse njegove predmete. Opazili boste, da dve tabeli nista povezani s preostankom diagrama: DimEntity in Geography.

 6. Z desno tipko miške kliknite DimEntity in kliknite Izbriši. Ta tabela je element iz izvirne zbirke podatkov in ni obvezna v modelu.

 7. Povečajte tabelo Geography, da si ogledate vsa njena polja. Za povečavo tabelnega diagrama lahko uporabite drsnik.

 8. Opazite lahko, da ima tabela »Geography« ključ GeographyKey. Ta stolpec vsebuje vrednosti, ki enolično prepoznajo vsako vrstico v tabeli »Geography«. Poskusite ugotoviti, ali druge tabele v modelu tudi uporabljajo ta ključ. Če ga uporabljajo, lahko ustvarimo relacijo, ki poveže tabelo »Geography« s preostalimi tabelami v modelu.

 9. Kliknite Najdi.

 10. V polje »Iskanje metapodatkov« vnesite GeographyKey.

 11. Večkrat kliknite Nadaljuj iskanje. V tabelah Geography in Stores se prikaže GeographyKey.

 12. Prestavite tabelo »Geography« tako, da je poleg tabele »Stores«.

 13. Stolpec GeographyKey v tabeli »Stores« povlecite do stolpca GeographyKey v tabeli »Geography«. Power Pivot med stolpcema nariše črto in tako pokaže relacijo.

S tem opravilom ste se naučili nove tehnike dodajanja tabel in ustvarjanja odnosov. Dobili ste popolnoma integriran model, kjer so vse tabele povezane in na voljo v vrtilni tabeli v listu 1.

Namig:  V pogledu diagrama so številni diagrami tabel v celoti razširjeni in prikazujejo stolpce, kot so »ETLLoadID«, »LoadDate« in »UpdateDate«. Ta določena polja so elementi iz izvirnega podatkovnega skladišča podjetja Contoso, ki so dodani kot podpora za pridobivanje podatkov in operacije nalaganja. Ne potrebujete jih v modelu. Če se jih želite znebiti, označite polje in ga kliknite z desno tipko miške in kliknite Izbriši .

Ustvarjanje izračunanega stolpca

V dodatku Power Pivot lahko uporabite jezik DAX (Data Analysis Expressions) za dodajanje izračunov. V tem opravilu boste izračunali skupni dobiček in dodali izračunani stolpec, ki se sklicuje na podatkovne vrednosti iz drugih tabel. Pozneje boste videli, kako uporabiti stolpce, na katere se sklicuje, za poenostavitev modela.

 1. V oknu Power Pivot preklopite nazaj na pogled podatkov.

 2. Preimenujte tabelo Table_ProductCategories accdb. Na to tabelo se boste sklicevali, zato bo krajše ime poenostavilo branje izračunov. Z desno tipko miške kliknite ime tabele, nato kliknite Preimenuj, vnesite ProductCategories in pritisnite Enter.

 3. Izberite tabelo FactSales.

 4. Kliknite Oblika > Stolpci > Dodaj.

 5. V vnosno vrstico nad tabelo vnesite to formulo. Funkcija samodokončanja vam pomaga pri vnosu popolnoma določenih imen stolpcev in tabel ter navaja funkcije, ki so na voljo. Lahko pa le preprosto kliknete stolpec in Power Pivot doda ime stolpca v formulo.

  = [ZnesekProdaje] - [SkupajStroški] - [VrnjenZnesek]

 6. Ko dokončate sestavljanje formule, pritisnite Enter, da sprejmete formulo.

  V izračunanem stolpcu se napolnijo vrednosti za vse vrstice. Če se pomaknete navzdol po tabeli, boste opazili, da lahko imajo vrstice za ta stolpec različne vrednosti, odvisno od podatkov v vsaki vrstici.

 7. Preimenujte stolpec tako, da z desno tipko miške kliknete CalculatedColumn1 in izberete Preimenuj stolpec. Vnesite Dobiček in pritisnite Enter.

 8. Zdaj izberite tabelo DimProduct .

 9. Kliknite Oblika > Stolpci > Dodaj.

 10. V vnosni vrstici nad tabelo vnesite naslednjo formulo.

  = RELATED(ProductCategories[ImeKategorijeIzdelka])

  Funkcija RELATED vrne vrednost iz tabele v relaciji. V tem primeru vključuje tabela »ProductCategories« imena kategorij izdelkov, ki bodo uporabna v tabeli »DimProduct«, ko sestavite hierarhijo, ki vključuje informacije o kategoriji. Če želite več informacij o tej funkciji, si oglejte članek Funkcija RELATED (DAX).

 11. Ko dokončate sestavljanje formule, pritisnite Enter, da sprejmete formulo.

  V izračunanem stolpcu se napolnijo vrednosti za vse vrstice. Če se pomaknete navzdol po tabeli, boste opazili, da ima zdaj vsaka vrstica ime kategorije izdelkov.

 12. Preimenujte stolpec tako, da z desno tipko miške kliknete CalculatedColumn1 in izberete Preimenuj stolpec. Vnesite ProductCategory in pritisnite Enter.

 13. Kliknite Oblika > Stolpci > Dodaj.

 14. V vnosno vrstico nad tabelo vnesite to formulo in pritisnite Enter, da sprejmete formulo.

  = RELATED(DimProductSubcategory[ImePodkategorijeIzdelka])

 15. Preimenujte stolpec tako, da z desno tipko miške kliknete CalculatedColumn1 in izberete Preimenuj stolpec. Vnesite ProductSubcategory in pritisnite Enter.

Ustvarjanje hierarhije

Večina modelov vključuje podatke, ki so del hierarhije. Med pogostimi primeri so koledarski podatki, geografski podatki in kategorije izdelkov. Ustvarjanje hierarhij je uporabno, ker vam omogoča, da v poročilo povlečete en element (hierarhijo), namesto da bi morali vsakič znova združevati in razvrščati ista polja.

 1. V orodju Power Pivot preklopite na pogled diagrama. Razširite tabelo DimDate, da boste bolje videli vsa njena polja.

 2. Pridržite tipko Ctrl ter kliknite stolpce CalendarYear, CalendarQuarter in CalendarMonth (pomakniti se boste morali navzdol po tabeli).

 3. Ko so izbrani trije stolpci, z desno tipko miške kliknite enega od njih in kliknite Ustvari hierarhijo. Na dnu tabele je ustvarjeno nadrejeno vozlišče hierarhije »Hierarhija 1«, izbrani stolpci pa so kopirani v hierarhijo kot podrejena vozlišča.

 4. Za novo ime nove hierarhije vnesite Dates.

 5. Dodajte stolpce FullDateLabel v hierarhijo. Z desno tipko miške kliknite FullDateLabel in izberite Dodaj v hierarhijo. Izberite Date. FullDateLabel vsebuje popoln datum, vključno z letom, mesecem in dnevom. Prepričajte se, da je FullDateLabel prikazan na koncu hierarhije. Zdaj imate večravensko hierarhijo, ki vključuje leto, četrtletje, mesec in posamezne koledarske dneve.

 6. Še vedno v pogledu diagrama se pomaknite na tabelo DimProduct in nato kliknite gumb Ustvari hierarhijo v njeni glavi. Na dnu tabele se pojavi prazno nadrejeno vozlišče hierarhije.

 7. Za novo ime nove hierarhije vnesite Product Categories.

 8. Če želite ustvariti podrejena vozlišča hierarhije, povlecite ProductCategory in ProductSubcategory na hierarhijo.

 9. Z desno tipko miške kliknite ProductName in izberite Dodaj v hierarhijo. Izberite Product Categories.

Zdaj, ko poznate nekaj novih načinov za izdelavo hierarhije, jih lahko uporabimo v vrtilni tabeli.

 1. Pojdite nazaj v Excel.

 2. Na listu1 (to je list, ki vsebuje vrtilno tabelo) odstranite polja v območju »Vrstice«.

 3. Nadomestite jih z novo hierarhijo Product Categories v tabeli DimProduct.

 4. Na podoben način nadomestite CalendarYear v območju »Stolpci« s hierarhijo Dates v tabeli DimDate.

Ko raziskujete podatke, lahko preprosto vidite prednosti uporabe hierarhij. Neodvisno lahko razširjate in zapirate različna območja vrtilne tabele in tako bolje nadzirate porabo prostora, ki je na voljo. Še več, če dodate eno hierarhijo za »Vrstice« in »Stolpce«, se nemudoma pokaže obsežna raven z več podrobnostmi in za tak učinek vam ni treba zlagati več polj.

Skrivanje stolpcev

Ustvarili ste hierarhijo kategorij izdelkov in jo vstavili v tabelo DimProduct, zato na seznamu polj vrtilne tabele več ne potrebujete DimProductCategory ali DimProductSubcategory. V tem opravilu se boste naučili, kako lahko skrijete odvečne tabele in stolpce, ki zasedajo prostor na seznamu polj vrtilne tabele. S skrivanjem tabel in stolpcev lahko izboljšate izkušnjo poročanja, ne da bi to vplivalo na model, ki omogoča odnose med podatki in izračune.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Skrijete lahko posamezne stolpce, obseg stolpcev ali celotno tabelo. Imena tabel in stolpcev se obarvajo sivo, kar pomeni, da so skriti pred odjemalci za poročanje, ki uporabljajo model. Skriti stolpci so v modelu obarvani sivo, kar označuje njihovo stanje, hkrati pa ostanejo vidni v pogledu podatkov, da lahko še naprej delate z njimi.

 1. Prepričajte se, da je v dodatku Power Pivot izbran pogled podatkov.

 2. Med zavihki na dnu z desno tipko miške kliknite DimProductSubcategory in izberite Skrij pred orodji za odjemalce.

 3. Enako naredite za ProductCategories.

 4. Odprite tabelo DimProduct.

 5. Z desno tipko miške kliknite spodnje stolpce in nato kliknite Skrij pred orodji za odjemalce:

  • KljučIzdelka

  • OznakaIzdelka

  • PodkategorijaIzdelka

 6. Izberite več bližnjih stolpcev hkrati. Začnite s ClassID in končajte pri ProductSubcategory. Skrijte jih s klikom desne tipke miške.

 7. Enako naredite za druge tabele in odstranite številke ID, ključe ali druge podrobnosti, ki jih v tem poročilu ne boste uporabili.

Če si želite ogledati razliko, preklopite nazaj v Excel na List1, ki vsebuje seznam polj vrtilne tabele. Število tabel se je zmanjšalo in DimProduct vključuje le tiste elemente, za katere je bolj verjetno, da jih boste uporabili pri analizi prodaje.

Ustvarjanje poročila Power View

Poročila vrtilne tabele niso edina vrsta poročil, ki izkoriščajo prednosti podatkovnega modela. Z modelom, ki ste ga pravkar sestavili, lahko dodate list Power View in preizkusite nekaj postavitev, ki jih ponuja.

 1. V Excelu kliknite Vstavljanje > Power View.

  Opomba:  Če prvič uporabljate Power View v tej napravi, ste pozvani, da omogočite dodatek in najprej namestite Silverlight.

 2. V poljih Power View kliknite puščico poleg tabele FactSales in kliknite SalesAmount.

 3. Razširite tabelo »Geography« in kliknite RegionCountryName.

 4. Na traku kliknite Zemljevid.

 5. Pojavi se poročilo zemljevida. Če želite prilagoditi njegovo velikost, povlecite vogal. Na zemljevidu prikazujejo modri krogi različnih velikosti rezultate prodaje za različne države ali regije.

Optimizacija za poročanje Power View

Nekaj manjših sprememb v modelu povzroči pristnejše odzive pri oblikovanju poročila Power View. V tem opravilu boste dodali URL-je spletnih mest za več izdelovalcev, nato pa razporedili te podatke kot spletni URL, da je naslov URL prikazan kot povezava.

Najprej dodajte URL-je v svoj delovni zvezek.

 1. V Excelu odprite nov list in kopirajte te vrednosti:

Spletni naslov izdelovalca

ID izdelovalca

http://www.contoso.com

Contoso, LTD

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam, Inc.

 1. Oblikujte celice kot tabelo in poimenujte tabelo URL.

 2. Ustvarite relacijo med tabelo URL in tabelo, ki vsebuje imena izdelovalcev, DimProduct:

  1. Kliknite Podatki > Relacije. Prikazano je pogovorno okno »Ustvari relacijo«.

  2. Kliknite Novo.

  3. V razdelku »Tabela« izberite DimProduct.

  4. V razdelku »Stolpec« izberite Izdelovalec.

  5. V razdelku »Tabela v relaciji« izberite URL.

  6. V razdelku »Stolpec v relaciji (primarni)« izberite ManufacturerID.

Če želite primerjati rezultate prej in pozneje, začnite novo poročilo Power View in v poročilo dodajte FactSales | SalesAmount, dimProduct | Izdelovalec in URL | ManufacturerURL. Opazite lahko, da so URL-ji prikazani kot statično besedilo.

Upodabljanje spletnega naslova kot aktivne hiperpovezave zahteva kategorizacijo. Če želite stolpec razporediti, uporabite Power Pivot.

 1. V dodatku Power Pivot tapnite Spletni naslov.

 2. Izberite ManufacturerURL.

 3. Kliknite Napredno > Lastnosti poročanja > Kategorija podatkov: Nerazvrščeno.

 4. Kliknite puščico dol.

 5. Izberite Spletni URL.

 6. V Excelu kliknite Vstavljanje > Power View.

 7. V poljih Power View izberite FactSales | SalesAmount, dimProduct | Izdelovalec in URL | ManufacturerURL. Tokrat so URL-ji prikazani kot dejanske hiperpovezave.

Med ostalimi optimizacijami funkcije Power View sta tudi določanje privzetega polja, nastavljenega za vsako tabelo, in nastavljanje lastnosti, ki določajo, ali naj bodo vrstice ponavljajočih se podatkov združene ali v seznam uvrščene posamezno. Če želite več informacij, glejte Konfiguriranje privzetega polja za poročila funkcije Power View in Konfiguriranje lastnosti delovanja tabele za poročila funkcije Power View.

Ustvarjanje izračunanih polj

V drugem opravilu raziščite podatke z vrtilno tabelo, ki ste jo kliknili v polju »SalesAmount« na seznamu polj vrtilne tabele. Ker je »SalesAmount« številski stolpec, je bil samodejno postavljen na območje »Vrednosti« v vrtilni tabeli. Vsota »SalesAmount« je bila pripravljena za izračun zneskov prodaje, ne glede na uporabljene filtre. V tem primeru najprej niso bili uporabljeni filtri, nato pa so uporabljeni »CalendarYear«, »ProductSubcategoryName« in »BrandName«.

Dejansko ste ustvarili posredno izračunano polje, zaradi česar je preprosteje analizirati zneske prodaje iz tabele »FactSales« v primerjavi z drugimi polji, kot so kategorija izdelka, območje in datumi. Posredna izračunana polja ustvari Excel, ko povlečete polje v območje »Vrednosti« ali ko kliknete številsko polje, kot ste to naredili pri »SalesAmount«. Posredna izračunana polja so formule, ki uporabljajo standardne funkcije združevanja, kot so SUM, COUNT in AVERAGE, in so samodejno ustvarjena.

Obstajajo tudi druge vrste izračunanih polj. V dodatku Power Pivot lahko ustvarite neposredna izračunana polja. V nasprotju s posrednimi izračunanimi polji, ki jih je mogoče uporabiti le v vrtilni tabeli, v kateri so ustvarjeni, je neposredna izračunana polja mogoče uporabiti v kateri koli vrtilni tabeli v delovnem zvezku ali v katerem koli poročilu, ki uporablja podatkovni model kot podatkovni vir. V neposrednih izračunanih poljih, ustvarjenih v dodatku Power Pivot, lahko uporabite samodejno vsoto, da samodejno ustvarite izračunana polja, ki uporabljajo standardna združevanja, ali pa ustvarite svojo s formulo, ki je bila ustvarjena z jezikom DAX (Data Analysis Expressions).

Kot si lahko predstavljate, vam ustvarjanje izračunanih polj pomaga pri analizi podatkov na več načinov, zato se jih naučimo ustvarjati.

Ustvarjanje izračunanih polj v dodatku Power Pivot je preprosto, če uporabite možnost Samodejna vsota.

 1. V tabeli FactSales kliknite stolpec Dobiček.

 2. Kliknite Izračuni > Samodejna vsota. Opazite lahko novo izračunano polje z imenom Vsota dobičkov, ki je bilo samodejno ustvarjeno v celici v območju za izračunavanje, ki je neposredno pod stolpcem Dobiček.

 3. V Excelu na listu1, na seznamu polj v razdelku FactSales kliknite Vsota dobičkov.

To je to. To je vse, kar potrebujete za ustvarjanje izračunanega polja s standardnim združevanjem v dodatku Power Pivot. Kot lahko vidite, ste v le nekaj minutah ustvarili izračunano polje »Vsota dobičkov« in ga dodali v vrtilno tabelo, zaradi česar je mogoče preprosteje analizirati dobičke glede na uporabljene filtre. V tem primeru je »Vsota dobičkov« filtrirana po hierarhijah»Kategorija izdelka« in »Datumi«.

Kaj pa, če morate izvesti podrobnejšo analizo, kot je analiza številk prodaje za določen kanal, izdelek ali kategorijo? Zanje boste morali ustvariti novo izračunano polje, ki šteje število vrstic, eno za posamezno prodajo v tabeli »FactSales«, odvisno od uporabljenih filtrov.

 1. V tabeli FactSales kliknite stolpec SalesKey.

 2. V razdelku Izračuni kliknite puščico dol pri možnosti Samodejna vsota > Count.

 3. Novo izračunano polje preimenujete tako, da v območju za izračunavanje z desno tipko miške kliknete Štetje ključev »SalesKey« in izberete Preimenuj. Vnesite Count in nato pritisnite ENTER.

 4. V Excelu na listu1, na seznamu polj v razdelku FactSales kliknite Count.

Opazite lahko, da je nov stolpec, Count, dodan v vrtilno tabelo in prikaže številke prodaje, odvisno od uporabljenih filtrov. Podobno kot pri izračunanem polju »Vsota dobičkov« vidite, da je »Count« filtriran s hierarhijama »Kategorija izdelka« in »Datumi«.

Pa ustvarimo še enega. Tokrat boste ustvarili izračunano polje, ki izračuna odstotek celotne prodaje za določen kontekst ali filter. Toda v nasprotju s prejšnjimi izračunanimi polji, ki ste jih ustvarili s samodejno vsoto, boste tokrat formulo vnesli ročno.

 1. V tabeli FactSales v območju za izračunavanje kliknite prazno celico. Namig: Zgornja leva celica je odličen prostor, kjer lahko začnete postavljati svoja izračunana polja. Tam jih preprosteje najdete. V območju za izračunavanje se lahko premikate po katerem koli izračunanem polju.

 2. V vnosno vrstico vnesite in uporabite »IntelliSense«, da ustvarite to formulo: Percentage of All Products:=[Count]/CALCULATE([Count], ALL(DimProduct))

 3. Pritisnite ENTER, da sprejmete formulo.

 4. V Excelu na listu1, na seznamu polj v razdelku FactSales kliknite Odstotek vseh izdelkov.

 5. V vrtilni tabeli večkrat izberite stolpce Odstotek vseh izdelkov.

 6. Na zavihku Osnovno kliknite Število > Odstotek. Uporabite dve decimalni mesti, da oblikujete vsak nov stolpec.

Novo izračunano polje izračuna odstotek celotne prodaje za podan kontekst filtra. V tem primeru sta kontekst filtra še vedno hierarhiji »Kategorija izdelka« in »Datumi«. Vidite lahko na primer, da se je z leti povečal odstotek celotne prodaje izdelkov za računalnike.

Ustvarjanje formul za izračunane stolpce in izračunana polja bo precej preprosto, če znate ustvarjati Excelove formule. Ne glede na to, ali ste seznanjeni z Excelovimi formulami ali ne, se lahko naučite osnov formul DAX v lekcijah članka Hitri začetek: Učenje osnov DAX v 30. minutah.

Shranjevanje dela

Shranite delovni zvezek, da ga lahko uporabite pri drugih vadnicah ali nadaljnjih razlagah.

Naslednji koraki

Čeprav lahko podatke preprosto uvažate iz Excela, lahko to velikokrat naredite hitreje in učinkoviteje z dodatkom Power Pivot. Podatke, ki jih uvažate, lahko filtrirate in izločite stolpce, ki jih ne potrebujete. Izberete lahko, ali naj podatke pridobiva graditelj poizvedb ali ukaz poizvedbe. Za naslednji korak preberite več o teh nadomestnih pristopih: Pridobivanje podatkov iz vira podatkov v dodatku Power Pivot in Uvoz podatkov iz storitev Analysis Services ali dodatka Power Pivot.

Poročanje Power View je zasnovano tako, da deluje s podatkovnimi modeli, podobnimi temu, ki ste ga pravkar zgradili. Preberite več o bogatih ponazoritvah podatkov, ki jih Power View prinaša programu Excel: Zagon funkcije Power View v programu Excel 2013 in Power View: raziskujte, ponazarjajte in predstavljajte svoje podatke.

Poskusite izboljšati podatkovni model, da pridobite boljša poročila Power View, in sicer tako, da sledite članku Vadnica: Optimizirajte podatkovni model za poročanje Power View

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×