Uvoz s SharePointovega seznama ali povezovanje z njim

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če oddelek ali delovna skupina za medsebojno komuniciranje in sodelovanje uporablja različico storitev Windows SharePoint Services 2.0 ali novejšo različico, boste morda naleteli na scenarije, ko boste morali delati s SharePointovimi seznami v programu Microsoft Office Access 2007, če boste želeli izkoristiti prednosti njegovih obogatenih funkcij za poizvedovanje in poročanje.

Seznam je mogoče vnesti v program Office Access 2007 na dva načina – z uvozom ali s povezavo. V tem članku so opisani koraki za uvoz iz in povezavo do SharePointovega seznama.

Kaj želite narediti?

Uvoz SharePointovega seznama

Povezava do SharePointovega seznama

Uvoz SharePointovega seznama

Z uvozom SharePointovega seznama se v Accessovi zbirki podatkov ustvari kopija seznama. Med operacijo uvoza je mogoče določiti sezname, ki jih želite kopirati, in za vsak seznam je mogoče določiti, ali želite uvoziti celoten seznam ali samo določen pogled.

Uvažanje ustvari tabelo v Accessu, in nato kopira stolpcev in elemente iz izvornega seznama (ali pogled) v tej tabeli kot polja in zapisi.

Na koncu operacije uvoza se je mogoče odločiti za shranjevanje podrobnosti operacije uvoza kot specifikacije. Uvozna specifikacija vam omogoča ponavljanje operacije uvoza pozneje, ne da bi pri tem morali vsakokrat ponoviti korake čarovnika za uvoz.

Običajni scenariji za uvoz seznamov v Access

Navadno uvažate SharePointov seznam v Accessovo zbirko podatkov iz teh razlogov:

 • Trajno želite premakniti seznam, na primer seznam stikov, v Accessovo zbirko podatkov, ker ga na SherePointovem mestu ne potrebujete več. Seznam je mogoče uvoziti v Access in ga nato izbrisati s SharePointovega mesta.

 • Oddelek ali delovna skupina uporablja Access, vi pa ste občasno usmerjeni na SharePointov seznam za dodatne podatke, ki jih je potrebno spojiti v eni od zbirk podatkov.

V teh korakih je razloženo, kako SharePointov seznam uvoziti v zbirko podatkov.

Priprava na operacijo uvoza

 1. Poiščite SharePointovo mesto s seznami, ki jih želite kopirati, in si zabeležite naslov mesta.

  Veljaven internetni naslov se začne s http://, nadaljuje z imenom strežnika in konča s potjo do določene strani v strežniku.

 2. Določite sezname, ki jih želite kopirati v zbirko podatkov, in se odločite, ali želite kopirati celoten seznam ali samo določen pogled. Z eno operacijo je mogoče uvoziti več seznamov, vendar je mogoče uvoziti samo en pogled vsakega seznama. Če je potrebno, ustvarite pogled, ki vsebuje samo stolpce in elemente, ki jih želite.

  Opomba : Anket in razprav ni mogoče uvoziti.

 3. Preglejte stolpce v izvornem seznamu ali pogledu. V tej tabeli je razloženo, kaj je potrebno upoštevati pri uvažanju različnih elementov.

Element

Kaj je potrebno upoštevati

Stolpci

Access ne podpira več kot 256 polj v tabeli, zato uvozi samo prvih 256 stolpcev. Če se želite tej težavi izogniti, ustvarite pogled in mu dodajte samo želene stolpce. Zagotovite, da skupno število stolpcev ne bo preseglo 256.

Mape

Vsaka mapa na SharePointovem seznamu ali v pogledu je v Accessovi tabeli vidna kot zapis. Tudi elementi v mapi so vidni kot zapisi, neposredno pod zapisom ustrezne mape.

Stolpci za iskanje

Če izvorni stolpec za iskanje išče vrednosti na drugem seznamu, imate dve možnosti:

 • Uvozite vrednosti za prikaz kot del polja. V tem primeru vam ni potrebno uvoziti seznama v relaciji.

 • Ukažite ciljnemu polju, naj poišče drugo tabelo. Če zbirka podatkov ne vsebuje tabele, ki posreduje vrednosti za iskanje, morate uvoziti tudi seznam v relaciji.

Opomba : Vrsta izvornega stolpca »Oseba« ali »Skupina« je posebna vrsta stolpca za iskanje, ki išče vrednosti na seznamu informacij o uporabniku. Zato se morate odločiti, ali želite seznam informacij o uporabniku uvoziti skupaj z drugimi seznami.

Izračunani stolpci

Rezultati v izračunanem stolpcu so kopirani v polje, katerega podatkovni tip je odvisen od podatkovnega tipa izračunanega rezultata. Izraz za izvedbo izračuna ni kopiran.

Priloge

Stolpec priloge seznama je kopiran v polje »Priloge«.

Relacije

Ko je operacija uvoza končana, Access relacij med povezanimi tabelami ne ustvari samodejno. Relacije med različnimi novimi in obstoječimi tabelami morate ustvariti ročno, tako da uporabite možnosti na kartici Relacije. Za prikaz kartice Relacije:

Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Pokaži/Skrij kliknite relacije. Slika gumba

Stolpci z več vrednostmi

V stolpec vrste »Izbira« ali »Iskanje« lahko vnesete več vrednosti. Ko uvozite stolpec, ki podpira več vrednosti, Access ustvari stolpec, ki podpira več vrednosti.

Obogateno besedilo

Stolpci, ki vsebujejo obogateno besedilo, so v Access uvoženi kot polja z zapiski. Lastnost Oblika besedila polja z zapiskom je nastavljena na Obogateno besedilo. Oblika se ohrani.

 1. Določite zbirko podatkov, kamor želite uvoziti sezname.

  Preverite, ali imate potrebna dovoljenja za dodajanje podatkov zbirki podatkov. Če podatkov ne želite shraniti v nobeno od obstoječih zbirk podatkov, ustvarite prazno zbirko podatkov, tako da kliknete gumb Microsoft Office Podoba gumba in nato še Nov.

 2. Preglejte tabele v zbirki podatkov.

  Z operacijo uvoza ustvarite tabelo z istim imenom, kot ga ima SharePointov seznam. Če je to ime že v uporabi, Access novemu imenu tabele doda »1« – na primer »Vsebina1«. (Če je ime »Vsebina1« že v uporabi, bo Access ustvaril »Vsebina2« itd.)

  Opomba : Access nikoli ne prepiše tabele v ciljni zbirki podatkov kot del operacije uvoza. Obstoječi tabeli ne morete dodati vsebine seznama ali pogleda.

Uvoz podatkov

 1. Odprite ciljno zbirko podatkov.

  Na zavihku Zunanji podatki v skupini uvoz kliknite SharePointov seznam. Slika gumba

 2. V čarovniku določite naslov izvornega mesta.

 3. Kliknite Uvozite izvorne podatke v novo tabelo v trenutni zbirki podatkov in nato kliknite Naprej.

 4. S seznama, ki ga čarovnik prikaže, izberite sezname, ki jih želite uvoziti.

 5. V stolpcu elementi za uvoz izberite pogled, ki jih želite za vsak izbrani seznam. Izberite za Vse elemente pogled (na primer Vse elemente, Vsi stikiali Vsi dokumenti), če želite uvoziti celoten seznam.

 6. Potrditveno polje, označeno z Uvozi vrednosti za prikaz namesto ID-jev za polja, ki iščejo po vrednostih, shranjenih v drugem seznamu, nadzira, kateri podatki so uvoženi za stolpce za iskanje na izbranih seznamih. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite uvoziti vrednosti za prikaz kot del polja, izberite potrditveno polje. V tem primeru polje ne bo iskalo po vrednostih, shranjenih v drugi tabeli.

  • Če želite, da bo ciljno polje iskalo po vrednostih, shranjenih v drugi tabeli, pustite polje prazno. S tem boste kopirali ID-je vrstic vrednosti za prikaz v ciljno polje. ID-ji so potrebni za določanje polja za iskanje v Accessu.

   Ko uvažate ID-je, morate uvoziti sezname, ki trenutno posredujejo vrednosti za stolpce za iskanje (razen če ciljna zbirka podatkov že vsebuje tabele, ki bi lahko služile kot tabele za iskanje).

 7. Opomba : Ne pozabite, da operacija uvoza ID-je namesti v ustrezno polje, ne nastavi pa vseh potrebnih lastnosti, da polje deluje kot polje za iskanje. Koraki za nastavitev lastnosti za iskanje za polje so opisani pod Nastavite polja za iskanje v odseku Povezana opravila v tem članku.

 8. Kliknite V redu.

Access uvozi sezname in prikaže stanje operacije na zadnji strani čarovnika. Če načrtujete operacijo uvoza ponoviti, shranite podrobnosti kot uvozno specifikacijo. Pojdite na naslednje korake, če želite dokončati opravilo.

Shranjevanje nastavitev za uvoz kot specifikacijo

 1. Na zadnjem zaslonu čarovnika izberite potrditveno polje Shrani korake izvoza.

  Pojavi se seznam dodatnih kontrolnikov.

 2. V polje Shrani kot vnesite ime za uvozno specifikacijo. Po izbiri vnesite opis v polje Opis.

 3. Če želite izvesti operacijo v fiksnih intervalih (na primer tedensko ali mesečno), izberite potrditveno polje Ustvari Outlookovo opravilo. To bo ustvarilo opravilo programa Microsoft Office Outlook 2007, ki vam bo omogočilo zagon specifikacije.

 4. Kliknite Shrani uvoženo.

Konfiguriranje Outlookovega opravila

Če ste v prejšnjem postopku izbrali potrditveno polje Ustvari Outlookovo opravilo, Access zažene Outlook in prikaže novo opravilo. Upoštevajte te korake, če želite konfigurirati opravilo.

Opomba : Če Outlook ni nameščen, Access prikaže sporočilo o napaki. Če Outlook ni ustrezno konfiguriran, se zažene čarovnik za konfiguracijo Outlooka. Sledite navodilom čarovnika, če želite konfigurirati Outlook.

 1. V oknu okno za Uvoz – opravilo v Outlooku preglejte in spremenite nastavitve opravila, na primer rok in opomnik.

  Če želite, da se opravilo ponavlja, kliknite Ponavljanje. Ta slika prikazuje razporejevalnik opravil z nekaj običajnimi nastavitvami:

  Razporejevalnik Outlookovih opravil

  Če želite informacije o razporejanju Outlookovih opravil, si oglejte članek Razporejanje uvoza ali izvoza.

 2. Ko končate nastavljanje, kliknite Shrani in zapri.

Zagon shranjenega opravila

 1. V Outlookovem podoknu za krmarjenje kliknite Opravila in nato dvokliknite opravilo, ki ga želite zagnati.

 2. Na kartici Opravilo v skupini Microsoft Office Access kliknite Zaženi uvažanje Slika gumba .

 3. Preklopite nazaj v Access in odprite uvoženo tabelo v pogledu podatkovnega lista. Preverite, ali so bila uvožena vsa polja in zapisi in da ni nobenih napak. Preklopite v pogled podatkovnega lista, če želite pregledati podatkovni tip in druge lastnosti polja.

Povezana opravila

Po dokončani operaciji uvoza, izvedite nekaj dodatnih opravil:

Preverite podatkovne tipe    Access izbere primeren podatkovni tip za vsako polje, ki ustreza izvornemu stolpcu. Če želite videti seznam, kako se Accessovi podatkovni tipi in podatkovni tipi storitev Windows SharePoint Services preslikajo drug v drugega med uvozom ali povezavo, in katere nastavitve polj so uvožene za vsak podatkovni tip, si oglejte Kako se podatkovni tipi storitev Windows SharePoint Services preslikajo v Accessove podatkovne tipe v nadaljevanju tega članka.

Preiščite dodatna polja    Gleda na to, na kateri vrsti seznama temelji tabela, boste morda v tabeli opazili nekaj dodatnih polj (na primer »Urejanje«, »Spremenjeno« in »Vrsta«). Če želite več informacij o teh poljih in o informacijah, ki jih vsebujejo, si oglejte pomoč za storitve Windows SharePoint Services. Če teh polj v Accessovi zbirki podatkov ne potrebujete, jih je mogoče varno izbrisati.

Nastavite polja za iskanje    Če ste uvozili ID-je za stolpce za iskanje, morate ročno nastaviti lastnosti za iskanje ustreznih polj.

 1. V pogledu načrta tabele na seznamu polja Podatkovni tip kliknite Čarovnik za iskanje.

 2. V čarovniku sprejmite privzeto izbiro (Želim, da stolpec za iskanje poišče vrednosti v tabeli ali poizvedbi) in kliknite Naprej.

 3. Izberite tabelo ali poizvedbo, ki bo posredovala vrednosti za iskanje za polje, in nato kliknite Naprej.

  Ta tabela je lahko na novo uvožena tabela ali obstoječa tabela.

 4. V podoknu Seznam polj izberite polje z ID-jem in polje, ki vsebuje vrednosti za iskanje, in nato kliknite Naprej.

 5. Določite vrstni red razvrščanja in kliknite Naprej.

 6. Kliknite Dokončaj.

Na vrh strani

Povezava do SharePointovega seznama

Povezovanje vam omogoča povezavo do podatkov v drugem programu, ne da bi podatke morali uvoziti, da lahko gledate in urejate najnovejše podatke v izvirnem programu in vaši Accessovi zbirki podatkov, ne da bi pri tem morali ohranjati kopijo podatkov v Accessu. Če SharePointovega seznama ne želite kopirati v Accessovo zbirko podatkov, ampak namesto tega želite zagnati poizvedbe in urejati poročila, ki temeljijo na vsebini seznama, se namesto uvoza raje odločite za povezavo.

Ko se povežete do SharePointovega seznama, Access ustvari novo tabelo, pogosto imenovana povezana tabela, ki odraža zgradbo in vsebino izvornega seznama. V nasprotju z uvozom, povezovanje ustvari povezavo samo do seznama, do določenih pogledov seznama pa ne.

Povezava je močnejša od uvoza v dveh stvareh:

 • Dodajanju in posodabljanje podatkov    Podatke je mogoče spremeniti z brskanjem do SharePointovega mesta ali z delom v pogledu podatkovnega lista ali obrazca v Accessu. Spremembe, ki jih naredite na enem mestu, se odražajo na drugem.

  Če pa želite spremeniti zgradbo, na primer odstraniti ali spremeniti stolpec, morate to narediti tako, da odprete seznam na SharePointovem mestu. Dodajanje, brisanje ali spreminjanje polj v povezani tabeli ni mogoče, medtem ko delate v Accessu.

 • Tabelah za iskanje    Ko se povežete do SharePointovega seznama, Access samodejno ustvari povezane tabele za vse sezname za iskanje (razen, če seznami za iskanje niso že povezani do zbirke podatkov). Če seznami za iskanje vsebujejo stolpce, ki iščejo po drugih seznamih, potem so tudi ti seznami vključeni v operacijo povezave, tako da ima seznam za iskanje vsake povezane tabele ustrezno povezano tabelo v zbirki podatkov. Access ustvari tudi relacije med temi povezanimi tabelami.

Običajni scenariji za povezavo do SharePointovega seznama

Navadno se povežete do SharePointovega seznama iz Accessa iz treh razlogov:

 • Oddelek ali delovna skupina uporablja Access za obogateno poročanje in poizvedovanje, za medsebojno sodelovanje in komunikacijo pa uporablja storitve Windows SharePoint Services. Posamezne skupine ustvarijo sezname za sledenje različnim stvarem (na primer stikom in zadevam), pogosto pa je to potrebno vnesti v zbirko podatkov za združevanje in poročanje. Povezovanje je primerna izbira, ker uporabnikom SharePointovega mesta in zbirke podatkov omogoča dodajanje in posodabljanje podatkov ter gledanje in delo z najnovejšimi podatki.

 • Ste uporabnik Accessa, ki je pred kratkim začel uporabljati storitve Windows SharePoint Services. Več vaših zbirk podatkov ste premaknili na SharePointovo mesto vaše skupine in večina tabel v teh zbirkah podatkov so povezane tabele. Od zdaj naprej boste namesto lokalnih tabel ustvarjali SharePointove sezname in se do njih povezali iz vaših zbirk podatkov.

 • Sezname želite še naprej shranjevati na SharePointovih mestih, želite pa tudi delati z najnovejšimi podatki v Accessu, da je mogoče zagnati poizvedbe in natisniti poročila.

Priprava za povezavo do SharePointovega seznama

 1. Poiščite SharePointovo mesto s seznami, do katerih se želite povezati, in si zabeležite naslov mesta.

  Veljaven internetni naslov se začne s http://, nadaljuje z imenom strežnika in konča s potjo do določene strani v strežniku.

 2. Določite sezname, do katerih se želite povezati. Z eno operacijo povezave se je mogoče povezati do več seznamov, na nobenem seznamu pa se ni mogoče povezati do določenega pogleda.

  Opomba : Prav tako se ne morete povezati do anket in razprav.

 3. Preglejte stolpce na izvornem seznamu. V tej tabeli je razloženo, kaj je potrebno upoštevati pri uvažanju različnih elementov.

Element

Kaj je potrebno upoštevati

Stolpci

Access ne podpira več kot 256 polj v tabeli, zato povezana tabela vsebuje samo prvih 256 stolpcev.

Mape

Vsaka mapa na SharePointovem seznamu je v Accessovi tabeli vidna kot zapis.Tudi elementi v mapi so vidni kot zapisi, neposredno pod zapisom ustrezne mape.

Stolpci za iskanje

Če izvorni stolpec išče vrednosti na drugem seznamu in seznam v relaciji še ni v zbirki podatkov, Access za sezname v relaciji samodejno ustvari povezane tabele.

Opomba : Vrsta izvornega stolpca »Oseba« ali »Skupina« je posebna vrsta stolpca za iskanje, ki išče vrednosti na seznamu informacij o uporabniku. Če se povežete do seznama, ki vsebuje stolpec »Oseba« ali »Skupina«, Access samodejno ustvari povezano tabelo za seznam informacij o uporabniku.

Izračunani stolpci

Rezultati v izračunanem stolpcu so prikazani v ustreznem polju, vendar pa formule v Accessu ne morete videti ali spreminjati.

Priloge

Stolpec priloge seznama je prikazan kot seznam »Priloge«.

Stolpci samo za branje

Stolpci na SharePointovem seznamu, ki so samo za branje, bodo tudi v Accessu še naprej samo za branje. Poleg tega stolpcev v Accessu morda ne boste mogli dodajati, brisati ali spreminjati.

Stolpci z več vrednostmi

Vrsta stolpca »Izbira« ali »Iskanje« lahko vsebuje več vrednosti. Z operacijo povezave se za take stolpce ustvarijo polja, ki podpirajo več vrednosti. Stolpci z več vrednostmi so ustvarjeni v povezani tabeli, če je izvorni stolpec vrste »Iskanje«

 1. Določite zbirko podatkov, v kateri želite ustvariti povezane tabele. Preverite, ali imate potrebna dovoljenja za dodajanje podatkov zbirki podatkov. Če ne želite shraniti podatkov v nobeno od obstoječih zbirk podatkov, ustvarite novo, prazno zbirko podatkov.

  Kliknite gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Novo.

 2. Preglejte tabele v zbirki podatkov. Ko uvozite SharePointov seznam, se bo ustvarila tabela z istim imenom, kot ga ima izvorni seznam. Če je to ime že v uporabi, bo Access novemu imenu tabele dodal »1« – na primer »Vsebina1«. (Če je ime »Vsebina1« že v uporabi, bo Access ustvaril »Vsebina2« itd.) Za sezname v relaciji veljajo ista pravila.

  Opomba : Ne pozabite, da Access nikoli ne prepiše tabele v zbirki podatkov kot del operacije uvoza. Obstoječi tabeli ne morete dodati vsebine SharePointovega seznama.

Povezovanje s podatki

 1. Odprite ciljno zbirko podatkov.

  Na zavihku Zunanji podatki v skupini uvoz kliknite SharePointov seznam. Slika gumba

 2. V čarovniku določite naslov izvornega mesta.

 3. Kliknite Vzpostavite povezavo do vira podatkov, tako da ustvarite povezano tabelo in nato kliknite Naprej.

  Čarovnik prikaže sezname, ki so na voljo za povezovanje.

 4. Izberite sezname, do katerih se želite povezati, in nato kliknite V redu.

  Opomba : Če so nekateri seznami že povezani do trenutne zbirke podatkov, potem bodo izbrana potrditvena polja, ki ustrezajo tem seznamom. Če želite zdaj odstraniti nekatere povezave, počistite potrditvena polja povezav, ki jih želite odstraniti. Če želite povezave ohraniti, pustite potrditvena polja izbrana.

  Access poskuša ustvariti povezane tabele za sezname, ki ste jih izbrali med operacijo, in vsak seznam v relaciji. Access torej poskuša osvežiti povezane tabele, ki ustrezajo v čarovniku izbranim seznamom. Access ustvari tudi relacije med tabelami.

  Opomba : Za razliko od operacije uvoza operacija povezave ohranja nastavitve lastnosti za iskanje med poljem za iskanje in povezano tabelo. Lastnosti polja za iskanje v pogledu načrta tabele ni potrebno ročno nastavljati.

 5. Preglejte nove povezane tabele v pogledu podatkovnega lista. Preverite, ali so vsa polja in zapisi prikazani pravilno.

  Opomba : Access izbere pravilen podatkovni tip za vsako polje, ki ustreza izvornemu stolpcu. Če želite videti seznam, kako se Accessovi podatkovni tipi in podatkovni tipi storitev Windows SharePoint Services preslikajo drug v drugega, si oglejte odsek Kako se podatkovni tipi storitev Windows SharePoint Services preslikajo v Accessove podatkovne tipe v tem članku.

Ne pozabite, da se pri vsakem odpiranju povezane tabele ali izvornega seznama prikažejo najnovejši podatki. Spreminjanje zgradbe seznama se v povezani tabeli ne odrazi samodejno. Če želite posodobiti povezano tabelo z najnovejšo zgradbo seznama, z desno miškino tipko kliknite v podokno za krmarjenje, pokažite na Možnosti seznama SharePoint in nato kliknite Osvežitev seznama Slika gumba .

Kako se podatkovni tipi storitev Windows SharePoint Services preslikajo v Accessove podatkovne tipe

V tej tabeli je prikazano, kako Access določi podatkovne tipe polj v uvoženi tabeli, ko uvozite ali se povežete do SharePointovega seznama.

Podatkovni tip storitev Windows SharePoint Services

Accessov podatkovni tip

Pomembne nastavitve lastnosti

Opombe

ID

Samoštevilo

Velikost polja    Dolgo celo število

Nove vrednosti    Prirastek

Indeksirano    Da (podvojeni vnosi niso dovoljeni)

Samo za branje.

Ena vrstica besedila

Besedilo

Velikost polja    255

Privzeta vrednost    Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v storitve Windows SharePoint Services.

Veljavnostno pravilo    Ogledal vrednosti nastavljena za lastnosti Min in Max v Windows SharePoint Services.

Več vrstic besedila

Zapisek

Zahtevano    Prezrcali nastavitev Zahtevano v storitve Windows SharePoint Services.

Privzeta vrednost    Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v storitve Windows SharePoint Services.

Access lahko v polju z besedilom prikaže do 64 KB podatkov. Če polje vsebuje več kot 64 KB besedila, so prikazani rezultati prirezani.

Lastnost Število vrstic za prikaz je prezrta.

Število

Število

Velikost polja    Dvojna

Decimalna mesta    Prezrcali nastavitev Število decimalnih mest v storitve Windows SharePoint Services.

Privzeta vrednost    Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v storitve Windows SharePoint Services.

Zahtevano    Prezrcali nastavitev Zahtevano v storitve Windows SharePoint Services.

Veljavnostno pravilo    Ogledal vrednosti nastavljena za lastnosti Min in Max v Windows SharePoint Services.

Valuta

Valuta

Privzeta vrednost    Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v storitve Windows SharePoint Services.

Decimalna mesta    Prezrcali nastavitev Število decimalnih mest v storitve Windows SharePoint Services.

Veljavnostno pravilo    Prezrcali vrednosti, nastavljene za lastnosti Min in Maks, v storitve Windows SharePoint Services.

Oblika    Prezrcali nastavitev oblike Valuta v storitve Windows SharePoint Services.

Zahtevano    Prezrcali nastavitev Zahtevano v storitve Windows SharePoint Services.

Datum ali čas

Datum/čas

Zahtevano    Prezrcali nastavitev Zahtevano v storitve Windows SharePoint Services.

Lastnost Oblika je nastavljena na Kratka oblika datuma, če je oblika Datum in čas v storitvah Windows SharePoint Services nastavljena na Samo datum. Drugače je lastnost Oblika prazna.

»Iskanje« in »Oseba« ali »Skupina«

Število ali zapisek

Velikost polja    Dolgo celo število (če je podatkovni tip »Število«)

Te lastnosti so nastavljene samo pri povezovanju do seznama:

Kontrolnik prikaza    Kombinirano polje

Zahtevano    Ne

Vrsta vira vrstic    Tabela/poizvedba

Vir vrstic    IZBERITE ID, <Polje za iskanje> IZ <Tabela za iskanje> Razvrsti po <Polje za iskanje>;

Vezan stolpec    1

Štetje stolpcev    2

Glave stolpcev    Ne

Širine stolpcev    0

Vrstice seznama    8

Širina seznama    Samodejno

Omeji na seznam    Da

Ko uvozite, je podatkovni tip odvisen od tega, ali pridobivate ID-je ali vrednosti za prikaz. Ko se povežete, se podatkovni tip teh stolpcev nastavi na »Število«.

Izbira (ena)

Besedilo

Velikost polja    255

Privzeta vrednost    Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v storitve Windows SharePoint Services.

Kontrolnik prikaza    Kombinirano polje

Vrsta vira vrstic    Seznam vrednosti

Vir vrstic    ="<izbira 1>";"<izbira 2>";..."<izbira n>"

Izbira (več)

Besedilo

Kontrolnik prikaza    Polje z besedilom

Privzeta vrednost    Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v storitve Windows SharePoint Services.

Zahtevano    Prezrcali nastavitev Zahtevano v storitve Windows SharePoint Services.

Dovoli več vrednosti    Da

Nastavitve Izbire, Prikaži izbire z uporabo in Dovoli izbire zapolnjevanja storitev Windows SharePoint Services so prezrte.

Da/ne

Da/ne

Kontrolnik prikaza    Potrditveno polje

Privzeta vrednost    Prezrcali nastavitev Privzeta vrednost v storitve Windows SharePoint Services.

Hiperpovezava

Hiperpovezava

Zahtevano    Prezrcali nastavitev Zahtevano v storitve Windows SharePoint Services.

Nastavitev Oblikuj URL kot SharePoint je prezrta.

Priloga

Priloga

Izračunano

Je odvisno od podatkovnega tipa končne vrednosti

Formula je prezrta.

Samo za branje v povezani tabeli.

Obogateno besedilo

Zapisek

Kontrolnik prikaza    Polje z besedilom

Zahtevano    Prezrcali nastavitev Zahtevano v storitve Windows SharePoint Services.

Oblika besedila    Obogateno besedilo

Access lahko v polju z besedilom prikaže do 64 KB podatkov. Če polje vsebuje več kot 64 KB besedila, so prikazani rezultati prirezani.

Nastavitev Število vrstic za prikaz v storitvah Windows SharePoint Services je prezrta.

Izboljšano obogateno besedilo

Zapisek

Kontrolnik prikaza    Polje z besedilom

Zahtevano    Prezrcali nastavitev Zahtevano v storitve Windows SharePoint Services.

Oblika besedila    Obogateno besedilo

Samo za branje.

Access lahko v polju z besedilom prikaže do 64 KB podatkov. Če polje vsebuje več kot 64 KB besedila, so prikazani rezultati prirezani.

Nastavitev Število vrstic za prikaz v storitvah Windows SharePoint Services je prezrta.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×