Uvod v uporabo funkcije VoiceOver s SharePointovo aplikacijo za iPhone

Do mest, ki jih ustvarite v SharePointu, imate enostaven dostop prek aplikacije SharePoint za iPhone. Uporabite lahko poteze in VoiceOver, bralnik zaslona, ki je del sistema iOS, če želite odpirati mesta, slišati podrobnosti o dejavnosti na mestu, najti ljudi in več.

Opombe : 

 • Postopki v tej temi so napisani z uporabo mesta storitve SharePoint Online, ki morda ne vsebuje vseh funkcij mest, ustvarjenih s programom SharePoint Server.

 • Vključeni elementi vsebine in uporabniškega vmesnika (UV) ob odpiranju mesta se razlikujejo za različna mesta. Elementi vsebine in elementi UV, ki so opisani v tej temi, služijo kot primer možne vsebine in elementov, na katere boste mogoče naleteli.

V tej temi

Zagon SharePointove aplikacije in vpis

 1. Če želite izbrati SharePointovo aplikacijo, premikajte fokus, dokler ne zaslišite »SharePoint«, nato pa tapnite aplikacijo.

 2. Če želite odpreti izbrano aplikacijo, jo dvotapnite. Ko se aplikacija odpre in je izbrano besedilo v logotipu SharePoint, zaslišite besedo »SharePoint«. Po odpiranju SharePointove aplikacije UV vsebuje šest elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Besedilo v logotipu SharePoint

  • Besedilo z razlago pod logotipom SharePoint, ki se začne z »Dobite dostop do svojih SharePointovih mest, ...«

  • Gumb Vpis v SharePoint Online

  • Gumb Vpis v SharePoint Server

  • Povezava Niste prepričani, katerega uporabljati

  • Povezava Naj vam pomagamo

 3. Če se želite vpisati v storitev SharePoint Online, premaknite fokus na gumb Vpis v storitev SharePoint Online. Zaslišali boste »Sign in to SharePoint Online, Button« (Vpis v storitev SharePoint Online, gumb). Dvotapnite gumb.

 4. Ko se odpre vpis z vašim službenim ali šolskim računom, se fokus premakne na polje in zaslišite »Someone@example.com, Text field« (nekdo@example.com, polje z besedilom). UV vsebuje pet elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Gumb Nazaj

  • Besedilo v logotipu SharePoint

  • Besedilo z razlago pod logotipom SharePoint, ki se začne z »Prijavite se v svoj službeni, ...«

  • Polje z uporabniškim imenom

  • Gumb Naprej

 5. Prek zaslonske tipkovnice na dnu zaslona ali zunanje tipkovnice v polje Uporabniško ime vnesite uporabniško ime vašega računa, ki vključuje tudi ime domene. Med tipkanjem boste slišali vsako vneseno črko.

 6. Če želite izbrati gumb Naprej, nanj premaknite fokus in ga nato dvotapnite. Zaslišali boste »Next, Button« (Naprej, gumb). Ko fokus premaknete na polje z geslom, boste zaslišali »Authenticator, Cancel button« (Preverjevalnik pristnosti, gumb za preklic). UV vsebuje osem nivojev elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Gumb Prekliči

  • Besedilo v logotipu Office 365

  • Besedilo z razlago pod besedilom v logotipu Office 365: Službeni ali šolski račun

  • Polje z uporabniškim imenom

  • Polje Geslo

  • Gumb Prijava in gumb Nazaj

  • Povezava Ali nimate dostopa do svojega računa

  • Druge povezave storitve Office 365 so na dnu zaslona (avtorske pravice, pogoji uporabe ter zasebnost in piškotki)

 7. V polje Geslo po potrebi vnesite geslo za e-poštni račun. Med tipkanjem boste slišali vsako vneseno črko.

 8. Če želite izbrati gumb Vpis, nanj premaknite fokus in ga nato dvotapnite. Zaslišali boste »Sign-in, Button« (Vpis, gumb). Ko se fokus premakne na zaslon Mesta, boste zaslišali »In progress, Back, Heading« (V teku, nazaj, naslov).

Odpiranje SharePointovega mesta

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Zagon SharePointove aplikacije in vpis.

  • Če ste se že vpisali in ste v drugem delu aplikacije, lahko v zgornjem levem kotu zaslona dvotapnete gumb Nazaj in ponavljate, dokler se ne vrnete na zaslon Mesta. Lahko pa tudi dvotapnete gumb Mesta na dnu zaslona, če je na voljo.

 2. Ko se odpre zaslon Mesta, zaslišite »SharePoint, Back, Heading« (SharePoint, nazaj, glava) ali ime mesta, ki ste ga nazadnje odprli. UV vsebuje štiri nivoje elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Ime zaslona Mesta in gumb Iskanje

  • Zavihek Pogosto in zavihek Spremljano (eden poleg drugega)

  • Ime vsakega posameznega mesta (od vrha proti dnu)

  • Gumbi Mesta, Povezave, Ljudje in Nastavitve (eden poleg drugega)

  Namig : Ko se vpišete v aplikacijo, se po privzetih nastavitvah odpre seznam najbolj pogosto uporabljenih mest. Če na tem seznamu ne najdete želenega mesta, premaknite fokus proti zgornjem delu zaslona, dokler ne zaslišite »Following, Pivot« (Spremljano, vrtljiva tabela), nato pa dvotapnite. Seznam se spremeni, da vključi mesta, ki jim sledite.

 3. Če želite izbrati mesto, tapnite in ponavljajte, dokler ne zaslišite imena mesta.

 4. Če želite odpreti mesto, ga dvotapnite. Ko se mesto odpre in se fokus premakne na gumb Nazaj, zaslišite »Back, Button« (Nazaj, gumb). UV vsebuje sedem nivojev elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Gumb Nazaj in gumb Iskanje

  • Privzeti gumb za mesto

  • Ime mesta

  • Nastavitev zasebnosti (na primer »javno«) za mesto in število članov mesta

  • Menijski gumb

  • Naslov Dejavnost (Zaslon, ki se odpre za mesto, privzeto vključuje najnovejšo dejavnost mesta.)

  • Ime vsake posamezne datoteke (od vrha proti dnu)

  Namig : Vsebina, ki je vključena ob odpiranju mesta, se spreminja glede na mesta. Ko odprete mesto, gumbi Mesta, Povezave, Ljudje in Nastavitve niso več na voljo na dnu zaslona. Če se želite vrniti nazaj, v zgornjem levem kotu zaslona dvotapnite gumb Nazaj in ponavljajte, dokler se ne vrnete na zaslon Mesta. Zaslišali boste ime mesta, ki ste ga prej odprli.

Slišite podrobnosti o dejavnosti mesta

 1. Odpiranje SharePointovega mesta

 2. Če želite izbrati datoteko in slišati njene podrobnosti, tapnite datoteko v seznamu datotek, ki privzeto vsebuje najnovejšo dejavnost. Lahko slišite ime datoteke in datum prenosa ali spreminjanja.

Delo z nedavnimi in priljubljenimi datotekami

 1. Odpiranje SharePointovega mesta.

 2. Če želite odpreti SharePointov meni, tapnite menijski gumb. Zaslišite »Menu, Button« (Meni, gumb). Nato ga dvotapnite. Ko se odpre SharePointov meni in se fokus premakne na možnost Pogovori, zaslišite »Menu, Heading, Conversations« (Meni, glava, pogovori). Meni vsebuje štiri možnosti: Dejavnost, Nedavne datoteke, Pogovori in Zvezek.

 3. Če želite izbrati možnost Nedavne datoteke, jo tapnite. Zaslišali boste »Recent files« (Nedavne datoteke).

 4. Če želite aktivirati možnost Nedavne datoteke, jo dvotapnite. Ko se odpre zaslon Nedavne datoteke in se fokus premakne na gumb Nazaj, zaslišite »Recent and popular files, Back, Button« (Nedavne in priljubljene datoteke, nazaj, gumb). UV vsebuje devet nivojev elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Gumb Nazaj, ime mesta in gumb Iskanje

  • Naslov Nedavne datoteke

  • Ime vsake posamezne nedavno spremenjene datoteke (od vrha proti dnu)

  • Gumb Prikaži več

  • Naslov Priljubljene datoteke

  • Ime vsake priljubljene datoteke (od vrha proti dnu)

  • Gumb Prikaži več

  • Povezava Brskanje po vseh vaših datotekah v storitvi OneDrive

 5. Ko izberete posamezno datoteko, zaslišite njeno ime, datum in čas zadnje spremembe ali prenosa in ime osebe, ki je na njej delala.

 6. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite slišati več podrobnosti o datoteki, jo dvotapnite in pridržite. Na dnu zaslona se prikaže meni, ki vsebuje: Ime datoteke ter gumbe Skupna raba, Podrobnosti in Prekliči. Če želite izbrati in aktivirati gumb Podrobnosti ga tapnite in nato dvotapnite.

  • Če želite izbrati in odpreti datoteko, jo tapnite in nato dvotapnite. Odpre se aplikacija za izdelek, v katerem je ustvarjena datoteka.

   Namig : Če se želite vrniti v aplikacijo SharePoint, v zgornjem levem kotu zaslona tapnite Nazaj v SharePoint. Zaslišali boste »Back to SharePoint, Button« (Nazaj v SharePoint, gumb). Dvotapnite ga.

  • Če želite brskati po vseh vaših datotekah v storitvi OneDrive, na dnu zaslona tapnite in nato dvotapnite povezavo Brskanje po vseh vaših datotekah v storitvi OneDrive.

Iskanje oseb in prepoznavanje njihovega dela

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Zagon SharePointove aplikacije in vpis.

  • Če ste se že vpisali in ste v drugem delu aplikacije, lahko v zgornjem levem kotu zaslona dvotapnete gumb Nazaj in ponavljate, dokler se ne vrnete na zaslon Mesta.

 2. Ko se odpre zaslon Mesta, zaslišite »SharePoint, Back, Heading« (SharePoint, nazaj, glava) ali ime mesta, ki ste ga nazadnje odprli. UV vsebuje štiri nivoje elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Ime zaslona Mesta in gumb Iskanje

  • Zavihek Pogosto in zavihek Spremljano (eden poleg drugega)

  • Ime vsakega posameznega mesta (od vrha proti dnu)

  • Gumbi Mesta, Povezave, Ljudje in Nastavitve (eden poleg drugega)

 3. Če želite izbrati in aktivirati gumb Ljudje, ga tapnite. Zaslišali boste »People, Tab, Three of four« (Ljudje, tabulator, trije od štirih). Dvotapnite ga. Ko se odpre zaslon Ljudje, znova zaslišite »People, Tab, Three of four« (Ljudje, tabulator, trije od štirih). UV vsebuje štiri nivoje elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Ime zaslona Ljudje in gumb Iskanje

  • Naslov Ljudje, s katerimi delate

  • Imena vseh posameznikov, s katerimi sodelujete (od vrha proti dnu)

  • Gumbi Mesta, Povezave, Ljudje in Nastavitve (eden poleg drugega)

 4. Če želite izbrati ime osebe, ga tapnite. Zaslišali boste ime osebe in njihov naziv. Če želite odpreti profil osebe, dvotapnite njihovo ime. Ko se njihov profil odpre in se fokus premakne na gumb Nazaj, zaslišite ime osebe, ki mu sledi »Back, Button« (Nazaj, gumb). Od vrha do dna lahko izberete in poslušate naslednje podrobnosti o osebi:

  • Ime

  • Naziv

  • Oddelek

  • Datum zaposlitve

  • Telefonska številka

  • E-poštni naslov

  • Naslov Dela z

  • Imena ljudi, s katerimi ta oseba sodeluje

  • Povezava Prikaži več

  • Naslov Delo na

  • Ime vsake datoteke, na kateri je oseba nedavno delala

Ogled ali spreminjanje vašega profila in nastavitev računa za SharePointovo mesto

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Zagon SharePointove aplikacije in vpis.

  • Če ste se že vpisali in ste v drugem delu aplikacije, lahko v zgornjem levem kotu zaslona dvotapnete gumb Nazaj in ponavljate, dokler se ne vrnete na zaslon Mesta.

 2. Ko se odpre zaslon Mesta, zaslišite »SharePoint, Back, Heading« (SharePoint, nazaj, glava) ali ime mesta, ki ste ga nazadnje odprli. UV vsebuje štiri nivoje elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Ime zaslona Mesta in gumb Iskanje

  • Zavihek Pogosto in zavihek Spremljano (eden poleg drugega)

  • Ime vsakega posameznega mesta (od vrha proti dnu)

  • Gumbi Mesta, Povezave, Ljudje in Nastavitve (eden poleg drugega)

 3. Če želite izbrati in aktivirati gumb Nastavitve, ga tapnite. Zaslišali boste »Settings, Tab, Four of four« (Nastavitve, zavihek, štiri od štirih). Dvotapnite ga. Ko se zaslon Nastavitve odpre, znova zaslišite »Settings, Tab, Four of four« (Nastavitve, zavihek, štiri od štirih). UV vsebuje 12 elementov, ki jih lahko izberete (v naslednjem vrstnem redu, od vrha proti dnu):

  • Ime zaslona Nastavitve

  • URL mesta in uporabniško ime

  • Povezava Moj profil

  • Povezava Počisti predpomnilnik računa

  • Povezava Izpis

  • Povezava Dodajanje ali preklop računa

  • Preklopni gumb Stresi za pošiljanje povratnih informacij

  • Številka različice SharePoint

  • Povezava Pošiljanje povratnih informacij

  • Povezava Ogled pomoči

  • Povezava Izjava o zasebnosti

  • Povezava Obvestila tretjih oseb

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Če si želite ogledati nastavitve svojega profila, izberite in odprite povezavo Moj profil. Najprej jo tapnite. Zaslišite »My profile, Button« (Moj profil, gumb). Nato ga dvotapnite. Ko se vaš profil odpre in se fokus premakne na gumb Nazaj, zaslišite svoje ime, ki mu sledi »Back, Button« (Nazaj, gumb).

  • Če želite spremeniti katero koli drugo nastavitev računa, na zaslonu Nastavitve tapnite gumb ali povezavo, nato pa dvotapnite eno ali drugo.

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×