Uvod v uporabo bralnika zaslona v PowerPointovi predstavitvi

Ali potrebujete pomoč pri uporabi aplikacije PowerPoint 2016 z bralnikom zaslona? Z bližnjicami na tipkovnici se lahko premikate v različnih pogledih v PowerPointu za ustvarjanje, urejanje in podajanje predstavitve.

Bralniki zaslona se razlikujejo glede na to, kako preberejo vsebino diapozitiva, koliko vsebine preberejo in kako poimenujejo pravijo dele PowerPointovega okna. V tej temi najdete nasvete za lažje krmarjenje.

V tej temi

Uvod

Branje vsebine diapozitiva v pogledu »Navadno«

Branje vsebine diapozitiva v drugih pogledih

Uporaba določenih bralnikov zaslona

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Uvod

Ko odprete predstavitev v PowerPointu, je fokus na prvem diapozitivu predstavitve. Diapozitivi se odprejo v pogledu »navadno«, kjer jih lahko urejate. V bralniku zaslona JAWS slišite »Slide area« (Območja diapozitiva). V Pripovedovalcu slišite »Edit view« (Pogled za urejanje«).

Z vsakim pritiskom tipke F6 se fokus premakne na naslednje območje v PowerPointovem oknu v tem vrstnem redu:

 1. Vrstica stanja in gumba za povečavo/pomanjšavo. Za pomikanje med gumbi v vrstici stanja pritisnite tipko Tab ali tipki Shift+Tab.

 2. Trak. Ko je fokus na traku, se lahko s puščičnimi tipkami pomikate med zavihki in pritisnete tipko Tab, da se premaknete na ukaze na traku.

  Ko je fokus na diapozitivu, lahko odprete zavihek na traku: pritisnite tipko Alt in tipko za dostop do zavihka:

  • N (Osnovno)

  • Q (Vstavljanje)

  • X (Načrt)

  • H (Prehodi)

  • C (Animacije)

  • P (Diaprojekcija)

  • F (Pregled)

  • O (Ogled)

  Glede na vrsto predmeta, na katerem je fokus, se lahko na traku prikažejo zavihki »Orodja za slike«, »Orodja za tabele«, »Orodja za grafikone«, »Orodja za zvok« in »Orodja za videoposnetke«.

 3. Podokno z opombami. Če želite na diapozitiv dodati opombe govornika, jih vnesite v podokno z opombami.

  • Če želite zapreti ali znova odpreti podokno z opombami, pritisnite tipke Alt+W, P in nato N

  . V vrstici stanja je tudi bližnjico do opomb, ki odpre in zapre podokno z opombami.

 4. Podokno sličic. Za pomikanje med vsemi diapozitivi v predstavitvi, ko ste v podoknu sličic, pritisnite puščično tipko gor ali puščično tipko dol. Večina bralnikov zaslona prepozna diapozitive po njihovih naslovih in številkah.

  • Če se želite premakniti iz sličice na diapozitiv, da boste lahko uredili njegovo vsebino, pritisnite tipko F6.

Če želite premikati fokus po teh območjih v obratni smeri, pritisnite tipki Shift+F6.

Opomba :  Med delom na diapozitivih se lahko odprejo druga podokna opravil. To lahko oteži uporabo funkcij. Pritisnite tipko F6 za premikanje med temi podokni. Bralniki zaslona jih ne prepoznajo po imenu podokna, ampak po gumbu ali elementu, na katerem je fokus.

Branje vsebine diapozitiva v pogledu »Navadno«

Ko je fokus na diapozitivu v pogledu »Navadno«, lahko uredite vsebino diapozitiva in pridobite več informacij o njej. V pogledu »Navadno« se odprejo podokno sličic, območje za urejanje diapozitiva in podokno z opombami.

 • Če želite prikazati pogled »Navadno«, pritisnite tipke Alt+W, L.

Branje naslovov diapozitivov

Ko je fokus na podoknu sličic, bralniki zaslona pri pomikanju med diapozitivi preberejo naslove diapozitivov. Za premik na naslednji ali prejšnji diapozitiv pritisnite puščično tipko gor ali dol.

Namig : Bralnika zaslona včasih izgubi fokus in ne more prebrati naslov diapozitiva. V tem primeru dvakrat pritisnite tipki Alt+Tab, da premaknete fokus iz PowerPointovega okna nazaj na sličice.

Branje vsebine označbe mesta

Ko je fokus na diapozitivu v pogledu »Navadno«, uporabite te bližnjice na tipkovnici za označbe mest:

 • Za premik iz ene označbe mesta na drugo pritisnite tipko Tab ali Shift+Tab.

  Bralniki zaslona prepoznajo vrsto označbe mesta. Če označba mesta na primer vsebuje besedilo ali nadomestno besedilo, bralnik prebere besedilo. Če vsebuje predstavnost, bralnik prepozna vrsto predstavnosti. V bralniku JAWS je videoposnetek brez nadomestnega besedila prepoznan kot predstavnost. (v Pripovedovalcu je besedilo prebrano le, ko ga izberete.)

 • Če želite točko vstavljanja premakniti v označbo mesta in prebrati ali urediti besedilo, pritisnite tipko F2. Če želite vrniti fokus v označbo mesta, pritisnite tipko F2.

 • Če želite, da bralnik zaslona opiše oblikovanje besedila, na primer barvo ozadja, barvo, velikost in slog pisave, se s tipko Tab premaknite v označbo mesta in uporabite bližnjico bralnika zaslona. V bralniku zaslona JAWS pritisnite tipki Insert+F.

Branje tabel

Ko je fokus na diapozitivu v pogledu »Navadno«, uporabite te bližnjice na tipkovnici za tabele:

 • Če se želite premakniti v tabelo, pritisnite tipko Tab ali tipki Shift+Tab. Bralniki zaslona preberejo naslove stolpcev in nato še vsebino celic. (V Pripovedovalcu so naslovi tabel in vsebina celic prebrani le, če jih izberete.)

 • Če želite premakniti točko vstavljanja v celico, pritisnete tipko F2. Nato pritisnite tipko Tab ali pa uporabite puščične tipke za premik v posamezne celice.

 • Če želite vrniti fokus v označbo mesta za tabelo, pritisnite tipko F2.

Branje grafikonov

Bralniki zaslona berejo grafikone kot slike, vključno z imenom grafikona in opisom orodja, ne preberejo pa nobenih drugih podrobnosti.

Branje predmetov na seznamu

V podoknu izbora so navedeni vsi predmeti na diapozitivu v vrstnem redu, v katerem so bili ustvarjeni. Za delo v podoknu izbora uporabite te bližnjice na tipkovnici:

 • Če želite odpreti podokno izbora, pritisnite tipke Alt+H, G in nato P. Bralniki prepoznajo predmete, na katerih je fokus – predmet, ki je izbran na trenutnem diapozitivu, ali gumb v podoknu izbora, kot je Pokaži vse.

 • Za pomikanje in izbiranje predmetov uporabite puščične tipke. Predmet je izbran na diapozitivu in tudi v podoknu izbora.

 • Za premik fokusa iz območja diapozitiva v podokno izbora pritisnite tipko F6.

 • Če želite zapreti podokno izbora, pritisnite tiške Alt+H, G in nato P.

Opomba : Bralniki zaslona preberejo v diaprojekciji predmete od spodaj navzgor. Če želite spremeniti ta vrstni red, v podoknu izbora uporabite gumba »Postavi naprej« in »Pošlji v ozadje«.

Branje vsebine diapozitiva v drugih pogledih

V PowerPointu so za delo z diapozitivi poleg pogleda »Navadno« na voljo še številni drugi pogledi. V vsakem pogledu so na voljo enolične zmogljivosti. Spodaj navedeni pogledi so še posebej uporabni:

 • Oris. Zagotavlja samo besedilni pogled vsebine diapozitiva. Če želite odpreti orisni pogled, pritisnite tipke Alt+W, P in nato O. Za preklop med sličicami in orisom v pogledu »Navadno«, pritisnite tipke Ctrl+Shift+Tab. Slišali boste »Outline tab« (Zavihek oris) in »Thumbnails tab« (Zavihek sličice).

  Opomba : Pripovedovalec včasih ne objavi orisnega pogleda, ko pritisnete tipke Alt+W, P in O.

 • Razvrstilnik diapozitivov. Prikaže vse diapozitive v vodoravnem vrstnem redu v vrsticah tako, da jih lahko preprosto izrežete, kopirate, prilepite in preuredite. Bralniki zaslona prepoznajo diapozitive po številki in naslovu. Če želite odpreti pogled Razvrstilnik diapozitivov, pritisnite tipke Alt+W in I. Če se želite vrniti v pogled »Navadno«, pritisnite tipke Alt+W in L.

 • Branje. Ponuja način za ogled predstavitev in je podoben pogledu Diaprojekcija, le da ni na celotnem zaslonu. Če želite odpreti pogled Branje, pritisnite tipke Alt+W in D. Če se želite vrniti v prejšnji pogled, pritisnite tipko Esc.

 • Matrica diapozitiva. Omogoča vam, da se naredite spremembe načrta, ki so uporabljene na vseh diapozitivih. Če želite odpreti pogled Matrica diapozitiva, pritisnite tipke Alt+W in M. Zavihek Matrica diapozitiva (Alt+M) je dodan na trak med zavihka »Datoteka« in »Osnovno«. Če želite zapreti pogled Matrica diapozitiva, pritisnite tipke Alt+M in C.

 • Diaprojekcija. Prikaže diapozitive v celozaslonskem pogledu. Za začetek diaprojekcije pritisnite tipko F5. Za premik na naslednji diapozitiv pritisnite tipko N, preslednico ali tipko Page Down. Za premik na prejšnji diapozitiv pritisnite tipko P, Backspace ali Page Up. Za končanje diaprojekcije pritisnite tipko Esc. Več informacij najdete v članku Podajanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici.

Uporaba določenih bralnikov zaslona

PowerPoint deluje s priljubljenim bralnikom zaslona JAWS. Deluje tudi z bralnikom Window-Eyes in Pripovedovalcem, tj. bralnik zaslona, ki je vgrajen v sistem Windows.

V razdelkih v nadaljevanju najdete nasvete o uporabi teh bralnikov zaslona v PowerPointu.

JAWS

JAWS ponuja pomoč posebej za delo v PowerPointu. V oknu bralnika JAWS pritisnite tipko F1. V iskalno polje vnesite PowerPoint.

JAWS prebere komentarje, ko točko vstavljanja premaknete na besedilo komentarja. JAWS ne more prebrati vsebine grafikonov ali grafike SmartArt ter ne razlikuje med videom in zvokom na diapozitivu.

JAWS ne prepozna vseh pogledov za urejanje diapozitivov po imenu. Ko na primer premaknete fokus na pogled Razvrstilnik diapozitivov ali stran Opombe, JAWS prebere »Leaving menus« (Zapiranje menijev). Ko odprete orisni pogled in če JAWS prebere »Blank« (Prazno) namesto številke diapozitiva in naslova, poskusite premakniti fokus na drugo okno in nato nazaj na PowerPoint: dvakrat pritisnite tipki Alt+Tab.

Če želite izklopiti navidezni kazalec, pritisnite tipki Insert+Z.

Window-Eyes

Če želite prebrati vsebino diapozitivov v pogledu diaprojekcije, pritisnite tipke Ctrl+Shift+A, da vklopite način brskanja. Če želite prebrati vso vsebino na diapozitivu, pritisnite tipke Ctrl+Shift+R.

Če želite izklopiti način brskanja, pritisnite tipke Ctrl+Shift+A.

Pripovedovalec

Pripovedovalec za številne vrste predmetov opiše vrsto predmeta in morebitno nadomestno besedilo.

Pripovedovalec ne opiše oblikovanja besedila, animacij in prehodov. Ne prebere komentarjev, grafikonov, glav ali nog.

Pripovedovalec prebere samo naslove diapozitivov v pogledu Branje. Pripovedovalec ne prebere vsebine diapozitiva v pogledu Diaprojekcija.

(Ko je fokus v podoknu sličic, slišite številko diapozitiva in »Image« (Slika). Ko je fokus na diapozitivu, slišite številko diapozitiva in »Slide« (Diapozitiv).

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Več informacij

Ustvarjanje predstavitve z bralnikom zaslona

Ustvarjanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×