Uvod v uporabo bralnika zaslona s programom OneDrive v sistemu Windows 10

Z bralnikom zaslona in bližnjicami na tipkovnici lahko uporabite aplikacijo OneDrive za Windows 10 za shranjevanje in skupno rabo datotek v različnih napravah. Aplikacija OneDrive je vgrajena v sistem Windows 10 in se v Raziskovalcu samodejno prikaže kot mesto za shranjevanje datotek. Datoteke, ki jih shranite v OneDrive, so v spletu na voljo na spletnem mestu OneDrive.com, brez povezave pa v vašem računalniku, tako da jih lahko uporabljate kadar koli – tudi brez povezave z internetom. Ko znova vzpostavite povezavo, OneDrive sinhronizira datoteke brez povezave z datotekami v računalniku ali napravi.

Opomba : V tej temi je predvideno, da so uporabniki aplikacije JAWS izklopili funkcijo navideznega menija na traku.

V tej temi

Uvod

S sistemom Windows 10 lahko aplikacijo OneDrive odprete s storitvijo Cortana ali z Raziskovalcem.

Odpiranje aplikacije z vrstice za iskanje Cortana

 1. Če želite izbrati vrstico za iskanje Cortana, pritisnite tipko z logotipom sistema Windows.

 2. Ko zaslišite »Search box edit type and text« (Polje za iskanje, vrsta in besedilo), vnesite OneDrive. (V Pripovedovalcu slišite »Cortana window, Search box« (Okno cortana, polje za iskanje).)

 3. Ko zaslišite »Microsoft OneDrive desktop app« (Namizna aplikacija Microsoft OneDrive), pritisnite Enter. Aplikacija OneDrive se odpre s fokusom na pogledu Elementi. Če se želite premakniti na želeno mapo ali datoteko, uporabite puščično tipko gor ali dol.

Odpiranje aplikacije OneDrive v Raziskovalcu

 1. Če želite odpreti Raziskovalca, pritisnite tipko z logotipom sistema Windows+E. Raziskovalec se odpre s fokusom na pogledu Elementi na seznamu Pogoste mape.

 2. Pritiskajte puščične tipke, dokler ne zaslišite »OneDrive«, nato pa pritisnite Enter. Če se želite premakniti na želeno mapo ali datoteko, uporabite puščične tipke.

Namig : Če mape storitve OneDrive ni v pogledu elementov v pogostih mapah, se premaknite v podokno za krmarjenje. Pritisnite Shift+F6, pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »OneDrive«, nato pa pritisnite Enter.

Odpiranje elementa

Izberite element, ki ga želite odpreti, nato pa pritisnite Enter.

Nalaganje (dodajanje) mape ali datoteke

Nalaganje mape ali datoteke iz Raziskovalca

 1. Če želite odpreti Raziskovalca, pritisnite tipko z logotipom sistema Windows+E.

 2. Izberite mapo ali datoteko, ki jo želite naložiti v OneDrive, nato pa pritisnite Shift+F10. Odpre se priročni meni in zaslišite »Context menu« (Priročni meni).

 3. Pritisnite N, Enter. Odpre se podmeni Pošlji v in zaslišite »Send to submenu, Bluetooth device« (Pošlji v podmeni, naprava Bluetooth). (V Pripovedovalcu slišite »Bluetooth device, Menu item« (Naprava Bluetooth, element menija).)

 4. Pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »OneDrive«, nato pa pritisnite Enter. Datoteka je naložena v OneDrive.

Nalaganje datoteke, medtem ko je ta odprta

 1. Odprite datoteko, ki jo želite naložiti, in pritisnite Alt+F. Odpre se pogled »Backstage« in zaslišite »Backstage view, Info tab« (Pogled »Backstage, zavihek »Informacije««). (V Pripovedovalcu slišite »Selected, Info tab« (Izbrano, vrstica »Informacije«).)

 2. Če želite izbrati zavihek Shrani kot, pritisnite A, A.

 3. Ko zaslišite »Save As features, Add a Place tab« (Funkcije »Shrani kot«, zavihek »Dodaj mesto«), pritisnite K ali puščične tipke gor in dol, da zaslišite »OneDrivedash Personal« (OneDrive – osebno) in pritisnite Enter. (V Pripovedovalcu slišite »Add a Place« (Dodaj mesto).)

 4. Na seznamu map v storitvi OneDrive izberite mapo, v katero želite shraniti datoteko, s puščičnima tipkama gor in dol. Odpre se pogovorno okno Shrani kot s fokusom na polju Ime datoteke.

 5. Vnesite ime za datoteko. Če želite izbrati ime, uporabite puščično tipko dol.

 6. Če želite datoteko shraniti, pritiskajte tabulatorko, da se premaknete na gumb Shrani, nato pa pritisnite Enter ali Alt+S.

Prenos datotek iz storitve OneDrive v napravo

Vse mape v mapi storitve OneDrive so privzeto na voljo v vaši napravi. Če uporabljate aplikacijo OneDrive v napravi in želite element iz storitve OneDrive prenesti v napravo, pritisnite Ctrl+C, premaknite se do mape, kamor jo želite prenesti, nato pa jo prilepite (pritisnite Ctrl+V).

Skupna raba elementov s priročnim menijem

Če želite več informacij, izberite med temi scenariji:

Skupna raba elementa in dovoljevanje drugim, da si element le ogledajo

 1. Izberite mapo ali datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa pritisnite Shift+F10.

 2. Odpre se priročni meni in zaslišite »Context menu, Open« (Priročni meni, odpri).

 3. Pritiskajte puščično tipko dol toliko časa, da zaslišite »Share a OneDrive link« (Daj povezavo storitve OneDrive v skupno rabo), nato pa pritisnite Enter Odpre se opis orodja in zaslišite »Your link is ready to paste« (Povezava je pripravljena na lepljenje) ali pa zvok, ki označuje pojavno okno opisa orodja. Povezava do datoteke le prilepljena v odložišče.

 4. Kopirajte povezavo z odložišča. (Če se želite premakniti v odložišče, v datoteki, ki jo želite dati v skupno rabo, pritisnite Alt+H, F+O.)

Vsaka oseba, kateri pošljete to povezavo, bo lahko datoteko odprla in si jo ogledala.

Skupna raba povezave do elementa

 1. Izberite mapo ali datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa pritisnite Shift+F10.

 2. Odpre se priročni meni in zaslišite »Context menu, Open« (Priročni meni, odpri).

 3. Pritisnite M ali pritisnite puščično tipko gor ali dol, da zaslišite »More OneDrive sharing options« (Več možnosti skupne rabe v storitvi OneDrive), nato pa pritisnite Enter. Odpre se OneDrive v spletu s fokusom na oknu Skupna raba. Zaslišite »Skupna raba« in ime datoteke.

 4. Če želite povezavo za datoteko, pritisnite tabulatorko, da zaslišite »Get a link« (Dobite povezavo), nato pa pritisnite Enter. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete na gumb Kopiraj in pritisnite Enter.

Vsaka oseba, kateri pošljete to povezavo, bo lahko datoteko odprla, jo brala in urejala.

Skupna raba povezave do elementa in nastavitev ravni dovoljenja

 1. Izberite mapo ali datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa pritisnite Shift+F10.

 2. Odpre se priročni meni in zaslišite »Context menu, Open« (Priročni meni, odpri).

 3. Pritisnite M ali pritisnite puščično tipko gor ali dol, da zaslišite »More OneDrive sharing options« (Več možnosti skupne rabe v storitvi OneDrive), nato pa pritisnite Enter. Odpre se OneDrive v spletu s fokusom na oknu Skupna raba. Zaslišite »Skupna raba« in ime datoteke.

 4. Pritiskajte tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite »Email link« (Pošlji povezavo po e-pošto), nato pa pritisnite Enter.

 5. Ko zaslišite »Enter a name or email address« (Vnesite ime ali e-poštni naslov), vnesite ime ali e-poštni naslov. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete v polje Izberite raven dovoljenja. Privzeta vrednost v polju Izberite raven dovoljenja je Lahko ureja. Če želite izbrati možnost Lahko gleda, pritisnite puščično tipko dol.

 6. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete v polje Vključi sporočilo, nato pa lahko po želji vnesete sporočilo.

 7. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete na gumb Skupna raba in pritisnite Enter.

Upravljanje dovoljenj

 1. Izberite mapo ali datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa pritisnite Shift+F10.

 2. Odpre se priročni meni in zaslišite »Context menu, Open« (Priročni meni, odpri).

 3. Pritisnite M ali pritisnite puščično tipko gor ali dol, da zaslišite »More OneDrive sharing options« (Več možnosti skupne rabe v storitvi OneDrive), nato pa pritisnite Enter. Odpre se OneDrive v spletu s fokusom na oknu Skupna raba. Zaslišite »Skupna raba« in ime datoteke.

 4. Pritiskajte tabulatorko toliko časa, dokler ne zaslišite »Manage permissions« (Upravljanje dovoljenj), nato pa pritisnite Enter. Prikaže se podokno Skupna raba s fokusom na povezavi Dodaj ljudi, zaslišite pa »Add people link« (Dodaj povezavo za ljudi). V podoknu Skupna raba so tudi ljudje, za katere ste dali datoteko v skupno rabo, povezava, ki jo daste lahko v skupno rabo za druge, ki bodo datoteko lahko urejali, več informacij in pripombe (če so na voljo).

 5. Če želite dati v skupno rabo za več ljudi, pritisnite Enter. Odpre se okno Dodaj ljudi in zaslišite »Enter a name or email address edit« (Vnesite ime ali e-poštni naslov). Vnesite ime ali e-poštni naslov. Če je več kot en zadetek, slišite »Suggestions are available« (Na voljo so predlogi). Če želite izbrati pravi naslov, uporabite puščično tipko gor in dol, nato pa pritisnite Enter.

 6. Če se želite premakniti v polje Izberite raven dovoljenja, pritisnite tabulatorko.

 7. Privzeta vrednost v polju Izberite raven dovoljenja je Lahko ureja. Če želite izbrati možnost Lahko gleda, pritisnite puščično tipko dol, da zaslišite »Can view« (Lahko gleda).

 8. Če želite v povabilo za skupno rabo vključiti osebno sporočilo, pritisnite tabulatorko. Ko zaslišite »Include a personal message to this invitation, Optional« (Temu povabilu dodajte osebno sporočilo, izbirno), vnesite sporočilo.

 9. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete na gumb Skupna raba in pritisnite Enter. Osebi je poslano e-poštno sporočilo s povezavo.

Dajte element v skupno rabo s trakom storitve OneDrive

 1. V aplikaciji OneDrive, ki prikazuje seznam vaših datotek, izberite element, ki ga želite dati v skupno rabo.

 2. Pritisnite Alt+S, W. Ko zaslišite »Specific people« (Določeni ljudje), pritisnite Enter. (Če boste želeli izbrati možnost »Določeni ljudje«, boste morali morda pritisniti puščično tipko dol.) Odpre se pogovorno okno Skupna raba datotek s fokusom na kombiniranem polju za urejanje. Zaslišali boste »File sharing. Type a name and then click Add« (Skupna raba datotek. Vnesite ime, nato pa kliknite »Dodaj«) .

 3. Izberite ljudi, za katere želite dati datoteko v skupni rabi:

  • Če želite dati vsebino v skupno rabo za določene ljudi, vnesite ime. Če se želite premakniti na seznam stikov, pritisnite tabulatorko. Če želite nato na seznamu stikov izbrati stik, pritisnite puščično tipko dol.

  • Če želite dati vsebino v skupno rabo za vse, pritisnite Alt+puščična tipka dol, pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »Everyone« (Vsakdo), nato pa pritisnite Enter.

  • Če želite poiskati ljudi, pritisnite Alt+puščično tipko dol, pritiskajte puščično tipko dol toliko časa, da zaslišite »Find people« (Iskanje oseb), nato pa pritisnite Enter. Odpre se pogovorno okno Izberite uporabnike ali skupine, v katerem lahko navedete, kje želite iskati.

 4. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete na gumb Dodaj in pritisnite Enter. Ime je dodano na seznam.

 5. Če se želite premakniti na seznam imen in nastaviti dovoljenja, pritisnite tabulatorko. Če se želite premakniti do imena, pritisnite puščično tipko dol.

 6. Privzeta raven dovoljenja je Branje.

 7. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete na gumb Skupna raba in pritisnite Enter.

Ustavitev skupne rabe elementa

 1. Izberite element, ki ga želite dati v skupno rabo.

 2. Pritisnite Alt+S, S+S, nato pa še Enter.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×