Uvod v tabele

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Če uporabljate zbirke podatkov, shranite podatke v tabelah, glede na zadevo sezname, ki vsebujejo podatke, ki so razvrščeni v zapisih. Na primer, lahko ustvarite tabelo stikov za shranjevanje na seznamu imena, e-poštne naslove in telefonske številke.

V tem članku je na voljo pregled tabel v Microsoft Access 2010in uvaja nov ali odstrani funkcije. V tem članku je razloženo, kako ustvariti tabelo, navodila za dodajanje polja v tabelo, kako nastaviti v tabeli primarni ključin nastavite lastnosti polja in tabele.

Morate začeti načrtovanju zbirke podatkov z načrtovanjem vse svoje tabele in pri odločanju, kako so povezani med seboj. Preden ustvarite tabele, natančno morate upoštevati vaše zahteve in določite vse tabele, ki jih potrebujete. Uvod v načrtovanje in oblikovanje zbirke podatkov, si oglejte članek osnove načrtovanja zbirk podatkovin povezave v odseku Glejte tudi .

Opomba: Pogled načrta ni na voljo za spletne tabele. Namesto tega lahko uporabite funkcije za načrtovanje, ki so zdaj vključene v pogledu podatkovnega lista. Če želite več informacij o načrtovanju spletne zbirke podatkov, si oglejte članek ustvarjanje zbirke podatkov za skupno rabo v spletu.

V tem članku

Pregled

Specifikacije tabele

Kaj je novega

Ustvarjanje nove tabele

Nastavitev primarnega ključa tabele

Nastavitev lastnosti v tabele

Dodajanje polja v tabelo

Ustvarjanje izračunanega polja

Nastavljanje lastnosti polja

Pregled

Tabela je predmet zbirke podatkov, ki ga uporabljate za shranjevanje podatkov o določenem predmetu, na primer zaposlenih ali izdelkih. Tabelo sestavljajo zapisi in polja.

V vsakem zapisu so podatki o enem primeru predmeta tabele, na primer o določenem uslužbencu. Zapis se pogosto imenuje vrstica ali primer.

V vsakem polju so podatki o enem vidiku predmeta tabele, kot je ime ali e-poštni naslov. Polje se pogosto imenuje stolpec ali atribut.

Zapis je sestavljen iz vrednosti polj, na primer Contoso, d.o.o. ali nekdo@primer.com. Vrednost polja pogosto imenujemo tudi dejstvo.

Prikazana postavitev zapisov in polj v tabeli »Stranke« v Accessu

1. Zapis

2. Polje

3. Vrednost polja

V zbirki podatkov je lahko več tabel, v vsaki pa so shranjeni podatki o drugem predmetu. V vsaki tabeli je lahko več polj različnih vrst podatkov, na primer besedilo, številke, datumi in hiperpovezave.

Zunanji podatki

Ustvarite lahko povezave do številnih virov zunanjih podatkov, na primer drugih zbirk podatkov, besedilnih datotek in Excelovih delovnih zvezkov. Ko ustvarite povezavo do zunanjih podatkov, Access lahko povezavo uporabi, kot če bi bila tabela. Odvisno od vira zunanjih podatkov in načina, kako ustvarite povezavo, lahko urejate podatke v povezani tabeli in ustvarite relacije, ki vključujejo povezano tabelo. Vendar pa s povezavo ne morete spremeniti načrta zunanjih podatkov.

Lastnosti tabele in polja

Tabele in polja imajo lastnosti, ki jih lahko nastavite tako, da nadzirajo njihove značilnosti in delovanje.

Listi z lastnostmi tabele in polja
Tabela, odprta v pogledu načrta.

1. Lastnosti tabele

2. Lastnosti polja

V Accessovi zbirki podatkov lastnosti tabele imenujemo atributi tabele, ki vplivajo na videz ali vedenje tabele kot celote. Lastnosti tabele so nastavljene na listu z lastnostmi tabele v pogledu načrta. Na primer z lastnostjo Privzeti pogled lahko nastavite, kako naj bo tabela privzeto prikazana.

Lastnost polja se nanaša na določeno polje v tabeli in določa eno od značilnosti polja ali vidik vedenja polja. Nekatere lastnosti polja lahko nastavite v pogledu podatkovnega lista. Vse lastnosti polja pa lahko nastavite v pogledu načrta v podoknu Lastnosti polja.

Podatkovni tip

Vsako polje ima podatkovni tip. Podatkovni tip v polju označuje vrsto podatkov, ki so shranjeni v polju, na primer velike količine besedila ali priložene datoteke.

Nastavitev podatkovnega tipa

Podatkovni tip je lastnost polja, a se od drugih lastnosti polja razlikuje tako:

 • Podatkovni tip polja nastavite v mreži načrta tabele in ne v podoknu Lastnosti polja.

 • Podatkovni tip polja določa, katere druge lastnosti polje še ima.

 • Podatkovni tip polja morate nastaviti, ko ga ustvarite.

  Opomba: Novo polje v Accessu lahko ustvarite z vnosom podatkov v nov stolpec v pogledu podatkovnega lista. Ko ustvarite polja z vnosom podatkov v pogledu podatkovnega lista, Access samodejno dodeli vrsto podatkov za polje, glede na vrednost, ki ga vnesete. Če drugim podatkovnim tipom je implicitno tako, da vnos, Access nastavi podatkovni tip v besedilo. Po potrebi lahko spremenite vrsto podatkov z uporabo traku del novih uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

Primeri samodejnega zaznavanja podatkovnega tipa

V spodnji tabeli je prikazano, kako deluje samodejno zaznavanje podatkovnega tipa v pogledu podatkovnega lista.

Če vnesete:

Program Office Access 2007 ustvari polje s podatkovnim tipom:

Janko

Besedilo

http://www.contoso.com

Uporabite lahko katero koli veljavno predpono internetnega protokola. Veljavne predpone so na primer: http://, https:// in mailto.

Hiperpovezava

13

Število, dolgo celo število

50.000

Število, dolgo celo število

50.000,99

Število, dvojna natančnost

50000,389

Število, dvojna natančnost

12/67

Prepoznane oblike datuma in časa, ki so v uporabnikovih področnih nastavitvah.

Datum/čas

31. december 2006

Datum/čas

10:50:23

Datum/čas

10:50

Datum/čas

17:50

Datum/čas

12,50 EUR

Prepoznan valutni simbol, ki je v uporabnikovih področnih nastavitvah.

Valuta

21,75

Število, dvojna natančnost

123,00%

Število, dvojna natančnost

3,46E+03

Število, dvojna natančnost

Relacije tabele

Čeprav so v vsaki tabeli shranjeni podatki o drugem predmetu, so v tabelah v zbirki podatkov običajno shranjeni podatki o predmetih, med katerimi obstajajo relacije. V zbirki podatkov je na primer:

 • Tabela strank, v kateri so navedene stranke vašega podjetja in njihovi naslovi.

 • Tabela prodajnih izdelkov s cenami in slikami vseh elementov.

 • Tabela naročil za sledenje naročil strank.

Ker podatke o različnih predmetih shranjujete v ločene tabele, potrebujete način, kako povezati podatke, tako da boste lahko brez težav združevali povezane podatke iz teh ločenih tabel. Če želite povezati podatke, shranjene v različnih tabelah, ustvarite relacije. Relacija je logična povezava med dvema tabelama, s katero so določena polja, ki so tabelam skupna.

Ključi

Polja, ki sodijo v relacije tabel, se imenujejo ključi. Ključ običajno sestavlja eno polje, lahko pa ga sestavlja tudi več polj. Obstajata dve vrsti ključev:

 • Primarni ključ    Tabela ima lahko le en primarni ključ. Primarni ključ je sestavljen iz enega ali več polj, ki enolično identificirajo vsak zapis, ki ga shranite v tabeli. Pogosto ima vlogo primarnega ključa enolična identifikacijska številka, na primer osebna številka, serijska številka ali koda. Lahko imate na primer tabelo strank, v kateri ima vsaka stranka svojo enolično številko ID stranke. Polje z ID-jem stranke je primarni ključ tabele strank. Če primarni ključ vsebuje več kot eno polje, je ponavadi sestavljen iz že obstoječih polj, ki skupaj sestavljajo enolične vrednosti. V tabeli o osebah lahko za primarni ključ uporabite na primer kombinacijo priimka, imena in rojstnega datuma.

 • Tuji ključ    Tabela ima lahko enega ali več tujih ključev. Tuji ključ vsebuje vrednosti, ki ustrezajo vrednostim v primarnem ključu druge tabele. Na primer, imate tabelo »Naročila«, v kateri ima vsako naročilo številko »ID stranke«, ki ustreza zapisu v tabeli »Stranke«. Polje »ID stranke« je tuji ključ tabele »Naročila«.

Ujemanje vrednosti med polji s ključi tvori podlago relacij med tabelami. Relacijo med tabelami uporabite za združevanje podatkov iz povezanih tabel. Recimo, da imate tabelo »Stranke« in tabelo »Naročila«. V tabeli »Stranke« je vsak zapis določen s poljem s primarnim ključem, ID.

Če želite vsako naročilo povezati s stranko, v tabelo »Naročila« dodajte polje za tuji ključ, ki ustreza polju ID v tabeli »Stranke«, nato pa ustvarite razmerje med obema ključema. Če v tabelo »Naročila« dodate zapis, uporabite vrednost za ID stranke, ki izhaja iz tabele »Stranke«. Kadar koli želite prikaz kakršnih koli informacij o stranki za naročilo, s pomočjo relacije določite, kateri podatki v tabeli »Stranke« ustrezajo katerim zapisom v tabeli »Naročila«.

An Access table relationship shown in the Relationships window
Relacija med tabelami, prikazana v oknu »Relacije«.

1. Primarni ključ je določen z ikono ključa zraven imena polja.

2. Tuji ključ – bodite pozorni na odsotnost ikone ključa.

Prednosti uporabe relacij

Ločevanje podatkov v povezanih tabelah ima te prednosti:

 • Doslednost    Ker je vsak podatek zapisan le enkrat, v eni tabeli, so možnosti nejasnosti ali nedoslednosti manjše. Ime stranke na primer shranite samo enkrat, v tabelo o strankah, namesto da bi ga še enkrat shranjevali (morda nedosledno) v tabelo s podatki o naročilu.

 • Učinkovitost    Zapisovanje podatkov na le enem mestu pomeni, da porabite manj prostora na disku. Poleg tega manjše tabele omogočajo hitrejši dostop do podatkov kot večje tabele. In končno, če ne uporabljate ločenih tabel za ločene predmete, v tabele uvedete nične vrednosti (odsotnost podatkov) in odvečne podatke, oboje pa lahko pomeni izgubo prostora in ogrozi učinkovitost delovanja.

 • Razumljivost    Načrt zbirke podatkov je laže razumljiv, če so predmeti pravilno ločeni v tabele.

Namig: Tabele načrtujte z mislijo na relacije. S čarovnikom za iskanje lahko ustvarite polje s tujim ključem, če tabela z ustreznim primarnim ključem že obstaja. Čarovnik za iskanje ustvari relacijo namesto vas.

Na vrh strani

Specifikacije tabele

V Access 2010tabele so ti praktične omejitve:

Atribut

Največje

Število znakov v imenu tabele

64

Število znakov v imenu polja

64

Število polj v tabeli

255

Število odprtih tabel

2048; ta omejitev vključuje tabele, ki jih notranje odpre Access

Velikost tabele

2 gigabajta minus prostor, potreben za sistemske predmete

Število znakov v besedilnem polju

255

Število znakov v polju tipa Zapisek

65.535 ko podatke vnašate prek uporabniškega vmesnika;
2 gigabajta shrambe znakov, ko podatke vnašate s pomočjo programa

Velikost polja tipa OLE predmet

1 gigabajt

Število indeksov v tabeli

32

Število polj v indeksu

10

Število znakov v veljavnostnem sporočilu

255

Število znakov v veljavnostnem pravilu

2.048

Število znakov v tabeli ali opisu polja

255

Število znakov v zapisu (brez polja tipa »Zapisek« ali »OLE predmet«), ko je lastnost »UnicodeCompression«polj nastavljena na »Da«.

4.000

Število znakov v nastavitvi lastnosti polja

255

Na vrh strani

Novosti

Razlike s programom Access 2007

Ustvarjanje tabele v Access 2010 je zelo podoben postopek za ustvarjanje tabele v programu Access 2007. Vendar pa v Access 2010 je nekaj novih funkcij, ki se nanašajo na tabele:

 • Podatkovnih makrov    Zdaj lahko priložite makre na dogodke v tabelah, ki vam omogoča, da izvedete, ko zapis spremembe, vstavili ali izbrisali. Makre lahko uporabijo za preverjanje veljavnosti podatkov ali izračuni, na primer.

 • «Podatkovni tip» izračunano    Novo vrsto podatkov vam omogoča, da ustvarite polje, ki temelji na izračun drugih polj v tabeli. Ustvarite lahko na primer Line Total polje, ki vsebuje izdelka, količina polja in polja Cena enote. Nato, če posodobite polje količina ali cena enote, Line Total samodejno posodobijo.

 • Spletne storitve povezljivosti    Poleg povezovanje z zunanjimi viri podatkov, na primer Excelovih delovnih zvezkov in seznamov SharePoint, lahko zdaj vzpostavi povezavo do podatkov na spletnih mestih, ki zagotavlja vmesnik za spletno storitev. Na primer, morda povezava do podatkov na spletu trgovca spletnega mesta in nato ustvarite program za ogled izdelkov ali začetek naročila.

 • Tabele in predloge polj so zamenjane s modelov    Programa Access 2007 uveden predloge tabel in predloge polj. Predloge tabel so prazne tabele, ki jih lahko uporabite za ustvarjanje nove tabele, ustvarjeno združljiva s te vgrajene seznami Windows SharePoint Services:

  • Stiki

  • Opravila

  • Težave

  • Dogodki

  • Osnovna sredstva

   V Access 2010uporabljate modeli, če želite dodati vgrajenih delov zbirke podatkov. Modeli lahko vključite tabele in vključujejo tudi druge vrste predmetov zbirke podatkov, na primer poizvedbe in obrazce.

   Opomba: V tem poglavju niso pojasnjeni modeli. Če želite več informacij, preberite razdelek Glejte tudi.

Razlike s programom Access 2003

 • Modeli so zamenjane čarovnika za tabele    V različicah programa Access 2007 je starejša od, ste uporabili za tabel za hitro ustvarjanje tabele tako, da odgovorite na nekaj vprašanj. V programu Access 2007 čarovnika za tabele, ki je zamenjal tabele in polja predloge. V Access 2010modeli zamenjajte tabele in polja predloge.

  Opomba: V tem poglavju niso pojasnjeni modeli. Če želite več informacij, preberite razdelek Glejte tudi.

 • Ustvarjanje podatkovnega lista     Zdaj lahko ustvarite in spremenite tabele in polja, medtem ko delate v pogledu podatkovnega lista.

Na vrh strani

Ustvarjanje nove tabele

Če imate nov vir podatkov, ki ne sodi v nobeno od obstoječih tabel, ustvarite novo tabelo.

Tabelo lahko ustvarite tako, da ustvarite novo zbirko podatkov, tako da vstavite tabelo v obstoječo zbirko podatkov ali z uvozom ali povezovanjem v tabelo iz drugega vira podatkov, na primer Microsoft Office Excelov delovni zvezek, Microsoft Office Wordov dokument, besedilne datoteke, spletne storitve , ali drugo zbirko podatkov. Ko ustvarite novo, prazno zbirko podatkov, se samodejno vstavi novo, prazno tabelo namesto vas. Nato lahko vnesete podatke v tabeli, da začnete z določanjem polj.

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje nove tabele v novi zbirki podatkov.

Ustvarjanje nove tabele v obstoječo zbirko podatkov

Ustvarjanje nove tabele v novi zbirki podatkov

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Novo in nato Prazna zbirka podatkov.

 2. V polje Ime datoteke vnesite ime nove zbirke podatkov.

 3. Če želite poiskati drugo mesto, kamor boste shranili zbirko podatkov, kliknite ikono mape.

 4. Kliknite Ustvari.

  Odpre se nova zbirka podatkov in ustvarjena je nova tabela z imenom »Tabela1«, ki se odpre v pogledu podatkovnega lista.

Ustvarjanje nove tabele v obstoječi zbirki podatkov

 1. Na zavihku Datoteka pokažite na Odpri in naredite nekaj od tega:

  • Če je želena zbirka podatkov na seznamu Nedavne zbirke podatkov, kliknite zbirko podatkov na tem seznamu.

   – ali –

  • Če želene zbirke podatkov ni na seznamu Nedavne zbirke podatkov, pod možnostjo Odpri dokument kliknite želeno možnost.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite zbirko podatkov, ki jo želite odpreti, in kliknite Odpri.

 3. Na zavihku Ustvari v skupini Tabele kliknite Tabela.

  V zbirko podatkov je vstavljena nova tabela, ki se odpre v pogledu podatkovnega lista.

Na vrh strani

Ustvarjanje tabele z uvozom ali povezovanjem

Ustvarite lahko tabele z uvozom ali povezovanje do podatkov, ki je shranjena na drugem mestu. Lahko uvoz ali povezava do podatkov v Excelovem delovnem listu, Windows SharePoint Services seznam, datoteko XML, drugo Accessovo zbirko podatkov, Microsoft Office Outlookovo mapo in še več.

Ko podatke uvozite, ustvarite kopijo podatkov v novi tabeli v trenutni zbirki podatkov. Naknadne spremembe izvornih podatkov ne vplivajo na uvožene podatke, spremembe uvoženih podatkov pa ne vplivajo na izvorne podatke. Po povezavi z virom podatkov in uvozu podatkov lahko uvožene podatke uporabite brez povezovanja z virom. Spremenite lahko načrt uvožene tabele.

Če ustvarite povezavo do podatkov, v trenutni zbirki podatkov ustvarite povezano tabelo, ki predstavlja živo povezavo z obstoječimi podatki, shranjenimi drugje. Če spremenite podatke v povezani tabeli, jih spremenite tudi v viru. Kadar koli se spremenijo podatki v viru, je sprememba prikazana tudi v povezani tabeli. Ob uporabi povezane tabele morate vedno imeti možnost vzpostavitve povezave z virom podatkov. Ne morete spremeniti načrta povezane tabele.

Opomba: Podatkov na Excelovem delovnem listu ne morete urejati s povezano tabelo. To rešite tako, da izvorne podatke uvozite v Accessovo zbirko podatkov in iz Excela ustvarite povezavo do zbirke podatkov. Če želite več informacij o ustvarjanju povezav v Access iz Excela, poiščite pomoč za Excel ali si oglejte povezave v razdelku Glejte tudi.

Ustvarjanje nove tabele z uvozom zunanjih podatkov ali s povezovanjem do njih

 1. Na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvozi in poveži kliknite enega od virov podatkov, ki so na voljo.

 2. Sledite navodilom v pogovornih poljih, ki so prikazana na vsakem koraku.

  Access ustvari novo tabelo in jo prikaže v podoknu za krmarjenje.

Namig: Uvozite lahko tudi podatke s SharePointovega seznama ali ustvarite povezavo do njih z ukazom na zavihku Ustvarjanje.

Na vrh strani

Ustvarjanje tabele s SharePointovim mestom

Ustvarite tabelo v zbirki podatkov, ki uvažajo iz ali povezave do SharePointovega seznama. Ustvarite lahko tudi nove SharePointovega seznama tako, da uporabite vnaprej določene predloge. Vnaprej določene predloge v Access 2010 vključuje stike, opravila, težave in dogodke.

 1. Na zavihku Ustvarjanje v skupini Tabele kliknite SharePointovi seznami.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Ustvarite SharePointov seznam, ki temelji na predlogi

   1. Kliknite Stiki, Opravila, Težave ali Dogodki.

   2. V pogovorno okno Ustvari nov seznam vnesite URL za SharePointovo spletno mesto, kjer želite ustvariti seznam.

   3. V polji Določi ime za nov seznam in Opis vnesite ime in opis novega seznama.

   4. Če želite odpreti povezano tabelo po tem, ko ste jo ustvarili, potrdite polje Po dokončanju odpri seznam (izbrano privzeto).

  • Ustvarjanje novega seznama po meri

   1. Kliknite Po meri.

   2. V pogovorno okno Ustvari nov seznam vnesite URL za SharePointovo spletno mesto, kjer želite ustvariti seznam.

   3. V polji Določi ime za nov seznam in Opis vnesite ime in opis novega seznama.

   4. Če želite odpreti povezano tabelo po tem, ko ste jo ustvarili, potrdite polje Po dokončanju odpri seznam (izbrano privzeto).

  • Uvoz podatkov iz obstoječega seznama

   1. Kliknite Obstoječi SharePointov seznam.

   2. V pogovorno okno Dobi zunanje podatke vnesite spletni naslov SharePointovega mesta s podatki, ki jih želite uvoziti.

   3. Kliknite Uvozite izvorne podatke v novo tabelo v trenutni zbirki podatkov in nato kliknite Naprej.

   4. Potrdite polje ob vsakem SharePointovem seznamu, ki ga želite uvoziti.

  • Povezava do obstoječega seznama

   1. Kliknite Obstoječi SharePointov seznam.

   2. V pogovorno okno Dobi zunanje podatke – SharePointovo mesto vnesite spletni naslov SharePointovega mesta s seznamom, do katerega želite ustvariti povezavo.

   3. Kliknite Vzpostavite povezavo do vira podatkov, tako da ustvarite povezano tabelo in nato kliknite Naprej.

   4. Potrdite polje ob vsakem SharePointovem seznamu, do katerega želite vzpostaviti povezavo.

Na vrh strani

Ustvarjanje tabele s spletno storitvijo

V zbirki podatkov lahko ustvarite tabelo s povezavo do podatkov na spletnem mestu, ki zagotavlja vmesnik za spletno storitev.

Opomba: Tabele spletne storitve so namenjene samo za branje.

 1. Na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvozi in poveži kliknite Več in nato Podatkovne storitve.

 2. Če je povezava, ki jo želite uporabiti, že nameščena, pojdite na 5. korak. Sicer nadaljujte z naslednjim korakom.

 3. Kliknite Namesti novo povezavo.

 4. Izberite datoteko za povezavo, ki jo želite uporabiti, nato pa kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Ustvari povezavo do podatkov o spletni storitvi razširite povezavo, ki jo želite uporabljati.

 6. Izberite tabelo, do katere želite ustvariti povezavo.

  Access prikaže polja na desni strani pogovornega okna.

 7. Če želite, lahko v polje Določite ime povezave vnesete ime povezane tabele. Access bo to ime uporabljal za povezano tabelo v podoknu za krmarjenje.

 8. Kliknite V redu.

  Access ustvari povezano tabelo.

Na vrh strani

Nastavljanje primarnega ključa tabele

Če navedete primarni ključ za tabelo, pridobite te prednosti:

 • Access samodejno ustvari kazalo za primarni ključ, kar lahko pomaga pri izboljšanju učinkovitosti delovanja zbirke podatkov.

 • Access zagotovi, da ima vsak zapis vrednost v polju primarni ključ.

 • Access zagotovi, da je vsaka vrednost v polju s ključem enolična. Enolične vrednosti so nujne, saj sicer določenega zapisa ni mogoče zanesljivo razlikovati od drugih zapisov.

Ko v pogledu podatkovnega lista ustvarite novo tabelo, Access samodejno ustvari primarni ključ in mu dodeli ime polja »ID« in samoštevilčni podatkovni tip.

V pogledu načrta lahko spremenite ali odstranite primarni ključ, ali pa nastavite primarni ključ za tabelo, ki ga še nima.

Določite, katera polja uporabiti kot primarni ključ

Včasih morda že imate podatke, ki jih želite uporabiti kot primarni ključ. Morda imate na primer obstoječe številke ID svojih zaposlenih. Če ustvarite tabelo za sledenje podatkov o zaposlenih, se boste morda odločili, da kot primarni ključ za tabelo uporabite obstoječe ID-je zaposlenih. Morda pa je ID zaposlenega enoličen samo skupaj z ID-jem oddelka, zaradi česar morate obe primarni polji uporabljati skupaj. Dober kandidat za primarni ključ ima te lastnosti:

 • Vsak zapis ima enolično vrednost za polje ali kombinacijo polj.

 • Polje ali kombinacija polj ni nikoli prazna oz. nima nikoli vrednosti nič – vedno obstaja neka vrednost.

 • Vrednosti se ne spremenijo.

Če ni ustreznih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti kot primarni ključ, lahko ustvarite novo polje, ki se uporablja kot primarni ključ. Ko ustvarite novo polje, ki se uporablja kot primarni ključ, nastavite podatkovni tip polja na »Samoštevilo«. S tem zagotovite, da ustreza trem lastnostim s prejšnjega seznama.

Nastavljanje ali spreminjanje primarnega ključa

 1. Izberite tabelo, katere primarni ključ želite nastaviti ali spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Pogledi kliknite Ogled in nato Pogled načrta.

 3. V mreži načrta tabele izberite polje ali polja, ki jih želite uporabiti kot primarni ključ.

  Eno polje izberete tako, da kliknete izbirnik vrstice za želeno polje.

  Če želite izbrati več polj, držite tipko CTRL in kliknite izbirnik vrstice za vsako polje.

 4. Na kartici Načrtovanje v skupini Orodja kliknite Primarni ključ.

  Skupina »Orodja« na zavihku »Načrt«

  Indikator ključa je desno od polja ali polj, ki ste jih navedli kot primarni ključ.

Odstranjevanje primarnega ključa

 1. Izberite tabelo, katere primarni ključ želite odstraniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Pogledi kliknite Ogled in nato Pogled načrta.

 3. Kliknite izbirnik vrstice za trenutni primarni ključ. Če je primarni ključ sestavljen iz več polj, pridržite tipko CTRL in nato kliknite izbirnik vrstice za vsako polje.

 4. Na kartici Načrtovanje v skupini Orodja kliknite Primarni ključ.

  Skupina »Orodja« na zavihku »Načrt«

  Indikator ključa je odstranjen iz polj, ki ste jih predhodno navedli kot primarni ključ.

Opomba: Ko shranite novo tabelo, ne da bi določili primarni ključ, vas Access pozove, da ustvarite novo polje za primarni ključ. Če kliknete Da, Access ustvari polje z ID-jem, ki uporablja podatkovni tip »Samoštevilo«, in zagotovi enolično vrednost za vsak zapis. Če je v tabeli že polje »Samoštevilo«, ga Access uporabi kot primarni ključ. Če kliknete Ne, Access ne doda polja, nastavljen pa ni noben primarni ključ.

Na vrh strani

Nastavljanje lastnosti tabele

Nastavite lahko lastnosti, ki veljajo za celotno tabelo ali celotne zapise.

 1. Izberite tabelo, katere lastnosti želite nastaviti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Pogledi kliknite Ogled in nato Pogled načrta.

 3. Na zavihku Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite List z lastnostmi.

  Skupina »Pokaži/skrij« na zavihku »Načrt« v Accessu

  Prikazan je list z lastnostmi tabele.

 4. Na listu z lastnostmi kliknite zavihek Splošno.

 5. Kliknite polje levo od lastnosti, ki jo želite nastaviti, nato pa vnesite nastavitev za lastnost.

  Razpoložljive lastnosti tabele

  Uporabite to lastnost tabele

  Če želite

  Prikaži poglede na mestu SharePoint

  Določiti, ali so pogledi, ki temeljijo na tabeli, lahko prikazani na SharePointovem mestu.

  Opomba: Učinki te nastavitve so odvisni od nastavitve lastnosti Prikaz vseh pogledov na SharePointovem mestu v zbirki podatkov.

  Če želite več informacij, preberite razdelek Glejte tudi.

  Razširjen podatkovni podlist

  Razširiti vse podatkovne podliste, ko odprete tabelo.

  Višina podatkovnega podlista

  Naredite nekaj od tega:

  • Če želite, da se okno podatkovnega podlista razširi tako, da prikaže vse vrstice, pustite to lastnost nastavljeno na 0 palcev.

  • Če želite nadzor nad višino podatkovnega podlista, vnesite želeno višino v palcih.

  Usmerjenost

  Nastaviti usmerjenost pogleda glede na to, ali se jezik bere od leve proti desni ali od desne proti levi.

  Opis

  Opisati tabelo. Ta opis se bo pojavljal v opisih orodij za tabelo.

  Privzeti pogled

  Nastaviti Podatkovni list, Vrtilno tabelo ali Vrtilni grafikon za privzeti pogled, ko odprete tabelo.

  Veljavnostno pravilo

  Vnesti izraz, ki mora biti resničen, kadar koli dodate ali spremenite zapis.

  Veljavnostno besedilo

  Vnesti sporočilo, ki je prikazano, če zapis krši izraz v lastnosti Veljavnostno pravilo.

  Filter

  Določiti pogoje za prikaz samo ujemajočih se vrstic v pogledu podatkovnega lista.

  Razvrsti po

  Izbrati polja za navajanje privzetega vrstnega reda vrstic v pogledu podatkovnega lista.

  Ime podatkovnega podlista

  Navesti, ali naj se podatkovni podlist prikaže v pogledu podatkovnega lista, in če se prikaže, iz katere tabele ali poizvedbe naj vrstice v podatkovnem podlistu pridobijo podatke.

  Poveži podrejena polja

  Prikazati seznam polj v tabeli ali poizvedbi, ki se uporabljajo za podatkovne podliste, ki se ujemajo z lastnostjo Poveži nadrejena polja, določeno za tabelo.

  Poveži nadrejena polja

  Prikazati seznam polj v tabeli, ki se ujemajo z lastnostjo Poveži podrejena polja, navedeno določeno za tabelo.

  Filtriranje nalaganja

  Samodejno uporabiti pogoje filtriranja v lastnosti Filter (če je nastavljena na Da), ko je tabela odprta v pogledu podatkovnega lista.

  Razvrščanje po nalaganju

  Samodejno uporabiti pogoje razvrščanja v lastnosti Razvrščanje po (če je nastavljena na Da), ko je tabela odprta v pogledu podatkovnega lista.

  Namig: Če želite zagotoviti več prostora za vnašanje ali urejanje nastavitve v polju z lastnostjo, pritisnite tipki SHIFT+F2 in odpre se polje Povečava. Če boste lastnost Veljavnostno pravilo nastavili na izraz in želite pomoč pri gradnji, kliknite Gumb »Graditelj« ob polju z lastnostjo Veljavnostno pravilo, da se prikaže graditelj izrazov.

 6. Če želite shraniti spremembe, pritisnite CTRL+S.

Na vrh strani

Dodajanje polja v tabelo

Vsak podatek, ki mu želite slediti, shranite v polje. V tabeli stikov na primer ustvarite polja za priimek, ime, telefonsko številko in naslov. V tabeli izdelkov ustvarite polja za ime izdelka, ID izdelka in ceno.

Preden ustvarite polja, poskusite podatke ločiti v najmanjše uporabne dele. Pozneje je podatke mnogo lažje združevati kot pa razdruževati. Namesto polja s polnim imenom raje ustvarite ločeni polji za priimek in ime. Nato lahko brez težav iščete po imenu, priimku ali obojem. Če pričakujete, da boste o neki vrsti podatkov poročali, te podatke razvrščali, iskali ali računali, jih dajte v polje same. Če želite več informacij o načrtovanju zbirke podatkov ali ustvarjanju polj, si oglejte povezave v razdelku Glejte tudi.

Ko ustvarite polje, lahko nastavite tudi lastnosti polja za nadzor videza in delovanja.

Dodajanje polja z vnosom podatkov

Ko v pogledu podatkovnega lista ustvarite novo tabelo ali odprete obstoječo tabelo, lahko v tabelo dodate polje z vnosom podatkov v stolpec Dodaj novo polje na podatkovnem listu.

Datasheet in Access with Add New Field column

1. Vnesite podatke v stolpec Dodaj novo polje.

 1. Ustvarite ali odprite tabelo v pogledu podatkovnega lista.

  Če želite več informacij o ustvarjanju tabele, si oglejte razdelek Ustvari novo tabelo.

 2. V stolpec Dodaj novo polje vnesite ime polja, ki ga želite ustvariti.

  Uporabite opisno ime, tako da bo polje lažje prepoznati.

 3. Vnesite podatke v novo polje.

Na vrh strani

Ustvarjanje izračunanega polja

Izračunano polje ustvarite v pogledu načrta.

 1. V pogledu načrta odprite tabelo, v kateri želite ustvariti izračunano polje.

 2. V prvi prazni vrstici v mreži načrta tabele pod Ime polja vnesite ime za izračunano polje.

 3. V razdelku Podatkovni tip izberite Izračunano.

  Odpre se možnost Graditelj izrazov.

 4. Vnesite izračun, ki ga želite izvesti v graditelju izrazov. Če ima vaša tabela polje1 in polje2, in želite ustvariti izračunano polje (Field3) enako kot vrednost polje1 deljeno s vrednost polje2, bi ga vnesli na primer [polje1] / [polje2] v graditelju izrazov.

  Če želite več informacij o izrazih, si oglejte članek Uvod v izraze.

 5. Ko zaključite vnašanje izračuna, kliknite V redu.

  Namig: Priporočljivo je, da preklopite na pogled podatkovnega lista in preverite, ali izračunano polje deluje, kot želite.

Na vrh strani

Nastavljanje lastnosti polja

Ko ustvarite polje, lahko lastnosti polja nastavite tako, da nadzirate njegov videz in delovanje.

Z nastavitvijo lastnosti polj lahko na primer:

 • Nadzirate videz podatkov v polju

 • Pomagate preprečiti nepravilno vnašanje podatkov v polje

 • Določite privzete vrednosti za polje

 • Pomagate pospešiti iskanje in razvrščanje v polju

Nekatere lastnosti polj, ki so na voljo, lahko nastavite med delom v pogledu podatkovnega lista. Če pa želite imeti dostop do popolnega seznama lastnosti polj in ga nastavljati, morate uporabiti pogled načrta.

Nastavljanje lastnosti polja v pogledu podatkovnega lista

Med delom v pogledu podatkovnega lista lahko polje preimenujete, spremenite njegov podatkovni tip, lastnost Oblika zapisa ali nekatere druge lastnosti polja.

Odpiranje tabele v pogledu podatkovnega lista

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo, ki jo želite odpreti.

 2. V priročnem meniju kliknite pogled podatkovnega lista.

Preimenovanje polja

Ko dodate polje, tako da vnesete podatke v pogled podatkovnega lista, Access polju samodejno dodeli generično ime. Access prvemu novemu polju dodeli ime Polje1, drugemu novemu polju Polje2 in tako naprej. Privzeto se ime polja uporablja kot oznaka vedno, ko je polje prikazano, na primer ime stolpca na podatkovnem listu. Preimenovanje polj z bolj opisnimi imeni pripomore, da je njihova uporaba pri ogledovanju in urejanju zapisov lažja.

 1. Z desno tipko miške kliknite ime polja, ki ga želite preimenovati (na primer Polje1).

 2. V priročnem meniju kliknite Preimenuj stolpec.

 3. V ime stolpca vnesite novo ime.

  Imena polj so lahko sestavljena iz največ 64 znakov (črke ali številke) s presledki.

Spreminjanje podatkovnega tipa polja

Ko ustvarite polje z vnašanjem podatkov v pogled podatkovnega lista, Access razišče te podatke, da določi primerni podatkovni tip za polje. Če na primer vnesete 1.1.2006, Access prepozna podatke kot datum in nastavi podatkovni tip za to polje na »Datum/ura«. Če Access ne more dokončno določiti podatkovnega tipa, je podatkovni tip privzeto nastavljen na »Besedilo«.

Podatkovni tip polja določa, katere lastnosti polja še lahko nastavite. Nastavite lahko na primer le lastnost Samo dodaj za polje s podatkovnim tipom »Hiperpovezava« ali »Zapisek«.

Obstajajo lahko tudi primere, kjer želite ročno spremeniti podatkovni tip za polja. Recimo, da imate sobe za številke, ki so podobni datumov, kot je na primer 10/2001. Če vnesete 10/2001 v novo polje v pogledu podatkovnega lista, samodejno podatkovni tip zaznavanje funkcija izbere za datum/čas podatkovni tip polja. Ker številke sob oznake in ne datume, naj uporabljajo besedilo podatkovni tip. Če želite spremeniti podatkovni tip za polja, uporabite ta postopek.

 1. Kliknite zavihekPodatkovni list.

 2. Na seznamu Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje izberite želeni podatkovni tip.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  Na voljo podatkovnih tipov

  Vrsta podatkov

  Uporabite za shranjevanje

  Velikost

  Besedilo

  Alfanumerične znake

  Uporablja se za besedilo ali števila, ki niso uporabljena v izračunih (na primer ID izdelka). Številsko vrednost, ki je shranjena kot besedilo, je mogoče razvrstiti in filtrirati bolj logično, vendar je ni mogoče preprosto uporabiti v izračunih.

  Največ 255 znakov

  Zapisek

  Alfanumeričnih znakov (ki so daljši od 255 znakov) ali besedila, ki uporablja obogateno besedilo.

  Za besedilo, ki uporablja obogateno besedilo ali uporabite za besedilo, ki je več kot 255 znakov. Opombe, dolge opisi in odstavki, ki uporabljajo oblikovanje besedila, kot je krepko ali ležeče, je dobro primerov kje lahko uporabljate polja »Zapisek« .

  Največ 1 GB znakov ali 2 GB prostora za shranjevanje (2 bajta na znak); v kontrolniku je mogoče prikazati 65.535 znakov

  Število

  Številčne vrednosti (cela števila ali ulomki)

  Uporablja se za shranjevanje števil, uporabljenih v izračunih, razen za denarne vrednosti (za denarne vrednosti uporabite podatkovni tip »Valuta«).

  1, 2, 4 ali 8 bajtov ali 16 bajtov, če ga uporabljate za ID replikacije.

  Datum/čas

  Datum in čas

  Uporabite ga za za shranjevanje datumskih in časovnih vrednosti. V vseh shranjenih vrednostih so datumski in časovni deli.

  8 bajtov

  Valuta

  Denarne vrednosti

  Uporabite ga za shranjevanje denarnih vrednosti (valut).

  8 bajtov

  Samoštevilo

  Enolične številske vrednosti, ki jo Access vstavi samodejno, ko dodate zapis.

  Uporabite za ustvarjanje enoličnih vrednosti, ki jih lahko uporabite kot primarni ključ. Opomba, da vrednosti za polja »Samoštevilo« je mogoče povečano zaporedno ali z določeno vrednost, ali naključno dodeljena.

  4 bajte; 16 bajtov za ID replikacije

  Da/ne

  Booleanovih vrednosti (da/ne).

  Uporabite lahko eno od treh oblik zapisa: Da/Ne, Resnično/Neresnično ali Vklopljeno/Izklopljeno.

  1 bit (8 bitov = 1 bajt)

  Predmet OLE

  Predmete OLE ali druge dvojiške podatke

  Uporablja se za shranjevanje predmetov OLE iz drugih programov sistema Microsoft Windows.

  Največ 1 GB

  Priloga

  Slike, podobe, dvojiške in Officeove datoteke

  Prednostni podatkovni tip za shranjevanje elektronskih podob in katere koli vrste dvojiških datotek.

  2 GB za stisnjene priloge. Približno 700 KB za priloge, ki niso stisnjene, odvisno od stopnje, do katere je mogoče stisniti prilogo.

  Hiperpovezava

  Hiperpovezave

  Uporabite ga za shranjevanje hiperpovezav in omogočanje dostopa do spletnih strani prek URL-jev (Uniform Resource Locator) ali do datotek z imenom v obliki UNC (dogovor o enotnem imenovanju) z enim klikom. Povezavo je mogoče vzpostaviti tudi z Accessovimi predmeti, ki so shranjeni v zbirki podatkov.

  Največ 1 GB znakov ali 2 GB prostora za shranjevanje (2 bajta na znak); v kontrolniku je mogoče prikazati 65.535 znakov.

  Čarovnik za iskanje

  To pravzaprav ni podatkovni tip, ampak zažene čarovnika za iskanje.

  Uporablja se za zagon čarovnika za iskanje, tako da lahko ustvarite polje, ki uporablja kombinirano polje za iskanje vrednosti v drugi tabeli, poizvedbi ali seznamu vrednosti.

  Temelji na tabeli ali poizvedbi: velikost vezanega stolpca.

  Temelji na vrednosti: velikost polja z besedilom, ki se uporablja za shranjevanje vrednosti.

  Opomba: Največja dovoljena velikost datoteke z Accessovo zbirko podatkov je 2 gigabajta.

  Nasveti glede podatkovnih tipov

  • Za optimizacijo učinkovitosti delovanja, uporabite najustreznejša Velikost polja ko ustvarite polje za besedilo ali število. Če ste pričakovali, da shranite poštne številke predvidljivi dolžino, določite, da dolžina kot velikost polja. Velikost polja lahko določite tako, da nastavite vrednost v polju lastnosti FieldSize . Če želite več informacij, glejte razdelek nastavitev drugih lastnosti polja.

  • Za telefonske številke, številke delov in druge številke, ki jih ne nameravate uporabljati za matematične izračune, morate izbrati podatkovni tip »Besedilo« namesto »Število«. Številsko vrednost, ki je shranjena kot besedilo, je mogoče bolj logično razvrščati in filtrirati.

Spreminjanje oblike zapisa v polju

Poleg določanja podatkovnega tipa novega polja lahko Access nastavi tudi lastnost Oblika zapisa polja, odvisno od tega, kaj vnesete. Če na primer vnesete 10:50, Access nastavi podatkovni tip »Datum/ura« in lastnost Oblika zapisa na »Skrajšana ura«. Če želite ročno spremeniti lastnost polja Oblika zapisa, naredite to:

 1. Na traku kliknite zavihek Podatkovni list.

 2. Na seznamu Oblika zapisa v skupini Podatkovni tip in oblikovanje vnesite želeno obliko zapisa.

  Opomba: Seznam Oblika zapisa za nekatera polja morda ni na voljo (na primer »Besedilo«), odvisno od podatkovnega tipa polja.

Nastavitev drugih lastnosti polja

 1. V pogledu podatkovnega lista kliknite polje, za katero želite nastaviti lastnost.

 2. Na zavihku Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje izberite želene lastnosti.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

Na vrh strani

Nastavljanje lastnosti polja v pogledu načrta

Med delom s tabelo v pogledu načrta lahko nastavite poljubno lastnost polja. V pogledu načrta nastavite podatkovni tip polja v mreži načrta tabele, druge lastnosti pa nastavite v podoknu Lastnosti polja.

Odpiranje tabele v pogledu načrta

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo.

 2. V priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

Spreminjanje podatkovnega tipa polja

 1. V mreži načrta tabele poiščite polje, za katero želite nastaviti podatkovni tip.

 2. V stolpcu Podatkovni tip na seznamu izberite podatkovni tip.

  Na voljo podatkovnih tipov

  Vrsta podatkov

  Uporabite za shranjevanje

  Velikost

  Besedilo

  Alfanumerične znake

  Uporablja se za besedilo ali števila, ki niso uporabljena v izračunih (na primer ID izdelka). Številsko vrednost, ki je shranjena kot besedilo, je mogoče razvrstiti in filtrirati bolj logično, vendar je ni mogoče preprosto uporabiti v izračunih.

  Največ 255 znakov

  Zapisek

  Alfanumeričnih znakov (ki so daljši od 255 znakov) ali besedila, ki uporablja obogateno besedilo.

  Za besedilo, ki uporablja obogateno besedilo ali uporabite za besedilo, ki je več kot 255 znakov. Opombe, dolge opisi in odstavki, ki uporabljajo oblikovanje besedila, kot je krepko ali ležeče, je dobro primerov kje lahko uporabljate polja »Zapisek« .

  Največ 1 GB znakov ali 2 GB prostora za shranjevanje (2 bajta na znak); v kontrolniku je mogoče prikazati 65.535 znakov

  Število

  Številčne vrednosti (cela števila ali ulomki)

  Uporablja se za shranjevanje števil, uporabljenih v izračunih, razen za denarne vrednosti (za denarne vrednosti uporabite podatkovni tip »Valuta«).

  1, 2, 4 ali 8 bajtov ali 16 bajtov, če ga uporabljate za ID replikacije.

  Datum/čas

  Datum in čas

  Uporabite ga za za shranjevanje datumskih in časovnih vrednosti. V vseh shranjenih vrednostih so datumski in časovni deli.

  8 bajtov

  Valuta

  Denarne vrednosti

  Uporabite ga za shranjevanje denarnih vrednosti (valut).

  8 bajtov

  Samoštevilo

  Enolične številske vrednosti, ki jo Access vstavi samodejno, ko dodate zapis.

  Uporabite za ustvarjanje enoličnih vrednosti, ki jih lahko uporabite kot primarni ključ. Opomba, da vrednosti za polja »Samoštevilo« je mogoče povečano zaporedno ali z določeno vrednost, ali naključno dodeljena.

  4 bajte; 16 bajtov za ID replikacije

  Da/ne

  Booleanovih vrednosti (da/ne).

  Uporabite lahko eno od treh oblik zapisa: Da/Ne, Resnično/Neresnično ali Vklopljeno/Izklopljeno.

  1 bit (8 bitov = 1 bajt)

  Predmet OLE

  Predmete OLE ali druge dvojiške podatke

  Uporablja se za shranjevanje predmetov OLE iz drugih programov sistema Microsoft Windows.

  Največ 1 GB

  Priloga

  Slike, podobe, dvojiške in Officeove datoteke

  Prednostni podatkovni tip za shranjevanje elektronskih podob in katere koli vrste dvojiških datotek.

  2 GB za stisnjene priloge. Približno 700 KB za priloge, ki niso stisnjene, odvisno od stopnje, do katere je mogoče stisniti prilogo.

  Hiperpovezava

  Hiperpovezave

  Uporabite ga za shranjevanje hiperpovezav in omogočanje dostopa do spletnih strani prek URL-jev (Uniform Resource Locator) ali do datotek z imenom v obliki UNC (dogovor o enotnem imenovanju) z enim klikom. Povezavo je mogoče vzpostaviti tudi z Accessovimi predmeti, ki so shranjeni v zbirki podatkov.

  Največ 1 GB znakov ali 2 GB prostora za shranjevanje (2 bajta na znak); v kontrolniku je mogoče prikazati 65.535 znakov.

  Čarovnik za iskanje

  To pravzaprav ni podatkovni tip, ampak zažene čarovnika za iskanje.

  Uporablja se za zagon čarovnika za iskanje, tako da lahko ustvarite polje, ki uporablja kombinirano polje za iskanje vrednosti v drugi tabeli, poizvedbi ali seznamu vrednosti.

  Temelji na tabeli ali poizvedbi: velikost vezanega stolpca.

  Temelji na vrednosti: velikost polja z besedilom, ki se uporablja za shranjevanje vrednosti.

  Opomba: Največja dovoljena velikost datoteke z Accessovo zbirko podatkov je 2 gigabajta.

  Namigi za podatkovne tipe

  • Za telefonske številke, številke delov in druge številke, ki jih ne nameravate uporabljati za matematične izračune, morate izbrati podatkovni tip »Besedilo« namesto »Število«. Številsko vrednost, ki je shranjena kot besedilo, je mogoče bolj logično razvrščati in filtrirati, ni pa je mogoče preprosto uporabiti v izračunih.

  • Za podatkovne tipe »Besedilo« in »Število« lahko velikost polja ali podatkovni tip natančneje določite tako, da nastavite vrednost v polju z lastnostjo FieldSize.

Nastavitev drugih lastnosti polja

 1. V mreži načrta tabele izberite polje, za katero želite nastaviti lastnosti. Access prikaže lastnosti za to polje v podoknu Lastnosti polja.

  Podatkovni tip polja določa, katere lastnosti je mogoče nastaviti.

 2. V podoknu Lastnosti polja vnesite nastavitve, ki jih želite za vsako lastnost, ali pritisnite F6 in s puščičnimi tipkami izberite lastnost.

  Katere lastnosti polja so na voljo?

  Opomba: Za vsako polje niso na voljo vse lastnosti. Podatkovni tip polja določa, katere lastnosti ima polje.

  Lastnost polja

  Opis

  Velikost polja

  Nastaviti največjo velikost za podatke, ki so shranjeni kot podatkovni tip »Besedilo«, »Število« ali »Samoštevilo«.

  Namig: Za največjo učinkovitost delovanja vedno določite najmanjšo zadostno Velikost polja.

  Oblika

  Prilagajanje privzetega videza prikazanega ali natisnjenega polja.

  Decimalna mesta

  Navajanje števila decimalnih mest pri prikazu števil.

  Nove vrednosti

  Določanje, ali se vrednost v polju »Samoštevilo« postopoma povečuje ali mu je dodeljena naključna vrednost, ko je dodan nov zapis.

  Vnosna maska

  Prikaz znakov, ki pomagajo voditi vnos podatkov. Če želite več informacij o ustvarjanju in uporabi vnosne maske, si oglejte razdelek Glejte tudi.

  Napis

  Nastaviti besedilo, ki je privzeto prikazano v oznakah za obrazce, poročila ali poizvedbe.

  Privzeta vrednost

  Samodejno dodeljevanje privzete vrednosti polju, ko so dodani novi zapisi.

  Veljavnostno pravilo

  Navajanje izraza, ki mora biti resničen, kadar koli dodate ali spremenite vrednost v tem polju.

  Veljavnostno besedilo

  Vnesite sporočilo, ki se prikaže, ko je vrednost krši izraz v lastnosti Veljavnostno pravilo .

  Obvezno

  Zahtevati vnos podatkov v polje.

  Dovoli ničelno dolžino

  Dovoli vnos (tako, da nastavite vrednost v lastnosti na da) ničelne dolžine niza (»«) v polju z besedilom ali Zapisek.

  Indeksirano

  Omogočiti hitrejši dostop do podatkov v tem polju z ustvarjanjem in uporabo indeksa.

  Stiskanje Unicode

  Stiskanje besedila, shranjenega v tem polju, če je shranjena majhna količina besedila (< 4096 znakov).

  Način IME

  Nadzor pretvarjanja znakov v vzhodnoazijski različici sistema Windows.

  Stavčni način IME

  Nadzor pretvarjanja stavkov v vzhodnoazijski različici sistema Windows.

  Oznake dejanj

  Priložite oznako dejanje v tem polju.

  Samo dodaj

  Sledenje zgodovini vrednosti polj (tako da nastavi vrednost lastnosti na Da).

  Oblika besedila

  Izbiranje vrednosti za lastnost Obogateno besedilo za shranjevanje besedila v obliki HTML-ja in dovoljenje za obogateno oblikovanje. Izbiranje vrednosti za lastnost Golo besedilo za shranjevanje neoblikovanega besedila.

  Poravnava besedila

  Določanje privzete poravnave besedila v kontrolniku.

 3. Če želite zagotoviti več prostora za vnos ali urejanje nastavitve lastnosti v polju za lastnosti, pritisnite SHIFT+F2 za prikaz polja Povečava.

  Namig: Če vnašate vnosno masko ali izraz za preverjanje veljavnosti in želite pomoč pri gradnji, kliknite Gumb »Graditelj« zraven polja z lastnostmi in odpre se ustrezni graditelj.

 4. Če želite shraniti spremembe, pritisnite CTRL+S.

Povezave do podrobnejših informacij o podatkovnih tipih in lastnostih polj v razdelku Glejte tudi.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×