Uvod v program SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 je program za oblikovanje spletnih mest in programov, s katerim je mogoče načrtovati, ustvariti in prilagoditi spletna mesta, nameščena v tehnologiji Microsoft SharePoint Foundation 2010 in strežniku Microsoft SharePoint Server 2010. S programom SharePoint Designer 2010 lahko ustvarite podatkovno bogate spletne strani, zgradite zmogljive rešitve s poteki dela ter načrtujete videz in delovanje mesta.

Uporabite spodnje povezave, če želite poiskati dodatne informacije o programu SharePoint Designer 2010 v člankih, videoposnetkih in drugih virih izobraževanja. Pod povezavami pa najdete informacije o osnovnih opravilih, ki jih lahko izvajate v programu SharePoint Designer 2010.

Logotip uvoda

Ali želite

Članek z dodatnimi informacijami

Le izvedeti, kaj se je spremenilo?    

Oglejte si novosti v tej izdaji in kako lahko kar najbolje izkoristite te funkcije.

Novosti v programu SharePoint Designer 2010

Poiskati menije in ukaze iz izdaje 2007?    

Oglejte si tabelo menijskih ukazov in ukazov orodne vrstice v izdaji 2007 in poiščite njihova nova mesta s tem delovnim zvezkom za preslikavo.

Vodniki za preslikavo za programe sistema Microsoft Office

Še nikoli niste uporabljali programa SharePoint Designer?    

Preberite, komu je namenjen SharePoint Designer 2010 in kako ga kar najbolje izkoristite za potrebe v organizaciji.

Predstavitev programa SharePoint Designer 2010

Ali iščete izobraževalne tečaje zase in za druge v skupini?    

Povečajte svojo storilnost s to različico z izobraževalnimi tečaji za SharePoint Designer 2010.

Izobraževalni tečaji za Microsoft Office

Osnovna opravila v programu SharePoint Designer 2010

Odpiranje in ustvarjanje SharePointovih mest

Ustvarjanje seznamov, knjižnic in povezav do virov podatkov

Ustvarjanje pogledov in obrazcev po meri

Ustvarjanje potekov dela po meri

Oblikovanje strani mesta, strani z matrico in postavitev strani

Shranjevanje v obliki predloge

Odpiranje in ustvarjanje SharePointovih mest

V programu SharePoint Designer 2010 lahko odprete obstoječa SharePointova mesta in jih prilagodite, ustvarite nova mesta na podlagi predlog SharePointovih mest ali pa ustvarite nova, prazna mesta in jih prilagodite povsem na novo.

Odpiranje mest

Če želite odpreti obstoječe mesto, kliknite zavihek Datoteka, izberite Mesta in naredite nekaj od tega:

 • Kliknite Odpri mesto, da si ogledate mesta, ki so na voljo v strežniku.

 • Kliknite Prilagodi mesto »Moje mesto«, da odprete in prilagodite mesto »Moje mesto«.

 • V razdelku Nedavna mesta izberite mesto, na katerem ste že delali.

Ustvarjanje mest

Če želite ustvariti novo mesto, kliknite zavihek Datoteka, izberite Mesta in naredite nekaj od tega:

 • Kliknite Novo prazno spletno mesto, da ustvarite prazno SharePointovo mesto.

 • Kliknite Mestu »Moje mesto« dodaj podmesto, da pod mestom »Moje mesto« ustvarite novo mesto.

 • V razdelku Predloge mest izberite predlogo, da ustvarite novo mesto na podlagi SharePointove predloge.

Opomba: Poleg odpiranja in ustvarjanja mest v programu SharePoint Designer 2010 lahko SharePointovo mesto odprete tudi v brskalniku ter nato to mesto odprete v programu SharePoint Designer 2010, in sicer s povezavami, ki so na voljo v meniju Dejanja mesta, na traku in na drugih mestih v SharePointu.

Na vrh strani

Ustvarjanje seznamov, knjižnic in povezav do virov podatkov

V programu SharePoint Designer 2010 lahko ustvarite sezname in knjižnice, ki so pogosto vir podatkov za SharePointova mesta, ustvarite pa lahko tudi povezave med viri podatkov in datotekami XML, zunanjimi zbirkami podatkov in spletnimi storitvami.

SharePointovi seznami in knjižnice

Če želite ustvariti SharePointov seznam ali knjižnico, v podoknu Krmarjenje kliknite Seznami in knjižnice in nato na zavihku Seznami in knjižnice izberite eno od teh možnosti :

 • Kliknite Seznam po meri, da ustvarite prazen seznam.

 • Kliknite SharePointov seznam, da ustvarite seznam na podlagi predloge SharePointovega seznama.

 • Kliknite Knjižnica dokumentov, da ustvarite knjižnico na podlagi predloge SharePointove knjižnice.

 • Kliknite Zunanji seznam, da ustvarite zunanji seznam na podlagi zunanje vrste vsebine. (Vrste zunanje vsebine so opisane v nadaljevanju.)

 • Kliknite Seznam iz preglednice, da ustvarite seznam na podlagi uvožene preglednice.

Povezave z viri podatkov

Če želite ustvariti povezavo z virom podatkov, v podoknu Krmarjenje kliknite Viri podatkov in nato na zavihku Viri podatkov izberite eno od teh možnosti.

 • Kliknite Povezani vir podatkov, da ustvarite podatkovno povezavo z več viri podatkov.

 • Kliknite Povezava z zbirko podatkov, da ustvarite podatkovno povezavo z zbirko podatkov, ki podpira protokol OLE DB ali ODBC.

 • Kliknite Povezava s storitvijo SOAP, da ustvarite povezavo s spletno storitvijo XML s protokolom SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Kliknite Povezava s storitvijo REST, da ustvarite povezavo s strežniškim skriptom s protokolom REST (Representational State Transfer).

 • Kliknite Povezava z datoteko XML, da ustvarite povezavo z izvorno datoteko XML.

Zunanja vrsta vsebine

Z zunanjimi vrstami vsebine lahko ustvarite povezavo do zunanjih virov poslovnih podatkov in nato te vire integrirate s SharePointovim mestom in podprtimi odjemalskimi programi. Ko ustvarite zunanjo vrsto vsebine, lahko ustvarite zunanje sezname, ki uporabnikom omogočajo komunikacijo s podatki, kot da bi bili poljuben SharePointov seznam ali knjižnica.

Če želite ustvariti zunanjo vrsto vsebine, sledite tem navodilom.

 1. V podoknu Krmarjenje kliknite Zunanja vrsta vsebine.

 2. Na zavihku Zunanje vrste vsebine kliknite Zunanja vrsta vsebine in nato oblikujte postopke zunanje vrste vsebine, polja, druge postopke itd.

Na vrh strani

Ustvarjanje pogledov in obrazcev po meri

V programu SharePoint Designer 2010 lahko za vire podatkov ustvarite poglede in obrazce po meri, ki pravzaprav postanejo vmesniki za branje in pisanje podatkov v te vire podatkov.

Pogledi

Pogled je sprotni in prilagodljivi prikaz vira podatkov, ki ga je mogoče dodati na poljubno SharePointovo stran. V programu SharePoint Designer 2010 lahko ustvarite poglede seznama (ki uporabljajo spletni gradnik za pogled seznama XSLT) in poglede podatkov (ki uporabljajo spletni gradnik za podatkovni obrazec). Če želite ustvariti pogled seznama ali podatkov, izvedite enega od teh dveh postopkov.

 • V podoknu Krmarjenje kliknite Seznami in knjižnice, izberite seznam, za katerega želite ustvariti pogled, in nato na zavihku Nastavitve seznama kliknite Pogled seznama.

  Opomba: Tako ustvarite pogled, ki je povezan s seznamom ali knjižnico. Uporabniki zato vidijo pogled, ki ga lahko prilagodijo v skupini Upravljanje pogledov na SharePointovem traku.

 • V podoknu Krmarjenje kliknite Strani mesta, uredite strani, na katerih želite ustvariti pogled, kliknite zavihek Vstavljanje, izberite Pogled podatkov in nato izberite SharePointov seznam ali knjižnico, ki jo želite uporabiti za pogled.

Obrazci

Obrazec je prilagodljivi prikaz vira podatkov, s katerim pošljete podatke v vir podatkov oziroma vanj zapišete podatke. V programu SharePoint Designer 2010 lahko ustvarite obrazce seznama in podatkovne obrazce (od katerih vsi uporabljajo spletni gradnik za podatkovni obrazec). Če želite ustvariti obrazec seznama ali podatkovni obrazec, izvedite enega od teh dveh postopkov.

 • V podoknu Krmarjenje kliknite Seznami in knjižnice, izberite seznam, za katerega želite ustvariti obrazec, in nato na zavihku Nastavitve seznama kliknite Obrazec seznama.

 • V podoknu Krmarjenje kliknite Strani mesta, uredite stran, na kateri želite ustvariti obrazec, kliknite zavihek Vstavljanje, izberite Obrazec za nov element, Uredi obrazec za element ali Prikaži obrazec za element in nato izberite vir podatkov, ki ga želite uporabiti za obrazec.

Opomba: V programu SharePoint Designer 2010 lahko poleg uporabe orodij za načrtovanje obrazcev ustvarite in prilagodite SharePointove obrazce s programom Microsoft InfoPath 2010.

Na vrh strani

Ustvarjanje potekov dela po meri

V programu SharePoint Designer 2010 lahko upravljate poslovne procese z znatno prilagojenimi poteki dela. S poteki dela lahko upravljate tako procese programov kot tudi procese za sodelovanje med osebami. Pri ustvarjanju potekov dela so na voljo številne možnosti.

Ustvarjanje potekov dela v programu SharePoint Designer 2010

Pri ustvarjanju poteka dela lahko ustvarite potek dela na podlagi SharePointovega seznama ali knjižnice, ustvarite potek dela za vnovično uporabo, ki ga lahko uporabite za poljuben seznam ali knjižnico, ali pa ustvarite potek dela mesta, ki deluje na ravni mesta.

Če želite ustvariti te poteke dela, v podoknu Krmarjenje kliknite Poteki dela in nato na zavihku Poteki dela izvedite enega od teh postopkov:

 • Kliknite Potek dela seznama in izberite seznam, s katerim želite povezati potek dela.

 • Kliknite Potek dela za vnovično uporabo, da ustvarite poteka dela za vnovično uporabo, ki ga lahko povežete s poljubnim seznamom ali knjižnico.

 • Kliknite Potek dela mesta, da ustvarite potek dela, ki ga lahko uporabite na ravni mesta.

Ko ustvarite potek dela, z načrtovalnikom poteka dela oblikujte pogoje, dejanja in korake poteka dela, z načrtovalnikom opravil pa upravljajte dogodke, povezane s posameznim opravilom.

Uvoz potekov dela iz programa Microsoft Visio 2010

Poleg ustvarjanja potekov dela v programu SharePoint Designer 2010 lahko uvozite potek dela, ki je bil načrtovan v programu Microsoft Visio 2010 z vgrajenimi šablonami in predlogi poteki dela.

Če želite uvoziti potek dela, v podoknu Krmarjenje kliknite Poteki dela in nato na zavihku Poteki dela izvedite enega od teh postopkov:

 1. Kliknite Uvozi iz programa Visio in nato v datotečnem sistemu ali SharePointovi knjižnici dokumentov poiščite datoteko Visio Workflow Interchange (.vwi).

 2. Povežite potek dela s seznamom ali ustvarite potek dela za vnovično uporabo in kliknite Dokončaj.

 3. Prilagodite potek dela v programu SharePoint Designer.

Na vrh strani

Oblikovanje strani mesta, strani z matrico in postavitev strani

V programu SharePoint Designer 2010 lahko ustvarite in prilagodite strani mesta, strani z matrico in postavitve strani. Čeprav ima vsaka od teh strani svoj namen, pa je izkušnja urejanja strani podobna. Dodate ali odstranite lahko besedilo, slike, povezave, tabele, spletne gradnike, strežniške kontrolnike in druge elemente. Na straneh z matrico in v postavitvah strani uporabite definicije sloga in sezname slogov, da spremenite videz in način delovanja mesta ali ga prilagodite tako, da ustreza identiteti podjetja.

Strani mesta

Če želite ustvariti stran mesta, v podoknu Krmarjenje kliknite Strani mesta in nato na zavihku Strani izvedite enega od teh postopkov:

 • Kliknite Stran spletnega gradnika, da ustvarite stran s spletnima gradnikoma za glavo in telo ter da ga povežete s stranjo z matrico mesta.

 • Kliknite Stran in izberite ASPX ali HTML, da ustvarite prazno stran mesta, ki ni povezana s stranjo z matrico mesta.

Strani z matrico

 • V podoknu Krmarjenje kliknite Strani z matrico in nato na zavihku Strani z matrico kliknite Prazna stran z matrico.

Postavitve strani

 • V podoknu Krmarjenje kliknite Postavitve strani in nato na zavihku Postavitve strani kliknite Nova postavitev strani ter izberite skupino in ime vrste vsebine, na kateri bo temeljila postavitev strani.

Opomba: Strani z matrico in postavitve strani so privzeto onemogočene za vse uporabnike, razen za skrbnike zbirke mest. Če možnost za ogled ali urejanje strani z matrico oziroma postavitev strani v programu SharePoint Designer 2010 ni prikazana, se obrnite na skrbnika mesta in ga prosite, naj omogoči te možnosti.

Na vrh strani

Shranjevanje v obliki predloge

Ko prilagodite mesta, lahko shranite mesto ali dele mesta kot predlogo in tako drugim v organizaciji omogočite, da s predlogo ustvarijo sezname, poglede, poteke dela, strani mesta in druge elemente.

Predlogo lahko uporabite tudi za nadaljnjo prilagoditev mesta v drugem okolju ali drugim uporabnikom omogočite prilagoditev predloge, in sicer v brskalniku ali programu Microsoft Visual Studio.

Če želite izkoristiti to funkcijo, v programu SharePoint Designer 2010 poiščite možnost Shrani kot predlogo.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×