Uvod v poizvedbe

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Kadar želite pregledati podatke v zbirki podatkov, jih dodati, spremeniti ali izbrisati, uporabite poizvedbo.

S poizvedbo lahko poiščete odgovore na specifična vprašanja o podatkih, ki bi jih težko našli tako, da bi le pogledali podatke v tabeli. S poizvedbami lahko podatke filtrirate, z njimi računate, in jih povzemate. S poizvedbami lahko tudi avtomatizirate veliko opravil upravljanja ter pregledate spremembe podatkov, preden jih uporabite.

S poizvedbami je lažje izvajati večino opravil v zbirki podatkov

V tem članku

Pregled

Pogled na podnabor podatkov v tabeli

Hkratno pregledovanje podatkov iz več tabel

Vprašajte spremembe vprašanje s poizvedbo s parametri

Izračuni na podlagi vaših podatkov

Preglejte povzete ali skupne podatke

Ustvarjanje nove tabele s podatki iz druge tabele

Dodajanje podatkov v tabelo s podatki iz druge tabele

Spreminjanje podatkov v avtomatiziran način

Brisanje podatkov v avtomatiziran način

Pregled

Poizvedba je zahteva za rezultate podatkov, za dejanje, ki naj se izvede s podatki, ali za oboje. S poizvedbo je mogoče odgovoriti na preprosto vprašanje, izvesti izračune, združevati podatke iz različnih tabel in celo dodati, spremeniti ali izbrisati podatke v tabeli. Poizvedbe, s katerimi pridobite podatke iz tabele ali izvedete izračune, se imenujejo poizvedbe za izbiranje. Poizvedbe, s katerimi dodajate podatke, jih spreminjate ali brišete, se imenujejo poizvedbe za dejanja.

V tem članku najdete osnovne informacije o poizvedbah in primere različnih vrst poizvedb. Če želite več informacij, iščite po pomoči ali kliknite povezave v razdelku tega članka Glejte tudi.

S poizvedbo je mogoče posredovati podatke za obrazec ali poročilo. Podatki, ki jih želite prikazati z obrazcem ali poročilom, so v dobro načrtovani poizvedbi pogosto v različnih tabelah. S poizvedbo lahko zberete podatke, ki jih želite uporabiti, preden začnete načrtovati obrazec ali poročilo.

Če želite več informacij o tem, kako s poizvedbo posredujete podatke za obrazce ali poročila, kliknite povezave v razdelku »Glejte tudi« ali iščite po pomoči.

Opomba: Primeri v tem članku uporabljajo zbirko podatkov, ki je bil ustvarjen s predlogo zbirke podatkov Northwind 2007.

Pokaži, kako nastavite Northwind 2007

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa Novo.

 2. V levem podoknu v razdelku Kategorije predlog, kliknite Lokalni predloge.

 3. V razdelku Lokalne predloge, kliknite Northwind 2007in nato kliknite Ustvari.

 4. Sledite navodilom na strani Northwind Traders (na zavihku predmeta Zagonski zaslon), da odprete zbirko podatkov, nato pa zaprite pogovorno okno za prijavo.

Na vrh strani

Ogled podmnožice podatkov v tabeli

Včasih boste morda želeli pregledati vse podatke iz tabele, vendar na drugi časi, boste morda želeli pregledati le podatki iz določenih polj, ali boste morda želeli pregledati podatke le, če nekaterih polj, ki izpolnjujejo določene pogoje. Če želite pregledati podatke z uporabo pogojev, uporabite poizvedbo za izbiranje.

Vzemimo za primer, da želite pregledati seznam izdelkov in pripadajočih cen. Poizvedbo, ki vrne informacije o izdelkih in cenah, ustvarite tako, da sledite spodnjim navodilom:

 1. Odprite Northwind 2007.

 2. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 3. V pogovornem oknu Pokaži tabelo na zavihku Tabele dvokliknite možnost Izdelki.

 4. Zaprite pogovorno okno Pokaži tabelo.

 5. V tabeli izdelki dvokliknite Ime izdelka in cenik , da dodate polja v poizvedbi mreža načrta.

 6. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Poizvedba se zažene, nato pa prikaže seznam izdelkov s pripadajočimi cenami.

Na vrh strani

Hkratno pregledovanje podatkov iz več kot ene tabele

Tabele v zbirki podatkov dobro načrtovana imeti logične relacije. Ti odnosi obstajajo na podlagi polja, ki tabele so v skupni. Če želite pregledati podatke iz tabel v relaciji, uporabite poizvedbo za izbiranje.

Recimo, da želite pregledati naročila za stranke, ki živijo v določeno mesto. Podatki o naročila in podatkov o strankah so shranjeni v dveh tabelah v isto zbirko podatkov. Vsaka tabela ima polje z ID stranke, ki je osnova relacija »ena proti mnogo« med dvema tabelama. Ustvarite lahko poizvedbo, ki vrne naročila za stranke v določeno mesto, na primer Las Vegas, tako, da sledite temu postopku:

 1. Odprite Northwind 2007.

 2. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 3. V pogovornem oknu Pokaži tabelo na zavihku Tabele dvokliknite Stranke in Naročila.

 4. Zaprite pogovorno okno Pokaži tabelo.

  Opomba vrstice, imenovane združevanja, ki povezuje ID polja v tabelo »stranke« v polje ID stranke v tabeli naročila. Ta vrstica prikazuje odnos med dvema tabelama.

 5. V tabeli »Stranke« dvokliknite Podjetje in Mesto, da dodate ti polji v mrežo načrta poizvedbe.

 6. V mreži načrta poizvedbe v stolpcu Mesto počistite polje v vrstici Prikaz.

 7. V vrstico pogoji stolpca mesto vnesite "Las Vegas" (vključuje enojne narekovaje).

  Počistite potrditveno polje Pokaži prepreči prikaz mesta v rezultate poizvedbe, in vnesete "Las Vegas" v vrstico pogoji določa, da si želite ogledati le zapisov, kjer je vrednost v polju »mesto« Las Vegas. V tem primeru je poizvedba vrnila le uporabniki, ki so v Las Vegas, L in podjetje AA.

  Če želite polje uporabiti s pogojem, ga ni treba nujno prikazati.

 8. V tabeli »Naročila« dvokliknite ID naročila in Datum naročila, da dodate polji naslednjima stolpcema mreže načrta poizvedbe.

 9. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Poizvedba je izvedena, nato pa je prikazan seznam naročil strank v Las Vegasu.

 10. Pritisnite CTRL+S, da shranite poizvedbo.

  Odpre se pogovorno okno Shrani kot.

 11. V polje Ime poizvedbe vnesite naročila po mestu, in nato kliknite v redu.

Na vrh strani

Zastavljanje različic vprašanja s parametri v poizvedbi

Včasih boste morda želeli zagnati poizvedbo, ki je le malenkost drugačna od od obstoječe poizvedbe. Izvirno poizvedbo lahko spremenite in uporabite nove pogoje. Toda če želite pogosto zaganjati različico določene poizvedbe, je bolj primerno uporabiti poizvedbo s parametri. Ko zaženete poizvedbo s parametri, poizvedba prikaže poziv za vrednosti polja in nato z vrednostmi, ki jih vnesete, ustvari pogoje za poizvedbo.

V prejšnjem primeru, ki ste ga ustvarili poizvedbe, ki vrne naročila za stranke, ki so se nahaja v Las Vegas. Spremenite poizvedbo, da vas pozove, da določite mesto vsakič, ko zaženete poizvedbo tako, da sledite temu postopku:

 1. Odprite Northwind 2007.

 2. Kliknite Razdelilno vrstico, da prikažete podokno za krmarjenje.

  Opomba: Če je podokno za krmarjenje prikazano, tega koraka ni treba izvesti.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite poizvedbo, imenovano Naročila po mestu (ustvarili ste jo v prejšnjem razdelku), in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 4. V mreži načrta poizvedbe v vrstico pogoji stolpca» mesto« izbrišite "Las Vegas"in vnesite [za katero city?].

  Niz [za katero city?] je poziv parametra. Oglatih oklepajev določite, da poizvedba za poziv za parameter in besedilo (v tem primeru za katero mesto?) je vprašanje, ki se prikaže na poziv.

  Opomba: Kot besedilo poziva za parameter ni mogoče uporabiti pike (.) in klicaja (!).

 5. Potrdite polje v vrstici Prikaz v stolpcu »Mesto«, da se bodo rezultati poizvedbe prikazali mesto.

 6. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Poizvedba vas pozove, da vnesete vrednost za mesto.

 7. Vnesite New Yorkin pritisnite tipko ENTER.

  Poizvedba se izvede, nato pa prikaže naročila za stranke v New Yorku.

  Kaj storiti v primeru, ko ne veste, katere vrednosti lahko določite? Če želite ustvariti bolj prilagodljive parametre, lahko kot del poziva uporabite nadomestne znake:

 8. Na zavihku Domov v skupini Pogledi kliknite Pogled in nato Pogled načrta.

 9. V mreži načrta poizvedbe v vrstico pogoji stolpca mesto vnesite Like [za katero city?] & »* «.

  V tem pozivu za parameter ključna beseda Like, znak & in zvezdica (*), obdana v narekovaje, uporabniku omogočajo, da vnese kombinacijo znakov, vključno z nadomestnimi znaki. Na ta način je mogoče prikazati različne rezultate. Če uporabnik na primer vnese *, poizvedba vrne vsa mesta; če vnese L, poizvedba vrne vsa mesta, ki se začnejo s črko »L«; če uporabnik vnese *s*, poizvedba vrne vsa mesta, ki imajo v imenu črko »s«.

 10. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Ob pozivu poizvedbe vnesite Novain pritisnite tipko ENTER.

 11. Poizvedba se izvede, nato pa prikaže naročila za stranke v New Yorku.

Določanje podatkovne vrste parametra

Določite lahko tudi vrsto podatkov naj parameter sprejme. Vrsto podatkov lahko nastavite za kateri koli parameter. Posebej pomembno pa je, da vrsto podatkov nastavite za numerične podatke, podatke o valuti ali podatke »datum/čas«. Ko določite vrsto podatkov, ki naj jo parameter sprejme, se uporabnikom prikaže bolj uporabno sporočilo o napaki, če vnesejo napačno vrsto podatkov. Na primer, če vnesejo besedilo, ko je pričakovana valuta.

Opomba: Če je parameter nastavljen tako, da sprejema besedilne podatke, je vsak vnos vnesen kot besedilo in ni prikazanih sporočil o napaki.

Če želite določiti vrsto podatkov za parametre v poizvedbi, uporabite ta postopek:

 1. Ko je poizvedba odprta v pogledu načrta v vrstici Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Parametri.

 2. V pogovornem oknu Parametri poizvedbe v stolpcu Parameter vnesite poziv za vsak parameter, za katerega želite določiti vrsto podatkov. Prepričajte se, da se vsak parameter ujema s pozivom, ki ga uporabite v vrstici Pogoji mreže načrta poizvedbe.

 3. V stolpcu Vrsta podatkov izberite vrsto podatkov za vsak parameter.

Na vrh strani

Izvedba izračunov, ki temeljijo na podatkih

V večini primerov izračunanih vrednosti, ki temeljijo na podatkih iz iste zbirke podatkov, ne boste shranjevali s tabelami. Na primer, tabela »Podrobnosti o naročilu« v Northwindu 2007 ne shrani delne vsote za izdelke, ker je delna vsota za kateri koli izdelek izračunana s podatki, shranjenimi v poljih »Količina«, »Cena enote« in »Popust« tabele »Podrobnosti o naročilu«.

V nekaterih primerih lahko izračunane vrednosti postanejo zastarele, ker se spremenijo vrednosti, na katerih temeljijo. Na primer, v tabelo ni smiselno shraniti starosti osebe, ker bi bilo treba vrednost vsako leto posodabljati. Namesto tega shranite datum rojstva, nato pa z izrazom v poizvedbi izračunate starost osebe.

Če želite ustvariti poizvedbo, s katero želite izračunati delne vsote izdelkov, ki temeljijo na podatkih iz tabele »Podrobnosti naročila«, sledite tem navodilom.

 1. Odprite Northwind 2007.

 2. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 3. V pogovornem oknu Pokaži tabelo na zavihku Tabele dvokliknite možnost Podrobnosti naročila.

 4. Zaprite pogovorno okno Pokaži tabelo.

 5. V tabeli »Podrobnosti naročila« dvokliknite ID izdelka, da to polje dodate prvemu stolpcu mreže načrta poizvedbe.

 6. V drugem stolpcu mreže z desno tipko kliknite vrstico Polje in nato v priročnem meniju kliknite Povečava.

 7. V polje Povečava vnesite ali prilepite to:

  Delna vsota: ([količina] * [cena enote])-([količina] * [cena enote]*[popust])

  Kliknite V redu.

  To je izračunano polje. Izračunano polje pomnoži količino vsakega izdelka s ceno enote za ta izdelek, količino vsakega izdelka s ceno enote in popustom za ta izdelek, nato pa od skupne cene enote odšteje skupen popust.

 8. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Poizvedba se zažene, nato pa se prikaže seznam izdelkov in delnih vsot za posamezno naročilo.

 9. Pritisnite CTRL+S, da shranite poizvedbo, nato pa jo poimenujte Delne vsote izdelka.

Na vrh strani

Ogled povzetih ali združenih podatkov

Ko s tabelami zabeležite transakcije ali shranjujete redne pojavljajoče se številske podatke, je lahko priročno, če si te podatke ogledate v združeni obliki, na primer kot vsote ali povprečja.

Microsoft Office Access 2007 omogoča nova funkcija skupaj vrstice, ki vam omogoča, da pregledate preprosto združevanje podatkov v kateri koli podatkovni list. Dodajte vrstico z rezultati poizvedbo delne vsote izdelka, ki ste jo ustvarili v prejšnjem primeru tako, da sledite temu postopku:

 1. Zaženite poizvedbo »Delne vsote izdelka«, rezultati pa naj bodo odprti v Pogled podatkovnega lista.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Zapisi kliknite Skupaj.

  Na dnu podatkovnega lista se prikaže nova vrstica, v prvem stolpcu pa je beseda Skupno.

 3. Kliknite celico v zadnji vrstici podatkovnega lista, imenovano Skupno.

  V celici se prikaže puščica.

 4. Kliknite puščico, da si ogledate združevalne funkcije, ki so na voljo.

  Ker so v stolpcu besedilni podatki, sta na voljo le dve možnosti: Brez in Število.

 5. Izberite Število.

  Vsebina celice se iz vrednosti Skupno spremeni v število vrednosti stolpca.

 6. Kliknite sosednjo celico (drugi stolpec).

  V celici se prikaže puščica.

 7. Kliknite puščico, nato pa še Vsota.

  V polju se prikaže vsota vrednosti stolpca.

 8. Pustite poizvedbo odprto v pogledu podatkovnega lista.

Ustvarjanje poizvedbe za povzetek za bolj zapletene povzetke

Vrstici z rezultati na podatkovnem listu je koristno orodje, vendar za bolj zapletena vprašanja, uporabite poizvedbe za povzetek. Poizvedbe za povzetek je poizvedbo za izbiranje, ki vam omogoča, da združite in povzemanje podatkov. Recimo, da si želite ogledati skupno prodajo za izdelek. V poizvedbi, lahko uporabite Sum, združevalna funkcija, če si želite ogledati skupno prodajo za izdelek.

Če želite poizvedbo »Delne vsote izdelka« spremeniti tako, da ta povzame delne vsote izdelka po izdelku, sledite tem navodilom.

 1. Na zavihku Domov v skupini Pogledi kliknite Pogled in nato Pogled načrta.

  V pogledu načrta se odpre poizvedba »Delne vsote izdelka«.

 2. Na kartici Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Skupaj.

  V mreži načrta poizvedbe se prikaže vrstica Skupaj.

  Opomba: Čeprav imata precej podobni imeni, vrstica Skupaj v mreži načrta in vrstica Skupno v podatkovnem listu nista isti:

  • Vrednosti polj lahko združite z vrstico Skupno v mreži načrta poizvedbe.

  • Vrstico Skupno lahko dodate rezultatom poizvedbe za povzetek.

  • Ko v mreži načrta uporabite vrstico Skupaj, morate za vsako polje izbrati združevalno funkcijo. Če ne želite izvesti računa v polju, lahko združite po polju.

 3. V drugem stolpcu mreže načrta v vrstici Skupno v spustnem seznamu izberite Vsota.

 4. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Poizvedba se zažene, nato pa prikaže seznam izdelkov z delnimi vsotami.

 5. Pritisnite CTRL+S, da shranite poizvedbo. Ne zapirajte poizvedbe.

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe za dodajanje dodatne ravni združevanja

Vzemimo za primer, da želite zdaj pregledati delne vsote izdelkov, poleg tega pa želite tudi združiti po mesecu, tako da je v vsaki vrstici prikazana delna vsota za izdelek, v vsakem stolpcu pa je delna vsota izdelka za mesec. Če želite prikazati delne vsote za izdelek in delne vsote izdelka za mesec, uporabite navzkrižna poizvedba.

Poizvedbo »Delne vsote izdelka« lahko znova spremenite tako, da poizvedba vrne vrstice z delnimi vsotami izdelkov in stolpce z mesečnimi delnimi vsotami.

 1. Na zavihku Domov v skupini Pogledi kliknite Pogled in nato Pogled načrta.

 2. V skupini Nastavitev poizvedbe kliknite Pokaži tabelo.

 3. V pogovornem oknu Pokaži tabelo dvokliknite Naročila in nato kliknite Zapri.

 4. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Navzkrižna.

  Vrstica Prikaz je mreži načrta skrita, prikazana pa je vrstica Navzkrižna.

 5. V tretjem stolpcu mreže načrta z desno tipko miške kliknite vrstico Polje in nato v priročnem meniju kliknite Povečava. Odpre se polje Povečava.

 6. V polje Povečava vnesite ali prilepite to:

  Mesec: "Month" & DatePart ("m", [Datum naročila])

 7. Kliknite V redu.

 8. V vrstici Navzkrižna izberite te vrednosti iz spustnega seznama: Za prvi stolpec Glava vrstice, za drugega Vrednost in za tretjega Glava stolpca.

 9. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Poizvedba se zažene, nato pa se prikažejo delne vsote izdelka, zbrane po mesecu.

 10. Pritisnite CTRL+S, da shranite poizvedbo.

Na vrh strani

Ustvarjanje nove tabele s podatki iz drugih tabel

S poizvedbo za izdelavo tabele lahko ustvarite novo tabelo iz podatkov, shranjenih v drugih tabelah.

Recimo, da želite poslati podatke za Chicago naročila iz Chicaga partnerja, ki uporablja Access za pripravo poročila. Namesto pošiljanja vse podatke v vrstnem redu, želite omejiti podatke, ki jih pošljete podatke samo za naročila iz Chicaga.

Ustvarite lahko poizvedbo za izbiranje, ki vsebuje podatke o naročilih iz Chicaga , nato pa s poizvedbo za izbiranje ustvarite novo tabelo tako:

 1. Odprite Northwind 2007.

 2. Če želite zagnati poizvedbo za izdelavo tabele, boste morali omogočiti vsebino zbirke podatkov z uporabo vrstica za sporočila, ki se prikaže pod trakom (del uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent), če je zbirka podatkov ni mogoče zaupati, ko ga odprete.

  Pokaži mi, kako omogočiti zbirke podatkov

  1. V vrstici za sporočila kliknite Možnosti.

   Prikaže se pogovorno okno Varnostne možnosti zbirke Microsoft Office.

  2. Kliknite Omogočite vsebino in nato V redu.

  Opomba: Če je zbirka podatkov na zaupanja vrednem mestu, se vrstica za sporočila ne prikaže, zato ni treba omogočati vsebine.

 3. Zaprite pogovorno okno za prijavo.

 4. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 5. V pogovornem oknu Pokaži tabelo dvokliknite Podrobnosti in nato kliknite Naročila.

 6. Zaprite pogovorno okno Pokaži tabelo.

 7. V tabeli Naročila dvokliknite ID stranke in Mesto pošiljanja, da dodate polji mreži načrta.

 8. V tabeli Podrobnosti naročila dvokliknite ID naročila, ID izdelka, Količina, Cena enote in Popust, da dodate polja mreži načrta.

 9. V stolpcu Pošiljke mesto mreže načrta, počistite polje v vrstici Pokaži . V vrstico pogoji vnesite "Chicago" (vključuje enojne narekovaje).

  Preverite rezultate poizvedbe, preden z njimi ustvarite tabelo.

 10. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

 11. Pritisnite CTRL+S, da shranite poizvedbo.

  Odpre se pogovorno okno Shrani kot.

 12. V polje Ime poizvedbe vnesite Poizvedba za naročila iz Chicagain kliknite v redu.

 13. Na kartici Osnovno v skupini Pogledi kliknite Ogled in nato Pogled načrta.

 14. Na kartici Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Izdelava tabele.

  Prikaže se pogovorno okno Izdelava tabele.

 15. V pogovornem oknu Izdelava tabele v polje Ime tabele vnesite Naročila iz Chicagain kliknite v redu.

 16. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

 17. V potrditvenem pogovornem oknu kliknite Da, da potrdite.

  Ustvarjena je bila nova tabel, ki se prikaže v podoknu za krmarjenje.

  Opomba: Če že obstaja tabela z imenom, ki ste ga navedli, je ta izbrisana, preden se zažene poizvedba.

 18. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Ker že obstaja tabela »Naročila iz Chicaga«, se prikaže pogovorno okno z opozorilom.

 19. Kliknite Ne, da prekličete dejanje opustite pogovorno okno.

Na vrh strani

Dodajanje podatkov v tabelo s podatki iz drugih tabel

S poizvedbo za dodajanje je mogoče pridobiti podatke iz ene ali več tabel, nato pa te podatke dodati v drugo tabelo.

Vzemimo za primer, da ste ustvarili tabelo, za katero želite omogočiti skupno rabo za poslovnega partnerja v Chicagu, vendar ste ugotovili, da partner sodeluje tudi s strankami z območja Milwaukee. Preden omogočite skupno rabo tabele za partnerje, želite dodati še vrstice, ki vsebujejo območje Milwaukee.

Dodate lahko Milwaukee območje podatkov v tabeli naročila iz Chicaga, ki ste jo ustvarili v prejšnjem primeru tako, da sledite temu postopku:

 1. V pogledu načrta odprite poizvedbo, imenovano »Poizvedba za naročila iz Chicaga«.

 2. Na zavihku načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Dodaj. Odpre se pogovorno okno Dodaj .

 3. V pogovornem oknu Dodaj kliknite puščico v polju Ime tabele, nato pa v spustnem seznamu izberite Naročila iz Chicaga.

 4. Kliknite V redu.

  Pogovorno okno Dodaj se zapre. V mreži načrta izgine vrstica Prikaz, prikaže pa se vrstica Dodaj v.

 5. V mreži načrta v vrstici pogoji stolpca mesto pošiljke izbrisati "Chicago" in nato vnesite "Milwaukee".

 6. V vrstici Dodaj v izberite ustrezno polje za vsak stolpec.

  V tem primeru naj bi se vrednosti vrstice Dodaj v ujemale z vrednostmi vrstice Polje, vendar lahko poizvedbe za dodajanje delujejo tudi brez tega.

 7. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Na vrh strani

Avtomatizirano spreminjanje podatkov

Podatke v tabelah je mogoče spremeniti s poizvedbo za posodabljanje, s poizvedbo za posodabljanje pa lahko tudi vnesete pogoje, s katerimi določite, katere vrstice bi bilo treba posodobiti. S poizvedbo za posodabljanje lahko pregledate posodobljene podatke, preden izvedete posodobitev.

Pomembno: Poizvedbe za dejanja ni mogoče razveljaviti. Varnostno kopirajte tabele, ki jih nameravate posodobiti s poizvedbo za posodabljanje.

V prejšnjem primeru, boste poleg vrstic v tabeli naročila iz Chicaga. V tabeli naročila iz Chicaga «v polju »ID izdelka «prikaže številsko ID izdelka. Če želite, lahko naredite podatke bolj uporabne za poročila, morda želite zamenjati ID izdelka z imeni izdelkov. Če želite zamenjati ID izdelka, ga morate najprej spremeniti podatkovni tip polja »ID izdelka« v tabeli naročila iz Chicaga iz število v besedilo tako, tako, da polje »ID izdelka «lahko sprejmete imena izdelkov.

Vrednosti v tabeli »Naročila iz Chicaga« lahko posodobite s tem postopkom:

 1. Odprite tabelo »Naročila iz Chicaga« v pogledu načrta.

 2. V vrstici »ID izdelka« spremenite vrsto podatkov iz vrste Število v Besedilo.

 3. Shranite tabelo »Naročila iz Chicaga« in jo zaprite.

 4. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 5. V pogovornem oknu Pokaži tabelo dvokliknite Naročila iz Chicaga in nato kliknite Izdelki.

 6. Zaprite pogovorno okno Pokaži tabelo.

 7. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Posodobi.

  V mreži načrta poizvedbe izgineta vrstici Razvrsti in Pokaži, prikaže pa se vrstica Posodobi na.

 8. V tabeli Naročila iz Chicaga dvokliknite polje ID izdelka, da ga dodate mreži načrta.

 9. V mreži načrta v vrstici Posodobi na v stolpec ID izdelka vnesite ali prilepite to:

  [Izdelki]. [Ime izdelka]

  Namig: Vrednosti polj lahko s poizvedbo za posodabljanje izbrišete tako, da uporabite prazen niz (»«) ali vrednost NULL v vrstici Posodobi na.

 10. V vrstico Pogoji vnesite ali prilepite to:

  [ID izdelka] Primer ([izdelki]. [ ID])

  Ključna beseda Like je potrebna zato, ker so v poljih, ki jih primerjate, podatki različnih vrst (ID izdelka je besedilni podatek, ID je številski podatek).

 11. Podatke, ki jih bo poizvedba za posodabljanje spremenila, lahko pregledate tako, da si poizvedbo ogledate v pogledu podatkovnega lista.

  Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Pogled, nato pa še Pogled podatkovnega lista.

  Poizvedba vrne seznam ID-jev izdelkov, ki bodo posodobljeni.

 12. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Ko boste odprli tabelo »Naročila iz Chicaga«, boste opazili, da so bile številske vrednosti v polju »ID izdelka« zamenjane z imeni izdelkov iz tabele »Izdelki«.

Na vrh strani

Avtomatiziran izbris podatkov

Podatke v tabelah je mogoče izbrisati s poizvedbo za brisanje, z njo pa lahko tudi vnesete pogoje, s katerimi določite, katere vrstice želite izbrisati. S poizvedbo za brisanje lahko pregledate vrstice, ki bodo izbrisane, preden izvedete samo brisanje.

Recimo, da jo pripravljate za pošiljanje naročila iz Chicaga tabelo (posodobljeno v prejšnjem primeru) za svoje podjetje Chicago povezati, in boste opazili, da nekatere vrstice, ki vsebuje število prazna polja. Želite odstraniti te vrstice, ki vsebujejo prazna polja, preden ga pošljete v tabeli. Lahko le odprite tabelo in brisanje vrstic ročno, vendar vas bo morda uporabno, če uporabite poizvedbo za brisanje, če obstaja več kot nekaj vrstic, ki ga želite izbrisati, in imate jasna merila, za katere je treba izbrisati vrstice.

S poizvedbo lahko v tabeli »Naročila iz Chicaga« izbrišete vrstice, v katerih ni vrednosti za »ID izdelka«, tako, da sledite navodilom spodaj:

 1. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 2. V pogovornem oknu Pokaži tabelo dvokliknite Naročila iz Chicaga.

 3. Zaprite pogovorno okno Pokaži tabelo.

 4. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Izbriši.

  V mreži načrta poizvedbe izgineta vrstici Razvrsti in Pokaži, prikaže pa se vrstica Izbriši.

 5. V tabeli Naročila iz Chicaga dvokliknite polje ID naročila, da ga dodate mreži.

 6. V mreži načrta v vrstici pogoji stolpca ID naročila, vpišite Is Null.

 7. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×