Uvod v obrazce

Obrazec v Accessu je predmet zbirke podatkov, s katerim lahko ustvarite uporabniški vmesnik za aplikacijo zbirke podatkov. »Vezani« obrazec je tisti, ki je neposredno povezan z virom podatkov, na primer tabelo ali poizvedbo, in ga lahko uporabite za vnos, urejanje ali prikaz podatkov iz tega vira podatkov. Ustvarite lahko tudi »nevezani« obrazec, ki ni neposredno povezan z virom podatkov, vendar še vedno vsebuje ukazne gumbe, oznake ali druge kontrolnike, ki jih potrebujete za upravljanje aplikacije.

Glavna tema tega članka so vezani obrazci. Z vezanimi obrazci lahko nadzorujete dostop do podatkov, na primer, katera polja ali vrstice s podatki so prikazane. Nekateri uporabniki si želijo ogledati samo nekatera polja v tabeli z mnogo polji. Če tem uporabnikom priskrbite obrazec, v katerem so samo ta polja, jim olajšate uporabo zbirke podatkov. V obrazec lahko dodate tudi ukazne gumbe in druge funkcije, s katerimi avtomatizirate pogosta dejanja.

Vezane obrazce si predstavljajte kot okna, skozi katera uporabniki vidijo vašo zbirko podatkov in imajo dostop do nje. Učinkovit obrazec olajša uporabo zbirke podatkov, ker uporabnikom ni treba iskati tistega, kar potrebujejo. Delo z zbirko podatkov je prijetnejše in učinkovitejše, če je obrazec vizualno privlačen, tak obrazec pa lahko tudi preprečuje vnašanje nepravilnih podatkov.

Opomba : V tem članku sklepamo, da ste že ustvarili tabelo (ali poizvedbo, ki temelji na eni ali več tabelah) in da želite ustvariti obrazec, s katerim boste lahko prikazali in upravljali podatke.

V tem članku

Ustvarjanje obrazca z orodjem za obrazce

Ustvarjanje razdeljenega obrazca z orodjem za razdeljene obrazce

Ustvarjanje obrazca, ki prikaže več zapisov, z orodjem za več elementov

Ustvarjanje obrazca s čarovnikom za obrazce

Ustvarjanje obrazca z orodjem za prazne obrazce

Razumevanje pogleda postavitve in pogleda načrta

Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu postavitve

Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu načrta

Ustvarjanje obrazca z orodjem za obrazce

Z orodjem za obrazce lahko obrazec ustvarite z enim samim klikom miške. S tem orodjem lahko v obrazec postavite vsa polja iz temeljnega vira podatkov. Nov obrazec lahko začnete uporabljati takoj ali pa ga prilagodite svojim potrebam v pogledu postavitve ali pogledu načrta.

Uporaba orodja za obrazce za ustvarjanje novega obrazca

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite tabelo ali poizvedbo s podatki, ki jih želite prikazati v obrazcu.

 2. Na zavihku Ustvarjanje v skupini Obrazci kliknite Obrazec.

Access ustvari obrazec in ga prikaže v pogledu postavitve. V pogledu postavitve lahko spreminjate načrt v obrazcu, medtem ko so v obrazcu prikazani podatki. Po potrebi lahko na primer prilagodite velikost polj z besedilom, tako da ustreza podatkom.

Če Access najde eno samo tabelo z relacijo »ena proti mnogo« s tabelo ali poizvedbo, ki ste jo uporabili za ustvarjanje obrazca, doda podatkovni list v obrazec, ki temelji na povezani tabeli ali poizvedbi. Če na primer ustvarite enostaven obrazec, ki temelji na tabeli zaposlenih, med tabelo zaposlenih in tabelo naročil pa obstaja relacija »ena proti mnogo«, potem podatkovni list v tabeli naročil prikaže vse zapise, ki se nanašajo na trenutni zapis zaposlenega. Če podatkovnega lista ne potrebujete več, ga lahko izbrišete iz obrazca. Če obstaja več tabel z relacijo »ena proti mnogo« s tabelo, ki ste jo uporabili za ustvarjanje obrazca, Access ne doda novih podatkovnih listov v obrazec.

Ustvarjanje razdeljenega obrazca z orodjem za razdeljene obrazce

Razdeljen obrazec omogoča prikaz podatkov v dveh pogledih hkrati – v pogledu obrazca in pogledu podatkovnega lista.

Razdeljen obrazec se od kombinacije obrazca/podobrazca razlikuje v tem, da sta pogleda povezana z istim virom podatkov in se stalno medsebojno sinhronizirata. Ko izberete polje v enem delu obrazca, je izbrano isto polje tudi v drugem delu obrazca. Podatke lahko dodajate, urejate ali brišete v enem ali drugem delu (če je vir zapisa mogoče posodobiti in obrazca niste konfigurirali tako, da preprečuje ta dejanja).

Pri delu z razdeljenimi obrazci izkoristite prednosti obeh vrst obrazcev v enem samem obrazcu. V delu podatkovnega lista obrazca lahko na primer hitro poiščete zapis, v delu obrazca pa si ga ogledate ali uredite.

Če želite ustvariti razdeljen obrazec, uporabite orodje za razdeljene obrazce:

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite tabelo ali poizvedbo s podatki, ki jih želite imeti v obrazcu. Lahko pa odprete tabelo ali poizvedbo v pogledu podatkovnega lista.

 2. Na zavihku Ustvari v skupini Obrazci kliknite Več obrazcev in nato Razdeljeni obrazec.

Access ustvari obrazec in ga prikaže v pogledu postavitve. V pogledu postavitve lahko spreminjate načrt obrazca, medtem ko so v obrazcu prikazani podatki. Po potrebi lahko na primer prilagodite velikost polj z besedilom, da ustreza podatkom. Če želite več informacij o pogledih obrazcev, si oglejte odsek Razumevanje pogleda postavitve in pogleda načrta.

Ustvarjanje obrazca, ki prikaže več zapisov, z orodjem za več elementov

Obrazec, ki ga z orodjem za obrazce ustvarite v Accessu, prikaže samo en zapis hkrati. Če želite obrazec z več zapisi, ki ga je lažje prilagajati kot podatkovni list, uporabite orodje za več elementov.

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite tabelo ali poizvedbo s podatki, ki jih želite prikazati v obrazcu.

 2. Na zavihku Ustvari v skupini Obrazci kliknite Več obrazcev in nato Več elementov.

Access ustvari obrazec in ga prikaže v pogledu postavitve. V pogledu postavitve lahko spreminjate načrt v obrazcu, medtem ko so prikazani podatki.

Obrazec, ki ga z orodjem za več elementov ustvarite v Accessu, je podoben podatkovnemu listu. Podatki so razvrščeni v vrstice in stolpce, prikazanih pa je več zapisov hkrati. Vendar je v obrazcu z več elementi na voljo več možnosti prilagajanja kot na podatkovnem listu; lahko na primer dodajate grafične elemente, gumbe in druge kontrolnike. Če želite več informacij o prilagajanju obrazca, preberite razdelka Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu postavitve in Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu načrta.

Ustvarjanje obrazca s čarovnikom za obrazce

Če želite imeti več svobode pri izbiri polj, ki jih želite prikazati v obrazcu, lahko namesto različnih prej omenjenih orodij za ustvarjanje obrazcev uporabite čarovnika za obrazce. Določite lahko tudi način združevanja in razvrščanja podatkov ter uporabite polja iz več tabel ali poizvedb, če ste pred tem navedli relacije med njimi.

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Obrazci kliknite Čarovnik za obrazce.

 2. Sledite navodilom na straneh čarovnika za obrazce.

  Opomba : Če želite v obrazec dodati polja iz več tabel in poizvedb, po izbiri polj iz prve tabele ali poizvedbe na prvi strani čarovnika za obrazce ne kliknite Naprej ali Dokončaj, ampak za izbiro tabele ali poizvedbe ponovite korake in kliknite vsa dodatna polja, ki jih želite dodati v obrazec. Če želite nadaljevati, kliknite Naprej ali Dokončaj.

 3. Na zadnji strani čarovnika kliknite Dokončaj.

Ustvarjanje obrazca z orodjem za prazne obrazce

Če čarovnik ali orodja za ustvarjanje obrazcev ne ustrezajo vašim potrebam, lahko obrazec ustvarite z orodjem za prazen obrazec. Z njim lahko zelo hitro ustvarite obrazec, še zlasti, če želite imeti v obrazcu samo nekaj polj.

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Obrazci kliknite Prazen obrazec.

  Access v pogledu postavitve odpre prazen obrazec in prikaže podokno Seznam polj.

 2. V podoknu Seznam polj kliknite znak plus (+) ob tabelah, v katerih so polja, ki jih želite prikazati v obrazcu.

 3. Če želite dodati polje v obrazec, ga dvokliknite ali povlecite v obrazec.

  • Ko je dodano prvo polje, lahko dodate več polj hkrati, tako da držite tipko CTRL, hkrati kliknete več polj in jih povlečete v obrazec.

  • Vrstni red tabel v podoknu Seznam polj se lahko spremeni glede na to, kateri del obrazca je trenutno izbran. Če polje, ki ga želite dodati, ni vidno, poskusite izbrati drug del obrazca in nato znova dodati želeno polje.

 4. Z orodji v skupini Glave/noge na zavihku Načrt lahko v obrazec dodate logotip, naslov ali datum in čas.

 5. Z orodji v skupini Kontrolniki na zavihku Načrt lahko v obrazec dodate več različnih kontrolnikov.

  Nekoliko večja izbira kontrolnikov je na voljo, če preklopite v pogled načrta, tako da z desno tipko miške kliknete obrazec in nato kliknete Pogled načrta.

Razumevanje pogleda postavitve in pogleda načrta

Pogled postavitve    Pogled postavitve je najbolj intuitiven pogled za spreminjanje obrazca. Uporabite ga lahko za skoraj vse spremembe v obrazcu v Accessu.

V pogledu postavitve se obrazec dejansko izvaja, zato so podatki prikazani tako, kot bodo v pogledu obrazca. Toda v tem pogledu lahko spremenite tudi načrt obrazca. Ker med spreminjanjem obrazca vidite podatke, je ta pogled zelo koristen za nastavljanje velikosti kontrolnikov ali za izvajanje skoraj vsakega opravila, ki vpliva na videz in uporabnost obrazca.

Če naletite na opravilo, ki ga ne morete izvesti v pogledu postavitve, preklopite v pogled načrta. V nekaterih primerih Access prikaže sporočilo, da morate za določeno spremembo preklopiti v pogled načrta.

Pogled načrta    Pogled načrta omogoča podrobnejši pogled strukture obrazca. Prikazani so glava, podrobnosti in noga obrazca. Ko je obrazec prikazan v pogledu načrta, se dejansko ne izvaja, zato med spreminjanjem načrta ne vidite temeljnih podatkov. Vendar nekatera opravila lažje izvedete v pogledu načrta kot v pogledu postavitve. Lahko naredite to:

 • Dodate več različnih kontrolnikov v obrazec, na primer okvirje vezanega predmeta, prelome strani in grafikone.

 • V poljih z besedilom uredite vire kontrolnika polj z besedilom, ne da bi vam bilo treba uporabiti list z lastnostmi.

 • Spremenite velikost odsekov obrazca, na primer glave obrazca ali podrobnosti.

 • Spremenite določene lastnosti obrazca, ki jih v pogledu postavitve ni mogoče spremeniti.

Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu postavitve

Ko ste ustvarili obrazec, lahko v pogledu postavitve podrobneje določite načrt obrazca. Dejanski podatki obrazca naj služijo kot vodilo za prerazporejanje kontrolnikov in prilagajanje njihovih velikosti. V obrazec lahko dodate nove kontrolnike ter nastavite lastnosti obrazca in kontrolnikov.

Če želite preklopiti v pogled postavitve, v podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite ime obrazca in nato kliknite Pogled postavitve.

Access prikaže obrazec v pogledu postavitve.

Lastnosti obrazca ter njegove kontrolnike in razdelke spremenite na listu z lastnostmi. List z lastnostmi prikažete s tipko F4.

Če želite dodati polja iz temeljne tabele ali poizvedbe v načrt obrazca, uporabite podokno Seznam polj. Če želite prikazati podokno Seznam polj, naredite to:

 • Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Dodaj obstoječa polja ali uporabite bližnjico na tipkovnici ALT + F8.

Polja lahko v obrazec povlečete neposredno iz podokna Seznam polj.

 • Če želite dodati eno polje, ga dvokliknite ali pa ga povlecite iz podokna Seznam polj povlecite v odsek v obrazcu, kjer ga želite prikazati.

 • Če želite dodati več polj hkrati, pritisnite in pridržite tipko CTRL ter kliknite želena polja. Izbrana polja nato povlecite v obrazec ali poročilo.

Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu načrta

V pogledu načrta lahko tudi podrobneje določite načrt obrazca. V obrazec lahko nove kontrolnike in polja dodate tako, da jih dodate v mrežo načrta. Na listu z lastnostmi so številne lastnosti, ki jih lahko nastavite in z njimi prilagodite obrazec.

Če želite preklopiti v pogled načrta, v podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite ime obrazca in nato kliknite Pogled načrta.

Access prikaže obrazec v pogledu načrta.

Lastnosti obrazca ter njegove kontrolnike in razdelke spremenite na listu z lastnostmi. List z lastnostmi prikažete s tipko F4.

Če želite dodati polja iz temeljne tabele ali poizvedbe v načrt obrazca, uporabite podokno Seznam polj. Če želite prikazati podokno Seznam polj, naredite to:

 • Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Dodaj obstoječa polja ali uporabite bližnjico na tipkovnici ALT + F8.

Polja lahko v obrazec povlečete neposredno iz podokna Seznam polj.

 • Če želite dodati eno polje, ga dvokliknite ali pa ga povlecite iz podokna Seznam polj povlecite v odsek v obrazcu, kjer ga želite prikazati.

 • Če želite dodati več polj hkrati, pritisnite in pridržite tipko CTRL ter kliknite želena polja. Izbrana polja nato povlecite v obrazec ali poročilo.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×