Uvod v izraze

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Izraze lahko uporabite za veliko različnih opravil v Microsoft Office Access 2007, kot je izvajanje matematičnih izračunov, združevanje ali pridobivanje besedila ali preverjanje veljavnosti podatkov. V tem članku so osnovne informacije o izrazih – ko za uporabo, jih primerjate s formulami, Microsoft Office Excel in kaj so njihove sestavnih delov.

V tem članku

Pregled izrazov

Zakaj uporabljati izraze?

Primerjava Accessovih izrazov in Excelovih formul

Komponente izraza

Primeri izrazov

Pregled izrazov

Izraz je kombinacija določenih ali vseh elementov: vgrajenih ali uporabniško določene funkcije, identifikatorjev, operatorji in konstante, ki se ovrednotijo na enojno vrednost.

Namig : V programu Access 2010, graditelja izrazov IntelliSense, tako da si lahko ogledate, kaj so argumenti izraz zahteva.

Komponente izraza

Na primer, ta izraz vsebuje vse te štiri elemente:

= Sum ( [nabavna cena]) * 0, 08

V tem primeru Sum () je vgrajene funkcije, [Nabavna cena] je identifikator, * je matematični znak in 0,08 je konstanta. Ta izraz lahko uporabite v polju z besedilom v nogi obrazca ali poročila noge za izračun prometni davek za skupino elementov.

Izrazi so lahko precej bolj zapleteni ali bolj preprosti od tega primera. Ta izraz Logičen je na primer sestavljen le iz operaterja in konstante:

>0

Ko je ta izraz primerjan s številom, ki je večje od 0, je vrnjen rezultat Resnično, ko pa je primerjan s številom, ki je manjše od 0, je vrnjen rezultat Napačno. S tem izrazom je v lastnosti Veljavnostno pravilo kontrolnika ali tabele mogoče zagotoviti, da so vnesene le pozitivne vrednosti.

V Accessu je izraze mogoče uporabiti na različnih mestih, z njimi pa je mogoče izvajati izračune, spreminjati znake ali preverjati podatke. Tabele, poizvedbe, obrazci, poročila in makri imajo lastnosti, ki izraz sprejmejo. Izraze lahko na primer uporabite v lastnostih kontrolnikov Vir kontrolnikov in Privzeta vrednost. Uporabite jih lahko tudi v lastnosti Veljavnostno pravilo polja v tabeli. Ko pišete kodo Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) za dogodkovno proceduro ali modul, pogosto uporabljate izraze, podobne tistim, ki so uporabljeni v Accessovem predmetu, na primer v tabeli ali poizvedbi.

Opomba : Če želite več informacij o komponentah izraza, glejte razdelek Komponente izraza v nadaljevanju tega članka.

Na vrh strani

Zakaj uporabljati izraze?

V Accessu lahko uporabite izraze za kar koli od tega:

 • Izračun vrednosti, ki ne obstajajo neposredno v vaših podatkih. Lahko izračunate vrednosti za poizvedbo polja in kontrolnike v obrazcih in poročilih.

 • Nastavitev privzetih vrednosti za polje tabele ali za kontrolnik v obrazcu ali poročilu. Te privzete vrednosti so prikazane vsakič, ko odprete tabelo, obrazec ali poročilo.

 • Ustvarjanje veljavnostnega pravila. Veljavnostna pravila nadzorujejo vrednosti, ki jih uporabniki lahko vnesejo v polje ali kontrolnik.

 • Navedbo pogojev poizvedbe.

Najpogostejša načina za uporabo izrazov v Accessu je za izračun vrednosti, ki ne obstajajo neposredno v vaših podatkih. Na primer, lahko ustvarjanje stolpca v poizvedbi, ki izračuna skupno elementa v vrstici in nato uporabite ta vrednost v obrazcu ali poročilu. Stolpca v poizvedbi, ki je rezultat takšen izračun se imenuje izračunano polje. Na primer, ta izraz v poizvedbi izračuna vsote vrstice z uporabljenim popustom:

Razširjena cena : CCur ( [Podrobnosti o naročilu]. [ Cena enote] * [količina] *(1-[Discount])/100) * 100

Ta izraz poimenuje ta stolpec ali izračunano polje Razširjena cena.

V polje tabele, ki samodejno izračuna lastno vrednost, ni mogoče ustvariti. Če je potrebno, lahko uporabite polja tabele za shranjevanje rezultatov izračun, ki je bilo opravljeno drugje (na primer v poizvedbi ali v obrazcu). Kljub temu, razen če je določenega razloga ne smete, je bolj učinkovito shranjevanje le vrednosti, ki izvede izračun, in nato izračuna rezultate, ko jih potrebujete.

Recimo, da morate izračunati skupne dolar znesek za element vrstice v račun. Namesto shranjevanje vrstice skupaj v zbirki podatkov, izračunate ga po potrebi iz dveh druge elemente, ki ste jih shranili v zbirki podatkov – količino in ceno. V kontrolnik polja z besedilom na računu poročila, uporabite ta izraz za izračun vrednosti:

= CCur ( [Quantity]*[Price])

Ta izraz pomnoži količino s ceno in nato uporabi pretvori v funkcija currency (CCur), če želite pretvoriti rezultat podatkovni tip valute. Prav tako lahko izračunate popust za vsako naročilo.

Ko želite izračunati ali izvajajo postopke za podatke v dveh ali več polj v tabeli, lahko ustvarite izračunano polje. Več tabel na primer shraniti imena in priimka v ločenih poljih. Če želite združiti imena in priimka in jih prikažete v eno samo polje, lahko ustvarite izračunano polje v poizvedbi. Kot je omenjeno, ustvarite te vrste izračunano polje neposredno v tabele morda zdi logično, vendar tabel ne podpirajo te vrste operacij. Ne zagotavljajo polja ali lastnosti, v katero želite dodati potrebne izraz.

Izračunano polje, ki združuje prvega in zadnjega imena je videti takole: [ime] & "" & [priimek]. V tem primeru na znak (&) združite vrednost v polju »ime« , presledek (presledek med narekovaji) in vrednost v polju »priimek« .

Uporabite lahko tudi izraze v Accessu za zagotavljanje privzete vrednosti za polja v tabeli ali za kontrolnik. Na primer, če želite nastaviti privzeto vrednost za polje »date« na trenutni datum, vnesete datum () v polje z lastnostmi Privzeta vrednost za to polje.

Poleg tega lahko s izraz nastavite veljavnostno pravilo. Na primer, lahko uporabite veljavnostnega pravila v kontrolnik ali polje tabele, ki zahtevajo datum, ki so bili vneseni je večje ali enako kot trenutni datum. V tem primeru nastavite vrednost v polje z lastnostjo Veljavnostno pravilo za > = datum ().

Izraz lahko uporabite tudi za nastavitev pogojev za poizvedbo. Recimo, da si želite ogledati prodajo izdelkov za naročila, odposlana v določenem časovnem obdobju. Vnesite pogoje, s katerimi želite določiti datumski obseg, Access pa bo prikazal samo vrstice, ki ustrezajo vnesenim pogojem. Vaš izraz bo morda podoben temu:

Med #1/1/2007 # In #12/31/2007 #

Ko v poizvedbo dodate pogoje in jo nato zaženete, ta vrne samo rezultate, ki se ujemajo z navedenima datumoma.

Na vrh strani

Primerjava Accessovih izrazov in Excelovih formul

Accessovi izrazi so podobni Excelovim formulam, saj oba uporabljata podobne elemente za doseganje rezultata. Tako Excelove formule kakor tudi Accessovi izrazi vsebujejo enega ali več spodaj navedenih elementov:

 • Identifikatorji    V Excelu, identifikatorji so imena posamezne celice ali obsege celic v delovnem zvezku, na primer A1, B3:C6ali List2! C32. V programu Access identifikatorji so imena polj v tabeli (na primer [stiki]! [Ime]), kontrolniki na obrazcih ali poročila (na primer oblike! [ Seznam opravil]! [Opis]), ali lastnosti teh polj ali kontrolnikov (na primer oblike! [ Seznam opravil]! [Opis].ColumnWidth).

 • Operatorji    V Accessu in Excelu se operatorji uporabljajo za primerjavo vrednosti ali za preproste izračune s podatki. Med te operatorje sodita tudi znaka + (plus) ali - (minus).

 • Funkcije in argumenti    V Accessu in Excelu se funkcije in argumenti uporabljajo za izvedbo opravil, ki jih samo z operatorji ni mogoče narediti – poiščete lahko na primer povprečja vrednosti v polju ali pretvorite rezultat izračuna v obliko valute. Primeri funkcij so med drugim SUM in STDEV. Argumenti so vrednosti, ki zagotavljajo informacije za funkcije. Access in Excel imata oba mnogo funkcij, med katerimi lahko izbirate, a so imena podobnih funkcij v programih včasih različna. Funkcija AVERAGE v Excelu ustreza funkciji AVG v Accessu.

 • Konstante    V Accessu in Excelu so konstante nespremenljive vrednosti – na primer nizi besedila ali številke, ki niso izračunane z izrazom.

Accessove izraze uporabite operatorji in konstante, ki so podobni tistim, ki so uporabljene v formulah, Excel, vendar Accessovih izrazov uporabite različne identifikatorjev in funkcije. Uporabite lahko Excelove formule v le na enem mestu – celico na delovnem listu. Kljub temu, lahko uporabite Access izraz na številnih mestih za veliko različnih opravil, vključno s to:

 • Ustvarjanje izračunanih kontrolnikov v obrazcih in poročilih

 • Ustvarjanje izračunanih polj v poizvedbah

 • Uporabo za pogoje v poizvedbah

 • Preverjanje veljavnosti podatkov, vnesenih v polje ali v kontrolnik obrazca

 • Razvrščanje podatkov v poročilih v skupine

Z Accessovim izrazom ali Excelovo formulo lahko izračunate številčne vrednosti ali datum/čas, in sicer z matematičnimi operatorji. Če želite na primer izračunati ceno s popustom za stranko, lahko uporabite Excelovo formulo =C2*(1-D2) ali Accessov izraz = [Cena enote]*(1-[Popust]).

Z Accessovim izrazom ali Excelovo formulo lahko združite, razdelite ali kako drugače spreminjate nize z operatorji nizov. Če želite na primer združiti ime in priimek v en niz, lahko uporabite Excelovo formulo =D3 & " " & D4ali Accessov izraz = [Ime] & " " & [Priimek].

Na vrh strani

Komponente izraza

Izrazi lahko vključujejo identifikatorje, operatorje, funkcije in argumente, konstante ter vrednosti. V razdelkih spodaj si lahko te komponente podrobneje ogledate. Primeri v teh razdelkih omogočajo tudi kratke opise sintakse, ki jih uporabljajo izrazi.

Identifikatorji

Identifikator je ime polja, lastnost ali kontrolnik. Če se želite sklicevati na vrednost, ki je povezan z polja, lastnost ali kontrolnik uporabite identifikatorja v izrazu. Denimo, da je izraz = [ZahtevaniDatum]-[DatumPošiljanja]. Ta izraz odšteje vrednost DatumPošiljanja polje ali kontrolnik glede na vrednost ZahtevaniDatum polje ali kontrolnik. V tem izraz ZahtevaniDatum in DatumPošiljanja služi kot identifikatorjev.

Operatorji

Access podpira različne operatorje, tudi pogoste aritmetične operatorje, na primer +, , * (množenje) in / (deljenje). Uporabite lahko tudi primerjalne operatorje, na primer < (manjše kot) ali > (večje kot), za primerjavo vrednosti, besedilne operatorje, na primer & in +, za povezovanje (združevanje) besedila, logične operatorje, na primer Not in And, za določanje resničnih in neresničnih vrednosti ter druge operatorje, značilne za Access.

Funkcije in argumenti

Funkcije so vgrajeni postopki, ki jih lahko uporabite v izrazih. Funkcije lahko uporabljate za različne operacije, na primer za izračun vrednosti, upravljanje besedil in datumov ter ustvarjanje povzetkov podatkov. Pogosto uporabljena funkcija je na primer Date, ki vrne trenutni datum. Funkcijo Date lahko uporabljate na različne načine, na primer v izrazu, ki določa privzeto vrednost za polje v tabeli. Tako se v tem primeru vrednost za polje privzeto nastavi na trenutni datum, ko je dodan nov zapis.

Nekatere funkcije zahtevajo argumente. Argument je vrednost, ki funkciji omogoča vhod. Če funkcija zahteva več kot en argument, argumente ločite s podpičji. Funkcijo Date si na primer predstavljajte v tem primeru izraza:

= Format ( datum(), » mmmm d, llll «»)

Ta primer uporablja dva argumenta. Prvi argument je datum () funkcijo, ki vrne trenutni datum. Drugi argument (»mmmm d, yyyy"), ki je ločen od prvega argumenta z vejico, določa besedilni niz za funkcijo Format navodila, kako oblikovati vrnjeno datumska vrednost. Upoštevajte, da mora biti besedilni niz med narekovaji. Ta izraz tudi ponazarja, ki jih pogosto lahko uporabite vrednost, ki ga eno funkcijo kot argument za drugo funkcijo. V tem primeru datum () deluje kot argument.

Povezave do več informacij o funkcijah in sintaksi izraza so na voljo v razdelku Glejte tudi.

Konstante

Konstanta je element, katerega vrednost se ne spremeni, medtem ko je Access zagnan. Konstante True, False in Null so pogosto uporabljene v izrazih. Lahko pa določite tudi svoje konstante v kodi VBA, ki jo lahko uporabite v postopkih VBA. VBA je programski jezik, ki ga uporablja Access.

Opomba : V funkcijah po meri, ki jih uporabljate v izrazih, ne morete uporabiti konstant VBA. VBA ima na primer konstante za dneve v tednu: vbNedelja predstavlja nedeljo, vbPonedeljek pa pondeljek, itd. Vsaka konstanta ima tudi ustrezno številsko vrednost. Številska vrednost za vbNedelja je tako 1, za vbPonedeljek pa 2. Teh konstant ni mogoče uporabiti za funkcijo po meri v izrazu. Uporabite raje številske vrednosti.

Vrednosti

V izrazih lahko uporabite dobesedne vrednosti, na primer število 1254 ali niz »Vnesite število med 1 in 10«. Lahko uporabite tudi številske vrednosti, ki so lahko nizi številk, ki po potrebi vključujejo tudi znak in decimalno vejico. Če manjka predznak, Access predvideva, da je število pozitivno. Če želite, da bo vrednost negativna, vključite znak minus (). Uporabite lahko tudi znanstveni zapis. Če želite to narediti, vnesite »E« ali »e« in znak za eksponent (na primer 1,0E-6).

Ko za konstante uporabljate besedilne nize, jih vedno postavite v narekovaje, saj tako zagotovite, da si jih Access pravilno razlaga. V določenih okoliščinah bo Access samodejno ponudil narekovaje. Ko v izraz vnesete na primer besedilo za veljavnostno pravilo ali pogoj poizvedbe, Access vnesene besedilne nize samodejno postavi v narekovaje.

Če želite na primer vnesti besedilo Pariz, Access v izrazu prikaže "Pariz". Če želite, da bo rezultat izraza niz, ki je med dvojnimi narekovaji, lahko napišete ugnezden niz v enojnih (') narekovajih ali v trikratnih dvojnih (") narekovajih. Ta izraza sta na primer enakovredna:

Obrazci ! [ Stiki]! [Mesto]. DefaultValue = "" Pariz""

Obrazci ! [ Stiki]! [Mesto]. DefaultValue = " " "Paris" " "

Če želite uporabiti vrednosti datum/ura, vrednosti vstavite med lojtri (#). Na primer #3 – 7-07 #, #7-Mar-07 # in #Mar-7-2007 # so vse vrednosti veljaven datum/čas. Če Access naleti veljaven datum/čas vrednost, ki je med znake #, samodejno obravnava vrednost kot datum/čas podatkov vrsta.

Na vrh strani

Primeri izrazov

Ta tabela prikazuje nekaj vzorčnih Accessovih izrazov in kako so običajno uporabljeni:

Izraz

Namen

=[ZahtevaniDatum]-[DatumPošiljanja]

V poročilu izračuna razliko med datumskimi vrednostmi v dveh kontrolnikih polj z besedilom (ZahtevaniDatum in DatumPošiljanja).

Date()

Za privzeto vrednost polja »Datum/čas« v tabeli nastavi trenutni datum.

ExtendedPrice: CCur([Podrobnosti o naročilu].Unit Price*[Količina]*(1-[Popust])/100)*100

V poizvedbi ustvari izračunano polje z imenom ExtendedPrice.

Between #01.01.07# And #31.12.07#

Določa pogoje za polje »Datum/čas« v poizvedbi.

=[Podobrazec za naročila].Form!OrderSubtotal

Vrne vrednost kontrolnika za podobrazec za naročila iz podobrazca za naročila, ki je v obrazcu »Naročila«.

> 0

Nastavi veljavnostno pravilo za številsko polje v tabeli – uporabniki morajo vnesti vrednosti, ki so večje od nič.

Nekateri izrazi se začnejo z operatorjem (=), drugi pa ne. Ko izračunate vrednost za kontrolnik v obrazcu ali poročilu, uporabite operator = na začetku izraza. V drugih primerih, na primer ko vnesete izraz v poizvedbo ali lastnost DefaultValue ali ValidationRule v polju ali obrazcu, ne uporabite operatorja =, razen če dodajate izraz v besedilno polje v tabeli. V nekaterih primerih, na primer ko dodajate izraze v poizvedbe, Access samodejno odstrani operator =.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×